Complementaire diensten. januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Complementaire diensten. januari 2013"

Transcriptie

1 Complementaire diensten januari 2013

2 Inhoudsopgave Waarom OneManagement? 3 TRAINING, COACHING EN TEAMBEGELEIDING HBDI-model (Hermann Brain Dominance Instrument) 4 Absenteïsme 6 Onthaal aan de balie en aan de telefoon 7 Assertiviteit 8 Managementopleiding 9 Omgaan met individuele weerstand 10 Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 11 Stressbeheersing 12 Insight to influence 13 Bewustmaking van groepsdynamiek 14 Strategische en systemische benadering 15 Coaching 16 Tijdsbeheer en prioriteiten 17 Mijn creativiteit ontwikkelen 18 Co-creatie 19 Presenteren in de 4 kleuren van het HBDI-model 20 Intergenerationeel werken 21 Doeltreffend delegeren 22 Mijn projecten beheren 23 Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden 24 Functionerings- en evaluatiegesprek 25 Opleiding van lesgevers 26 Omgaan met verandering 27 Verandering beleven en doen beleven 28 2

3 Waarom OneManagement? De uitbouw van onze diensten In de loop van onze geschiedenis hebben wij talrijke complementaire diensten gecreëerd. Om die diensten uit te bouwen en u de beste service te kunnen bieden, hebben wij besloten het onderdeel «EDPB» van deze «complementaire diensten» te scheiden om een betere operationele opvolging te verzekeren en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren. De diversifiëring van onze diensten Met OneManagement biedt CESI u nu een waaier aan nieuwe diensten, opleidingen en gespecialiseerde coaching services in het verlengde van de 5 thema s (Gezondheid, Veiligheid, Ergonomie, Milieu en Psychosociale Belasting) die de kerntaken vormen van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo geniet u van nog meer expertise, diensten die nog beter aan uw behoeften beantwoorden en nog meer specialisatie voor uw behoeften op het vlak van verbetering van het welzijn op de werkplaats. De verbetering van onze diensten Daar waar wij vroeger al uniek geplaatst waren om door een risicoanalyse mogelijke verbeteringen voor uw preventiebeleid te identificeren, maakt de oprichting van een gespecialiseerde entiteit het ons mogelijk om u nog beter te dienen. Wij kunnen u nu de noodzakelijke oplossingen aanreiken om de problemen op te lossen die door deze analyses werden vastgesteld. 3

4 TRAINING, COACHING EN TEAMBEGELEIDING HBDI-model (Hermann Brain Dominance Instrument) Je bent zoals je denkt Ieder gaat op zijn eigen manier om met informatie en situaties. Deze denkwijzen en benaderingen zijn gegroeid doorheen de tijd. Ze sturen je gedrag en bepalen hoe je omgaat met anderen. Deze logica beïnvloedt eveneens je competenties en leervoorkeuren. Ken jezelf en je team Als je de logica achter die denkpatronen blootlegt, krijg je een beter inzicht in je gedrag en reacties. Als je de denkwijzen en prioriteiten van elkaar begrijpt, ligt de weg open om hier op een positieve manier mee om te gaan. Inzicht met Whole Brain Thinking Het Whole Brain Thinking -model bied je een duidelijk kader om denkvoorkeuren in kaart te brengen. Het gebruikt de 120 vragen uit het Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI) om je een grafisch overzicht te geven van de 4 manieren waarop je je hersens gebruikt. Elke kleur in de grafiek staat voor een cluster van breinactiviteit. Het model is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Je krijgt een genuanceerde interpretatie gebaseerd op duidelijke resultaten. De toepassingen zijn veelzijdig en efficiënt. Een halve dag volstaat om het model te leren gebruiken. OneManagement is erkend als HBDI-specialist voor België. 4

5 Praktische toepassingen voor jouw team Met de HBDI-vragenlijst decodeer je de denkvoorkeuren van je medewerkers. Zo kun je op een doordachte manier evenwichtige teams samenstellen (of) en nieuwe mensen rekruteren. Zet de juiste persoon op de juiste taak (of) en geef je mensen de juiste steun om hun mindere competenties te verbeteren. * Efficiënte teams Met Whole Brain Thinking verfijn je de match tussen teamtaken en teamcompetenties. Je creëert een dynamiek die zorg draagt voor alle vier clusters van managementaspecten en je kunt je team ontwikkelen om de schaduwkanten bij te sturen door gerichte concrete verbeterpunten. (aan de slag om zijn sterktes uit te spelen en zijn verbeterpunten te begrijpen. Zo creëer je een dynamiek waarin je medewerkers in hun sterkte staan, maar ook de kans krijgen om hun zwakke punten te verbeteren) * Complementariteit tussen collega s Als twee collega s nauw met elkaar samenwerken, kunnen ze best elkaar aanvullen. Met Whole Brain Thinking kan je twee denkprofielen vergelijken en een precieze diagnose stellen van de (complementariteit) gelijkenissen en de verschillen van het duo. Concrete actiepunten worden zichtbaar. * Een bredere context OneManagement, als Belgische erkende HBDI-specialist, kan je een beroepsprofiel vergelijken met tienduizenden gelijkaardige profielen wereldwijd. Zo weet je precies hoe jouw medewerkers zich verhouden tot mensen met dezelfde functie in andere bedrijven. 5

6 One Management Absenteïsme Productcode: ONE 001 Absenteïsme Het hoofd bieden aan absenteïsme op het werk. De deelnemers helpen om het fenomeen en de effecten ervan beter te begrijpen. Leren om de specifieke oorzaken in uw bedrijf / afdeling te identificeren en daarop in te spelen met een preventiebeleid. Praktische instrumenten aanreiken om op een adequate manier te reageren wanneer u met dit fenomeen geconfronteerd wordt in uw bedrijf / afdeling. Duur: 2 dagen. Dag 1: Het fenomeen leren kennen en de bedrijfsspecifieke factoren identificeren Hoe definiëren we absenteïsme? Hoe berekenen we de graad van absenteïsme? Wat kost absenteïsme aan mijn entiteit? Wat zijn de oorzaken van absenteïsme? Dag 2: Gericht voorkomen en handelen: de zes belangrijkste drijfveren voor actie Regels en sancties. Beheer en organisatie van het werk. Management. Sociale dialoog. Culturele drijfveer. Gesprek na terugkeer uit afwezigheid. Samenvatting: ons model van «goede praktijken». Documentatie. Interactieve methode: casestudy s. Zonder HBDI. Managers. 6

7 Onthaal aan de balie en aan de telefoon Productcode: ONE 002 One Management Onthaal aan de balie en aan de telefoon Onthaal aan de balie en aan de telefoon. De opleiding heeft tot doel onthaalmedewerkers bewust te maken van het belang van een kwaliteitsvol onthaal in het bedrijf (1) en de onthaalfunctie te professionaliseren (2) bij private en openbare bedrijven. De doelstellingen zijn: de basisprincipes van het face-to-face onthaal behandelen. het belang van een kwaliteitsvol onthaal aan te tonen en de onderdelen daarvan te identificeren (de «zintuigen» van het onthaal: zicht, tastzin, reukzin...); uw communicatiemethode en de impact daarvan op het publiek te analyseren; communicatiemiddelen doeltreffend aan te wenden (verbale en niet-verbale communicatie); een (positieve en negatieve) boodschap op gepaste manier over te brengen; de assertiviteit van de betrokkenen te ontwikkelen om de uitwisselingen met veeleisende en/of moeilijke klanten vloeiender te laten verlopen. Duur: 1 dag (de opleiding kan uitgebreid worden tot twee dagen met een luik «telefonische klachten behandelen»). Het communicatieschema van Shannon en Weaver. De communicatieve functies van Jakobson. Het belang van niet-verbale communicatie bij het onthaal: blikken, handelingen, glimlachen, lichaamsbewegingen. Bewustmaking over de culturele aspecten van communicatie. Vijf houdingen die communicatie vereenvoudigen: zich duidelijk uitdrukken, kunnen luisteren, congruentie, assertiviteit, emotionele betrokkenheid. De methode combineert korte theoretische uiteenzettingen met rollenspellen (die ook gefilmd kunnen worden). Scènes uit een dvd worden tijdens de sessie getoond en becommentarieerd met de deelnemers. Voorbeeld: «De betekenis van het onthaal in de sociale zorgsector». Met of zonder HBDI. Allen die een onthaalfunctie uitoefenen in het bedrijf (telefonisten, receptionisten). Iedereen die zijn notie van het onthaal van zijn publiek wil verbeteren. 7

8 One Management Assertiviteit Productcode: ONE 003 Assertiviteit Persoonlijke ontwikkeling. Zelfvertrouwen ontwikkelen. Het doelpubliek helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen door zijn/haar sterke punten te identificeren (1) en te ontwikkelen (2). Duur: 1 dag. Onderscheid tussen zelfvertrouwen (1), zelfrespect (2) en zelfbevestiging (3): Identificeren van mijn belangrijkste ontwijkingscenario s en hun effect op mijn privé- en beroepsleven; Ontdekking van mijn sterke punten aan de hand van twee methodes: de ene spontaan en speels, de andere op basis van een computervragenlijst; Individueel actieplan om mijn sterke punten te ontwikkelen. De methode is introspectief, ludiek en interactief. Ze maakt gebruik van individuele en collectieve oefeningen. Met HBDI of Talent. Iedereen die interesse toont in het thema. 8

9 Managementopleiding Productcode: ONE 004 One Management Managementopleiding De twee managementsregisters worden bespeeld: het «operationele» aspect (werkorganisatie, het gebied van uit te voeren en uit te laten voeren taken) het «socio-affectieve» register (motivering, betrekking, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties...). De «navigatie» van managers vergemakkelijken door hen bijkomende «kaarten» te geven om zich mee te oriënteren in de echte wereld en hun «interne kompas» te ondersteunen. Duur: 4 opleidingsdagen en 2 dagen intervisie. Het seminarie is gestructureerd rond drie rode draden: Rollen en de verwachtingen die deze rollen oproepen. Interpersoonlijke relaties (leadership, maar ook elementen uit groepsdynamiek) Taken en hun uitvoering (delegatie, dashboard met waarschuwingslampjes voor de werkorganisatie,...) In grote lijnen maakt de opleiding gebruik van drie soorten activiteiten: Uiteenzettingen - discussies op basis van al dan niet aangepaste theoretische modellen uit de vakliteratuur. Oefeningen waarin de deelnemers: o bepaalde situaties kunnen «ervaren», beleven en zo op andere niveaus dan het intellectuele begrijpen. o kunnen experimenteren met verschillende handelswijzen; de opleidingsgroep wordt hierbij gebruikt als «laboratorium». Een individuele taak (onderhandeling met de hiërarchie en uitvoering van een concreet actieplan). Diensthoofden / afdelingshoofden, niet lang (enkele maanden) na hun aanstelling. 9

10 One Management Omgaan met individuele weerstand Productcode: ONE 005 Omgaan met individuele weerstand Omgaan met individuele weerstand. Aanvaarden dat weerstand legitiem is. De mechanismen begrijpen die aan de basis liggen van weerstand. Begrip en empathie ontwikkelen voor weerstand. Actie ondernemen om te zorgen dat weerstand geen obstakel blijft. Duur: 1 dag. Uitgaan van ondervonden weerstand (bij uzelf, bij anderen); De gebruikelijke reacties analyseren en onderscheiden welke elementen daarin nuttig zijn en welke integendeel de weerstand versterken; De eigen weerstand en die van anderen analyseren via omkering van situaties, rollenspellen, perceptuele posities, bedenkingen; Empathische links leggen eerder dan bestrijden met argumenten; Uiteenzetting over de verschillende modellen op basis van de beleefde situaties: niet-agressieve communicatie, tabel van miskenningen, klassieke reacties op verandering; Discussie over de manieren waarop weerstand omgebogen kan worden en toepassingen; Herhaling van de basisbegrippen van communicatie, waaronder referentiekaders. Interactieve theorie. Werken met meegemaakte situaties. Simulatie van verandering. Discussies. Rollenspellen. Met of zonder HBDI. Iedereen die interesse toont in het thema. 10

11 Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Productcode: ONE 006 One Management Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: hoe pesterijen en ongewenst seksueel gedrag begrijpen, interpreteren en bestrijden. Wat van 17 mei 2007 betreffende de psychosociale belasting. Ploegbazen en managers informeren over hun wettelijke verplichtingen op het vlak van de preventie van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hen bewustmaken van de belangrijke impact van dit fenomeen op de efficiëntie van de arbeid en op het merkbeeld van de dienst en van het bedrijf. Leren de verschillende facetten van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag te onderkennen en ze te diagnosticeren zonder schuld of verdraagzaamheid. Een preventieve benadering van de problematiek ontwikkelen door de juiste handelingen te stellen en de juiste reflexen te ontwikkelen. Duur: 1 dag. De wettelijke basis betreffende psychosociale belasting, waaronder pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. Wat zijn de actiemiddelen en de stappen van een interne procedure? De rol van de vertrouwenspersoon en preventieadviseur. Hoe preventief actie ondernemen om psychosociale risico s te voorkomen. Het fenomeen pesten en de verschillen met andere soorten psychosociale belasting (conflict, ongepast management... ) goed begrijpen. Het belang van de context van de organisatie en het bedrijf in het optreden van pesterijen. Eenvoudige documentatie om het fenomeen goed te begrijpen. Video: tonen van scènes uit een dvd die het fenomeen illustreren aan de hand van de meest voorkomende werksituaties. Discussie: Wat gebeurt er op onze diensten? Is onze diagnose juist? Hoe kunnen we het risico detecteren? Casestudy s of rollenspelen. Zonder HBDI. Managers. 11

12 One Management Stressbeheersing Productcode: ONE 007 Stressbeheersing Leren omgaan met stress. De «mechanica» van stress begrijpen. De deelnemers maken een «balans» op van hun werking onder stress en de effecten van stress op de kwaliteit van hun werk. Gebruik van «beheersinstrumenten» van teams die aangepast zijn aan de stresserende situaties waarin ze werken. Voorbereiding van «concrete acties» om de stressbeheersing van deelnemers te verbeteren, zowel voor henzelf als voor hun teams. Duur: 1 dag. Reeks 1: De dynamiek van stress. Reeks 2: Identificatie van externe prikkels die stress genereren. Reeks 3: De perceptie van de externe prikkels. Reeks 4: Mijn emotionele en gedragsmatige reacties. Reeks 5: Het besmettende effect van stress. Reeks 6: Persoonlijke samenvatting. Theoretische uiteenzettingen introduceren elk nieuw cognitief element. Praktijkoefeningen. Analyse van situaties. Debriefings waarin de animator instrumenten aanreikt. Met HBDI of Talent. Iedereen die interesse toont in het thema. 12

13 Insight to influence Productcode: ONE 008 One Management Insight to influence Persoonlijke ontwikkeling. Inzicht in beïnvloedingstechnieken. Aanleren hoe de invloed op anderen te verhogen door de argumenten op te bouwen in functie van het denkprofiel van de gesprekspartner(s). Duur: 2 dagen. Mijn eigen doelstellingen voor deze 2-daagse: juiste focus, beter resultaat. Mijn denkprofiel. Mijn klassiekers bij beïnvloeding. Wat en wie mis ik in mijn invloedskring? Aan de slag met mijn nieuw inzicht: oefenen. Feedback over de effecten bij de ander. Extra technieken van beïnvloeding. Mijn persoonlijk besluit: voortbouwen op mijn sterkten. Delen van ervaringen en opstellen van de eigen focus. Gedragsoefeningen op situaties die de deelnemers zelf aangeven. Constructief-kritische feedback aan elkaar. Concrete tips en tricks. Memo s en presentatie. Persoonlijk actieplan. Met persoonlijk HBDI profiel en integratieoefeningen. Iedereen die interesse toont in het thema. 13

14 One Management Bewustmaking van groepsdynamiek Productcode: ONE 009 Bewustmaking van groepsdynamiek Het seminarie werpt licht op het gedrag van het individu in groepsverband. Hoe kan je een actieve deelnemer worden in een vergadering? De groepsdimensie begrijpen, zich bewust worden van de werking van groepsdynamiek (de groep is altijd meer dan de som van de individuele mensen waaruit hij bestaat). De deelnemers bewustmaken van vergaderingen zelfs als ze niet levendig worden. Duur: 2 dagen. Aan de hand van oefeningen zullen de volgende begrippen voorgesteld (en gedefinieerd) worden: rollen (begrepen, gepercipieerd, gehoopt, verwacht...); invloedsfenomenen; verbale en niet-verbale interacties. De methodologie is gebaseerd op deelname aan de oefeningen. Er zijn drie fasen: deelname aan de oefeningen (ik word mij bewust van de manier waarop ik functioneer). onderzoek van de fenomenen die de deelnemers ervaren. identificatie van de belangrijkste begrippen in verband met de functionering van een groep. Managers, iedereen die geïnteresseerd is in groepsgedrag. 14

15 Strategische en systemische benadering Productcode: ONE 010 One Management Strategische en systemische benadering Initiatie in systemische en strategische benadering. De systemische en strategische benadering bestudeert de reguleringsmethodes van systemen (familie, school, bedrijf) met een dynamische en interactieve invalshoek. Ze bekijkt de relaties tussen de actoren van een systeem als een geheel van interacties dat gereguleerd moet worden. De opleiding stelt zich tot doel om (1) de systemische benadering voor te stellen en (2) die te leren toepassen binnen het bedrijf. Duur: 3 dagen. Kort historisch overzicht van de systemische benadering (oorsprong, pioniers). Voorstelling van de volgende begrippen: Het systeem. Positieve feedback. Interactionele diagnostiek. Pogingen tot oplossing. Het potentieel van de situatie. Problematisering. Perceptie-reactiesystemen (PRS van een persoon). Reframing en strategische herformuleringen. Theoretische uiteenzettingen om het denkkader voor te stellen. Omkaderde rollenspelen (waarnemers, klanten, systemische interveniënt). Gezamenlijke analyse van gefilmde scenario s. Zonder HBDI. Iedereen die geïnteresseerd is om met een andere blik naar de eigen functioneringsroutines en/of die van het bedrijf te kijken. 15

16 One Management Coaching Productcode: ONE 011 Coaching Coaching. Uw natuurlijke manier van werken analyseren en identificeren welke aspecten daarvan de uitoefening van uw functie bevorderen en welke ontwikkeld of gecorrigeerd moeten worden. Vaststellen met welke situaties u problemen heeft, zowel op persoonlijk vlak als in uw relatie met anderen, de logica daarachter begrijpen en het gepaste gedragsregister vinden. Nadenken over de manier waarop u de bekwaamheden van uw medewerkers beter kan inzetten om zo uw eigen taken beter te organiseren. Werken aan tijdsbeheer. De belangrijkste partners met wie u constructieve relaties kan opbouwen identificeren en de nodige instrumenten leveren om die relaties op lange termijn te blijven onderhouden. Duur: 5 halve dagen Diagnostiek van de diversiteit van de functie en de manier waarop die aangepakt wordt. Analyse van stresserende situaties die spanningen met zich mee kunnen brengen. Identificeren van de beeldvorming die aan de basis ligt van uw gedragingen in dit soort situaties. De manier waarop ik bij voorkeur functioneer en het effect daarvan op mijn manier van werken en mijn professionele relaties (vertrekkend vanuit HBDI). Mijn werkorganisatie: zones open voor anderen, afgeschermde zones. Hoe deze zones optimaliseren? Hoe de logica achter mijn functionering beter communiceren aan mijn belangrijkste gesprekspartners? Op basis van observaties uit de eerste drie sessies: samenvatting, balans van de effecten, uitdieping van bepaalde situaties. Elke sessie werkt rond een specifiek en vooraf bepaald thema en eindigt met het bepalen van acties die vóór de volgende sessie genomen moeten worden. Deze acties worden tijdens de volgende sessie beoordeeld. Met of zonder HBDI. Iedereen die interesse toont in het thema. 16

17 Tijdsbeheer en prioriteiten Productcode: ONE 012 One Management Tijdsbeheer en prioriteiten Tijdsbeheer en prioriteiten: 45 taken per dag... en dan? Uw huidig functioneren in het kader van uw werklast en uw tijdsbeheer leren analyseren. Leren te plannen en prioriteiten te bepalen om zo ruimte te creëren voor autonomie. Instrumenten voor tijdsbeheer op aangepaste wijze leren kiezen en gebruiken. Duur: 1 dag zonder HBDI of 2 dagen met HBDI. Het concept tijd doorheen de geschiedenis en in de cultuur. Mijn manier van functioneren in relatie tot tijdsbeheer analyseren en begrijpen (met HBDI). De manier van functioneren in relatie tot tijdsbeheer van de anderen analyseren en begrijpen (met HBDI). Identificatie van tijdrovers (extern en intern). Identificatie van weerstand. Definitie van duidelijke en haalbare doelstellingen. Ontwikkeling van strategieën om de doelstellingen te behalen. Het verschil tussen belangrijk en dringend analyseren en bepalen. Het ABC-instrument om taken te prioriteren. De kunst van het delegeren. De 3 D s. De instrumenten. Interactief met gedragsanalyse. Met of zonder HBDI. Iedereen die zijn/haar tijdsbeheer wil verbeteren en ruimte voor autonomie wil creëren. 17

18 One Management Mijn creativiteit ontwikkelen Productcode: ONE 013 Mijn creativiteit ontwikkelen Mijn creativiteit ontwikkelen. De sluimerende creatieveling in elke deelnemer wakker maken. Creatieve technieken aanreiken die in alle aspecten van het leven gebruikt kunnen worden, professioneel en privé. Een maximaal aantal activiteiten aanbieden die even concreet als divers zijn om uw creativiteit te oefenen en u de instrumenten, technieken en methodes eigen te maken die u het best liggen. Duur: 1 of 2 dag(en). De voorgestelde creatieve activiteiten zijn gebaseerd op de methodes: Creativiteit en Mind Map (Buzan). Creativiteit en Whole Brain Thinking (Herrmann). Creativiteit en ideeën (De Brabandere). Creativiteit en mentale kaart (NLP). Creativiteit en het absurde (De Bono). Combinatorische, systemische, antithetische, associatieve en analoge technieken. Met of zonder HBDI. Iedereen die interesse toont in het thema. 18

19 Co-creatie Productcode: ONE 014 One Management Co-creatie Co-creatieve organisatie, collectieve intelligentie, in groep werken, creativiteit, pensée complexe. De human resources in en rond het bedrijf optimaliseren om de toegevoegde waarden te verhogen. Duur: 2 of 3 dagen. Systemische visie op de organisatie. De pensée complexe en zijn impact vandaag. Toekomstige uitdagingen. Co-creatie en management, co-creatie en strategie, co-creatie en sociale impact. Gebruik van communicatieplatformen: ISN, ESN Instrumenten voor een menselijke en efficiënte co-creatie: HBDI, creatieve hulpmiddelen. Informatief en participatief Met HBDI. Elk bedrijf dat met zijn tijd mee wil gaan en zich wil aanpassen aan de snelle veranderingen die zich vandaag afspelen in de wereld. 19

20 One Management Presenteren in de 4 kleuren van het HBDI-model Productcode: ONE 015 Presenteren in de 4 kleuren van het HBDI-model Communicatie. Analyse van uw manier van communiceren en de impact daarvan op de mensen in uw omgeving en vice versa. Communicatie-instrumenten op gepaste wijze gebruiken. Op gepaste wijze een boodschap overmaken. Gegevens structureren. U aanpassen aan nieuwe situaties. Gebruik van het HBDI-model. Duur: 2 dagen. Aan de hand van het HBDI-model mijn profiel begrijpen om dat van de anderen beter te begrijpen. Gebruik van het HBDI-model toegepast op concrete gevallen aangebracht door de deelnemers. Verbale en non-verbale communicatie. Actief luisteren en herformuleren. Assertiviteit: niet over u heen laten lopen, maar ook geen nodeloos defensieve opstelling. De dynamiek van beïnvloeding. Interactieve methode. Met HBDI. Iedereen die zijn/haar communicatie wil verbeteren. 20

21 Intergenerationeel werken Productcode: ONE 016 One Management Intergenerationeel werken Communicatie tussen de X- en Y-generaties. De communicatie tussen de generaties X en Y verbeteren. De Y begrijpen om ze leiding te geven. Duur: 2 dagen. Gedragingen begrijpen aan de hand van de neurowetenschappen (autonomie, netwerkdenken, emotioneel, creatief, respect). HBDI en de Y-generatie. De Y motiveren en opleiden. Y-groepen organiseren en leiding geven. Op weg naar biologische organisaties = de Y-bedrijven. Omgaan met verandering. Interactieve methode. Met HBDI. Iedereen die zijn/haar intergenerationele communicatie wil verbeteren. 21

22 One Management Doeltreffend delegeren Productcode: ONE 017 Doeltreffend delegeren Doeltreffend delegeren. De balans opmaken van mijn gedrag inzake leadership en het effect daarvan op de functionering van mijn medewerkers. De autonomie van mijn medewerkers bevorderen. Hun behoeften op het vlak competentie en motivatie herkennen. Samen met hen een bekwaamheidsontwikkelingsplan opstellen. Een gestructureerde strategie inzake delegatie en ontwikkeling van individuele bekwaamheden toepassen in het kader van de vooraf bepaalde behoeften van de dienst. Duur: 1 dag. Het verband tussen leadership en delegeren verduidelijken. Het potentieel van mijn medewerkers identificeren. Hun motivatie diagnosticeren en aanmoedigen. Een aangepaste leiderschapstijl kiezen en uw coaching daaraan aanpassen. Wat kan u delegeren? Wat zijn de basisprincipes van het delegeren? De delegatiecyclus. Communiceren met uw medewerkers over delegatie. Hoe het procedé formaliseren en opvolgen? Interactieve theorie. Werken met meegemaakte situaties. Rollenspelen. Discussies. Met of zonder HBDI. Managers. 22

23 Mijn projecten beheren Productcode: ONE 018 One Management Mijn projecten beheren Mijn projecten beheren. De organisatorische en tactische aspecten van communicatie: identificatie van sleutelactoren, communicatieplan, aanpassing van de communicatievectoren aan de context en het doelpubliek De interpersonele dimensie van communicatie: assertief communiceren, maar toch rekening houden met de stijl van mijn gesprekspartner, mijn gesprekspartner beïnvloeden bij onderhandelingen, luisteren om beter te beïnvloeden. Duur: 1 of 2 dag(en). Project: proces - scope - sleutelactoren: Wat is een project? Van de definitie van de behoeften tot de afsluiting: de verschillende fasen van het project. Projectfiche / planning van de benadering: de scope van het project structureren. Identificatie van de betrokken actoren en hun uitdagingen. Haalbare doelstellingen bepalen. De risico s identificeren. De vereiste kwaliteit evalueren. De scope van een project valideren. Project: middelen - planning en opvolging - rapportering - eindevaluatie van het project: De materiële hulpmiddelen en human resources identificeren en toewijzen. Deze uitvoering plannen (taken, materiële hulpmiddelen en human resources). Operationele opvolging verzekeren tijdens de uitvoering. De staat van het project voorstellen aan de betrokken actoren. De uitvoering evalueren: kwaliteit en behaalde doelstellingen. De opdrachtgever en het stuurcomité duidelijk identificeren. Projectbeheer met twee. De prioriteit van het project vaststellen. De limieten van het project bepalen (binnen en buiten de scope). De verantwoordelijkheden van de verschillende diensten verduidelijken: o Wie rapporteert wat? o De scope eerbiedigen. o Planning van de testen (technisch - professioneel). o Communicatie en uitvoering. o Opleiding van de gebruikers. o Opvolging van de gebruikers en begin van de implementatie. o Kwaliteitsanalyse en afsluiting van het project. Gebruik van casestudy s. Met of zonder HBDI. Projectleiders, managers. 23

24 One Management Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden Productcode: ONE 019 Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden. Presentatiemethodes en vergaderingmethodes integreren met elkaar. Concrete instrumenten aanreiken waarmee de deelnemers hun benadering kunnen structureren en hun impact op vergaderingen kunnen ontwikkelen. Duur: 1 of 2 dag(en). De modaliteiten van de vergadering definiëren. De vergadering voorbereiden. Interactie genereren en leiden tijdens de vergadering zonder de objectieven uit het oog te verliezen. De vergadering afsluiten en de opvolging verzorgen. Gerichte theoretische bijdragen. Rollenspelen. Oefeningen ter illustratie van fenomenen die verband houden met het leerproces en communicatie. Opdrachten: individueel en in kleine groepjes. Gebruik van video. De nadruk zal liggen op situaties die de deelnemers beleefd hebben. Met of zonder HBDI. Managers. 24

25 Functionerings- en evaluatiegesprek Productcode: ONE 020 One Management Functionerings- en evaluatiegesprek Functionerings- en evaluatiegesprek. De verantwoordelijken toelaten om het evaluatiesysteem te situeren binnen het geheel van team management tools waarover ze beschikken. Samen met hen de beste manier uitwerken om deze evaluatiemiddelen te gebruiken bij het objectiveren van de procedure. Hun relationele bewustzijn ontwikkelen om de spontaniteit van hun reacties tijdens de gesprekken te verbeteren. Hen voorbereiden op de omgang met moeilijk beheersbare situaties. Duur: 1 of 2 dag(en). Discussie over het systeem en het effect daarvan aan het begin van de discussieoefening. Beschrijving van de evaluatieprocedure: van het functioneringsgesprek tot het evaluatiegesprek. Welke plaats neemt het evaluatiesysteem in tussen de andere team management tools? De hulpmiddelen van het functioneringsgesprek. Hoe de respectieve verwachtingen voor de evaluatieperiode bepalen? Het typische verloop van een functioneringsgesprek - structuur van het gesprek: de uitdrukkingsfase en de actiefase. Het verslag van het functioneringsgesprek. Observaties tijdens de evaluatieperiode formuleren. rollenspelen op basis van concrete gevallen aangebracht door de deelnemers of - naargelang van de reacties van de groep - op door de lesgevers voorbereide maar aan de context aangepaste casestudy s. De gevallen die door de deelnemers aangebracht worden handelen niet over personen maar over situaties. Communicatietechnieken. Mijn medewerkers aanmoedigen om zich uit te drukken door open vragen te stellen. Luisteren - terugbrengen tot de essentie - herformuleren. Positieve en negatieve feedback geven. Een houding aannemen die dialoog aanmoedigt. Risicoscenario s vermijden. Emotionele reacties controleren. Gerichte theoretische bijdragen. Rollenspelen. Oefeningen ter illustratie van fenomenen die verband houden met het leerproces en communicatie. Opdrachten: individueel en in kleine groepjes. Gebruik van video. De nadruk zal liggen op situaties die de deelnemers beleefd hebben. Met of zonder HBDI. Managers. 25

26 One Management Opleiding van lesgevers Productcode: ONE 021 Opleiding van lesgevers Opleiding van lesgevers. Ontwikkelen van de beheersing van de materie (inhoud van de opleiding), animatietechnieken en zelfvertrouwen. Duur: 3 dagen. De behoeften inzake opleiding bepalen. Het leerproces omkaderen. De combinatie van verschillende rollen: collega, expert, facilitator, lesgever, verantwoordelijke De pedagogische doelstellingen bepalen. Een scenario ontwerpen op basis van de vooraf bepaalde doelstellingen. Zin geven aan de communicatie door die op te bouwen vertrekkend uit de ervaring, het taalgebruik en de voorstellingen van de cursist. Inspelen op het verloop van het leerproces: fasen van vooruitgang en achteruitgang, rijping en aha-erlebnissen. Een vertrouwensrelatie opbouwen. De affectieve dimensie in het leerproces onderkennen. Verschillende pedagogische methodes gebruiken. Pedagogische hulpmiddelen gebruiken. Faciliterende houdingen aannemen: nieuwsgierigheid, samenwerking, authenticiteit, verantwoordelijkheid, striktheid, veeleisendheid en ondersteuning. De cursist aanmoedigen om zijn/haar manier van leren in vraag te stellen. Omgaan met groepsdynamiek. Omgaan met moeilijke deelnemers. Een opleidingssessie animeren. Omgaan met weerstand. Een opleidingssessie evalueren. Praktijkoefeningen en rollenspelen afgewisseld met debriefings en eigen bijdragen van de lesgever. De oefeningen zullen gefilmd worden om een meer gedetailleerde analyse mogelijk te maken. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om twee oefeningen in een echte situatie te doen. Met of zonder HBDI. Lesgevers (zelfs occasionele lesgevers). 26

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

OPLEIDINGEN & DIENSTEN

OPLEIDINGEN & DIENSTEN OPLEIDINGEN & DIENSTEN 2015 Catalogus van opleidingen en diensten CESI Uitgave januari 2015 Verantwoordelijk uitgever: Roland Vandermeulen, CESI -Konrad Adenauerlaan 8, 1200 Brussel Tel 02 771 00 25 -

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD overzicht 1. Zelfvertrouwen opbouwen om beter te slagen 2 2. Verandering: de moeilijkste te beheersen uitdaging 2 3. Creativiteit ten dienste van

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling

1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Opleidingsoverzicht IMPACT nv 1. 1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Assertiviteit Onderscheid leren maken tussen onderdanig (sub-assertief),

Nadere informatie

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS)

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Gegevens van de referentiegroep: Uw unieke logincode: Bewaar deze code goed, u kan ze gebruiken voor het aanvragen van bijkomende rapporten. Copyright 2011-2013 Pontis

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013 TSI TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel Functie Bedrijf 11-4-2013 Beijumerweg 15 9737 AB Groningen Tel: (+31)6-13912658 Uw eigen, unieke rangorde van persoonlijke talenten vormt de sleutel tot

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

www.brainbrightness.eu Ban de burn-out en de bore-out!

www.brainbrightness.eu Ban de burn-out en de bore-out! www.brainbrightness.eu Ban de burn-out en de bore-out! Het welzijn van medewerkers Stress en burn-out lijken goed op weg om dé professionele kwalen van de 21ste eeuw te worden. Recente onderzoeken wijzen

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Situationele Tools in de context van Maatwerkbedrijven

Situationele Tools in de context van Maatwerkbedrijven Situationele Tools in de context van Maatwerkbedrijven Deze QR-code brengt u naar een Youtube afspeellijst met de getoonde filmpjes. U kunt in de digitale versie van dit document ook hier klikken om naar

Nadere informatie

De oplossingsgerichte benadering

De oplossingsgerichte benadering Inhoud Inleiding 19 Leeswijzer 21 Deel I De oplossingsgerichte benadering 1 Principes van oplossingsgericht begeleiden 27 Inleiding 27 1.1 De oplossingsgerichte benadering in het onderwijs 28 1.2 De basisprincipes

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Op basis van onderstaande items kan je nagaan welke toegevoegde waarde de trainingen

Op basis van onderstaande items kan je nagaan welke toegevoegde waarde de trainingen Beste webbezoeker, Op basis van onderstaande items kan je nagaan welke toegevoegde waarde de trainingen Selfcoaching for business Selfcoaching voor privé gebruik Slaapschool voor jou kunnen hebben. Per

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Coachen van hoofdverpleegkundigen. Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Ons ziekenhuis anno 2010 STRATEGISCHE PLANNING OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2005-2010 2005-2009 Mobiele Equipe 1. Verpleegkundige praktijk

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 3 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G jezelf beter begrijpen; G weten hoe je continu over

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Haal meer uit overlegmomenten en groepsbijeenkomsten

Haal meer uit overlegmomenten en groepsbijeenkomsten Haal meer uit overlegmomenten en groepsbijeenkomsten Hoewel overlegmomenten en groepsbijeenkomsten vaak noodzakelijk zijn en erg veel kunnen opleveren, bestaat er bij vele professionals toch vaak wat frustratie

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Competentiemanagement. bij het Radisson Blu Royal Hotel in Brussel

Competentiemanagement. bij het Radisson Blu Royal Hotel in Brussel Competentiemanagement bij het Radisson Blu Royal Hotel in Brussel Hoe het allemaal begon In het kader van het diversiteitsplan: december 2008 - december 2010 Een reeks acties met de focus op recrutering,

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Nog een voorafje. en je woorden inslikken? Dat wil ik je laten ontdekken in dit werkschrift.

Nog een voorafje. en je woorden inslikken? Dat wil ik je laten ontdekken in dit werkschrift. Voorwoord Ik zou graag Marshall B. Rosenberg bedanken voor de spectaculaire manier waarop hij vele levens heeft veranderd, mooier heeft gemaakt en zelfs heeft gered dankzij het proces en de filosofie van

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie