Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Market Watch. De schuldencrisis escaleert"

Transcriptie

1 Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese schuldencrisis. De spanningen lopen op en de koersen op aandelenmarkten dalen opnieuw. De Stoxx-600 index van Europese bedrijven is op een nieuw laagtepunt van het jaar beland, en daarmee is de helft van alle winst die sinds maart 2009 was opgebouwd weer verloren gegaan. Beleggers zoeken koortsachtig naar veilige havens, maar waar kun je bij de huidige marktprijzen nog bescherming vinden tegen dit marktgeweld? En wat moet je doen als je al belegd hebt en je in toenemende mate zorgen maakt over je beleggingsportefeuille? Er zijn twee grote vraagstukken waar de belegger mee worstelt. De angst voor een wereldwijde recessie Economische cijfers duiden op een zwakke economie. De kans op een wereldwijde recessie is reëel geworden. Gelukkig liet het Chinese ondernemersvertrouwen in augustus weer een verbetering zien, vallen de leidende indicatoren in de VS niet verder terug, en komen er signalen uit de transportsector die duiden op het aantrekken van de wereldhandel. Deze signalen geven aan dat de wereld niet in recessie verkeert. Bovendien wordt de groeivertraging voor een belangrijk deel veroorzaakt door tijdelijke factoren, zoals de bodemvorming in de voorraadcyclus en een stokkende toelevering van (half) fabricaten door de rampen die Japan getroffen hebben. De grootste bedreiging voor een bescheiden herstel van de wereldeconomie komt van de voortgaande Europese schuldencrisis, waardoor het vertrouwen in het financiële systeem danig op de proef wordt gesteld. Van de grote economieën van ontwikkelde markten loopt Europa het grootste risico op een krimpscenario. We verwachten dat de VS en de opkomende markten wat herstel zullen laten zien vanuit de huidige trage groei. aan zal doen om de impasse op de arbeidsmarkt te doorbreken en de economie te stimuleren. Wij verwachten dat de economie in de VS in 2012 met ongeveer 2,5% kan groeien. Voor de eurozone ligt onze groeiverwachting op 1,3%, terwijl we een groei van ongeveer 3% verwachten voor de overige ontwikkelde markten (zoals Australië, Canada, Scandinavië). De groei in opkomende markten zal beduidend hoger liggen dan in de oude economieën, met de beste papieren voor Azië met een gemiddelde groeiverwachting van 7,7% voor De schuldencrisis in de eurozone Afgelopen weekend liepen de spanningen verder op toen Jürgen Stark, het Duitse lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn ontslag indiende en de geruchtstroom dat Griekenland toch niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen of wellicht helemaal uit de euro zou stappen weer oplaaide. Toch was er ook positief nieuws. Griekenland kondigde maatregelen aan om het bezuinigingspakket uit te voeren, maar dit nieuws werd volledig genegeerd door de financiële markten. Europese en Amerikaanse centrale banken zijn waakzaam en wij verwachten dat de rente in beide regio s nog geruime tijd laag gehouden zal worden. De VS zal een vorm van kwantitatieve verruiming nastreven, terwijl de Amerikaanse overheid er alles De huidige renteniveaus op Grieks staatspapier impliceren dat de financiële markten er vanuit gaan dat de Griekse staat in gebreke zal blijven. Doordat Franse banken forse posities hebben in Grieks staatspapier, lopen deze een aanzienlijk risico dat Uitsluitend bestemd voor Particulieren & Zakelijk - Market Watch De schuldencrisis escaleert 1

2 Moody s hun kredietwaardigheid verlaagt. Duitsland bekijkt hoe het zijn banken kan beschermen, mocht Griekenland in gebreke blijven. Ons standpunt is en blijft dat politici uiteindelijk zullen doen wat ze moeten doen op het moment dat de druk op de ketel te hoog wordt. Het voornaamste probleem waarmee de ECB geconfronteerd wordt, is dat de eurozone wel een monetaire unie, maar geen fiscale unie is. Uiteindelijk hebben de beleidsmakers geen andere keuze dan een fiscale unie te creëren, waarbij lidstaten gezamenlijk garant staan voor elkaars schulden in combinatie met een kader van gezamenlijk economisch toezicht dat controleert of landen een verantwoordelijk budgettair beleid voeren. Het alternatief is een stap terug in de tijd en landen uit de eurozone te laten vallen of zelfs de Europese eenheidsmunt te ontmantelen. Daarmee zou de gehele naoorlogse Europese integratie op spel worden gezet en zal de banksector tegelijkertijd een systeemcrisis te verwerken krijgen. Niet alleen het vertrekkende land of landen, maar ook de sterkere landen zouden dan in een diepe recessie belanden. Toevluchtsoorden De onzekerheid bij beleggers is groot. Markten worden momenteel gekenmerkt door een grote volatiliteit. We verwachten dat de rente voorlopig laag zal blijven. Nu Italië en Spanje steeds meer in de hoek waar de klappen vallen worden gedreven en de private sector grote kans loopt te zullen moeten bijdragen aan een reddingspakket van welke omvang dan ook, vermijden beleggers risicovolle beleggingen in de eurozone. Duitse Bunds hebben zich ontwikkeld tot de meetlat waarlangs de risicoaversie van beleggers gemeten kan worden. Dientengevolge zijn de koersen van het Duitse staatspapier omhoog geschoten tot nieuwe recordhoogten en ligt het effectief rendement ver onder normale waarden. Andere toevluchtsoorden, zoals de Zwitserse franc en goud, staan ook in de belangstelling van beleggers die een toevluchtsoord zoeken. Uiteindelijk zijn beleggingen die de hoogste mate van liquiditeit in combinatie met een zekere mate van behaaglijkheid en stabiliteit bieden de enige echte veilige havens. Wij vinden dat de Amerikaanse dollar en Amerikaans staatspapier tot dit selecte gezelschap behoren. Wij manen aan tot voorzichtigheid ten aanzien van safe havens die op kleine en minder liquide markten verhandeld worden. Onze visie We zijn er ons van bewust dat een vertrouwenscrisis onder de huidige omstandigheden tot een economische crisis kan leiden. Onze analyses duiden er evenwel op dat de VS en de meeste opkomende markten op de drempel van een bescheiden economisch herstel staan. Fiscale en monetaire beleidsbepalers staan klaar om de economie uit de huidige status-quo te stimuleren. Uiteraard moeten de economieën op eigen kracht weer op gang komen, maar enige hulp van beleidsmakers is nodig om het vertrouwen te herstellen. Zelfs de Europese schuldencrisis zal uiteindelijk opgelost worden, maar dat zal meer tijd vergen dan eerder werd verwacht. Wij zijn van mening dat de financiële markten een te pessimistisch scenario hebben verdisconteerd. Zeker ten aanzien van de wereldwijde economische groei zou er de komende weken of maanden wat opluchting kunnen komen. Beleggers die voorbij de huidige donkere economische dagen heen durven kijken zullen zien dat de huidige marktomstandigheden ook kansen bieden. Zo hebben we recentelijk de beslissing genomen om in ons algemene beleggingsbeleid een kleine overweging van het aandelenbelang toe te passen. Wij hebben hierbij een voorkeur voor kwaliteitsnamen die fatsoenlijke dividendrendementen bieden. Om deze reden adviseren wij bijvoorbeeld om kwaliteitsaandelen in de vastgoedsector op te nemen. Uitsluitend bestemd voor Particulieren & Zakelijk - Market Watch De schuldencrisis escaleert 2

3 Bedrijfsobligaties en risicovollere bedrijfsobligaties die een hogere rente uitkeren bieden kansen binnen de vastrentende portefeuille, zeker na de recente door recessievrees gedreven koersdalingen. De koersen van inflatie gerelateerde obligaties - inflation linked bonds - hebben eveneens onder druk gestaan en zien er nu aantrekkelijk uit. Wij zijn voorstander van twee thema s die binnen de huidige marktomstandigheden opportuun zijn. De eerste is te kijken naar stabiele inkomengenererende beleggingen. Er liggen kansen bij bedrijven die momenteel een hoger dividendrendement op hun aandelen bieden dan het verwachte effectief rendement op hun obligaties. Het andere thema is om risico te diversifiëren over verschillende beleggingscategorieën, sectoren en regio s. Ook op het gebied van vreemde valuta lijkt diversificatie buiten de grote vier (dollar, euro, yen en pond) aantrekkelijk. Hierbij willen wij echter wel benadrukken dat kleine valuta niet onder alle marktomstandigheden een veilig heenkomen bieden. Er is moed voor nodig om tegen de stroom in te zwemmen, zeker als niet duidelijk is aan te geven hoelang de onrust op de financiële markten zal aanhouden. We zien de risico s van onze beleggingsvisie en beleggers moeten zich er op voorbereiden dat de onzekerheid op de markten nog geruime tijd kan aanhouden. We verwachten echter wel dat beleggers in toenemende mate zullen kijken naar aantrekkelijke kansen die in ieder geval een stabiele inkomensstroom genereren. Als zodanig kunnen de aanbevelingen die hierboven zijn weergegeven interessant zijn voor u. Uw ABN AMRO private banker of beleggingsadviseur staat voor u klaar om de huidige marktomstandigheden met u te bespreken en naar de beste oplossingen te zoeken. De gedragsvalkuil Onder extreme marktomstandigheden is het gebruikelijk dat het gedrag van spelers op de financiële markten beïnvloed wordt door zenuwen. Het gevaar bestaat dat de belegger niet langer de financiële situatie analyseert en daar zijn beslissingen op baseert, maar toegeeft aan opwellingen. Het staat beleggers uiteraard vrij impulsief te handelen indien het gevoel van zekerheid op de korte termijn prevaleert boven verlies van vermogen of gemiste kansen voor de langere termijn. Het risico van impulsieve beleggingen is, uiteraard, hoog te kopen en laag te verkopen. Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw persoonlijke behoeften, zeker onder de huidige moeilijke marktomstandigheden. Bron: Global Advisory Uitsluitend bestemd voor Particulieren & Zakelijk - Market Watch De schuldencrisis escaleert 3

4 Uitsluitend bestemd voor Particulieren & Zakelijk - Market Watch De schuldencrisis escaleert 4

5 Disclaimer De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Personal disclosure De auteurs van deze beleggingsaanbeveling hebben geen persoonlijk belang. Hun vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden. Uitsluitend bestemd voor Particulieren & Zakelijk - Market Watch De schuldencrisis escaleert 5

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie