Complementaire diensten. januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Complementaire diensten. januari 2013"

Transcriptie

1 Complementaire diensten januari 2013

2 Inhoudsopgave Waarom OneManagement? 3 TRAINING, COACHING EN TEAMBEGELEIDING HBDI-model (Hermann Brain Dominance Instrument) 4 Absenteïsme 6 Onthaal aan de balie en aan de telefoon 7 Assertiviteit 8 Managementopleiding 9 Omgaan met individuele weerstand 10 Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 11 Stressbeheersing 12 Insight to influence 13 Bewustmaking van groepsdynamiek 14 Strategische en systemische benadering 15 Coaching 16 Tijdsbeheer en prioriteiten 17 Mijn creativiteit ontwikkelen 18 Co-creatie 19 Presenteren in de 4 kleuren van het HBDI-model 20 Intergenerationeel werken 21 Doeltreffend delegeren 22 Mijn projecten beheren 23 Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden 24 Functionerings- en evaluatiegesprek 25 Opleiding van lesgevers 26 Omgaan met verandering 27 Verandering beleven en doen beleven 28 2

3 Waarom OneManagement? De uitbouw van onze diensten In de loop van onze geschiedenis hebben wij talrijke complementaire diensten gecreëerd. Om die diensten uit te bouwen en u de beste service te kunnen bieden, hebben wij besloten het onderdeel «EDPB» van deze «complementaire diensten» te scheiden om een betere operationele opvolging te verzekeren en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren. De diversifiëring van onze diensten Met OneManagement biedt CESI u nu een waaier aan nieuwe diensten, opleidingen en gespecialiseerde coaching services in het verlengde van de 5 thema s (Gezondheid, Veiligheid, Ergonomie, Milieu en Psychosociale Belasting) die de kerntaken vormen van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo geniet u van nog meer expertise, diensten die nog beter aan uw behoeften beantwoorden en nog meer specialisatie voor uw behoeften op het vlak van verbetering van het welzijn op de werkplaats. De verbetering van onze diensten Daar waar wij vroeger al uniek geplaatst waren om door een risicoanalyse mogelijke verbeteringen voor uw preventiebeleid te identificeren, maakt de oprichting van een gespecialiseerde entiteit het ons mogelijk om u nog beter te dienen. Wij kunnen u nu de noodzakelijke oplossingen aanreiken om de problemen op te lossen die door deze analyses werden vastgesteld. 3

4 TRAINING, COACHING EN TEAMBEGELEIDING HBDI-model (Hermann Brain Dominance Instrument) Je bent zoals je denkt Ieder gaat op zijn eigen manier om met informatie en situaties. Deze denkwijzen en benaderingen zijn gegroeid doorheen de tijd. Ze sturen je gedrag en bepalen hoe je omgaat met anderen. Deze logica beïnvloedt eveneens je competenties en leervoorkeuren. Ken jezelf en je team Als je de logica achter die denkpatronen blootlegt, krijg je een beter inzicht in je gedrag en reacties. Als je de denkwijzen en prioriteiten van elkaar begrijpt, ligt de weg open om hier op een positieve manier mee om te gaan. Inzicht met Whole Brain Thinking Het Whole Brain Thinking -model bied je een duidelijk kader om denkvoorkeuren in kaart te brengen. Het gebruikt de 120 vragen uit het Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI) om je een grafisch overzicht te geven van de 4 manieren waarop je je hersens gebruikt. Elke kleur in de grafiek staat voor een cluster van breinactiviteit. Het model is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Je krijgt een genuanceerde interpretatie gebaseerd op duidelijke resultaten. De toepassingen zijn veelzijdig en efficiënt. Een halve dag volstaat om het model te leren gebruiken. OneManagement is erkend als HBDI-specialist voor België. 4

5 Praktische toepassingen voor jouw team Met de HBDI-vragenlijst decodeer je de denkvoorkeuren van je medewerkers. Zo kun je op een doordachte manier evenwichtige teams samenstellen (of) en nieuwe mensen rekruteren. Zet de juiste persoon op de juiste taak (of) en geef je mensen de juiste steun om hun mindere competenties te verbeteren. * Efficiënte teams Met Whole Brain Thinking verfijn je de match tussen teamtaken en teamcompetenties. Je creëert een dynamiek die zorg draagt voor alle vier clusters van managementaspecten en je kunt je team ontwikkelen om de schaduwkanten bij te sturen door gerichte concrete verbeterpunten. (aan de slag om zijn sterktes uit te spelen en zijn verbeterpunten te begrijpen. Zo creëer je een dynamiek waarin je medewerkers in hun sterkte staan, maar ook de kans krijgen om hun zwakke punten te verbeteren) * Complementariteit tussen collega s Als twee collega s nauw met elkaar samenwerken, kunnen ze best elkaar aanvullen. Met Whole Brain Thinking kan je twee denkprofielen vergelijken en een precieze diagnose stellen van de (complementariteit) gelijkenissen en de verschillen van het duo. Concrete actiepunten worden zichtbaar. * Een bredere context OneManagement, als Belgische erkende HBDI-specialist, kan je een beroepsprofiel vergelijken met tienduizenden gelijkaardige profielen wereldwijd. Zo weet je precies hoe jouw medewerkers zich verhouden tot mensen met dezelfde functie in andere bedrijven. 5

6 One Management Absenteïsme Productcode: ONE 001 Absenteïsme Het hoofd bieden aan absenteïsme op het werk. De deelnemers helpen om het fenomeen en de effecten ervan beter te begrijpen. Leren om de specifieke oorzaken in uw bedrijf / afdeling te identificeren en daarop in te spelen met een preventiebeleid. Praktische instrumenten aanreiken om op een adequate manier te reageren wanneer u met dit fenomeen geconfronteerd wordt in uw bedrijf / afdeling. Duur: 2 dagen. Dag 1: Het fenomeen leren kennen en de bedrijfsspecifieke factoren identificeren Hoe definiëren we absenteïsme? Hoe berekenen we de graad van absenteïsme? Wat kost absenteïsme aan mijn entiteit? Wat zijn de oorzaken van absenteïsme? Dag 2: Gericht voorkomen en handelen: de zes belangrijkste drijfveren voor actie Regels en sancties. Beheer en organisatie van het werk. Management. Sociale dialoog. Culturele drijfveer. Gesprek na terugkeer uit afwezigheid. Samenvatting: ons model van «goede praktijken». Documentatie. Interactieve methode: casestudy s. Zonder HBDI. Managers. 6

7 Onthaal aan de balie en aan de telefoon Productcode: ONE 002 One Management Onthaal aan de balie en aan de telefoon Onthaal aan de balie en aan de telefoon. De opleiding heeft tot doel onthaalmedewerkers bewust te maken van het belang van een kwaliteitsvol onthaal in het bedrijf (1) en de onthaalfunctie te professionaliseren (2) bij private en openbare bedrijven. De doelstellingen zijn: de basisprincipes van het face-to-face onthaal behandelen. het belang van een kwaliteitsvol onthaal aan te tonen en de onderdelen daarvan te identificeren (de «zintuigen» van het onthaal: zicht, tastzin, reukzin...); uw communicatiemethode en de impact daarvan op het publiek te analyseren; communicatiemiddelen doeltreffend aan te wenden (verbale en niet-verbale communicatie); een (positieve en negatieve) boodschap op gepaste manier over te brengen; de assertiviteit van de betrokkenen te ontwikkelen om de uitwisselingen met veeleisende en/of moeilijke klanten vloeiender te laten verlopen. Duur: 1 dag (de opleiding kan uitgebreid worden tot twee dagen met een luik «telefonische klachten behandelen»). Het communicatieschema van Shannon en Weaver. De communicatieve functies van Jakobson. Het belang van niet-verbale communicatie bij het onthaal: blikken, handelingen, glimlachen, lichaamsbewegingen. Bewustmaking over de culturele aspecten van communicatie. Vijf houdingen die communicatie vereenvoudigen: zich duidelijk uitdrukken, kunnen luisteren, congruentie, assertiviteit, emotionele betrokkenheid. De methode combineert korte theoretische uiteenzettingen met rollenspellen (die ook gefilmd kunnen worden). Scènes uit een dvd worden tijdens de sessie getoond en becommentarieerd met de deelnemers. Voorbeeld: «De betekenis van het onthaal in de sociale zorgsector». Met of zonder HBDI. Allen die een onthaalfunctie uitoefenen in het bedrijf (telefonisten, receptionisten). Iedereen die zijn notie van het onthaal van zijn publiek wil verbeteren. 7

8 One Management Assertiviteit Productcode: ONE 003 Assertiviteit Persoonlijke ontwikkeling. Zelfvertrouwen ontwikkelen. Het doelpubliek helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen door zijn/haar sterke punten te identificeren (1) en te ontwikkelen (2). Duur: 1 dag. Onderscheid tussen zelfvertrouwen (1), zelfrespect (2) en zelfbevestiging (3): Identificeren van mijn belangrijkste ontwijkingscenario s en hun effect op mijn privé- en beroepsleven; Ontdekking van mijn sterke punten aan de hand van twee methodes: de ene spontaan en speels, de andere op basis van een computervragenlijst; Individueel actieplan om mijn sterke punten te ontwikkelen. De methode is introspectief, ludiek en interactief. Ze maakt gebruik van individuele en collectieve oefeningen. Met HBDI of Talent. Iedereen die interesse toont in het thema. 8

9 Managementopleiding Productcode: ONE 004 One Management Managementopleiding De twee managementsregisters worden bespeeld: het «operationele» aspect (werkorganisatie, het gebied van uit te voeren en uit te laten voeren taken) het «socio-affectieve» register (motivering, betrekking, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties...). De «navigatie» van managers vergemakkelijken door hen bijkomende «kaarten» te geven om zich mee te oriënteren in de echte wereld en hun «interne kompas» te ondersteunen. Duur: 4 opleidingsdagen en 2 dagen intervisie. Het seminarie is gestructureerd rond drie rode draden: Rollen en de verwachtingen die deze rollen oproepen. Interpersoonlijke relaties (leadership, maar ook elementen uit groepsdynamiek) Taken en hun uitvoering (delegatie, dashboard met waarschuwingslampjes voor de werkorganisatie,...) In grote lijnen maakt de opleiding gebruik van drie soorten activiteiten: Uiteenzettingen - discussies op basis van al dan niet aangepaste theoretische modellen uit de vakliteratuur. Oefeningen waarin de deelnemers: o bepaalde situaties kunnen «ervaren», beleven en zo op andere niveaus dan het intellectuele begrijpen. o kunnen experimenteren met verschillende handelswijzen; de opleidingsgroep wordt hierbij gebruikt als «laboratorium». Een individuele taak (onderhandeling met de hiërarchie en uitvoering van een concreet actieplan). Diensthoofden / afdelingshoofden, niet lang (enkele maanden) na hun aanstelling. 9

10 One Management Omgaan met individuele weerstand Productcode: ONE 005 Omgaan met individuele weerstand Omgaan met individuele weerstand. Aanvaarden dat weerstand legitiem is. De mechanismen begrijpen die aan de basis liggen van weerstand. Begrip en empathie ontwikkelen voor weerstand. Actie ondernemen om te zorgen dat weerstand geen obstakel blijft. Duur: 1 dag. Uitgaan van ondervonden weerstand (bij uzelf, bij anderen); De gebruikelijke reacties analyseren en onderscheiden welke elementen daarin nuttig zijn en welke integendeel de weerstand versterken; De eigen weerstand en die van anderen analyseren via omkering van situaties, rollenspellen, perceptuele posities, bedenkingen; Empathische links leggen eerder dan bestrijden met argumenten; Uiteenzetting over de verschillende modellen op basis van de beleefde situaties: niet-agressieve communicatie, tabel van miskenningen, klassieke reacties op verandering; Discussie over de manieren waarop weerstand omgebogen kan worden en toepassingen; Herhaling van de basisbegrippen van communicatie, waaronder referentiekaders. Interactieve theorie. Werken met meegemaakte situaties. Simulatie van verandering. Discussies. Rollenspellen. Met of zonder HBDI. Iedereen die interesse toont in het thema. 10

11 Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Productcode: ONE 006 One Management Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: hoe pesterijen en ongewenst seksueel gedrag begrijpen, interpreteren en bestrijden. Wat van 17 mei 2007 betreffende de psychosociale belasting. Ploegbazen en managers informeren over hun wettelijke verplichtingen op het vlak van de preventie van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hen bewustmaken van de belangrijke impact van dit fenomeen op de efficiëntie van de arbeid en op het merkbeeld van de dienst en van het bedrijf. Leren de verschillende facetten van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag te onderkennen en ze te diagnosticeren zonder schuld of verdraagzaamheid. Een preventieve benadering van de problematiek ontwikkelen door de juiste handelingen te stellen en de juiste reflexen te ontwikkelen. Duur: 1 dag. De wettelijke basis betreffende psychosociale belasting, waaronder pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. Wat zijn de actiemiddelen en de stappen van een interne procedure? De rol van de vertrouwenspersoon en preventieadviseur. Hoe preventief actie ondernemen om psychosociale risico s te voorkomen. Het fenomeen pesten en de verschillen met andere soorten psychosociale belasting (conflict, ongepast management... ) goed begrijpen. Het belang van de context van de organisatie en het bedrijf in het optreden van pesterijen. Eenvoudige documentatie om het fenomeen goed te begrijpen. Video: tonen van scènes uit een dvd die het fenomeen illustreren aan de hand van de meest voorkomende werksituaties. Discussie: Wat gebeurt er op onze diensten? Is onze diagnose juist? Hoe kunnen we het risico detecteren? Casestudy s of rollenspelen. Zonder HBDI. Managers. 11

12 One Management Stressbeheersing Productcode: ONE 007 Stressbeheersing Leren omgaan met stress. De «mechanica» van stress begrijpen. De deelnemers maken een «balans» op van hun werking onder stress en de effecten van stress op de kwaliteit van hun werk. Gebruik van «beheersinstrumenten» van teams die aangepast zijn aan de stresserende situaties waarin ze werken. Voorbereiding van «concrete acties» om de stressbeheersing van deelnemers te verbeteren, zowel voor henzelf als voor hun teams. Duur: 1 dag. Reeks 1: De dynamiek van stress. Reeks 2: Identificatie van externe prikkels die stress genereren. Reeks 3: De perceptie van de externe prikkels. Reeks 4: Mijn emotionele en gedragsmatige reacties. Reeks 5: Het besmettende effect van stress. Reeks 6: Persoonlijke samenvatting. Theoretische uiteenzettingen introduceren elk nieuw cognitief element. Praktijkoefeningen. Analyse van situaties. Debriefings waarin de animator instrumenten aanreikt. Met HBDI of Talent. Iedereen die interesse toont in het thema. 12

13 Insight to influence Productcode: ONE 008 One Management Insight to influence Persoonlijke ontwikkeling. Inzicht in beïnvloedingstechnieken. Aanleren hoe de invloed op anderen te verhogen door de argumenten op te bouwen in functie van het denkprofiel van de gesprekspartner(s). Duur: 2 dagen. Mijn eigen doelstellingen voor deze 2-daagse: juiste focus, beter resultaat. Mijn denkprofiel. Mijn klassiekers bij beïnvloeding. Wat en wie mis ik in mijn invloedskring? Aan de slag met mijn nieuw inzicht: oefenen. Feedback over de effecten bij de ander. Extra technieken van beïnvloeding. Mijn persoonlijk besluit: voortbouwen op mijn sterkten. Delen van ervaringen en opstellen van de eigen focus. Gedragsoefeningen op situaties die de deelnemers zelf aangeven. Constructief-kritische feedback aan elkaar. Concrete tips en tricks. Memo s en presentatie. Persoonlijk actieplan. Met persoonlijk HBDI profiel en integratieoefeningen. Iedereen die interesse toont in het thema. 13

14 One Management Bewustmaking van groepsdynamiek Productcode: ONE 009 Bewustmaking van groepsdynamiek Het seminarie werpt licht op het gedrag van het individu in groepsverband. Hoe kan je een actieve deelnemer worden in een vergadering? De groepsdimensie begrijpen, zich bewust worden van de werking van groepsdynamiek (de groep is altijd meer dan de som van de individuele mensen waaruit hij bestaat). De deelnemers bewustmaken van vergaderingen zelfs als ze niet levendig worden. Duur: 2 dagen. Aan de hand van oefeningen zullen de volgende begrippen voorgesteld (en gedefinieerd) worden: rollen (begrepen, gepercipieerd, gehoopt, verwacht...); invloedsfenomenen; verbale en niet-verbale interacties. De methodologie is gebaseerd op deelname aan de oefeningen. Er zijn drie fasen: deelname aan de oefeningen (ik word mij bewust van de manier waarop ik functioneer). onderzoek van de fenomenen die de deelnemers ervaren. identificatie van de belangrijkste begrippen in verband met de functionering van een groep. Managers, iedereen die geïnteresseerd is in groepsgedrag. 14

15 Strategische en systemische benadering Productcode: ONE 010 One Management Strategische en systemische benadering Initiatie in systemische en strategische benadering. De systemische en strategische benadering bestudeert de reguleringsmethodes van systemen (familie, school, bedrijf) met een dynamische en interactieve invalshoek. Ze bekijkt de relaties tussen de actoren van een systeem als een geheel van interacties dat gereguleerd moet worden. De opleiding stelt zich tot doel om (1) de systemische benadering voor te stellen en (2) die te leren toepassen binnen het bedrijf. Duur: 3 dagen. Kort historisch overzicht van de systemische benadering (oorsprong, pioniers). Voorstelling van de volgende begrippen: Het systeem. Positieve feedback. Interactionele diagnostiek. Pogingen tot oplossing. Het potentieel van de situatie. Problematisering. Perceptie-reactiesystemen (PRS van een persoon). Reframing en strategische herformuleringen. Theoretische uiteenzettingen om het denkkader voor te stellen. Omkaderde rollenspelen (waarnemers, klanten, systemische interveniënt). Gezamenlijke analyse van gefilmde scenario s. Zonder HBDI. Iedereen die geïnteresseerd is om met een andere blik naar de eigen functioneringsroutines en/of die van het bedrijf te kijken. 15

16 One Management Coaching Productcode: ONE 011 Coaching Coaching. Uw natuurlijke manier van werken analyseren en identificeren welke aspecten daarvan de uitoefening van uw functie bevorderen en welke ontwikkeld of gecorrigeerd moeten worden. Vaststellen met welke situaties u problemen heeft, zowel op persoonlijk vlak als in uw relatie met anderen, de logica daarachter begrijpen en het gepaste gedragsregister vinden. Nadenken over de manier waarop u de bekwaamheden van uw medewerkers beter kan inzetten om zo uw eigen taken beter te organiseren. Werken aan tijdsbeheer. De belangrijkste partners met wie u constructieve relaties kan opbouwen identificeren en de nodige instrumenten leveren om die relaties op lange termijn te blijven onderhouden. Duur: 5 halve dagen Diagnostiek van de diversiteit van de functie en de manier waarop die aangepakt wordt. Analyse van stresserende situaties die spanningen met zich mee kunnen brengen. Identificeren van de beeldvorming die aan de basis ligt van uw gedragingen in dit soort situaties. De manier waarop ik bij voorkeur functioneer en het effect daarvan op mijn manier van werken en mijn professionele relaties (vertrekkend vanuit HBDI). Mijn werkorganisatie: zones open voor anderen, afgeschermde zones. Hoe deze zones optimaliseren? Hoe de logica achter mijn functionering beter communiceren aan mijn belangrijkste gesprekspartners? Op basis van observaties uit de eerste drie sessies: samenvatting, balans van de effecten, uitdieping van bepaalde situaties. Elke sessie werkt rond een specifiek en vooraf bepaald thema en eindigt met het bepalen van acties die vóór de volgende sessie genomen moeten worden. Deze acties worden tijdens de volgende sessie beoordeeld. Met of zonder HBDI. Iedereen die interesse toont in het thema. 16

17 Tijdsbeheer en prioriteiten Productcode: ONE 012 One Management Tijdsbeheer en prioriteiten Tijdsbeheer en prioriteiten: 45 taken per dag... en dan? Uw huidig functioneren in het kader van uw werklast en uw tijdsbeheer leren analyseren. Leren te plannen en prioriteiten te bepalen om zo ruimte te creëren voor autonomie. Instrumenten voor tijdsbeheer op aangepaste wijze leren kiezen en gebruiken. Duur: 1 dag zonder HBDI of 2 dagen met HBDI. Het concept tijd doorheen de geschiedenis en in de cultuur. Mijn manier van functioneren in relatie tot tijdsbeheer analyseren en begrijpen (met HBDI). De manier van functioneren in relatie tot tijdsbeheer van de anderen analyseren en begrijpen (met HBDI). Identificatie van tijdrovers (extern en intern). Identificatie van weerstand. Definitie van duidelijke en haalbare doelstellingen. Ontwikkeling van strategieën om de doelstellingen te behalen. Het verschil tussen belangrijk en dringend analyseren en bepalen. Het ABC-instrument om taken te prioriteren. De kunst van het delegeren. De 3 D s. De instrumenten. Interactief met gedragsanalyse. Met of zonder HBDI. Iedereen die zijn/haar tijdsbeheer wil verbeteren en ruimte voor autonomie wil creëren. 17

18 One Management Mijn creativiteit ontwikkelen Productcode: ONE 013 Mijn creativiteit ontwikkelen Mijn creativiteit ontwikkelen. De sluimerende creatieveling in elke deelnemer wakker maken. Creatieve technieken aanreiken die in alle aspecten van het leven gebruikt kunnen worden, professioneel en privé. Een maximaal aantal activiteiten aanbieden die even concreet als divers zijn om uw creativiteit te oefenen en u de instrumenten, technieken en methodes eigen te maken die u het best liggen. Duur: 1 of 2 dag(en). De voorgestelde creatieve activiteiten zijn gebaseerd op de methodes: Creativiteit en Mind Map (Buzan). Creativiteit en Whole Brain Thinking (Herrmann). Creativiteit en ideeën (De Brabandere). Creativiteit en mentale kaart (NLP). Creativiteit en het absurde (De Bono). Combinatorische, systemische, antithetische, associatieve en analoge technieken. Met of zonder HBDI. Iedereen die interesse toont in het thema. 18

19 Co-creatie Productcode: ONE 014 One Management Co-creatie Co-creatieve organisatie, collectieve intelligentie, in groep werken, creativiteit, pensée complexe. De human resources in en rond het bedrijf optimaliseren om de toegevoegde waarden te verhogen. Duur: 2 of 3 dagen. Systemische visie op de organisatie. De pensée complexe en zijn impact vandaag. Toekomstige uitdagingen. Co-creatie en management, co-creatie en strategie, co-creatie en sociale impact. Gebruik van communicatieplatformen: ISN, ESN Instrumenten voor een menselijke en efficiënte co-creatie: HBDI, creatieve hulpmiddelen. Informatief en participatief Met HBDI. Elk bedrijf dat met zijn tijd mee wil gaan en zich wil aanpassen aan de snelle veranderingen die zich vandaag afspelen in de wereld. 19

20 One Management Presenteren in de 4 kleuren van het HBDI-model Productcode: ONE 015 Presenteren in de 4 kleuren van het HBDI-model Communicatie. Analyse van uw manier van communiceren en de impact daarvan op de mensen in uw omgeving en vice versa. Communicatie-instrumenten op gepaste wijze gebruiken. Op gepaste wijze een boodschap overmaken. Gegevens structureren. U aanpassen aan nieuwe situaties. Gebruik van het HBDI-model. Duur: 2 dagen. Aan de hand van het HBDI-model mijn profiel begrijpen om dat van de anderen beter te begrijpen. Gebruik van het HBDI-model toegepast op concrete gevallen aangebracht door de deelnemers. Verbale en non-verbale communicatie. Actief luisteren en herformuleren. Assertiviteit: niet over u heen laten lopen, maar ook geen nodeloos defensieve opstelling. De dynamiek van beïnvloeding. Interactieve methode. Met HBDI. Iedereen die zijn/haar communicatie wil verbeteren. 20

21 Intergenerationeel werken Productcode: ONE 016 One Management Intergenerationeel werken Communicatie tussen de X- en Y-generaties. De communicatie tussen de generaties X en Y verbeteren. De Y begrijpen om ze leiding te geven. Duur: 2 dagen. Gedragingen begrijpen aan de hand van de neurowetenschappen (autonomie, netwerkdenken, emotioneel, creatief, respect). HBDI en de Y-generatie. De Y motiveren en opleiden. Y-groepen organiseren en leiding geven. Op weg naar biologische organisaties = de Y-bedrijven. Omgaan met verandering. Interactieve methode. Met HBDI. Iedereen die zijn/haar intergenerationele communicatie wil verbeteren. 21

22 One Management Doeltreffend delegeren Productcode: ONE 017 Doeltreffend delegeren Doeltreffend delegeren. De balans opmaken van mijn gedrag inzake leadership en het effect daarvan op de functionering van mijn medewerkers. De autonomie van mijn medewerkers bevorderen. Hun behoeften op het vlak competentie en motivatie herkennen. Samen met hen een bekwaamheidsontwikkelingsplan opstellen. Een gestructureerde strategie inzake delegatie en ontwikkeling van individuele bekwaamheden toepassen in het kader van de vooraf bepaalde behoeften van de dienst. Duur: 1 dag. Het verband tussen leadership en delegeren verduidelijken. Het potentieel van mijn medewerkers identificeren. Hun motivatie diagnosticeren en aanmoedigen. Een aangepaste leiderschapstijl kiezen en uw coaching daaraan aanpassen. Wat kan u delegeren? Wat zijn de basisprincipes van het delegeren? De delegatiecyclus. Communiceren met uw medewerkers over delegatie. Hoe het procedé formaliseren en opvolgen? Interactieve theorie. Werken met meegemaakte situaties. Rollenspelen. Discussies. Met of zonder HBDI. Managers. 22

23 Mijn projecten beheren Productcode: ONE 018 One Management Mijn projecten beheren Mijn projecten beheren. De organisatorische en tactische aspecten van communicatie: identificatie van sleutelactoren, communicatieplan, aanpassing van de communicatievectoren aan de context en het doelpubliek De interpersonele dimensie van communicatie: assertief communiceren, maar toch rekening houden met de stijl van mijn gesprekspartner, mijn gesprekspartner beïnvloeden bij onderhandelingen, luisteren om beter te beïnvloeden. Duur: 1 of 2 dag(en). Project: proces - scope - sleutelactoren: Wat is een project? Van de definitie van de behoeften tot de afsluiting: de verschillende fasen van het project. Projectfiche / planning van de benadering: de scope van het project structureren. Identificatie van de betrokken actoren en hun uitdagingen. Haalbare doelstellingen bepalen. De risico s identificeren. De vereiste kwaliteit evalueren. De scope van een project valideren. Project: middelen - planning en opvolging - rapportering - eindevaluatie van het project: De materiële hulpmiddelen en human resources identificeren en toewijzen. Deze uitvoering plannen (taken, materiële hulpmiddelen en human resources). Operationele opvolging verzekeren tijdens de uitvoering. De staat van het project voorstellen aan de betrokken actoren. De uitvoering evalueren: kwaliteit en behaalde doelstellingen. De opdrachtgever en het stuurcomité duidelijk identificeren. Projectbeheer met twee. De prioriteit van het project vaststellen. De limieten van het project bepalen (binnen en buiten de scope). De verantwoordelijkheden van de verschillende diensten verduidelijken: o Wie rapporteert wat? o De scope eerbiedigen. o Planning van de testen (technisch - professioneel). o Communicatie en uitvoering. o Opleiding van de gebruikers. o Opvolging van de gebruikers en begin van de implementatie. o Kwaliteitsanalyse en afsluiting van het project. Gebruik van casestudy s. Met of zonder HBDI. Projectleiders, managers. 23

24 One Management Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden Productcode: ONE 019 Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden Mijn vergaderingen resultaatgericht leiden. Presentatiemethodes en vergaderingmethodes integreren met elkaar. Concrete instrumenten aanreiken waarmee de deelnemers hun benadering kunnen structureren en hun impact op vergaderingen kunnen ontwikkelen. Duur: 1 of 2 dag(en). De modaliteiten van de vergadering definiëren. De vergadering voorbereiden. Interactie genereren en leiden tijdens de vergadering zonder de objectieven uit het oog te verliezen. De vergadering afsluiten en de opvolging verzorgen. Gerichte theoretische bijdragen. Rollenspelen. Oefeningen ter illustratie van fenomenen die verband houden met het leerproces en communicatie. Opdrachten: individueel en in kleine groepjes. Gebruik van video. De nadruk zal liggen op situaties die de deelnemers beleefd hebben. Met of zonder HBDI. Managers. 24

25 Functionerings- en evaluatiegesprek Productcode: ONE 020 One Management Functionerings- en evaluatiegesprek Functionerings- en evaluatiegesprek. De verantwoordelijken toelaten om het evaluatiesysteem te situeren binnen het geheel van team management tools waarover ze beschikken. Samen met hen de beste manier uitwerken om deze evaluatiemiddelen te gebruiken bij het objectiveren van de procedure. Hun relationele bewustzijn ontwikkelen om de spontaniteit van hun reacties tijdens de gesprekken te verbeteren. Hen voorbereiden op de omgang met moeilijk beheersbare situaties. Duur: 1 of 2 dag(en). Discussie over het systeem en het effect daarvan aan het begin van de discussieoefening. Beschrijving van de evaluatieprocedure: van het functioneringsgesprek tot het evaluatiegesprek. Welke plaats neemt het evaluatiesysteem in tussen de andere team management tools? De hulpmiddelen van het functioneringsgesprek. Hoe de respectieve verwachtingen voor de evaluatieperiode bepalen? Het typische verloop van een functioneringsgesprek - structuur van het gesprek: de uitdrukkingsfase en de actiefase. Het verslag van het functioneringsgesprek. Observaties tijdens de evaluatieperiode formuleren. rollenspelen op basis van concrete gevallen aangebracht door de deelnemers of - naargelang van de reacties van de groep - op door de lesgevers voorbereide maar aan de context aangepaste casestudy s. De gevallen die door de deelnemers aangebracht worden handelen niet over personen maar over situaties. Communicatietechnieken. Mijn medewerkers aanmoedigen om zich uit te drukken door open vragen te stellen. Luisteren - terugbrengen tot de essentie - herformuleren. Positieve en negatieve feedback geven. Een houding aannemen die dialoog aanmoedigt. Risicoscenario s vermijden. Emotionele reacties controleren. Gerichte theoretische bijdragen. Rollenspelen. Oefeningen ter illustratie van fenomenen die verband houden met het leerproces en communicatie. Opdrachten: individueel en in kleine groepjes. Gebruik van video. De nadruk zal liggen op situaties die de deelnemers beleefd hebben. Met of zonder HBDI. Managers. 25

26 One Management Opleiding van lesgevers Productcode: ONE 021 Opleiding van lesgevers Opleiding van lesgevers. Ontwikkelen van de beheersing van de materie (inhoud van de opleiding), animatietechnieken en zelfvertrouwen. Duur: 3 dagen. De behoeften inzake opleiding bepalen. Het leerproces omkaderen. De combinatie van verschillende rollen: collega, expert, facilitator, lesgever, verantwoordelijke De pedagogische doelstellingen bepalen. Een scenario ontwerpen op basis van de vooraf bepaalde doelstellingen. Zin geven aan de communicatie door die op te bouwen vertrekkend uit de ervaring, het taalgebruik en de voorstellingen van de cursist. Inspelen op het verloop van het leerproces: fasen van vooruitgang en achteruitgang, rijping en aha-erlebnissen. Een vertrouwensrelatie opbouwen. De affectieve dimensie in het leerproces onderkennen. Verschillende pedagogische methodes gebruiken. Pedagogische hulpmiddelen gebruiken. Faciliterende houdingen aannemen: nieuwsgierigheid, samenwerking, authenticiteit, verantwoordelijkheid, striktheid, veeleisendheid en ondersteuning. De cursist aanmoedigen om zijn/haar manier van leren in vraag te stellen. Omgaan met groepsdynamiek. Omgaan met moeilijke deelnemers. Een opleidingssessie animeren. Omgaan met weerstand. Een opleidingssessie evalueren. Praktijkoefeningen en rollenspelen afgewisseld met debriefings en eigen bijdragen van de lesgever. De oefeningen zullen gefilmd worden om een meer gedetailleerde analyse mogelijk te maken. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om twee oefeningen in een echte situatie te doen. Met of zonder HBDI. Lesgevers (zelfs occasionele lesgevers). 26

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Opleidingsaanbod 2014-2015 Genderatwork cvba so The Conference House De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel Gitte Beaupain, Barbara Brunisso & Katlijn Demuynck

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

OPLEIDINGEN IN DE CATALOGUS / OP MAAT

OPLEIDINGEN IN DE CATALOGUS / OP MAAT OPLEIDINGEN IN DE CATALOGUS / OP MAAT 2014 DE EXPERTISES Ondernemingsrecht Overheidsopdrachten Stedenbouw in Vlaanderen INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE EFFICIËNTIE Management Professionele efficiëntie ANTWERPEN

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD overzicht 1. Zelfvertrouwen opbouwen om beter te slagen 2 2. Verandering: de moeilijkste te beheersen uitdaging 2 3. Creativiteit ten dienste van

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007 Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk Mei 2007 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met steun van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

enquête. Grote enquête in de Belgische ngo-sector over het verband tussen ontwikkelingssamenwerking, individueel gedrag en werkrelaties.

enquête. Grote enquête in de Belgische ngo-sector over het verband tussen ontwikkelingssamenwerking, individueel gedrag en werkrelaties. 8 april 2012 n go enquête. Grote enquête in de Belgische ngo-sector over het verband tussen ontwikkelingssamenwerking, individueel gedrag en werkrelaties. Sinds de Verklaring van Parijs en de actieagenda

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie