1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting"

Transcriptie

1 Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld. In 2012 werden sporters behandeld op een spoedeisende Hulp-afdeling in verband met een hoofdblessure. Veertien procent van de sporters met hoofdletsel werd na SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Naar schatting overlijden er jaarlijks rond de zes sporters aan een hoofdblessure. Hoofdblessures Totaal hoofdblessures* Medische behandeld* SEH-behandelingen** Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling** *Gemiddelde / **2012 Van alle sporters die in 2012 met een hoofdblessure op de SEH-afdeling kwamen, was 70 procent een man. Vooral jonge sporters van jaar lopen hoofdblessures op. Daarbij gaat het dan vooral om jarigen. Vooral tijdens veldvoetbal (2.900) en hockey (2.000) werden hoofdblessures opgelopen die moesten worden behandeld op een SEH-afdeling. De belangrijkste oorzaken van hoofdblessures in de sport zijn: vallen van een (race-)fiets of paard of pony, contact met een bal of een hockeystick, of een botsing tussen twee sporters. Vooral ruiters, wielrenners, veldvoetballers en schaatsers waren in 2012 de sporters die na behandeling op de SEH-afdeling voor een hoofdblessure in het ziekenhuis werden opgenomen. Hersenletsel is de belangrijkste reden dat sporters na behandeling op de SEH-afdeling in het ziekenhuis worden opgenomen en is het belangrijkste letsel waaraan sporters met hoofdletsel overlijden. Bron: Letsel Informatie Systeem 2012/ , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 2012/ , VeiligheidNL; Letsellastmodel 2012, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) In 2012 werden hoofdblessures op een SEHafdeling behandeld. Dit was negen procent van het totaal aantal SEH-behandelingen voor een sportblessure in Nederland in Het aantal SEHbezoekers met een hoofdblessure is sinds midden jaren tachtig gestaag gedaald en inmiddels ongeveer gehalveerd (figuur 1).

2 Wie raakten geblesseerd? Van alle sporters die in 2012 met een hoofdblessure op de SEH-afdeling kwamen, was 70 procent (9.600) een man (zie bijlage). Vooral jonge sporters van jaar lopen hoofdblessures op (58%, 8.000). Daarbij gaat het dan vooral om jarigen: één op de vijf sporters (20%, 2.700) met hoofdletsel komt uit die leeftijdscategorie (figuur 2). Figuur 1 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van een hoofdblessure, Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Figuur Hoofdblessures; aantal SEH-behandelingen in 2012, naar leeftijd en geslacht Man Vrouw jaar en ouder jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 5-9 jaar 0-4 jaar Hoe ontstonden de hoofdblessures? Veldvoetbal was in 2012 verantwoordelijk voor de meeste SEH-behandelingen in verband met een hoofdblessure (21% van alle hoofdblessures door sport behandeld op de SEH-afdeling), op de voet gevolgd door hockey (15%). Sporttakken waarbij de meeste hoofdblessures werden opgelopen die op een SEH-afdeling werden behandeld zijn (zie tabel, bijlage): - Veldvoetbal (21%, 2.900) - Hockey (15%, 2.000) - Schaatsen (8%, 1.100) - Paard- of ponyrijden (7%, 990) - Wielrennen (7%, 970). - Zwemmen (7%, 970) - Bewegingsonderwijs (6%, 860). Twee van de vijf sporters met hoofdletsel lopen dat op door een val (39%, 5.300), zoals een val van een fiets (8%, 1.100) of een val van een paard of pony (5%, 730). In ongeveer een derde van de gevallen (31%, 4.300) werd het hoofdletsel opgelopen door contact met een object; sporters worden bijvoorbeeld aan het hoofd geraakt door een bal (15%, 2.000) of een hockeystick (5%, 630) (zie tabel, bijlage). De rest liep vooral een hoofdblessure tijdens sporten op door lichamelijk contact (28%, 3.800), zoals hoofden tegen elkaar (5%, 730), een klap, een botsing of een trap/schop. Wat was de aard van de hoofdblessures? De hoofdblessure was in twee vijfde van de gevallen een open wond (39%, 5.300) (tabel 1). Drieëntwintig procent (3.200) van de sporters met een Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

3 hoofdblessure werd op de SEH-afdeling behandeld in verband met hersenletsel, waaronder rond de vijfhonderd sporters met ernstig schedel-/hersenletsel (4%, 540). In bijna één op de vijf gevallen was er sprake van oppervlakkig letsel of een kneuzing aan het hoofd (18%, 2.400). Veertien procent van de sporters met hoofdletsel werd na SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis (2.000). Ter vergelijking, voor sportblessures als totaal is dat slechts zes procent. Dit wijst erop dat hoofdblessures relatief vaak ernstig zijn. Hersenletsel Sporten die vaak leiden tot hersenletsel zijn paardrijden (59% van de SEH-behandelingen betreft hersenletsel, 580), schaatsen (46%, 510) en wielrennen (42%, 410). Bij sporten als hockey en zwemmen is er relatief weinig hersenletsel en gaat het vooral om open wonden. Tabel 1 Hoofdblessures in 2012; aantal SEHbehandelingen, naar deel van het hoofd en type blessure Aantal % Open wond hoofd Hersen/schedelletsel Licht hersenletsel Ernstig schedel/hersenletsel Oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd Fractuur neus Fractuur aangezicht/kaak Letsel oogbol Letsel aan gebit 110 <1 Hoofd, overig Totaal Ziekenhuisopnamen waaronder 300 sporters met ernstig hersenletsel (15% van de opnamen). Een zesde (15%, 290) van de opgenomen sporters had een fractuur aan de kaak of het aangezicht. In de registraties van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om sportblessures te onderscheiden. In dit hoofdstuk worden daarom alleen blessures besproken waarvoor het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen via de SEH-afdeling. Dit geeft mogelijk een onvolledig beeld van de ziekenhuisopnamen. In 2012 werden sporters na een SEHbehandeling opgenomen in een ziekenhuis wegens hoofdletsel (14% van de SEH-behandelingen voor hoofdblessures door sport). Twee derde van hen (67%, 1.300) werd opgenomen wegens hersenletsel, Eén op de vijf (21%, 410) hoofdblessures waar na behandeling op de SEH-afdeling een ziekenhuisopname op volgde, werd opgelopen tijdens paardensport, zeventien procent tijdens wielrennen (330), zestien procent (320) tijdens veldvoetbal, en elf procent (210) tijdens schaatsen. Sporten waarbij een relatief groot aandeel sporters met een hoofdblessure na SEH-behandeling werden opgenomen in het ziekenhuis (een indicatie van de gemiddelde ernst van de blessure) waren paardrijden (41% opnamen), wielrennen (34%) en schaatsen (21%). 3 Overledenen Registraties van dodelijke sportongevallen geven in het algemeen een onderschatting van het probleem, en selecteren naar sporttak is bovendien niet mogelijk. Daarom is in het Letsel Informatie Systeem en in de Krantenknipselregistratie gezocht naar informatie. In de Krantenknipselregistratie zijn tussen 1986 en 2012 achtendertig dodelijke sportongevallen met hoofdletsel geregistreerd. De meeste doden door hoofdletsel vielen door paardrijden, namelijk twaalf: in zeven gevallen viel de ruiter van het paard, één keer Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

4 viel een pony op het hoofd van het slachtoffer, één ruiter werd meegesleept door het paard en raakte met het hoofd een paaltje, twee ruiters overleden door een trap van het paard tegen hun hoofd, en een koetsier viel van zijn wagen met het hoofd op de straat. Vijf zwemmers overleden, één na een val van de duikplank, drie na een duik in ondiep water, en één na een botsing met het hoofd tegen een andere zwemmer. Tijdens zeilen overleden vier sporters, alle vier doordat ze de giek tegen het hoofd kregen en bewusteloos raakten of overboord vielen, en kitesurfen maakte drie dodelijke slachtoffers, meegesleept door de kite. Drie wielrenners overleden in deze periode, allen na een val van de fiets, en vier voetballers, waarvan er twee een omvallend doel op het hoofd kregen, één overleed na een kopduel en één zaalvoetballer na een bal tegen het hoofd. Verder werd een surfer overvaren door een speedboot, overleed een jongen die met een crossfiets over een skatebaan wilde gaan aan hoofdletsel, viel iemand van een klimmuur op zijn hoofd, en viel een meisje tijdens de gymles uit de ringen op haar hoofd. Een opvarende van een speedboot viel overboord en werd overvaren door een andere boot, en een sportvlieger kwam met zijn hoofd in de propeller van zijn vliegtuig. Een schaatstrainer overleed na een botsing en een val op het ijs en een skeeleraar overleed aan een hoofdwond na een val op de weg. Recentelijk overleed een bokser na een klap op zijn hoofd en viel een motorrijder tijdens een straatrace. In het Letsel Informatie Systeem, een steekproef van ongeveer een tiende van de Nederlandse ziekenhuizen, zijn in de periode twintig fatale hoofdletsels tijdens het sporten geregistreerd, waaronder zeven wielrenners (vijf door een val, één door aanrijding met een auto en één door botsing met andere fietser) en zeven ruiters (vijf na een val en twee na een trap door het paard). Op basis van deze gegevens overlijden naar schatting rond de zes sporters per jaar aan hoofdletsel dat tijdens sport werd opgelopen. Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 4 Overige letselgegevens Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) heeft in de periode gevallen van hoofdletsel tijdens sport geregistreerd. Op basis hiervan kan worden geschat dat jaarlijks sporters een blessure aan het hoofd oplopen waarvan er medisch worden behandeld (44%). Eenenzestig procent van de aan het hoofd geblesseerde sporters is een man; de helft is jonger dan 18 jaar (49%). Van de 114 geregistreerde hoofdblessures werden er 16 opgelopen tijdens veldvoetbal, 12 tijdens hockey en 10 tijdens zwemmen. Veertien hoofdblessures ontstonden tijdens bewegingsonderwijs. In 34 gevallen liep de sporter letsel op aan schedel, hoofdhuid, voorhoofd of achterhoofd. Drieëntwintig sporters liepen letsel op aan gezicht, wangen, lippen of oogkas. Achttien keer kwam hersenletsel voor. Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL 5 Kosten en gevolgen van letsel Directe medische kosten De directe medische kosten van een sportblessure aan het hoofd die op de SEH-afdeling is behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden, bedroegen in 2012 gemiddeld Dit verschilt niet veel van de gemiddelde kosten van alle op de SEH-afdeling behandelde sportblessures, die voor 2012 op werden geschat. Het bedrag is echter een gemiddelde van erg verschillende soorten hoofdblessures en varieerde van de gemiddelde kosten van een open wond aan het hoofd ( 500) tot de gemiddelde kosten van ernstig schedel-/hersenletsel ( 4.200). Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

5 Verder variëren de kosten voor de verschillende sporten waarbij de hoofdblessure opgelopen wordt. De gemiddelde hoofdblessure bij wielrennen was aanmerkelijk duurder ( 2.400) dan de gemiddelde hoofdblessure bij paardrijden ( 1.600), schaatsen ( 1.400), veldvoetbal ( 780) of hockey ( 600). De totale direct medische kosten van sportblessures aan het hoofd die op de SEH-afdeling zijn behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden, worden voor 2012 geschat op jaarlijks 14 miljoen euro. Verzuimkosten De verzuimkosten (tot één jaar) naar aanleiding van een hoofdblessure waarvoor een SEH-behandeling en/of een opname noodzakelijk was, bedroegen in 2012 gemiddeld 4.700, in totaal 19 miljoen. Bron: Letsellastmodel 2012, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem 2012, VeiligheidNL 6 Prioriteiten voor preventie Letsel aan het hoofd wordt in het algemeen beschouwd als redelijk ernstig letsel, d.w.z. letsel met in potentie ernstige en langdurige gevolgen, hoge medische kosten, ziekenhuisopname. Toch is ook daarin nog veel onderscheid te maken. Zo is een open wond aan het hoofd in het algemeen minder ernstig dan hersen- of schedelletsel. In het prioriteren van bepaalde sporttakken voor preventieve actie is het, op basis van de cijfers, aan te bevelen dit gegeven in de afweging mee te nemen. Ook het onderscheid tussen het belang van preventie vanwege een groot aantal letsels aan het hoofd bij een bepaalde sport enerzijds, en het belang van preventie vanwege de ernst van de hoofdletsels anderzijds, is belangrijk. Wanneer gekeken wordt naar sporten met de meeste hoofdblessures, dan zien we in 2012 de meeste SEHbehandelingen vanwege veldvoetbal (21%, 2.900), hockey (15%, 2.000), schaatsen (8%, 1.100), paardrijden (7%, 990), zwemmen (7%, 970) en wielrennen (7%, 970). Als we als maat voor de ernst het aantal ziekenhuisopnamen nemen, dan zien we vooral veel ziekenhuisopnamen door paardrijden (20%, 390), wielrennen (18%, 340), veldvoetbal (17%, 330) en schaatsen (11%, 210). Bij sporters die overlijden aan hoofdletsel, lijkt het vooral te gaan om paardrijden en wielrennen en in iets mindere mate om zwemmen (duiken in ondiep water) en zeilen (giek tegen het hoofd). Als we op basis van deze gegevens de sporten prioriteren, dan komen we tot de volgende afweging: Paardrijden en wielrennen veroorzaken niet alleen betrekkelijk veel (SEH-behandelingen) hoofdletsels, maar ook de ernstigste hoofdletsels (ziekenhuisopnamen en doden). Veldvoetbal veroorzaakt de meeste hoofdletsels, maar in verhouding daarmee is het aandeel ziekenhuisopnamen klein. Voor veldvoetbal geldt dat het grote aantal hoofdletsels vooral verklaard wordt door het grote aantal voetballers. De kans op hersenletsel is in vergelijking met de andere sporten zodoende niet heel groot, maar door de macht van het getal is het aantal veldvoetballers dat in het ziekenhuis wordt opgenomen toch aanzienlijk. Hockey veroorzaakt na veldvoetbal de meeste hoofdblessures. De ernst valt in de regel mee. Vaak gaat het om open wonden. Andere sporten waarbij hoofdletsel een rol speelt, zijn motorsport, mountainbiken en skiën en snowboarden. De geregistreerde aantallen in de hier geanalyseerde gegevens zijn echter te klein om uitspraken te doen over deze sporten. Naast epidemiologische gegevens spelen andere factoren een rol bij het stellen van prioriteiten. Zo zal de bereidheid om een helm te dragen verschillen per sport. Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

6 7 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Uit deze databron zijn gegevens afkomstig over het totaal aantal hoofdblessures. Deze gegevens betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders aangegeven. De andere informatie uit OBiN betreft alleen de geregistreerde n- getallen in deze periode. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden over type en ontstaan van hoofdblessures. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen hoofdblessures in 2012, tenzij anders is aangegeven. Voor informatie over ziekenhuisopnamen en overledenen is geen geschikte informatie uit de reguliere gegevensbronnen, zoals de Landelijke Medische Registratie en de Statistiek Niet-natuurlijke dood beschikbaar. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. Voor gegevens over overledenen is gebruik gemaakt van gegevens over overleden sporters met hoofdletsel die in LIS geregistreerd zijn in de periode en van krantenartikelen over dodelijke sportongevallen met hoofdletsel uit een Krantenknipselregistratie in de periode Meer cijfers VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

7 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % 0-4 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal %

8 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Aantal % Val Val van tweewieler van fiets Val van dier van paard, pony Uitglijden in zwembad Struikelen Val van hoogte, val uit, van Val, niet gespecificeerd Val, overig Contact met object Geraakt door bewegend object door bal door racket, stick, club, bat door hockeystick door squashracket 110 <1 Stoten tegen stilstaand object tegen zwembadrand 100 <1 Contact met object, overig 50 <1 Overig scenario Lichamelijk contact hoofden tegen elkaar botsing slag, klap, stomp trap, schop Contact met dier contact met een paard, pony Overig scenario, overig Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem 2012,VeiligheidNL

9 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd licht hersenletsel oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd fractuur neus fractuur aangezicht/kaak letsel oogbol ernstig schedel/hersenletsel letsel aan gebit <10 <1 - - <10 <1 110 <1 Totaal

10 SEH-behandelingen naar type sport Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Aantal % Veldvoetbal Hockey Schaatsen Paard-of ponyrijden Wielrennen Zwemmen Bewegingsonderwijs Vechtsport Mountainbiken Basketbal Squash Rugby Skeeleren/in line skaten Gymnastiek/turnen Hardlopen/joggen Boksen 130 <1 Motorsport 130 <1 Tennis 130 <1 Fitness 120 <1 Zaalvoetbal 110 <1 Handbal 100 <1 Korfbal 100 <1 Overig Onbekend 130 <1 Totaal

11 SEH-behandelingen naar locatie ongeval x leeftijd Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Sportlocatie sportveld sporthal, gymnastieklokaal zwembad ijsbaan manege < race[cross-]circuit <10 < Straat, rijweg, trottoir rijweg 40 < fietspad <10 <1 <10 <1 20 < Natuurgebied natuurijs 70 1 <10 < bos 50 <1 20 < zee 20 <1 <10 < <1 100 <1 Overig <10 <1 <10 < Onbekend Totaal Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

12 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Man Vrouw Totaal Aantal 1 % Aantal 1 % Aantal 1 % 0-14 jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal % Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Blessures en letsels bij sportevenementen

Blessures en letsels bij sportevenementen Blessures en letsels bij sportevenementen Een verkennende studie Christine Stam Huib Valkenberg Ingrid Vriend Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2013 In samenwerking met:

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Preventie van letsels door ongevallen, geweld en suïcide

Preventie van letsels door ongevallen, geweld en suïcide Let op Letsels Let op letsels Preventie van letsels door ongevallen, geweld en suïcide Eindredactie: L.C. Lanting en N. Hoeymans Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen RIVM, Postbus 1, 3720

Nadere informatie

Verkenning Fun en Adventure

Verkenning Fun en Adventure Colofon, maart 2009 Auteurs: E.J. Bruls en S.A. Boode, R.F.H.M. Kampschoër en S. Wolse, Safe Building bv Projectleiding: E.J. Bruls, Eindredactie: K. Koreman In opdracht van: Voedsel en Waren Autoriteit

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012. April 2013

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012. April 2013 Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012 April 2013 Management-samenvatting Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting letselpreventie dat valt onder artikel 1 (voorheen artikel 41) Volksgezondheid

Nadere informatie

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN Gebaseerd op meldingsplichtige ongevallen en blootstelling aan gevaren Inhoud 1. Inleiding...1 1.1. Toelichting op de gebruikte

Nadere informatie

Lasten van verkeersletsel ontleed Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid R-2014-25

Lasten van verkeersletsel ontleed Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid R-2014-25 Lasten van verkeersletsel ontleed Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid R-2014-25 Lasten van verkeersletsel ontleed Ernstig verkeersgewonden bepalen een groot en groeiend deel van de

Nadere informatie

Hersenletsel bij boksers en voetballers

Hersenletsel bij boksers en voetballers Hersenletsel bij boksers en voetballers Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Vice-voorzitter Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, 16 april 2010 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie