LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD"

Transcriptie

1 LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD overzicht 1. Zelfvertrouwen opbouwen om beter te slagen 2 2. Verandering: de moeilijkste te beheersen uitdaging 2 3. Creativiteit ten dienste van competitiviteit 2 4. Doeltreffende vergaderingen organiseren 2 5. Om zijn tijd goed te besteden heeft men geen uurwerk nodig Evenwichtige en doeltreffende onderhandelingen aanleren Wat is mijn communicatie profiel en dat van mijn gesprekspartner? 3 8. Empathie: een vergeten hulp bij conflictsituatie 3 9. Men moet geen grote redenaar zijn om in het openbaar het woord te voeren Doeltreffend de telefoon leren gebruiken Assertiviteit: Is zich vrij uitdrukken gevaarlijk? De communicatie en omgang met zijn professionele omgeving Een doeltreffende ploeg op peil houden (gewoontes, automatismen wegwerken) Leadership Junior manager: de confrontatie met nieuwe verantwoordelijkheden Beheren van klachten (commerciële afdeling) De gewoonte en het professioneel gedrag Doeltreffend delegeren (titel en inhoud) Hoe zijn positieve attitude beter leren uitstralen De klanten zijn zo moeilijk geworden(commerciële afdeling) Professioneel telefonische benadering en het onthaal Nemen van Nota,s & Mind mapping 7 1

2 Bedoelingen van de vorming 1. Zelfvertrouwen opbouwen om beter te slagen De oorsprong herkennen van de remmen die ons beletten te evolueren. De mechanismen en de eenvoudige beginselen ontdekken om zijn zelfvertrouwen en zijn zelfrespect te profileren. Weten dat zelfvertrouwen vaak zichzelf overtreffen is door nieuwe acties te ondernemen. Technieken opnemen om tegenslagen en kritiek om te buigen naar nieuwe of gewijzigde projecten. Duur van de vorming: 2 dagen, alle deelnemersv 2. Verandering: de moeilijkste te beheersen uitdaging De verschillende plots opduikende remmen t.o.v. verandering, onderzoeken. De taak van het management is belangrijk teneinde een methode van stap per stap te ontwikkelen. Zijn communicatiepatroon aanpassen aan het profiel van de betreffende personen. De impact van de verandering evalueren naar de verantwoordelijkheden, de taken, de consequenties en kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van zijn medewerkers. De weerslag en impact op de groep en de motivatie van iedereen inschatten. 3. Creativiteit ten dienste van competitiviteit Kennis nemen dat een voortdurende permanente economische en sociale context noodzakelijk is, een creatieve geest van vernieuwing hebben en niet bij de pakken blijven zitten. Zijn verbeelding laten werken teneinde constructieve ideeën te ontwikkelen dankzij eenvoudige technieken en deel te nemen aan de evolutie van de onderneming. De problemen op positieve wijze leren oplossen en beheersen. Methodes van doeltreffende communicatietechnieken ontdekken, teneinde gehoord te worden en zijn ideeën op gepaste wijze te laten gelden 4. Doeltreffende vergaderingen organiseren Hoe de vergadering goed voorbereiden opdat de impact en de resultaten ervan doeltreffend zouden zijn. Ontdekken hoeveel rollen, verantwoordelijkheden en inbreng van iedereen nodig zijn voor het slagen van een vergadering. De Tijdrovers bestrijden die iedereen ontmoedigen en vervelen Akte nemen van regels, verplichtingen en structuren die nodig zijn om een doeltreffende vergadering te bekomen. Duur van de vorming: 1 dag, toepasselijk voor iedereen 2

3 5. Om zijn tijd goed te besteden heeft men geen uurwerk nodig Zijn tijd goed besteden is vooral zijn stress beheersen en zodoende zijn productiviteit verhogen omdat er geen drukgevoel meer is. De tijdrovers ontdekken en ze ombuigen naar een gestructureerde planning en goede methodes. Bekwaam zijn de dringende prioriteiten een zinvolle rangorde te geven: P1-P2-P3 Inbreng van de assertieve boodschap : klaar, precies, recht en gemotiveerd op zijn doel afgaan. 6. Leren evenwichtige onderhandelingen beheersen De niet verbale technieken ontdekken die de dialoog openen en het uitbreken van conflicten vermijden. De juiste woorden vinden die uw onderhandelingspartner direct in vertrouwen neemt. De gewoonte krijgen een tegengestelde houding om te buigen tot een positieve en gunstige onderhandelingspositie. De noodzaak van de waarde van de openhartigheid ten opzichte van bezwaren. Begrijpen dat een conclusie, zelfs gedeeltelijk, de aanvaarding van een principe kan losmaken. 7. Wat is mijn communicatie profiel en dat van mijn gesprekspartner? Zijn sterke en zwakke punten leren herkennen, teneinde het zelfvertrouwen te verbeteren en herwaarderen. Het profiel van zijn gesprekspartner juist inschatten teneinde tot een uitgebalanceerd gesprek te komen. Weten dat flexibiliteit zeer belangrijk is in communicatie, want ze begrenst de belangrijkste factoren in een conflictsituatie. Duur van de vorming: 1 dag, toepasselijk voor iedereen 8. Empathie: een vergeten hulp bij conflictvoering Zich in de plaats kunnen stellen van zijn gesprekspartner teneinde zijn noden en verwachtingen beter te begrijpen en in te schatten. Een werksfeer creëren die voor allen aangenaam is Er toe komen om de klachten en conflictsituaties te beheersen. De belangrijkheid van de Klant Tevredenheids Index (KTI) aan te voelen. Lange termijn relaties met de klant leren opbouwen. Aan het goede imago van de onderneming meewerken. 3

4 9. Men moet geen grote redenaar zijn om in het openbaar het woord te voeren Leren zijn persoonlijke emoties beheersen ten overstaan van de opmerkingen van anderen. Waken op het belang van de luisterbereidheid van zijn publiek door interesse wekkers (captatie). Uw samenvatting vermogen aanwenden of aanzwengelen om uw verbale tussenkomsten te vergemakkelijken Besluiten leren formuleren door belangrijke punten aan te brengen. 10. Doeltreffend gebruik van de telefoon Persoonlijk en prestatievol telefonisch onthaal. Bijdragen tot een positief imago van de onderneming, want het telefonisch onthaal is hiervan het voornaamste visitekaartje Bewustmaking van een goede gedragscode en zich aanpassen aan verschillende omstandigheden. Een moeilijk telefoongesprek in goede banen leiden. De synergie verbeteren tussen het telefoononthaal en de interne diensten. 11. Assertiviteit: Is zich vrij uitdrukken gevaarlijk? Leren Assertief zijn en zich meer gewaardeerd voelen. Begeerte en smaak geven om deel te nemen en zich te bevestigen. Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen opwekken, is een instrument van zelfcontrole Werken aan verantwoordelijkheidszin en besluitvorming. Verwerven van een snelle en doeltreffende aanpak en de valstrikken omzeilen. Leren constructief en gerechtvaardigd NEE zeggen en niet principieel weigeren. Een delicate onderhandeling leiden en argumenteren ten overstaan van bezwaren. Op een trefzekere wijze een boodschap meegeven. Duur van de vorming : 3 dagen, toepasselijk voor iedereen 12. De communicatie en omgang met zijn professionele omgeving Goed leren communiceren met zijn professionele omgeving. Zijn persoonlijke gewoontes aanpassen aan de verschillende communicatieprofielen. De positieve gevolgen begrijpen en een omgangssynergie creëren in de schoot van de onderneming. Kunnen onderhandelen en argumenteren ten aanzien van opmerkingen. Kunnen inschatten hoe gedragingen en gebarentaal een belangrijke factor zijn in communicatie. Duur van de vorming: 3 dagen, toepasselijk voor iedereen 4

5 13. Werken aan een prestatievolle ploeg Leren werken in ploegverband en de pluspunten van die methode ontdekken. Hoe zet men een doeltreffende ploeg op peil en dit volgens de individuele vaardigheden. Werkvergaderingen organiseren die resultaten opleveren. Interne conflicten leren beheersen. Achterhalen van te vermijden valstrikken. Duur van de vorming : 3 dagen, toepasselijk voor iedereen, ploegleiders, managers 14. Leadership Zijn managementstijl ontdekken en deze aanvullen om een echte leader te worden. Duidelijk maken van het verschil van een leader en een manager.. Een ploeg gidsen door verantwoordelijkheid te nemen ten gevolge van de juiste analyses op de afremmingen van het niet functioneren. Waakzaam blijven met organisatie van tijd, de taken en de voornaamste acties controleren. De remmingen van het niet goed functioneren onderscheiden om ze doeltreffend op te lossen. De valstrikken lokaliseren, conflicten vermijden en zijn ploeg naar een gemeenschappelijk doel leiden. Constructieve en stimulerende participatieve evaluaties installeren. Duur van de vorming: 3 dagen, verantwoordelijke, managers 15. Junior Manager: de confrontatie met nieuwe verantwoordelijkheden Het nodige vertrouwen opbrengen om op een aangepaste wijze de nieuwe verantwoordelijkheden, verschillende functies en taken te vergelijken die er uit voortvloeien. Een duidelijke visie integreren van de diverse stijlen van de functie. Zich goed leren organiseren en de rol en taak van ieder, volgens zijn vaardigheden, plannen, teneinde de nodige actieplannen te bekomen voor de verhoopte objectieven. Het gevraagde werk leren controleren, de remmen van niet functioneren analyseren en constructieve en stimulerende evaluaties en actieplannen maken. Duur van de vorming: 3 dagen, junior manager 16. Beheren van Klachten (commerciële afdeling) Inzien hoe een professionele aanpak en de kwaliteit van de beheersing van klachten, kan leiden tot een beter handelsmerk, een toenemende voldoening bij de klanten en de kosten ten gevolge van de mindere kwaliteit verminderen. Ontdekken wat er precies achter een klacht schuilt gaat en wat de verwachtingen en de echte zorgen van klanten betekenen. Een doeltreffende en geheel passende persoonlijke gewoonte creëren in zijn onderhoud, dit door het fysische en telefonisch werk doeltreffend te structureren. Opvolging en preventie van klachten een actief beleid geven. Duur van de vorming: 2 dagen, commerciële afdeling, klantenservice 5

6 17. De gewoonte en het professioneel gedrag Realiseren hoeveel goede attitudes voorkomen uit een positieve geest en de kracht van dit professioneel gedrag ontdekken die een aansporing is voor een doeltreffende reactie, ten overstaan van een opdracht of een verantwoordelijkheid. Het belang kennen van het verbale en niet verbale in communicatie. De luisterbereidheid ontwikkelen en deze regelmatig controleren. Nota nemen dat een professionele benadering en kwaliteit primordiaal zijn en het vertrouwen van de beroepsomgeving vergroot. Duur van de vorming: 1 dag, alle deelnemers, jonge beginnende arbeider 18. Doeltreffende delegatie Goed delegeren en deze op bepaalde parameters afbakenen voor de keuze ervan te maken is een belangrijk management onderdeel. Een goede delegatie is tijd en efficiëntie vrijmaken voor nieuwe uitdagingen en een beter rendement te verzorgen. Belangrijk voor de manager is van: Hoe de controles van de delegatie correct toepassen en de nodige bijsturingen te doen. De motivatie behouden en bijsturen bij delegatie acties is de positieve ingesteldheid en het wederzijds vertrouwen met de manager verhogen. Duur van de vorming: 3 dagen, managers en andere verantwoordelijken 19. Hoe zijn positieve attitude beter uitstralen? Leren omgaan met veranderingen en achterhalen welke daar de oorzaak/oorzaken van is/zijn om te evolueren zijnde acties te ondernemen! Leren met empathie omgaan en goed begrijpen wat dit is. Tevens leren omgaan met het feit dat iedereen zijn typisch profiel heeft en hieraan verwachtingen gekoppeld zijn, dit is geldig voor iedereen dus ook diegene die de empathie wil gebruiken als constructief gereedschap in zijn management. Opnemen van eenvoudige technieken om conflicten, mislukkingen, of kritiek om te vormen naar een generator van bepaalde projecten of werk veranderingen. 6

7 20. Klanten zijn moeilijker en kieskeuriger Het effect van de eerst goede evaluaties van de mensen ontdekken en begrijpen. Realiseren dat beide gesprekspartners elkaar analyseren en evalueren om los te komen in het gesprek. De Comfortzone genoemd. De verkoop positief veranderen door deze Zone tot stand te brengen Het verschil ontdekken tussen verkopen en laten aankopen. Aantonen en bewijzen wat de kracht is van empathie om een soepele benadering en open gesprekstructuur te bekomen. Ledereen zegt dat cliché,s en stereotypes niet doeltreffend zijn in de argumentatie, tijdens de rollenspellen ontdekken de deelnemers met verbazing hoeveel deze gebruikt worden. Duur van de vorming: 3 dagen, commerciële afdeling, onthaal, showroom 21. Professioneel telefonische benadering en het onthaal De telefoon is en blijft het visitekaartje van een bedrijf. De routine zorgt spijtig genoeg voor een aftakeling van de professionele aanpak. In de meeste gevallen is het ook dezelfde persoon die het onthaal waarneemt in het bedrijf. Als er slijtage, gewoonte of routine aanwezig is zal het imago niet zo hoog zijn, is er veel kans op een minder goed contact tussen de gevraagde personen. Klachten en agressie leren opvangen in plaats van in een conflict situatie te gaan wat de situatie enkel verergerd. Aan iedere medewerker aanleren hoe belangrijk het is de gemaakte beloftes van de klant op te volgen, zelfs indien deze niet altijd positief zijn. Duur van de vorming: 2 dagen, klachtenbehandeling onthaal, showroom 22. Nemen van Nota s & Mind mapping Aanleren nota s te nemen teneinde een rapport op te kunnen maken die op een objectieve en precieze manier de essentie van een vergadering, of een debat nauwkeurig weergeeft. enz. Leren synthetiseren, analyseren de informaties te structureren Begrijpen dat een Mind mapping schema onze organisatie verbeterd, de planning, de memorisatie en de creativiteit van onze hersenen Duur van de vorming: 1 dag, toepasselijk voor iedereen die met administratie en vergaderingen te maken heeft 7

1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN?

1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? 1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? - Bewust worden van de welbekende vergaderziekte Zonder impact uit gewoonte! - Leren een vergadering goed voor te bereiden om positieve resultaten te bereiken.

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP:

DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP: 1/10 DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP: EEN BESPREKING Verantwoording Het boek van Stephen R. Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, origineel The Seven Habits of Highly

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie