1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling"

Transcriptie

1 Opleidingsoverzicht IMPACT nv Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Assertiviteit Onderscheid leren maken tussen onderdanig (sub-assertief), agressief, manipulatief en assertief gedrag. Vaardig worden in het assertief reageren bij ongewenste situaties. Assertiviteitsdriehoek, assertieve boodschap, aandringen, "neen" zeggen, het aanpakken van patstellingen. Communicatie Inzicht bieden in het verloop van het communicatieproces en het verhogen van de communicatievaardigheid. Vaardig worden in het aanvaardbaar overtuigen van de gesprekspartner. Communicatieproces, voor- en nadelen van communicatiemiddelen, overtuigen, actief luisteren. Conflicthantering Het verwerven van inzicht in het ontstaan, het verloop en de oplossing van conflicten. Het vaardig worden in het beheren van conflicten als betrokken partij of moderator. Onderscheid tussen confrontatie en conflict, de aanpak van conflictsituaties, het omgaan met emoties en patstellingen, conflicten vermijden en / of oplossen. Succesvol peter- en meterschap Peters en meters op een enthousiaste en motiverende manier nieuwe medewerkers leren onthalen, begeleiden en verder opvolgen, rekening houdend met hun diversiteit (bedrijfservaring, niveau, ). Communicatie, bijsturen, het geven van instructies, motiveren van mensen, de verschillende soorten reacties van nieuwe medewerkers en er leren mee omgaan, het gerust stellen van nieuwe medewerkers, hen introduceren in de nieuwe bedrijfsomgeving en hen ondersteuning bieden. Klantgericht telefoneren Het vaardig worden in het klantvriendelijk telefoneren in een context van onthaal, klachtbehandeling en / of verkoop.

2 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 2. De opbouw van een goed telefoongesprek, inkomend en uitgaand. Correct en klantvriendelijk doorverwijzen. Do s en don ts bij intro en afsluiting. Klachtbehandeling aan de telefoon. De specifieke opbouw van een verkoopsgesprek. Omgaan met moeilijke personen en weerstanden. Train-de-trainer Vaardig worden in het geven van opleiding aan een individu of aan een groep, op de werkvloer of in de ruimere werkomgeving. Voor beginnende trainers de kans om praktijkervaring op te doen, voor meer ervaren trainers de stimulans tot zelfanalyse en aanpassing. De voorbereiding van de opleiding: het bepalen van de doelstelling, het opbouwen van inhoud en structuur, het kiezen van een methode, het publiek in kaart brengen, aandachtspunten voor de trainer zelf, het klaarmaken van materiaal, het naar de hand zetten van omstandigheden. De opleiding zelf: het geven van een duidelijke instructie, de basisvoorwaarden voor een goede opleiding. De evaluatie achteraf: het toetsen van resultaten. Schriftelijk rapporteren Inzicht bieden in wat een goed rapport is, wat de beperkingen zijn en wat een leesbaar rapport is. Vaardigheid bieden in het voorbereiden, opmaken en presenteren van een rapport. Waarom schriftelijk rapporteren, relatie tussen rapporteren en werk, elementen ter voorbereiding, praktische structuur, taalkundige aspecten van het rapport. Dynamisch presenteren Vaardig worden in het opmaken en het geven van een boeiende presentatie, voor elk soort publiek en gelegenheid. Theoretische achtergrond: soorten presentaties, verschillende doelstellingen, verschillende presentatiewijzen. De voorbereiding: doelen stellen, thema s afbakenen, rode draad brengen, structureren. De uitvoering: verbale en non-verbale aandachtspunten, gebruik van materiaal, interactie met het publiek, omgaan met vragen, omgaan met een moeilijk publiek. Typerend gedrag Inzicht verwerven in types van mensen. Het leren aanpassen van de eigen communicatie in functie van het type van de gesprekspartner. Types volgens Maslow, kenmerken van de types, aanpak van de types in functie van hun behoeften, omgaan met moeilijke gesprekspartners.

3 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 3. Cliëntgerichte communicatie Het vaardig worden in het aanpassen van de communicatie i.f.v. de behoeften van de gesprekspartner. Definitie cliëntgerichtheid, extrinsieke en intrinsieke behoeften, het invullen van de behoeften van de gesprekspartner. Timemanagement Het verschaffen van inzicht in de principes en de instrumenten van tijdbeheer. Vaardigheid verwerven in het plannen van de eigen tijd, het bereiken van de doelstellingen en het omgaan met tijdrovers. Principes en wetten van tijdbeheer, het beheer van prioriteiten, het plannen van de eigen tijd, agendabeheer, het gebruiken van een activiteitenlijst, omgaan met tijdrovers, verhogen van de persoonlijke efficiëntie. Samenwerken Het verhogen van de eigen communicatievaardigheden om tot een optimale samenwerking te komen met de eigen medewerkers, collega s en de hiërarchie. Het communicatieproces, het bepalen van de regels van goede communicatie en overtuigen, de gesprekspartner correct leren inschatten en de eigen communicatie hierop afstemmen, hierop reageren op een assertieve manier. Leren samenwerken via Leren samenwerken op een constructieve manier. Het verhogen van de eigen communicatievaardigheden, zowel verbaal als non-verbaal. Observatieoefeningen en grondwerk met paarden in de weide en in de piste waarbij de klemtoon gelegd wordt op constructief, assertief en aangenaam samenwerken met anderen. Het ontwikkelen van je emotionele intelligentie via Het in kaart brengen en ontwikkelen van de eigen emotionele intelligentie. 1. Afleggen van een test rond emotionele intelligentie, interpretatie van de resultaten, bepalen van de eigen aandachtspunten 2. Observatieoefeningen en grondwerk met paarden in de weide en in de piste waarbij de klemtoon gelegd wordt op de ontwikkelingspunten die uit de bespreking van de testresultaten naar voren zijn gekomen (enkele voorbeelden: assertiviteit, emotioneel zelfbewustzijn, omgaan met stress)

4 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 4.

5 Opleidingsoverzicht IMPACT nv Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot management Leiding geven Inzicht verwerven in de verschillende stijlen van leiding geven en het verhogen van de vaardigheid in het voeren van de gesprekken die thuis horen binnen situationeel leidinggeven. Coaching Het situationeel leiderschapsmodel Het opleiden en het geven van systematische instructies Coaching: het sturings- en bijsturingsgesprek Motiveren: het werken aan een motiverend beleid en het voeren van een motivatiegesprek Het delegeren Het disciplinegesprek Het slecht nieuwsgesprek Leidinggeven in de praktijk Het ontwikkelen van de competenties van de medewerkers in functie van de eigen mogelijkheden en de bedrijfsdoelstellingen. Vastleggen en inschatten van competenties, opstellen van SMART objectieven en het voeren van coachingsgesprekken. Impactvol vergaderen Doelgericht en resultaatgericht kunnen vergaderen, als voorzitter en als deelnemer. De vergadering optimaal voorbereiden, 10 stappen om als voorzitter de vergadering in goede banen te leiden, overtuigend communiceren, omgaan met moeilijke gesprekspartners, 15 manieren om als deelnemer je inbreng te verhogen, tot een besluit leren komen / een probleem leren oplossen in de vergadering, de agenda en het verslag efficiënt opstellen. Emotionele intelligentie Het verwerven van inzicht in het concept van emotionele intelligentie. Het aanleren van methodes voor de ontwikkeling van de emotionele intelligentie. Het concept emotionele intelligentie, BarOn Eqi test, ontwikkeling van EQ.

6 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 6. Omgaan met veranderingen Het leren omgaan met (gewenste of ongewenste) veranderingen en het leren begeleiden en motiveren van medewerkers tijdens veranderingsprocessen. Het verloop van veranderingsprocessen, omgaan met weerstanden, aangepaste houdingen bij veranderingen, communicatie binnen verandering, slecht nieuwsgesprek. Projectmanagement Het vaardig worden in het gebruiken van instrumenten binnen het beheer van projecten en het verwerven van de noodzakelijke communicatievaardigheden. Projectplanning, mijlpalenplan, instrumenten bij projectbeheer, communicatie binnen projecten. Het voeren van selectiegesprekken Het verwerven van vaardigheid in het voorbeiden, het voeren en het evalueren van een selectie-interview. De voorbereiding van een interview, het ervaringsgericht interview, analyse van de kandidaat, omgaan met beïnvloedingsfactoren. Motiverend evalueren Inzicht verschaffen in de samenhang tussen verschillende gesprekken bij het coachen van medewerkers. Het vaardig worden in de voorbereiding van een evaluatiegesprek, het voeren ervan (zowel medewerker als evaluator), het leren opmaken van goede afspraken en het organiseren van een goede nazorg. Filosofie van het ijsbergprincipe, samenhang tussen verschillende gesprekken, basiseigenschappen en opbouw van een goed evaluatiegesprek (UNICODE), voorbereiding en objectief beoordelen, communicatietechnieken bij evalueren en feedback geven, toekomstgerichte afspraken voor motiverend evalueren. Het voeren van absenteïsmegesprekken Het verwerven van inzicht in oorzaken van absenteïsme en het vaardig worden in de aanpak hiervan. Oorzaken van absenteïsme, instrumenten voor het vermijden / verminderen van absenteïsme, verzuimdrempel verhogen, terugkeerdrempel verlagen, verzuimgesprekken, werkhervattingsgesprekken, ziektemeldingsgesprekken.

7 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 7. Financieel management voor niet-financiëlen Het verwerven van inzicht in jaarrekeningen en hun ontstaan. Een balansanalyse leren maken en interpreteren. De verwerking van transacties in een onderneming en hun invloed op de balans, de resultatenrekening, balansanalyse, ratio's. Omgaan met pesten op het werk De leidinggevenden inzicht geven in het huidige wettelijke kader met betrekking tot pesten op het werk, de deelnemers aanzetten tot een kritische houding ten opzichte van ongewenst gedrag op de werkvloer, het aanleren van de juiste houding om slachtoffers van pesten te laten praten over ongewenst gedrag, het leren opmaken van actieplannen en het leren creëren van een samenwerkingskader dat pesten op het werk voorkomt. 4 onderdelen: het wettelijk kader met betrekking tot pesten op het werk; het begeleiden van het slachtoffer; het aanpakken van de pester; samenwerken in een team. Stressmanagement In ons dagelijkse leven wordt het alsmaar belangrijker om op de juiste manier te kunnen omgaan met stress. Deze opleiding helpt je om een beter inzicht te krijgen in jezelf en biedt praktische tips in de aanpak van stress. Stress is het zout van het leven, het verband tussen stress en effectiviteit, verschillende niveaus van stressfactoren, hoe pak ik mijn stress aan (zelfanalyse & praktische tips) Teamwork & teambuilding Inzicht verwerven in basiseigenschappen van een goed team. Vaardig worden in het creëren van een goed samenwerkend team. Basiseigenschappen van een goed team, teamcommunicatie, teamleden inschatten, teamevaluatie, groepsdynamica, ingrijpen in een team als het fout loopt, teamproblemen oplossen. Teamontwikkeling via Elkaar op een andere manier leren kennen en leren om in groep door out-of-thebox te denken naar oplossingen te komen. Samenwerken op een enthousiaste en motiverende manier waarbij elke deelnemer zich betrokken voelt.

8 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 8. Samen met de collega s een fijne en ontspannende dag beleven te midden van een groen kader en een kudde paarden. Observatieoefeningen en grondwerk met paarden in de weide en in de piste waarbij de klemtoon gelegd wordt op het ontwikkelen van de groep tot een (h)echt team.

9 Opleidingsoverzicht IMPACT nv Groepstraining of individuele coaching: thema s met betrekking tot sales Effectief onderhandelen Het verwerven van inzicht in de aandachtspunten bij de voorbereiding van onderhandelingen en deze succesvol leren afronden; klantgericht leren onderhandelen vanuit een win-win situatie. De voorbereiding van een onderhandeling, principes van de win-win onderhandeling, het zoeken naar oplossingen, wat doen als de tegenpartij machtiger is of onderhandelen onmogelijk is. Verkoop Vaardig worden in het voeren van een verkoopgesprek. De voorbereiding, behoeftedetectie, argumentatie en overtuigen, afsluitingsfase, omgaan met weerstanden. Communicatie voor vertegenwoordigers Inzicht bieden in de criteria van klantgericht handelen, vaardig worden in het voeren van een verkoopsgesprek, klanten kunnen overtuigen en omgaan met weerstanden. De verschillende soorten gesprekken en hun verloop, hoe klanten overtuigen, omgaan met weerstanden, klachten en conflicten herkennen en vermijden. Klantgerichtheid Het verwerven van inzicht in de criteria waaraan klantgericht handelen moet voldoen en inzicht verwerven in het communicatieproces in functie van klantgericht handelen binnen moeilijke gesprekken. Klantgericht optreden, ook binnen beperkingen van tijd en de moeilijke aard van sommige gesprekken, functie-eisen en de 3 niveaus binnen dit optreden. Klachtbehandeling Op een gepaste, klantvriendelijke manier klachten leren behandelen. Verschillende soorten klachten, onderscheid tussen het probleem en de persoon, de rol van de medewerker en van emotionele klachtbehandeling naar rationele oplossingen.

10 Opleidingsoverzicht IMPACT nv 10.

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Open Opleidingen op Maat

Open Opleidingen op Maat Open Opleidingen op Maat Programma 2010 Inhoudsopgave Kalender Inleiding van de open opleidingen Assertiviteit Coaching Debiteurenbeheer Efficiënt vergaderen Evaluatie- en functioneringsgesprekken Groepsdynamica

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD overzicht 1. Zelfvertrouwen opbouwen om beter te slagen 2 2. Verandering: de moeilijkste te beheersen uitdaging 2 3. Creativiteit ten dienste van

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden

Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Catalogus Opleiding & Training Ondernemingsraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor ondernemingsraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden

Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden. Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Catalogus Opleiding & Training Cliëntenraden Modules als vertrekpunt voor de opbouw van opleidingen en trainingen specifiek voor cliëntenraden Najaar 2011 Colofon, bureau voor beleids- en organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN?

1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? 1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? - Bewust worden van de welbekende vergaderziekte Zonder impact uit gewoonte! - Leren een vergadering goed voor te bereiden om positieve resultaten te bereiken.

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

/ Humare Opleidingen. Inleiding

/ Humare Opleidingen. Inleiding Inleiding AdviesDevies van Jos Borsboom en Humare Opleidingen van René Huele werken samen. Wij delen de visie op leren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit vinden wij het belangrijk om de continuïteit te

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie