1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting"

Transcriptie

1 Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld. In 2012 werden sporters behandeld op een spoedeisende Hulp-afdeling in verband met een hoofdblessure. Veertien procent van de sporters met hoofdletsel werd na SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Naar schatting overlijden er jaarlijks rond de zes sporters aan een hoofdblessure. Hoofdblessures Totaal hoofdblessures* Medische behandeld* SEH-behandelingen** Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling** *Gemiddelde / **2012 Van alle sporters die in 2012 met een hoofdblessure op de SEH-afdeling kwamen, was 70 procent een man. Vooral jonge sporters van jaar lopen hoofdblessures op. Daarbij gaat het dan vooral om jarigen. Vooral tijdens veldvoetbal (2.900) en hockey (2.000) werden hoofdblessures opgelopen die moesten worden behandeld op een SEH-afdeling. De belangrijkste oorzaken van hoofdblessures in de sport zijn: vallen van een (race-)fiets of paard of pony, contact met een bal of een hockeystick, of een botsing tussen twee sporters. Vooral ruiters, wielrenners, veldvoetballers en schaatsers waren in 2012 de sporters die na behandeling op de SEH-afdeling voor een hoofdblessure in het ziekenhuis werden opgenomen. Hersenletsel is de belangrijkste reden dat sporters na behandeling op de SEH-afdeling in het ziekenhuis worden opgenomen en is het belangrijkste letsel waaraan sporters met hoofdletsel overlijden. Bron: Letsel Informatie Systeem 2012/ , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 2012/ , VeiligheidNL; Letsellastmodel 2012, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) In 2012 werden hoofdblessures op een SEHafdeling behandeld. Dit was negen procent van het totaal aantal SEH-behandelingen voor een sportblessure in Nederland in Het aantal SEHbezoekers met een hoofdblessure is sinds midden jaren tachtig gestaag gedaald en inmiddels ongeveer gehalveerd (figuur 1).

2 Wie raakten geblesseerd? Van alle sporters die in 2012 met een hoofdblessure op de SEH-afdeling kwamen, was 70 procent (9.600) een man (zie bijlage). Vooral jonge sporters van jaar lopen hoofdblessures op (58%, 8.000). Daarbij gaat het dan vooral om jarigen: één op de vijf sporters (20%, 2.700) met hoofdletsel komt uit die leeftijdscategorie (figuur 2). Figuur 1 Jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van een hoofdblessure, Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Figuur Hoofdblessures; aantal SEH-behandelingen in 2012, naar leeftijd en geslacht Man Vrouw jaar en ouder jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 5-9 jaar 0-4 jaar Hoe ontstonden de hoofdblessures? Veldvoetbal was in 2012 verantwoordelijk voor de meeste SEH-behandelingen in verband met een hoofdblessure (21% van alle hoofdblessures door sport behandeld op de SEH-afdeling), op de voet gevolgd door hockey (15%). Sporttakken waarbij de meeste hoofdblessures werden opgelopen die op een SEH-afdeling werden behandeld zijn (zie tabel, bijlage): - Veldvoetbal (21%, 2.900) - Hockey (15%, 2.000) - Schaatsen (8%, 1.100) - Paard- of ponyrijden (7%, 990) - Wielrennen (7%, 970). - Zwemmen (7%, 970) - Bewegingsonderwijs (6%, 860). Twee van de vijf sporters met hoofdletsel lopen dat op door een val (39%, 5.300), zoals een val van een fiets (8%, 1.100) of een val van een paard of pony (5%, 730). In ongeveer een derde van de gevallen (31%, 4.300) werd het hoofdletsel opgelopen door contact met een object; sporters worden bijvoorbeeld aan het hoofd geraakt door een bal (15%, 2.000) of een hockeystick (5%, 630) (zie tabel, bijlage). De rest liep vooral een hoofdblessure tijdens sporten op door lichamelijk contact (28%, 3.800), zoals hoofden tegen elkaar (5%, 730), een klap, een botsing of een trap/schop. Wat was de aard van de hoofdblessures? De hoofdblessure was in twee vijfde van de gevallen een open wond (39%, 5.300) (tabel 1). Drieëntwintig procent (3.200) van de sporters met een Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

3 hoofdblessure werd op de SEH-afdeling behandeld in verband met hersenletsel, waaronder rond de vijfhonderd sporters met ernstig schedel-/hersenletsel (4%, 540). In bijna één op de vijf gevallen was er sprake van oppervlakkig letsel of een kneuzing aan het hoofd (18%, 2.400). Veertien procent van de sporters met hoofdletsel werd na SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis (2.000). Ter vergelijking, voor sportblessures als totaal is dat slechts zes procent. Dit wijst erop dat hoofdblessures relatief vaak ernstig zijn. Hersenletsel Sporten die vaak leiden tot hersenletsel zijn paardrijden (59% van de SEH-behandelingen betreft hersenletsel, 580), schaatsen (46%, 510) en wielrennen (42%, 410). Bij sporten als hockey en zwemmen is er relatief weinig hersenletsel en gaat het vooral om open wonden. Tabel 1 Hoofdblessures in 2012; aantal SEHbehandelingen, naar deel van het hoofd en type blessure Aantal % Open wond hoofd Hersen/schedelletsel Licht hersenletsel Ernstig schedel/hersenletsel Oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd Fractuur neus Fractuur aangezicht/kaak Letsel oogbol Letsel aan gebit 110 <1 Hoofd, overig Totaal Ziekenhuisopnamen waaronder 300 sporters met ernstig hersenletsel (15% van de opnamen). Een zesde (15%, 290) van de opgenomen sporters had een fractuur aan de kaak of het aangezicht. In de registraties van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om sportblessures te onderscheiden. In dit hoofdstuk worden daarom alleen blessures besproken waarvoor het slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen via de SEH-afdeling. Dit geeft mogelijk een onvolledig beeld van de ziekenhuisopnamen. In 2012 werden sporters na een SEHbehandeling opgenomen in een ziekenhuis wegens hoofdletsel (14% van de SEH-behandelingen voor hoofdblessures door sport). Twee derde van hen (67%, 1.300) werd opgenomen wegens hersenletsel, Eén op de vijf (21%, 410) hoofdblessures waar na behandeling op de SEH-afdeling een ziekenhuisopname op volgde, werd opgelopen tijdens paardensport, zeventien procent tijdens wielrennen (330), zestien procent (320) tijdens veldvoetbal, en elf procent (210) tijdens schaatsen. Sporten waarbij een relatief groot aandeel sporters met een hoofdblessure na SEH-behandeling werden opgenomen in het ziekenhuis (een indicatie van de gemiddelde ernst van de blessure) waren paardrijden (41% opnamen), wielrennen (34%) en schaatsen (21%). 3 Overledenen Registraties van dodelijke sportongevallen geven in het algemeen een onderschatting van het probleem, en selecteren naar sporttak is bovendien niet mogelijk. Daarom is in het Letsel Informatie Systeem en in de Krantenknipselregistratie gezocht naar informatie. In de Krantenknipselregistratie zijn tussen 1986 en 2012 achtendertig dodelijke sportongevallen met hoofdletsel geregistreerd. De meeste doden door hoofdletsel vielen door paardrijden, namelijk twaalf: in zeven gevallen viel de ruiter van het paard, één keer Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

4 viel een pony op het hoofd van het slachtoffer, één ruiter werd meegesleept door het paard en raakte met het hoofd een paaltje, twee ruiters overleden door een trap van het paard tegen hun hoofd, en een koetsier viel van zijn wagen met het hoofd op de straat. Vijf zwemmers overleden, één na een val van de duikplank, drie na een duik in ondiep water, en één na een botsing met het hoofd tegen een andere zwemmer. Tijdens zeilen overleden vier sporters, alle vier doordat ze de giek tegen het hoofd kregen en bewusteloos raakten of overboord vielen, en kitesurfen maakte drie dodelijke slachtoffers, meegesleept door de kite. Drie wielrenners overleden in deze periode, allen na een val van de fiets, en vier voetballers, waarvan er twee een omvallend doel op het hoofd kregen, één overleed na een kopduel en één zaalvoetballer na een bal tegen het hoofd. Verder werd een surfer overvaren door een speedboot, overleed een jongen die met een crossfiets over een skatebaan wilde gaan aan hoofdletsel, viel iemand van een klimmuur op zijn hoofd, en viel een meisje tijdens de gymles uit de ringen op haar hoofd. Een opvarende van een speedboot viel overboord en werd overvaren door een andere boot, en een sportvlieger kwam met zijn hoofd in de propeller van zijn vliegtuig. Een schaatstrainer overleed na een botsing en een val op het ijs en een skeeleraar overleed aan een hoofdwond na een val op de weg. Recentelijk overleed een bokser na een klap op zijn hoofd en viel een motorrijder tijdens een straatrace. In het Letsel Informatie Systeem, een steekproef van ongeveer een tiende van de Nederlandse ziekenhuizen, zijn in de periode twintig fatale hoofdletsels tijdens het sporten geregistreerd, waaronder zeven wielrenners (vijf door een val, één door aanrijding met een auto en één door botsing met andere fietser) en zeven ruiters (vijf na een val en twee na een trap door het paard). Op basis van deze gegevens overlijden naar schatting rond de zes sporters per jaar aan hoofdletsel dat tijdens sport werd opgelopen. Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 4 Overige letselgegevens Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) heeft in de periode gevallen van hoofdletsel tijdens sport geregistreerd. Op basis hiervan kan worden geschat dat jaarlijks sporters een blessure aan het hoofd oplopen waarvan er medisch worden behandeld (44%). Eenenzestig procent van de aan het hoofd geblesseerde sporters is een man; de helft is jonger dan 18 jaar (49%). Van de 114 geregistreerde hoofdblessures werden er 16 opgelopen tijdens veldvoetbal, 12 tijdens hockey en 10 tijdens zwemmen. Veertien hoofdblessures ontstonden tijdens bewegingsonderwijs. In 34 gevallen liep de sporter letsel op aan schedel, hoofdhuid, voorhoofd of achterhoofd. Drieëntwintig sporters liepen letsel op aan gezicht, wangen, lippen of oogkas. Achttien keer kwam hersenletsel voor. Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL 5 Kosten en gevolgen van letsel Directe medische kosten De directe medische kosten van een sportblessure aan het hoofd die op de SEH-afdeling is behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden, bedroegen in 2012 gemiddeld Dit verschilt niet veel van de gemiddelde kosten van alle op de SEH-afdeling behandelde sportblessures, die voor 2012 op werden geschat. Het bedrag is echter een gemiddelde van erg verschillende soorten hoofdblessures en varieerde van de gemiddelde kosten van een open wond aan het hoofd ( 500) tot de gemiddelde kosten van ernstig schedel-/hersenletsel ( 4.200). Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

5 Verder variëren de kosten voor de verschillende sporten waarbij de hoofdblessure opgelopen wordt. De gemiddelde hoofdblessure bij wielrennen was aanmerkelijk duurder ( 2.400) dan de gemiddelde hoofdblessure bij paardrijden ( 1.600), schaatsen ( 1.400), veldvoetbal ( 780) of hockey ( 600). De totale direct medische kosten van sportblessures aan het hoofd die op de SEH-afdeling zijn behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden, worden voor 2012 geschat op jaarlijks 14 miljoen euro. Verzuimkosten De verzuimkosten (tot één jaar) naar aanleiding van een hoofdblessure waarvoor een SEH-behandeling en/of een opname noodzakelijk was, bedroegen in 2012 gemiddeld 4.700, in totaal 19 miljoen. Bron: Letsellastmodel 2012, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem 2012, VeiligheidNL 6 Prioriteiten voor preventie Letsel aan het hoofd wordt in het algemeen beschouwd als redelijk ernstig letsel, d.w.z. letsel met in potentie ernstige en langdurige gevolgen, hoge medische kosten, ziekenhuisopname. Toch is ook daarin nog veel onderscheid te maken. Zo is een open wond aan het hoofd in het algemeen minder ernstig dan hersen- of schedelletsel. In het prioriteren van bepaalde sporttakken voor preventieve actie is het, op basis van de cijfers, aan te bevelen dit gegeven in de afweging mee te nemen. Ook het onderscheid tussen het belang van preventie vanwege een groot aantal letsels aan het hoofd bij een bepaalde sport enerzijds, en het belang van preventie vanwege de ernst van de hoofdletsels anderzijds, is belangrijk. Wanneer gekeken wordt naar sporten met de meeste hoofdblessures, dan zien we in 2012 de meeste SEHbehandelingen vanwege veldvoetbal (21%, 2.900), hockey (15%, 2.000), schaatsen (8%, 1.100), paardrijden (7%, 990), zwemmen (7%, 970) en wielrennen (7%, 970). Als we als maat voor de ernst het aantal ziekenhuisopnamen nemen, dan zien we vooral veel ziekenhuisopnamen door paardrijden (20%, 390), wielrennen (18%, 340), veldvoetbal (17%, 330) en schaatsen (11%, 210). Bij sporters die overlijden aan hoofdletsel, lijkt het vooral te gaan om paardrijden en wielrennen en in iets mindere mate om zwemmen (duiken in ondiep water) en zeilen (giek tegen het hoofd). Als we op basis van deze gegevens de sporten prioriteren, dan komen we tot de volgende afweging: Paardrijden en wielrennen veroorzaken niet alleen betrekkelijk veel (SEH-behandelingen) hoofdletsels, maar ook de ernstigste hoofdletsels (ziekenhuisopnamen en doden). Veldvoetbal veroorzaakt de meeste hoofdletsels, maar in verhouding daarmee is het aandeel ziekenhuisopnamen klein. Voor veldvoetbal geldt dat het grote aantal hoofdletsels vooral verklaard wordt door het grote aantal voetballers. De kans op hersenletsel is in vergelijking met de andere sporten zodoende niet heel groot, maar door de macht van het getal is het aantal veldvoetballers dat in het ziekenhuis wordt opgenomen toch aanzienlijk. Hockey veroorzaakt na veldvoetbal de meeste hoofdblessures. De ernst valt in de regel mee. Vaak gaat het om open wonden. Andere sporten waarbij hoofdletsel een rol speelt, zijn motorsport, mountainbiken en skiën en snowboarden. De geregistreerde aantallen in de hier geanalyseerde gegevens zijn echter te klein om uitspraken te doen over deze sporten. Naast epidemiologische gegevens spelen andere factoren een rol bij het stellen van prioriteiten. Zo zal de bereidheid om een helm te dragen verschillen per sport. Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

6 7 Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Uit deze databron zijn gegevens afkomstig over het totaal aantal hoofdblessures. Deze gegevens betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders aangegeven. De andere informatie uit OBiN betreft alleen de geregistreerde n- getallen in deze periode. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden over type en ontstaan van hoofdblessures. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen hoofdblessures in 2012, tenzij anders is aangegeven. Voor informatie over ziekenhuisopnamen en overledenen is geen geschikte informatie uit de reguliere gegevensbronnen, zoals de Landelijke Medische Registratie en de Statistiek Niet-natuurlijke dood beschikbaar. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. Voor gegevens over overledenen is gebruik gemaakt van gegevens over overleden sporters met hoofdletsel die in LIS geregistreerd zijn in de periode en van krantenartikelen over dodelijke sportongevallen met hoofdletsel uit een Krantenknipselregistratie in de periode Meer cijfers VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Hoofdblessures VeiligheidNL - oktober 2013

7 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % 0-4 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal %

8 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Aantal % Val Val van tweewieler van fiets Val van dier van paard, pony Uitglijden in zwembad Struikelen Val van hoogte, val uit, van Val, niet gespecificeerd Val, overig Contact met object Geraakt door bewegend object door bal door racket, stick, club, bat door hockeystick door squashracket 110 <1 Stoten tegen stilstaand object tegen zwembadrand 100 <1 Contact met object, overig 50 <1 Overig scenario Lichamelijk contact hoofden tegen elkaar botsing slag, klap, stomp trap, schop Contact met dier contact met een paard, pony Overig scenario, overig Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem 2012,VeiligheidNL

9 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd licht hersenletsel oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd fractuur neus fractuur aangezicht/kaak letsel oogbol ernstig schedel/hersenletsel letsel aan gebit <10 <1 - - <10 <1 110 <1 Totaal

10 SEH-behandelingen naar type sport Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Aantal % Veldvoetbal Hockey Schaatsen Paard-of ponyrijden Wielrennen Zwemmen Bewegingsonderwijs Vechtsport Mountainbiken Basketbal Squash Rugby Skeeleren/in line skaten Gymnastiek/turnen Hardlopen/joggen Boksen 130 <1 Motorsport 130 <1 Tennis 130 <1 Fitness 120 <1 Zaalvoetbal 110 <1 Handbal 100 <1 Korfbal 100 <1 Overig Onbekend 130 <1 Totaal

11 SEH-behandelingen naar locatie ongeval x leeftijd Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Sportlocatie sportveld sporthal, gymnastieklokaal zwembad ijsbaan manege < race[cross-]circuit <10 < Straat, rijweg, trottoir rijweg 40 < fietspad <10 <1 <10 <1 20 < Natuurgebied natuurijs 70 1 <10 < bos 50 <1 20 < zee 20 <1 <10 < <1 100 <1 Overig <10 <1 <10 < Onbekend Totaal Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

12 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht Type ongeval: Sportblessure Lichaamsdeel: Hoofd Man Vrouw Totaal Aantal 1 % Aantal 1 % Aantal 1 % 0-14 jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal % Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met:

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met: 1 Ongevallen en Bewegen in Nederland Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek P.C. den Hertog 1 L.T.B. van Kampen 2 W.T.M. Ooijendijk 3 S.L. Schmikli 4 W. Schoots 1 I. Vriend 1 Uitgegeven door Stichting

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

Fietsbotsingen. Analyse van fiets-fiets botsingen, in het bijzonder met betrokkenheid van wielrenners. Huib Valkenberg

Fietsbotsingen. Analyse van fiets-fiets botsingen, in het bijzonder met betrokkenheid van wielrenners. Huib Valkenberg Fietsbotsingen Analyse van fiets-fiets botsingen, in het bijzonder met betrokkenheid van wielrenners Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam april 2014 Fietsbotsingen

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan?

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan? Preventie ongevallen bij jongeren Hoe pak je dat aan? VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest ernstige letsels In opdracht van o.a. VWS,

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Handboek Epidemiologie Sportblessures

Handboek Epidemiologie Sportblessures Handboek Epidemiologie Sportblessures Versie 4.0 H. Valkenberg W. Schoots M. van Nunen W. Ormel I. Vriend Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Mei 2009 2 Handboek

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Ongevallen bij kinderen op de boerderij

Ongevallen bij kinderen op de boerderij Ongevallen bij kinderen op de boerderij K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam december 2007 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst

Nadere informatie

Arbeidsongevallen 2011

Arbeidsongevallen 2011 Arbeidsongevallen in Nederland 211 juni 213 Anita Venema (TNO) Heleen den Besten (TNO) Marloes van der Klauw (TNO) Jan Fekke Ybema (TNO) m.m.v. VeiligheidNL Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk

Nadere informatie

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers Samenvatting In 212 zijn 2.58 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident tegen 1.743 in 23. In de periode 27-212

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 3, 2014. Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren.

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 3, 2014. Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren. NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 3, 2014 Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren. Ruim 5.000 behandelingen voor alcoholvergiftigingen op de

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Informatieavond SDV. Barneveld

Informatieavond SDV. Barneveld Informatieavond SDV. Barneveld Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen 01-04-2015 Pieter Jansen Master sportfysiotherapeut Inhoud 1. Risicofactoren voor blessures Inhoud 2. Acute blessures 3. Eerste hulp bij

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Anita Venema en Karin Jettinghoff,

Nadere informatie

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam . Alcohol en jongeren: een vervolgonderzoek onder Spoedeisende Hulpbezoekers Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD

Nadere informatie

8 Samenvatting Samenvatting Het is alom bekend dat te weinig bewegen schadelijk is voor de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Ondanks dat de positieve effecten van een actieve jeugd talrijk

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp TNO-rapport R10-567

Nadere informatie

08#11#11% EHBO en hockey. Voor coaches en trainers van Alliance. Nicole Troost en Elly Blok, huisartsen

08#11#11% EHBO en hockey. Voor coaches en trainers van Alliance. Nicole Troost en Elly Blok, huisartsen EHBO en hockey Voor coaches en trainers van Alliance Nicole Troost en Elly Blok, huisartsen 1% Onderwerpen:! Inleiding ;aantallen blessures! Voorbereiding: het halve werk! Tijdens de wedstrijd:! Opgelopen

Nadere informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie Statistisch Product Verkeersongevallen Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de statistiek van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel

Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel Auditieve oefeningen bij het thema: sport en spel Boek van de week: 1; Igor Stippelkampioen 2; Boris de kampioen 3; Grote Anna leert hockey spelen 4; Rintje rent het hardst Verhaalbegrip: Bij elk boek

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2: februari 2014

Nieuwsbrief nr. 2: februari 2014 Nieuwsbrief nr. 2: februari 2014 Geachte relatie, Van 7 tot en met 23 februari 2014 worden in het Russische Sochi de 22ste Olympische Winterspelen gehouden. De elfde editie van de Paralympische Winterspelen

Nadere informatie

Sport, bewegen en gezondheid

Sport, bewegen en gezondheid j1 Sport, bewegen en gezondheid Prof. dr. F.J.G. Backx, dr. F. Baarveld, prof. dr. Th.B. Voorn j 1 Inleiding Grote groepen mensen zijn wekelijks, soms dagelijks sportief actief. Meer dan tien miljoen Nederlanders

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

Letsel Informatie Systeem. LIS Factsheet 2008

Letsel Informatie Systeem. LIS Factsheet 2008 Letsel Informatie Systeem LIS Factsheet 2008 3 LIS Factsheet 2008 1 Inleiding 1.1 Consument en Veiligheid In 25 jaar is Consument en Veiligheid uitgegroeid tot een gezaghebbende (inter-) nationale organisatie

Nadere informatie

Preventie van ongevallen in en om het huis Dr. Tinneke Beirens Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling: geen Beleidsmedewerker Artsen jeugdgezondheidszorg Nederland Preventie waarop?

Nadere informatie

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

Blessures en letsels bij sportevenementen

Blessures en letsels bij sportevenementen Blessures en letsels bij sportevenementen Een verkennende studie Christine Stam Huib Valkenberg Ingrid Vriend Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2013 In samenwerking met:

Nadere informatie

Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie. I. Vriend B. Bastiaans C. Stam

Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie. I. Vriend B. Bastiaans C. Stam Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie I. Vriend B. Bastiaans C. Stam Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2005 2 Veilig bewegingsonderwijs:

Nadere informatie

Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging. Esther Schoots, sportarts

Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging. Esther Schoots, sportarts Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging Esther Schoots, sportarts SMA Utrecht Sportcentrum Olympos www.smautrecht.nl Programma Kennismakingsrondje Blessures, belasting/belastbaarheid, preventie

Nadere informatie

Informatie (achtergrond)

Informatie (achtergrond) Programma Informatie (achtergrond) Mallet vinger Kneuzingen Soorten Plaats Ontstaan t Page 1 Malletvinger Baseballfinger Swanneckvinger Page 2 Oorzaken Een malletvinger ontstaat meestal door een directe

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

LO-1. Bewegen, Gezondheid en Samenleving

LO-1. Bewegen, Gezondheid en Samenleving LO-1 Bewegen, Gezondheid en Samenleving 1. Waar gaat het over in dit thema en waarom moet je dit leren. De eindtermen binnen het vak LO-1 willen dat je nadenkt over: wat jij wel / niet toelaatbaar vindt

Nadere informatie

Kinderveiligheid: van onderzoek naar praktijk. CEPHIR seminar 20 november 2013

Kinderveiligheid: van onderzoek naar praktijk. CEPHIR seminar 20 november 2013 Kinderveiligheid: van onderzoek naar praktijk CEPHIR seminar 20 november 2013 VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest ernstige letsels In

Nadere informatie

Inventarisatielijst verkeer

Inventarisatielijst verkeer Veiligheidsmanagement Systeem Inventarisatielijst verkeer Met deze inventarisatielijst op basis van scenario's inventariseert u alle risico s die het verkeer met zich meebrengt als het gaat om de speelplek.

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Blessures in de Paardensport

Blessures in de Paardensport TNO-rapport KvL/B&G 2008.005 Blessures in de Paardensport Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum Maart 2008 Auteur(s)

Nadere informatie

ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW

ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND-, WEG-, EN WATERBOUW A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 30 92 F 030 274 44 42 storybuilder@rivm.nl ANALYSE ONGEVALLEN IN DE GROND, WEG, EN WATERBOUW 1 Inleiding Deze

Nadere informatie

GeautoriseerddoordeStichtingConsumentenVeiligheid

GeautoriseerddoordeStichtingConsumentenVeiligheid GeautoriseerddoordeStichtingConsumentenVeiligheid Inspectie van de accomodatie op scholen 1 De invalshoek De inspectielijsten bestaan uit: Kans : Bestaat er een kans dat dit Beoordeel niet op afstand,

Nadere informatie

Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2009

Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2009 In de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen. De Monitor Arbeidsongevallen is onder meer bedoeld als informatiebron

Nadere informatie

9-2-2012. Nederland fietsland. Marleen de Koning, sportarts in opleiding Blessurepreventie en -behandeling. Werkzaam op SGA Laurentius Roermond

9-2-2012. Nederland fietsland. Marleen de Koning, sportarts in opleiding Blessurepreventie en -behandeling. Werkzaam op SGA Laurentius Roermond Even voorstellen voorstellen Wielersymposium Marleen de Koning, sportarts in opleiding Blessurepreventie en -behandeling Werkzaam op SGA Laurentius Roermond Posterholt 7 februari 2011 Indeling Inleiding

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS

HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS HET EFFECT VAN MARKERINGEN AAN DE ACHTERZIJDE VAN VRACHTWAGENS Ongevallen met geparkeerde vrachtwagens en achteraanrijdingen tegen rijdende vrachtwagens R-9l-25 J.P.M. Tromp & drs. P.C. Noordzij Leidschendam,

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1527 Vragen van het lid

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Thuiszorg en valpreventie

Thuiszorg en valpreventie 1 Thuiszorg en valpreventie Aantal ouderen - In Nederland sterke vergrijzing VOORUITZICHTEN - 2010 : 4.6 miljoen - 2030 : aantal ziekenhuisbezoeken t.g.v. een val gestegen met 70 %. 2 Ouderen en vallen

Nadere informatie