Integraal risicomanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal risicomanagement"

Transcriptie

1 Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

2 Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg

3 Inleiding Nederlandse ziekenhuizen zijn nog onvoldoende in staat om integraal risicomanagement (IRM) optimaal toe te passen. Dit is de voornaamste conclusie van Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen, een onderzoek dat is uitgevoerd op initiatief van VvAA en ConQuaestor. De onderzoekers analyseerden de jaarverslagen over 2010 en 2011 van veertig Nederlandse algemene ziekenhuizen, om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre daarin een kwalitatieve beschrijving wordt gegeven van integraal risicomanagement. Uit het totaal van 81 algemene ziekenhuizen in Nederland werd een representatieve steekproef genomen. De geraadpleegde jaarverslagen zijn allemaal openbaar en zijn vrij beschikbaar. Subonderzoeksvragen 1. Is er een hoofdstuk risicomanagement aanwezig in het jaarverslag? 2. Is de risicobereidheid benoemd? 3. Is risicomanagement in relatie gebracht met de strategische doelstellingen? 4. Wordt er een risicomanagementbeleid geformuleerd? 5. Is er een governancestructuur aanwezig voor het risicomanagement? 6. Is compliance een onderdeel van het risicomanagementproces? 7. Is operational audit een onderdeel van, of maakt het gebruik van, het risicomanagementproces? 8. Wordt een in-controlverklaring afgegeven? 9. Is risicomanagement een onderdeel van de planning- & controlcyclus? 10. Blijkt uit de jaarcijfers een specifieke risicoreservering? Voor het beantwoorden van deze vragen is gebruik gemaakt van vier beoordelingscriteria: Beoordelingscriteria Breedte Systematisch Structureel Meet- en toetsbaarheid Omschrijving De mate waarin IRM in de gehele organisatie ingevoerd is in alle organisatielagen en in de strategische en operationele processen (het zorgproces en de operationele bedrijfsvoering) De mate waarin specifieke risicomanagementmodellen of -methoden worden toegepast om het IRM-proces in de organisatie te borgen De mate waarin het IRM-proces, of de onderdelen daarvan, met een bepaalde frequentie en in samenhang met de bedrijfsvoering aan de orde komen De mate waarin de input en de uitkomsten van het IRM-proces dusdanig gemeten kunnen worden dat er sprake is van expliciete resultaten VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg 3

4 De score van elk ziekenhuis op alle subvragen is vervolgens omgezet in een IRM-score van 1, 2 of 3. Die score geeft een indicatie van de zogeheten IRM-volwassenheid van elk ziekenhuis. Die volwassenheid kent vijf fasen, die als volgt zijn toegekend aan de mogelijke IRM-scores: Constatering en beoordeling voldoende, aanwezig, volledig, transparant in ontwikkeling, deels aanwezig, niet volledig, onduidelijk, voor verbetering vatbaar onvoldoende, niet aanwezig, niet transparant Kleurcode IRM- Score Relatie met volwassenheidsfase IRM 3 Volwassenheidsfase 4 en 5 2 Volwassenheidsfase 2 en 3 1 Volwassenheidsfase 1 In de volwassenheidsfase 1 is IRM niet of onvoldoende aanwezig, in de volwassenheidsfasen 2 en 3 is IRM deels aanwezig of in ontwikkeling, maar voor verbetering vatbaar en in de volwassenheidsfasen 4 en 5 is IRM voldoende, volledig en transparant aanwezig. De eindresultaten kunnen worden samengevat in de onderstaande tabel: Constatering en Beoordeling Kleurcode IRM- Score voldoende, aanwezig, volledig, transparant 3 Relatie met volwassenheidsfase IRM Volwassenheidsfase 4 en 5 Onderzochte ziekenhuizen % 18% in ontwikkeling, deels aanwezig, niet volledig, onduidelijk, voor verbetering vatbaar 2 Volwassenheidsfase 2 en 3 28% 27% onvoldoende, niet aanwezig, niet transparant 1 Volwassenheidsfase 1 57% 55% Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven Het onderzoek toont aan dat integraal risicomanagement in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende wordt beschreven in het jaarverslag. Uit de resultaten van de subvragen blijkt ook dat de onderzochte jaarverslagen in ruim 80% van de gevallen geen melding maken van de risicobereidheid. 4 VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg

5 Ook over de toepassing van de Zorgbrede Governance Code is de verslaglegging on voldoende transparant. Raden van bestuur besteden wel aandacht aan de bestuurlijke kanten van de Code, maar focussen te weinig op de inbedding van een governancestructuur voor risicomanagement in de ziekenhuizen. Dit gebeurt slechts in ongeveer een kwart van de ziekenhuizen. Compliance - een essentieel onderdeel van integraal risicomanagement - wordt in 86% van de gevallen niet of onvoldoende beschreven als onderdeel van het risicomanagementproces. 95% van de ziekenhuizen geeft ook geen in-controlverklaring af voor hun risicomanagement. Daar staat tegenover dat ziekenhuizen vooruitgang boeken, al is die soms marginaal. Aanbevelingen Een belangrijke bevinding in het onderzoek is dat bestuurders van ziekenhuizen zich terdege inspannen om risico s te monitoren en te beheersen. Het voornaamste probleem is dat dat nog te weinig in samenhang gebeurt. Dat kan leiden tot het beruchte silo denken, doublures in de werkzaamheden, onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden, het onjuist inschatten van risico s, extra kosten en onvoldoende transparantie. De onderzoekers doen aanbevelingen die uitgaan van de sterktes van de bestaande situatie. Ze adviseren ziekenhuizen om gebruik te maken van de bestaande risicobeheersingssystemen, en op basis daarvan hun integraal risicomanagement naar een hoger niveau te tillen. Met name bevelen ze aan om de risk appetite expliciet en meetbaar te maken, en meer samenhang aan te brengen in het risicomanagement dat betrekking heeft op de strategie, het zorgproces, de operationele bedrijfsvoering en de wet- en regelgeving. Tot slot pleiten de onderzoekers voor de ontwikkeling van een helder, gezamenlijk normenkader voor integraal risicomanagement, dat gedragen wordt door ziekenhuizen, toezichthouders en zorgautoriteiten. Zo n normenkader zou leiden tot een level playing field en tot meer transparantie. Stappenplan voor integraal risicomanagement Integraal risicomanagement kan geleidelijk worden ingevoerd. Dat kan op een pragmatische manier, die het mogelijk maakt acceptabele risico s te onderscheiden van onacceptabele risico s, en die de informatie oplevert die nodig is om tijdig te interveniëren en niet verrast te worden door incidenten. De specialisten van VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg hebben een stappenplan ontworpen om te komen tot een integraal risicomanagement. Risicobereidheid vaststellen De eerste stap is het bepalen van de risicobereidheid van de organisatie. Welke risico s acceptabel zijn voor uw zorginstelling kunt u uiteindelijk alleen zelf bepalen. Uitgangspunt is dat de continuïteit van de organisatie natuurlijk niet in gevaar mag komen. Bij het bepalen van de parameters voor uiteenlopende risico s is het belangrijk dat u rekening houdt met zowel harde als zachte aspecten. Beide spelen een rol bij bijvoorbeeld de financiële stabiliteit en de patiëntveiligheid, maar ook bij mediarisico s en het omgaan met ontwikkelingen in wet- en regelgeving. VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg 5

6 Vaak wordt verzuimd om de gewenste risicocultuur te definiëren. Toch omvat die belangrijke elementen als de mate van gewenste openheid binnen de instelling en de consequenties daarvan voor de onderlinge samenwerking, maar ook voorbeeldgedrag, dat wel geldt als het krachtigste sturings- en managementinstrument. Openheid en de bereidheid om te leren en zich continu te verbeteren zou de standaard moeten zijn voor zorginstellingen. Transparantie in de zorg werkt alleen goed als daar niet direct een publieke veroordeling op volgt. Er bestaat een verschil tussen menselijke fouten en verwijtbaar onjuist handelen. Een verschil dat in de media niet altijd zichtbaar is. Open en eerlijke communicatie ondersteunt het proces van continu verbeteren Prioriteren van risico s De tweede stap is het inventariseren van alle risico s en hun relevantie. Een risico assessment brengt risico s in kaart, maar die kennis moet nog worden aangevuld. Hoe waarschijnlijk is het dat een risico wordt bewaarheid? Wat zijn de consequenties daarvan, en wat gebeurt er als verschillende risico s zich tegelijk manifesteren? Omdat er veel risico s zijn, die zich bovendien in eindeloos veel combinaties kunnen voordoen, kan zo n inventarisatie leiden tot een forse bureaucratie. Een efficiënte aanpak met moderne tools, waarbij de juiste mensen (medewerkers, verpleegkundigen, specialisten én patiënten) worden betrokken, scheelt al aanzienlijk. Daarnaast is het zaak om risico s op een heldere manier te prioriteren. Een juist samengestelde top tien van de belangrijkste risico s helpt om risicomanagement concreter te maken voor alle medewerkers. Gerichte maatregelen De laatste stap is uiteraard het nemen van gerichte maatregelen om de belangrijkste risico s te beheersen. Denk daarbij aan het stimuleren van medewerkers om incidenten te melden, het inrichten van controlemechanismen op risicovolle processen en handelingen maar ook aan het afdekken van financiële risico s, brandpreventie, het anticiperen op reputatierisico s en terugdringen van ziekteverzuim. Het handhaven van gemaakte afspraken en het geven van het goede voorbeeld zijn wellicht de belangrijkste maatregelen. Om de kosten in de hand te houden zult u bovendien inzicht moeten hebben in de effectiviteit van de beheersmaatregelen. Het geheel van maatregelen maakt aantoonbaar dat de organisatie beschikt over een effectief risicomanagement. 6 VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg

7 Over VvAA VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, in dienst van meer dan professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. VvAA biedt hen verzekeringen, financiële diensten, integraal risicomanagement, juridisch advies, praktijkadvies, belastingadvies, praktijkfinanciering, vestigingsbegeleiding, opleidingen, een eigen reisbureau en Arts en Auto, het maandelijkse magazine. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren door het hele land. VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg B.V. is een 100% dochter van de VvAA Groep en richt zich volledig op het adviseren en implementeren van integraal risicomanagement bij Nederlandse zorginstellingen & -ondernemingen en medische professionals. Contactgegevens Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: VvAA, Lilian Knol (Risicomanager), , VvAA, Erik Drenth (Directeur), , VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg 7

8

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling Nederlandse zorginstellingen hebben hun risicomanagement nog onvoldoende, inefficiënt en te oppervlakkig georganiseerd. Slechts zo n tien

Nadere informatie

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland

Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Onderzoek risicomanagement 100.000+ gemeenten in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 Beknopte samenvatting 4 Risicomanagement Ontwikkelingen en verwachtingen 5 Bevindingen 7 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam T 020 301

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema:

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema: Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2006 thema: CRSA 1 2 Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze In control met CSA? TeamMate,

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad van Haarlem

Leden van de gemeenteraad van Haarlem irekenkamercommissie Haarlem Leden van de gemeenteraad van Haarlem I I Datum 01 november 2013 Ons kenmerk GRIFFIE/RKC/2013/147830 Contactpersoon J. Caffé Doorkiesnummer 023-5113038 E-mail jcaffe@haarlem.nl

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie