Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging"

Transcriptie

1 Kernkwadranten als handig hulpmiddel voor teams Kernkwaliteit, valkuil, allergie, uitdaging Veel mensen kennen het model van kernkwadranten en kernkwaliteiten. Dat het ook geschikt is voor de hulp verlening, is minder bekend. Chris Van Dam beschrijft hoe we ermee aan de slag kunnen. Wat zijn kernkwadranten? Daniel Ofman is de bezieler van het model. Vier begrippen staan centraal. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Het zijn specifieke kwaliteiten die de mens kleuren. Het is zijn of haar specifieke kracht! Iedereen heeft een aantal kernkwaliteiten. Voorbeelden: daadkracht, moed Een kernkwaliteit is altijd aanwezig, maar wordt niet altijd ingezet. Daarnaast heeft iedereen een aantal valkuilen, de schaduwkant van de kernkwaliteit. Ook wel de vervorming genoemd. Dit is niet het tegenovergestelde van de kernkwaliteit maar het doorschieten in deze kwaliteit. Te veel van het goede om zo te zeggen. De valkuilen van daadkracht en moed zijn drammerigheid en roekeloosheid. Een valkuil is onlosmakelijk verbonden met een kernkwaliteit. Als derde cadeautje heeft iedereen bij zijn kwaliteit en valkuil een uitdaging gekregen. Dit is het positief tegenovergestelde van de valkuil. Bij de valkuil drammerigheid hoort bijvoorbeeld de uitdaging geduld. Het is raadzaam om deze uitdaging te ontwikkelen zodat je meer in balans komt. Kernkwaliteiten en uitdagingen vullen elkaar aan en het is zeer mooi indien je tegelijk in je kernkwaliteit en je uitdaging kan staan. Iedereen blijkt ook allergisch te zijn voor een teveel van zijn uitdaging. Dit noemen we de allergie. Het positief tegenovergestelde van een allergie is een kwaliteit. Hoe meer je in contact komt met mensen die jouw allergie zijn, hoe groter de kans ook is dat jij zelf in je valkuil terechtkomt. (Schema 1 brengt deze voorbeelden in beeld) Schema 1 T ijdens een training hebben we het functioneren van het team nader onder de loep genomen aan de hand van het kernkwadrantenmodel. Het team had een zeer zware begeleiding van een cliënt achter de rug. De periode dat deze cliënt in de leefgroep verbleef, werd als onaangenaam ervaren door zowel het team als de cliënt. De opname van de cliënt in deze leefgroep werd tijdig afgerond, zodat het team er niet onderuit is gegaan en de cliënt niet verder in zijn valkuil is doorgeschoten. 1. De oplossingsgerichte invalshoek Bij oplossingsgericht denken concentreren we ons vooral op de gewenste situatie of de doelstelling in plaats van op het probleem. We gaan op zoek naar wat er al werkt en naar de positieve uitzonderingen, zonder het bestaan van het probleem te ontkennen. We creëren een positief klimaat waarin we de competenties aanspreken van het individu of de groep. Als procesbegeleider ben je er dus ook van overtuigd dat er al succeservaringen geweest zijn en dat er krachten aanwezig zijn in het team. Vanuit deze overtuiging ga je dit bevragen en tracht je de (kleine) succeservaringen op de voorgrond te brengen. Zodra we een duidelijk beeld hebben van de krachten die reeds aanwezig zijn, kunnen we een eerste kleine stap zetten in de richting van de doelstelling die voorop staat. De vragen die je in een oplossingsgericht proces gebruikt, leggen dan ook vooral het accent op de gewenste 18 SozioSPH 107 september 2012

2 Als procesbegeleider situatie, gaan op zoek naar uitzonderingen en spitsen zich niet toe op het probleem of de oorzaak. 2. Het gebruik van kwadranten bij intervisie Als procesbegeleider kun je heel wat processen zichtbaar maken door te werken met teamkwadranten en het kwadrant van de cliënt. Je maakt zichtbaar wat er gebeurt tussen het team en de cliënt, en gaat vanuit deze analyse op zoek naar handvatten die het team kunnen helpen om een positieve dynamiek in het proces teweeg te brengen. In de volgende hoofdstukken beschrijf ik de verschillende fasen in dit proces en leg ik het accent op de ondersteuning die de procesbegeleider kan bieden. Bij het aanbieden van deze ondersteuning vertrekt de procesbegeleider vooral vanuit de oplossingsgerichte benadering. De procesbegeleider probeert ook vooral te verhelderen in plaats van te beoordelen of veroordelen. Een conflict los je niet op door je gelijk te halen. Eerder door iets totaal anders te doen. Het conflict links laten liggen en het accent op je uitdaging kan dikwijls een oplossing zijn. 3. Het opstellen van het teamkwadrant Fase 1 Kwaliteiten van het team Ieder team heeft zijn kwaliteiten en zijn valkuilen. De kwaliteiten van een team worden meestal door alle teamleden als vanzelfsprekend ervaren. Het is mogelijk dat sommige teams hun kwaliteiten niet zien. Dan zijn hun valkuilen het vertrekpunt. Vertrek bij voorkeur vanuit de kwaliteiten van het team, omdat je op deze manier onmiddellijk een positief vertrekpunt hebt. Het benoemen van de sterktes, het complimenteren van elkaar en het waarderen van de teamkwaliteiten bij het begin van een sessie zorgen voor een aangename werksfeer. Die maakt het gemakkelijker om ook een aantal negatieve zaken te benoemen. Welke kwaliteit zit er achter de valkuil? Wat is het positieve aspect achter jullie valkuil? Besteed voldoende aandacht aan nieuwe collega s Wanneer je tijdens een training met een team aan de slag gaat, is het nuttig om vooral de nieuwe collega s in het team te bevragen. De kwaliteiten van het team zijn voor hen het best zichtbaar, eveneens de valkuilen van het team. Het gebeurt dat nieuwe teamleden de kwaliteiten aanvoelen als een soort (positieve) druk of (onuitgesproken) kun je heel wat processen zichtbaar maken door te werken met teamkwadranten en het kwadrant van de cliënt norm waaraan ze moeten voldoen. Wanneer je dit aan het team vraagt, zullen de leden dit ontkennen. Of de leden vinden het vanzelfsprekend. Als procesbegeleider krijg je het gevoel dat het niet gepast is om deze vraag te stellen. Toch kan ik met zekerheid stellen, dat nieuwe teamleden moeten voldoen aan deze norm of minstens respect opbrengen voor de groepskwaliteiten. Het vinden van de juiste begrippen is niet het doel op zich Wanneer je een teamkwadrant samenstelt, dan is het niet belangrijk om te blijven zoeken naar één begrip dat de kwaliteit perfect beschrijft. Dit is bijna onmogelijk omdat niet iedereen hetzelfde verstaat onder een begrip. Het is dan ook geen probleem om meerdere begrippen in het teamkwadrant op te nemen om te beschrijven over welke specifieke kwaliteit het gaat. Concretiseren maakt het tastbaar Vraag naar concrete voorbeelden aan de verschillende teamleden! Teamleden vertellen dikwijls graag anekdotes. Daarvan kun je als procesbegeleider dankbaar gebruik maken. Het is verhelderend voor alle teamleden om een aantal gemeenschappelijke zaken te benoemen. Als de procesbegeleider naar concrete voorbeelden vraagt, wordt het begrip helder en tastbaar voor de verschillende teamleden. Vraag door En waarin zijn jullie nog goed Ik ben zeker dat er nog een aantal zaken zijn die nog niet benoemd zijn. Het mogen kleinigheden zijn, maar ik wil jullie vragen om dit toch nog eens te proberen. Je gaat ervan uit dat er nog een aantal zaken nog niet aan bod gekomen zijn en dit is ook zo. Als procesbegeleider weet je uiteraard niet welke dingen nog niet benoemd zijn. Juist daarom bevraag je dit en laat je tijd om na te denken. Na een korte stilte is er meestal een aantal groepsleden dat nog een aantal zaken benoemt. SozioSPH 107 september

3 Nuttige vragen bij de zoektocht naar teamkwaliteiten - Waarover zijn jullie tevreden in jullie team? - Wat vinden jullie vanzelfsprekend? - Indien ik aan een ander team zou vragen om jullie een compliment te geven, welk compliment zullen jullie dan krijgen? - Welk compliment zouden jullie aan jezelf geven? - Kunnen jullie een concrete situatie beschrijven waarin jullie succes geboekt hebben door gebruik te maken van jullie kwaliteiten? Hoe zijn jullie daarin geslaagd? Valkuilen van het team Naast kwaliteiten heeft ieder team ook zijn valkuilen (zie het voorbeeld in schema 2). De leidinggevende heeft meestal een zeer goed zicht op de valkuilen van het team omdat hij dit van op een afstand kan bekijken. Het is ook mogelijk dat de leidinggevende in dezelfde valkuil van het team terechtkomt. Dit kan te maken hebben met het feit dat de leidinggevende te dicht bij het team staat. Op welke manier zijn jullie er vorige keer in geslaagd om opnieuw in jullie kwaliteit te komen? Allergie van het team Een van de dingen waaraan men een hekel heeft, is de allergie van het team. Wanneer een team met zijn allergie geconfronteerd wordt, dan kan het gebeuren dat het team doorschiet in zijn valkuil. Hoe groter de confrontatie met de allergie, hoe sterker het team kan doorschieten in zijn valkuil. Wanneer we tijdens deze sessie het kwadrant van de cliënt bij het teamkwadrant plaatsen (met andere woorden: we vormen een dubbelkwadrant: kwadrant cliënt teamkwadrant), dan ziet het team dat ze eigenlijk geconfronteerd worden met hun allergie. De cliënt wil zeer sterk bepalen en kan volharden in zijn koppigheid. Het team ergert zich aan egocentrische mensen (allergie). Wanneer het team hiermee geconfronteerd wordt, dan zal het team nog meer gaan bepalen en grenzen trekken. De cliënt zal zich hiertegen nog sterker verzetten. De situatie escaleert en lijkt uitzichtloos. Schema 2 Probeer niet alle gedrag dat je ziet of dat beschreven wordt in het kwadrant van het team te plaatsen. Als procesbegeleider is het belangrijk om goed evenwicht te bewaren tussen de inbreng van de leidinggevende en de verschillende teamleden. Laat je de leidinggevende te veel inbrengen, dan bestaat het gevaar dat de groep dit zal trachten te weerleggen omdat ze zich beoordeeld voelen. Het is niet leuk indien de leidinggevende in de rol wordt geduwd door de procesbegeleider om alle valkuilen te benoemen. Bij het opstellen van het teamkwadrant is er steeds een aantal teamleden dat de valkuil tracht te weerleggen. Ja, dat vind ik geen probleem want Ook dit benoem ik als een normaal proces, want iedereen is geneigd om zijn valkuilen goed te praten. Het is dus mooi en goed om dit te zien gebeuren, want dit wil zeggen dat er een zekere loyaliteit heerst in dit team. Uitdagingen van het team Een zeer belangrijk onderdeel van het teamkwadrant zijn de uitdagingen. Ieder team heeft uiteraard meerdere uitdagingen! Vragen die nuttig zijn bij de zoektocht naar uitdagingen: - Ik kan mij voorstellen dat jullie al meerdere keren met een probleemsituatie te maken hebben gehad. Op welke manier zijn jullie er toen in geslaagd om dit succesvol af te ronden? - Kan je eens een concrete situatie beschrijven waarin jullie duidelijk in jullie uitdaging zitten? De cliënt werd zeer regelmatig fysiek agressief, en hierdoor werd het team angstig. Deze angst maakt geen deel uit van het teamkwadrant, en het is dus ook niet nodig om dit in het kwadrant op te nemen In andere situaties is dit team niet angstig, enkel in het werken met deze cliënt. (De gehele kwadrant van het team staat in schema 3) fase 2: Opstellen van het kwadrant van de cliënt De volgende vragen kunnen helpen om te bepalen of een bepaald gedrag nu wel of niet thuishoort in het kwadrant: - Stelt de cliënt dit gedrag ook in andere situaties? - Heeft de cliënt dit gedrag al eerder vertoond? Schema 3 20 SozioSPH 107 september 2012

4 Schema 4 - Wordt de cliënt af en toe op dit gedrag gewezen door anderen? (bijvoorbeeld ouders van de cliënt, psycholoog). Ook bij het opstellen van het kwadrant van de cliënt (zie schema 4) moet je niet proberen om alle gedrag in het kwadrant van de cliënt te plaatsen. Het agressief gedrag van de cliënt wil ik niet benoemen als zijn valkuil. De cliënt toonde in het verleden nooit agressief gedrag, dus het is mogelijk dat dit specifiek gedrag aan deze situatie gebonden is. Hou er rekening mee dat jij het kwadrant opstelt voor iemand anders! De kans bestaat dat je vanuit jouw eigen gekleurde visie een aantal fouten maakt bij het opstellen van het kwadrant. Het kwadrant van de cliënt heeft eigenlijk maar de waarde van een hypothese. Een hypothese is ook enkel nuttig wanneer ze opnieuw ruimte geeft om te werken met een cliënt. Werkt de hypothese niet meer dan moet je hier ook niet hardnekkig aan vasthouden. Fase 3: Dubbelkwadrant: analyse en verantwoordelijkheid Wanneer het dubbelkwadrant is samengesteld (zie schema 5) dan heb je een mooie analyse van de situatie. Inzicht in deze situatie brengt uiteraard ook een verantwoordelijkheid mee. Een team professionele hulpverleners heeft de verantwoordelijkheid om opnieuw beweging in dit dubbelkwadrant te brengen! Men kan onmogelijk verwachten van de cliënt dat hij hier erin slaagt om niet meer door te schieten in zijn valkuil, wanneer men dit als team voortdurend doet. Schema 5 SozioSPH 107 september

5 Fase 4: Uitdaging in het teamkwadrant Tijdens deze fase van het proces staan we uitgebreid stil bij de uitdaging van het team. Het is belangrijk dat een team zicht krijgt op de manier waarop het in zijn uitdaging kan staan. In crisissituaties is dit zeer moeilijk te zien voor de teamleden, omdat ze dan zelf betrokken partij zijn. Voor een externe coach of leidinggevende is het veel eenvoudiger om te zien welk proces er zich afspeelt en op welke manier een team gestimuleerd kan worden om werk te maken van zijn uitdaging. Informeren naar de gewenste situatie: - Stel dat jullie erin slagen om in jullie uitdaging te zitten, op welke manier zou ik dit zien? - Wat zou één van de eerste kleine zaken zijn, waaraan ik zou opmerken dat jullie in jullie uitdaging zitten? - Waaraan zou jullie cliënt merken dat jullie in jullie uitdaging zitten? Fase 5: Toekomst Ieder team komt af en toe in zijn valkuil terecht en slaagt er dan niet (onmiddellijk) in om zijn uitdaging te zien of te vinden. Dit is normaal! Aangezien men als team toch een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, is het noodzakelijk dat men ook in zijn uitdaging kan komen. Op het einde van de sessie bespreken we nog kort wie het mandaat heeft om het team te stimuleren om in zijn uitdaging terecht te komen. Wil een team dit mandaat geven aan iemand zonder deze persoon ook in hun allergie te plaatsen? Kan een team dit mandaat ook geven aan deze persoon wanneer het zich in een crisissituatie bevindt? Het is belangrijk om dit op de voorgrond te brengen en uitdrukkelijk te laten benoemen, zodat het team zich hiervan voldoende bewust is. Tot slot Wanneer je op een creatieve manier aan de slag gaat met het kernkwadrantenmodel en dit met respect voor de cliënt en het team, dan is het model zeer verhelderend en levert dit nieuwe inzichten op! Vanuit deze analyse kan je een aantal besluiten formuleren om soortgelijke situaties in de toekomst op een efficiënte manier aan te pakken. Je staat stil bij wat werkt en vraagt het mandaat aan de teamleden om dit tijdens een volgende crisis situatie te laten begeleiden door de teamcoach. Schema 6 In het kort In kernkwadranten staan vier begrippen centraal: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Bij het gebruik kernkwadranten ga je oplossingsgericht te werk. Daarbij ligt de nadruk op de gewenste situatie of de doelstelling in plaats van op het probleem. Bij het opstellen van een teamkwadrant en een kwadrant voor de cliënt kun je verschillende fasen onderscheiden. Het werken met kwadranten levert een team nieuwe inzichten op. Het is ook efficiënt. Over de auteur Chris Van Dam werkt als praktijklector aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn. Naast zijn opdracht als coördinator van enkele postgraduaten en een navorming, is hij vooral actief als trainer, coach en supervisor in de non-profit sector. 22 SozioSPH 107 september 2012

Programma. in een oplossingsgerichte praktijk. Erinkom-oefening. Kernkwadranten

Programma. in een oplossingsgerichte praktijk. Erinkom-oefening. Kernkwadranten Programma Kernkwadranten in een Chris Van Dam Voorstelling programma & verwachtingen Erinkom-oefening Heropfrissing kernkwadranten Heropfrissing dubbelkwadranten Link met teamkwadranten Inzoemen op jullie

Nadere informatie

Theorie van de Kernkwadranten

Theorie van de Kernkwadranten Theorie van de Kernkwadranten Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Kernkwaliteiten 'kleuren' een mens; het is de specifieke sterkte waar

Nadere informatie

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5 3 en Daniel D. Ofman en 3 en de valkuil 3 en de uitdaging 4 en de allergie 5 rond 6 Het dubbelkwadrant 7 en bij stress 9 Oefeningen 10 1 2 en en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Te veel van het goede + -

Te veel van het goede + - en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren; ze doordringen de hele mens en stellen ai diens meer of minder in het oog springende eigenschappen in een bepaald licht. De

Nadere informatie

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs De positieve psychologie: grondlegger Martin Seligman. Psychologie is volgens hem veel te eenzijdig gericht op het onderzoeken van problemen

Nadere informatie

Bijlage MeMosnaQ 20: Kernkwadrant

Bijlage MeMosnaQ 20: Kernkwadrant Bijlage MeMosnaQ 20: Kernkwadrant Kernkwaliteiten en kernkwadranten Mirror, mirror, on the wall Iedereen heeft sterke kanten, kwaliteiten. Het mysterieuze aan die kwaliteiten is dat je ze vaak zelf niet

Nadere informatie

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Het Grote Kernkwaliteitenspel Inhoud Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Inleiding Dit spel is gebaseerd op het kernkwadrant van Daniel Ofman waarmee menigeen

Nadere informatie

Campus Burchtstraat Burchtstraat Herentals 014/

Campus Burchtstraat Burchtstraat Herentals 014/ Campus Burchtstraat Burchtstraat 14 2200 Herentals 014/21.23.83. burchtstraat@kosh.be SEMINARIE : VERDIEPING VAN JE STUDIEKEUZE Naam: Inhoud van vandaag: kernkwadranten 2 de duogesprek essentie halen uit

Nadere informatie

Welke kwaliteiten en valkuilen horen er bij de verschillende kleuren?

Welke kwaliteiten en valkuilen horen er bij de verschillende kleuren? Welke kwaliteiten en valkuilen horen er bij de verschillende kleuren? Een mens is natuurlijk veel meer dan een kleur. Het indelen in kleuren is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van jezelf en de ander.

Nadere informatie

Besmet de cultuur. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be

Besmet de cultuur. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be Besmet de cultuur Neem je taal en terminologie onder de loep. Stel eens de vraag wat vond je sterk aan.? i.p.v. wat vond je van?. Introduceer positieve roddel, door bijv. per 2 over een 3 de (binnen gehoorsafstand)

Nadere informatie

De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties

De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties De kernkwadranten van Ofman en de ENTRE- Competenties Met dit document hebben we niet de intentie om de volledige theorie van Daniel Ofman te bespreken. We willen hier vooral handvaten aanreiken om deze

Nadere informatie

2 Kernkwaliteitenmodel

2 Kernkwaliteitenmodel DC 2 enmodel 1 Inleiding Het kernkwaliteitenmodel is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw samenwerking en omgang met anderen. Je vindt in dit thema uitleg over wat kernkwaliteiten zijn.

Nadere informatie

Kernkwaliteiten. Rogier Guns 23 November 2006

Kernkwaliteiten. Rogier Guns 23 November 2006 Kernkwaliteiten Rogier Guns Opening: Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd. Anna Terruwe 2 Daniel D. Ofman Hij

Nadere informatie

Smits & Beerends Reader Kernkwaliteiten

Smits & Beerends  Reader Kernkwaliteiten Smits & Beerends www.smitsenbeerends.nl Reader Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten Bij het analyseren van de eigen vaardigheden, het zelfbeeld en de eigen mogelijkheden, komen diverse eigenschappen van een

Nadere informatie

Werkboek. Hoe lees ik mijn Facet5-rapport?

Werkboek. Hoe lees ik mijn Facet5-rapport? Werkboek Hoe lees ik mijn Facet5-rapport? Wat is Facet5? Facet5 is een online persoonlijkheidsvragenlijst, die in meer dan 30 landen wordt gebruikt en beschikbaar is in 25 talen. Voor het gemak definiëren

Nadere informatie

Werken in team : oe da? Terugkomdag mentoren - banaba BUO / ZRL - sessie Werken in Team

Werken in team : oe da? Terugkomdag mentoren - banaba BUO / ZRL - sessie Werken in Team Werken in team : oe da? 1 Teamlijn : handelingsgericht samenwerken 2 Inhoud sessies studenten van dit opleidingsonderdeel: Sessie 1: wat is een team? Wat maakt een team succesvol? Wie ben ik in een team?

Nadere informatie

METHODEN. Coachingmethoden www.petervandelaak.nl Pagina 1

METHODEN. Coachingmethoden www.petervandelaak.nl Pagina 1 METHODEN Ik werk met diverse coachingmethoden. Welke ik gebruik hangt af van de situatie. Aandacht, luisteren en echt contact maken komen op de eerste plaats. Kernkwaliteiten (Ofman) Met deze methode kun

Nadere informatie

Ga lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk Zet muziek op waar je rustig van wordt en neem de tijd om een paar keer diep in en uit te ademen.

Ga lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk Zet muziek op waar je rustig van wordt en neem de tijd om een paar keer diep in en uit te ademen. ME, MYSELF & I Om te beginnen... Ga lekker zitten, maak het jezelf gemakkelijk Zet muziek op waar je rustig van wordt en neem de tijd om een paar keer diep in en uit te ademen. Pak je opschrijfboekje en

Nadere informatie

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching

Coen Sprenger. Training, Therapie en Coaching Coen Sprenger Training, Therapie en Coaching www.coendalinie.nl 06-14722983 1 kernkwaliteiten en kernkwadranten 2 Leerdoelen: Een manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen Een toegankelijke

Nadere informatie

Kernkwadranten - 23 - Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick

Kernkwadranten - 23 - Methodiekboek Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en C-Stick Kernkwadranten Korte omschrijving Een goede manier om de sterke en zwakke punten van een persoon te verhelderen, is om zijn kernkwaliteiten in een kernkwadrant in kaart te brengen. Het kernkwadrant of

Nadere informatie

Communicatie en professionaliteit als coach Hoe doe je dat?

Communicatie en professionaliteit als coach Hoe doe je dat? Communicatie en professionaliteit als coach Hoe doe je dat? Ivo Spanjersberg KNLTB Trainerscongrescongres 15 december 2017 Programma - Doelen, voorstellen - Communicatie en professionaliteit als coach

Nadere informatie

Het kernkwaliteiten kwadrant

Het kernkwaliteiten kwadrant Het kernkwaliteiten kwadrant Wat is een kernkwaliteit Daniel Ofman introduceerde in zijn bestseller "Bezieling en kwaliteit in organisaties" het kernkwadrant. Hij definieert kernkwaliteiten als volgt:

Nadere informatie

Opleiding tot oplossingsgerichte intervisor. Aankomen bij elkaar. Vertel eens over een voldoeningschenkend moment. Uit de praktijk

Opleiding tot oplossingsgerichte intervisor. Aankomen bij elkaar. Vertel eens over een voldoeningschenkend moment. Uit de praktijk Opleiding tot oplossingsgerichte intervisor Aankomen bij elkaar Erinkomoefening Trainingsdag 2 SF Debriefing bron : Michael Hjerth Van al de dingen die je gedaan hebt, waar ben je zelf het meest tevreden

Nadere informatie

Leiding geven vanuit je talenten Welkom!

Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Leiding geven vanuit je talenten Welkom! Geert Vansieleghem Stichting Lodewijk de Raet een referentie voor sociale competentie 1 Als intro Wat beschouwen anderen bij jou als je grootste talent? Neem 1

Nadere informatie

VROUWELIJK LEIDERSCHAP in de PUBLIEKE SECTOR WELKOM!

VROUWELIJK LEIDERSCHAP in de PUBLIEKE SECTOR WELKOM! VROUWELIJK LEIDERSCHAP in de PUBLIEKE SECTOR WELKOM! 1 AGENDA Leiderschap volgens Kernkwadrant en kernkwaliteiten 3 Stappen voor meer zelfvertrouwen Leiderschapsstijlen: wat, wanneer, met wie? De lastige

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Workshop: Werken met kernkwadranten.

Workshop: Werken met kernkwadranten. Workshop: Werken met kernkwadranten. Tips voor de praktijkbegeleider 1. Zoek de uitdaging van de stagiair; 2. werk vanuit de uitdaging verder aan zijn of haar ontwikkeling Meer weten: www.mijnieoosterom.nl

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl)

Een mooie uitleg is te vinden in dit Youtube-filmpje van Daniel Ofman zelf (www.corequality.nl) Submitted by Jan Herman on za, 07/09/2016-22:26 Daniel Ofman heeft het kernkwadrant ontwikkeld, waarbij je vanuit je kwaliteiten kan zien waar je valkuilen liggen, wat je allergieën zijn en hoe je hier

Nadere informatie

In the spotlights een intervisiemodel

In the spotlights een intervisiemodel In the spotlights een intervisiemodel De inspiratie om de intervisiemethodiek In the spotlights te ontwikkelen, heb ik gevonden in de succesanalyse. Een oplossingsgerichte methodiek, die zoals de naam

Nadere informatie

Hieronder volgt de toelichting per onderdeel en achter in de handleiding vindt u tevens een praktisch stappenplan.

Hieronder volgt de toelichting per onderdeel en achter in de handleiding vindt u tevens een praktisch stappenplan. Handleiding - Aan de slag met de VTL Motivatie Matrix De VTL Motivatie Matrix is een praktisch instrument dat u in kunt zetten tijdens motivatiegesprekken met uw leerlingen. Enerzijds kan het instrument

Nadere informatie

STAATSEXAMENS EXAMINATORENDAG 16 MAART 2013 *** Workshop 15. Integriteit

STAATSEXAMENS EXAMINATORENDAG 16 MAART 2013 *** Workshop 15. Integriteit STAATSEXAMENS EXAMINATORENDAG 16 MAART 2013 *** Workshop 15 Integriteit Integriteit Integriteit: rechtschapenheid, onomkoopbaarheid, probiteit Uit zuivere bronnen putten (Lat. integros haurire fontes)

Nadere informatie

Zonder twijfel geen keuze. Evenwichtig besluiten nemen met inzet van je intern en extern beoordelingskader

Zonder twijfel geen keuze. Evenwichtig besluiten nemen met inzet van je intern en extern beoordelingskader Zonder twijfel geen keuze Evenwichtig besluiten nemen met inzet van je intern en extern Nadenken, ervaren, voelen, willen, checken, wikken en wegen, twijfelen, controleren 1. Het extern Je staaft je besluit

Nadere informatie

- Studievereniging. - Studentenvereniging. - Bouwkunde. - Civiele Techniek. - jezelf op overtuigende manier te presenteren

- Studievereniging. - Studentenvereniging. - Bouwkunde. - Civiele Techniek. - jezelf op overtuigende manier te presenteren Workshop VSSD Trainingsdag 3 oktober 2014 Jullie achtergrond - Studievereniging - Studentenvereniging -? - Bouwkunde - Civiele Techniek -? Saskia Slotboom 2014 2 VSSD Trainingsdag Workshop Jullie doelen

Nadere informatie

SPIEGELKAARTJES. Zet in op ZELFZORG: kijk in de spiegel en stel jezelf de juiste vragen. Ontdek je eigen handleiding: wanneer ben jij op je best?

SPIEGELKAARTJES. Zet in op ZELFZORG: kijk in de spiegel en stel jezelf de juiste vragen. Ontdek je eigen handleiding: wanneer ben jij op je best? SPIEGELKAARTJES Zet in op ZELFZORG: kijk in de spiegel en stel jezelf de juiste vragen. Ontdek je eigen handleiding: wanneer ben jij op je best? Deze kaartjes houden jou een spiegel voor. Op elk kaartje

Nadere informatie

Service Excellence. Service met Impact

Service Excellence. Service met Impact Service Excellence Service met Impact Hoe waarde te creeren in jouw service? SERVICE Wat je voor iemand doet HOSPITALITY Welk gevoel je iemand geeft VS https://www.youtube.com/watch?v=7yw3hzp1rjy THEORY:

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie

Reflectieopdracht. 1 http://www.studielicht.be. Inhoud. Wat is het nut van reflecteren? Hoe ga ik aan de slag?

Reflectieopdracht. 1 http://www.studielicht.be. Inhoud. Wat is het nut van reflecteren? Hoe ga ik aan de slag? Reflectieopdracht Inhoud Wat is het nut van reflecteren?... 1 Hoe ga ik aan de slag?... 1 Hoe reflecteer ik met het kernkwadrant van Ofman?... 2 Hoe gebruik ik de reflectiecirkel van Korthagen?... 3 Waarmee

Nadere informatie

Connectie Onderzoek. MPA Kernkwadranten. IEP Certificatietraining MPA 2008

Connectie Onderzoek. MPA Kernkwadranten. IEP Certificatietraining MPA 2008 Connectie Onderzoek MPA Kernkwadranten IEP Certificatietraining MPA 2008 Herma Heerink Mei 2008 Metaprofielanalyse Kernkwadranten van Daniël Ofman 1 Herma Heerink Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2.

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

De workshop Kernkwadranten wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

De workshop Kernkwadranten wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Kernkwadranten Kernkwadranten, wat is jouw uitdaging? Weet jij wat jouw eigenschappen zijn? Waar ben jij sterk in en wat zijn jouw valkuilen? Wanneer je dit weet, kun je hier rekening mee houden.

Nadere informatie

Verbloemend gedrag. Om beter met het verbloemende gedrag van je naaste om te gaan, is het belangrijk dat je begrijpt waar het gedrag vandaan komt.

Verbloemend gedrag. Om beter met het verbloemende gedrag van je naaste om te gaan, is het belangrijk dat je begrijpt waar het gedrag vandaan komt. Verbloemend gedrag Samenvatting Hieronder hebben we de inhoud van de aflevering Verbloemend gedrag samengevat. Gemakkelijk om er nog eens bij te pakken. Wat is verbloemend gedrag? Sommige mensen zijn zich

Nadere informatie

Atlas loopbaantraining - Kernkwaliteitenspel. Laat ook iemand anders puzzelen met zijn of haar kwaliteiten... Mail een tip!

Atlas loopbaantraining - Kernkwaliteitenspel. Laat ook iemand anders puzzelen met zijn of haar kwaliteiten... Mail een tip! pagina 1 van 2 18/10/2010 Online Mail een tip! 5 1. Spelregels --> 2. Eigenschappen kiezen --> 3. maken --> 4. Resultaat bescheiden onzeker opdringerig sociaal Merk eens op wat het schema met je doet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

OPLOSSINGESGERICHTE GESPREKSVOERING MET LEERLINGEN. Doel van de workshop STARTVRAAG. 21 november Annemarie Bakker

OPLOSSINGESGERICHTE GESPREKSVOERING MET LEERLINGEN. Doel van de workshop STARTVRAAG. 21 november Annemarie Bakker OPLOSSINGESGERICHTE GESPREKSVOERING MET LEERLINGEN 21 november 2013 Annemarie Bakker Hogeschool Windesheim Master SEN jm.bakker@windesheim.nl Doel van de workshop Kennismaken met oplossingsgerichte gesprekvoering

Nadere informatie

Re-Job E-Book Take-Off

Re-Job E-Book Take-Off Re-Job E-Book Take-Off re-job 3. TAKE OFF 3.1 Ik en mijn talent Stel je eens voor: Je rijdt door een willekeurige straat en één van de voortuinen springt je in het oog. De schoonheid, de bloemen, de geuren

Nadere informatie

HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN?

HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN? 1 HOE KRIJG IK MEER INZICHT IN DE DIVERSE KWALITEITEN VAN WERKNEMERS AAN DE HAND VAN HET KERNKWADRANT VAN OFMAN? Werknemers hebben verschillende karakters en vertonen uiteenlopend gedrag. People management

Nadere informatie

Positief assertief, kiezen voor jezelf, betekent niet kiezen tegen de ander

Positief assertief, kiezen voor jezelf, betekent niet kiezen tegen de ander Workshop Positief assertief Positief assertief, kiezen voor jezelf, betekent niet kiezen tegen de ander Opkomen voor jezelf, is in de praktijk vaak lastiger dan het lijkt. Je wilt graag iedereen te vriend

Nadere informatie

INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT

INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT Het belang van eenheid INLEIDING Het jeugdwerk is belangrijk voor de vorming en toerusting van tieners en jongeren. Je hebt als leidinggevende in het jeugdwerk een grote

Nadere informatie

Relatie en gezag 3. Aan het einde van de bijeenkomst: en kun je onder woorden brengen in hoeverre je zelf deze rollen (goed) vervult

Relatie en gezag 3. Aan het einde van de bijeenkomst: en kun je onder woorden brengen in hoeverre je zelf deze rollen (goed) vervult Relatie en gezag 3 Aan het einde van de bijeenkomst: - Heb je inzicht in de vijf rollen van de docent en kun je onder woorden brengen in hoeverre je zelf deze rollen (goed) vervult - Is jouw handelingsrepertoire

Nadere informatie

GEDRAGSCODE MEDEWERKERS (ONDERLING) AMBIQ

GEDRAGSCODE MEDEWERKERS (ONDERLING) AMBIQ GEDRAGSCODE MEDEWERKERS (ONDERLING) AMBIQ Inleiding Deze gedragscode dient voor werknemers onderling. Daarnaast kent Ambiq een gedragscode voor de bejegening van haar cliënten. Ambiq hecht veel waarde

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. met IMPACT. Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team. Hoofdstuk. Bene Bailleul

LEIDING GEVEN. met IMPACT. Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team. Hoofdstuk. Bene Bailleul LEIDING GEVEN met IMPACT Haal nu écht het beste uit jezelf en jouw team Hoofdstuk 3 Bene Bailleul 3 Ik als leider Binnen beginnen, buiten winnen. Kijk eens in de spiegel! Elke dag als je opstaat, sta je

Nadere informatie

11/04/2018. Hoe werken aan een succesvol team? Een (h)echt team? Liesbeth Vanhelmont. Een (h)echt team? Hoe bouwen aan een (h)echt team?

11/04/2018. Hoe werken aan een succesvol team? Een (h)echt team? Liesbeth Vanhelmont. Een (h)echt team? Hoe bouwen aan een (h)echt team? Hoe werken aan een succesvol team? Liesbeth Vanhelmont Een (h)echt team? Hoe bouwen aan een (h)echt team? Evaluatie van je eigen team De 5 teamfrustraties Tips Concrete casussen Onderhuidse spanningen

Nadere informatie

Hoe cmmncr jij. tijdens de les? Vlaamse Liga Paardensport 08/10/2012 Topsporthal Gent. Rudy Heylen

Hoe cmmncr jij. tijdens de les? Vlaamse Liga Paardensport 08/10/2012 Topsporthal Gent. Rudy Heylen Hoe cmmncr jij tijdens de les? Vlaamse Liga Paardensport 08/10/2012 Topsporthal Gent Rudy Heylen www.heavymental.be info@heavymental.be Programma van vandaag Waar zouden wij het vandaag moeten over hebben

Nadere informatie

Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand

Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand Verwachtingen? Leervragen? Doelen De deelnemers reflecteren op de rol van mensen en cultuur bij schoolontwikkeling hebben meer inzicht in weerstand en krijgen

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

Boosts. Time management. Kernkwaliteiten. Conflicthantering

Boosts. Time management. Kernkwaliteiten. Conflicthantering Boosts Boosts Time management Kernkwaliteiten Conflicthantering Het verbeteren van je eigen time management Time management gaat in essentie over twee belangrijke zaken: belangrijkheid en urgentie. Belangrijkheid

Nadere informatie

Veel begeleiders, managers en adviseurs zijn sterk gericht op problemen en defecten.

Veel begeleiders, managers en adviseurs zijn sterk gericht op problemen en defecten. Pagina 1 Oplossingsgericht werken De kern van oplossingsgericht werken (OW) is dat de focus ligt op de gewenste situatie (in plaats van het probleem), op reeds bereikte successen (en niet op missers en

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

ver an de ring in uitvoering coaching intervisie training

ver an de ring in uitvoering coaching intervisie training ver an de ring in uitvoering coaching intervisie training www.drosteffect.nl drosteffect@live.nl 06 290 70 114 DrostEffect helpt jou om anders om te gaan met de uitdagingen in het leven ontdek het DrostEffect

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Proefexamen Omgangskunde 1

Proefexamen Omgangskunde 1 Proefexamen Omgangskunde Beschikbare tijd: 90 minuten Omgangskunde 5073 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 4 CASES, gericht op toetsing van inzicht in de samenhang

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Zinvolle communicatie

Zinvolle communicatie Zinvolle communicatie Welkom! Fijn dat je jezelf wilt verdiepen in zinvolle communicatie. Deze tool zal je enkele communicatievaardigheden aanreiken die direct op jezelf en in je organisatie toepasbaar

Nadere informatie

GRENZEN IN HET BIEDEN VAN ZORG : DE PRAKTIJK..

GRENZEN IN HET BIEDEN VAN ZORG : DE PRAKTIJK.. GRENZEN IN HET BIEDEN VAN ZORG : DE PRAKTIJK.. Katrien Naudts Diensthoofd Zorgkwaliteit Domeinverantwoordelijke Ethisch zorg verlenen 1 Overzicht 1.Inleiding 2.Onderzoek Artevelde Hogeschool 3.Stappenplan

Nadere informatie

Zelfdoding in het jeugdwerk. Op kamp, cursus,...

Zelfdoding in het jeugdwerk. Op kamp, cursus,... Zelfdoding in het jeugdwerk Op kamp, cursus,... 23 Op kamp of cursus gaan betekent: jongeren een onvergetelijke tijd bezorgen, de zotste dingen eerst proberen, een hechte groep creëren waarin iedereen

Nadere informatie

Structureren en grenzen stellen. Kinderopvang Bootcamp Interactievaardigheden 29 mei 2015 Christine ten Kate

Structureren en grenzen stellen. Kinderopvang Bootcamp Interactievaardigheden 29 mei 2015 Christine ten Kate Structureren en grenzen stellen Kinderopvang Bootcamp Interactievaardigheden 29 mei 2015 Christine ten Kate Even voorstellen (Interim) Manager Docent agogische vakken Trainer Moeder en oma Lezingen, workshops

Nadere informatie

CONCEPT. Structuur progressiegerichte procesbegeleiding. voor. Procesbegeleiders Studiesucces Gwenda Schlundt Bodien - CPW

CONCEPT. Structuur progressiegerichte procesbegeleiding. voor. Procesbegeleiders Studiesucces Gwenda Schlundt Bodien - CPW 1 CONCEPT Structuur progressiegerichte procesbegeleiding voor Procesbegeleiders Studiesucces 2 Inhoud en doel van dit document Inhoud Dit document bevat een opzet voor de progressiegerichte structuur van

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Training Soft skills voor technici

Training Soft skills voor technici Training Soft skills voor technici Soft skills voor technici, sterker door persoonlijke vaardigheden Je bent goed in je werk. Je bent vakinhoudelijk een expert en op de hoogte van de ontwikkelingen op

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Mindset en motivatie. Simea congres 2018 Jeannette schoenmakers

Mindset en motivatie. Simea congres 2018 Jeannette schoenmakers Mindset en motivatie Simea congres 2018 Jeannette schoenmakers Wat maakt het verschil? 2 Programma deel 1 Inleiding Opdracht Vouwblaadje Groeimindset - Wat is het? - Hoe beïnvloed je de mindset? Oefening

Nadere informatie

4/04/2019. Hoe werken aan een succesvol team? Een (h)echt team? Een (h)echt team? Hoe bouwen aan een (h)echt team?

4/04/2019. Hoe werken aan een succesvol team? Een (h)echt team? Een (h)echt team? Hoe bouwen aan een (h)echt team? Hoe werken aan een succesvol team? Liesbeth Vanhelmont 1 Een (h)echt team? Hoe bouwen aan een (h)echt team? De 5 frustraties van een team (Lencioni) Concrete toepassing Tips Met het model aan de slag in

Nadere informatie

De oplossingsgerichte flowchart

De oplossingsgerichte flowchart De oplossingsgerichte flowchart Inleiding De oplossingsgerichte flowchart is een hulpmiddel om de werkrelatie te beschrijven tussen cliënt en hulpverlener. Het instrument kan bij elke client-hulpverlener

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Aanbod cursussen en trainingen

Aanbod cursussen en trainingen Aanbod cursussen en trainingen 2019-2020 Naar een positieve groep Maak van jouw klas een positieve groep; kinderen die zich veilig voelen, presteren beter. Deze praktische cursus is bedoeld voor leerkrachten

Nadere informatie

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom

Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Waarderen van wat werkt: luisteren naar succesverhalen en creëren van een groepsdroom Methodiek Omschrijving: In deze workshop staan succesverhalen centraal. We luisteren naar recente succesverhalen uit

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Omgaan met jeugd. Het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat

Omgaan met jeugd. Het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat Omgaan met jeugd Het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat Omgaan met jeugd Het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat Datum: 17-3-2016 Even voorstelen Het trainen en coachen van

Nadere informatie

Handleiding voor een droom

Handleiding voor een droom Handleiding voor een droom How to enjoy LVE Wij hebben een eigen visie op communicatie. Op het opleiden van mensen. Op het schrijven van teksten en het voeren van gesprekken. Maar we hebben ook een visie

Nadere informatie

OEFENING OM DE CLIËNT BEWUST TE MAKEN VAN EIGEN COMMUNICATIESTIJL OP HET ASSERTIEVE SPECTRUM EN EIGEN VAARDIGHEDEN TE ONTWIKKELEN.

OEFENING OM DE CLIËNT BEWUST TE MAKEN VAN EIGEN COMMUNICATIESTIJL OP HET ASSERTIEVE SPECTRUM EN EIGEN VAARDIGHEDEN TE ONTWIKKELEN. ASSERTIVITEIT OEFENING OM DE CLIËNT BEWUST TE MAKEN VAN EIGEN COMMUNICATIESTIJL OP HET ASSERTIEVE SPECTRUM EN EIGEN VAARDIGHEDEN TE ONTWIKKELEN. 1 Doel Doel is aan de hand van de methode van Glick en Gibbes

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Workshop Kernkwadranten, op zoek naar jouw sterke eigenschappen

Workshop Kernkwadranten, op zoek naar jouw sterke eigenschappen Workshop Kernkwadranten Workshop Kernkwadranten, op zoek naar jouw sterke eigenschappen Wil jij jezelf beter leren kennen? Wil jij weten wat jouw sterke eigenschappen zijn en hoe je deze kunt benutten?

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit, bewuster en slimmer (samen)werken. De workshop Persoonlijke effectiviteit wordt incompany gegeven en op maat aangeboden.

Persoonlijke effectiviteit, bewuster en slimmer (samen)werken. De workshop Persoonlijke effectiviteit wordt incompany gegeven en op maat aangeboden. Workshop Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit, bewuster en slimmer (samen)werken Hoe vaak gebeurt het dat een collega vraagt of je op het laatste moment nog even wilt meelezen met een

Nadere informatie

Doelengenerator. Stel een doel en STEVEN erop af!

Doelengenerator. Stel een doel en STEVEN erop af! Doelengenerator Stel een doel en STEVEN erop af! Meer informatie? https://www.desteven.nl 1 Inleiding U hebt de stap genomen om aan uzelf te werken of om uw vaardigheden te verbeteren. Wanneer dat vanuit

Nadere informatie

VOORWOORD. De opbouw van de leereenheden

VOORWOORD. De opbouw van de leereenheden VOORWOORD Angerenstein SB (Sport en Bewegen) is een complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein SB bestaat uit boeken met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Intervisie Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Reflecteren Eén van de definities van reflecteren: Reflecteren is het terugblikken op je handelen, nadenken

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen

Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen NUMMER 4 Nieuws vanuit Herstelacademie Antwerpen juni 2017 Een voorsmaakje van ons cursusaanbod In het najaar 2017 In dit nummer 1-4 Een voorsmaakje 5 Inschrijven en contact 6 Nieuwtjes 6 Infopunt OPWEGG

Nadere informatie

EHBOnrust in. EHBOnrust in een (werk)relatie. EHBOnrust als leidinggevende. EHBOnrust in teams

EHBOnrust in. EHBOnrust in een (werk)relatie. EHBOnrust als leidinggevende. EHBOnrust in teams EHBOnrust in Er zijn nog 3 brieven die wellicht interessant voor je zijn of voor iemand die je kent: EHBOnrust in een (werk)relatie EHBOnrust als leidinggevende EHBOnrust in teams Briska Smit Briska ontspant

Nadere informatie

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes 1. Maak ruimte op een tafel 2. Knip de kaartjes uit en leg ze op een stapeltje 3. Leg aan de linkerzijde van je werkveld de 4 categoriekaartjes Op dit moment het meest belangrijk, Op dit moment ook belangrijk,

Nadere informatie

GEWOON HOOGGEVOELIG BEN JE HSP? TRAINING

GEWOON HOOGGEVOELIG BEN JE HSP? TRAINING TRAINING GEWOON BEN JE HSP? Elaine Aron zei daarover in haar 1e boek: De HSP is als een plantje. Het soort zaad dat de grond ingaat je aangeboren karakter is maar een deel van het verhaal. De kwaliteit

Nadere informatie

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je?

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je? Stagedossier Leerjaar 2 Verpleegkunde Naam: Klas: Leerjaar: PS-nummer: SLB er BPV-docent: Stage organisatie: evt. afdeling: Stage adres: Stageperiode: Naam werkbegeleider: Functie werkbegeleider: Van..

Nadere informatie