1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting"

Transcriptie

1 Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen (1,8 blessures per uur sport). Voor van deze blessures is medische behandeling nodig. Per jaar worden naar schatting hockeyers met een blessure behandeld op een SEH-afdeling. Dit komt neer op 36 SEH-behandelingen per uren dat er gehockeyd wordt. Ook dit is aanzienlijk meer dan het gemiddelde voor alle sporten (7,9 SEHbehandeling per sporturen). Eén procent van alle hockeyers die op de SEHafdeling behandeld worden aan een blessure wordt daarna in het ziekenhuis opgenomen. Dit percentage is veel lager dan het percentage opnamen na SEHbehandeling gemiddeld voor alle sporten (5%). De kans op een hockeyblessure is dus groter dan gemiddeld tijdens sporten, maar in het algemeen zijn hockeyblessures minder ernstig. Blessures aan knie en enkel komen het meeste voor. Vaak is er sprake van een blessure door verzwikken /verdraaien of plotseling wenden /keren. De meeste hockeyers worden op een SEH-afdeling behandeld voor een blessure die veroorzaakt is doordat de hockeyer geraakt is door een hockeybal of een hockeystick. Ten opzichte van sport in het algemeen komen op de SEH-afdeling veel hockeyers met een blessure aan het hoofd. Jaarlijks aantal blessures opgelopen tijdens hockey* Aantal blessures Medisch behandelde blessures SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling * Optellen van de aantallen leidt tot dubbeltelling Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; Hespen, A. van, Stubbe, J. en Stege, J. Blessures hockey , Leiden : TNO Gezond Leven, 2011; NOC-NSF, Ledentallenrapportage Omvang problematiek Op basis van gegevens verzameld via het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er jaarlijks blessures ontstaan tijdens hockey (n=137). Dit zijn 4,1 blessures per uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen (1,8 blessures per uur sport). Voor twee vijfde van de blessures (42%) is medische behandeling noodzakelijk. De fysiotherapeut behandeld per jaar hockeyblessures. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling worden jaarlijks gemiddeld hockeyblessures gezien. Eén procent van alle hockeyers die op de SEH-afdeling behandeld worden aan een blessure wordt daarna in het ziekenhuis opgenomen. Van de geblesseerde hockeyers is 57 procent man. Twee op vijf geblesseerde hockeyers in de leeftijd van de 15 tot en met 24 jaar (43%), bijna drie kwart in de leeftijd van 10 tot en met 29 jaar (71%). De kans op een blessure tijdens hockey lijkt bij mannen iets groter dan bij vrouwen (4,6 resp. 3,5 Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

2 blessures per uur) en lijkt toe te nemen met het toenemen van de leeftijd. Het grootste deel van de blessure (89%) ontstaat plotseling. Hockeyers raken het vaakst geblesseerd aan de knie (23%) of de enkel (20%). Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 2 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Per jaar worden naar schatting hockeyers met een blessure behandeld op een SEH-afdeling. Dit komt neer op 190 SEH-behandelingen per week en 36 SEH-behandelingen per uren dat er gehockeyd wordt. Dit laatste is aanzienlijk meer dan het gemiddelde voor alle sporten (7,9 SEHbehandeling per sporturen). De kans dat een hockeyer een blessure oploopt waarvoor behandeling op de SEH-afdeling nodig is, lijkt dus veel groter dan gemiddeld tijdens sporten. Het aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van een blessure die is ontstaan tijdens hockey is na een stijging in het begin van de eeuw in de periode niet significant veranderd (figuur 1). Bij deze analyse is geen rekening gehouden met een eventuele verandering in het aantal uren dat er jaarlijks aan hockey besteed wordt. Figuur 1 Trend in het aantal SEH-behandelingen in verband met een blessure door hockey Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wie lopen een blessure op? Mannen (49%) en vrouwen (51%) worden even vaak op de SEH-afdeling behandeld in verband met een hockeyblessure. Dit in tegenstelling tot het totaal aan hockeyblessures (OBiN) waarbij jongens/mannen in de meerderheid zijn. Ruim vier op de tien sporters met een hockeyblessure is tussen de 10 en 20 jaar oud (45%), drie kwart tussen 10 en 29 jaar (76%) (figuur 2). Tot en met 24 jaar is het aantal meisjes/vrouwen groter dan het aantal jongens/mannen, in de oudere leeftijdsgroepen is dat omgekeerd (figuur 2). De kans op een blessure is voor mannen en vrouwen ook (vrijwel) gelijk (figuur 3). Opvallend is de grote kans op een blessure met SEH-behandeling in de leeftijdsgroep 25 tot en met 34 jaar. Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

3 Figuur 2 Hockeyblessures: SEH-behandelingen, naar leeftijd en geslacht 25% 20% 15% 10% 5% 100% 80% 60% 40% 20% Vrouw Man 0% 0-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 55 jaar en ouder 0% 0-4 jaar* 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 55 jaar en ouder Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Figuur 3 Hockeyblessures: jaarlijks aantal SEH-behandelingen per uur hockey*, naar leeftijd en geslacht jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Man Vrouw Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL *Vanwege een verschil in de methode van ondervraging m.b.t. sportparticipatie alleen gegevens over jaar Hoe ontstaan de blessures? De meeste hockeyers worden op een SEH-afdeling behandeld voor een blessure die veroorzaakt is doordat de hockeyer geraakt is door een hockeybal (40%) of een hockeystick (25%). Een kwart van de hockeyblessures die behandeld worden op een SEHafdeling ontstaat door vallen (24%) waarvan de helft een verzwikking is. De verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn klein (tabel 1). Wat opvalt is dat het aandeel SEH-behandelingen in verband met een blessure doordat de hockeyer geraakt is door een stick, afneemt met het toenemen van de leeftijd, van 28% bij de jeugd tot en met 17 jaar tot 17% bij hockeyers van 45 jaar en ouder. Verder worden mannen (7%) twee zo vaak als vrouwen (3%) op een SEH-afdeling behandeld in verband met een blessure door lichamelijk contact tijdens het hockeyen. Bij vrouwen is vaker dan bij mannen sprake van een verzwikking (14% versus 10%). De meeste hockeyblessures worden opgelopen op het hockeyveld (94%), een klein deel in de zaal (3%). Hier speelt ongetwijfeld de verhouding tussen het aantal uren veldhockey ten opzichte van het aantal uren zaalhockey een rol. Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

4 Tabel 1 Hockeyblessures: SEH-behandelingen naar leeftijd, geslacht en meest voorkomende scenario s Kijken we naar leeftijd en geslacht, dan is het grote aandeel blessures aan de bovenste extremiteiten bij de jongste hockeyers ( jaar jaar: 46%) het meest Totaal 0-17 jaar opvallend Daarnaast valt op en dat het aandeel jaar blessures jaar aan hoofd/hals/nek-regio jaar ouder dat op Man een SEHafdeling Vrouw % % % behandeld % % wordt bij % mannen (33%) % groter lijkt % Val dan 22 bij vrouwen 23 (21%) Zwikken Figuur 4 Hockeyblessures: SEH-behandelingen Contact met object naar leeftijd, 59 geslacht 62 en lichaamsregio Geraakt door bal Geraakt door hockeystick Overig scenario Totaal Lichamelijk contact Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Wat is de aard van de blessures? Blessures aan de bovenste (40%) extremiteiten komen het meeste voor waaronder vooral blessures aan hand en/of vingers (27%) (figuur 4). Blessures aan de onderste extremiteiten volgen met 32%. Een kwart van de SEH-behandelingen in verband met een hockeyblessure vindt plaats aan de hoofd/hals/nekregio (27%). Ten opzichte van sport in het algemeen is vooral het aandeel blessures aan de hoofd/hals/nek-regio bij hockey relatief groot. Onder sportblessures als totaal is het aandeel hoofdblessures slechts een tiende (10%). Bij hockey zijn het veelal open wonden aan het hoofd (17%). Dit is tevens de meest voorkomende blessure waarvoor hockeyers naar een SEH-afdeling komen. In een twintigtal gevallen per jaar is er sprake van ernstig hersen-schedelletsel. De top 5 van hockeyblessures die behandeld worden op een SEH-afdeling is als volgt: 1. Open wond hoofd (17%) 2. Oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger (12%) 3. Fractuur hand/vinger (12%) 4. Enkeldistorsie (8%) 5. Oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen (6%) 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Vrouw Man Hoofd/hals/nek 0% 10% 20% 30% 40% 50% Romp/wervelkolom Schouder/arm/hand Heup/been/voet Overig Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL 3 Ziekenhuisopnamen In de registraties van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om hockeyblessures te onderscheiden. De onderstaande gegevens betreffen blessures waarvoor een hockeyer direct na behandeling op de SEHafdeling is opgenomen in het ziekenhuis. Het is dan ook waarschijnlijk dat dit beeld van ziekenhuisopnamen onvolledig is. Zo zullen bijvoorbeeld knieblessures als meniscus- en kruisbandletsel in de regel pas na een langer voortraject tot operatief ingrijpen leiden en zelden leiden tot een acute ziekenhuisopname. Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

5 Eén procent van alle hockeyers die op de SEHafdeling behandeld worden wordt direct volgend op een behandeling op de SEH-afdeling in het ziekenhuis. Dit komt overeen met ziekenhuisopnamen. Het percentage ziekenhuisopnamen bij hockeyblessure is veel lager dan het percentage ziekenhuisopnamen na SEHbehandeling gemiddeld voor alle sporten (5%). Het aantal ziekenhuisopname in verband met een hockeyblessure is in de periode niet significant toe- of afgenomen. Hockeyers die na SEH-behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis zijn gemiddeld iets ouder dan hockeyers die alleen een SEH-behandeling ondergaan. Mannen zijn in de meerderheid (57%). Vier op de tien ziekenhuisopnamen vinden plaats in verband met een blessure in de hoofd/hals/nek-regio (38%) en dan vooral hersenletsel. Opname volgt ook vaak bij blessures aan het onderbeen (18%), vooral achillespeesblessures. Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL 4 Overledenen In de registraties van dodelijke ongevallen is het niet mogelijk om hockeyers te selecteren. Daarom is in de Krantenknipselregistratie en in LIS gezocht naar informatie. Uit de Krantenknipselregistratie weten we dat er in de periode tenminste twee hockeyers zijn overleden. In 1989 overleed een jonge hockeyer doordat hij een hockeydoel op zijn borst kreeg. In 2001 overleed een 16-jarige jongen, vermoedelijk doordat hij door een hockeybal geraakt werd rond de hartstreek. In het Letsel Informatie Systeem, een steekproef van ongeveer een tiende van de Nederlandse ziekenhuizen, zijn in de periode geen hockeyers geregistreerd die op de SEH-afdeling zijn overleden. In de periode zijn dus ten minste twee hockeyers overleden door een sportongeval. Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL ; Krantenknipselregistratie , VeiligheidNL 5 Overige letselgegevens Elektronisch Sporters Dossier Een belangrijke aanvulling op bovengenoemde gegevens zijn resultaten uit Elektronisch Sporters Dossier (ESD) waarin contactpersonen bij verenigingen online gegevens kunnen registeren van teams, spelers, blessures en herstel. Met betrekking tot veldhockey zijn in het seizoen bij 10 verenigingen (49 teams, 574 spelers) gegevens verzameld met via het ESD. Onder een blessure werd verstaan elk letsel ontstaan door een hockeywedstrijd of training waardoor de hockeyer minimaal drie dagen niet trainings- en/of wedstrijdfit was. Letsels aan hoofd en gebit moesten altijd gemeld worden tenzij het onschuldige letsels als een schram of bult betrof. Eén op de tien spelers (57) raakte één of meerdere keren geblesseerd tijdens het seizoen (62 blessures), overeenkomend met 1,9 blessures per uren hockey. Een kwart (24%) was een herhaling van een eerdere blessure. Spelers die in het seizoen ook geblesseerd waren, bleken een ruim twee keer zo grote kans op een blessure te lopen in het seizoen als sporters die niet geblesseerd waren in het voorgaande seizoen. Daarnaast hebben senioren een twee keer zo grote kans op een blessure als junioren. Hockeyers lopen vooral blessures aan knie en enkel (beide 18%) op (tabel 2). Spierverrekkingen komen het meeste voor. Vier op de vijf blessures ontstaan acuut (82%). Als bijdragende factoren komen vooral verstappen /verdraaien en plotseling wenden/keren naar voren. Daarnaast lijkt de ondergrond een rol te spelen. Op zand ingestrooide kunstgrasvelden en Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

6 waterkunstgrasvelden lijken relatief vaker blessures te ontstaan dan op andere typen ondergronden. Wat betreft preventieve maatregelen blijken hockeyers goed gebruik te maken van warming-up en scheen- en gebitsbescherming. Het relatief vaak ontstaan van blessures door verzwikking /verdraaien pleit voor (vaker) preventief gebruik van braces en stabiliserende oefeningen. Tabel 2 Veldhockeyblessures naar meest voorkomende locatie, type en bijdragende factor Locatie Type blessure Mogelijke bijdragende factor Knie Spierverrekking Verstappen /verdraaien Enkel Verzwikking /verstuiking Plotseling wenden /keren Achterkant bovenbeen Spierscheur Vermoeidheid Heup /lies Bloeduitstorting /kneuzing Sprint Hand /vingers Bandletsel Contact met bal Bron: Elektronisch Sporters Dossier, TNO, in: Hespen, A. van, Stubbe, J. en Stege, J. Blessures hockey , Leiden : TNO Gezond Leven, Bron: Hespen, A. van, Stubbe, J. en Stege, J. Blessures hockey , Leiden : TNO Gezond Leven, Kosten en gevolgen van letsel Directe medische kosten De directe medische kosten van hockeyblessures die op de SEH-afdeling zijn behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaats gevonden, bedragen gemiddeld 660. De directe medische kosten van een hockeyblessure zijn hiemee lager dan de gemiddelde kosten van een sportblessure ( 960). Blessures die tijdens hockey worden opgelopen zijn gemiddeld dus waarschijnlijk iets minder ernstig dan een sportblessure in het algemeen. Deze directe medische kosten lopen op met het toenemen van de leeftijd en variëren per type blessure. Zo is spier- en/of peesletsel bijvoorbeeld gemiddeld relatief duur ( 1.100), oppervlakkig letsel ( 500) relatief goedkoop. De directe medische kosten van hockeyblessures die op de SEH-afdeling zijn behandeld of als gevolg waarvan een ziekenhuisopname heeft plaats gevonden, bedragen per jaar in totaal 6,7 miljoen. Fracturen zijn verantwoordelijk voor een derde van dit bedrag (32%), oppervlakkig letsel voor ruim een kwart (28%). Verzuimkosten De verzuimkosten van blessures die behandeld zijn op een SEH-afdeling en/of waarvoor een hockeyer is opgenomen in het ziekenhuis, bedragen gemiddeld per blessure en nemen net als de gemiddelde directe medische kosten toe met het toenemen van de leeftijd. Blessures aan bovenste extremiteiten leiden tot de hoogste gemiddelde verzuimkosten ( 3.200) op voet gevolgd door hockeyblessures aan de onderste extremiteiten ( 2.800). De totale verzuimkosten van hockeyblessures bedragen per jaar gemiddeld 7,3 miljoen per jaar waarvan bijna negentig procent in verband met letsel aan bovenste (47%) of onderste extremiteiten (42%). Bron: Letsellastmodel 2010, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; Letsel Informatie Systeem , VeilgheidNL Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

7 7 Toelichting bronnen letselgegevens In de periode waren gemiddeld per jaar hockeyers actief. Eind oktober 2010 telde de KNHB ruim leden. Hockey wordt vooral beoefend door jongeren (figuur 5). Vanaf 15 jaar zijn jongens/mannen in de meerderheid. Figuur 5 Aantal hockeyers naar leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; NOC-NSF, Ledentallenrapportage Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website veiligheid.nl. Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Uit deze databron zijn de volgende gegevens afkomstig: totaal aantal blessures, medisch behandelde blessures en sportdeelname. De gegevens afkomstig uit OBiN betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode Het aantal geregistreerde hockeyblessures in OBiN is klein, zodoende kan met deze gegevens slechts een algemeen beeld geschetst worden. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen een jaarlijks gemiddelde over de periode , tenzij anders is aangegeven. Het Elektronisch Sporters Dossier (ESD: Hespen, A. van, Stubbe, J. en Stege, J. Blessures hockey , Leiden : TNO Gezond Leven, 2011) geeft een meer volledig beeld van de blessures dan bijvoorbeeld LIS. Er bleek echter wel sprake van een oververtegenwoordiging van junioren en ruim twee derde van de deelnemende teams was een eerste team. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van de gegevens. Voor informatie over ziekenhuisopnamen en overledenen is geen informatie uit de reguliere gegevensbronnen, zoals de Landelijke Medische Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

8 Registratie en de Statistiek Niet-natuurlijke dood beschikbaar. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. Voor gegevens over overledenen is gebruik gemaakt van gegevens over overledenen die in LIS geregistreerd zijn en van krantenartikelen over dodelijke sportongevallen uit een Krantenknipselregistratie. 9 Meer cijfers VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Tips voor preventie Voor een persoonlijk advies over het voorkomen van blessures, ga naar Blessure opgelopen? Op de website is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg. Tabellen Hockeyblessures - Blessurecijfers VeiligheidNL - augustus 2012

9 SEH-behandelingen naar leeftijd en geslacht Type Sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % 0-4 jaar <10 <1 <10 <1 10 <1 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar < jaar en ouder < Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), VeiligheidNL

10 SEH-behandelingen naar ongevalsscenario Type sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Val Zwikken Struikelen < < Val, niet gespecificeerd Val, overig Contact met object Geraakt door bewegend object door bal door racket, stick, club, bat door hockeystick Contact met object, overig < Overig scenario Lichamelijk contact botsing Acute fysieke belasting Overig scenario, overig <10 < Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), VeiligheidNL

11 SEH-behandelingen naar locatie ongeval x leeftijd Type sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Sportlocatie sportveld sporthal, gymnastieklokaal Overig 30 <1 <10 <1 <10 <1 <10 <1 <10 <1 40 <1 Onbekend <1 20 <1 <10 <1 < Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), VeiligheidNL Let op bij interpretatie indien aandeel 'onbekend' groot is

12 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type sport: Hockey Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd fractuur neus licht hersenletsel 100 <1 fractuur aangezicht/kaak 60 <1 letsel oogbol 60 <1 letsel aan gebit 20 <1 ernstig schedel/hersenletsel 20 <1 Romp/wervelkolom oppervlakkig letsel/kneuzing romp 90 <1 Schouder/arm/hand Hand/vingers oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger fractuur hand/vinger open wond hand/vinger luxatie hand/vinger 50 <1 distorsie hand/vinger 50 <1 spier-/peesletsel hand/vinger 20 <1 Pols oppervlakkig letsel/kneuzing pols polsfractuur distorsie pols 30 <1 Bovenarm/elleboog/onderarm oppervlakkig letsel/kneuzing arm fractuur onderarm 60 <1 fractuur elleboog 40 <1 Schouder/sleutelbeen/ac-gewricht fractuur sleutelbeen/schouder luxatie schouder/ac-gewricht oppervlakkig letsel/kneuzing sleutelbeen/schouder 100 <1 Heup/been/voet Enkel enkeldistorsie oppervlakkig letsel/kneuzing enkel enkelfractuur Voet/tenen 850 8

13 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type sport: Hockey Aantal % oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen fractuur voet/teen Knie oppervlakkig letsel/kneuzing knie distorsie knie open wond knie 50 <1 luxatie knie 30 <1 Onderbeen open wond onderbeen oppervlakkig letsel/kneuzing onderbeen 90 <1 achillespeesletsel 40 <1 fractuur onderbeen 30 <1 Heup/bovenbeen 80 <1 oppervlakkig letsel/kneuzing heup/bovenbeen 30 <1 Overig 30 <1 Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), VeiligheidNL

14 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Hoofd/hals/nek open wond hoofd oppervlakkig letsel/kneuzing hoofd < fractuur neus <10 <1 <10 < Romp/wervelkolom < Schouder/arm/hand Hand/vingers oppervlakkig letsel/kneuzing hand/vinger fractuur hand/vinger open wond hand/vinger 30 < Pols oppervlakkig letsel/kneuzing pols < <10 <1 <10 < polsfractuur < < Bovenarm/elleboog/onderarm <10 <1 < oppervlakkig letsel/kneuzing arm <10 <1 <10 < Schouder/sleutelbeen/ac-gewricht fractuur sleutelbeen/schouder luxatie schouder/ac-gewricht 20 < Heup/been/voet Enkel enkeldistorsie oppervlakkig letsel/kneuzing enkel enkelfractuur < Voet/tenen oppervlakkig letsel/kneuzing voet/tenen fractuur voet/teen Knie oppervlakkig letsel/kneuzing knie distorsie knie < Onderbeen open wond onderbeen <10 < < Overig 10 <1 <10 <1 <10 <1 <10 <1 <10 <1 30 <1

15 SEH-behandelingen naar locatie en aard letsel Type sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs 0-17 jaar jaar jaar jaar 45 jaar en ouder Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), VeiligheidNL

16 Ziekenhuisopnamen naar leeftijd en geslacht Type sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs Man Vrouw Totaal Aantal 1 % Aantal 1 % Aantal 1 % 0-14 jaar jaar jaar jaar en ouder < <10 2 Totaal % Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL (alle gegevens betreffen jaarlijkse gemiddelden) 1 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

17 Ziekenhuisopnamen naar locatie en aard letsel Type sport: Hockey Organisatieverband sport: Sportblessures exclusief bewegingsonderwijs Aantal 1 % Hoofd/hals/nek Romp/wervelkolom <10 5 Schouder/arm/hand Heup/been/voet Overig <10 2 Totaal Bron: Letsel Informatie Systeem (jaarlijks gemiddelde), VeiligheidNL 1 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt.

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Sportblessures in 2013 Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014

rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 rapport Hardloopblessures Blessurecijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen

Huishoudchemicaliën. Ongevalscijfers. Samenvatting. Veruit grootste risico bij jonge kinderen Huishoudchemicaliën Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 vonden 1.500 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met letsel door een privé-ongeval waar huishoudchemicaliën bij betrokken waren.

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Ongevallen kerncijfers 2013 Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Factsheet: 39 Projectnummer: 20.0308

Nadere informatie

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Samenvatting rapport Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Jaarlijks worden er 12.000 kinderen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling als

Nadere informatie

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller

Hoofdletsels in de sport: een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller : een kopzorg? Janine Stubbe, Ariette van Hespen, Jasper Stege en Annemarie Schuller Inhoud presentatie Onderzoekslijn Sport Blessure Informatie Systeem (BIS) Relevantie BIS Bespreking resultaten hoofdletsel

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp TNO-rapport R10-567

Nadere informatie

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met:

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met: 1 Ongevallen en Bewegen in Nederland Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek P.C. den Hertog 1 L.T.B. van Kampen 2 W.T.M. Ooijendijk 3 S.L. Schmikli 4 W. Schoots 1 I. Vriend 1 Uitgegeven door Stichting

Nadere informatie

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures 10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures Vincent Hildebrandt (tno), Wanda Wendel-Vos (rivm), Claire Bernaards (tno), Huib Valkenberg (VeiligheidNL) en Jan-Willem Bruggink (cbs)

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Blessure informatiesysteem (BIS) Schaatsen

Blessure informatiesysteem (BIS) Schaatsen TNO-rapport KvL/B&G 2007.131 Blessure informatiesysteem (BIS) Schaatsen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum

Nadere informatie

Informatieavond SDV. Barneveld

Informatieavond SDV. Barneveld Informatieavond SDV. Barneveld Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen 01-04-2015 Pieter Jansen Master sportfysiotherapeut Inhoud 1. Risicofactoren voor blessures Inhoud 2. Acute blessures 3. Eerste hulp bij

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman

Enkel de Enkel. 2 April Utrecht Jeroen Bijman Enkel de Enkel 2 April Utrecht Jeroen Bijman Jeroen Bijman Sportfysiotherapeut Bestuurslid NVFS Bijman+Helsloot Fysiotherapie Linkedin Twitter: jeroen_bijman Blog: Hardlopende gedachten van een Sportfysiotherapeut

Nadere informatie

Blessure Informatie Systeem (BIS) 2004-2005 en 2005-2006

Blessure Informatie Systeem (BIS) 2004-2005 en 2005-2006 TNO-rapport KvL/P&Z 2007.005 Blessure Informatie Systeem (BIS) 2004-2005 en 2005-2006 Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Ongevallen bij kinderen op de boerderij

Ongevallen bij kinderen op de boerderij Ongevallen bij kinderen op de boerderij K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam december 2007 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst

Nadere informatie

Trainersbijeenkomst 9 september 2015

Trainersbijeenkomst 9 september 2015 Trainersbijeenkomst Programma ductie Bakker & De Vos van sportblessures Bakker & De Vos Centrum voor bewegen en gezondheid Actief op sportgebied middels begeleiding & sponsoring van sportclubs, waaronder

Nadere informatie

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan?

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan? Preventie ongevallen bij jongeren Hoe pak je dat aan? VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest ernstige letsels In opdracht van o.a. VWS,

Nadere informatie

AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN

AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN AMICA MANU SPORTMEDISCH GEZIEN De liesblessure Wat is het? Pijn in de lies wordt vaak een liesblessure genoemd. Automatisch denkt men dan vaak aan een blessure van de aanvoerende beenspieren (adductoren),

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Evidence Based Blessurepreventie in de Sport

Evidence Based Blessurepreventie in de Sport Evidence Based Blessurepreventie in de Sport Maarten Barendrecht Sportfysiotherapeut, medische begeleiding Hellas docent MOS, MSPT bij Avans+ Nederlands Instituut voor Sportblessurepreventie Overzicht

Nadere informatie

Informatieavond SDV. Barneveld

Informatieavond SDV. Barneveld Informatieavond SDV. Barneveld Blessurepreventie 22-10-2012 Pieter Jansen & Arjan de Bruijn Voorstellen Pieter Jansen Voorstellen - Fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut Fysiotherapie Vis, Wageningen

Nadere informatie

Arbeidsongevallen 2011

Arbeidsongevallen 2011 Arbeidsongevallen in Nederland 211 juni 213 Anita Venema (TNO) Heleen den Besten (TNO) Marloes van der Klauw (TNO) Jan Fekke Ybema (TNO) m.m.v. VeiligheidNL Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk

Nadere informatie

Blessure Preventief Trainen

Blessure Preventief Trainen Blessure Preventief Trainen Jac Laros Trainer Mila-groep H.A.C.- Helmond. Deze presentatie is gemaakt in samenwerking met Wim Schoots i.o.v. veiligheid.nl 2 Blessurepreventief Trainen. Is het totaal aan

Nadere informatie

Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie. I. Vriend B. Bastiaans C. Stam

Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie. I. Vriend B. Bastiaans C. Stam Veilig bewegingsonderwijs: van ongevallen naar preventie I. Vriend B. Bastiaans C. Stam Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2005 2 Veilig bewegingsonderwijs:

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Anita Venema en Karin Jettinghoff,

Nadere informatie

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs In de uitwerking van het thema ongevallen wordt inzicht gegeven in het voorkomen van een letsel, vergiftiging of blessure onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Een schriftelijke gezondheidsenquête

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Blessurepreventie Sportuitrusting hockey Schoenen Gebitbeschermer (=verplicht vanaf seizoen 2015/2016) Scheenbeschermer (=verplicht)

Blessurepreventie Sportuitrusting hockey Schoenen Gebitbeschermer (=verplicht vanaf seizoen 2015/2016) Scheenbeschermer (=verplicht) Blessurepreventie Sporten en bewegen hebben een groot positief effect op de gezondheid, maar gaan helaas gepaard met nogal wat blessures. Ook bij hockey ontstaan blessures maar er zijn gelukkig eenvoudige

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers Samenvatting In 212 zijn 2.58 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident tegen 1.743 in 23. In de periode 27-212

Nadere informatie

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam . Alcohol en jongeren: een vervolgonderzoek onder Spoedeisende Hulpbezoekers Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD

Nadere informatie

Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2009

Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2009 In de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen. De Monitor Arbeidsongevallen is onder meer bedoeld als informatiebron

Nadere informatie

Quizvraag 1. Quizvraag 2. Quizvraag 4. Quizvraag 3. Sportblessures: algemeen. Quizvraag 5

Quizvraag 1. Quizvraag 2. Quizvraag 4. Quizvraag 3. Sportblessures: algemeen. Quizvraag 5 Quizvraag 1 Quizvraag 2 Met welke sport heb je de meeste kans om op de SEH te belanden? a) Turnen b) Vechtsport c) Voetbal d) Handbal Welke leeftijdscategorie komt vanwege een sportblessure het meest op

Nadere informatie

Beter voorkomen dan genezen voorkomen van kwetsuren door middel van de juiste trainingsopbouw

Beter voorkomen dan genezen voorkomen van kwetsuren door middel van de juiste trainingsopbouw Blessurebehandeling en preventie Overzicht: 1. (R)ICE 2. meest voorkomende kwetsuren a) hoofd en hals b) armen c) romp d) benen e) andere letsels Beter voorkomen dan genezen voorkomen van kwetsuren door

Nadere informatie

Blessures in het Betaald Voetbal 2007

Blessures in het Betaald Voetbal 2007 TNO-rapport KvL/B&G 2008.034 Blessures in het Betaald Voetbal 2007 Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum Mei

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Een acuut letsel is een blessure die plots op treed (bvb een enkel verzwikking, een spierscheur, )

Een acuut letsel is een blessure die plots op treed (bvb een enkel verzwikking, een spierscheur, ) Sporten is hoe dan ook gezond, maar brengt ook een verhoogd risico op bepaalde letsels met zich mee. Er zijn echter enkele aandachtspunten en preventie oefeningen die dit risico sterk kunnen verlagen.

Nadere informatie

Gebitsletsel door sport

Gebitsletsel door sport TNO-rapport KvL/B&G/2009.004 Gebitsletsel door sport Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum 13 januari 2009

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Monitoring kinderbedden en boxen in kinderdagverblijven

Monitoring kinderbedden en boxen in kinderdagverblijven Monitoring kinderbedden en boxen in kinderdagverblijven Auteur: Ir. C.J.T.M. Postma-Koolen Senior Veiligheids- en Trendonderzoeker Signalering Non-Food Productveiligheid Projectnummer: ZW04P001 Datum:

Nadere informatie

8 Samenvatting Samenvatting Het is alom bekend dat te weinig bewegen schadelijk is voor de gezondheid van zowel kinderen als volwassenen. Ondanks dat de positieve effecten van een actieve jeugd talrijk

Nadere informatie

Deze avond is in samenwerking met EHBO vereniging Buurmalsen Tricht mogelijk gemaakt.

Deze avond is in samenwerking met EHBO vereniging Buurmalsen Tricht mogelijk gemaakt. Deze avond is in samenwerking met EHBO vereniging Buurmalsen Tricht mogelijk gemaakt. hulp bij voetbalongevallen Spreker is; Richard van Koppenhagen Inval speler; Yelina van Mourik De sport met veruit

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) & Blessure preventie Wie zijn wij? Wij zijn Procare fysiotherapie met praktijkruimtes in Gorinchem, Vuren en Herwijnen. Onze praktijken bieden naast diverse specialisaties

Nadere informatie