Handreiking NORA-overzichtskaarten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking NORA-overzichtskaarten"

Transcriptie

1 Handreiking NORA-overzichtskaarten Richtlijnen voor het maken van NORA-conforme architectuurplaten

2 Handreiking NORA-platen Januari 2011 Deze handreiking biedt u aanwijzingen voor het maken van architectuurplaten in de NORA-beeldtaal. Deze platen hebben een communicatieve doelstelling: zij moeten een brede doelgroep van bestuurders, managers, architecten en ICT-uitvoerders een impressie geven van de informatiearchitectuur van de Nederlandse overheid. Deze impressie richt zich op het in samenhang positioneren en ordenen van voorzieningen, bouwstenen, standaarden etc. Door gebruik te maken van deze beeldtaal en de daarin gebruikte begrippen, worden de architectuurplaten van uw organisatie vergelijkbaar met die van een groot aantal andere organisaties. Voor nauwkeurige architectuurplaten verwijzen wij graag door naar bestaande standaarden op dit gebied, zoals Archimate, BPML e.d. In deze modelleertalen zijn onderdelen uit de NORA-beeldtaal, zoals de kleurvlakken, overigens ook goed toe te passen. In dit handboek vindt u: - Beschrijvingen van begrippen en basisplaten hoofdstuk 1 - Vormgevingsrichtlijnen hoofdstuk 2

3 1.1 Nora beeldtaal in het kort burger bedrijf overheid CONTACT BEDRIJFS PROCESSEN UITWISSELING In de NORA beeldtaal staat het dienstverleningsperspectief centraal. Dit perspectief is van toepassing op alle overheidsorganisaties: zij verlenen immers allemaal diensten aan afnemers (burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties). De beeldtaal groepeert de bedrijfsfuncties die hierbij een rol spelen in vier kleurvlakken. Dienstverlening (van links naar rechts): wordt afgenomen door burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties en aangeboden in een loket, via een website of ander soort contactfunctie (blauwe vlak) komt tot stand in een aantal werkprocessen (oranje vlak) maakt gebruik van informatie (grijze vlak). wordt ondersteund door berichtenverkeer. Deze functie verbindt ook bovenstaande domeinen (gele vlak). In deze kleurvlakken kunt u voorzieningen positioneren, al naar gelang hun rol in de dienstverlening. Ter illustratie kunt u daarbij gebruik maken van icoontjes (zie voor een compleet overzicht ). Deze icoontjes verbeelden bijvoorbeeld callcenters en websites (blauwe vlak), handmatige- en geautomatiseerde werkprocessen (oranje vlak) etc. De kleurvlakken zijn dus bedoeld om bedrijfsfuncties en voorzieningen op een overzichtelijke manier te positioneren en met elkaar in verband te brengen. Verder hebben de kleurvlakken geen betekenis. De kleurvlakken zijn géén weergave van front- mid-, en backoffice.

4 1.2 Contact Het blauwe vlak groepeert de contactfuncties van een overheidsorganisatie. Denk bij contactfuncties aan fysieke loketten, het callcenter, (e)-formulieren, postafhandeling, websites, buitendiensten etc. Het betreft de voor afnemers zichtbare- en door hen ervaren kant van het dienstverleningsproces: burger balie/loket CONTACT call center de vormgeving en inrichting van fysieke en digitale loketten (of buitendiensten); de wijze van verbinding met andere loketten, de openingstijden, locatie en bereikbaarheid het gedrag en taalgebruik van de dienstverleners het interactieproces: van kennismaking en aanmelding, via aanvraag en intake, naar communicatie over het proces en levering van de prestatie de in het kader van de dienstverlening en aan het loket verstrekte informatie. bedrijf overheid (web)formulier buitendienst telefoon Deze contactfuncties ondersteunen communicatie met mensen; zij hebben geen betrekking op de communicatie tussen ICT-systemen. Deze vorm van informatieuitwisseling wordt in de NORA-beeldtaal gepositioneerd in het gele vlak (zie 1.5). website post

5 1.3 Bedrijfsprocessen Het oranje vlak groepeert de bedrijfsprocessen: besturende, primaire en ondersteunende processen. Interactieprocessen met afnemers en archivering en gegevensopslag vallen hier niet onder; deze worden gegroepeerd in het blauwe en grijze vlak. De ICT-systemen of componenten en organisatieeenheden die deze processen ondersteunen worden ook in het oranje vlak gegroepeerd. Denk hierbij aan systemen voor: workflowmanagement en procesorkestratie documenten- en contentbeheer financiële- en loonadministratie berichtenmakelaars BEDRIJFSPROCESSEN besturen primair proces ondersteunen

6 1.4 Informatie Het grijze vlak representeert de informatie die voor de bedrijfsprocessen en dienstverlening noodzakelijk is. Het gaat hierbij om gegevens in databases en registraties en documenten in archieven, op websites etc. Voorbeelden van gegevens zijn NAW-gegevens, kentekens, leeftijden, inkomensgegevens e.d. Documenten zijn bijvoorbeeld contracten, onderzoeksrapporten en teksten op bijvoorbeeld websites. Beide kunnen zowel in digitale- als papieren vorm voorkomen. database Basisregistratie database papieren archief

7 1.5 Informatieuitwisseling De gele U representeert het stelsel van voorzieningen dat elektronisch berichtenverkeer tussen ICT-systemen binnen en tussen organisaties mogelijk maakt. Dit stelsel omvat de netwerken en de servicebussen en standaarden voor berichtenverkeer, zoals StUF. Anders dan de meeste andere afbeeldingen is deze U niet schaalbaar. Om deze reden zijn twee formaten opgenomen. Eventueel kunt u zelf een U construeren op basis van een geel vlak. UITWISSELING UITWISSELING standaard

8 1.6 Breng het grotere geheel in beeld Positioneer uw organisatie binnen de overheid of keten De beeldtaal biedt ook de mogelijkheid om individuele organisaties, afdelingen en voorzieningen te positioneren binnen het grotere verband van een keten of de gehele overheid. Zo kunt u bijvoorbeeld een bepaalde rolverdeling tussen organisaties en voorzieningen visualiseren. Dienstverleningsrelaties en processtappen worden weergegeven met pijlen en verbindingslijnen. Daarbij kunnen organisaties, maar ook bouwstenen en applicaties met elkaar verbonden worden. (zie ook volgende voorbeelden). waterschap Voorbeeld De plaat rechts illustreert de positie van gemeenten als poort tot de overheid. Hierbij is een gemeente en haar KCC de 1e lijn richting afnemers. No Wrong Door: vragen die het KCC niet kan beantwoorden worden doorgezet naar specialisten bij de gemeente, of bij andere overheden. Deze plaat visualiseert ook het concern overheid, waarbinnen alle overheidsorganisaties gezamenlijk de bedrijfsprocessen van de overheid uitvoeren, zoals rechtspraak, belastingheffing, verstrekking uitkeringen etc. KCC ZBO gemeente provincie ministerie

9 1.7 En de infrastructuur Breng de ondersteunende infrastructuur voor uw project in beeld Welke standaarden en (generieke) voorzieningen zijn voor uw project van belang? Wat is de relatie met bouwstenen van de e-overheid? Breng dit in beeld door de relevante voorzieningen in een grondplaat te positioneren. Uw organisatie projecteert u daar vervolgens over heen (zie volgende voorbeelden). U kunt beide lagen in één tekening verwerken, of werken met een serie van platen waarin u informatie gedoseerd toevoegt of juist weglaat al naar gelang de elementen die u wil benadrukken. Voor de grondplaat geldt dezelfde tekenwijze als voor andere platen, met dat verschil dat de kleurvlakken lichter van kleur zijn. Teken vervolgens in de kleurvlakken de voorzieningen die door meerdere organisaties, afdelingen of applicaties gebruikt worden, al naar gelang uw perspectief. Voorbeeld In de grondplaat die hierna volgt zijn de bouwstenen uit het NUP in de vier kleurvlakken gepositioneerd.

10 1.7 CONTACT BEDRIJFS PROCESSEN burger Antwoord-concept & 14+nr. basis registraties bedrijf overheid Mijnoverheid.nl Ant. voor bedrijven Digid GMV BSN Webrichtlijnen TMF GOB Informatieuitwisseling Antwoord content Antwoord content Januari 2011 OSB handboek versie 2.0

11 1.8 Projecteer uw organisatie op de grondplaat CONTACT BEDRIJFS PROCESSEN burger Antwoord-concept & 14+nr. werk.nl DKD dossier basis registraties Mijnoverheid.nl Ant. voor bedrijven Organisatie X afdeling Antwoord content bedrijf Digid GMV BSN X.nl KCC X TMF afdeling afdeling GOB Register Antwoord content overheid Webrichtlijnen In dit voorbeeld zijn het NUP-voorbeeldproject DKD en org. X (met relevante afdelingen en voorzieningen) geplot op een grondplaat met overheids-bouwstenen die het DKD en org. X ondersteunen. COMMUNICATIE OSB

12 1.10 en maak het proces zichtbaar Zelfde voorbeeld. Nu is een deel van het proces ingetekend en zijn een aantal bouwstenen verwijderd om de plaat te verhelderen. Toelichting proces: afnemers bezoeken website Organisatie X op zoek naar informatie over de omgevingsvergunning. De website linkt door naar Omgevingsloket. Hier vult de afnemer een formulier in. De ingevulde gegevens worden opgeslagen in dossiermodule; een aanvraagbericht wordt via de broker verstuurd naar de behandelaar/coördinator bij de afdeling Vergunningsverlening. Na een positief besluit verstuurd de dienst de vergunning naar de afnemer. Tussentijds kan de afnemer statusinformatie inzien op het omgevingsloket, dat deze informatie ophaalt uit de dossiermodule. CONTACT vraagboom olo.nl PROCESSEN Vergunningverlening OMGEVINGS- LOKET broker dossier module X.nl KCC X Org. X Broker UITWISSELING

13 1.11 Of de gehele overheid Ook de overheid als geheel, of een bepaalde keten kan worden geprojecteerd op een grondplaat. CONTACT BEDRIJFS PROCESSEN waterschap burger ZBO gemeente bedrijf provincie overheid ministerie COMMUNICATIE

14 1.12 Individuele organisaties en voorzieningen kunnen in het klein op de grondplaat worden weergegeven, met meer of minder detail om gelaagdheid te suggereren gebruik het schaduweffect rechtsonder afdeling

15 1.12 Of zoom in op uw organisatie Ook uw organisatie kent een aantal generieke voorzieningen en processen die u kan positioneren op een grondplaat. Daarop projecteert u sectoren, afdelingen of primaire processen die van deze voorzieningen gebruik maken. Hier bijvoorbeeld Organisatie X. Verder inzoomen op een bepaald domein is natuurlijk ook mogelijk. CONTACT ORGANISATIE X proces burger KCC X proces proces bedrijf X.nl afdeling afdeling overheid e-formulieren afdeling COMMUNICATIE

16 2. Vormgeving Tips en richtlijnen bij het tekenen van platen

17 Kaders en kleuren - algemeen: lijndikte van alle kaders 0.75 pt Kleuren onderste laag kanalen blauw R153 G204 B255 zwart, arial regular 12 pt kanalen blauw R214 G234 B255 zwart, arial regular 12 pt werkprocessen oranje R255 G102 B0 zwart, arial regular 12 pt werkprocessen oranje R255 G189 B138 zwart, arial regular 12 pt data opslag grijs R102 G102 B102 wit, arial regular 12 pt data opslag grijs R188 G188 B188 wit, arial regular 12 pt database grijs R102 G102 B102 wit, arial regular 12 pt database grijs nr wit, arial regular 12 pt sevicebus geel R255 G255 B102 zwart, arial regular 12 pt sevicebus geel R255 G255 B189 zwart, arial regular 12 pt

18 Dubbelklik op Aan de hand kleurvlak; van de RGB-code klik op (verhouding meer tussen kleuren rood, geel, blauw) kleur instellen. Ga naar autovorm opmaken ; klik op de aan te passen kleur; ga naar aanpassen. Hier de RGB-code invoeren.

19 Kaders en kleuren bericht hier komt tekst wit zwart,arial regular 12 pt applicatie in de voor de applicatie geldende kleur zwart,arial regular 12 pt bijschrift wit zwart,arial regular 12 pt altijd 1 rechte kant aan de 'pijl'

20 Verbindingslijnen en pijlen - alle pijlen en verbindingslijnen dikte 1.5 pt, kleur zwart - stijl en formaat pijlpunt zoals hier aangegeven (kleinste pijlpunt gebruiken) - verbindingslijnen recht of haaks plaatsen, niet schuin zo en niet zo

21 Lettertypes - slidetitel: arial bold 18 pt - ondertitel: arial regular 12 pt - tekst: arial regular 12 pt - bloktitels: ARIAL REGULAR 12 pt, HOOFDLETTERS - algemeen: alle tekstkleur zwart, m.u.v. tekstkleur voor de database/dataopslag (deze is wit) geen onnodig gebruik van hoofdletters tekst niet verticaal plaatsen

22 Iconen (1) een icoon kan met en zonder tekst worden gebruikt iconen zijn schaalbaar in iconen kan tekst worden geplaatst (b.v. bouwsteen) proces kassa printer balie/loket post telefoon website standaard bouwsteen call center server medewerker buitendienst papieren archief database papieren formulier webformulier e-bericht geo-informatie ondersteunen database afdelin g

23 Iconen 3 (afnemers) - deze iconen altijd uiterst links plaatsen - icoon in introductieplaat altijd inclusief ondertitel gebruiken burger bedrijf overheid

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Colofon Versie : 1.0 Datum : 29 september 2010 Status : Definitief Auteurs : Hans Goutier en Jasper van Lieshout Licentie Dit document is beschikbaar

Nadere informatie

het gemeentelijk fundament

het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament Samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ict het gemeentelijk fundament voorwoord Bouwen aan goede dienstverlening.

Nadere informatie

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Colofon Versie : 1.0 Datum : 29 september 2010 Status : Definitief Auteurs : Hans Goutier en Jasper van Lieshout Licentie Dit document is beschikbaar

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

GEMMA Thema's en Kernprincipes

GEMMA Thema's en Kernprincipes GEMMA Thema's en Kernprincipes voor gemeentelijke proces en informatiearchitectuur NAAM: ARCHITECTUURTEAM EGEM I-TEAMS VERSIE: 1.00 DATUM: 6 APRIL 2009 STATUS: EINDVERSIE Pagina 1 Bijdragen Onderstaande

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

Startarchitectuur WMO

Startarchitectuur WMO Startarchitectuur WMO Een stap naar de stip op de horizon Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 1 1.1 Leeswijzer 2 2 Wat is een startarchitectuur 3 Opgesteld door: Capgemini EGEM Ministerie van VWS VNG

Nadere informatie

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0

Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente. Visie document. Versie : 1.0 Gemeentelijke Informatiearchitectuur Visie document Open kaart Op weg naar een moderne dienstverlenende gemeente Versie : 1.0 Datum : 15 december 2009 Auteurs : Jos Hoekstra, senior team I&A, gemeente

Nadere informatie

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten!"# Opdracht De elektronische overheid is het aandachtsgebied van vele

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 1.2

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 1.2 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 1.2 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, richtlijnen, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het

Nadere informatie

NORA-katern Strategie

NORA-katern Strategie 1 NORA-katern Strategie 2 3 Versie 1.0, distributie 8 Status: Kandidaatversie (voor openbare review) STATUS VAN DIT DOCUMENT: TER REVIEW Dit document is een kandidaatversie van een NORA-katern. Deze wordt

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Zin en onzin over (geo) informatie-architectuur

Zin en onzin over (geo) informatie-architectuur ARCHITECTURELUURS Zin en onzin over (geo) informatie-architectuur HOOFDSTUK 1: ACHTERGRONDEN BIJ HET BEGRIP ARCHITECTUUR Het lijkt haast of informatievoorziening zonder een onderliggende architectuur vandaag

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente.

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ontstaan van de GEMMA IA platen met een midoffice structuur... 5 2.1 Basisplaat 1... 5 2.2 Basisplaat 2... 6 2.3 Basisplaat

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0

Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Handleiding Omgevingsloket online Versie 2.0 Inhoud Welkom... 1 In het kort... 1 Leeswijzer... 3 Algemene aandachtspunten... 3 Wijzigingen... 3 De opzet van deze handleiding... 5 Deel 1: Algemene informatie

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel NORA n.a.v. Katern Verbinden

Wijzigingsvoorstel NORA n.a.v. Katern Verbinden Wijzigingsvoorstel NORA n.a.v. Katern Verbinden Wim Bakkeren, wim.bakkeren@ictu.nl 3 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Actie 1... 2 Actie 2... 2 Actie 3: Verbinden paragraaf 4.1.1 - > NORA BP07,

Nadere informatie

Scherp stellen op verandering

Scherp stellen op verandering e-overheid i Juiste perspectief bij invoering van Klantcontactcentrum en midoffice bij gemeenten Scherp stellen op verandering Gemeenten staan voor grote uitdagingen bij het inrichten van het Klantcontactcentrum

Nadere informatie

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur #$% Conceptt:: discussiesttuk Inhoud 1 INLEIDING...7 1.1 Aanleiding...7 1.2 Werkwijze...7 1.3 Doorontwikkeling NORA: beheerst met inbreng betrokken partijen...8 1.4 Doel NORA...9 1.5 Gebruik van dit document...10

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht Verbetering

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Bijlage H. Berichtencatalogus. l h l

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Bijlage H. Berichtencatalogus. l h l Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Bijlage H Berichtencatalogus l h l September 2012December 2010 Versie 2.5.0 definitief Functioneel Ontwerp OLO versie 2.4.0 Bijlage H Berichtencatalogus Pagina

Nadere informatie

Architectuurprincipes SCD

Architectuurprincipes SCD Architectuurprincipes SCD Geldende uitgangspunten om te komen tot een samenhangende Drechtstedelijke informatievoorziening ten behoeve van de interne dienstverlening. In opdracht van Math Muijres (CIO)

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie