Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei Investeringsagenda voor de fiets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Investeringsagenda voor de fiets Pagina 2 Afscheidsinterview Robert Linnekamp Pagina 3 Samen voor een betaalbare woningvoorraad Pagina 6 Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten Het versnellen van gemeentelijke verkeersprojecten met de hulpimpuls van 10 miljoen euro verloopt voorspoedig. Tot nu toe heeft de Stadsregio Amsterdam al voor 28 gemeentelijke projecten subsidie beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld voor fietsenstallingen in Aalsmeer, de aanleg van schoolzones in Edam-Volendam en maatregelen voor de verkeersveiligheid in Zaanstad. Om verkeer- en vervoerprojecten in haar gemeenten een extra zetje te geven, heeft de Stadsregio Amsterdam in 2013 een hulpimpuls in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro, naast de reguliere subsidie van de Stadsregio. Hiermee kan de Stadsregio op korte termijn de realisatie van gemeentelijke projecten helpen versnellen. De gereserveerde 10 miljoen euro is verdeeld over een programma met projecten die door de gemeenten van de Stadsregio zijn aangedragen. De projecten passen binnen het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan van de Stadsregio en worden uiterlijk de eerste helft van 2015 uitgevoerd. Bij de projecten zijn veel fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld het realiseren van fietsenstallingen bij winkelcentra in Aalsmeer ( ,-), de vernieuwing van een brug bij de Hobbemakade/Ceintuurbaan in Amsterdam ( ,-), de aanleg van schoolzones in Edam-Volendam ( ,-) en verkeersveiligheidsmaatregelen in Krommenie Oost ( ,-). Portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio, Cees Loggen, over de voortgang van het programma: De subsidiëring vanuit de hulpimpuls verloopt vlot. De komende maanden wordt over de subsidieverlening aan de andere ingediende projecten besloten. De wethouders in de gemeenten van de Stadsregio reageren positief op deze mogelijkheid om in financieel moeilijke tijden toch verkeersprojecten te kunnen realiseren of versnellen. Martijn Sargentini, tel Zie onder Meer nieuws voor een overzicht van alle ingediende projecten. Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Investeringsagenda voor de fiets Het fietsgebruik in Amsterdam en de regio neemt steeds verder toe. De Stadsregio is daarom gestart met het opstellen van een investeringsagenda voor de fiets. Deze agenda moet een helder afwegingskader bieden voor investeringen in fietsmaatregelen tot het jaar Zo kunnen gemeenten fietsprojecten op het gebied van verkeersveiligheid blijven realiseren en de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio voor forenzen en recreatieve fietsers vergroten. Ook aan de combinatie van fiets en openbaar vervoer wordt aandacht besteed. Gemeenten en andere relevante partijen worden via diverse werkgroepen en overleggen bij het opstellen van de investeringsagenda betrokken. De investeringsagenda wordt ook besproken met het nieuwe dagelijks bestuur, dat door de regioraad op 10 juni benoemd wordt. Tot die tijd worden gesprekken gevoerd met gemeenten, worden analyses gemaakt en vinden discussiemomenten plaats. Het streven is om de Investeringsagenda Fiets in december aan de regioraad voor te leggen. Martijn Sargentini, Bijeenkomst voor raadsleden: Kijk op de regio 2014 Speciaal voor raads- en collegeleden organiseert de Stadsregio Amsterdam op vrijdag 23 mei de kennismakingsbijeenkomst Kijk op de regio Een inspirerend begin voor de nieuwe bestuursperiode. De regio Amsterdam is volop in ontwikkeling. Regionale samenwerking is voor veel lokale vraagstukken van groot belang. Het aanjagen van de woningmarkt, het creëren van een sterke economie, het spreiden van toerisme en het zorgen voor verkeersveiligheid, goed openbaar vervoer en bereikbaarheid via de weg; het zijn slechts enkele thema s waar raads- en collegeleden mee te maken krijgen. De bijeenkomst Kijk op de regio staat in het teken van kennismaken met raads- en collegeleden van andere gemeenten en met de activiteiten van de Stadsregio. Op het programma staan interviews met leden van het bestuur, workshops over actuele thema s en een informatiemarkt. Eén van de sprekers is Ed Nijpels, die in 2009 de samenwerking tussen de gemeenten in de stadsregio s heeft onderzocht. De komende tijd zal de Stadsregio nog geregeld bijeenkomsten, presentaties, workshops en excursies organiseren over specifieke regionale thema s op het gebied van verkeer en vervoer, de regionale woningmarkt, economie en jeugdzorg. Mocht u daar vragen of suggesties voor hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de Stadsregio, tel Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

3 Afscheidsinterview Robert Linnekamp: Er is lang gedacht: het komt wel weer goed met de woningmarkt Pagina 3 we van wat de klant, de woningzoekende, precies wil? Daarom hebben we onderzoek gedaan naar hoe de woningmarkt precies werkt, naar de wensen van de woningzoekende en naar de verhuisbewegingen in de regio. Een andere verandering die ik zie, is de verbeterde afstemming tussen gemeenten onderling. Toen ik net begon, wist de wethouder van de ene gemeente niet wat er op het bouwprogramma van de buurgemeente stond. Het kon zomaar gebeuren dat drie gemeenten hetzelfde programma hadden, omdat iedereen gewend was dat alles toch wel zou verkopen. Nu worden er vanuit de Stadsregio gesprekken gevoerd met de bouwgemeenten over hun programma s. Verder is de transparantie van de woningmarkt in de laatste jaren enorm toegenomen. Tegenwoordig kun je als woningzoekende alles op internet vinden. De klant weet veel meer, waardoor het extra belangrijk wordt dat de prijsstelling van een woning klopt. De afgelopen vier jaar was de Zaanse wethouder Robert Linnekamp bestuurder van de Stadsregio. Als portefeuillehouder Wonen zat hij in het dagelijks bestuur. Nu neemt hij afscheid van de politiek en blikt hij terug op de activiteiten om de regionale woningmarkt weer in beweging te krijgen. Hoe heeft u de bestuursperiode bij de Stadsregio ervaren? Als een leuke periode. Wonen was voor mij een nieuw beleidsterrein, het zat niet in mijn portefeuille als wethouder van Zaanstad. Dat maakte het extra interessant en ik kon me daardoor ook onafhankelijker opstellen. Wonen is een bijzonder beleidsterrein: enerzijds verandert er veel en anderzijds heb je te maken met partijen die lang in een positie vast blijven zitten. Waar merkte u dat aan? De economische crisis duurt nu al zo n vijf jaar maar men heeft niet bepaald snel de conclusie getrokken dat de tijden van grote bouwlocaties voorbij zijn en dat er andere, nieuwe manieren van woningbouw gevonden moeten worden. Er is lang gedacht: het komt wel weer goed met de woningmarkt, het is slechts wachten op betere tijden. Veel bedrijven zijn door deze houding failliet gegaan. Sommige bedrijven zijn wél anders gaan werken en zijn beter naar de klant gaan luisteren. Dat zijn de bedrijven die overeind zijn gebleven. Welke veranderingen heeft u de afgelopen jaren op de regionale woningmarkt gezien? We hebben veel meer inzicht gekregen in hoe de woningmarkt werkt. Toen ik portefeuillehouder van de Stadsregio werd, was mijn vraag: wat weten we eigenlijk van wonen? Wat weten Wat vindt u de belangrijkste resultaten die de Stadsregio heeft behaald? Het toegenomen besef dat je als gemeenten elkaar nodig hebt. De woningmarkt is geen gemeentelijke markt. Onlangs hebben we als gemeenten gezamenlijk een mooie overeenkomst gesloten, waarin we aangeven wat we als regio nodig hebben en wat het toetsingskader is voor lokale afspraken. Verder ben ik blij met de kennisvergroting over de woningmarkt en met de lijst van 25 vastgestelde bouwprojecten die in de regio gerealiseerd moeten worden. Een heel bijzonder resultaat vind ik de opvang die we hebben geboden aan slachtoffers van mensenhandel. De gemeente Amsterdam had behoefte aan extra opvang van deze relatief kleine groep mensen, liefst ook in een minder hectische omgeving dan de grote stad. Binnen een jaar kregen we het rond dat zij onderdak konden krijgen in de regiogemeenten. Wat is op dit moment het grootste probleem op de regionale woningmarkt? Een acuut probleem is dat mensen bijna geen geld meer kunnen lenen om hun woonsituatie te verbeteren. Op de lange termijn is het een probleem dat er te weinig gebouwd wordt. De woningbouwproductie is door de crisis meer dan gehalveerd. Waar we vroeger 80 á woningen per jaar bouwden, zijn dat er nu 30 á Daardoor blijven bijvoorbeeld mensen met kinderen te lang in een kleine woning zitten en stagneert de doorstroming. Wat zijn uw aandachtspunten voor de toekomst? We moeten er in ieder geval voor zorgen dat alle contacten tussen de partijen op de woningmarkt in stand blijven. De Stadsregio heeft deze partijen bijeen gebracht om over de problemen en oplossingen te praten en het is belangrijk dat de Stadsregio dit blijft organiseren. Andere aandachtspunten zijn het terugbrengen van doorlooptijden van bouw- en renovatieprojecten zodat er sneller gebouwd kan worden. lees verder op pagina 4 Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 vervolg van pagina 3 Hoe denkt u dat de regionale samenwerking er in de toekomst uit zal zien? Ik heb gezien dat het draagvlak bij de gemeenten voor de Stadsregio groot is. Het Rijk is echter van plan om de wet voor deze efficiënt werkende samenwerkingsvorm af te schaffen. Het zal nog een kunst worden om te bedenken hoe je als gemeenten de samenwerking in de toekomst gaat vormgeven. Grenzen zijn niet heilig. Je zou ook gemeenten als Haarlem en Almere erbij kunnen betrekken. Het gaat om het vinden van een schaalgrootte die aansluit bij de verschillende vraagstukken. Tegelijkertijd denk ik dat je moet oppassen voor teveel hapsnap samenwerkingsverbanden, want dat werkt ook niet prettig. Wat gaat u straks missen van uw werk voor de Stadsregio? Het op één lijn brengen van verschillende belangen in zo n stadsregio heb ik erg leuk gevonden. Met zestien gemeenten en andere partijen samen beleid maken is toch een bijzonder proces. De grootste gemeente van Nederland, Amsterdam, laat je samenwerken met hele kleine gemeenten en alles wat daartussen in zit. Dat is mooi om mee te maken. Levendige kennismiddag over vrije sector huurwoningen Meer dan 100 politici, ambtenaren, beleggers en medewerkers van marktpartijen en corporaties kwamen op 16 april bijeen op de Campus Diemen Zuid voor een kennismiddag van de Stadsregio over de woningmarkt. Het doel was kennis delen over hoe de woningmarkt functioneert en discussie over de vraag naar huurwoningen in de vrije sector. De regionale woningmarkt is sterk aan het veranderen. Door het moeilijker verkrijgen van een hypotheek, de beperkte toegang tot de sociale huurmarkt voor inkomens boven de ,- en de stijging van de huurprijzen, is de doorstroming op de woningmarkt fors verminderd. Daarnaast neemt de rol van corporaties buiten het sociale huursegment sterk af. Het is dus van belang dat partijen inspelen op de nieuwe omstandigheden en dat de woningmarkt weer in beweging komt. Het vrije sector huursegment kan daarin een belangrijke rol spelen. Eén van de redenen voor de Stadsregio om deze middag te organiseren, was het verschijnen van het rapport Wonen in de regio met de eerste resultaten van het regionale woononderzoek (zie ook het artikel op pag. 6). Mede op basis van dit onderzoek heeft de Stadsregio de Stec Groep gevraagd om de potentie voor vrije sector huur in de regio in beeld te brengen. De Stec Groep toonde het publiek dat er in alle delen van de regio vraag is, met name in het huursegment tussen de 700,- tot 900,-, en dat er veel verschillende doelgroepen zijn. De middag, die werd geleid door Rudy Stroink, bestond uit presentaties, discussie met de zaal en drie verschillende kennissessies. In één sessie is verder gediscussieerd over de groeiende vraag naar huurwoningen in de vrije sector. Er bleek weinig twijfel over de toenemende vraag door jonge professionals in het stedelijk gebied. Er was meer discussie over de omvang en aard van de vraag in andere delen van de regio. Ook zijn er verschillende visies over hoe structureel de vraag naar huurwoningen in de vrije sector zal zijn. In hoeverre herstelt de koopmarkt zich weer? En in welke mate neemt de sociale huurvoorraad af? Deze ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Nieuwbouw van vrije sector huurwoningen kwam in een andere kennissessie aan bod. Vanuit de beleggers en investeerders is hier veel interesse voor. Vragen die aan de orde kwamen waren: zijn de proposities voldoende aantrekkelijk voor beleggers en investeerders? Welke samenwerkingsverbanden zijn effectief? Daarnaast blijft de hoogte van de grondprijs de gemoederen bezig houden. De derde kennissessie ging over vrije sector huur in de huidige woningvoorraad. Particuliere verhuurders en corporaties zullen een deel van de goedkope woningen liberaliseren. De corporaties zullen in beperkte mate ook gehele complexen met woningen verkopen aan beleggers. Beide ontwikkelingen leiden tot een structurele groei van het vrije sector huursegment. Duidelijk is dat er in de regio de komende jaren volop ruimte is voor méér vrije sector huur. Ook zijn er partijen die willen investeren. De Stadsregio zal zich de komende tijd blijven inzetten om partijen bij elkaar te brengen en deze kansen te benutten. Ook blijft de Stadsregio onderzoeken hoe de vraag naar woningen in de vrije sector zich verder blijft ontwikkelen. Arian Boersma, tel Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

5 Nicole Mulder: In de regioraad leer je de grotere, noodzakelijke verbanden te zien Pagina 5 De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen leidde voor een aantal kandidaten tot afscheid van de gemeenteraad en van de Stadsregio. Zo ook voor Nicole Mulder. De afgelopen bestuursperiode zat zij in de regioraad namens GroenLinks van de gemeente Haarlemmermeer. Hoe kijkt ze op deze periode terug? En wat zijn haar tips voor de nieuwe raadsleden? U heeft de afgelopen vier jaar in de regioraad gezeten. Hoe vond u dat? Enorm leerzaam. Ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe gemeenten zich tot elkaar verhouden en in de verschillen tussen grote en kleine gemeenten. De gemiddelde inwoner heeft geen idee van wat er op regionaal niveau besloten wordt, de zichtbaarheid daarvan is niet zo groot, terwijl het om veel geld en grote belangen gaat. Een goede afstemming is dus belangrijk. Ik heb gezien dat de gemeenten veel waarde hechten aan hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde van die samenwerking zit in de schaalgrootte, die op provinciaal niveau vaak te groot is. Het zijn de gemeenten die de onderlinge relaties hebben, of het nu gaat om de aanleg van een buslijn, ontwikkelingen op de woningmarkt, of de organisatie van de jeugdzorg. Wat heeft het u persoonlijk gebracht? Ik heb de kans gekregen om voorzitter te worden van de commissie Bestuurlijke Toekomst van de Stadsregio en dat heeft tot een groot bestuurlijk netwerk geleid. Daardoor leer je grotere, noodzakelijke verbanden te zien, bijvoorbeeld tussen de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer, die een vergelijkbare grootte en problematiek hebben. Ook is het makkelijk dat je portefeuillehouders van andere gemeenten om advies kunt vragen. Verder vond ik het leuk om contact te hebben met collega s in de regio Zuid-Holland, waar ik een paar keer een presentatie heb gegeven over de ontwikkelingen in de Amsterdamse regio. Wat vindt u belangrijke resultaten die de Stadsregio heeft behaald? Op het gebied van de bestuurlijke toekomst is veel gebeurd. De gemeenten hebben de handen ineen geslagen en willen samen invulling geven aan een vervoerregio. Ook op de andere beleidsterreinen willen ze de samenwerking voortzetten, misschien met gemeenten als IJmond, Kennemerland of Almere erbij. Het Rijk moet nog een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de regio maar samenwerking tussen gemeenten kun je niet verbieden. Een ander positief resultaat vind ik de afstemming binnen het Platform Kantoren en Bedrijventerreinen, waar op regionaal niveau wordt gekeken naar oplossingen voor de leegstand van kantoren. Verder ben ik blij met de komst van de Investeringsagenda Fiets. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer kun je in deze regio niet genoeg stimuleren. Wat is uw aandachtspunt voor de toekomst van de regionale samenwerking? Ik zou graag meer aandacht voor duurzaamheid willen zien, voor duurzame energie bijvoorbeeld en voor duurzaam ondernemen. Op dat gebied valt nog veel te winnen. Als gemeenten kunnen we bijvoorbeeld netwerken van duurzame ondernemers stimuleren en kijken hoe we hen meer met de metropoolregio Amsterdam kunnen verbinden. Heeft u nog een tip voor nieuwe regioraadsleden? Zorg voor een goede terugkoppeling over regionale onderwerpen naar de eigen gemeente. Zorg ervoor dat regionale onderwerpen op strategische momenten ook op de agenda van de gemeenteraad terecht komen. Verder is het gewoon erg leuk om op regionaal niveau te werken. Er gebeurt veel en het zijn zeker niet alleen hamerstukken die de regioraad passeren. Wat zijn uw eigen plannen voor de toekomst? Ik zit nu niet meer in de gemeenteraad, maar blijf als fractieassistent verbonden met GroenLinks in Haarlemmermeer. Ook daar wil ik me gaan inzetten voor duurzaam ondernemen. Verder heb ik nog een baan in de archeologie. Met deze combinatie van werk, politiek en gezin is mijn tijd goed gevuld. Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Gemeenten en corporaties samen voor een betaalbare woningvoorraad Gemeenten en woningcorporaties willen voldoende beschikbaarheid en een goede spreiding van betaalbare huurwoningen in de regio Amsterdam. Daarom ondertekenden de Stadsregio en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad een intentieverklaring. Robert Linnekamp, portefeuillehouder Ruimte en Wonen van de Stadsregio en Hans van Harten, vertegenwoordiger van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, zetten op 14 maart hun handtekening onder de intentieverklaring over de betaalbare voorraad huurwoningen in de regio. Gemeenten en corporaties zullen zich samen gaan inspannen voor een aantal punten. Zo streven ze naar het behoud van een substantiële voorraad betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag tot modaal inkomen (tot ,-). Daarnaast moet de regionale woningmarkt evenwichtig blijven, met als uitgangspunt dat het verschil in de hoeveelheid sociale huurwoningen tussen de subregio s Noord, Amsterdam en Zuid niet groter wordt. Het beter benutten van de woningvoorraad is een ander aandachtspunt in de intentieverklaring. Dit kan bijvoorbeeld via flexibele huurprijzen en tijdelijke contracten voor jongeren om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Verder streven de partijen naar het creëren van meer woningaanbod in het middensegment. Dit is van belang om huishoudens met een middeninkomen kans op een woning te bieden en om doorstroming vanuit onder andere de sociale huursector te stimuleren. Op basis van de intentieverklaring kunnen gemeenten en corporaties lokaal beleid en prestatieafspraken maken. De afstemming van lokaal beleid en lokale afspraken op regionale schaal past in de lijn van het nieuwe rijksbeleid, zoals dat in de conceptnovelle op de Woningwet staat. Deze regelt de relatie tussen gemeenten en corporaties. De intentieverklaring vormt ook de bouwsteen voor een regionale woonvisie die de komende periode gestalte zal krijgen. Muk van Ravels, tel , Minder verhuizingen in de regio Amsterdam Het aantal verhuizingen in de regio Amsterdam is sinds 2008 verminderd. De instroom van huishoudens van buiten de regio is op peil gebleven, maar de doorstroming binnen en tussen gemeenten in de regio is flink afgenomen. Er is meer interesse in huren. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in de regio Amsterdam dat dit voorjaar verscheen. De Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Almere hebben dit onderzoek laten uitvoeren in samenwerking met de woningcorporaties en met cofinanciering van de provincie Noord-Holland. Het onderzoek gaat over verhuisdynamiek en verhuiswensen in de regio Amsterdam. De resultaten bieden een basis voor toekomstig woningmarktbeleid. Verhuisdynamiek afgenomen Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is de verhuisdynamiek in de Amsterdamse regio afgenomen. In Amsterdam, Amstelveen en Diemen groeide het aantal verhuizingen in deze periode nog wel licht. Dat komt door de blijvende instroom van studenten. Het aantal verhuizingen naar en binnen de andere gemeenten in de regio verminderde aanmerkelijk. Een belangrijke factor daarbij is dat (jonge) gezinnen minder vaak dan voor de crisis vanuit Amsterdam en Haarlem verhuisden naar een andere gemeente in de regio. lees verder op pagina 7 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

7 Pagina 7 vervolg van pagina 6 Vooral de gemeenten die voorheen veel woningen bouwden zoals Haarlemmermeer, Almere, Purmerend en Zaanstad, merken de gevolgen van verminderde doorstroming vanuit deze steden. Middeninkomens in de knel Uit het onderzoek blijkt ook dat huishoudens met een middeninkomen, tussen de ,- en ,- een moeilijke positie op de woningmarkt hebben. De sociale huur is voor hen geen alternatief meer vanwege de ingevoerde inkomensgrens. Toch geeft een kwart van deze huishoudens aan te willen verhuizen naar een sociale huurwoning. Het vrije sector huursegment is beperkt beschikbaar en vaak te duur. In sommige delen van de regio zijn goedkope koopwoningen een alternatief, zoals Almere, Zaanstad of Purmerend. Annemieke Molenaar, tel , Zie voor het rapport Innovatiebudget voor productontwikkeling toerisme Eén van de EZ-projecten bij de Stadsregio is Amsterdam bezoeken, Holland zien. Het project richt zich op het realiseren van 3% groei van het aantal overnachtingen in de metropoolregio en op meer spreiding van de bezoekers. In 2017 zou 25% meer internationale toeristen vanuit Amsterdam de regio moeten bezoeken. De komende jaren wordt gewerkt aan productontwikkeling binnen de toeristische belevingskarakters van de metropoolregio Amsterdam. Deze karakters typeren bepaalde gebieden in de regio, zoals de Flowerstrip, Old Haarlem en Leisure Lakes of Dutch Dunes. Hiervoor wordt de komende drie jaar elk jaar een innovatiebudget beschikbaar gesteld, waaruit toeris- tische en culturele bedrijven, maar ook regionale VVV s of andere toeristische organisaties, een bijdrage kunnen krijgen. De bijdrage is bestemd voor productontwikkeling die aansluit bij de doelstellingen van Amsterdam bezoeken, Holland zien. Voor 2014 is een bedrag beschikbaar van ,-. De inschrijvingen dienen uiterlijk op 30 mei 2014 binnen te zijn. Voor de inschrijvingseisen of meer informatie kunt u contact opnemen met Remco Rienties, of Zie ook: Hoge waardering voor OV in stadsregio Amsterdam De waardering van klanten voor de kwaliteit van het openbaar vervoer is in alle concessies in de stadsregio Amsterdam hoog. Dit blijkt uit de OV Klantenbarometer 2013, een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer naar de mening van de reiziger. De uitkomst geldt voor de OV-concessies Waterland (EBS), Zaanstreek (Connexxion), Amstelland-Meerlanden (Connexxion), de Zuidtangent (Connexxion) en Amsterdam (GVB). De waardering voor het openbaar vervoer in de concessie Waterland is het sterkst gestegen: van een 7,6 naar een 7,8. Waterland is hiermee de beste busconcessie van Nederland, op de traditionele veerdiensten en Waddeneilanden na. Op nummer twee staat de busconcessie Zaanstreek met een 7,7. Ook de concessie Amstelland-Meerlanden blijft op hetzelfde hoge niveau, met een waardering van 7,6. De scores van bus, tram en metro in de concessie Amsterdam zijn met 0,1 gedaald. Mogelijk heeft de langdurige omleiding van de metro van juni tot en met november daarbij een rol gespeeld. Zie ook en Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Nieuwe voorzitter Reizigers Advies Raad De heer Rudy Schoonveld is de nieuwe voorzitter van de Reizigers Advies Raad (RAR). Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft hem op 20 februari benoemd. Rudy Schoonveld volgt Peter Lankhorst op, die na twee zittingstermijnen met zijn werkzaamheden is gestopt. Schoonveld is directeur bij TransTec en was van 1996 tot 2004 landelijk voorzitter van reizigersvereniging ROVER. Verder zijn onlangs de volgende leden benoemd of herbenoemd: dhr. C. Vonk, dhr. M. Waalewijn, dhr. F. Sam, mw. T. Bruins, dhr. H. Miedema, dhr. A. Markus, dhr. R. Visser, dhr. R. de Vrieze en dhr. R. Ambags. De Reizigers Advies Raad adviseert de Stadsregio, de vervoerders en de gemeenten over het OV-beleid. In de raad zijn diverse consumentenorganisaties vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Rover, Stadsvervoerbelang, de Fietsersbond en de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Noord-Holland. De consumentenorganisaties vaardigen leden af die gezamenlijk de RAR vormen. Verhuisbericht De Stadsregio Amsterdam gaat verhuizen. Met ingang van 10 juni is het nieuwe bezoekadres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Postadres, telefoonnummers en adressen blijven ongewijzigd. Don Bijl bedankt regioraadsleden Op 4 maart vond de laatste regioraad plaats van de bestuursperiode Vicevoorzitter Don Bijl blikte aan het eind van de vergadering terug op de successen van de afgelopen bestuursperiode: Samen kunnen we veel meer voor onze burgers betekenen dan ieder apart. Daarom stoppen we hier veel energie in. Ik hoop van harte dat wij dat ook de komende bestuursperiode blijven doen, al was het maar omdat de opgaven en de verantwoordelijkheden voor gemeenten steeds groter worden en de burger van ons resultaten verwacht. Namens het hele dagelijks bestuur bedankte hij de regioraadsleden voor hun bijdrage en wenste hen alle goeds in de toekomst. Subsidieaanvraag gevelfonds bedrijventerreinen Op verzoek van de gemeenten vraagt de Stadsregio Amsterdam bij de provincie Noord- Holland voor ,- subsidie aan in het kader van het Regionale Beeldkwaliteit Fonds. Dit fonds, ook wel gevelfonds genoemd, is bedoeld voor ondernemers die op geherstructureerde bedrijventerreinen hun verouderde gevels gaan vernieuwen. Daarmee krijgt, samen met de vernieuwing van de openbare ruimte, ook de uitstraling van de bedrijfspanden meer allure. Omdat de uitvoering van de regeling voor individuele gemeenten veel bureaucratische rompslomp zou opleveren, hebben zij aan de Stadsregio verzocht om in één keer een gezamenlijke aanvraag te doen. Als de provincie de aanvraag honoreert, zal de regeling worden uitgevoerd door het Project Bureau Herstructurering. Over de specifieke voorwaarden zullen de gemeenten en bedrijven later geïnformeerd worden. Subsidies kleine infrastructuur Het dagelijks bestuur heeft onlangs ingestemd met een subsidie van ,- voor een aantal kleine infrastructuurprojecten in de gemeenten. Het gaat om projecten zoals de kwaliteitsslag station RAI in de gemeente Amsterdam ( ,-), fietspad Nieuwe Aalsmeerderlaan in de gemeente Aalsmeer ( ,-), Schoolzone Meerrijk in de gemeente Uithoorn ( ,-) en de herinrichting van de Paltrokstraat in de gemeente Zaanstad ( ,-). Ook is ingestemd met een subsidie van ,- voor negen verkeerseducatie- en campagneprojecten. Een totaaloverzicht van de projecten kleine infrastructuur die subsidie ontvangen is te zien op Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Per 10 juni: Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel , fax stadsregioamsterdam Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Martin Bekker, Arian Boersma, Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Remco Rienties Fotografie Bart Homburg, The van Zoggel, Arjen Vos gemeente Zaanstad Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk MullerVisual Communicatie Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie