Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hardloopblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Veel blessures door hardlopen. Aantal hardloopblessures in 2012"

Transcriptie

1 Hardloopblessures Blessurecijfers Samenvatting Hardlopen is een populaire sport in Nederland, die in 212 door ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders werd beoefend. Het is ook een sport die veel blessures veroorzaakt. In 212 liepen hardlopers 61. blessures op, waarvan er 19. medisch behandeld werden. Hardlopen is daarmee na veldvoetbal de sport met het grootste aantal blessures. Ook het blessurerisico is groot: de kans op een blessure bij hardlopen (5,6 blessures per 1. uur sporten) was in 212 ongeveer drie keer zo groot als gemiddeld bij sport (2, blessure per 1. uur sporten). Blessures die zo acuut en ernstig zijn dat lopers ermee naar een Spoedeisende Hulp-afdeling gaan, komen relatief weinig voor. Aantal hardloopblessures in 212 Aantal Totaal 61. Medisch behandelde blessures 19. Fysiotherapeut 13. Spoedeisende Hulp behandelingen 2.1 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling nen hebben vaker een blessure dan vrouwen, maar de kans op een blessure lijkt bij vrouwen groter dan bij mannen. Lopers in de leeftijdsgroep 2-34 jaar lijken het kwetsbaarst voor blessures. Ongeveer de helft van de blessures is geleidelijk en bijna een derde van de blessures is een herhaling van een oude blessure. Hardlopers raken vooral geblesseerd aan de knieën en onderbeen (incl. achillespezen). Bron: Hespen, A. van, J, Stubbe, S. Stege en W. Ooijendijk, Blessures Hardlopen (BIS). Blessurevrij lopen? Leiden : TNO KvL; Letsel Informatie Systeem 212/ , VeiligheidNL; Ongevallen en Bewegen in Nederland 212/ , VeiligheidNL; Letsellastmodel 212, VeiligheidNL i.s.m. Erasmus Medisch Centrum; NOC*NSF (213), Ledental NOC*NSF over 212 Arnhem: NOC*NSF Veel blessures door hardlopen Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) schatten we dat in 212 hardlopen verantwoordelijk was voor 61. blessures (n=122). Hardlopen was daarmee na veldvoetbal de sport met de meeste blessures in 212 (figuur 1). Bijna een derde van blessures (31%, 19.) had medische behandeling nodig (figuur 2). Het aandeel hardloopblessures dat medische behandeling nodig had, is daarmee niet speciaal groot, echter door het overall grote aantal hardloopblessures komt hardlopen wat betreft het aantal medisch behandelde blessures toch nog op de derde plaats (figuur 2). In 212 werden 13. hardloopblessures behandeld door een fysiotherapeut wat in totaal leidde tot 6. fysiotherapiebehandelingen. Hardlopers lopen relatief weinig blessures op waarvoor een bezoek aan een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis nodig is. In 212 vonden 2.1 SEH-behandelingen plaats in verband met een blessure opgelopen tijdens hardlopen. Dit was één procent van alle sportblessures die in 212 op een SEH-afdeling werden behandeld. Figuur Hardloopblessures, aantal naar sporttak Veldvoetbal 61. Hardlopen Fitness Aantal blessures Bew.onderwijs Tennis Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL Hockey Vechtsport Paardensport Volleybal Zaalvoetbal

2 Figuur 2 Hardloopblessures, aandeel en aantal medische behandelde blessures naar sporttak volledig. Veel blessures door hardlopen zullen pas na een langer voortraject tot opname leiden. 8% 6% 4% 2% % AANDEEL mediscch behandelde blessures Paardensport Bew.onderwijs Veldvoetbal Fitness Volleybal Zaalvoetbal 31% Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL *Aantal cases te klein voor een betrouwbare volumeschattting Hockey Tennis Hardlopen Vechtsport AANTAL medisch behandelde blessures Veldvoetbal Fitness 19. Hardlopen Bew.onderwijs Paardensport* Tennis* Hockey* Volleybal* Zaalvoetbal* Sport totaal Vechtsport* In een onderzoek onder hardlopers in het kader van het Blessure Informatie Systeem (BIS) van TNO gaf ruim een derde (35%) van de geblesseerden aan zich te hebben laten behandelen voor de blessure (Hespen, A. van, J, Stubbe, S. Stege en W. Ooijendijk, Blessures Hardlopen (BIS)). Het leeuwendeel van de geblesseerden (drie kwart) zocht zijn heil bij een fysiotherapeut. Daarnaast valt op dat tien procent een podoloog/ podotherapeut consulteert. Opvallend is de geringe rol van de huisarts (9%). Andere behandelaars waren: sportverzorger/ sportmasseur (9%) en clubarts/sportarts (8%). In de registratie van ziekenhuisopnamen is het niet mogelijk om hardloopblessures te onderscheiden. We weten alleen dat in 212 zes procent van de gevallen de hardloper na de behandeling op de SEHbehandeling werd opgenomen in het ziekenhuis overeenkomend met 12 à 14 ziekenhuisopnamen. Dit beeld van ziekenhuisopnamen is echter niet Hardlopers overlijden zelden door een ongeval of blessure. Uit de Krantenknipselregistratie weten we dat er in de periode twee hardlopers zijn overleden door een ongeval. Deze hardlopers overleden beiden in Eén van hen werd overreden door een trein en de ander werd aangereden door een auto. Overlijden door ziekte, zoals een hartaanval of hartritmestoornissen tijdens hardlopen laten we hier buiten beschouwing. Hardlopen, ook sporttak met hoge kans op een blessure Veel blessures betekent nog niet per definitie dat de betreffende sport blessuregevoelig is. Daarvoor moet het aantal blessures afgezet worden tegen het aantal uren dat de betreffende sport beoefend wordt. De ruim zeshonderdduizend blessures door hardlopen komen overeen met 5,6 blessures in 212 per 1. uren hardlopen. De blessurekans van hardlopen is hiermee relatief hoog. Bij sport in het algemeen was er namelijk sprake van 2, blessures per 1. uren sport. En binnen de sporten met de meeste blessures lopen hardlopers na zaalvoetballers en hockeyers de grootste kans op een blessure. Figuur 3 Hardloopblessures, aantal per 1. sporturen naar sporttak 8, 6, 4, 2,, Zaalvoetbal AANTAL blessures per 1. sporturen* Hockey 5,6 Hardlopen Vechtsport Veldvoetbal Volleybal Tennis Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL *Aantal uren van de betreffende sporttak Paardensport Bew.onderwijs Fitness Sport totaal De bevinding van het relatief hoge blessurerisico van hardlopen wordt ondersteund door resultaten uit het BIS-onderzoek van TNO onder hardlopers. Van de geënquêteerde hardlopers gaf ruim een derde (n=698, 38%) aan in de onderzoeksperiode van drie maanden een blessure opgelopen te hebben. Een flink aantal hardlopers (n=114, 6%) had twee of meer

3 blessures. Om meegeteld te worden moest een blessure tot minimaal drie dagen sportverzuim leiden. De wedstrijdincidentie is met 31, blessures per 1. wedstrijduren bijna drie maal zo groot als de trainingsincidentie van 11,6 blessures per 1. trainingsuren. Deze incidenties zijn overigens veel groter dan de incidentie, zoals die met het onderzoek Ongevallen en Bewegen (zie hoofdstuk 1.1) is gemeten. Een verschil in onderzoeksgroep kan hiervan de oorzaak zijn. Het betreft in dit onderzoek vermoedelijk een fanatiekere groep lopers dan die in OBiN zijn bevraagd (i.e. lopers uit de algemene populatie van Nederland). Ongunstige ontwikkeling? Ten opzichte van eerdere jaren lijkt het aantal hardloopblessures in 212 hoog (figuur 4). De ontwikkeling van het aantal hardloopblessures die medisch moeten worden behandeld, laat een vergelijkbaar verloop zien evenals de ontwikkeling afzonderlijk bij mannen en vrouwen. Het aantal cases is te klein om betrouwbare uitspraken in de tijd te doen naar leeftijd van de geblesseerden. Figuur 5 laat zien dat er tevens sprake is van een toename van het aantal uren dat er in Nederland aan hardlopen wordt gedaan. In alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de groep jaar, is er ongeveer sprake van een verdubbeling van de tijd dat er hardgelopen wordt. Absoluut gezien is de stijging bij lopers in de leeftijd jaar veruit het grootst. De stijging van het aantal blessures zal grotendeels kunnen worden verklaard door de stijging van het aantal uren hardlopen. Figuur Hardloopblessures; jaarlijks aantal blessures Figuur Jaarlijks aantal uren hardlopen, naar geslacht en leeftijd x 1.. Totaal jaar jaar jaar 55j en ouder Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL Het aantal SEH-behandelingen in verband met een hardloopblessure is ruwweg gedaald van eind jaren tachtig tot de eeuwwisseling. Daarna stijgt het aantal SEH-behandelingen weer (figuur 6). Uitsplitsing naar leeftijd en geslacht laat zien dat daling in de vorige eeuw vooral plaats vond bij de groep sporters in de leeftijd jaar en bij de mannen (figuur 6). De stijging na de eeuwwisseling komt vooral voor rekening van SEH-behandelingen bij hardlopende vrouwen en heeft ertoe geleid dat in 212 aantal mannen en vrouwen vrijwel gelijk. Percentueel gezien was de stijging het grootst in de oudste groep lopers (55 jaar en ouder) en in absolute zin bij lopers in de leeftijdsgroep jaar. Een toename van het aantal lopers in de betreffende groepen speelt ongetwijfeld een rol bij de stijging (figuur 5). Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL

4 Figuur 6 Hardloopblessures; Jaarlijks aantal SEH-behandelingen naar geslacht en leeftijd Totaal jaar jaar jaar 55j en ouder Bron: Letsel Informatie Systeem , VeiligheidNL Veel hardloopblessures geleidelijk De helft van de hardloopblessures in 212 ontstond plotseling (51%), de andere helft geleidelijk (49%). Dit is opvallend aangezien overall sportblessures in drie kwart van de gevallen plotseling. Een derde van de blessures was een herhaling van een oude blessures. De resultaten van het hardlooponderzoek in het kader van BIS laten een vergelijkbaar resultaat zien. Drie op de vier lopers geeft aan dat de blessure tijdens training was (72%) en in ruim de helft van de gevallen wordt overbelasting door herhaalde beweging als oorzaak genoemd (55%, ) (figuur 7). De onderzoeksgroep ten behoeve van BIS noemden als oorzaken voor hun blessures vooral een te snelle trainingsopbouw/bepaalde trainingsvormen (sprints/sprongen) (3%), vermoeidheid (17%) en verkeerd schoeisel (11%). De blessures waarvoor de slachtoffers op een SEHafdeling werden behandeld, blessures die vermoedelijk vooral acuut en relatief ernstig zullen zijn, ontstonden vooral door een val (64%, vooral zwikken) of door acute fysieke overbelasting (21%) zoals een zweepslag. Bij twee op de vijf blessures (45%) is bekend dat de hardloper op straat liep. Van ongeveer een zesde van de hardloopblessures die in 212 op de SEH-afdeling werden behandeld, is bekend dat ze zijn opgelopen in het bos of een ander natuurgebied (17%). Bij een derde van de hardloopblessures (31%), is de locatie waar de blessure is opgelopen niet bekend. Gegevens uit OBiN (21-212) geven aanwijzingen dat lopers in een loopgroep meer kans lopen op een blessure dan lopers die dat niet doen.

5 Figuur 7 8% Hardloopblessures, naar swijze Totaal Geleidelijk Plotseling SEH-behandeling 6% 4% 2% % Overbelasting* Zwikken Struikelen Verkeerde beweging** Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL *Totaal, geleidelijk en plotseling : overbelasting door herhaalde beweging; SEH-behandeling: acute fysieke overbelasting **Verkeerde beweging is bij de hardloopblessures die op een SEH-afdeling worden behandeld niet te onderscheiden Knieblessures komen het meeste voor Negen op de tien blessures (91%) bevinden zich aan de onderste extremiteiten, vooral aan knieën (29%), onderbeen (incl. achillespees) (28%) of enkel (16%) (figuur 8). De knieblessures relatief vaak geleidelijk. De enkelblessures vooral plotseling. Binnen de groep blessures behandeld op een SEHafdeling was in 212 het aandeel enkelblessures het grootst. Ten opzichte van alle hardloopblessures valt op de SEH-afdeling het relatief hoge aandeel blessure aan voet en hand/vingers op. Als type blessure werden het vaakst spier- of peesletsel (37%), overbelasting (28%) en distorsies (verstuiking/verdraaiing/bandletsel) (23%) genoemd en dan het vaakst spier- of peesletsel aan onderbeen (incl. achillespees), enkeldistorsies en overbelastingsletsel aan knie of onderbeen (incl. achillespees) (zie bijlage). De hardlopers uit het BIS-onderzoek raakten vooral geblesseerd aan de knieën, achillespezen, kuiten en het scheenbeen. Bij de blessures die geleidelijk ontstonden, ging het vooral om knie-, achillespees- en scheenbeenblessures; bij de acute blessures vooral om kuitblessures. Figuur 8 4% Hardloopblessures, naar blessurelocatie Totaal Geleidelijk Plotseling SEH-behandeling 3% 2% 1% % Knie Onderbeen Enkel Heup/ bovenbeen Voet Arm Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL en meer kans op een blessure dan mannen? Meer mannen (63%) dan vrouwen (37%) raken geblesseerd door hardlopen (figuur 9). Hardlopers in de leeftijd van 2 tot en met 49 jaar raken het vaakst geblesseerd. Zij waren in de periode verantwoordelijk voor bijna drie kwart (72%) van alle hardloopblessures. Bij lopers onder de twintig jaar komen blessures verreweg het minste voor (7%).

6 en lijken een iets grotere kans op een blessure te hebben dan mannen namelijk 6,2 blessures per 1. uren hardlopen bij de vrouwen tegenover 4,8 blessures per 1. uren bij de mannen (figuur 9). Daarnaast blijken lopers in de leeftijdsgroep 2-34 jaar het meest kwetsbaar met 6,3 blessures per 1. uren hardlopen. Combineren we leeftijd en geslacht, dan blijken vrouwen in de leeftijd van 2-34 en 5 jaar en ouder relatief kwetsbaar. In de middengroep (2-34 jaar) is de kans op een blessure voor mannen en vrouwen gelijk (figuur 9). Het BIS-onderzoek laat zien dat mannen, beginnende hardlopers en hardlopers die minder dan twee uur per week lopen, een grotere kans op een blessure hebben. Er werd in dit onderzoek geen verband gevonden tussen de kans op een blessure en leeftijd en BMI. Figuur 9 Hardloopblessures; naar leeftijd en geslacht 8% 6% 4% 2% Aandeel van het totaal 63% 35% 37% 37% 2% 7% 8, 6, 4, 2, Aantal per 1. uren* 6,3 5,1 4,7 4,8 3,9 6,2 8, 6, 4, 2, Aantal per 1. uren* 7,7 7,1 5,6 5,1 5,1 4,1 %,, -19 jaar 2-34 jaar jaar 5j en ouder -19 jaar 2-34 jaar jaar 5j en ouder -19 jaar* 2-34 jaar jaar 5j en ouder Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL * Geen betrouwbare gegevens beschikbaar Oudere lopers vaker medisch behandeld en meer geleidelijk ontstane blessures Cijfers over medisch behandelde blessures geven aanwijzingen dat, ten opzichte van hardloopblessures als totaal, de lopers in de leeftijd jaar oververtegenwoordigd zijn bij de medisch behandelde hardloopblessures. Kijken we naar de swijze van de blessures, dan valt op dat lopers in de leeftijd jaar relatief vaak een geleidelijk ontstane blessure hebben door hardlopen. Het aandeel lopers in de oudste groep en het aandeel vrouwen waren in 212 bij de SEH-behandelingen opvallend groot. Tabel 2 Hardloopblessures; naar medische behandeling en swijze en leeftijd en geslacht Totaal Medisch behandeld Niet Medisch behandeld Geleidelijk Plotseling SEHbehandeling % % % % % % -19 jaar jaar jaar j en ouder Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL

7 Kosten voor de maatschappij De directe medische kosten van hardlopers die in verband met een blessure behandeld zijn op een SEH-afdeling en/of opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, bedroegen in 212 gemiddeld 1.3 per blessure, in totaal 2,9 miljoen. De gemiddelde direct medische kosten van een hardloopblessure lijken iets hoger dan de gemiddelde directe medische kosten van een gemiddelde sportblessure die behandeld is op een SEH-afdeling of leidde tot een ziekenhuisopname in 211 ( 1.1). Uiteraard variëren de kosten aanzienlijk afhankelijk van het type blessure. Zo waren spier-peesletsels ( 1.1) door hardlopen gemiddeld gesproken aanzienlijk duurder dan oppervlakkige letsels ( 7) en distorsies ( 8). De kosten van arbeidsverzuim ten gevolge van hardloopblessures die op een SEH-afdeling behandeld zijn en/of waarvoor het slachtoffer opgenomen is in het ziekenhuis, bedroegen in 212 gemiddeld 5.4 per blessure, in totaal 5,4 miljoen. De gemiddelde verzuimkosten van een hardloopblessure lijken iets lager dan de gemiddelde verzuimkosten van een gemiddelde sportblessure die behandeld is op een SEH-afdeling of leidde tot een ziekenhuisopname in 212 ( 5.7). Logischerwijze variëren ook de verzuimkosten afhankelijk van het type blessure. Expositiegegevens In 212 waren naar schatting 1,9 miljoen hardlopers actief. In 212 telde de Atletiekunie 137. leden (NOC*NSF [213], Ledental NOC*NSF over 212. Arnhem: NOC*NSF). Hardlopen is een sport voor alle leeftijden en een sport voor zowel mannen (59%) als vrouwen (41%). Opvallend is dat tot en met 24 jaar vrouwen in de meerderheid zijn, daarna de mannen (figuur 1). Als we kijken naar de tijd die aan hardlopen gespendeerd wordt, zien we dat vanaf 3 jaar mannen meer uren hardliepen dan vrouwen (figuur 11). In 212 is vooral het grote aantal uren bij mannen van 55 tot en met 59 jaar opvallend. De cijfers in deze grafieken hebben betrekking op hardlopers die minimaal eens per jaar een keer hardlopen. Figuur 1 Nederlandse hardlopers in 212 naar leeftijd en geslacht * jaar 2-24 jaar jaar 3-34 jaar jaar 4-44 jaar jaar 5-54 jaar** jaar** 6-64 jaar** Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL * Vanwege een verschil in methode van ondervraging zijn alleen hardlopers van jaar in de grafiek getoond ** In 212 geen betrouwbare schatting mogelijk van vrouwen (5-59 jaar) resp. mannen en vrouwen (6-64 jaar)

8 Figuur 11 Tijd besteed aan hardlopen in uren in 212 naar leeftijd en geslacht* jaar 2-24 jaar jaar 3-34 jaar jaar 4-44 jaar jaar 5-54 jaar** jaar** 6-64 jaar** Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 212, VeiligheidNL * Vanwege een verschil in methode van ondervraging zijn alleen hardlopers van jaar in de grafiek getoond ** In 212 geen betrouwbare schatting mogelijk van vrouwen (5-59 jaar) resp. mannen en vrouwen (6-64 jaar) Toelichting bronnen letselgegevens Bij het samenstellen van deze factsheet is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen, die hieronder kort beschreven zijn. Meer informatie over deze bronnen is te vinden op de website Het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) is een continue enquête, waarbij jaarlijks 11. Nederlanders worden ondervraagd over letsel en blessures, sportdeelname en bewegen. Uit deze databron zijn de volgende gegevens afkomstig: totaal aantal blessures, medisch behandelde blessures, huisartsbehandelingen, fysiotherapiebehandelingen, sportdeelname. De gegevens afkomstig uit OBiN betreffen gegevens over 212, tenzij anders aangegeven. Het onderzoek onder hardlopers in het kader van het Blessure Informatie Systeem (BIS) (Hespen, A. van, J, Stubbe, S. Stege en W. Ooijendijk, Blessures Hardlopen (BIS)). Blessurevrij lopen? Leiden : TNO KvL) schetst een beeld van de blessureproblematiek van een specifiekere groep hardlopers, namelijk leden van de website een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Dit onderzoek geeft een vollediger beeld van de blessures dan LIS. Met behulp van een webenquête werden beoefenaren van een sport ondervraagd over hun blessures en de oorzaken daarvan. Een mogelijke beperking is de representativiteit van de populatie van hardlopers die bij dit onderzoek benaderd zijn: leden van loopservice van de atletiekunie, nu Dutch Runners geheten. Opvallend is bijvoorbeeld dat ondervraagde hardlopers in dit onderzoek gemiddeld 2 uur en 1 minuten per week hardlopen. Volgens OBiN lopen hardlopers gemiddeld 1 uur in de week. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) geeft informatie over letsel en blessures die op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) behandeld worden. Daarnaast geeft het systeem informatie over blessures waarvoor een sporter direct na presentatie op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen wordt. LIS wordt uitgevoerd in een representatieve steekproef van ongeveer een tiende van de ziekenhuizen in Nederland. LIS registreert alleen acute en redelijk ernstige letsels. Deze letsels maken slechts een klein deel uit van de blessureproblematiek bij hardlopen. Omdat het aantal geregistreerde letsels in LIS groot is, kan hiermee een gedetailleerd beeld gegeven worden. De gegevens afkomstig uit LIS betreffen 212, tenzij anders is aangegeven. Voor informatie over ziekenhuisopnamen en overledenen is geen informatie uit de reguliere gegevensbronnen, zoals de Landelijke Medische Registratie en de Statistiek Niet-natuurlijke dood beschikbaar. Voor ziekenhuisopnamen is zodoende gebruik gemaakt van informatie uit LIS, ofwel ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. Voor gegevens over overledenen is gebruikgemaakt van gegevens over overledenen die in LIS geregistreerd zijn en van krantenartikelen over dodelijke sportongevallen uit de Krantenknipselregistratie van VeiligheidNL.

9 Meer cijfers VeiligheidNL beschikt over veel meer cijfers over letsels en ongevallen. Per onderwerp of doelgroep staan de belangrijkste ongevalscijfers beschreven in factsheets zoals deze. U kunt de factsheets gratis downloaden op Heeft u interesse in bepaalde cijfers of een specifieke analyse? VeiligheidNL levert u deze graag. Ga hiervoor naar Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn. Tips voor preventie Voor een persoonlijk advies over het voorkomen van blessures, ga naar Blessure opgelopen? Op de website is nuttige informatie te vinden over wat te doen als u een blessure hebt opgelopen en daar vragen over hebt. Ook vindt u de juiste weg naar de beste sportmedische zorg.

10 Tabellen Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL *Geen informatie beschikbaar **Acute fysieke overbelasting Tabel 1 Hardloopblessures; naar oorzaak* Totaal Geleidelijk Plotseling SEHbehandeling % % ^% % Overbelasting door herhaalde beweging ** Verstappen, verzwikken, verdraaien Struikelen, ergens over gevallen Een verkeerde beweging Anders Tabel 2 Hardloopblessures; naar locatie en type blessure* Totaal Geleidelijk Plotseling SEHbehandeling % % % % Onderste extremiteiten Knie Overbelastingsletsel Spier- of peesletsel Verstuiking/ verdraaiing/ bandletsel Onderbeen (incl. achillespees) Spier- of peesletsel Overbelastingsletsel Enkel Distorsie 11 < Kneuzing, bloeduitstorting 4 <1 7 Fractuur 7 Voet/ tenen Heup/bovenbeen Romp Rug, wervelkolom Bovenste extremiteiten Hand/vingers 11 Fractuur hand/ vinger 5 Bovenarm/ elleboog/ onderarm 7 Hoofd/hals/nek <1 <1 <1 7 Overig Totaal Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland , VeiligheidNL; Letsel Informatie Systeem 212, VeiligheidNL *Lege cel = Geen betrouwbare gegevens beschikbaar

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Sportblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Sportblessures Blessurecijfers Samenvatting Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport

S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit. Breedtesport S.L. Schmikli W. Schoots M.J.P. de Wit Breedtesport Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland 1997-2002 Sportblessures, het totale speelveld Kerncijfers en trends van sportblessures in Nederland

Nadere informatie

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Totaal aantal blessures 61.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 1.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Skiblessures ongevalscijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) lijks 61.000 skiblessures

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures

10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures 10 Beweeg- en zitgedrag van sporters en resulterende sportblessures Vincent Hildebrandt (tno), Wanda Wendel-Vos (rivm), Claire Bernaards (tno), Huib Valkenberg (VeiligheidNL) en Jan-Willem Bruggink (cbs)

Nadere informatie

Chapter 8 SAMENVATTING

Chapter 8 SAMENVATTING Chapter 8 SAMENVATTING Hardlopen is wereldwijd een populaire sport. In Nederland loopt 12% van de bevolking regelmatig hard en is het de op één na populairste sport. Aangezien regelmatig sporten gepaard

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013

Factsheet. Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Ongevallen kerncijfers 2013 Ongevallen kerncijfers 2013 Factsheet Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Factsheet: 39 Projectnummer: 20.0308

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging, leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met:

Ongevallen en Bewegen in Nederland. Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek. In samenwerking met: 1 Ongevallen en Bewegen in Nederland Kerncijfers 2000-2001 voor beleid en onderzoek P.C. den Hertog 1 L.T.B. van Kampen 2 W.T.M. Ooijendijk 3 S.L. Schmikli 4 W. Schoots 1 I. Vriend 1 Uitgegeven door Stichting

Nadere informatie

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling

Aantal blessures Totaal aantal blessures 29.000 Spoedeisende Hulpbehandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling Blessures door snowboarden Blessurecijfers Samenvatting Op basis van het enquêteonderzoek Ongevallen en Bewegen (OBiN) wordt geschat dat er in totaal (bij inwoners van Nederland) jaarlijks 29.000 snowboardblessures

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Trainersbijeenkomst 9 september 2015

Trainersbijeenkomst 9 september 2015 Trainersbijeenkomst Programma ductie Bakker & De Vos van sportblessures Bakker & De Vos Centrum voor bewegen en gezondheid Actief op sportgebied middels begeleiding & sponsoring van sportclubs, waaronder

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging Koolmonoxidevergiftiging Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar overlijdt naar schatting een tiental personen door een koolmonoxide (CO) vergiftiging en koolmonoxidevergiftiging leidt tot bijna tweehonderd

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst. Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen

Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst. Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen Hardloopblessures - Lange afstand lopen worden steeds populairder - Ook steeds meer

Nadere informatie

Blessure Preventief Trainen

Blessure Preventief Trainen Blessure Preventief Trainen Jac Laros Trainer Mila-groep H.A.C.- Helmond. Deze presentatie is gemaakt in samenwerking met Wim Schoots i.o.v. veiligheid.nl 2 Blessurepreventief Trainen. Is het totaal aan

Nadere informatie

Blessure informatiesysteem (BIS) Schaatsen

Blessure informatiesysteem (BIS) Schaatsen TNO-rapport KvL/B&G 2007.131 Blessure informatiesysteem (BIS) Schaatsen Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Samenvatting rapport Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Jaarlijks worden er 12.000 kinderen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling als

Nadere informatie

Blessures in het Betaald Voetbal 2007

Blessures in het Betaald Voetbal 2007 TNO-rapport KvL/B&G 2008.034 Blessures in het Betaald Voetbal 2007 Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum Mei

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Wim Schoots: Oefenstof voor de preventie en het verhelpen van veel voorkomende blessures. 7 november 2015

Wim Schoots: Oefenstof voor de preventie en het verhelpen van veel voorkomende blessures. 7 november 2015 Wim Schoots: Oefenstof voor de preventie en het verhelpen van veel voorkomende blessures 7 november 2015 Wat leer je in deze praktijksessie? In deze sessie leer je oefenstof, die je de lopers als huiswerk

Nadere informatie

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan?

Preventie ongevallen bij jongeren. Hoe pak je dat aan? Preventie ongevallen bij jongeren Hoe pak je dat aan? VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest ernstige letsels In opdracht van o.a. VWS,

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging. Esther Schoots, sportarts

Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging. Esther Schoots, sportarts Blessurepreventie en EHBSO binnen de atletiekvereniging Esther Schoots, sportarts SMA Utrecht Sportcentrum Olympos www.smautrecht.nl Programma Kennismakingsrondje Blessures, belasting/belastbaarheid, preventie

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer

Arbeidsongevallen in de Wegvervoer Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp TNO-rapport R10-567

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

Presentatie blessure preventie. John Klerkx

Presentatie blessure preventie. John Klerkx Presentatie blessure preventie John Klerkx Programma 1. Doel van de presentatie. 2. De meest voorkomende blessures. 3. Preventie (voorkomen blessures). 4. Geslacht, leeftijd, lichaamsbouw/ gezondheid.

Nadere informatie

Hardlopen Veel voorkomende blessures en het voorkomen ervan

Hardlopen Veel voorkomende blessures en het voorkomen ervan BRENGT GEZONDHEID IN BEWEGING Hardlopen Veel voorkomende blessures en het voorkomen ervan In samenwerking met: Wie zijn wij? MERAS Fysiotherapie Jeroen Panhuizen - Sportfysiotherapeut Ruud Huijbregts -

Nadere informatie

Handboek Epidemiologie Sportblessures

Handboek Epidemiologie Sportblessures Handboek Epidemiologie Sportblessures Versie 4.0 H. Valkenberg W. Schoots M. van Nunen W. Ormel I. Vriend Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Mei 2009 2 Handboek

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden

1 Inleiding. Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers. Samenvatting. Methoden Stijging ernstige hersenletsels door vallen bij 65+ers Samenvatting In 212 zijn 2.58 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident tegen 1.743 in 23. In de periode 27-212

Nadere informatie

Informatieavond SDV. Barneveld

Informatieavond SDV. Barneveld Informatieavond SDV. Barneveld Blessurepreventie 22-10-2012 Pieter Jansen & Arjan de Bruijn Voorstellen Pieter Jansen Voorstellen - Fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut Fysiotherapie Vis, Wageningen

Nadere informatie

Sportblessures en Blessure-preventie. Maarssen; 6 nov. 2014 Prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport

Sportblessures en Blessure-preventie. Maarssen; 6 nov. 2014 Prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport Sportblessures en Blessure-preventie Maarssen; 6 nov. 2014 Prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport 2014: WK-voetbal, WK-hockey en TdF Preventie-sequentie Omvang

Nadere informatie

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs In de uitwerking van het thema ongevallen wordt inzicht gegeven in het voorkomen van een letsel, vergiftiging of blessure onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Een schriftelijke gezondheidsenquête

Nadere informatie

Informatieavond SDV. Barneveld

Informatieavond SDV. Barneveld Informatieavond SDV. Barneveld Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen 01-04-2015 Pieter Jansen Master sportfysiotherapeut Inhoud 1. Risicofactoren voor blessures Inhoud 2. Acute blessures 3. Eerste hulp bij

Nadere informatie

Quizvraag 1. Quizvraag 2. Quizvraag 4. Quizvraag 3. Sportblessures: algemeen. Quizvraag 5

Quizvraag 1. Quizvraag 2. Quizvraag 4. Quizvraag 3. Sportblessures: algemeen. Quizvraag 5 Quizvraag 1 Quizvraag 2 Met welke sport heb je de meeste kans om op de SEH te belanden? a) Turnen b) Vechtsport c) Voetbal d) Handbal Welke leeftijdscategorie komt vanwege een sportblessure het meest op

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Blessure Informatie Systeem (BIS) 2004-2005 en 2005-2006

Blessure Informatie Systeem (BIS) 2004-2005 en 2005-2006 TNO-rapport KvL/P&Z 2007.005 Blessure Informatie Systeem (BIS) 2004-2005 en 2005-2006 Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T 071 518 18 18 F 071 518 19 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Gebitsletsel door sport

Gebitsletsel door sport TNO-rapport KvL/B&G/2009.004 Gebitsletsel door sport Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 10 info-zorg@tno.nl Datum 13 januari 2009

Nadere informatie

FEET4FEET. Ontstaan van voetklachten tijdens de. Nijmeegse Vierdaagse

FEET4FEET. Ontstaan van voetklachten tijdens de. Nijmeegse Vierdaagse FEET4FEET Ontstaan van voetklachten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Preventie van voetklachten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Waarom dit onderzoek? De Nijmeegse Vierdaagse is het grootste wandelevenement

Nadere informatie

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1

Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject Mirjam Stuij 1,2, Agnes Elling 2 & Tineke Abma 1 1. VU Medisch Centrum, Afdeling Metamedica en EMGO+ Instituut, Amsterdam. 2.

Nadere informatie

Is de fietser kwetsbaar?

Is de fietser kwetsbaar? Is de fietser kwetsbaar? Jorrit Harbers Traumachirurg UMCG 19 februari 2014, pag. 2 ACHTERGROND FIETSONGELUKKEN Chirurgen zien een stijging van het aantal letsels door fietsongelukken. De overheid moet

Nadere informatie

Arbeidsongevallen 2011

Arbeidsongevallen 2011 Arbeidsongevallen in Nederland 211 juni 213 Anita Venema (TNO) Heleen den Besten (TNO) Marloes van der Klauw (TNO) Jan Fekke Ybema (TNO) m.m.v. VeiligheidNL Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk

Nadere informatie

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan

Nadere informatie

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam De sportarts is er voor iedereen Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam 2 Inleiding SMA Rotterdam (Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam) is hét centrum voor sportgeneeskunde in de Rotterdamse regio. De hoofdlocatie

Nadere informatie

Blessurepreventie bij joggers

Blessurepreventie bij joggers Blessurepreventie bij joggers Infosessie Jogbegeleiders 4 oktober 2014 Dr. Kris Peeters Joggen : goed voor lichaam en geest Veel voordelen Toch ook nadelen 1 Lichamelijk voordelen -> goed voor hart en

Nadere informatie

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam

Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam . Alcohol en jongeren: een vervolgonderzoek onder Spoedeisende Hulpbezoekers Huib Valkenberg* Lonneke van Leeuwen** Karin Klein Wolt* Ferry Goossens** Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD

Nadere informatie

Sportblessures anno 2015

Sportblessures anno 2015 Sportblessures anno 2015 Dr. Fred Hartgens, sportarts Maastricht UMC+ Vakgroepen Epidemiologie en Chirurgie SportmedischAdviescentrumMaastricht Presentatie Gezondheidsuniversiteit, 10 juni 2015 INHOUD

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Spier- en gewrichtspijn

Spier- en gewrichtspijn Spier- en gewrichtspijn Spierpijn na het sporten, een zweepslag, een verzwikte enkel, een gekneusde pink... Door een verkeerde beweging of door extra inspanning kunt u plotseling pijn aan spieren of gewrichten

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Overbelastingsklachten van de onderbenen bij de KL: samenwerking arts en fysiotherapeut.

Overbelastingsklachten van de onderbenen bij de KL: samenwerking arts en fysiotherapeut. Overbelastingsklachten van de onderbenen bij de KL: samenwerking arts en fysiotherapeut. Door Wessel Zimmermann Geregistreerd sportarts, bedrijfsarts i.o. IOF, Amsterdam, 13 september 2004 Inhoud van deze

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Een acuut letsel is een blessure die plots op treed (bvb een enkel verzwikking, een spierscheur, )

Een acuut letsel is een blessure die plots op treed (bvb een enkel verzwikking, een spierscheur, ) Sporten is hoe dan ook gezond, maar brengt ook een verhoogd risico op bepaalde letsels met zich mee. Er zijn echter enkele aandachtspunten en preventie oefeningen die dit risico sterk kunnen verlagen.

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Blessures en letsels bij sportevenementen

Blessures en letsels bij sportevenementen Blessures en letsels bij sportevenementen Een verkennende studie Christine Stam Huib Valkenberg Ingrid Vriend Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2013 In samenwerking met:

Nadere informatie