Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei Investeringsagenda voor de fiets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Investeringsagenda voor de fiets Pagina 2 Afscheidsinterview Robert Linnekamp Pagina 3 Samen voor een betaalbare woningvoorraad Pagina 6 Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten Het versnellen van gemeentelijke verkeersprojecten met de hulpimpuls van 10 miljoen euro verloopt voorspoedig. Tot nu toe heeft de Stadsregio Amsterdam al voor 28 gemeentelijke projecten subsidie beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld voor fietsenstallingen in Aalsmeer, de aanleg van schoolzones in Edam-Volendam en maatregelen voor de verkeersveiligheid in Zaanstad. Om verkeer- en vervoerprojecten in haar gemeenten een extra zetje te geven, heeft de Stadsregio Amsterdam in 2013 een hulpimpuls in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro, naast de reguliere subsidie van de Stadsregio. Hiermee kan de Stadsregio op korte termijn de realisatie van gemeentelijke projecten helpen versnellen. De gereserveerde 10 miljoen euro is verdeeld over een programma met projecten die door de gemeenten van de Stadsregio zijn aangedragen. De projecten passen binnen het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan van de Stadsregio en worden uiterlijk de eerste helft van 2015 uitgevoerd. Bij de projecten zijn veel fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld het realiseren van fietsenstallingen bij winkelcentra in Aalsmeer ( ,-), de vernieuwing van een brug bij de Hobbemakade/Ceintuurbaan in Amsterdam ( ,-), de aanleg van schoolzones in Edam-Volendam ( ,-) en verkeersveiligheidsmaatregelen in Krommenie Oost ( ,-). Portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio, Cees Loggen, over de voortgang van het programma: De subsidiëring vanuit de hulpimpuls verloopt vlot. De komende maanden wordt over de subsidieverlening aan de andere ingediende projecten besloten. De wethouders in de gemeenten van de Stadsregio reageren positief op deze mogelijkheid om in financieel moeilijke tijden toch verkeersprojecten te kunnen realiseren of versnellen. Martijn Sargentini, tel Zie onder Meer nieuws voor een overzicht van alle ingediende projecten. Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Investeringsagenda voor de fiets Het fietsgebruik in Amsterdam en de regio neemt steeds verder toe. De Stadsregio is daarom gestart met het opstellen van een investeringsagenda voor de fiets. Deze agenda moet een helder afwegingskader bieden voor investeringen in fietsmaatregelen tot het jaar Zo kunnen gemeenten fietsprojecten op het gebied van verkeersveiligheid blijven realiseren en de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio voor forenzen en recreatieve fietsers vergroten. Ook aan de combinatie van fiets en openbaar vervoer wordt aandacht besteed. Gemeenten en andere relevante partijen worden via diverse werkgroepen en overleggen bij het opstellen van de investeringsagenda betrokken. De investeringsagenda wordt ook besproken met het nieuwe dagelijks bestuur, dat door de regioraad op 10 juni benoemd wordt. Tot die tijd worden gesprekken gevoerd met gemeenten, worden analyses gemaakt en vinden discussiemomenten plaats. Het streven is om de Investeringsagenda Fiets in december aan de regioraad voor te leggen. Martijn Sargentini, Bijeenkomst voor raadsleden: Kijk op de regio 2014 Speciaal voor raads- en collegeleden organiseert de Stadsregio Amsterdam op vrijdag 23 mei de kennismakingsbijeenkomst Kijk op de regio Een inspirerend begin voor de nieuwe bestuursperiode. De regio Amsterdam is volop in ontwikkeling. Regionale samenwerking is voor veel lokale vraagstukken van groot belang. Het aanjagen van de woningmarkt, het creëren van een sterke economie, het spreiden van toerisme en het zorgen voor verkeersveiligheid, goed openbaar vervoer en bereikbaarheid via de weg; het zijn slechts enkele thema s waar raads- en collegeleden mee te maken krijgen. De bijeenkomst Kijk op de regio staat in het teken van kennismaken met raads- en collegeleden van andere gemeenten en met de activiteiten van de Stadsregio. Op het programma staan interviews met leden van het bestuur, workshops over actuele thema s en een informatiemarkt. Eén van de sprekers is Ed Nijpels, die in 2009 de samenwerking tussen de gemeenten in de stadsregio s heeft onderzocht. De komende tijd zal de Stadsregio nog geregeld bijeenkomsten, presentaties, workshops en excursies organiseren over specifieke regionale thema s op het gebied van verkeer en vervoer, de regionale woningmarkt, economie en jeugdzorg. Mocht u daar vragen of suggesties voor hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de Stadsregio, tel Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

3 Afscheidsinterview Robert Linnekamp: Er is lang gedacht: het komt wel weer goed met de woningmarkt Pagina 3 we van wat de klant, de woningzoekende, precies wil? Daarom hebben we onderzoek gedaan naar hoe de woningmarkt precies werkt, naar de wensen van de woningzoekende en naar de verhuisbewegingen in de regio. Een andere verandering die ik zie, is de verbeterde afstemming tussen gemeenten onderling. Toen ik net begon, wist de wethouder van de ene gemeente niet wat er op het bouwprogramma van de buurgemeente stond. Het kon zomaar gebeuren dat drie gemeenten hetzelfde programma hadden, omdat iedereen gewend was dat alles toch wel zou verkopen. Nu worden er vanuit de Stadsregio gesprekken gevoerd met de bouwgemeenten over hun programma s. Verder is de transparantie van de woningmarkt in de laatste jaren enorm toegenomen. Tegenwoordig kun je als woningzoekende alles op internet vinden. De klant weet veel meer, waardoor het extra belangrijk wordt dat de prijsstelling van een woning klopt. De afgelopen vier jaar was de Zaanse wethouder Robert Linnekamp bestuurder van de Stadsregio. Als portefeuillehouder Wonen zat hij in het dagelijks bestuur. Nu neemt hij afscheid van de politiek en blikt hij terug op de activiteiten om de regionale woningmarkt weer in beweging te krijgen. Hoe heeft u de bestuursperiode bij de Stadsregio ervaren? Als een leuke periode. Wonen was voor mij een nieuw beleidsterrein, het zat niet in mijn portefeuille als wethouder van Zaanstad. Dat maakte het extra interessant en ik kon me daardoor ook onafhankelijker opstellen. Wonen is een bijzonder beleidsterrein: enerzijds verandert er veel en anderzijds heb je te maken met partijen die lang in een positie vast blijven zitten. Waar merkte u dat aan? De economische crisis duurt nu al zo n vijf jaar maar men heeft niet bepaald snel de conclusie getrokken dat de tijden van grote bouwlocaties voorbij zijn en dat er andere, nieuwe manieren van woningbouw gevonden moeten worden. Er is lang gedacht: het komt wel weer goed met de woningmarkt, het is slechts wachten op betere tijden. Veel bedrijven zijn door deze houding failliet gegaan. Sommige bedrijven zijn wél anders gaan werken en zijn beter naar de klant gaan luisteren. Dat zijn de bedrijven die overeind zijn gebleven. Welke veranderingen heeft u de afgelopen jaren op de regionale woningmarkt gezien? We hebben veel meer inzicht gekregen in hoe de woningmarkt werkt. Toen ik portefeuillehouder van de Stadsregio werd, was mijn vraag: wat weten we eigenlijk van wonen? Wat weten Wat vindt u de belangrijkste resultaten die de Stadsregio heeft behaald? Het toegenomen besef dat je als gemeenten elkaar nodig hebt. De woningmarkt is geen gemeentelijke markt. Onlangs hebben we als gemeenten gezamenlijk een mooie overeenkomst gesloten, waarin we aangeven wat we als regio nodig hebben en wat het toetsingskader is voor lokale afspraken. Verder ben ik blij met de kennisvergroting over de woningmarkt en met de lijst van 25 vastgestelde bouwprojecten die in de regio gerealiseerd moeten worden. Een heel bijzonder resultaat vind ik de opvang die we hebben geboden aan slachtoffers van mensenhandel. De gemeente Amsterdam had behoefte aan extra opvang van deze relatief kleine groep mensen, liefst ook in een minder hectische omgeving dan de grote stad. Binnen een jaar kregen we het rond dat zij onderdak konden krijgen in de regiogemeenten. Wat is op dit moment het grootste probleem op de regionale woningmarkt? Een acuut probleem is dat mensen bijna geen geld meer kunnen lenen om hun woonsituatie te verbeteren. Op de lange termijn is het een probleem dat er te weinig gebouwd wordt. De woningbouwproductie is door de crisis meer dan gehalveerd. Waar we vroeger 80 á woningen per jaar bouwden, zijn dat er nu 30 á Daardoor blijven bijvoorbeeld mensen met kinderen te lang in een kleine woning zitten en stagneert de doorstroming. Wat zijn uw aandachtspunten voor de toekomst? We moeten er in ieder geval voor zorgen dat alle contacten tussen de partijen op de woningmarkt in stand blijven. De Stadsregio heeft deze partijen bijeen gebracht om over de problemen en oplossingen te praten en het is belangrijk dat de Stadsregio dit blijft organiseren. Andere aandachtspunten zijn het terugbrengen van doorlooptijden van bouw- en renovatieprojecten zodat er sneller gebouwd kan worden. lees verder op pagina 4 Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 vervolg van pagina 3 Hoe denkt u dat de regionale samenwerking er in de toekomst uit zal zien? Ik heb gezien dat het draagvlak bij de gemeenten voor de Stadsregio groot is. Het Rijk is echter van plan om de wet voor deze efficiënt werkende samenwerkingsvorm af te schaffen. Het zal nog een kunst worden om te bedenken hoe je als gemeenten de samenwerking in de toekomst gaat vormgeven. Grenzen zijn niet heilig. Je zou ook gemeenten als Haarlem en Almere erbij kunnen betrekken. Het gaat om het vinden van een schaalgrootte die aansluit bij de verschillende vraagstukken. Tegelijkertijd denk ik dat je moet oppassen voor teveel hapsnap samenwerkingsverbanden, want dat werkt ook niet prettig. Wat gaat u straks missen van uw werk voor de Stadsregio? Het op één lijn brengen van verschillende belangen in zo n stadsregio heb ik erg leuk gevonden. Met zestien gemeenten en andere partijen samen beleid maken is toch een bijzonder proces. De grootste gemeente van Nederland, Amsterdam, laat je samenwerken met hele kleine gemeenten en alles wat daartussen in zit. Dat is mooi om mee te maken. Levendige kennismiddag over vrije sector huurwoningen Meer dan 100 politici, ambtenaren, beleggers en medewerkers van marktpartijen en corporaties kwamen op 16 april bijeen op de Campus Diemen Zuid voor een kennismiddag van de Stadsregio over de woningmarkt. Het doel was kennis delen over hoe de woningmarkt functioneert en discussie over de vraag naar huurwoningen in de vrije sector. De regionale woningmarkt is sterk aan het veranderen. Door het moeilijker verkrijgen van een hypotheek, de beperkte toegang tot de sociale huurmarkt voor inkomens boven de ,- en de stijging van de huurprijzen, is de doorstroming op de woningmarkt fors verminderd. Daarnaast neemt de rol van corporaties buiten het sociale huursegment sterk af. Het is dus van belang dat partijen inspelen op de nieuwe omstandigheden en dat de woningmarkt weer in beweging komt. Het vrije sector huursegment kan daarin een belangrijke rol spelen. Eén van de redenen voor de Stadsregio om deze middag te organiseren, was het verschijnen van het rapport Wonen in de regio met de eerste resultaten van het regionale woononderzoek (zie ook het artikel op pag. 6). Mede op basis van dit onderzoek heeft de Stadsregio de Stec Groep gevraagd om de potentie voor vrije sector huur in de regio in beeld te brengen. De Stec Groep toonde het publiek dat er in alle delen van de regio vraag is, met name in het huursegment tussen de 700,- tot 900,-, en dat er veel verschillende doelgroepen zijn. De middag, die werd geleid door Rudy Stroink, bestond uit presentaties, discussie met de zaal en drie verschillende kennissessies. In één sessie is verder gediscussieerd over de groeiende vraag naar huurwoningen in de vrije sector. Er bleek weinig twijfel over de toenemende vraag door jonge professionals in het stedelijk gebied. Er was meer discussie over de omvang en aard van de vraag in andere delen van de regio. Ook zijn er verschillende visies over hoe structureel de vraag naar huurwoningen in de vrije sector zal zijn. In hoeverre herstelt de koopmarkt zich weer? En in welke mate neemt de sociale huurvoorraad af? Deze ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Nieuwbouw van vrije sector huurwoningen kwam in een andere kennissessie aan bod. Vanuit de beleggers en investeerders is hier veel interesse voor. Vragen die aan de orde kwamen waren: zijn de proposities voldoende aantrekkelijk voor beleggers en investeerders? Welke samenwerkingsverbanden zijn effectief? Daarnaast blijft de hoogte van de grondprijs de gemoederen bezig houden. De derde kennissessie ging over vrije sector huur in de huidige woningvoorraad. Particuliere verhuurders en corporaties zullen een deel van de goedkope woningen liberaliseren. De corporaties zullen in beperkte mate ook gehele complexen met woningen verkopen aan beleggers. Beide ontwikkelingen leiden tot een structurele groei van het vrije sector huursegment. Duidelijk is dat er in de regio de komende jaren volop ruimte is voor méér vrije sector huur. Ook zijn er partijen die willen investeren. De Stadsregio zal zich de komende tijd blijven inzetten om partijen bij elkaar te brengen en deze kansen te benutten. Ook blijft de Stadsregio onderzoeken hoe de vraag naar woningen in de vrije sector zich verder blijft ontwikkelen. Arian Boersma, tel Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

5 Nicole Mulder: In de regioraad leer je de grotere, noodzakelijke verbanden te zien Pagina 5 De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen leidde voor een aantal kandidaten tot afscheid van de gemeenteraad en van de Stadsregio. Zo ook voor Nicole Mulder. De afgelopen bestuursperiode zat zij in de regioraad namens GroenLinks van de gemeente Haarlemmermeer. Hoe kijkt ze op deze periode terug? En wat zijn haar tips voor de nieuwe raadsleden? U heeft de afgelopen vier jaar in de regioraad gezeten. Hoe vond u dat? Enorm leerzaam. Ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe gemeenten zich tot elkaar verhouden en in de verschillen tussen grote en kleine gemeenten. De gemiddelde inwoner heeft geen idee van wat er op regionaal niveau besloten wordt, de zichtbaarheid daarvan is niet zo groot, terwijl het om veel geld en grote belangen gaat. Een goede afstemming is dus belangrijk. Ik heb gezien dat de gemeenten veel waarde hechten aan hun onderlinge samenwerking. De meerwaarde van die samenwerking zit in de schaalgrootte, die op provinciaal niveau vaak te groot is. Het zijn de gemeenten die de onderlinge relaties hebben, of het nu gaat om de aanleg van een buslijn, ontwikkelingen op de woningmarkt, of de organisatie van de jeugdzorg. Wat heeft het u persoonlijk gebracht? Ik heb de kans gekregen om voorzitter te worden van de commissie Bestuurlijke Toekomst van de Stadsregio en dat heeft tot een groot bestuurlijk netwerk geleid. Daardoor leer je grotere, noodzakelijke verbanden te zien, bijvoorbeeld tussen de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer, die een vergelijkbare grootte en problematiek hebben. Ook is het makkelijk dat je portefeuillehouders van andere gemeenten om advies kunt vragen. Verder vond ik het leuk om contact te hebben met collega s in de regio Zuid-Holland, waar ik een paar keer een presentatie heb gegeven over de ontwikkelingen in de Amsterdamse regio. Wat vindt u belangrijke resultaten die de Stadsregio heeft behaald? Op het gebied van de bestuurlijke toekomst is veel gebeurd. De gemeenten hebben de handen ineen geslagen en willen samen invulling geven aan een vervoerregio. Ook op de andere beleidsterreinen willen ze de samenwerking voortzetten, misschien met gemeenten als IJmond, Kennemerland of Almere erbij. Het Rijk moet nog een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de regio maar samenwerking tussen gemeenten kun je niet verbieden. Een ander positief resultaat vind ik de afstemming binnen het Platform Kantoren en Bedrijventerreinen, waar op regionaal niveau wordt gekeken naar oplossingen voor de leegstand van kantoren. Verder ben ik blij met de komst van de Investeringsagenda Fiets. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer kun je in deze regio niet genoeg stimuleren. Wat is uw aandachtspunt voor de toekomst van de regionale samenwerking? Ik zou graag meer aandacht voor duurzaamheid willen zien, voor duurzame energie bijvoorbeeld en voor duurzaam ondernemen. Op dat gebied valt nog veel te winnen. Als gemeenten kunnen we bijvoorbeeld netwerken van duurzame ondernemers stimuleren en kijken hoe we hen meer met de metropoolregio Amsterdam kunnen verbinden. Heeft u nog een tip voor nieuwe regioraadsleden? Zorg voor een goede terugkoppeling over regionale onderwerpen naar de eigen gemeente. Zorg ervoor dat regionale onderwerpen op strategische momenten ook op de agenda van de gemeenteraad terecht komen. Verder is het gewoon erg leuk om op regionaal niveau te werken. Er gebeurt veel en het zijn zeker niet alleen hamerstukken die de regioraad passeren. Wat zijn uw eigen plannen voor de toekomst? Ik zit nu niet meer in de gemeenteraad, maar blijf als fractieassistent verbonden met GroenLinks in Haarlemmermeer. Ook daar wil ik me gaan inzetten voor duurzaam ondernemen. Verder heb ik nog een baan in de archeologie. Met deze combinatie van werk, politiek en gezin is mijn tijd goed gevuld. Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Gemeenten en corporaties samen voor een betaalbare woningvoorraad Gemeenten en woningcorporaties willen voldoende beschikbaarheid en een goede spreiding van betaalbare huurwoningen in de regio Amsterdam. Daarom ondertekenden de Stadsregio en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad een intentieverklaring. Robert Linnekamp, portefeuillehouder Ruimte en Wonen van de Stadsregio en Hans van Harten, vertegenwoordiger van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, zetten op 14 maart hun handtekening onder de intentieverklaring over de betaalbare voorraad huurwoningen in de regio. Gemeenten en corporaties zullen zich samen gaan inspannen voor een aantal punten. Zo streven ze naar het behoud van een substantiële voorraad betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag tot modaal inkomen (tot ,-). Daarnaast moet de regionale woningmarkt evenwichtig blijven, met als uitgangspunt dat het verschil in de hoeveelheid sociale huurwoningen tussen de subregio s Noord, Amsterdam en Zuid niet groter wordt. Het beter benutten van de woningvoorraad is een ander aandachtspunt in de intentieverklaring. Dit kan bijvoorbeeld via flexibele huurprijzen en tijdelijke contracten voor jongeren om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Verder streven de partijen naar het creëren van meer woningaanbod in het middensegment. Dit is van belang om huishoudens met een middeninkomen kans op een woning te bieden en om doorstroming vanuit onder andere de sociale huursector te stimuleren. Op basis van de intentieverklaring kunnen gemeenten en corporaties lokaal beleid en prestatieafspraken maken. De afstemming van lokaal beleid en lokale afspraken op regionale schaal past in de lijn van het nieuwe rijksbeleid, zoals dat in de conceptnovelle op de Woningwet staat. Deze regelt de relatie tussen gemeenten en corporaties. De intentieverklaring vormt ook de bouwsteen voor een regionale woonvisie die de komende periode gestalte zal krijgen. Muk van Ravels, tel , Minder verhuizingen in de regio Amsterdam Het aantal verhuizingen in de regio Amsterdam is sinds 2008 verminderd. De instroom van huishoudens van buiten de regio is op peil gebleven, maar de doorstroming binnen en tussen gemeenten in de regio is flink afgenomen. Er is meer interesse in huren. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in de regio Amsterdam dat dit voorjaar verscheen. De Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente Almere hebben dit onderzoek laten uitvoeren in samenwerking met de woningcorporaties en met cofinanciering van de provincie Noord-Holland. Het onderzoek gaat over verhuisdynamiek en verhuiswensen in de regio Amsterdam. De resultaten bieden een basis voor toekomstig woningmarktbeleid. Verhuisdynamiek afgenomen Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is de verhuisdynamiek in de Amsterdamse regio afgenomen. In Amsterdam, Amstelveen en Diemen groeide het aantal verhuizingen in deze periode nog wel licht. Dat komt door de blijvende instroom van studenten. Het aantal verhuizingen naar en binnen de andere gemeenten in de regio verminderde aanmerkelijk. Een belangrijke factor daarbij is dat (jonge) gezinnen minder vaak dan voor de crisis vanuit Amsterdam en Haarlem verhuisden naar een andere gemeente in de regio. lees verder op pagina 7 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

7 Pagina 7 vervolg van pagina 6 Vooral de gemeenten die voorheen veel woningen bouwden zoals Haarlemmermeer, Almere, Purmerend en Zaanstad, merken de gevolgen van verminderde doorstroming vanuit deze steden. Middeninkomens in de knel Uit het onderzoek blijkt ook dat huishoudens met een middeninkomen, tussen de ,- en ,- een moeilijke positie op de woningmarkt hebben. De sociale huur is voor hen geen alternatief meer vanwege de ingevoerde inkomensgrens. Toch geeft een kwart van deze huishoudens aan te willen verhuizen naar een sociale huurwoning. Het vrije sector huursegment is beperkt beschikbaar en vaak te duur. In sommige delen van de regio zijn goedkope koopwoningen een alternatief, zoals Almere, Zaanstad of Purmerend. Annemieke Molenaar, tel , Zie voor het rapport Innovatiebudget voor productontwikkeling toerisme Eén van de EZ-projecten bij de Stadsregio is Amsterdam bezoeken, Holland zien. Het project richt zich op het realiseren van 3% groei van het aantal overnachtingen in de metropoolregio en op meer spreiding van de bezoekers. In 2017 zou 25% meer internationale toeristen vanuit Amsterdam de regio moeten bezoeken. De komende jaren wordt gewerkt aan productontwikkeling binnen de toeristische belevingskarakters van de metropoolregio Amsterdam. Deze karakters typeren bepaalde gebieden in de regio, zoals de Flowerstrip, Old Haarlem en Leisure Lakes of Dutch Dunes. Hiervoor wordt de komende drie jaar elk jaar een innovatiebudget beschikbaar gesteld, waaruit toeris- tische en culturele bedrijven, maar ook regionale VVV s of andere toeristische organisaties, een bijdrage kunnen krijgen. De bijdrage is bestemd voor productontwikkeling die aansluit bij de doelstellingen van Amsterdam bezoeken, Holland zien. Voor 2014 is een bedrag beschikbaar van ,-. De inschrijvingen dienen uiterlijk op 30 mei 2014 binnen te zijn. Voor de inschrijvingseisen of meer informatie kunt u contact opnemen met Remco Rienties, of Zie ook: Hoge waardering voor OV in stadsregio Amsterdam De waardering van klanten voor de kwaliteit van het openbaar vervoer is in alle concessies in de stadsregio Amsterdam hoog. Dit blijkt uit de OV Klantenbarometer 2013, een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer naar de mening van de reiziger. De uitkomst geldt voor de OV-concessies Waterland (EBS), Zaanstreek (Connexxion), Amstelland-Meerlanden (Connexxion), de Zuidtangent (Connexxion) en Amsterdam (GVB). De waardering voor het openbaar vervoer in de concessie Waterland is het sterkst gestegen: van een 7,6 naar een 7,8. Waterland is hiermee de beste busconcessie van Nederland, op de traditionele veerdiensten en Waddeneilanden na. Op nummer twee staat de busconcessie Zaanstreek met een 7,7. Ook de concessie Amstelland-Meerlanden blijft op hetzelfde hoge niveau, met een waardering van 7,6. De scores van bus, tram en metro in de concessie Amsterdam zijn met 0,1 gedaald. Mogelijk heeft de langdurige omleiding van de metro van juni tot en met november daarbij een rol gespeeld. Zie ook en Regiojournaal 5.14 Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Nieuwe voorzitter Reizigers Advies Raad De heer Rudy Schoonveld is de nieuwe voorzitter van de Reizigers Advies Raad (RAR). Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft hem op 20 februari benoemd. Rudy Schoonveld volgt Peter Lankhorst op, die na twee zittingstermijnen met zijn werkzaamheden is gestopt. Schoonveld is directeur bij TransTec en was van 1996 tot 2004 landelijk voorzitter van reizigersvereniging ROVER. Verder zijn onlangs de volgende leden benoemd of herbenoemd: dhr. C. Vonk, dhr. M. Waalewijn, dhr. F. Sam, mw. T. Bruins, dhr. H. Miedema, dhr. A. Markus, dhr. R. Visser, dhr. R. de Vrieze en dhr. R. Ambags. De Reizigers Advies Raad adviseert de Stadsregio, de vervoerders en de gemeenten over het OV-beleid. In de raad zijn diverse consumentenorganisaties vertegenwoordigd, bijvoorbeeld Rover, Stadsvervoerbelang, de Fietsersbond en de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Noord-Holland. De consumentenorganisaties vaardigen leden af die gezamenlijk de RAR vormen. Verhuisbericht De Stadsregio Amsterdam gaat verhuizen. Met ingang van 10 juni is het nieuwe bezoekadres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Postadres, telefoonnummers en adressen blijven ongewijzigd. Don Bijl bedankt regioraadsleden Op 4 maart vond de laatste regioraad plaats van de bestuursperiode Vicevoorzitter Don Bijl blikte aan het eind van de vergadering terug op de successen van de afgelopen bestuursperiode: Samen kunnen we veel meer voor onze burgers betekenen dan ieder apart. Daarom stoppen we hier veel energie in. Ik hoop van harte dat wij dat ook de komende bestuursperiode blijven doen, al was het maar omdat de opgaven en de verantwoordelijkheden voor gemeenten steeds groter worden en de burger van ons resultaten verwacht. Namens het hele dagelijks bestuur bedankte hij de regioraadsleden voor hun bijdrage en wenste hen alle goeds in de toekomst. Subsidieaanvraag gevelfonds bedrijventerreinen Op verzoek van de gemeenten vraagt de Stadsregio Amsterdam bij de provincie Noord- Holland voor ,- subsidie aan in het kader van het Regionale Beeldkwaliteit Fonds. Dit fonds, ook wel gevelfonds genoemd, is bedoeld voor ondernemers die op geherstructureerde bedrijventerreinen hun verouderde gevels gaan vernieuwen. Daarmee krijgt, samen met de vernieuwing van de openbare ruimte, ook de uitstraling van de bedrijfspanden meer allure. Omdat de uitvoering van de regeling voor individuele gemeenten veel bureaucratische rompslomp zou opleveren, hebben zij aan de Stadsregio verzocht om in één keer een gezamenlijke aanvraag te doen. Als de provincie de aanvraag honoreert, zal de regeling worden uitgevoerd door het Project Bureau Herstructurering. Over de specifieke voorwaarden zullen de gemeenten en bedrijven later geïnformeerd worden. Subsidies kleine infrastructuur Het dagelijks bestuur heeft onlangs ingestemd met een subsidie van ,- voor een aantal kleine infrastructuurprojecten in de gemeenten. Het gaat om projecten zoals de kwaliteitsslag station RAI in de gemeente Amsterdam ( ,-), fietspad Nieuwe Aalsmeerderlaan in de gemeente Aalsmeer ( ,-), Schoolzone Meerrijk in de gemeente Uithoorn ( ,-) en de herinrichting van de Paltrokstraat in de gemeente Zaanstad ( ,-). Ook is ingestemd met een subsidie van ,- voor negen verkeerseducatie- en campagneprojecten. Een totaaloverzicht van de projecten kleine infrastructuur die subsidie ontvangen is te zien op Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Per 10 juni: Jodenbreestraat NH Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel , fax stadsregioamsterdam Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Martin Bekker, Arian Boersma, Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Remco Rienties Fotografie Bart Homburg, The van Zoggel, Arjen Vos gemeente Zaanstad Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk MullerVisual Communicatie Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 5.14

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016.

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Deze notitie is ter ondersteuning van de bespreking in het Zaanstad Beraad van dinsdag 8 maart. Bij een NOTITIE is de inschatting

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere

In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Wonen in de regio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam, Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, gemeente Almere, Ymere Projectnummer: H. Booi A. Smits M. Hendriks D. Stojmenovska Bezoekadres:

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond maart 2014 Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

DE REGIO. Wat is de regio

DE REGIO. Wat is de regio Wat is de regio DE REGIO Waarom werken we samen Wie beslist Welke afspraken zijn er in welk samenwerkingsverband en hoe verhouden die zich tot elkaar Ophalen hoe u geïnformeerd wilt worden Regionale samenwerking

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Concept 13 november 2014 1 1. Inleiding Uit analyse van de woningmarkt blijkt dat er tussen de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 03-02-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan B&W

Inhoud voorstel aan B&W 2014/277930 Inhoud voorstel aan B&W Onderwerp Inspraakreactie Actualisatie regels woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het beleidsvoorstel van de Stadsregio

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014

Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014 Aan cijfers geen gebrek, maar waar is de balans? Algemene ledenvergadering Vereniging Onderdak Westvoorne 16 april 2014 Opbouw presentatie Wat is de stadsregio en wie zijn wij? Tijden veranderen Beleid

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Vestia-effect of woningmarkttrend?

Vestia-effect of woningmarkttrend? Vestia-effect of woningmarkttrend? Peter Boelhouwer 28-03-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud 1 februari 2012: wat ging er mis.. Algemene problematiek woningcorporaties Uitkomsten

Nadere informatie

SECTORRAPPORT WONINGMARKT

SECTORRAPPORT WONINGMARKT SECTORRAPPORT WONINGMARKT AUGUSTUS 2017 www.colliers.nl 28 VRAAG Aantal woningtransacties neemt toe: Het aantal woningtransacties bevindt zich mede als gevolg van de zeer lage hypotheekrentes op recordhoogte.

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Een afschrift van deze brief zenden we aan de colleges van de genoemde regiogemeenten.

Een afschrift van deze brief zenden we aan de colleges van de genoemde regiogemeenten. GEMEENTE PURMEREND VERZONDEN ~ k MM 2015 GEMEENTE Nr.: ZEEVANG Ontv.: Proceig. Kopie: 0 5MRT 2015 Paraaf indelen: Oosthuizen, Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlagen: Kopie naar: Beh. ambtenaar:

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Bouwen aan steden en dorpen in de toekomst

Bouwen aan steden en dorpen in de toekomst Bouwen aan steden en dorpen in de toekomst Key note speech Esther Geuting Notie: veel dogma s in de discussie Productie maken in de wei Alles binnen stedelijk bouwen Kosten binnenstedelijk bouwen is top

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd door:

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND Gemeente Waterland 7 *: )ni. 2 5 NOV ZOU INGEKÜiVlEíNf GESCAND Stadsregio Amsterdam datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen 19 november 2014 2014/7620/JK Consultatieronde

Nadere informatie