Totaal Medisch behandelde blessures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000"

Transcriptie

1 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot blessures. In gevallen was de blessure zodanig dat een behandeling op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling noodzakelijk was. In vier procent van deze gevallen was zelfs een ziekenhuisopname noodzakelijk. Het aantal blessures bij deze groep heeft zich de laatste jaren ongunstig ontwikkeld. Meer jongens dan meisjes raken geblesseerd en het aantal blessures neemt toe met het toenemen van de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Voetbal en bewegingsonderwijs zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de blessures. Vaak blijkt er sprake te zijn van een blessure door vallen. Blessures door vallen zijn relatief vaak ernstig. Bij bijna zestig procent van de SEH-behandelingen en bij vier op de vijf ziekenhuisopnamen in 2011 had het slachtoffer een blessure door een val. Bij kinderen is het goed ontwikkelen van motorische vaardigheden essentieel om blessures te voorkomen, zodat de kinderen blessurevrij blijven en een goede basis kunnen leggen voor hun verdere fysieke ontwikkeling. Aantal blessures 9-12 jaar naar behandelaar* Totaal Medisch behandelde blessures Aantal Huisarts Spoedeisende Hulp behandelingen Fysiotherapeut Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling *Een blessure kan door meer behandelaars behandeld worden. Optellen van afzonderlijke aantallen blessures leidt tot dubbeltelling. Bron: Letsel Informatie Systeem / 2011, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland /2011, VeiligheidNL; Runhaar J, Collard, DCM, Singh, AS et al. Motor fitness in Dutch Youth: Difference over a 26-year period ( ), Journal of Science and Medicine in Sport, 13 (2010) ; Bron: Nauta, J, Verhagen EALM, Eind rapport onderzoek "Vallen is ook een sport". Amsterdam : EMGO+, VUmc, 2010; Hildebrandt, V., Bernaards, C. en Stubbe, J. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011, Leiden : TNO, 2013; Collard, D. en Hoekman, R. Sportdeelname in Nederland: Utrecht : Mulier Instituut, Omvang problematiek 1.1 Blessures Op basis van gegevens verzameld via het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland schatten we dat bij kinderen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar per jaar gemiddelde blessures ontstaan (gemiddeld over de periode ; n=221). Dit is vijf procent van het totaal aantal blessures in Nederland. De helft van deze blessures moet medisch worden behandeld (50%). De huisarts ziet de meeste blessures (51.000). De SEH-afdeling komt op de tweede plaats (29.000, zie hst 2) gevolgd door de fysiotherapeut (21.000). In de groep 9-12 jaar is het aandeel blessures dat medisch moet worden behandeld groot vergeleken met dit aandeel bij oudere sporters waarbij het gaat om circa 35% tot 40% van de blessures.

2 In de afgelopen periode lijkt het aantal blessures bij sporters van 9 tot en met 12 jaar te zijn gestegen van rond de tot ruim (figuur 1). De stijging van het aantal blessures lijkt groter dan de stijging van aantal sporturen. Was er in 2006 nog sprake van minder dan één blessure per uren sport, in 2011 is dit opgelopen tot bijna anderhalve blessure per sporturen. Dit is een ongunstige ontwikkeling. deed 88% van de kinderen van 6 tot en met 11 jaar minimaal 12 keer per jaar aan sport. Zeventig procent van de jeugd van 6 tot en met 17 jaar was in 2011 lid van een sportvereniging (Collard en Hoekman, 2012). Figuur 2 Aandeel kinderen 4-11 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 40% Figuur 1 Sportblessures 9-12 jaar Aantal blessures 20% ,00 1,50 1,00 0,50 0, Aantal blessures per sporturen Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL. Het aantal blessures neemt toe met het toenemen van de leeftijd en het betreft vaker jongens (56%) dan meisjes (44%) (bijlage tabel 1). Vrijwel alle blessures ontstaan acuut (94%). Eén op drie blessures ontstaat tijdens veldvoetbal (34%), een kwart tijdens bewegingsonderwijs (21%) (bijlage tabel 1). Blessures aan de onderste extremiteiten het meeste voor (62%). Het aantal cases is te klein om nadere uitspraken te doen naar het verloop in de tijd met betrekking tot bepaalde leeftijdsgroepen of sporttakken. 1.2 Beweeggedrag en sportdeelname Bij kinderen van 4 tot en met 11 jaar is in de periode sprake van een dalende tendens in het aantal kinderen dat voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm Goed Bewegen) (figuur 2). Ook het aantal kinderen dat voldoet aan de Fitnorm lijkt te zijn afgenomen (Hildebrandt et al. 2013). In % Bron: Hildebrandt, V., Bernaards, C. en Stubbe, J. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011, Leiden : TNO Er zijn aanwijzingen dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen kinderen die onvoldoende bewegen en kinderen die wel genoeg bewegen. De sportdeelname cijfers uit OBiN laten zien dat bij de kinderen (9-12 jaar) die alleen sporten tijdens bewegingsonderwijs, het gemiddeld aantal uren sport lijkt te dalen (figuur 3). Bij de kinderen die naast bewegingsonderwijs ook nog op andere momenten sporten, lijkt het gemiddeld aantal uren sport per jaar eerder te stijgen. Afname van lichamelijke activiteit is onwenselijk. Niet alleen omdat bewegen in algemene zin goed is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Echter onderzoek heeft bijvoorbeeld ook aangetoond dat kans op een valongeval samenhangt met de mate van lichamelijke activiteit (Nauta en Verhagen, 2010). Figuur 3 Gemiddeld aantal sporturen per jaar kinderen 9-12 jaar Bewegingsonderwijs en andere sport Alleen bewegingsonderwijs Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL

3 Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 2011; VeiligheidNL; Hildebrandt, V., Bernaards, C. en Stubbe, J. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011, Leiden : TNO, 2013; Nauta, J, Verhagen EALM, Eind rapport onderzoek "Vallen is ook een sport". Amsterdam : EMGO+, VUmc, 2010; Collard, D. en Hoekman, R. Sportdeelname in Nederland: Utrecht : Mulier Instituut, Behandelingen op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling 2.1 Inleiding verminderd (Runhaar et al., 2010). Dit speelt mogelijk een rol bij de ongunstige ontwikkeling van het aantal SEH-behandelingen in verband met een sportblessure bij deze groep. Figuur 4 Sportblessures 9-12 jaar; aantal SEHbehandelingen, naar leeftijd, sporttak en jaar In 2011 vonden naar schatting SEHbehandelingen plaats in verband met een sportblessure. In de helft van gevallen was de geblesseerde sporter een kind/jongere in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar. Bij SEHbehandelingen oftewel bijna 80 per dag, was de geblesseerde sporter een kind in de leeftijdsgroep 9-12 jaar (n=3.039) (bijlage tabel 2). Voor 2011 betekende dit 18 SEH-behandelingen in verband met een sportblessure per uren dat er gesport werd. Blessures die op een SEH-afdeling behandeld worden zijn in de regel acuut en relatief ernstig In de afgelopen periode is het aantal SEHbehandelingen bij de groep 9-12 jaar flink gestegen. In 2002 was er nog sprake van SEHbehandelingen (figuur 4). Het aantal SEHbehandelingen in verband met een sportblessure bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar is dus in tien jaar tijd ( ) met een kwart gestegen Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Sportparticipatiecijfers uit het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland ( ) geven aanwijzingen dat het aantal uren dat kinderen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar sporten de laatste jaren in mindere mate is gestegen dan het aantal SEHbehandelingen. Dit wijst er op dat de kinderen niet alleen vaker naar de SEH-afdeling komen met een blessure (zie hiervoor) omdat ze meer sporten, maar ook raken ze relatief gezien vaker geblesseerd. Dit is een ongunstige ontwikkeling. Ook hier lijkt (net al als bij blessures als totaal, zie hst 1) de stijging van het aantal blessures groter dan de stijging van aantal sporturen. Opnieuw wordt een ongunstige ontwikkeling zichtbaar. Er aanwijzingen dat de motorische vaardigheden van kinderen in Nederland de afgelopen decennia zijn Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 2.2 Wie lopen een blessure op? Meer jongens (55%) dan meisjes (45%) in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar raakten in 2011 zodanig geblesseerd dat een behandeling op een SEHafdeling nodig was (figuur 5; bijlage tabel 3). Binnen deze groep nam het aantal blessures toe met het toenemen van de leeftijd van de kinderen, van SEH-behandelingen bij de 9-jarigen tot SEHbehandelingen bij de 12-jarigen. Zoals al gemeld in paragraaf 1.1 is het aantal SEHbehandelingen in verband met een sportblessure bij kinderen van 9-12 jaar gestegen met een kwart. De

4 kinderen van 10 en 11 jaar hebben absoluut gezien de grootste bijdrage geleverd aan deze stijging (tabel 1). Ook relatief gezien is de stijging bij de 9- en 10-jarigen het grootst (28%) Figuur 5 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEHbehandelingen naar leeftijd en geslacht Bron: 0 Tabel 1 9 jaar Aantal SEH-behandelingen Jongens Meisjes 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 10 jaar Aantal SEH-behandelingen per sporturen 11 jaar 12 jaar Jongens Meisjes Letsel Informatie Systeem 2011, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 2011, VeiligheidNL Sportblessures 9-12 jaar; stijging periode , naar leeftijd Totaal Aantal Aantal % stijging 9-12 jaar % 9 jaar % 10 jaar % 11 jaar % 12 jaar % Veldvoetbal % Bewegingsonderwijs % Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wordt het aantal SEH-behandelingen afgezet tegen het aantal uren dat er gesport is, dan blijkt er in 2011 overall bij de groep 9-12 jaar (vrijwel) geen verschil te zijn geweest tussen jongens en meisje (figuur 5; bijlage tabel 3). Wel nam de kans op een blessure toe met het toenemen van de leeftijd van 13 SEHbehandelingen per uren sporten bij de 9- jarigen tot 24 bij de 12-jarigen. 2.3 Hoe ontstaan de blessures? Sporttak Veldvoetbal was verantwoordelijk voor de meeste SEH-behandelingen in verband met een blessure (29%, 8.500) bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar in 2011 gevolgd door bewegingsonderwijs (24%, 7.000) (tabel 2). Er zijn hierin verschillen tussen jongens en meisje en (in mindere mate) tussen verschillende leeftijden (bijlage tabel 4-5). Tabel 2 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEHbehandelingen, naar sporttak Aantal % 1. Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Paard-of ponyrijden Hockey Skeeleren/in line skaten Veldvoetbal en bewegingsonderwijs, de twee sportactiviteiten met de meeste SEH-behandelingen, hebben fors bijgedragen aan de stijging van het aantal SEH-behandelingen vanaf het begin van de 21 e eeuw (figuur 4, tabel 1). Ongevalsmechanisme De meeste blessures in 2011 ontstonden door een val (58%), bijvoorbeeld een val van een paard of pony, struikelen, een val door een sprong of een val ergens vanaf bijvoorbeeld een gymtoestel (figuur 6; bijlage tabel 6). Eén op de zeven kinderen kwam naar de SEH-afdeling in verband met een blessure opgelopen doordat ze geraakt waren door een bal (15%). Eén op tien slachtoffers had een blessure opgelopen door lichamelijk contact (11%) zoals een trap of schop. Het aantal SEH-behandelingen in verband met een blessure door een val is absoluut gezien het meeste gestegen vanaf de eerste jaren van deze 21 e eeuw. Terugdringen van het aantal blessures door vallen zou een grote bijdrage kunnen leveren aan een gunstigere ontwikkeling van het aantal SEH-behandelingen in verband met een sportblessure bij kinderen in de leeftijd 9-12 jaar.

5 Figuur 6 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEHbehandelingen naar ongevalsmechanisme Overig 16% Lichamelijk contact 11% Geraakt door bal 15% Val 58% 2.4 Wat is de aard van de blessures? De jonge sporters (9-12 jaar) kwamen het vaakst op de SEH-afdeling in verband met een blessure aan de bovenste extremiteiten (64%), vooral voor blessures aan pols (24%) of hand/vinger (21%) (bijlage tabel 7). De helft van alle slachtoffers had een fractuur (48%), een derde had oppervlakkig letsel (31%). Combinatie van blessurelocatie en type blessure leidt tot de volgende top 5 in 2011: 1. Polsfractuur (16%) 2. Fractuur hand/vinger (12%) 3. Oppervlakkig letsel/kneuzing pols (6%) 4. Oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger (6%) 5. Fractuur voet/teen (5%) Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Runhaar J, Collard, DCM, Singh, AS et al. Motor fitness in Dutch Youth: Difference over a 26-year period ( ), Journal of Science and Medicine in Sport, 13 (2010) Ziekenhuisopnamen In 2011 was bij vier procent van de kinderen (1.100) de blessure zo ernstig dat na de behandeling op de SEH-afdeling een ziekenhuisopname nodig was. Absoluut gezien werden binnen de groep 9-12 jaar de 11-jarigen het vaakst opgenomen in het ziekenhuis in verband met een sportblessure (bijlage tabel 8). Relatief gezien was het aantal opnamen echter groter bij kinderen van 9 jaar oud (6%). Dit wijst er dus op dat de 9-jarigen in 2011 relatief het vaakst ernstige blessures opliepen. Wat de ernst van de blessures betreft was er geen verschil is tussen jongens en meisjes (beide 4%). Veldvoetbal (250), paardensport (240) en bewegingsonderwijs (170) leidden tot de meeste ziekenhuisopnamen. Bij motorsport, paardensport en skateboarden waren de blessures ernstiger dan gemiddeld: bij deze blessures volgde na de SEHbehandeling bovengemiddeld vaak een ziekenhuisopname. Blessures door een val waren veruit het vaakst verantwoordelijk voor een ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling (80%) (bijlage tabel 9). Ook relatief gezien leidde vallen het vaakst tot een ziekenhuisopnamen (figuur 7). Overall is het percentage opnamen bij blessures door vallen 5 procent, met uitschieters tot 15 procent afhankelijk van het type val. Er is dus nog een goede reden om aandacht te besteden aan valpreventie: het terugdringen van het aantal relatief ernstige blessures. Figuur 7 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; Percentage ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling, naar letselmechanisme Val Lichamelijk contact Stoten tegen Geraakt door 0% 2% 4% 6% Bron: Letsel Informatie Systeem 2011; VeiligheidNL

6 4 Preventie Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. Daarom is het in algemene zin zaak aandacht te besteden aan preventie van blessures om te voorkomen dat mensen gehinderd worden om door te gaan met sport en bewegen. Bij kinderen is het goed ontwikkelen van motorische vaardigheden essentieel om blessures te voorkomen. Dit geldt met name tijdens de groeispurt, waarbij snelle veranderingen optreden in lengte, gewicht, spiermassa, coördinatie en balans. Op jonge leeftijd (voor de groeispurt) kan met name ingezet worden op training van coördinatie (grondvormen), lenigheid en snelheid. Onderzoek van VUmc heeft laten zien dat deze vaardigheden bij de Nederlandse jeugd zijn afgenomen in de afgelopen jaren. Het is daarom belangrijk om op jonge leeftijd, kinderen te trainen in sportieve basisvaardigheden, zodat ze blessurevrij bljjven en een goede basis te leggen voor hun verdere fysieke ontwikkeling. Het verminderen van het aantal blessures door vallen zou een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het ombuigen van de ongunstige ontwikkeling van het aantal SEH-behandelingen bij de kinderen van 9-12 jaar. Met dit doel heeft VeiligheidNL in samenwerking met onder andere valpedagoog Yos Lotens, het lespakket Vallen is ook een sport ontwikkeld. Vallen is ook een sport is gericht op het aanleren van een goede valtechniek. Het lespakket is geschreven voor (vak-)docenten lichamelijke opvoeding op basisscholen en is bestemd voor alle leerlingen van de basisschool. Uit onderzoek van het EMGO+ (instituut voor onderzoek naar Gezondheid en Zorg) naar de bruikbaarheid en effectiviteit van Vallen is ook een sport blijkt dat de inzet van dit lespakket leidt tot een halvering van het algemene risico op valletsels bij kinderen in het algemeen. Daarnaast hebben kinderen na het volgen van de lessen meer kennis gekregen over hoe ze moeten vallen, zijn hun valvaardigheden verbeterd en hebben ze minder angst om te vallen. Dit doet verwachten dat dit lespakket ook een positief effect heeft op valongevallen specifiek tijdens sporten. De interventie is inmiddels door de erkenningscommissie van het Centrum Gezond Leven (CGL) erkend op het één na hoogste niveau ( waarschijnlijk effectief'). Kijk voor meer informatie in de i-database van het Centrum Gezond Leven. Bron: Nauta, J, Verhagen EALM, Eind rapport onderzoek "Vallen is ook een sport". Amsterdam : EMGO+, VUmc, 2010; 5 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Uit deze databron zijn de volgende gegevens afkomstig: totaal aantal blessures, medisch behandelde blessures, huisartsbehandelingen, fysiotherapiebehandelingen, sportdeelname. De gegevens afkomstig uit OBiN betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders aangegeven. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Deze letsels maken slechts een klein deel uit van de blessureproblematiek bij hardlopen. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven

7 worden. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode 2011, tenzij anders is aangegeven. Voor informatie over ziekenhuisopnamen en overledenen is geen of slechts beperkt informatie uit de reguliere gegevensbronnen, zoals de Landelijke Medische Registratie en de Statistiek Niet-natuurlijke dood beschikbaar. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. Voor gegevens over overledenen is tevens gebruikgemaakt van gegevens over overledenen die in LIS geregistreerd zijn en van krantenartikelen over dodelijke sportongevallen uit de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL. 6 Meer cijfers VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Tips voor preventie Voor een persoonlijk advies over het voorkomen van blessures, ga naar Blessure opgelopen? Op de website is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg.

8 Tabellen Tabel 1 Sportblessures 9-12 jaar; jaarlijks aantal en percentage naar leeftijd, geslacht, sporttak en blessurelocatie Leeftijd Aantal % Geslacht Aantal % 9 jaar Jongens jaar Meisjes jaar jaar Totaal Totaal Blessurelocatie Arm Sporttak Been Veldvoetbal Enkel Bewegingsonderwijs Knie Overig Voet, hiel Overig Totaal (n=221) Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL Tabel 2 Sportblessures in 2011; SEH-behandelingen naar leeftijd Aantal % 0-4 jaar 770 <1 5-8 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal Tabel 3 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEH-behandelingen naar leeftijd Jongens Meisjes Totaal Aantal per Aantal % Aantal % Aantal % sporturen 9 jaar jaar jaar jaar Jongens Meisjes Totaal ; Ongevallen en Bewegen in Nederland 2011, VeiligheidNL

9 Tabel 4 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEH-behandelingen naar meest voorkomende sporttakken en geslacht 9-12 jaar Jongens Meisjes Aantal % Aantal % Aantal % Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Paard-of ponyrijden < Hockey Skeeleren/in line skaten Gymnastiek/turnen Zwemmen Vechtsport Schaatsen Basketbal Tabel 5 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEH-behandelingen naar meest voorkomende sporttakken en leeftijd 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Paard-of ponyrijden Hockey Skeeleren/in line skaten Gymnastiek/turnen Zwemmen Vechtsport Schaatsen Basketbal

10 Tabel 6 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEH-behandelingen naar letselmechanisme Aantal % Val Zwikken Val van dier van paard, pony Struikelen Val van hoogte, val uit, van van gymtoestel Val door sprong Val van tweewieler Uitglijden Val, niet gespecificeerd Val, overig Contact met object Geraakt door bewegend object door bal door racket, stick, club, bat door hockeystick Stoten tegen stilstaand object Contact met object, overig Overig scenario Lichamelijk contact trap, schop Acute fysieke belasting Overig scenario, overig Totaal

11 Tabel 7 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; SEH-behandelingen naar blessure Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd Romp/wervelkolom oppervlakkig letsel/kneuzing romp Schouder/arm/hand Pols polsfractuur oppervlakkig letsel/kneuzing pols distorsie pols Hand/vingers fractuur hand/vinger oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger distorsie hand/vinger Bovenarm/elleboog/onderarm fractuur onderarm oppervlakkig letsel/kneuzing arm fractuur elleboog fractuur bovenarm Schouder/sleutelbeen/ac-gewricht fractuur sleutelbeen/schouder oppervlakkig letsel/kneuzing sleutelbeen/schouder Heup/been/voet Voet/tenen fractuur voet/teen oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen Enkel enkeldistorsie enkelfractuur oppervlakkig letsel/kneuzing enkel Knie oppervlakkig letsel/kneuzing knie Onderbeen Overig Totaal

12 Tabel 8 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; Ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling naar leeftijd en geslacht Aantal opnamen na SEHbehandeling % opname na SEH Rij% % van totaal aantal opnamen na SEH Kolom% 9-12 jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Tabel 9 Sportblessures 9-12 jaar in 2011; Ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling naar letselmechanisme* Aantal opnamen na SEHbehandeling % opname na SEH Rij% % van totaal aantal opnamen na SEH Kolom% Val Val van dier van paard, pony Val van hoogte, val uit, van van gymtoestel Val van tweewieler van fiets <10 3 <1 Val door sprong van gymtoestel Struikelen Zwikken Uitglijden Lichamelijk contact trap, schop Geraakt door bewegend object 40 <1 3 door bal 20 <1 2 door hockeystick <10 2 <1 Stoten tegen stilstaand object Acute fysieke belasting Totaal *Letselmechanismen met 350 of meer SEH-behandelingen in 2011

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013 Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Knieblessures Blessurecijfers Samenvatting In 2012 liepen alle sporters samen gemiddeld 860.000 knieblessures op. Dit is negentien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan en komt overeen

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken Sportblessures 2016 SEH-bezoeken Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014 rapport Tennisblessures Blessurecijfers 214 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures 10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures Vincent Hildebrandt (tno), Wanda Wendel-Vos (rivm), Claire Bernaards (tno), Huib Valkenberg (VeiligheidNL) en Jan-Willem Bruggink (cbs)

Nadere informatie

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers Rapport Verkeersongevallen 214 Ongevalscijfers Verkeersongevallen 214 - Ongevalscijfers 2 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met:

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met: 1 Ongevallen en Bewegen in Nederland Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek P.C. den Hertog 1 L.T.B. van Kampen 2 W.T.M. Ooijendijk 3 S.L. Schmikli 4 W. Schoots 1 I. Vriend 1 Uitgegeven door Stichting

Nadere informatie

Samenvatting. In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de onderwerpen die in dit proefschrift worden behandeld.

Samenvatting. In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de onderwerpen die in dit proefschrift worden behandeld. 155 Sport- en spelactiviteiten bevorderen over het algemeen de gezondheid. Deze fysieke activiteiten kunnen echter ook leiden tot blessures. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller : een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller Inhoud presentatie Onderzoekslijn Sport Blessure Informatie Systeem (BIS) Relevantie BIS Bespreking resultaten hoofdletsel

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan?

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan? Preventie ongevallen bij jongeren Hoe pak je dat aan? VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest ernstige letsels In opdracht van o.a. VWS,

Nadere informatie

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Samenvatting rapport Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Jaarlijks worden er 12.000 kinderen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling als

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

factsheet Effectiviteit van lichamelijke oefeningen bij valpreventie

factsheet Effectiviteit van lichamelijke oefeningen bij valpreventie factsheet Effectiviteit van lichamelijke oefeningen bij valpreventie Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

Ongevallen tijdens doe-het-zelven

Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven (Dhz) leidt jaarlijks tot gemiddeld 130.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. In 2013 vonden onder

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Ongevallen kerncijfers 2013 Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Factsheet: 39 Projectnummer: 20.0308

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016 Avonturijn Kinderopvang Maart 2017 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016 20 maart 2017 Inhoudsopgave Voorwoord blz.2 Registratie van ongevallen...blz.2

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie