1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting"

Transcriptie

1 Knieblessures Blessurecijfers Samenvatting In 2012 liepen alle sporters samen gemiddeld knieblessures op. Dit is negentien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan en komt overeen met 39 knieblessures per uren sport. Knieblessures waren de meest voorkomende sportblessures in Knieblessures hadden daarnaast ook de hoogste prevalentie, wat duidt op langdurige hinder. Deze beide parameters laten het belang zien van aandacht voor de preventie van knieblessures. Eén derde van de knieblessures ontstond geleidelijk. Twee op de vijf knieblessures hadden medische behandeling nodig. Knieblessures kwamen met SEHbehandelingen in 2011 op de vijfde plaats als er gekeken wordt naar het jaarlijks aantal SEHbehandelingen. Drie procent van de sporters die in 2011 met een knieblessure op de SEH-afdeling kwamen, werd na behandeling op de SEH-afdeling opgenomen in het ziekenhuis. Dat was een iets lager percentage opnamen dan bij een gemiddelde sportblessure. Knieblessures*: omvang van de problematiek Aantal blessures Totaal aantal knieblessures Medisch behandelde knieblessures Aantal behandelingen Fysiotherapeut Huisarts/huisartsenpost SEH-behandeling Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 270 * een knieblessure kan door verschillende behandelaars zijn behandeld, optellen van de aantallen blessures kan daarom tot dubbeltelling leiden en daarmee tot incorrecte totaalaantallen Bron: Letsel Informatie Systeem /2011, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland / 2012, VeiligheidNL; Letsellastmodel 2011, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Swenson,.M., Collins, C.L., Best, T.M. et al. Epidemiology in Knee Injuries among U.S. High School Athletes, 2005/ /2011. Medicine & Science in Sports & Exercise 2013;45(3): Overzicht problematiek uitwijzen of het relatief hoge aantal in 2012 een toevalsbevinding is of niet. Figuur 1 Knieblessures, aantal naar jaar Op basis van de enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland wordt geschat dat in 2012 tijdens sporten knieblessures (n=170) zijn opgelopen. Dit is negentien procent van alle sportblessures die in 2012 ontstaan zijn. Knieblessures waren daarmee de meest voorkomende sportblessures. Ter vergelijking, enkelblessures komen op de tweede plaats met blessures in Het aantal knieblessures in 2012 is groter dan in de paar jaar daarvoor (figuur 1). De tijd zal moeten Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland

2 Het aantal van knieblessures komt overeen met 39 knieblessures per uren dat er gesport werd in Ter vergelijking, bij enkelblessures was sprake van 35 blessures per uren sport. Knieblessures kwamen niet alleen het meeste voor in 2012, knieblessures hadden ook de hoogste prevalentie van alle blessures ( ). De prevalentie is het aantal personen dat op enig moment in de tijd last heeft van een knieblessure. De hoge prevalentie ten opzichte van de incidentie duidt dus op gemiddeld langdurige hinder van knieblessures. Twee op de vijf knieblessures hadden medische behandeling nodig (40%). Fysiotherapeuten behandelden in knieblessures waarvoor een veelvoud aan behandelingen nodig was, namelijk 1,5 miljoen behandelingen. Huisartsen kwamen op de tweede plaats ( knieblessures). In 2011 zijn knieblessures op een SEH-afdeling behandeld. In drie procent van gevallen (270) was na de behandeling op een SEH-afdeling een ziekenhuisopname noodzakelijk. Wie liepen een blessure op? Bij drie op de vijf knieblessures (58%) was de geblesseerde sporter een man. In de leeftijdsgroep jaar (31%) en jaar (29%) kwamen de meeste knieblessures voor (figuur 2). Wordt het aantal knieblessures afgezet tegen het aantal uren dat er gesport wordt, dan blijken sporters in de leeftijdsgroep jaar de grootste kans op een knieblessure te hebben (figuur 3). De kans voor mannen en vrouwen is overall vrijwel gelijk. Hoe zijn de blessures ontstaan? Een derde van alle knieblessures (35%) ontstond geleidelijk. Een kwart van de knieblessures (24%) is een herhaling van een eerdere blessures. Hardlopen (24%, ) en veldvoetbal (23%, ) waren beide verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle knieblessures in 2012 (tabel 1). Op de derde plaats komt fitness (10%). De knieblessures bij hardlopen ontstonden in de helft van de gevallen geleidelijk (55%) (tabel 2). Bij veldvoetbal ontstonden de knieblessures vooral plotseling (90%). Dit is in overeenstemming met het feit dat de knieblessures die op de SEH-afdeling behandeld worden (en meestal plotseling ontstaan zijn) verreweg het vaakst worden opgelopen tijdens veldvoetbal (zie hst 2). De knieblessures door hardlopen in 2012 komen overeen met 180 knieblessures per uren hardlopen. Veldvoetbal leidde tot 84 knieblessures per uur. De kans op een knieblessures is hiermee voor deze beide sporten relatief groot aangezien voor sport als totaal het gaat om 39 knieblessures per sporturen. Echter bij hardlopen is de kans op een knieblessure aanzienlijk groter dan bij veldvoetbal. Figuur 2 Knieblessures in 2012: aandeel naar leeftijd 40% 30% 20% 10% 0% Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 2012, VeiligheidNL Figuur 3 Knieblessures: jaarlijks aantal per sporturen, naar leeftijd en geslacht Totaal 0-14 jaar jaar 0-14 jaar* jaar jaar jaar jaar jaar 45j en ouder jaar Man Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 2012, VeiligheidNL *Aantal cases te klein voor betrouwbare schatting. 55j en ouder Vrouw Tabel 1 Sporttakken met veel knieblessures Totaal SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 1. Hardlopen (24%) 1. Veldvoetbal (46%) 1. Veldvoetbal (29%) 2. Veldvoetbal (23%) 2. Bewegingsonderwijs (8%) 2. Bewegingsonderwijs (14%) 3. Fitness (10%) 3. Hockey (6%) 3. Motorsport (11%) ; Ongevallen en Bewegen in Nederland 2012, VeiligheidNL

3 Eén op de drie sporters gaf aan dat de knieblessure was ontstaan door overbelasting (33%). In één op de vijf gevallen is de knieblessure ontstaan door verstappen, verzwikken of verdraaien (19%). Wat was de aard van de blessures? Eén op drie knieblessures was een verstuiking/ verdraaiing of bandletsel (31%). Een kwart van de sporters met een knieblessure gaf aan dat er sprake was van spier- of peesletsel (24%). Kneuzing/ bloeduitstorting (19%) werd door één op de vijf geblesseerden genoemd. Er is wat de typen knieblessures een verschil tussen plotseling ontstane en geleidelijk ontstane blessures (figuur 4, tabel 2). Figuur 4 laat zien dat plotseling ontstane knieblessures vooral verstuikingen/ verdraaiingen/ bandletsels (46%) en kneuzingen (21%) van de knie zijn. Bij de geleidelijk ontstane knieblessures komen overbelastingblessures (36%) en spier- en peesletsel (27%) naar voren. Hardlopen leidt overall vooral tot overbelastingblessures (36%) en spier- en peesletsel (28%) (tabel 2). Wordt er alleen naar de geleidelijk ontstane blessures door hardlopen gekeken, dan ligt zowel het aandeel overbelastingblessures (44%) als het aandeel spier- en peesletsel (32%) wat hoger. Bij de plotseling ontstane hardloopblessures komt de categorie verstuiking/ verdraaiing/ bandletsel als grootste naar voren (36%). Ook bij veldvoetbal (met 90% plotseling ontstane blessures) komt een verstuiking/verdraaiing/bandletsel het meeste voor (tabel 2). Dit is ook zo als er alleen naar de plotseling ontstane blessures wordt gekeken. Bij andere sporttakken is het aantal cases te klein voor een nadere uitsplitsing. Figuur 4 Knieblessures: wijze van ontstaan naar type knieblessure 0% 10% 20% 30% 40% 50% Verstuiking/verdraaiing/bandletsel Kneuzing, bloeduitstorting 3% 14% 21% 46% Plotseling ontstaan Geleidelijk ontstaan Spier- of peesletsel 13% 27% Kraakbeenletsel 13% 18% Schaafwond 1% 10% Overbelasting 9% 36% Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL Tabel 2 Knieblessures: sporttak naar wijze van ontstaan en type knieblessure Hardlopen Plotseling Geleidelijk Veldvoetbal Plotseling Geleidelijk ontstaan ontstaan Totaal ontstaan ontstaan* Totaal % % % % % % Overbelasting Verstuiking/ verdraaiing/ bandletsel Spier- of peesletsel Kneuzing, bloeduitstorting Verstuiking/verdraaiing/bandletsel Kraakbeenletsel Kraakbeenletsel Spier- of peesletsel Totaal Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland / 2012, VeiligheidNL *Aantal cases te klein voor uitsplitsing Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland / 2012, VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 2011, VeiligheidNL

4 2 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1. Enkel (16%, ) 2. Vingers 13%, ) 3. Pols (12%, ) 4. Schouder (8%, ) 5. Knie (7%, ) In 2011 vonden naar schatting SEHbehandelingen plaats bij sporters met een knieblessure. behandeld (n=1.088). Knieblessures staan hiermee op de vijfde plaats als er gekeken wordt naar het aantal SEH-behandelingen in 2011: Het aantal knieblessures behandeld op de SEHafdeling is vanaf halverwege de jaren tachtig tot en met het begin van de 21e eeuw bijna gehalveerd. Na een periode waarin er sprake was van een stabilisatie lijkt er nu weer sprake van een lichte daling (figuur 5). Figuur 5 Knieblessures: Jaarlijks aantal SEH-behandelingen door sport Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wie lopen een blessure op? In 2011 was ruim twee derde van de op de SEHafdeling behandelde sporters met een knieblessure een man (70%, 7.300). Het grootste deel van de slachtoffers waren sporters in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar (64%). In alle leeftijdsgroepen zijn jongens/mannen veruit in de meerderheid (figuur 6). Figuur 6 Knieblessures: SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Aantal SEH-behandelingen Aandeel binnen alle SEH-behandelingen i.v.m. een sportblessure 0% 5% 10% Totaal 7% jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw jaar jaar jaar 55j en ouder 0-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 55j en Man Vrouw 3% 5% 5% 6% 5% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 10%

5 Kijken we binnen verschillende leeftijdsgroepen, dan is in figuur 6 is te zien dat bij sporters in de leeftijdsgroep jaar relatief gezien de meeste knieblessures voorkwamen, namelijk tien procent van de sportblessures die in deze leeftijdsgroep op een SEHafdeling behandeld werden, was een knieblessure. Ter vergelijking, bij de jongste sporters was slechts drie procent van de blessures en knieblessure. Er was weinig verschil tussen mannen (7%) en vrouwen (6%). Hoe ontstaan de blessures? Het is aannemelijk dat de knieblessures die op een SEH-afdeling behandeld worden plotseling ontstaan zijn. Sporttak Veldvoetbal was in 2011 verantwoordelijk voor bijna de helft van alle knieblessures waarmee sporters zich meldden op een SEH-afdeling (46%) (tabel 1, figuur 7). Bewegingsonderwijs volgde op afstand met 8%. Logischerwijze zijn deze blessures vooral terug te vinden bij schoolgaande jeugd en dan met name bij kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar. Op de derde plaats kwam hockey (6%). Het aandeel knieblessures verschilde per sporttak. Veldvoetbal leidde in 2011 tot SEHbehandelingen in verband met een knieblessure. Dit was tien procent van alle veldvoetbalblessures die in 2011 op een SEH-afdeling werden behandeld (figuur 7). Binnen de top 10 (2011) van sporten met de meeste knieblessures die op een SEH-behandeling behandeld werden, was het aandeel bij de skiën het grootst. Eén op de zes skiblessures (16%) die in 2011 op een SEH-afdeling werden behandeld, was een knieblessure. Figuur 7 Knieblessures: SEH-behandelingen naar sporttak Aantal SEH-behandelingen - top 10 Aandeel binnen alle SEH-behandelingen i.v.m. een sportblessure Veldvoetbal Bew. onderwijs 5% 10% Hockey 6% Zaalvoetbal Vechtsport 8% 7% Skiën 16% 0 Veldvoetbal Bew. onderwijs Hockey Zaalvoetbal Skiën Vechtsport Paardensport Basketbal Volleybal Motorsport Paardensport 2% Basketbal 8% Volleybal 6% Motorsport 6% 0% 5% 10% 15% 20% Kijken we alleen naar de mannen, dan was veldvoetbal verantwoordelijk voor nog een groter deel van alle knieblessures die behandeld werden op de SEH-afdeling, namelijk 56% (tabel 3). Maar ook bij vrouwen staat veldvoetbal bovenaan. Bij een tweedeling naar leeftijd (0-14 jaar en 15 jaar en ouder) blijken bij beide leeftijdsgroepen dezelfde sporten in de top 3 te staan, echter niet in dezelfde volgorde (tabel 3). Bij beide leeftijdsgroepen leidde voetbal wel tot de meeste knieblessures die op een SEH-afdeling behandeld moesten worden. Bewegingsonderwijs en hockey volgen op plaats 2 en 3 (0-14 jaar) respectievelijk 3 en 2 (15 jaar en ouder).

6 Tabel 3 Knieblessures: SEH-behandelingen naar sporttak (top 10), geslacht en leeftijd Mannen Vrouwen 0-14 jaar 15 jaar en Aantal % Aantal % Aantal % ouder Aantal % Veldvoetbal Veldvoetbal Veldvoetbal Veldvoetbal Bew.onderwijs Bew.onderwijs Bew.onderwijs Hockey Zaalvoetbal Hockey Hockey Bew.onderwijs Hockey Paardensport Zwemmen 70 3 Zaalvoetbal Vechtsport Skiën Skiën 70 3 Vechtsport Motorsport Handbal Handbal 50 2 Paardensport Basketbal Volleybal Schaatsen 50 2 Skiën Zwemmen Tennis Motorsport 50 2 Basketbal Volleybal Korfbal Skeeleren/skaten 50 2 Volleybal Tennis 90 1 Zwemmen 90 3 Basketbal 40 2 Motorsport Als er gekeken wordt naar de kans tijdens het beoefenen van sport een knieblessure op te lopen die behandeld moet worden op een SEH-afdeling, dan blijkt ook de kans op een knieblessure tijdens veldvoetbal in 2012 relatief groot was (2,2 per uren veldvoetbal). Echter de kans op een knieblessure was bij zaalvoetbal en hockey vrijwel even groot (2,1 respectievelijk 1,9 SEH-behandelingen per uren zaalvoetbal). Ter vergelijking bij bewegingsonderwijs ging het om 0,52 SEHbehandelingen per uur en overall voor sport was er in 2012 sprake van 0,47 knieblessures per sporturen. Letselmechanisme Een groot deel van de knieblessures, die zijn ontstaan tijdens het sporten en die op de SEH-afdeling werden behandeld in 2011, werd veroorzaakt door (ver)zwikken of verdraaien (37%). Dit aandeel was relatief laag in de leeftijdsgroep 0-17 jaar (26%) en relatief hoog bij sporters van 35 tot 44 jaar (49%). Eén op de zeven knieblessures wordt veroorzaakt door lichamelijk contact (15%). Bij een derde hiervan is bekend dat er sprake was van een trap/schop. Het aandeel knieblessures door lichamelijk contact neemt ruwweg af met het toenemen van de leeftijd. Op de derde plaats in de rangorde van ongevalsscenario's staat acute fysieke overbelasting (9%). Bij sporters van 45 jaar en ouder ontstond in één op de zes gevallen de knieblessure die op een SEH-afdeling behandeld werd door acute fysieke overbelasting (17%). Locatie De helft van de knieblessures die op de SEH-afdeling behandeld werden, ontstond op een sportveld (52%), een vijfde in een sporthal of gymnastieklokaal (22%). Dit sluit aan bij de sporttakken waarbij met name knieblessures ontstaan. Wat is de aard van de blessures? Twee op de vijf sporters die voor een knieblessure op een SEH-afdeling werden behandeld, hadden een distorsie van de knie (41%). In de leeftijdsgroep en jaar was de helft van de knieblessures een distorsie (49%) (bijlage). Een derde van de knieblessures was oppervlakkig letsel of een kneuzing van de knie (30%). Dit aandeel (40%) was verreweg het grootst bij de jongste sporters (0-17 jaar). Bij de sporttakken met de meeste knieblessures (top 5) valt op dat (met uitzondering van bewegingsonderwijs) de meeste sporters op de SEHafdeling kwamen met een distorsie van knie (tabel 4). Bij zaalvoetbal en skiën betrof dat de helft van alle sporters met een knieblessure die op een SEHafdeling wordt behandeld. Bij bewegingsonderwijs is het aandeel kinderen met oppervlakkig letsel aan de knie het grootst. Opvallend is het hoge aandeel sporters met een knieluxatie door zaalvoetbal en bewegingsonderwijs.

7 Tabel 4 Knieblessures: SEH-behandelingen naar sporttak (top 5) en type knieblessure Totaal Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Hockey Zaalvoetbal Skiën Aantal % Aantal % Aantal Aantal % Aantal % Aantal % Distorsie Oppervlakkig letsel/ kneuzing Luxatie <10 3 Spier- of peesletsel Fractuur < Open wond Overig gespecificeerd < <10 3 <10 3 Onbekend 40 <1 20 < <10 3 Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem / 2011, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 2011, VeiligheidNL 3 Ziekenhuisopnamen In de registratie van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om knieblessures door sport te onderscheiden van knieletsel na een privé- of arbeidsongeval. De onderstaande gegevens betreffen daarom knieblessures waarvoor de sporter direct na de SEH-behandeling is opgenomen in het ziekenhuis. Dit beeld van ziekenhuisopnamen is niet volledig. Veel knieblessures zullen pas na een langer voortraject tot opname leiden. Jaarlijks worden gemiddeld 270 sporters met een knieblessure via de SEH-afdeling opgenomen in het ziekenhuis. Dit is drie procent van alle sporters die in 2011 in verband met een knieblessure werden behandeld op een SEH-afdeling. Daarmee lijken knieblessures die op een SEH-afdeling worden behandeld minder ernstig dan de gemiddelde sportblessure die op de SEH-afdeling behandeld wordt. Daarbij vond namelijk in vijf procent van de gevallen een ziekenhuisopname plaats na behandeling op de SEH-afdeling. Het aantal ziekenhuisopnamen in verband met een knieblessure is in de periode van eind jaren tachtig tot midden jaren negentig sterk gedaald (figuur 8). Deze daling is vooral veroorzaakt door een afname van het opnamepercentage aangezien in die periode het aantal SEH-behandeling slechts beperkt daalde (zie hst 2). De daling heeft zich daarna echter niet doorgezet alhoewel het aantal SEH-behandeling wel verder daalde. In figuur 6 is te zien dat dit (mede) veroorzaakt is doordat het opnamepercentage weer toenam. Het aantal opnamedagen is over de gehele periode ruwweg blijven dalen. Mogelijk spelen bij deze ontwikkelingen veranderd opnamebeleid en/of veranderingen in het vergoedingenstelsel een rol. Wie lopen een blessure op? Bij vrijwel alle ziekenhuisopnamen (na SEHbehandeling) in verband met een knieblessure was het slachtoffer een man (96%). Bij de SEHbehandelingen was dit zeventig procent. Ongeveer twee op de vijf sporters was 35 jaar of ouder (39%); bij de SEH-behandelingen is dit 17%. De knieblessures bij mannen en oudere sporters zijn dus relatief vaker ernstig dan de knieblessures bij vrouwen en jongere sporters.

8 Figuur Knieblessures: Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling door sport ; jaarlijks aantal, opname percentage en opname duur Aantal ziekenhuisopnamen % Opname percentage 2% 0% Gemiddelde opnameduur (in dagen) Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Hoe ontstaan de blessures? Sporttak Voetbal was in 2011 verantwoordelijk voor één op de drie ziekenhuissopnamen (na SEH-behandeling) in verband met een knieblessure (29%), bewegingsonderwijs voor één op de zeven (14%) (tabel 1). Het aantal ziekenhuisopnamen per sporttak was klein. Het is daarom niet zinvol verdere uitspraken te doen over de ziekenhuisopnamen per sporttak. Letselmechanisme Bijna drie kwart van de ziekenhuisopnamen (na behandeling op de SEH-afdeling) vond plaats wegens een knieblessure door een val (71%), in veel gevallen (ver)zwikken of verdraaien (29%). Eén op de zeven knieblessures waarvoor een ziekenhuisopname nodig was, was het gevolg van acute fysieke overbelasting (14%). Locatie Ten opzichte van de knieblessures behandeld op de SEH-afdeling, was bij de ziekenhuisopnamen de ongevalslocatie sportveld ondervertegenwoordigd (39%; SEH: 52%). Hieruit kan geconcludeerd worden de knieblessures opgelopen op een sportveld relatief minder vaak ernstig zijn dan die opgelopen op de overige locaties. Wat is de aard van de blessures? In een derde van de gevallen vond de ziekenhuisopname plaats in verband met een fractuur van het kniegewricht (32%%), een ernstige blessure.

9 4 Overige letselgegevens Een zeer recente publicatie (Swendon, 2013) beschrijft een grootschalig epidemiologisch onderzoek naar knieblessures bij high-school atleten in de VS. De gegevensverzameling plaatsvond gedurende de studiejaren 2005/2006 tot en met 2010/2011. In dit onderzoek was sprake van een blessure als aan de volgende voorwaarde werd voldaan: 1. De blessure ontstond tijdens deelname aan een georganiseerde training, wedstrijd (of optreden). 2. Er was medische behandeling nodig door een trainer of huisarts. 3. De blessure leidde tot een beperking van de sportdeelname van één of meer dagen. De blessures werden door de trainers vastgelegd in een digitale database waarin ze allerlei gegevens over de atleet, de blessure en het ontstaan van de blessure moesten vastleggen. De volgende sporttakken zijn onderzocht: American football, veldvoetbal, volleybal, basketbal, worstelen, honkbal, softbal, veldhockey, gymnastiek/turnen, ijshockey, lacrosse, zwemmen/duiken, atletiek en cheerleading. In de onderzoeksperiode was sprake van 2,98 knieblessures per sportdeelname-eenheden (één deelname-eenheid = één deelname aan training of wedstrijd). De knieblessure ontstonden vaker tijdens een wedstrijd dan tijdens een training. Tijdens American football liepen de sporters het grootste risico (6,29 knieblessures per sportdeelnameeenheden), gevolgd door damesvoetbal (4,53) en gymnastiek/turnen door meisjes (4,23). Een vergelijking tussen jongens en meisjes bij sporten die door beide seksen beoefend werden, laat een grotere kans op een knieblessure zien voor meisjes. Bron: Swenson,.M., Collins, C.L., Best, T.M. et al. Epidemiology in Knee Injuries among U.S. High School Athletes, 2005/ /2011. Medicine & Science in Sports & Exercise 2013;45(3): Kosten van letsel Medische kosten De gemiddelde directe medische kosten van knieblessures die op de SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond in 2011, bedroegen 980. Dit komt voor 2011 in totaal neer op 10 miljoen. Knieblessures lijken gemiddeld iets goedkoper dan de gemiddelde kosten van een gemiddelde sportblessure die op de SEH-afdeling behandeld wordt ( 1.100). De kosten verschilden aanzienlijk per type knieblessure. Zo kostten bijvoorbeeld oppervlakkige letsels gemiddeld 520 en spier- of peesletsels aan de knie gemiddeld De gemiddelde directe medische kosten van knieblessures die op de SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond in 2011, verschilden ook per sporttak (wat ongetwijfeld met bovenstaande verband houdt). Zo waren de medische kosten van knieblessures door bijvoorbeeld fitness ( 1.200), skiën ( 1.100) en zaalvoetbal ( 1.100) relatief hoog. Dit wijst op relatief ernstigere knieblessures. Voor een knieblessure opgelopen tijdens bijvoorbeeld bewegingsonderwijs ( 840) of veldvoetbal ( 890) waren de gemiddelde directe medische kosten lager en waren de knieblessures dus gemiddeld minder ernstig. Veldvoetbal was in 2011 ondanks de relatief lage gemiddelde kosten de sport met verreweg het grootste aandeel in de totale medisch kosten van knieblessures die op de SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond, te weten 42 procent van het totaal. Uiteraard komt dit door het grote aantal blessures door veldvoetbal. Kosten van arbeidsverzuim De gemiddelde kosten van arbeidsverzuim door knieblessures die op de SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond in 2011, bedroegen Dit komt voor 2011 in totaal eveneens neer op 10 miljoen. Kosten van arbeidsverzuim door een knieblessure leken gemiddeld aanzienlijk lager dan die kosten voor een gemiddelde sportblessure die op de SEH-afdeling

10 behandeld wordt of waarvoor een ziekenhuisopname plaatsvond ( 5.500). Uiteraard varieerden ook de verzuimkosten afhankelijk van het type blessure en de sporttak die het slachtoffer beoefende tijdens het oplopen van de knieblessure. Bron: Letsellastmodel 2011, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem 2011, VeiligheidNL 6 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na behandeling op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen 2011, tenzij anders is aangegeven. Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Deze databron bevat onder andere gegevens over het totaal aantal blessures, medisch behandelde blessures en sportdeelname. De gegevens afkomstig uit OBiN betreffen 2012 tenzji anders vermeld. Voor informatie over ziekenhuisopnamen is geen informatie uit de Landelijke Medische Registratie van ziekenhuisopnamen beschikbaar. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling 7 Meer cijfers VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar

11 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Tips voor preventie Voor een persoonlijk advies over het voorkomen van blessures, ga naar Blessure opgelopen? Op de website is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg.

12 Tabellen

13 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Knie Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % 0-4 jaar <10 <1 - - <10 <1 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal %

14 SEH-behandelingen naar type sport Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Knie Aantal % Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Hockey Zaalvoetbal Skien Vechtsport Paard-of ponyrijden Basketbal Volleybal Motorsport Zwemmen Handbal Tennis Gymnastiek/turnen Hardlopen/joggen Korfbal Schaatsen Overig Onbekend Totaal

15 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Knie 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Val Zwikken Val door sprong Val van tweewieler van fiets 40 <1 <10 < van crossmotor < Struikelen Uitglijden Val van dier < van paard, pony < Val van hoogte, val uit, van Val, niet gespecificeerd Val, overig Contact met object Geraakt door bewegend object < door bal door racket, stick, club, bat <10 1 < door hockeystick <10 <1 < Stoten tegen stilstaand object <10 <1 <10 1 < Contact met object, overig 40 < <1 Overig scenario Lichamelijk contact trap, schop botsing < Acute fysieke belasting Overig scenario, overig Totaal

16 SEH-behandelingen naar locatie ongeval x leeftijd Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Knie 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Sportlocatie sportveld sporthal, gymnastieklokaal skibaan, skipiste zwembad race[cross-]circuit <10 < ijsbaan < manege 30 <1 20 < < Natuurgebied Straat, rijweg, trottoir rijweg 30 <1 <10 < < Overig <10 < Onbekend Totaal Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

17 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Knie 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Heup/been/voet Knie distorsie knie oppervlakkig letsel/kneuzing knie luxatie knie fractuur knie open wond knie < Totaal

18 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Knie Man Vrouw Totaal Aantal 1 % Aantal 1 % Aantal 1 % 0-14 jaar jaar jaar < jaar en ouder Totaal < % Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken Sportblessures 2016 SEH-bezoeken Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013 Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014 rapport Tennisblessures Blessurecijfers 214 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met:

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met: 1 Ongevallen en Bewegen in Nederland Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek P.C. den Hertog 1 L.T.B. van Kampen 2 W.T.M. Ooijendijk 3 S.L. Schmikli 4 W. Schoots 1 I. Vriend 1 Uitgegeven door Stichting

Nadere informatie

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman Enkel de Enkel 2 April Utrecht Jeroen Bijman Jeroen Bijman Sportfysiotherapeut Bestuurslid NVFS Bijman+Helsloot Fysiotherapie Linkedin Twitter: jeroen_bijman Blog: Hardlopende gedachten van een Sportfysiotherapeut

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

Trainersbijeenkomst 9 september 2015

Trainersbijeenkomst 9 september 2015 Trainersbijeenkomst Programma ductie Bakker & De Vos van sportblessures Bakker & De Vos Centrum voor bewegen en gezondheid Actief op sportgebied middels begeleiding & sponsoring van sportclubs, waaronder

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller : een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller Inhoud presentatie Onderzoekslijn Sport Blessure Informatie Systeem (BIS) Relevantie BIS Bespreking resultaten hoofdletsel

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures 10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures Vincent Hildebrandt (tno), Wanda Wendel-Vos (rivm), Claire Bernaards (tno), Huib Valkenberg (VeiligheidNL) en Jan-Willem Bruggink (cbs)

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen TNO-rapport PG/B&G/2005.060 Persoonlijke beschermingsmiddelen Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 20 Info_B&G@pg.tno.nl Datum 23 maart 2005 Auteur(s) Drs.

Nadere informatie

Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging. Esther Schoots, sportarts

Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging. Esther Schoots, sportarts Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging Esther Schoots, sportarts SMA Utrecht Sportcentrum Olympos www.smautrecht.nl Programma Kennismakingsrondje Blessures, belasting/belastbaarheid, preventie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Ongevallen kerncijfers 2013 Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Factsheet: 39 Projectnummer: 20.0308

Nadere informatie

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers Rapport Verkeersongevallen 214 Ongevalscijfers Verkeersongevallen 214 - Ongevalscijfers 2 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek

Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Sportparticipatie 2012 Tabellenboek Onderzoek & Statistiek April 2013 Wat staat er in het tabellenboek? Het tabellenboek presenteert als eerste de zogenaamde rechte tellingen. Deze tellingen geven de door

Nadere informatie

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Samenvatting rapport Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Jaarlijks worden er 12.000 kinderen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling als

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Twente (acute) enkelverstuiking van alle kanten bekeken

Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Twente (acute) enkelverstuiking van alle kanten bekeken Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Twente (acute) enkelverstuiking van alle kanten bekeken Jeffrey Jansen NVFS Bas Veger VSG Hoeveel sportblessures zijn er jaarlijks in Nederland?

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie