Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling"

Transcriptie

1 Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op de vijf polsblessures ontstaan plotseling, de rest geleidelijk. In 212 vonden 23. Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met een polsblessure door sport. Dit was veertien procent van alle sportblessures die in 212 op een SEH-afdeling behandeld werden. Polsblessures Blessures Totaal* 1. Medisch behandeld* 52. Behandelingen Huisarts/ huisartsenpost* Spoedeisende Hulp behandeling** Specialist* Ziekenhuisopname** *26-212, **212 Mannen waren in de meerderheid: van alle sporters op de SEH-afdeling met een polsblessure was in procent een man en 39 procent was in de leeftijd van 1 tot en met 14 jaar. Veldvoetbal, schaatsen en bewegingsonderwijs leidden tot de meeste polsblessures die op een SEHafdeling moesten worden behandeld. De kans om een dergelijke blessure op te lopen was veruit het grootst tijdens schaatsen. In vier op de vijf gevallen was een val de oorzaak van de polsblessure en bij ongeveer drie kwart van de polsblessures behandeld op een SEH-afdeling was sprake van een fractuur. Het aantal in verband met een polsblessure is gestegen sinds de jaren tachtig. Vanaf 29 lijkt de ontwikkeling om te keren. Bron: Letsel Informatie Systeem 212/ , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland / , VeiligheidNL; Letsellastmodel 212, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Jaarlijks lopen sporters in Nederland in totaal gemiddeld 1. polsblessures op (n=141; ). Dit is 3 procent van totaal aantal sportblessures per jaar (tabel 1). Polsblessures staan wat aantal betreft hiermee op de tiende in plaats. De helft van de polsblessures moet medisch worden behandeld (5%, 52.) waarvan de meeste door de huisarts. Polsblessures leiden relatief vaak tot een bezoek aan een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis. In 212 vonden 23. SEHbehandelingen (n=2.411) plaats in verband met een polsblessure opgelopen tijdens sportbeoefening. Dit was 14 procent van alle in verband met een sportblessure. Polsblessures waren hiermee in 212 de meest voorkomende sportblessures die op een SEH-afdeling werden behandeld. De 23. kwamen overeen met 1, SEH-behandeling in verband met een polsblessure per 1. sporturen. In een klein deel van de gevallen (2%, 54) werd de sporter met een polsblessure na behandeling op de SEH-afdeling vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. De schatting van het totaal aantal polsblessures en de schatting van de ziekenhuisopnamen na een SEHbehandeling in verband met een polsblessure zijn gebaseerd op slechts een beperkt aantal cases. Een nadere uitsplitsing naar bijvoorbeeld sporttak of type blessure is daarom slechts beperkt mogelijk. In deze factsheet staan daarom de in verband met een polsblessure centraal. Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

2 Tabel 1 Blessures in 212; Totaal, en ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling, naar blessurelocatie Blessures* Ziekenhuisopnamen na SEH* Aantal % Aantal % Aantal % 1 Knie Pols Hersenen Enkel Enkel Heup Onderbeen Vingers Enkel Schouder Schouder Onderbeen Bovenbeen Knie Pols Pols 1. 3 Totaal Totaal Totaal 1. 1 Bron: Ongevallen in Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL * **Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Polsblessures vaak door veldvoetbal, schaatsen meest risicovol De meest polsblessures ontstaan tijdens bewegingsonderwijs (14%) of veldvoetbal (11%) (bijlage tabel 1). Ziekenhuisopnamen vonden in 212 vooral plaats in verband met polsblessures door veldvoetbal en bewegingsonderwijs. Kijken we naar de polsblessures die op een SEHafdeling moeten worden behandeld, dan kwam in 212 veldvoetbal op de eerste plaats met 6.1 SEHbehandelingen, een kwart van het totaal aan SEHbehandelingen in verband met een sportblessure (27%) (figuur 1; bijlage tabel 1). Schaatsen (25%, 5.5) en bewegingsonderwijs (13%, 2.8) kwamen op de tweede respectievelijk derde plaats. Hoeveel polsblessures ontstaan tijdens schaatsen is uiteraard afhankelijk van of er wel of niet natuurijs was in het betreffende jaar. In 212 was er sprake van een periode met natuurijs. Het aantal in verband met een polsblessure opgelopen tijdens schaatsen varieerde vanaf de eeuwwisseling dan ook sterk en wel van 58 in 2 tot 6.2 in 29. Veel betekent nog niet dat de kans op een SEH-behandeling in verband met een polsblessure opgelopen tijdens beoefening van de betreffende sport ook groot is. In het tweede deel van figuur 1 is te zien dat de kans op een polsblessure met SEH-behandeling door schaatsen veruit het grootst is met 37 per 1. uren schaatsen (bijlage tabel 1). Op afstand volgen skeeleren/ skaten en snowboarden. Dus alhoewel het aantal in verband met een polsblessure opgelopen tijdens veldvoetbal groot is, is de kans erop als je voetbalt niet speciaal groot. Figuur 1 Polsblessures in 212; naar sporttakken met de meeste polsblessures Aantal 4 3 Aantal per 1. sporturen* Veldvoetbal Schaatsen Bew.onderwijs* Skeeleren/..* Paardensport Gymn./ turnen* Snowboarden Hockey Tennis Zaalvoetbal Veldvoetbal Schaatsen Bew.onderwijs* Skeeleren/..* Paardensport Gymn./ turnen* Snowboarden Hockey Tennis Zaalvoetbal Sport totaal Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL *Bewegingsonderwijs; Skeeleren/ in line skaten; Gymnastiek/ turnen Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

3 Bij veldvoetbal maken polsblessures dertien procent uit van alle blessure die op een SEH-afdeling worden behandeld. Bij schaatsen is bijna de helft van de blessures een polsblessure (45%). Ook bij snowboarden (41%) en skeeleren/ in line skaten (36%) is het aandeel polsblessures groot. Val vaak oorzaak van polsblessure Veruit de meeste polsblessures ontstaan plotseling (81%). Bij één op de vijf polsblessures is er sprake van een geleidelijk ontstaan (19%). Polsblessures worden vaak veroorzaakt door een val. Overall is één op drie polsblessures een gevolg van een val tijdens het sporten (33%; bijlage tabel 2). Bij de polsblessures die op een SEH-afdeling moeten worden behandeld bleken in 212 vier op de vijf polsblessures het gevolg te zijn van een val (8%). Eén op de acht (12%) was het gevolg van contact met een bal. Bij de ziekenhuisopnamen was zelfs bij ruim negen op de tien slachtoffer een val de oorzaak van de polsblessure (93%). Dit hoge aandeel is een indicatie dat valongevallen relatief vaak tot ernstige polsblessures leiden. Figuur 2 Polsblessures in 212;, polsblessures als aandeel van het totaal per sporttak (top 1) Veldvoetbal Schaatsen Bew.onderwijs* Skeeleren/..* Paardensport Gymn./turnen* Snowboarden Hockey Tennis Zaalvoetbal Sport totaal % 25% 5% 75% 1% 8% 5% 13% 14% 8% 18% 16% 14% Polsblessure 36% 45% 41% Andere blessure Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL *Bewegingsonderwijs; Skeeleren/ in line skaten; Gymnastiek/ turnen Op SEH-afdeling veel fracturen Overall komen verschillende typen polsblessures regelmatig voor, te weten kneuzingen/ bloeduitstortingen (26%), fracturen (25%), verstuikingen/ verdraaiingen/ bandletsels (21%) en spier- of peesblessures (19%) zoals bijvoorbeeld een tennisarm (bijlage tabel 3). Op de SEH-afdeling komen vooral sporters met een polsfractuur (in %). In de meeste andere gevallen gaat het om oppervlakkig letsel/kneuzing (23%) of een distorsie (5%). Vrijwel alle sporters die na de SEH-behandeling worden opgenomen in verband met een polsblessure hebben een polsfractuur (97%). Polsblessures vooral bij de jeugd Polsblessures zijn blessures die vaak bij jeugdige sporters voorkomen. Bij meer dan de helft van de polsblessures is de geblesseerde sporter jonger dan 25 jaar (6%) (bijlage tabel 4). Polsblessures komen iets vaker voor bij mannen (52%) dan bij vrouwen (48%). In figuur 3 is te zien dat op de SEH-afdeling jeugdige sporters eveneens in de meerderheid zijn (bijlage tabel 4) In 212 vonden maar liefst vier op de tien in verband met een polsblessure plaats bij sporters in de leeftijd van 1 tot en met 14 jaar (39%). In totaal kwamen meer mannen (56%) dan vrouwen (44%) op de SEH-afdeling in verband met een polsblessure. Als het aantal polsblessures afgezet wordt tegen het aantal uren dat er gesport wordt in de betreffende leeftijd-geslachtgroep, dan blijft het beeld voor een groot deel hetzelfde: de kans op een polsblessure met SEH-behandeling is het grootst bij sporters van 1 tot en met 14 jaar (3,7 per 1. sporturen) en daarbinnen groter voor jongens (4,2) dan voor meisjes (3,1). Daarnaast komen meisjes in de leeftijd 5-9 jaar naar voren als risicogroep (2,8 per 1. sporturen). Overall is de kans op een polsblessure waarvoor een SEH- Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

4 behandeling nodig is voor mannen en vrouwen gelijk (1, per 1. sporturen). Bij de ziekenhuisopnamen in verband met een polsblessure gaat het ook vooral om jeugdige sporters (1-14 jaar: 53%) en zijn mannen (72%) in de meerderheid. Figuur 3 Polsblessures in 212;, naar leeftijd en geslacht Aantal 5 4 Aantal per 1. sporturen Man Vrouw 3 2 Man Vrouw jaar 5-9 jaar 1-14 jaar jaar 2-24 jaar jaar 3-34 jaar jaar 4-44 jaar jaar 5-54 jaar 55j en ouder -4 jaar* 5-9 jaar 1-14 jaar jaar 2-24 jaar jaar 3-34 jaar jaar 4-44 jaar jaar 5-54 jaar 55j en ouder Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL; Ongevallen en bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL Overeenkomsten en verschillen per sporttak In figuur 4 worden de sporttakken weergegeven die in 212 verantwoordelijk waren voor de meeste SEHbehandelingen in verband met een polsblessures. Zichtbaar is dat bij de meeste sporttakken jonge sporters (-14 jaar) de grootste groep vormden (figuur 4; bijlage tabel 5). De hoogste percentages vinden we bij bewegingsonderwijs (81%), gymnastiek/ turnen (78%), skeeleren/ in line skaten (71%) en veldvoetbal (67%). Wat de leeftijdsverdeling betreft zijn schaatsen en tennis het meest afwijkend met relatief hoog aandeel slachtoffers in de leeftijd van 25 jaar en ouder. De man-vrouw verdeling laat (grote) verschillen zien: een grote oververtegenwoordiging van vrouwen bij paardensport (94%) en gymnastiek/turnen (78%) en een grote oververtegenwoordiging van mannen bij veldvoetbal (86%) en zaalvoetbal (88%) (bijlage tabel 5). Dit zijn overigens verschillen die in de lijn der verwachting liggen. Gymnastiek/ turnen en paardensport zijn (jonge) meidensporten en voetbal is nog altijd vooral een jongenssport. Opvallend is het feit dat bij bewegingsonderwijs het aandeel jongens (62%) duidelijk groter is dan het aandeel meisjes (38%) terwijl beide groepen over het algemeen evenveel uren bewegingsonderwijs krijgen. Blijkbaar lopen jongens tijdens bewegingsonderwijs een groter risico dan meisjes. Figuur 4 laat zien dat bij meeste sporten (binnen de top 1) veruit de meeste polsblessures het gevolg zijn van een val (bijlage tabel 6). De verdeling bij hockey en voetbal is enigszins afwijkend. Bij deze sporten is het aandeel polsblessures door contact met een object relatief groot. Er is ook enige variatie tussen de sporttakken wat betreft de typen polsblessures die de sporters oplopen. In alle sporttakken binnen de top 1 komen polsfracturen veruit het meeste voor onder de polsblessures die op een SEH-afdeling moeten worden behandeld (bijlage tabel 6). Uitzondering vormt hockey. Hockeyers worden het vaakst op de SEH-afdeling behandeld in verband met oppervlakkig letsel/ kneuzing aan de pols. Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

5 Figuur 4 Polsblessures in 212;, top 1 sporttak \naar leeftijd en oorzaak Leeftijd % 2% 4% 6% 8% 1% Oorzaak % 2% 4% 6% 8% 1% Veldvoetbal 67% 26% Veldvoetbal 56% 36% Schaatsen 39% 3% 25% Schaatsen 99% Bew.onderwijs* 81% 18% Bew.onderwijs* 78% 17% Skeeleren/..* 71% 18% Skeeleren/..* 99% Paardensport 56% 24% 17% Paardensport 87% 1% Gymn./turnen* 78% Gymn./turnen* 89% Snowboarden 41% 39% 18% Snowboarden 1% Hockey 56% 33% Hockey 52% 33% 15% Tennis 29% 59% Tennis 88% 1% Zaalvoetbal 38% 41% 22% Zaalvoetbal 69% 28% Sport totaal 56% 19% 16% Sport totaal 8% 15% -14 jaar jaar jaar 55j en ouder Val Contact met object Overig Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL *Bewegingsonderwijs; Skeeleren/ in line skaten; Gymnastiek/ turnen Kosten en gevolgen van letsel De directe medische kosten van polsblessures die op een SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond, bedroegen in 212 gemiddeld 93 per blessure. Dit bedrag lag daarmee iets onder de gemiddelde kosten van een gemiddelde sportblessure die op de SEHafdeling werd behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond ( 1.1). Omdat polsblessures veel voorkomen, maken de totale directe medische kosten van polsblessures een aanzienlijk deel uit van de totale directe medische kosten van alle sportblessures die op een SEHafdeling worden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvindt. In 212 was dat twaalf procent (22 miljoen euro), net zoveel als de directe medische kosten van enkelblessures. Deze beide typen blessures staan hiermee samen bovenaan als het gaat om de totale directe medische kosten voor sportblessures in 212. Ook de gemiddelde kosten van arbeidsverzuim door polsblessures die op een de SEH-afdeling moeten worden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvindt (in 212: 5.), liggen onder de gemiddelde kosten van arbeidsverzuim van een gemiddelde sportblessure (in 212: 5.7). De totale kosten van arbeidsverzuimkosten kwamen in 212 op de zesde plaats met 21 miljoen euro, acht procent van het totaal van alle sportblessures die op een de SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond. Binnen de polsblessures die op een de SEH-afdeling werden behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname plaatsvond, leidden polsfracturen tot de hoogste kosten. Geen stijging meer Het aantal sporters dat met een polsblessure op de SEH-afdeling komt is gestegen sinds de jaren tachtig (figuur 5). Er lijkt twee keer sprake te zijn geweest van een periode van stijging, te weten: de eerste helft van de jaren negentig en de periode Vanaf 29 lijkt de ontwikkeling er weer gunstig, dus dalend, uit te zien, zeker als in aanmerking wordt genomen dat het aantal sporturen de laatste jaren lijkt te stijgen. Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

6 Figuur 5 Polsblessures; Aantal en aantal sporturen per jaar Aantal Sporturen Aanatal sporturen Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL Uiteraard zijn er verschillen per sport. In veel sporttakken (binnen de top 1 van 212) lijkt er sprake van een daling de laatste jaren (bijlage figuur 1). Paardensport en hockey vormen een uitzondering (figuur 6). Bij deze sporten lijkt eerder sprake van een stijging. Bij paardensport lijkt sprake van een afname van het aantal uren dat de sport beoefend wordt. Dit betekent dat de kans op een polsblessure met SEHbehandeling is toegenomen. Bij hockey blijkt de ontwikkeling van het aantal polsblessures het gevolg te zijn van een toename van de populariteit van hockey. De ontwikkeling bij schaatsen wordt, logischerwijze, sterk beïnvloed door het feit of er in een jaar wel of geen natuurijs is. Feit is, dat als er natuurijs is, dit leidt tot veel polsblessures die op een SEH-afdeling moeten worden behandeld. Figuur 6 laat dan ook zien dat het aantal polsblessures hoog is in jaren met natuurijs zoals 29 en 212. Figuur 6 Polsblessures; jaarlijks aantal door paardensport, hockey en schaatsen aangevuld met gegevens over sportdeelname Aantal SEHbehandelingen Paardensport Aantal sporturen Sporturen Aantal SEHbehandelingen Hockey Sporturen Aantal sporturen Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

7 Aantal SEHbehandelingen Schaatsen Sporturen Aantal sporturen Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nedeland , VeiligheidNL Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden. De gegevens afkomstig uit LIS gaan over 212, tenzij anders is aangegeven. Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks 1. Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Uit deze databron zijn gegevens afkomstig over het totaal aantal blessures, medisch behandelde blessures en sportdeelname. De gegevens afkomstig uit OBiN betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders aangegeven. In de registratie van ziekenhuisopnamen (de Landelijke Medische Registratie) is het niet mogelijk om polsblessures in de sport te onderscheiden van letsel aan de pols na een privé- of een arbeidsongeval. In het LIS kan dat wel. De gegevens betreffen daarom polsblessures waarvoor de sporter direct na de SEH-behandeling is opgenomen in het ziekenhuis. Het is denkbaar dat dit beeld van ziekenhuisopnamen niet helemaal volledig is. Sommige blessures zullen namelijk pas na een langer voortraject tot opname leiden, en dus niet als opname in LIS geregistreerd zijn. Meer cijfers Veiligheid NL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

8 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Tips voor preventie Voor een persoonlijk advies over het voorkomen van blessures, ga naar Blessure opgelopen? Op de website is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg. Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

9 Tabellen Tabel 1 Blessures Polsblessures; Totaal, en ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling naar meest voorkomende sporttakken %* Aantal % Aantal Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling per** Aantal % Bewegingsonderwijs Veldvoetbal ,8 Veldvoetbal Veldvoetbal Schaatsen Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs , Skeeleren/in line skaten Paard-of ponyrijden ,6 6. Gymnastiek/turnen ,5 7. Snowboarden ,1 8. Hockey ,4 9. Tennis 38 2,48 1. Zaalvoetbal 3 1 2, Totaal 1 Totaal Totaal 1 Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL *Gegevens onvoldoende voor betrouwbare volume schatting **Aantal per 1. uur beoefening van de betreffende sport Tabel 2 Polsblessures; Totaal, en ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling naar oorzaak Blessures Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling %* Aantal % Aantal % Val 33 Val Val Struikelen, ergens over gevallen 17 Struikelen 99 4 Contact met object 15 Val van hoogte, val uit, van 77 3 Overige scenario's 52 Van gymtoestel 53 2 Overbelasting (herhaalde beweging) 18 Val van tweewieler 76 3 Van fiets 45 2 Val van dier paard, pony 72 3 Uitglijden 64 3 Contact met object Geraakt door bewegend object Door bal Overig scenario Lichamelijk contact 61 3 Totaal 1 Totaal Totaal 54 1 Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL *Gegevens onvoldoende voor betrouwbare volumeschatting Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

10 Tabel 3 Blessures Polsblessures; Totaal, en ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling naar meest voorkomende typen blessures Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Aantal* % Aantal % Aantal % Kneuzing, bloeduitstorting Fractuur Fractuur Botbreuk, scheurtje in bot Oppervlakkig letsel/kneuzing Verstuiking, verdraaiing, bandletsel Distorsie Spier- of peesletsel Totaal 1. 1 Totaal Totaal 54 1 Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL Tabel 4 Polsblessures; Totaal, en ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling naar leeftijd en geslacht* Ziekenhuisopnamen Blessures Man Vrouw Totaal na SEH-behandeling Aantal % Aantal % Aantal per** Aantal % Aantal per** Aantal % Aantal per** Aantal % -14 jaar jaar 12 <1,69-4 jaar jaar jaar , , ,2 5-9 jaar jaar jaar , , , jaar jaar jaar ,9 89 9, ,5 15j en ouder jaar jaar 69 6, , ,61 55j en ouder jaar 32 3, , ,42 Man jaar 25 2, , ,4 Vrouw Man jaar 27 2, , ,46 Vrouw jaar 27 2, , , jaar 29 2,3 4 4, , jaar 23 2, , ,46 55j en ouder 57 5, , ,4 Totaal 1 Totaal , , , Totaal 54 1 % Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 212/ , VeiligheidNL *Lege cel = gegevens onvoldoende voor betrouwbare (volume)schatting **Aantal per 1. uur beoefening van de betreffende sport Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

11 Tabel 5 Polsblessures;, naar sporttak (top 1), leeftijd en geslacht* -14 jaar jaar jaar 55j en ouder Man Vrouw Totaal Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Veldvoetbal Schaatsen Bewegingsonderwijs Skeeleren/in line skaten Paard-of ponyrijden Gymnastiek/turnen Snowboarden Hockey Tennis Zaalvoetbal Sport totaal Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL **Lege cel = Gegevens onvoldoende voor betrouwbare schatting Tabel 6 Oorzaak Polsblessures;, naar sporttak (top 1) en oorzaak en type blessure* Contact met Val object Overig Totaal Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Veldvoetbal Schaatsen Bewegingsonderwijs Skeeleren/in line skaten Paard-of ponyrijden Gymnastiek/turnen Snowboarden Hockey Tennis Zaalvoetbal Sport totaal Type polsblessure Fractuur Oppervlakkig letsel/ kneuzing Overig Totaal Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Aantal Rij% Veldvoetbal Schaatsen Bewegingsonderwijs Skeeleren/in line skaten Paard-of ponyrijden Gymnastiek/turnen Snowboarden Hockey Tennis Zaalvoetbal Sport totaal Bron: Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL *Lege cel = Gegevens onvoldoende voor betrouwbare schatting Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

12 Figuur 1 Polsblessures; jaarlijks aantal voor diverse sporttakken uit de top 1 Veldvoetbal Bewegingsonderwijs Skeeleren/in line skaten Tennis Gymnastiek/turnen Snowboarden Zaalvoetbal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Polsblessures. Blessurecijfers VeiligheidNL - sept 214

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Knieblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Knieblessures Blessurecijfers Samenvatting In 2012 liepen alle sporters samen gemiddeld 860.000 knieblessures op. Dit is negentien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan en komt overeen

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014

rapport Tennisblessures Blessurecijfers 2014 rapport Tennisblessures Blessurecijfers 214 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013 Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken

Rapport 687. Sportblessures SEH-bezoeken Sportblessures 2016 SEH-bezoeken Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman Enkel de Enkel 2 April Utrecht Jeroen Bijman Jeroen Bijman Sportfysiotherapeut Bestuurslid NVFS Bijman+Helsloot Fysiotherapie Linkedin Twitter: jeroen_bijman Blog: Hardlopende gedachten van een Sportfysiotherapeut

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met:

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met: 1 Ongevallen en Bewegen in Nederland Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek P.C. den Hertog 1 L.T.B. van Kampen 2 W.T.M. Ooijendijk 3 S.L. Schmikli 4 W. Schoots 1 I. Vriend 1 Uitgegeven door Stichting

Nadere informatie

Trainersbijeenkomst 9 september 2015

Trainersbijeenkomst 9 september 2015 Trainersbijeenkomst Programma ductie Bakker & De Vos van sportblessures Bakker & De Vos Centrum voor bewegen en gezondheid Actief op sportgebied middels begeleiding & sponsoring van sportclubs, waaronder

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2007

Stadsenquête Leiden 2007 Hoofdstuk 16. Sport Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport. Bijna vier op de tien Leidenaren geeft aan minimaal wekelijks te sporten. Het landelijke

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Ongevallen kerncijfers 2013 Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Factsheet: 39 Projectnummer: 20.0308

Nadere informatie

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures 10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures Vincent Hildebrandt (tno), Wanda Wendel-Vos (rivm), Claire Bernaards (tno), Huib Valkenberg (VeiligheidNL) en Jan-Willem Bruggink (cbs)

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Avonturijn Kinderopvang Februari 2016 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord blz.2 Registratie van ongevallen...blz.2

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2005

Stadsenquête Leiden 2005 Hoofdstuk 20. Sport Samenvatting Van de Leidenaren zegt tweederde in de afgelopen 12 maanden te hebben gesport: een kwart van de Leidenaren doet één sport, eenderde twee of drie sporten en 6% zegt zelfs

Nadere informatie

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller : een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller Inhoud presentatie Onderzoekslijn Sport Blessure Informatie Systeem (BIS) Relevantie BIS Bespreking resultaten hoofdletsel

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers

Rapport. Verkeersongevallen 2014 Ongevalscijfers Rapport Verkeersongevallen 214 Ongevalscijfers Verkeersongevallen 214 - Ongevalscijfers 2 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen TNO-rapport PG/B&G/2005.060 Persoonlijke beschermingsmiddelen Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 20 Info_B&G@pg.tno.nl Datum 23 maart 2005 Auteur(s) Drs.

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie