Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN"

Transcriptie

1 Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

2 Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen?

3 Over Dimence De feiten en cijfers in dit overzicht zijn gebaseerd op het jaar Aantal patiënten in zorg Totaal aantal patiënten in zorg Aantal patiënten per soort behandeling Ambulante zorg* Dagactiviteiten 541 Deeltijd behandelingen 339 Klinische zorg** / Beschermd Wonen 702 *Zorg die voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden waarbij de cliënt/patiënt vanuit de eigen woon- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomt, of waarbij de hulpverlener de cliënt/patiënt thuis bezoekt. **Zorg waarbij de cliënt/patiënt opgenomen wordt voor behandeling. Capaciteit Aantal beschikbare bedden jeugd 10 Aantal beschikbare bedden logeeropvang jeugd 14 Aantal beschikbare bedden kleinschalig wonen 93 Aantal beschikbare klinische bedden 590 Aantal beschikbare bedden verslavingszorg 26 Aantal beschikbare plaatsen psychosociale opvang 6 Aantal beschikbare deeltijdplaatsen 158 Aantal beschikbare plaatsen dagactiviteiten 561 Medewerkers Aantal medewerkers Aantal fte s Locaties Dimence 60 locaties in Oost-Nederland

4 Over Dimence Bevolking verzorgingsgebied Dimence Regio Inwoners Deventer Almelo Zwolle Totaal Afbeelding : Verzorgingsgebied Dimence

5 Governance en risicomanagement De vrijblijvendheid voorbij: sturen en toezicht houden op kwaliteit en veiligheid in de zorg (IGZ, Staat van de gezondheidszorg, 2009) Veiligheid in de zorg: achtergrondstudie bij de Staat van de Gezondheidszorg 2009 (2009, ibmg) Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning (juli 2009, VWS) Governance en kwaliteit van zorg (2009, RVZ) Zorgbrede Governancecode (2010, BoZ) Consultatie Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid (2010, IGZ) Rode draad uit deze rapporten: een centrale aansturing op veiligheid ontbreekt, de verantwoordelijkheden zijn onvoldoende belegd of te diffuus of te vrijblijvend ingevuld wat leidt tot risicovolle en onveilige situaties

6 Governance en risicomanagement Twee belangrijke ontwikkelingen: Toenemende spanning tussen professionele, private en publieke governance Sturingsmodel controleren versus leren Vertrouwen is belangrijk!

7 Governance en risicomanagement

8 Risicomanagement in de actualiteit USB-stick kwijt met patiëntendossiers van gevangenen In Engeland is een zorgverlener een USB-stick kwijtgeraakt met daarop de patiëntendossiers van 6000 gevangenen. Het wachtwoord stond op een papiertje dat bij de stick zat toen deze kwijtraakt. De gegevens zijn echter versleuteld. Op de USB-stick stonden namen en leeftijd, locatie van de cel en gevangenisziekenhuis, gemaakte afspraken en aandoeningen. De werknemer die in de fout is gegaan is geschorst. Alle USB-sticks die door medische staf wordt gebruikt zijn ingevorderd. (ICTzorg Hein Bosman)

9 Waar willen we naar toe? In control zijn Integrale benadering Expliciet in kaart brengen van risico s -> transparantie Inbedden in de P&C cyclus Sturen op risicomanagement (ipv incidentmnt)

10 Visie op risicomanagement Risico s vormen een integraal onderdeel van onze activiteiten. Het is het beleid van Dimence om ervoor te zorgdragen dat risico s die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen door iedereen goed begrepen worden, zodat deze tijdig beheerst kunnen worden. Door het vroegtijdig signaleren van risico s zijn wij in staat proactief te handelen en het systeem van beheersmaatregelen op adequate wijze aan te passen. De risico s worden (binnen de risico acceptatiegraad) beheerst door de verantwoordelijke mensen in de organisatie op elk niveau. Door het geven van duidelijk over welke risico s Dimence wel en niet wenst te lopen, willen we onze medewerkers de weg wijzen in het nemen van risico s. Aan onze patiënten willen we tonen dat zij bij ons in veilige handen zijn. De maatschappij laten wij zien dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

11 Risico acceptatiegraad (1) We realiseren ons dat wij bepaalde risico s moeten nemen om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Wij stellen ons op als risicobewuste organisatie. Als zorgorganisatie zijn we over het algemeen terughoudend in het nemen van risico s. Echter op bepaalde gebieden zijn we bereid een weloverwogen risicovoller beleid te voeren. We beseffen ons hierbij dat wanneer gekozen wordt voor een soms onzekere ontwikkeling, niet alleen de kans op succes maar ook de kans op mislukking altijd aanwezig zal zijn. Op deze van te voren gedefinieerde gebieden zijn we bereid dit risico te nemen.

12 Risico acceptatiegraad (2) RA Laag Midden Hoog Doelstelling Kwalitatief hoogstaande zorg Veilige omgeving voor patiënt en medewerker x x Toonaangevende innovatieve kennisorganisatie x Dimence ontwikkelt mensen x Financieel gezonde organisatie x Maatschappelijk verantwoorde organisatie x Geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg x Gastvrije zorg en cliëntgerichte zorg x

13 Risico acceptatiegraad (3) Wanneer meer specifiek wordt gekeken naar de risico s die van invloed zijn op de doelstellingen, dan kan geconcludeerd worden dat Dimence geen risico s wil nemen die: een negatief effect kunnen hebben op de veiligheid van patiënten en/of medewerkers (risicogebied processen) een negatief effect kunnen hebben op de reputatie of het imago van Dimence (risicogebied maatschappij) kunnen leiden tot het niet nakomen van wet- en regelgeving (risicogebied politiek/juridisch) de continuïteit van Dimence in gevaar kunnen brengen (risicogebied middelen)

14 Risico acceptatiegraad (4) Met betrekking tot de doelstelling toonaangevende innovatieve kennisorganisatie wil Dimence een risicovoller beleid voeren met betrekking tot risico s: die een positief effect kunnen hebben op procesoptimalisatie (risicogebied processen) die een positief effect kunnen hebben op de state of the art vakinhoudelijke kennis en producten o.a. door het bestaan van kennis- en expertisecentra binnen Dimence (risicogebied medewerkers) die een positief effect kunnen hebben op de toepassing van ICT ter ondersteuning van zorgprocessen (risicogebied middelen)

15 Risico analyse Waar lopen we tegenaan?

16

17 Risico inventarisatie Doelstelling Kwalitatief hoogstaande zorg Risicogebied Medewerkers Risico Kwalitatief goede zorg wordt niet geleverd doordat de deskundigheid van personeel niet goed aansluit op de gevraagde zorg Risico-indicatie KANS IMPACT

18 Onveilige zorg door ondeskundig personeel???? o6pmea

19 Wat hebben we met de risico analyse gedaan? Top 10 risicodossiers zijn benoemd in kaderbrief: Dwang & Drang Veilig werken Medicatieveiligheid Suïcidepreventie Psychiatrische en somatische comorbiditeit Voedselveiligheid Gebouwveiligheid (incl. brandveiligheid) Informatiebeveiliging Personeel Financiën Extra risicodossiers RvB-RvT: Vastgoed Governance

20 Wat hebben we met de risico analyse gedaan? Programma organisatie rondom risicodossiers Top 10 risicodossiers standaard op agenda op elk werkoverleg Elk organisatieonderdeel heeft een risicomanagementplan

21 Vragen?

22 Contact Sybren Bangma Voorzitter raad van bestuur Dimence Dimence Postbus GC Deventer

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Doelgroep 5 2.4 Werkwijze 5

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 S T A A T S T O E Z I C H T O P D E V O L K S G E Z O N D H E I D I N S P E C T I E V O O R D E G E Z O N D H E I D S Z O R G www.igz.nl S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 Risico

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie