Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Val in en om huis (55 jaar en ouder)"

Transcriptie

1 Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na een val is in de eigen vertrouwde omgeving gevallen, namelijk in of om het huis. Vijftien procent van de ouderen die in of om huis is gevallen is op de locatie vaste trap gevallen, en tien procent in een sanitaire ruimte. Dit zijn, gezien het aantal ongevallen en de tijd dat men zich in deze ruimte bevindt, de meest onveilige plekken in huis voor ouderen. Zowel voor SEH-behandelingen als voor ziekenhuisopnamen na een val in of om huis geldt dat vrouwen duidelijk de grootste risicogroep zijn. Een val op de locatie vaste trap komt relatief vaak bij mensen jonger dan 75 jaar voor, terwijl de kans op een val in een sanitaire ruimte voor 75-plussers groter is dan bij mensen jonger dan 75 jaar. De opgelopen letsels zijn vaak ernstig. Meer dan de helft van de slachtoffers loopt een fractuur op na een val in of om huis. Ruim een derde van de slachtoffers wordt na de SEH-behandeling in het ziekenhuis opgenomen. Dit is een hoger aandeel opnamen dan na een val in het algemeen bij ouderen, een val in of om huis lijkt tot ernstiger letsel te leiden dan een val in het algemeen. Aantal letsels opgelopen bij een val in of om huis bij 55-plussers SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen Overledenen Val in of om huis Val op locatie vaste trap Val in sanitaire ruimte Val van vaste trap of stoep 2 60 overledenen na SEH-behandeling geregistreerd in de periode Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 4 Val in en om huis van/naar/in toilet/badkamer Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek; Landelijke Medische Registratie , Prismant; Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Letsellastmodel 2009, Consument en Veiligheid i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

2 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Jaarlijks worden mensen van 55 jaar of ouder op een SEH-afdeling behandeld na een valongeval in of om huis. Dit is 46% van alle 55- plussers die op de SEH-afdeling komen na een val. Voor 75-plussers geldt dat 49% van de slachtoffers van een valpartij in of om huis is gevallen. Het aandeel vallen in of om huis neemt ten opzichte van vallen totaal dus niet veel toe met de leeftijd: De meeste valongevallen in en om huis gebeuren op de locatie vaste trap, daarna volgen de locaties woonkamer, tuin, slaapkamer en badkamer of douche (figuur 1). Figuur 1 Percentage SEH-behandelingen na een val in of om huis bij 55-plussers, naar locatie van de val vaste trap 15% overig, onbekend 43% woonkamer 11% tuin 8% toilet 3% keuken 5% badkamer, douche 7% slaapkamer 8% Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Als ook rekening wordt gehouden met de tijd dat men op een bepaalde locatie in huis is (zie paragraaf 5), blijkt het risico op een ongeval het grootst op de trap, gevolgd door de badkamer/douche en het toilet (tabel). In deze factsheet wordt daarom speciaal aandacht besteed aan een val op de locatie vaste trap en een val in sanitaire ruimten (badkamer, douche en toilet). Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

3 Tabel Onveiligste locaties in huis, naar risico van ongeval 1 1.Trap 2. Badkamer/douche 3. Toilet 4. Gang/hal/entree 5. Keuken 6. Woonkamer 7. Slaapkamer 1 Monné, T.K.J., De onveiligste plaatsen bij senioren thuis : een risicoanalyse naar ongevallen in de woning, Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid, Wie lopen letsel op? Drie kwart van de 55-plussers die op een SEHafdeling komen na een valongeval in of om huis is een vrouw (74%, ). De meeste slachtoffers zijn tussen de 75 en 84 jaar (31%, ). Als rekening wordt gehouden met het aantal inwoners neemt de kans op een val sterk toe met het toenemen van de leeftijd, zowel voor mannen als voor vrouwen (figuur 2). Jaarlijks wordt 1 op de 180 mensen van 55 tot en met 64 jaar op een SEHafdeling behandeld na een val in of om huis. De kans loopt op tot 1 op 27 bij 85-plussers. Val op locatie vaste trap Jaarlijks worden plussers op een SEHafdeling behandeld na een val op de locatie vaste trap. In tegenstelling tot bij vallen in en om huis zijn het de jongere senioren die het vaakst letsel oplopen na een val op de locatie vaste trap. Bijna de helft van de slachtoffers is jonger dan 65 jaar (45%, 3.000). De woonsituatie van ouderen kan hierin een rol spelen: mogelijk wonen oudere senioren vaker gelijkvloers dan jongere senioren. Val in sanitaire ruimte (badkamer, douche, toilet) Jaarlijks worden plussers op een SEHafdeling behandeld na een val in een sanitaire ruimte. Meer dan de helft is 75 jaar of ouder (56%, 2.600). Figuur 2 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen per inwoners na een val in of om huis, naar leeftijd en geslacht Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

4 Hoe ontstaan de letsels? Bijna één op de vijf slachtoffers is gevallen van een trap of ladder (18%, 8.300). Met name een val van de vaste trap komt veel voor (15%, 6.900, tabel 1, bijlage). Nog eens bijna een vijfde van de slachtoffers is gestruikeld (17%, 7.800). Struikelen komt bij alle leeftijdsgroepen ongeveer evenveel voor. Tien procent van de slachtoffers is gevallen van een hoogte (4.400), bijvoorbeeld uit bed of van een zitmeubel. Acht procent van de slachtoffers is uitgegleden (3.800), bijvoorbeeld over een natte of gladde vloer. Een val in een sanitaire ruimte is vaker een uitglijdongeval (26%, 1.200) (tabel 1, bijlage). Een val op de locatie vaste trap is verreweg de meeste gevallen een val van de vaste trap (93%). In vijf procent van de gevallen verzwikt men zich. In 29% van de gevallen is de precieze wijze van de val in of om huis niet bekend; dit percentage neemt toe tot 40% bij slachtoffers van 75 jaar of ouder. Bijna de helft van de ongevallen gebeurt terwijl het slachtoffer loopt in of om huis (tabel 2, bijlage). Dit geldt voor zowel jongere als oudere slachtoffers. Een tiende van de slachtoffers valt tijdens het doen van huishoudelijke werkzaamheden. Dit is vaker bij jongere dan oudere senioren het geval. Zeven procent van de slachtoffers loopt letsel op door een val terwijl ze bezig zijn met persoonlijke verzorging. Dit percentage is een stuk hoger bij een val in een sanitaire ruimte: meer dan de helft van de slachtoffers was bezig met persoonlijke verzorging ten tijde van de val (55%, 2.500). In een kwart van de gevallen is de activiteit van het slachtoffer niet bekend. Wat is het tijdstip van het ongeval? Ruim vier van de tien valongevallen in huis gebeuren in de middag (43%, ), een kwart in de ochtend (26%, ), een kwart in de avond (23%, ) en 7% gebeurt in de nacht (3.300, tabel 3, bijlage). Valongevallen op de locatie vaste trap gebeuren iets vaker 's nachts (11%), evenals valongevallen in een sanitaire ruimte (11%). Ook valt op dat binnen de valongevallen in sanitaire ruimten met name valongevallen op het toilet vaak 's nachts plaatsvinden: bijna één op de vijf valongevallen in het toilet gebeurt 's nachts (18%). Een val op het toilet lijkt 's nachts vaker dan op andere tijdstippen door ziekte of onwel worden te gebeuren. Bij een val op de loactie vaste trap die 's nachts plaatsvindt is vaker alcohol betrokken dan op andere momenten. Wat is de aard van de letsels Een val in of om huis leidt vaak tot een fractuur (57%, ). Vier van de tien slachtoffers die na een val in of om huis op de SEH-afdeling worden behandeld hebben letsel aan de onderste ledematen (39%, tabel 3, bijlage). Dertien procent van de slachtoffers heeft een heupfractuur opgelopen. Bij 75-plussers is het aandeel heupfracturen na een val in of om huis zelfs 21%. Een derde van de slachtoffers loopt letsel op aan de bovenste ledematen (34%, ). Dit is vaak een polsfractuur (11%, 5.100). Dertien procent van de slachtoffers loopt letsel op aan het hoofd, de hals of de nek (5.900) en twaalf procent aan romp of wervelkolom (5.300). Het aandeel letsels aan hoofd, hals of nek na een val op de locatie vaste trap is met 18% groter dan na een val in huis in het algemeen, het aandeel letsels aan schouder, arm en hand is juist lager (26%, figuur 3) Letsels door een val in een sanitaire ruimte wijken weinig af van die na een val in of om huis in het algemeen (tabel 4, bijlage). Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

5 Figuur 3 Percentage SEH-behandelingen na een val, naar getroffen lichaamsdeel 45% 40% 35% 30% 25% 20% in en om huis sanitaire ruimte vaste trap 15% 10% 5% 0% Hoofd/hals/nek Romp/wervelkolom Schouder/arm/hand Heup/been/voet Overig Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Een derde van de slachtoffers wordt na de SEHbehandeling in het ziekenhuis opgenomen (35%), bij 75-plussers is dit 45%. Het opnamepercentage na een val op de locatie vaste trap is iets lager (32%) en het opnamepercentage na een val in een sanitaire ruimte is licht hoger (38%) dan na een val in of om huis in het algemeen. Een val in een sanitaire ruimte lijkt dus ernstiger letsel tot gevolg te hebben dan een val op de locatie vaste trap. Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek; Monné, T.K.J., De onveiligste plaatsen bij senioren thuis : een risicoanalyse naar ongevallen in de woning, Amsterdam : Stichting Consument en Veiligheid, Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

6 Ziekenhuisopnamen Jaarlijks worden gemiddeld plussers in het ziekenhuis opgenomen vanwege letsel opgelopen door een val in of om huis. Zeven van de tien slachtoffers zijn 75 jaar of ouder, en bijna drie kwart van de slachtoffers is een vrouw. De kans om na een val in of om huis in het ziekenhuis te worden opgenomen neemt sterk toe met de leeftijd, met name bij mensen van 75 jaar en ouder (figuur 3). Eén op de 970 mensen van jaar wordt jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen na een val in of om huis. Dit loopt op tot 1 op 54 bij mensen van 85 jaar en ouder. Figuur 3 Aantal ziekenhuisopnamen per inwoners na een val in of om huis, naar leeftijd en geslacht Bron: Landelijke Medische Registratie , Prismant; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Een vijfde van de slachtoffers wordt opgenomen na te zijn gestruikeld of uitgegleden (21%, 3.200). Eén van de acht slachtoffers is van de vaste trap of stoep gevallen (13%, 2.000). Evenals bij de SEHbehandelingen is dit aandeel hoger bij jongere senioren dan bij oudere. Zeven procent van de slachtoffers (1.100) is opgenomen na een val van een hoogte, bijvoorbeeld een val uit stoel of bed. Zeven van de tien opgenomen slachtoffers heeft een fractuur opgelopen. Bij vier van de tien slachtoffers (bij 75-plussers zelfs 46%) is dit een heupfractuur. Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

7 In de Landelijke Medische Registratie, de statistiek voor ziekenhuisopnamen, zijn geen gegevens beschikbaar over ziekenhuisopnamen na een val in een sanitaire ruimte. Wel is bekend dat jaarlijks plussers na een val in een sanitaire ruimte na de SEH-behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis. Ruim een derde van hen wordt opgenomen met een heupfractuur (36%, 630). Bron: Landelijke Medische Registratie , Prismant; Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Overledenen ouderen boven de 80 jaar dat overlijdt na een val in of om huis is groot. In tegenstelling tot bij de SEHbehandelingen en ziekenhuisopnamen is het risico voor vrouwen niet groter dan voor mannen (figuur 4). Jaarlijks komen plussers te overlijden na in of om huis te zijn gevallen. Met name het aantal Figuur 4 Aantal dodelijke slachtoffers per inwoners na een val in of om huis, naar leeftijd en geslacht Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood ; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek In 14% van de gevallen kwam het slachtoffer ten val onderweg van, naar of in het toilet of de badkamer. In bijna een derde van de gevallen is de activiteit ten tijde van het slachtoffer niet bekend. Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

8 In de Statistiek niet-natuurlijke dood is niet te selecteren op de locatie vaste trap. Wel is bekend dat in de periode plussers zijn overleden nadat ze op de SEH-afdeling zijn behandeld na een val van de vaste trap. Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood ; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Kosten en gevolgen van letsel een vaste trap ( 5.100) zijn lager dan die van een val in of om huis, de kosten van een val in een sanitaire ruimte juist hoger ( 8.500). Letsels opgelopen na een val in een sanitaire ruimte lijken ernstiger dan na een val van de vaste trap. De gemiddelde directe medische kosten van een val in of om huis waarna een SEH-behandeling of ziekenhuisopname is gevolgd bedragen naar schatting Dit is iets meer dan de gemiddelde kosten van een val in het algemeen ( 6.900). De gemiddelde kosten van een val van De totale jaarlijkse directe medische kosten van een val in of om huis zijn 390 miljoen euro. Vier vijfde deel van deze kosten komen voor rekening van 75-plussers. Bron: Letsellastmodel 2009, Consument en Veiligheid i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Expositiegegevens In het rapport 'De onveiligste plaatsen bij senioren thuis' is berekend dat van de tijd die senioren thuis doorbrengen zij gemiddeld 50% in de slaapkamer zijn en 26% in de woonkamer. Daarna volgen de keuken (9,8%), het toilet (2,8%), de badkamer (2,0%) en de gang/hal/entree (1,4%). De minste tijd brengen senioren door op de trap (0,48%). In de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2010 woonden er gemiddeld bijna 4,5 miljoen ouderen vanaf 55 jaar in Nederland. Dit is 27% van de totale bevolking in die periode. Het aandeel 65- plussers was in deze periode 15% (ca 2,4 miljoen). De prognoses laten zien dat het aantal ouderen in de samenleving de komende dertig jaar sterk zal toenemen. De verhouding tussen het aantal ouderen en de werkzame bevolking zal zelfs verdubbelen. Bron: Monné, T.K.J., De onveiligste plaatsen bij senioren thuis : een risicoanalyse naar ongevallen in de woning, Amsterdam : Stichting Consument en Veiligheid, 2005; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek; Garssen, J., Duin, C. van, Grijze druk zal verdubbelen (2007) Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

9 Toelichting bronnen letselgegevens Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem (LIS), de Landelijke Medische Registratie (LMR), de Statistiek nietnatuurlijke dood (NND) en het Letsellastmodel (kosten). Voor de analyse van valongevallen in en om huis is gebruik gemaakt van gegevens uit LIS (SEHbehandelingen), LMR (ziekenhuisopnamen) en NND (overledenen). Voor gegevens over valongevallen op of van de vaste trap is gebruik gemaakt van gegevens uit LIS (SEH-behandelingen, overledenen na SEHbehandeling) en LMR (ziekenhuisopnamen). In deze factsheet wordt (bij SEH-behandelingen) gesproken over valongevallen op de locatie vaste trap. Een val op de locatie vaste trap (in of om huis) hoeft niet noodzakelijk een val van de vaste trap zijn. Men kan ook letsel oplopen door zwikken, struikelen of een val tegen een (onderdeel van de) trap. Voor ziekenhuisopnamen is niet te selecteren op de locatie vaste trap, hier gaat het om een val van vaste trap of stoep op de locatie in of om huis. Voor valongevallen in sanitaire ruimten is gebruik gemaakt van LIS (SEH-behandelingen, ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling) en NND (overledenen). Voor doden gaat het om overledenen na een val onderweg van, naar of in het toilet of de badkamer. In de Landelijke Medische Registratie, de bron voor gegevens over ziekenhuisopnamen, is het niet mogelijk om te selecteren op alleen privéongevallen. In werkelijkheid gaat het hier om ziekenhuisopnamen als gevolg van privé-, sport en arbeidsongevallen. Voor een beschrijving van de gebruikte gegevensbronnen, zie Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Consument en Veiligheid aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

10 Sterk in het voorkomen van ernstige ongevallen Bezoekadres Rijswijkstraat GK Amsterdam Postadres Postbus AD Amsterdam Telefoon algemeen: Servicedesk: (ma t/m vr ) Faxnummer: Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

11 Tabellen Tabel 1 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar ongevalsscenario In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Val van trap of ladder <1 van vaste trap * * van huishoudtrapje * * van ladder * * Struikelen < over drempel over vloerbedekking of tapijt * * over meubilair 330 <1 - - * * over steen, tegel, beton 320 < Val van hoogte, val uit, van < uit bed van zitmeubel * * 30 <1 Uitglijden < over (natte, gladde) vloer Zwikken op trap, trede, af-/opstapje * * Val door ziekte, onwel worden < Val, niet gespecificeerd <10 < Val, overig < Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * aantal te klein voor een betrouwbare uitspraak Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

12 Tabel 2 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar activiteit In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Noodzakelijke activiteiten lopen in en om huis persoonlijke verzorging * * gaan zitten of staan * * 60 1 slapen of rusten * * * * Huishoudelijke werkzaamheden schoonmaken < doe-het-zelven <1 20 <1 tuinieren * * koken 130 <1 * * - - Vrijetijdsbesteding <10 <1 <10 <1 Overig 180 <1 <10 <1 10 <1 Onbekend < Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * aantal te klein voor een betrouwbare uitspraak Tabel 3 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar dagdeel In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Nacht (0:00-05:59) % % Ochtend (6:00-11:59) % % Middag (12:00-17:59) % % Avond (18: ) % % Totaal % % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

13 Tabel 4 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar opgelopen letsel In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd licht hersenletsel oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd ernstig schedel/hersenletsel 440 < <1 Romp/wervelkolom oppervlakkig letsel/kneuzing romp fractuur wervelkolom/ruggenmergletsel fractuur bekken fractuur thorax/rib Schouder/arm/hand Pols polsfractuur oppervlakkig letsel/kneuzing pols < Bovenarm/elleboog/onderarm fractuur bovenarm fractuur elleboog < oppervlakkig letsel/kneuzing arm < fractuur onderarm < open wond arm 380 <1 30 <1 40 <1 Schouder/sleutelbeen/ac-gewricht fractuur sleutelbeen/schouder oppervlakkig letsel/kneuzing sleutelbeen/schouder luxatie schouder/ac-gewricht Hand/vingers fractuur hand/vinger oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger 440 <1 50 <1 40 <1 Heup/been/voet Heup/bovenbeen heupfractuur oppervlakkig letsel/kneuzing heup/bovenbeen fractuur bovenbeen < luxatie heup * * 80 2 Enkel enkelfractuur enkeldistorsie <1 Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

14 Voet/tenen fractuur voet/teen oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen * * Knie oppervlakkig letsel/kneuzing knie fractuur knie <1 Onderbeen fractuur onderbeen Overig Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * aantal te klein voor een betrouwbare uitspraak Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

15 Dodelijke ongevallen naar leeftijd en geslacht Locatie ongeval: In en om huis len Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal per Aantal per Aantal % Aantal % Aantal % jaar , , , jaar , , , jaar , , , jaar , , jaar jaar en ouder Totaal % Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek (doden); Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

16 Dodelijke ongevallen naar activiteit slachtoffer x leeftijd Leeftijd: >=55 jaar Locatie ongeval: In en om huis len Aantal % Aantal % Aantal % Overig vrije tijd Van/naar/in toilet/badkamer Huishoudelijk werk Doe het zelven Slapen Anders/onbekend Totaal % Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood (jaarlijks gemiddelde), Centraal Bureau voor de Statistiek Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

17 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Privé-, sport- of bedrijfsongeval Oorzaak: Val Locatie ongeval: In en om huis Aantal % Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal % Bron: Landelijke Medische Registratie , Prismant; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

18 Ziekenhuisopnamen naar ongevalsscenario x leeftijd Type ongeval: Privé-, sport- of bedrijfsongeval Oorzaak: Val Locatie: In en om huis Aantal % Aantal % Aantal % Val van vaste trap, stoep, ladder, steiger val van vaste trap, stoep val van ladder 27 <1 81 < Val van hoogte val uit stoel of bed Val, overig uitglijden/struikelen Totaal % Bron: Landelijke Medische Registratie (jaarlijks gemiddelde), Prismant

19 Ziekenhuisopnamen naar locatie en aard letsel x leeftijd Type ongeval: Privé-, sport- of bedrijfsongeval Oorzaak: Val Locatie: In en om huis Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd en hals hersenschudding schedel/hersenletsel, excl. hersenschudding open wond hoofd/hals (exclusief oog) Romp en wervelkolom fractuur bekken fractuur wervelkolom fractuur thorax oppervlakkig letsel romp/wervelkolom Schouder/arm/hand fractuur bovenarm fractuur pols fractuur onderarm Heup/been/voet fractuur heup fractuur enkel brandwond heup/been/voet fractuur onderbeen fractuur bovenbeen fractuur knie Overig Totaal % Bron: Landelijke Medische Registratie (jaarlijks gemiddelde), Prismant

20 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

21 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % Val Val van trap of ladder van vaste trap van huishoudtrapje 160 < van ladder 70 <1 310 < Struikelen over drempel over vloerbedekking of tapijt over meubilair 180 <1 270 <1 330 <1 over steen, tegel, beton 170 <1 260 <1 320 <1 over verpakkings- en opslagmateriaal 60 <1 100 <1 160 <1 over hond 30 <1 60 <1 100 <1 Val van hoogte, val uit, van uit bed van zitmeubel van dak, balkon, balustrade 10 <1 60 <1 140 <1 van toiletpot 70 <1 80 <1 100 <1 Uitglijden over (natte, gladde) vloer over gladde bestrating 40 <1 100 <1 180 <1 Zwikken op trap, trede, af-/opstapje 50 <1 140 <1 340 <1 Val door ziekte, onwel worden Val, niet gespecificeerd Val, overig tegen kast 170 <1 220 <1 260 <1 tegen tafel 120 <1 150 <1 190 <1 tegen deur(-post) 110 <1 150 <1 190 <1 tegen sanitair 50 <1 90 <1 150 <1 tegen verwarmingsapparatuur 90 <1 110 <1 140 <1 tegen muur 60 <1 100 <1 120 <1 tegen bed 50 <1 80 <1 110 <1 tegen zitmeubel 60 <1 80 <1 110 <1 in glas 30 <1 60 <1 100 <1

22 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid

23 SEH-behandelingen naar locatie x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % In woonhuis vaste trap woonkamer slaapkamer badkamer, douche keuken toilet Om woonhuis tuin buitenkant van huis garage, oprit 220 < schuur 110 <1 220 <1 330 <1 buitentrap 50 <1 110 <1 160 <1 Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

24 SEH-behandelingen naar activiteit x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % Noodzakelijke activiteiten lopen in en om huis persoonlijke verzorging gaan zitten of staan slapen of rusten Huishoudelijke werkzaamheden schoonmaken doe-het-zelven 190 < tuinieren koken 80 <1 100 <1 130 <1 Vrijetijdsbesteding 210 < wandelen 80 <1 130 <1 160 <1 Overig 80 <1 130 <1 180 <1 Onbekend Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Zorg dat u thuis niet valt

Zorg dat u thuis niet valt Zorg dat u thuis niet valt Tips om vallen te voorkomen Dit is een uitgave van VeiligheidNL. Deze publicatie is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. VeiligheidNL aanvaardt geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Colofon Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen ISBN 90-8523-026-8 2004, Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Gay en veilig in Brabant?

Gay en veilig in Brabant? Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek Gay en veilig in Brabant? Ervaringen van homo s, lesbo s, biseksuelen en transgenders met intolerantie, discriminatie en agressie in de regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie