Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Val in en om huis (55 jaar en ouder)"

Transcriptie

1 Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na een val is in de eigen vertrouwde omgeving gevallen, namelijk in of om het huis. Vijftien procent van de ouderen die in of om huis is gevallen is op de locatie vaste trap gevallen, en tien procent in een sanitaire ruimte. Dit zijn, gezien het aantal ongevallen en de tijd dat men zich in deze ruimte bevindt, de meest onveilige plekken in huis voor ouderen. Zowel voor SEH-behandelingen als voor ziekenhuisopnamen na een val in of om huis geldt dat vrouwen duidelijk de grootste risicogroep zijn. Een val op de locatie vaste trap komt relatief vaak bij mensen jonger dan 75 jaar voor, terwijl de kans op een val in een sanitaire ruimte voor 75-plussers groter is dan bij mensen jonger dan 75 jaar. De opgelopen letsels zijn vaak ernstig. Meer dan de helft van de slachtoffers loopt een fractuur op na een val in of om huis. Ruim een derde van de slachtoffers wordt na de SEH-behandeling in het ziekenhuis opgenomen. Dit is een hoger aandeel opnamen dan na een val in het algemeen bij ouderen, een val in of om huis lijkt tot ernstiger letsel te leiden dan een val in het algemeen. Aantal letsels opgelopen bij een val in of om huis bij 55-plussers SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen Overledenen Val in of om huis Val op locatie vaste trap Val in sanitaire ruimte Val van vaste trap of stoep 2 60 overledenen na SEH-behandeling geregistreerd in de periode Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 4 Val in en om huis van/naar/in toilet/badkamer Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek; Landelijke Medische Registratie , Prismant; Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Letsellastmodel 2009, Consument en Veiligheid i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

2 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Jaarlijks worden mensen van 55 jaar of ouder op een SEH-afdeling behandeld na een valongeval in of om huis. Dit is 46% van alle 55- plussers die op de SEH-afdeling komen na een val. Voor 75-plussers geldt dat 49% van de slachtoffers van een valpartij in of om huis is gevallen. Het aandeel vallen in of om huis neemt ten opzichte van vallen totaal dus niet veel toe met de leeftijd: De meeste valongevallen in en om huis gebeuren op de locatie vaste trap, daarna volgen de locaties woonkamer, tuin, slaapkamer en badkamer of douche (figuur 1). Figuur 1 Percentage SEH-behandelingen na een val in of om huis bij 55-plussers, naar locatie van de val vaste trap 15% overig, onbekend 43% woonkamer 11% tuin 8% toilet 3% keuken 5% badkamer, douche 7% slaapkamer 8% Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Als ook rekening wordt gehouden met de tijd dat men op een bepaalde locatie in huis is (zie paragraaf 5), blijkt het risico op een ongeval het grootst op de trap, gevolgd door de badkamer/douche en het toilet (tabel). In deze factsheet wordt daarom speciaal aandacht besteed aan een val op de locatie vaste trap en een val in sanitaire ruimten (badkamer, douche en toilet). Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

3 Tabel Onveiligste locaties in huis, naar risico van ongeval 1 1.Trap 2. Badkamer/douche 3. Toilet 4. Gang/hal/entree 5. Keuken 6. Woonkamer 7. Slaapkamer 1 Monné, T.K.J., De onveiligste plaatsen bij senioren thuis : een risicoanalyse naar ongevallen in de woning, Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid, Wie lopen letsel op? Drie kwart van de 55-plussers die op een SEHafdeling komen na een valongeval in of om huis is een vrouw (74%, ). De meeste slachtoffers zijn tussen de 75 en 84 jaar (31%, ). Als rekening wordt gehouden met het aantal inwoners neemt de kans op een val sterk toe met het toenemen van de leeftijd, zowel voor mannen als voor vrouwen (figuur 2). Jaarlijks wordt 1 op de 180 mensen van 55 tot en met 64 jaar op een SEHafdeling behandeld na een val in of om huis. De kans loopt op tot 1 op 27 bij 85-plussers. Val op locatie vaste trap Jaarlijks worden plussers op een SEHafdeling behandeld na een val op de locatie vaste trap. In tegenstelling tot bij vallen in en om huis zijn het de jongere senioren die het vaakst letsel oplopen na een val op de locatie vaste trap. Bijna de helft van de slachtoffers is jonger dan 65 jaar (45%, 3.000). De woonsituatie van ouderen kan hierin een rol spelen: mogelijk wonen oudere senioren vaker gelijkvloers dan jongere senioren. Val in sanitaire ruimte (badkamer, douche, toilet) Jaarlijks worden plussers op een SEHafdeling behandeld na een val in een sanitaire ruimte. Meer dan de helft is 75 jaar of ouder (56%, 2.600). Figuur 2 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen per inwoners na een val in of om huis, naar leeftijd en geslacht Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

4 Hoe ontstaan de letsels? Bijna één op de vijf slachtoffers is gevallen van een trap of ladder (18%, 8.300). Met name een val van de vaste trap komt veel voor (15%, 6.900, tabel 1, bijlage). Nog eens bijna een vijfde van de slachtoffers is gestruikeld (17%, 7.800). Struikelen komt bij alle leeftijdsgroepen ongeveer evenveel voor. Tien procent van de slachtoffers is gevallen van een hoogte (4.400), bijvoorbeeld uit bed of van een zitmeubel. Acht procent van de slachtoffers is uitgegleden (3.800), bijvoorbeeld over een natte of gladde vloer. Een val in een sanitaire ruimte is vaker een uitglijdongeval (26%, 1.200) (tabel 1, bijlage). Een val op de locatie vaste trap is verreweg de meeste gevallen een val van de vaste trap (93%). In vijf procent van de gevallen verzwikt men zich. In 29% van de gevallen is de precieze wijze van de val in of om huis niet bekend; dit percentage neemt toe tot 40% bij slachtoffers van 75 jaar of ouder. Bijna de helft van de ongevallen gebeurt terwijl het slachtoffer loopt in of om huis (tabel 2, bijlage). Dit geldt voor zowel jongere als oudere slachtoffers. Een tiende van de slachtoffers valt tijdens het doen van huishoudelijke werkzaamheden. Dit is vaker bij jongere dan oudere senioren het geval. Zeven procent van de slachtoffers loopt letsel op door een val terwijl ze bezig zijn met persoonlijke verzorging. Dit percentage is een stuk hoger bij een val in een sanitaire ruimte: meer dan de helft van de slachtoffers was bezig met persoonlijke verzorging ten tijde van de val (55%, 2.500). In een kwart van de gevallen is de activiteit van het slachtoffer niet bekend. Wat is het tijdstip van het ongeval? Ruim vier van de tien valongevallen in huis gebeuren in de middag (43%, ), een kwart in de ochtend (26%, ), een kwart in de avond (23%, ) en 7% gebeurt in de nacht (3.300, tabel 3, bijlage). Valongevallen op de locatie vaste trap gebeuren iets vaker 's nachts (11%), evenals valongevallen in een sanitaire ruimte (11%). Ook valt op dat binnen de valongevallen in sanitaire ruimten met name valongevallen op het toilet vaak 's nachts plaatsvinden: bijna één op de vijf valongevallen in het toilet gebeurt 's nachts (18%). Een val op het toilet lijkt 's nachts vaker dan op andere tijdstippen door ziekte of onwel worden te gebeuren. Bij een val op de loactie vaste trap die 's nachts plaatsvindt is vaker alcohol betrokken dan op andere momenten. Wat is de aard van de letsels Een val in of om huis leidt vaak tot een fractuur (57%, ). Vier van de tien slachtoffers die na een val in of om huis op de SEH-afdeling worden behandeld hebben letsel aan de onderste ledematen (39%, tabel 3, bijlage). Dertien procent van de slachtoffers heeft een heupfractuur opgelopen. Bij 75-plussers is het aandeel heupfracturen na een val in of om huis zelfs 21%. Een derde van de slachtoffers loopt letsel op aan de bovenste ledematen (34%, ). Dit is vaak een polsfractuur (11%, 5.100). Dertien procent van de slachtoffers loopt letsel op aan het hoofd, de hals of de nek (5.900) en twaalf procent aan romp of wervelkolom (5.300). Het aandeel letsels aan hoofd, hals of nek na een val op de locatie vaste trap is met 18% groter dan na een val in huis in het algemeen, het aandeel letsels aan schouder, arm en hand is juist lager (26%, figuur 3) Letsels door een val in een sanitaire ruimte wijken weinig af van die na een val in of om huis in het algemeen (tabel 4, bijlage). Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

5 Figuur 3 Percentage SEH-behandelingen na een val, naar getroffen lichaamsdeel 45% 40% 35% 30% 25% 20% in en om huis sanitaire ruimte vaste trap 15% 10% 5% 0% Hoofd/hals/nek Romp/wervelkolom Schouder/arm/hand Heup/been/voet Overig Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Een derde van de slachtoffers wordt na de SEHbehandeling in het ziekenhuis opgenomen (35%), bij 75-plussers is dit 45%. Het opnamepercentage na een val op de locatie vaste trap is iets lager (32%) en het opnamepercentage na een val in een sanitaire ruimte is licht hoger (38%) dan na een val in of om huis in het algemeen. Een val in een sanitaire ruimte lijkt dus ernstiger letsel tot gevolg te hebben dan een val op de locatie vaste trap. Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek; Monné, T.K.J., De onveiligste plaatsen bij senioren thuis : een risicoanalyse naar ongevallen in de woning, Amsterdam : Stichting Consument en Veiligheid, Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

6 Ziekenhuisopnamen Jaarlijks worden gemiddeld plussers in het ziekenhuis opgenomen vanwege letsel opgelopen door een val in of om huis. Zeven van de tien slachtoffers zijn 75 jaar of ouder, en bijna drie kwart van de slachtoffers is een vrouw. De kans om na een val in of om huis in het ziekenhuis te worden opgenomen neemt sterk toe met de leeftijd, met name bij mensen van 75 jaar en ouder (figuur 3). Eén op de 970 mensen van jaar wordt jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen na een val in of om huis. Dit loopt op tot 1 op 54 bij mensen van 85 jaar en ouder. Figuur 3 Aantal ziekenhuisopnamen per inwoners na een val in of om huis, naar leeftijd en geslacht Bron: Landelijke Medische Registratie , Prismant; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Een vijfde van de slachtoffers wordt opgenomen na te zijn gestruikeld of uitgegleden (21%, 3.200). Eén van de acht slachtoffers is van de vaste trap of stoep gevallen (13%, 2.000). Evenals bij de SEHbehandelingen is dit aandeel hoger bij jongere senioren dan bij oudere. Zeven procent van de slachtoffers (1.100) is opgenomen na een val van een hoogte, bijvoorbeeld een val uit stoel of bed. Zeven van de tien opgenomen slachtoffers heeft een fractuur opgelopen. Bij vier van de tien slachtoffers (bij 75-plussers zelfs 46%) is dit een heupfractuur. Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

7 In de Landelijke Medische Registratie, de statistiek voor ziekenhuisopnamen, zijn geen gegevens beschikbaar over ziekenhuisopnamen na een val in een sanitaire ruimte. Wel is bekend dat jaarlijks plussers na een val in een sanitaire ruimte na de SEH-behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis. Ruim een derde van hen wordt opgenomen met een heupfractuur (36%, 630). Bron: Landelijke Medische Registratie , Prismant; Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Overledenen ouderen boven de 80 jaar dat overlijdt na een val in of om huis is groot. In tegenstelling tot bij de SEHbehandelingen en ziekenhuisopnamen is het risico voor vrouwen niet groter dan voor mannen (figuur 4). Jaarlijks komen plussers te overlijden na in of om huis te zijn gevallen. Met name het aantal Figuur 4 Aantal dodelijke slachtoffers per inwoners na een val in of om huis, naar leeftijd en geslacht Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood ; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek In 14% van de gevallen kwam het slachtoffer ten val onderweg van, naar of in het toilet of de badkamer. In bijna een derde van de gevallen is de activiteit ten tijde van het slachtoffer niet bekend. Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

8 In de Statistiek niet-natuurlijke dood is niet te selecteren op de locatie vaste trap. Wel is bekend dat in de periode plussers zijn overleden nadat ze op de SEH-afdeling zijn behandeld na een val van de vaste trap. Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood ; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek Kosten en gevolgen van letsel een vaste trap ( 5.100) zijn lager dan die van een val in of om huis, de kosten van een val in een sanitaire ruimte juist hoger ( 8.500). Letsels opgelopen na een val in een sanitaire ruimte lijken ernstiger dan na een val van de vaste trap. De gemiddelde directe medische kosten van een val in of om huis waarna een SEH-behandeling of ziekenhuisopname is gevolgd bedragen naar schatting Dit is iets meer dan de gemiddelde kosten van een val in het algemeen ( 6.900). De gemiddelde kosten van een val van De totale jaarlijkse directe medische kosten van een val in of om huis zijn 390 miljoen euro. Vier vijfde deel van deze kosten komen voor rekening van 75-plussers. Bron: Letsellastmodel 2009, Consument en Veiligheid i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Expositiegegevens In het rapport 'De onveiligste plaatsen bij senioren thuis' is berekend dat van de tijd die senioren thuis doorbrengen zij gemiddeld 50% in de slaapkamer zijn en 26% in de woonkamer. Daarna volgen de keuken (9,8%), het toilet (2,8%), de badkamer (2,0%) en de gang/hal/entree (1,4%). De minste tijd brengen senioren door op de trap (0,48%). In de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2010 woonden er gemiddeld bijna 4,5 miljoen ouderen vanaf 55 jaar in Nederland. Dit is 27% van de totale bevolking in die periode. Het aandeel 65- plussers was in deze periode 15% (ca 2,4 miljoen). De prognoses laten zien dat het aantal ouderen in de samenleving de komende dertig jaar sterk zal toenemen. De verhouding tussen het aantal ouderen en de werkzame bevolking zal zelfs verdubbelen. Bron: Monné, T.K.J., De onveiligste plaatsen bij senioren thuis : een risicoanalyse naar ongevallen in de woning, Amsterdam : Stichting Consument en Veiligheid, 2005; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek; Garssen, J., Duin, C. van, Grijze druk zal verdubbelen (2007) Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

9 Toelichting bronnen letselgegevens Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Letsel Informatie Systeem (LIS), de Landelijke Medische Registratie (LMR), de Statistiek nietnatuurlijke dood (NND) en het Letsellastmodel (kosten). Voor de analyse van valongevallen in en om huis is gebruik gemaakt van gegevens uit LIS (SEHbehandelingen), LMR (ziekenhuisopnamen) en NND (overledenen). Voor gegevens over valongevallen op of van de vaste trap is gebruik gemaakt van gegevens uit LIS (SEH-behandelingen, overledenen na SEHbehandeling) en LMR (ziekenhuisopnamen). In deze factsheet wordt (bij SEH-behandelingen) gesproken over valongevallen op de locatie vaste trap. Een val op de locatie vaste trap (in of om huis) hoeft niet noodzakelijk een val van de vaste trap zijn. Men kan ook letsel oplopen door zwikken, struikelen of een val tegen een (onderdeel van de) trap. Voor ziekenhuisopnamen is niet te selecteren op de locatie vaste trap, hier gaat het om een val van vaste trap of stoep op de locatie in of om huis. Voor valongevallen in sanitaire ruimten is gebruik gemaakt van LIS (SEH-behandelingen, ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling) en NND (overledenen). Voor doden gaat het om overledenen na een val onderweg van, naar of in het toilet of de badkamer. In de Landelijke Medische Registratie, de bron voor gegevens over ziekenhuisopnamen, is het niet mogelijk om te selecteren op alleen privéongevallen. In werkelijkheid gaat het hier om ziekenhuisopnamen als gevolg van privé-, sport en arbeidsongevallen. Voor een beschrijving van de gebruikte gegevensbronnen, zie Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Consument en Veiligheid aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

10 Sterk in het voorkomen van ernstige ongevallen Bezoekadres Rijswijkstraat GK Amsterdam Postadres Postbus AD Amsterdam Telefoon algemeen: Servicedesk: (ma t/m vr ) Faxnummer: Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

11 Tabellen Tabel 1 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar ongevalsscenario In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Val van trap of ladder <1 van vaste trap * * van huishoudtrapje * * van ladder * * Struikelen < over drempel over vloerbedekking of tapijt * * over meubilair 330 <1 - - * * over steen, tegel, beton 320 < Val van hoogte, val uit, van < uit bed van zitmeubel * * 30 <1 Uitglijden < over (natte, gladde) vloer Zwikken op trap, trede, af-/opstapje * * Val door ziekte, onwel worden < Val, niet gespecificeerd <10 < Val, overig < Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * aantal te klein voor een betrouwbare uitspraak Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

12 Tabel 2 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar activiteit In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Noodzakelijke activiteiten lopen in en om huis persoonlijke verzorging * * gaan zitten of staan * * 60 1 slapen of rusten * * * * Huishoudelijke werkzaamheden schoonmaken < doe-het-zelven <1 20 <1 tuinieren * * koken 130 <1 * * - - Vrijetijdsbesteding <10 <1 <10 <1 Overig 180 <1 <10 <1 10 <1 Onbekend < Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * aantal te klein voor een betrouwbare uitspraak Tabel 3 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar dagdeel In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Nacht (0:00-05:59) % % Ochtend (6:00-11:59) % % Middag (12:00-17:59) % % Avond (18: ) % % Totaal % % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

13 Tabel 4 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen na een valongeval bij 55-plussers, naar opgelopen letsel In en om huis Vaste trap Sanitaire ruimte Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd licht hersenletsel oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd ernstig schedel/hersenletsel 440 < <1 Romp/wervelkolom oppervlakkig letsel/kneuzing romp fractuur wervelkolom/ruggenmergletsel fractuur bekken fractuur thorax/rib Schouder/arm/hand Pols polsfractuur oppervlakkig letsel/kneuzing pols < Bovenarm/elleboog/onderarm fractuur bovenarm fractuur elleboog < oppervlakkig letsel/kneuzing arm < fractuur onderarm < open wond arm 380 <1 30 <1 40 <1 Schouder/sleutelbeen/ac-gewricht fractuur sleutelbeen/schouder oppervlakkig letsel/kneuzing sleutelbeen/schouder luxatie schouder/ac-gewricht Hand/vingers fractuur hand/vinger oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger 440 <1 50 <1 40 <1 Heup/been/voet Heup/bovenbeen heupfractuur oppervlakkig letsel/kneuzing heup/bovenbeen fractuur bovenbeen < luxatie heup * * 80 2 Enkel enkelfractuur enkeldistorsie <1 Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

14 Voet/tenen fractuur voet/teen oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen * * Knie oppervlakkig letsel/kneuzing knie fractuur knie <1 Onderbeen fractuur onderbeen Overig Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid * aantal te klein voor een betrouwbare uitspraak Val in en om huis (55 jaar en ouder) / Consument en Veiligheid / maart 2011

15 Dodelijke ongevallen naar leeftijd en geslacht Locatie ongeval: In en om huis len Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal per Aantal per Aantal % Aantal % Aantal % jaar , , , jaar , , , jaar , , , jaar , , jaar jaar en ouder Totaal % Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek (doden); Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

16 Dodelijke ongevallen naar activiteit slachtoffer x leeftijd Leeftijd: >=55 jaar Locatie ongeval: In en om huis len Aantal % Aantal % Aantal % Overig vrije tijd Van/naar/in toilet/badkamer Huishoudelijk werk Doe het zelven Slapen Anders/onbekend Totaal % Bron: Statistiek niet-natuurlijke dood (jaarlijks gemiddelde), Centraal Bureau voor de Statistiek Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

17 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Privé-, sport- of bedrijfsongeval Oorzaak: Val Locatie ongeval: In en om huis Aantal % Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal % Bron: Landelijke Medische Registratie , Prismant; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

18 Ziekenhuisopnamen naar ongevalsscenario x leeftijd Type ongeval: Privé-, sport- of bedrijfsongeval Oorzaak: Val Locatie: In en om huis Aantal % Aantal % Aantal % Val van vaste trap, stoep, ladder, steiger val van vaste trap, stoep val van ladder 27 <1 81 < Val van hoogte val uit stoel of bed Val, overig uitglijden/struikelen Totaal % Bron: Landelijke Medische Registratie (jaarlijks gemiddelde), Prismant

19 Ziekenhuisopnamen naar locatie en aard letsel x leeftijd Type ongeval: Privé-, sport- of bedrijfsongeval Oorzaak: Val Locatie: In en om huis Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd en hals hersenschudding schedel/hersenletsel, excl. hersenschudding open wond hoofd/hals (exclusief oog) Romp en wervelkolom fractuur bekken fractuur wervelkolom fractuur thorax oppervlakkig letsel romp/wervelkolom Schouder/arm/hand fractuur bovenarm fractuur pols fractuur onderarm Heup/been/voet fractuur heup fractuur enkel brandwond heup/been/voet fractuur onderbeen fractuur bovenbeen fractuur knie Overig Totaal % Bron: Landelijke Medische Registratie (jaarlijks gemiddelde), Prismant

20 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Man Vrouw Totaal Aantal per Aantal % Aantal per Aantal % Aantal per jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem , Consument en Veiligheid; Bevolkingsstatistiek , Centraal Bureau voor de Statistiek (inwoners) (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Aantal per inwoners van de betreffende leeftijdsgroep en/of geslacht

21 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % Val Val van trap of ladder van vaste trap van huishoudtrapje 160 < van ladder 70 <1 310 < Struikelen over drempel over vloerbedekking of tapijt over meubilair 180 <1 270 <1 330 <1 over steen, tegel, beton 170 <1 260 <1 320 <1 over verpakkings- en opslagmateriaal 60 <1 100 <1 160 <1 over hond 30 <1 60 <1 100 <1 Val van hoogte, val uit, van uit bed van zitmeubel van dak, balkon, balustrade 10 <1 60 <1 140 <1 van toiletpot 70 <1 80 <1 100 <1 Uitglijden over (natte, gladde) vloer over gladde bestrating 40 <1 100 <1 180 <1 Zwikken op trap, trede, af-/opstapje 50 <1 140 <1 340 <1 Val door ziekte, onwel worden Val, niet gespecificeerd Val, overig tegen kast 170 <1 220 <1 260 <1 tegen tafel 120 <1 150 <1 190 <1 tegen deur(-post) 110 <1 150 <1 190 <1 tegen sanitair 50 <1 90 <1 150 <1 tegen verwarmingsapparatuur 90 <1 110 <1 140 <1 tegen muur 60 <1 100 <1 120 <1 tegen bed 50 <1 80 <1 110 <1 tegen zitmeubel 60 <1 80 <1 110 <1 in glas 30 <1 60 <1 100 <1

22 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid

23 SEH-behandelingen naar locatie x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % In woonhuis vaste trap woonkamer slaapkamer badkamer, douche keuken toilet Om woonhuis tuin buitenkant van huis garage, oprit 220 < schuur 110 <1 220 <1 330 <1 buitentrap 50 <1 110 <1 160 <1 Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

24 SEH-behandelingen naar activiteit x leeftijd Locatie ongeval: In woonhuis, Om woonhuis Aantal % Aantal % Aantal % Noodzakelijke activiteiten lopen in en om huis persoonlijke verzorging gaan zitten of staan slapen of rusten Huishoudelijke werkzaamheden schoonmaken doe-het-zelven 190 < tuinieren koken 80 <1 100 <1 130 <1 Vrijetijdsbesteding 210 < wandelen 80 <1 130 <1 160 <1 Overig 80 <1 130 <1 180 <1 Onbekend Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), Consument en Veiligheid Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013 Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Ongevallen tijdens doe-het-zelven

Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven (Dhz) leidt jaarlijks tot gemiddeld 130.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. In 2013 vonden onder

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

VALPREVENTIE WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN? Sjaak Coenen

VALPREVENTIE WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN? Sjaak Coenen VALPREVENTIE WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN? Sjaak Coenen HOEVEEL 55-PLUSSERS KRIJGEN TE MAKEN MET ERNSTIG LETSEL TEN GEVOLGE VAN EEN VAL? A 1 op de 43 55-plussers B 1 op de 83 55-plussers C 1 op de 123 55-plussers

Nadere informatie

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Samenvatting rapport Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Jaarlijks worden er 12.000 kinderen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling als

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014 rapport Tennisblessures Blessurecijfers 214 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Thuiszorg en valpreventie

Thuiszorg en valpreventie 1 Thuiszorg en valpreventie Aantal ouderen - In Nederland sterke vergrijzing VOORUITZICHTEN - 2010 : 4.6 miljoen - 2030 : aantal ziekenhuisbezoeken t.g.v. een val gestegen met 70 %. 2 Ouderen en vallen

Nadere informatie

Ongevallen bij kinderen op de boerderij

Ongevallen bij kinderen op de boerderij Ongevallen bij kinderen op de boerderij K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam december 2007 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp TNO-rapport R10-567

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Knieblessures Blessurecijfers Samenvatting In 2012 liepen alle sporters samen gemiddeld 860.000 knieblessures op. Dit is negentien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan en komt overeen

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Avonturijn Kinderopvang Februari 2016 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord blz.2 Registratie van ongevallen...blz.2

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

factsheet Mobiliteit 65-plus Ongevalscijfers

factsheet Mobiliteit 65-plus Ongevalscijfers factsheet Mobiliteit 65-plus Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers Samenvatting In 212 zijn 2.58 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident tegen 1.743 in 23. In de periode 27-212

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Monitoring kinderbedden en boxen in kinderdagverblijven

Monitoring kinderbedden en boxen in kinderdagverblijven Monitoring kinderbedden en boxen in kinderdagverblijven Auteur: Ir. C.J.T.M. Postma-Koolen Senior Veiligheids- en Trendonderzoeker Signalering Non-Food Productveiligheid Projectnummer: ZW04P001 Datum:

Nadere informatie

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs In de uitwerking van het thema ongevallen wordt inzicht gegeven in het voorkomen van een letsel, vergiftiging of blessure onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Een schriftelijke gezondheidsenquête

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Anita Venema en Karin Jettinghoff,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 3, 2014. Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren.

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 3, 2014. Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren. NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 3, 2014 Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren. Ruim 5.000 behandelingen voor alcoholvergiftigingen op de

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Verslag zaal- en paneldiscussie

Verslag zaal- en paneldiscussie Opplussen Nieuwe Stijl - kies positie en pak uw rol! 24 maart 2011 Verslag zaal- en paneldiscussie Stelling: De verantwoordelijkheid van de gemeente houdt op bij de voordeur van de bewoner; laat het Opplussen

Nadere informatie

Checklist voor een veilige huisinrichting

Checklist voor een veilige huisinrichting Checklist voor een veilige huisinrichting Doe de test Vallen, het is soms erger dan je denkt. Een domme val kan heel wat ellende veroorzaken. Om valpartijen te voorkomen moet je huis een veilig huis zijn.

Nadere informatie

U bent aan zet! Techniek en andere aanpassingen aan de woning. Hugo van den Beld Udenhout, 26 juni 2012

U bent aan zet! Techniek en andere aanpassingen aan de woning. Hugo van den Beld Udenhout, 26 juni 2012 U bent aan zet! Techniek en andere aanpassingen aan de woning Hugo van den Beld Udenhout, 26 juni 2012 Woningen in Brabant moeten klaargemaakt worden voor de vergrijzing o Helemaal mee oneens o Gedeeltelijk

Nadere informatie

Checklist valpreventie. Hoe kan u een valincident vermijden?

Checklist valpreventie. Hoe kan u een valincident vermijden? Checklist valpreventie Hoe kan u een valincident vermijden? Inleiding Vallen is soms erger dan u denkt. Een domme val kan heel wat ellende veroorzaken. Om valpartijen te voorkomen, moet uw woning een veilige

Nadere informatie

Dr. Loes Lanting, onderzoeker/cluster-coördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid,

Dr. Loes Lanting, onderzoeker/cluster-coördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid, Sessie M. Ongevalonderzoek Bouwen op cijfers, preventie van arbeidsongevallen Dr. Loes Lanting, onderzoeker/cluster-coördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid, e-mail: l.lanting@veiligheid.nl;

Nadere informatie

Arbeidsongevallen 2011

Arbeidsongevallen 2011 Arbeidsongevallen in Nederland 211 juni 213 Anita Venema (TNO) Heleen den Besten (TNO) Marloes van der Klauw (TNO) Jan Fekke Ybema (TNO) m.m.v. VeiligheidNL Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie