Thematisch Beleggen Equity Research Datum: 7 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thematisch Beleggen Equity Research Datum: 7 april 2010"

Transcriptie

1 Investment Advisory Centre Thematisch Beleggen Equity Research Datum: 7 april 2010 TAKING CARE Equity analist Yunpu Li Jan-Willem Stokhuyzen Iain Pickett Edith Thouin Stijgende welvaart in opkomende markten Wij lanceren het thema Taking Care. Een interessante lange termijn groeitrend voor beleggers. Taking Care richt zich op de behoeften die in een samenleving ontstaan wanneer die verandert van agrarisch naar industrieel om vervolgens uit te komen bij een service economie. Gedurende deze transformatie stijgen de welvaartsniveaus explosief. Naarmate inwoners van opkomende markten rijker worden en de basisbehoeften niet langer de grootste zorg vormen, groeit de vraag naar producten van een hoger welvaartsniveau. Wij bieden beleggers een kader om beleggingskeuzes te maken die inhaken op de verschillende groeifasen. De psychologische, economische theorie van Maslow: De hiërarchie van behoeften. Deze theorie geeft inzicht in de vaste volgorde waarin het bestedingspatroon zich ontwikkelt en helpt zo sectoren te identificeren die zeer waarschijnlijk zullen profiteren van welvaartsgroei in opkomende markten. Wij zien dat opkomende markten, in hun ontwikkeling van elkaar verschillen. Nu zijn de eerste drie fasen interessant: behoefte aan veiligheid, saamhorigheid, en erkenning. De favoriete aandelen die hierbij passen zijn: China Life, Prudential, Heineken, PepsiCo, Mead Johnson Nutrition, Adidas, Li Ning, Genting Berhad, Sanofi Aventis, Thermo Fisher, Fresenius MC, Philips, Intertek, Samsung Electronics en Avon Products. Het creëren van welvaart gaat voortdurend door In 1943 lanceerde Abraham Maslow zijn theorie van menselijke motivatie en presenteerde hij zijn Hiërarchie van behoeften. Naarmate mensen hun leefomstandigheden zien verbeteren en in hun primaire levensbehoeften voorzien, stijgen zij in de piramide en richten zij zich steeds meer op complexere behoeften. Het laagste niveau draait om de primaire, korte termijn behoeften: overleven. Op het hoogste niveau gaat het om meer complexe, langere termijn behoeften: om zelfontplooiing. Figuur 1: De piramide van Maslow Als we deze interessante theorie vergelijken met empirisch onderzoek naar trends in de bestedingen die zich over een veel langere periode hebben voorgedaan in de nu hoog ontwikkelde wereld (Europa, de VS en Japan), vinden we de sectoren die zullen groeien en het meest zullen profiteren naarmate de minder geïndustrialiseerde regio s een hoger ontwikkelingsstadium bereiken. Uit onderzoek blijkt dat, naarmate de welvaart boven bepaalde kritieke niveaus uitstijgt, ook de relatieve consumentenbestedingen veranderen. Bij analyse van de trends in de zich snel ontwikkelende markten, kunnen vier stadia van BBP per hoofd van de bevolking worden onderscheiden (op basis van herwogen USD waarden uit 2009) met elk zijn eigen bestedingsaccent: USD 0 - USD = Fysieke behoeften: voeding, onderdak, enz. (India, Indonesië, etc.) USD USD = behoeften aan veiligheid: verzekering, inkomenszekerheid, gezondheidszorg, onderwijs. (China, Latijns- Amerika, etc.) USD USD = Saamhorigheid: genieten & zelfontwikkeling (recreatie, reputatie) (Polen, Hongarije, Turkije) USD < = Erkenning: esthetica, kennis, altruïsme, zelfbevestiging (Korea, Israël, Taiwan) Pagina 1 van 9

2 Zoals te zien is in de figuren 1 en 2, breken snel groeiende economieën zoals India, China, Latijns- Amerika en de regio Oost-Europa/Rusland door belangrijke inkomensbarrières heen. Dit zal leiden tot grote veranderingen in het bestedingsgedrag van consumenten. In de fysiologische behoeften van het eerste niveau wordt momenteel in de meeste opkomende markten, met uitzondering van India, grotendeels voorzien. Het schaarsteprobleem en de behoefte aan een duurzaam aanbod (van schoon water, lucht en voedsel) zijn echter nog zeer prangend aanwezig en blijven een aandachtspunt binnen onze langlopende thema s zoals Alternatieve energie, Agricultuur en Groene infrastructuur. Het volgende stadium van menselijke behoeften is door Maslow beschreven als De behoefte aan veiligheid, zekerheid en bescherming. Betere gezondheidszorg en inkomenszekerheid stellen mensen in staat verder te kijken dan de dag van morgen. Door onderwijs kunnen mensen stijgen op de economische en sociale ladder. In sommige behoeften kunnen overheden voorzien (sociale zekerheid, scholing en gezondheidszorg). Maar andere oplossingen moeten uit de private sector komen. Denk bijvoorbeeld aan particuliere ongevallenverzekering, pensioenvoorzieningen en verzekeringen tegen onverwachte rampen. Figuur 3: Inkomensgroei in India en China zal versnellen. Bron: IMF, Morgan Stanley, Invesco Funds. Naast dit alles blijft de levensverwachting stijgen In ontwikkelingslanden waar de welvaart snel stijgt, stijgt ook de levensverwachting, met als gevolg meer 'monden om te voeden', maar ook meer 'handen om te werken' en 'meer geld om uit te geven'. Chinezen leven nu veel langer. De laatste dertig jaar is de levensverwachting gestegen van 66 jaar tot 72 jaar. Figuur 4: Percentage ouderen (65 jaar en ouder) in China, In stadium 3 manifesteert zich een toenemende wens om tot een groep, gezin of samenleving te behoren door activiteiten, overtuigingen en hobby s te delen. Hier bieden sportevenementen, restaurants, feestjes en clubs de mogelijkheid om voldoening te vinden, je te ontspannen en je accu weer op te laden. Figuur 2: BBP per hoofd in Azië (in USD). Bronnen: DS, EIU, UBS, Invesco Funds. Bron: World Population Prospects Als gevolg daarvan zal het aantal 60-plussers in China, dat in 2005 ca. 84 miljoen bedroeg, in de komende 15 jaar stijgen tot bijna 300 miljoen. In dezelfde periode zal de urbanisatiegraad verder toenemen. In 2030 zal 80% van de totale bevolking in een aantal zeer grote steden wonen. Dit houdt in dat voor bejaarden moet worden gezorgd en dat de vooruitzichten van de jongere bevolking op betere ouderdomszorg op een hoger peil moeten worden gebracht. Momenteel kent China maar zeer weinig bejaardentehuizen en kinderen die in de stad werken kunnen niet langer zorgen voor hun ouders op leeftijd. Gespecialiseerde gezondheidszorg en de financiële sector zullen zeker van deze trends profiteren. Pagina 2 van 9

3 Er ontstaat een enorme nieuwe consumentenmarkt. Figuur 5: In 2050 zal de bevolking van opkomende markten zevenmaal zo groot zijn als de bevolking van ontwikkelde landen. Figuur 7: Nog niet aangeboorde consumentensegmenten. Bron: Deutsche Bank Research, Figuur 6: Wereldwijde groei van de werkende bevolking in de komende tien jaar. Welke gebieden zullen het meest profiteren van de verschuiving in de bestedingspatronen? Stadium 1: Veiligheidsbehoeften Burgers in landen die door de eerste welvaartsbarrière breken (ca. USD BBP per hoofd), richten zich meer op veiligheid, zekerheid en voorspelbaarheid. Bron: VN; Morgan Stanley Research. Naarmate de werkende bevolking groeit en welvarender wordt, veranderen bestedingspatronen. Zoals is te zien in onderstaande figuur 7 is het gemiddelde bestedingspatroon van de Chinese consument nog steeds erg geconcentreerd op ouderwetse goederen, zoals mie, fietsen, vaste telefoonaansluitingen en bier. De opkomende middenklasse zal meer willen besteden aan mobiele communicatie (mobiele telefoons, laptop PC s), veilige en hygiënische niet-duurzame consumptiegoederen (wegwerpluiers, flessenwater), ziekte- en levensverzekeringen, en betaalbare luxeartikelen (auto s, chocolade, wijn, cosmetica). De gezondheidszorg en het verzekeringswezen krijgen de wind in de rug. Overheden zullen niet in staat zijn aan deze behoeften tegemoet te komen zonder hulp van de private sector, waar fabrikanten van medische apparatuur (bijv. Philips en Fresenius MC) en farmaceutische ondernemingen (bijv. Sanofi-Aventis) hoogwaardige, betrouwbare en veilige apparatuur en medicijnen produceren. Daarnaast zullen overheden in toenemende mate van hun burgers verlangen dat zij zelf zorg dragen voor hun welvaart, wat de bankensector en het verzekeringswezen in de kaart speelt. Banken zullen profiteren van vraag naar financiële producten zoals hypotheken, spaar- en beleggingsvormen. Verzekeringsmaatschappijen (Prudential, China Life) zullen profiteren van het op grotere schaal doorbreken van zowel levensverzekering (pensioen) als schadeverzekering (ziektekosten en aansprakelijkheid). Pagina 3 van 9

4 Gezondheidszorg Figuur 8: De uitgaven aan gezondheidszorg zullen in de komende tien jaar sneller stijgen. Figuur 10: Eigen risicodeel in uitgaven voor gezondheidszorg in opkomende markten Bron: IMS, Glaxo SK presentatie Figuur 9: Getaxeerde groeicijfers van de farmaceutische consumptie Bron: IMS. Financiële diensten / verzekeringen Figuur 11: Lage penetratiegraad van levensverzekeringen is in opkomend Azie Bron: IMS, Glaxo SK presentatie 2009 Voorspeld wordt dat China, nu de op vijf na grootste geneesmiddelenmarkt (met een omzet van USD 22 mrd), in 2013 de op twee na grootste markt van de wereld zal worden. De Chinese bevolking zal het op één na hoogste geboortecijfer hebben (16 miljoen per jaar). Het land zal zijn bevolking ook aanzienlijk ouder zien worden ('vergrijzen ) omdat de levensverwachting stijgt. Bron: Swiss Re, CS. Figuur 12: Hypothecaire leningen als % van het BBP. Momenteel wordt 50% van de gezondheidszorg en 80% van de voorgeschreven medicijnen uit eigen zak betaald. China zal te maken krijgen met meer uit de westerse aandoeningen zoals zwaarlijvigheid, diabetes en hartziekten. Vanwege luchtvervuiling en roken zullen kanker en longziekten vaker voorkomen. Hand in hand met de urbanisatie nemen HIV, hepatitis en TBC toe. Omdat door de overheid gesubsidieerde voorzieningen in het kader van gezondheidszorg (ziekenhuizen, vaccinatieprogramma s, verpleeghuizen, enz) en ziektekostenverzekeringen voor een stijgend aantal middenklasse gezinnen betaalbaar worden, nemen de totale uitgaven voor gezondheidszorg snel toe. Bron: RBI, NHB, centrale banken, Morgan Stanley Research, 2008 Pagina 4 van 9

5 Figuur 13: Groeivoorspelling vermogende particulieren. Figuur 14: Vraag naar sportkleding in China. Forecast Size of the China sportswear market RMB billion Bron: Deutsche Bank Research. Bron: Merrill Lynch World Asia Pacific Wealth Report, Stadium 2: Saamhorigheid Wanneer consumenten de BBP-schaal van USD per persoon achter zich laten, veranderen zij opnieuw hun bestedingsgedrag. Er is een toenemende wens om tot een groep, gezin of samenleving te behoren door activiteiten, overtuigingen en hobby s te delen. Hier bieden sportevenementen, restaurants, feestjes en clubs de mogelijkheid om voldoening te vinden, je te ontspannen en je accu weer op te laden. Amusement, reizen, sociale activiteiten Naarmate werken om te leven steeds haalbaarder wordt, neemt ook het verlangen naar plezier, sociaal contact en amusement steeds sterker toe. Wij denken dat Adidas, de producent van sportartikelen, goed gepositioneerd is om te profiteren van de stijgende vraag van mensen naar sport, een actieve levensstijl en de behoefte bij een groep fans of toeschouwers te behoren die bij elkaar komen om hun (nationale) teams toe te juichen. Naast deze lange termijn trend worden evenementen op wereldschaal, zoals de Olympische Spelen en voetbalkampioenschappen, in toenemende mate georganiseerd door opkomende-markten, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika (voetbal) en Brazilië ((voetbal (2014) en de Olympische Spelen (2016)). Uit een recent Euromonitor rapport kwam naar voren dat de Chinese sportkledingmarkt de laatste jaren een dubbelcijferige groei doorgemaakt; in 2008 had deze markt een volume van ca. RMB 100,6 miljard. Verwacht wordt dat deze markt in omvang zal stijgen tot RMB 120 miljard in 2009 en RMB 190 miljard in 2012, hetgeen neerkomt op een gemiddelde groei (CAGR) van 16,7% per jaar (zie Figuur 13). Fabrikanten van sportartikelen werken nu aan het winnen en behouden van marktaandeel door te investeren in naamsbekendheid en productontwikkeling. Fabrikanten die kunnen profiteren van grotere naamsbekendheid kunnen hogere brutomarges en stabiele operationele marges behalen. Gegeven het solide lange termijn groeiprofiel en de aantrekkelijke waarderingen verwachten wij dat de Chinese sportkledingsector bovengemiddeld zal presteren. Li Ning is een leidende lokale speler met een groeiende naamsbekendheid en een CAGR van 18% ( ). Het bedrijf is in China de derde speler na Nike en Adidas, maar dus het leidende lokale merk. (Li Ning werd opgericht door de Olympische held Li Ning, die op de Spelen van 1984 zes medaille won). Volgens Euromonitor lag het sportschoenenverbruik per hoofd van de bevolking in 2006 op ca. USD 4,53, hetgeen neerkomt op 28% van de totale bestedingen aan schoeisel. In China liggen de bestedingen aan sportkleding per hoofd van de bevolking op ongeveer 71% van het wereldgemiddelde van USD 6,35 en op slechts 9% van het gemiddelde van USD 51 in de VS. Wij denken dat er in China nog veel ruimte is voor stijging van de penetratiegraad van sportartikelen. Casino s: Het inkomensoverschot besteden Al met al zijn wij ook positief over casinobedrijven in Azië, want wij denken dat de economie van China en de vrije kredietverlening ruimte zullen bieden voor een gezonde 10-12% jaarlijkse groei van de gokopbrengsten in de regio. Bestaande casino s voorzien een productiviteitsverbetering omdat er geen nieuwe gokpaleizen geopend worden. Pagina 5 van 9

6 Figuur 15: Casino s Macau haalt Las Vegas in. Bron: CS, Invesco Funds. Onze voorkeur gaat uit naar beleggingen in Genting Bhd, de moedermaatschappij van Genting Singapore, die eigenaar is van het onlangs geopende Resorts World Casino in Sentosa, Singapore. Het grootste voordeel van Singapore ten opzichte van de casino's in Macau is volgens ons de veel lagere gokbelasting van 15% (40% in Macau) voor zowel de doorsnee gokkers als de VIP s. VIP s zijn goed voor 66% van de opbrengsten in de casino s van Macau en dit segment is het best in staat en waarschijnlijk genegen om de relatief korte afstand naar Singapore te reizen en te genieten van de nieuwe faciliteiten van het gokpaleis. De hoogste sociale klasse in China groeit. De Boston Consulting Group verwacht dat het aantal miljonairs in China eind 2009 de zal passeren. In november 2009 voorspelde het bedrijf dat de teller in 2023 op zal staan. Wij denken dat dit de VIPindustrie in China zal ondersteunen, want voor snoepreisjes moet men een stevige financiële buffer hebben. En niet in de laatste plaats, het Amerikaanse bedrijf Avon Products, dat goed vertegenwoordigd is in opkomende markten, biedt vrouwen in de zich snel ontwikkelende markten de gelegenheid bij elkaar te komen op de vele door Avon hostesses georganiseerde huispartijtjes en hun passie voor mode, cosmetica en er goed uitzien te delen. De in dit rapport aanbevolen ondernemingen. Onderneming Opinie Valuta Koers K.D. Sector Land YTD (%) K/W 2011 Div. % Duurzaamheid Adidas Kopen EUR Luxegoederen DE 4.8% % Sterk boven gem. Avon Products Kopen USD Consumptiegoederen US 7.5% % Onder gemiddeld China Life Kopen/RL HKD Financiele Instellingen CN -9.0% % - Fresenius Medical Kopen/RL EUR Farmacie DE 13.1% % - Genting Kopen/RL MYR Luxegoederen MY -9.5% % - Heineken Kopen/RL EUR Consumptiegoederen NL 14.4% % Gemiddeld Intertek Kopen GBp Industrie GB 16.2% % - Mead Johnson Kopen/RL USD Consumptiegoederen US 19.1% % - Pepsico Kopen USD Consumptiegoederen US 8.8% % Boven gemiddeld Philips Kopen/RL EUR Industrie NL 15.9% % Sterk boven gem. Prudential Kopen GBp Financiele Instellingen GB -14.5% 6 3.9% Boven gemiddeld Samsung Electronic Kopen/RL KRW Informatie Technologie KR 5.8% 9 1.0% - Sanofi-Aventis Kopen/RL EUR Farmacie FR 0.2% % Boven gemiddeld Thermo Fisher Kopen/RL USD Farmacie US 7.9% % Gemiddeld Bron: ABN AMRO Beleggingsfondsen Naast directe beleggingen in de hiervoor genoemde aandelen is het ook mogelijk om dit thema te bespelen met beleggingsfondsen. Wij hebben drie fondsen geselecteerd die op verschillende manieren inspelen op de groei van opkomende markten. Het Robeco Emerging Stars Equities Fund en Fidelity South East Asia Fund beleggen direct in veelbelovende Aziatische bedrijven. Het Pictet Premium Brands Fund belegt in veelbelovende bedrijven in de Luxegoederen & diensten sector. Wij voorzien een sterke groei van deze sector in Azië en daarmee kwalificeert dit fonds zich voor het Taking care thema. Robeco Emerging Stars Equities Fund Het Robeco Emerging Stars Equities Fund belegt wereldwijd in grote ondernemingen in opkomende landen zoals Zuid-Korea, China, Brazilie, Turkije en India. Het fonds belegt op basis van dezelfde uitgangspunten als het Robeco Emerging Markets Equities Fund en wordt beheerd op basis van een duidelijke top-down benadering. De beleggingsbeslissingen worden gebaseerd op zowel kwantitatieve factoren en fundamentele analyse als een thematische benadering. Het Robeco Emerging Stars Equities Fund selecteert de beste aandelen voor haar geconcentreerde portefeuille met 30 tot 35 namen. De beste vijf landen die door de beheerders zijn geselecteerd, moeten tenminste 80% van de portefeuille uitmaken. Fondscode : ISIN : LU Fidelity South East Asia Fund Het Fidelity South East Asia Fund belegt in beursgenoteerde bedrijven in Zuidoost-Azie, met uitzondering van Japan. Het fonds belegt primair in grote bedrijven. De fondsmanager hanteert voornamelijk een groeistrategie en selecteert ondernemingen die in vergelijking tot hun sector of de markt als geheel een bovengemiddelde groei realiseren. Hij zoekt daarbij vooral naar bedrijven die Pagina 6 van 9

7 goed geleid worden, minimaal een sterke concurrentiepositie hebben, financieel sterk staan en een goede cashflow hebben. De aandelenselectie is leidend voor de sector- en landenverdeling van het fonds. Deze kan daardoor afwijken van de benchmark. Fondscode : ISIN : LU Pictet Premium Brands Fund Het fonds belegt in ondernemingen die een sterke merkbekendheid genieten en die producten en diensten leveren die mensen graag willen hebben. De kwaliteit van de geboden producten moet hoog zijn en dat ook lange tijd blijven. Deze ondernemingen bieden gewoonlijk een bovengemiddelde groei, een bovengemiddelde operationele marge en een solide balans. De waardering dient aantrekkelijk te zijn, gegeven de groeivooruitzichten. Het fonds belegt in gemiddeld 150 bedrijven, die voornamelijk gevestigd zijn in Amerika en Europa. De beheerder speelt in op lange termijn wereldwijde sociale demografische trends. Hiertoe behoort onder meer het stijgend bestedingsniveau van consumenten wereldwijd en in het bijzonder die van de middenklasse in opkomende markten. Een andere trend is het groeiende aantal 65-plussers in de opkomende markten, die kien zijn op het kopen van luxe merkproducten. Dit fonds is alleen klassiek verkrijgbaar, niet giraal. Fondscode : ISIN : LU Pagina 7 van 9

8 Company disclosures Company disclosures for China Life Insurance In the ordinary course of their business, The Royal Bank of Scotland N.V. and its affiliates may effect transactions for their own account or for the account of their customers and hold long or short positions in the securities of this company or related derivatives. In addition, The Royal Bank of Scotland N.V. and any of its affiliates may engage in market-making activities in relation to the securities of this company or related derivatives and may enter into transactions in the securities of the company or related derivatives which may affect the market price, liquidity or value of the securities of this company. RBS currently maintains a market in the security of this company and otherwise purchases and sells securities of this company as principal. RBS beneficially own 1% or more of a class of common equity se curities of this company. Company disclosures for Samsung Electronics RBS trades or may trade as principal in the debt securities that are the subject of the research report. Pagina 8 van 9

9 Disclaimer Copyright 2008 ABN AMRO Bank N.V. en verbonden ondernemingen ("ABN AMRO"), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam / Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is opgesteld door het Investment Advisory Centre (IAC) van ABN AMRO. Dit materiaal wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen aanbod tot het verkopen of uitnodiging tot het kopen van effecten of andere financiële instrumenten. Hoewel dit materiaal is gebaseerd op informatie die betrouwbaar wordt geacht, wordt geen garantie gegeven aangaande de juistheid of volledigheid hiervan. Hoewel wij ernaar streven de hierin opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan dit door regelgeving, compliancevoorschriften of andere oorzaken niet mogelijk zijn. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging, zonder voorafgaande kennisgeving. De beleggingen waarnaar in dit materiaal wordt verwezen, zijn mogelijk niet geschikt voor de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële positie, kennis, ervaring of individuele behoeften van de verkrijgers van dit materiaal en de informatie in dit materiaal dient niet te worden gebruikt in plaats van een onafhankelijk oordeel. ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofden van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar hebben opgetreden als lead-manager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Noch ABN AMRO noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze het gevolg is van de in dit materiaal opgenomen informatie. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en de inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk voor enig doel worden vermenigvuldigd, opnieuw worden verspreid of worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ABN AMRO. Dit document is uitsluitend bestemd voor verspreiding onder particuliere klanten in rechtsgebieden waar voor de verspreiding aan particuliere klanten een registratie of vergunning is vereist die de distributeur momenteel bezit. Met materiaal bedoelen wij alle researchinformatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gedrukte of elektronische documenten, presentaties, e- mail, SMS of WAP. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Mededelingen aangaande persoonlijke betrokkenheid De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling om in bepaalde beleggingsproducten te beleggen. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek door ABN AMRO IAC. De analist heeft geen persoonlijk belang bij in deze publicatie genoemde bedrijven. De vergoeding van de analist voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden. Pagina 9 van 9

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Ruilen KPN naar Symrise

Ruilen KPN naar Symrise Beleggingsadvies Actief Ruilen KPN naar Aandelenruil Preferred Banking Tradesuggestie 225 Uit KPN, in donderdag 22 oktober 2015 Volg deze tradesuggestie via: Keypoints De business van geur- en smaakstoffenproducent

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 4 e Kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 8 oktober 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 4 kwartaal 2011 IAC Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 6 oktober 2011 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 1 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 18 januari 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011 Hollandse guru s over Hollandse aandelen Erik Mauritz 30 Mei 2011 Programma Introductie Fundamentele paneldiscussie Corné van Zeijl, Willem Burgers en Wim Gille Pauze Technische Analyse Royce Tostrams

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

Pension Lifecycle Funds

Pension Lifecycle Funds * ABN AMRO Pension Lifecycle Funds Het gemak van lifecycle beleggen bij ABN AMRO Bank * Meer informatie over deze indicator en hoe deze wordt bepaald kunt u vinden op: afm.nl November 2015 ABN AMRO Pension

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Waar liggen nu beleggingskansen

Waar liggen nu beleggingskansen Waar liggen nu beleggingskansen En wat zijn de risico s? Bob Homan Valentijn van Nieuwenhuijzen Bob Homan Hoofd ING Investment Office Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofd Multi-Asset NN Investment Partners

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid Vier jaar minimaal 4% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 7% 1 per jaar Hoofdsomgarantie op de afloopdatum Bent u

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015 2 3 Vermogensbeheer,

Nadere informatie

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment?

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Bob Homan Hoofd ING Investment Office Utrecht, 25 april 2014 Agenda Hoe staan de financiële markten ervoor? Wat zijn koersbepalende factoren? Waar liggen toekomstige

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5%

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 4 e Kwartaal 2011 Vermogensadvies Nederland Auteur: Drs. M. Meijer Specialist Beleggingsfondsen Datum: 6 oktober 2011 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten op belangrijke

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Dieper graven in opkomende economieën

Dieper graven in opkomende economieën F L A S H N O T E 25.10.2016 FOCUS 2: BOUWEN OP DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN AZIË Dieper graven in opkomende economieën 25.10.2016 De Filipijnse cementsector zit sinds 2011 sterk in de lift en realiseerde

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar gegarandeerd ten minste 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar

Nadere informatie

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Vastgoed Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op 17% coupon per jaar 17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Een vaste coupon van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2010 Hoog dividend als alternatief voor obligaties De grote problemen die zijn ontstaan bij de banken tijdens de kredietcrisis, scheppen

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten 2 3 Beleggen zoals u dat wilt Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van uw financiële koers. Wat u met uw vermogen voor

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie