Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014"

Transcriptie

1 Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, juli 2015 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus CE AMSTERDAM auteur D. de Jonge doc beoordeeld J.H. Visser projectnr blz incl 7 bijlagen goedgekeurd J. van der Laan

2 Aan de totstandkoming van deze rapportage werkten mee: Tata Steel Sjaak van der Heiden (verwerking meetresultaten Bosweg) Tilly de Bie (onderhoud meetstation Bosweg) Arne Goed (onderhoud meetstation Bosweg) Peter Wallast (GGD Amsterdam, opbouw en onderhoud op de meetstations) Jennes Meijdam (Onderhoud Met-one BAM) Mariska Hoonhout (Onderhoud en uitvoering referentiemethode PM) Peter Koopman (Onderhoud en uitvoering referentiemethode PM) Jorrit van der Laan (GGD Amsterdam, kwaliteitscontrole) Harald Helmink (Validatie) Dave de Jonge (GGD Amsterdam, projectleiding en rapportage) GGD, Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. GGD Amsterdam en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport mag aan derden niet anders dan als één geheel worden ontsloten, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten en aansprakelijkheid.

3 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding Gerelateerde rapportages 6 2 Methoden Meetlocaties Meetmethoden 8 3 Resultaten Validatie meetresultaten Meteorologie Pollutierozen Jaargemiddelden, percentielen en aantal dagoverschrijdingen 15 Bijlage 1: Coördinaten en typering meetstations 21 Bijlage 2: Meetresultaten automatische metingen Bijlage 3: Meetresultaten PAK Bijlage 4: Meetresultaten zware metalen Bijlage 5: Meetmethoden 55 Bijlage 6: Datacaptures Bijlage 7: De Accreditatie van de GGD Amsterdam geldig voor

4 Samenvatting Dit rapport beschrijft de meetresultaten over het jaar 2014 van het meetnet voor de luchtkwaliteit van de Provincie Noord-Holland en van het meetstation Bosweg van Tata Steel. De uitkomsten van het meetnet vormen een belangrijke bron voor trendanalyse, vergelijking met modelberekeningen en voor verder onderzoek naar de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. De meetresultaten zijn getoetst aan de wettelijke grenswaarden zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer. Voor wat betreft deze wettelijke grenswaarden wordt nog opgemerkt dat op 7 april 2009 door de Europese Commissie aan Nederland uitstel is verleend om te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen (derogatie EC). Dit uitstel is verleend op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Over het meetjaar 2014 moet voor fijnstof (PM 10 ) worden voldaan aan de Europese grenswaarden, voor stikstofdioxide geldt de Europese grenswaarde pas vanaf 1 januari Samenvattend kan worden gesteld dat in 2014 voor de meeste componenten de jaargemiddelde concentraties vergelijkbaar zijn met Uitzondering hierop is de PM 10 concentratie op meetstation Reyndersweg waar de concentratie 7,3 µg/m 3 is afgenomen. Navenant is ook het aantal dagoverschrijdingen PM 10 op de Reyndersweg afgenomen van 57 in 2013 naar 33 in 2014 en ligt daarmee ook onder de waarden van In 2014 was er meer wind uit zuidelijke richting en minder wind uit noordelijke richting ten opzichte van Op de vijf meetstations in de IJmond wordt in 2014 aan alle wettelijke grens- en richtwaarden voldaan. 4

5 Tabel 1: Gemeten concentraties 2014 in µg/m 3, BaP en de zware metalen in ng/m 3. NO NO 2 NO 2 CO H 2 S SO 2 PM 10 PM 10 PM 2.5 BaP As Ni Cd Pb [jaar] [jaar] Max. Max. 99,5 p [uur]/ [jaar] N [dag] [jaar] [jaar] [jaar] [jaar] [jaar] [jaar] [uur] [8 uren] (uur) [dag] Wet. norm / ,3 50 n<35 2,3 25/20 4, / ,3 0,5 4,4 0, / ,6 0,8 4,6 0, ,3 0,6 4,7 0, ,8 0,7 5,6 0, Grenswaarde vanaf Exclusief zeezout correcties (- 4 µg/m 3 voor de IJmond en -3 µg/m 3 voor De Rijp op het jaargemiddelde en -4 dagoverschrijdingen op alle locaties) 3. PM 10 waarden zijn in 2014 als volgt tot stand gekomen: a. Op de stations 551, 553 en 556 staan Met-one BAM monitoren met USA afscheiders en de meetdata is gecorrigeerd met een factor 0,92. b. Op station 570, 572 en 573 staan eveneens Met-one BAM monitoren met EU afscheiders. De PM 10 waarden zijn in 2014 gecorrigeerd (met een factor 0,95). c. Op station 557 Bosweg wordt de Met-one BAM metingen met een USA afscheider uitgevoerd. De PM 10 concentraties zijn in 2014 met een factor 0,911 gecorrigeerd. 4 Grenswaarde PM 2.5 voor 2015: 25 en voor 2020: 20 µg/m 3. Daarnaast geldt er een 20% reductieverplichting op stadsachtergrondlocaties (zie annex XIV in 2008/50/EC). 5 De PM 2.5 waarden zijn in 2014 als volgt tot stand gekomen: Op de stations 551, 553, 570, 572 en 573 is gemeten met een Met-one BAM 1020 en is de data gecorrigeerd met een factor 0,96. 6 Op de meetstations Bosweg, Staalstraat en Reyndersweg hoeft conform het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium niet te worden getoetst aan deze grenswaarden, zie Artikel 5.19 lid 2 van de Wet milieubeheer en artikel 22 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit Voor zwaveldioxide gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens: a. 350 microgram per m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag worden overschreden; b. 125 microgram per m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar mag worden overschreden In voorgaande rapportages werd de wettelijke norm voor de bescherming van ecosystemen genoemd. 5

6 1 Inleiding 1.1 Gerelateerde rapportages In de voorgaande jaren zijn eveneens (jaar)rapporten gemaakt van de luchtkwaliteit in Daarnaast zijn er rapportages van de gemeente Amsterdam en de gemeente Zaanstad. Deze zijn terug te vinden op de informatie pagina van 6

7 2 Methoden 2.1 Meetlocaties Tabel 2: Overzicht van de gemeten componenten, beheerder en opdrachtgever per meetstation. Nummer Naam Type station 1 Componenten 551 IJmuiden Kanaaldijk industrie NO,NO 2,CO,H 2 S,SO 2,PM 10,PM 2.5,PAK en Zware metalen 553 Wijk aan Zee, Banjaert Industrie NO,NO 2,CO,H 2 S,SO 2,PM 10,PM 2.5,PAK en Zware metalen 570 Beverwijk West Ongedefinieerd PM 10,PM De Rijp Reg. achtergrond PM Bosweg Industrie 1 PM Staalstraat Industrie PM 10,PM 2.5, PAK en Zware metalen 573 Reyndersweg Industrie PM 10,PM 2.5,PAK en Zware metalen De vet gemarkeerde verrichtingen vallen onder de scope van GGD Amsterdam en voldoen aan de criteria van de NEN EN ISO/IEC 17025:2005, conform of gelijkwaardig aan de geldende NEN/ISO normen. 1: De PM 10 metingen op meetstation Bosweg vallen onder de scope van de NEN EN ISO/IEC 17025:2005 accreditatie van Tata Steel waarbij voor PM 10 een eigen methode gehanteerd wordt. Afbeelding 1: Overzicht meetlocaties Overzicht meetlocaties: Eigendom Provincie Noord-Holland: 551 IJmuiden, kanaaldijk 553 Wijk aan zee, de Banjaert 556 De Rijp (niet op kaart) 570 Beverwijk West 572 Staalstraat 573 Reyndersweg Eigendom Tata: 557 Wijk aan zee, Bosweg Typering volgens RIVM rapport uit 2012;Evaluation of the presentativeness of the Dutch air quality monitoring stations : The National, Amsterdam, Noord-Holland, Rijnmond-area, Limburg and Noord-Brabant networks 7

8 2.2 Meetmethoden Alle meetresultaten, met uitzondering van de H 2 S metingen en de PM 10 metingen op het meetstation Bosweg, zijn tot stand gekomen onder de scope van de (EN/ISO 17025) accreditatie van de GGD Amsterdam. Deze accreditatie (zoals geldig in 2014) is opgenomen in bijlage 7. Voor de metingen in deze rapportage zijn de verrichtingen 1,3,4,5,7,9 en 10 van toepassing. Gasvormig Alle metingen worden uitgevoerd op vaste meetlocaties. De metingen van CO, NO x worden uitgevoerd conform de EU standaardmethode. SO 2 wordt conform de ISO standaard gemeten. Voor de metingen van H 2 S is de GGD Amsterdam niet geaccrediteerd. PAK en Zware Metalen De PAK en zware metalen monsternamestrategie is in 2014 aangepast ten opzicht van de drie voorgaande jaren. Op de meetstations IJmuiden en Wijk aan Zee zijn dagelijks filters bemonsterd voor zowel PAK als zware metalen. Op meetstation Staalstraat en Reyndersweg is telkens afwisselend geanalyseerd op zware metalen of PAK. Bij alle analyses zijn meerdere filters in 1 opwerking in het laboratorium verwerkt. Hierdoor zijn er geen daggemiddelden, maar het gemiddelde van 3,4 of over 5 dagen bekend. Dit is conform de meetstrategie PAK van het RIVM. Automatische PM 10 en PM 2.5 metingen Eind 2009 zijn bijna alle TEOM s in het meetnet van de Provincie Noord-Holland vervangen door Metone BAM1020. Op basis van vergelijkende metingen met de referentiemethode in heel Nederland voor fijnstofmetingen zijn de meetresultaten PM 10 dit rapportagejaar gecorrigeerd met een factor 0,92. Met uitzondering van de meetstations 570, 572 en 573, waarvoor de PM 10 metingen een correctiefactor van 0,95 geldt. Op deze 3 meetstations is, in verband met het gebruik van een Europese inlaat (in plaats van de op de andere meetstations toegepaste USA inlaat) een lokale equivalentie met de referentiemethode bepaald. Uit deze lokaal bepaalde equivalentie volgt een factor van 0,95. De PM 2.5 meetresultaten zijn gecorrigeerd met 0,96. Daarmee zijn de automatische PM metingen van de Provincie Noord-Holland equivalent aan de Europese referentiemethode conform NEN-EN (PM 10 ) NEN EN (PM 2.5 ) en NTA De correctiefactoren zijn nader toegelicht in bijlage 5 en in het GGD Amsterdam rapport BAM correctiefactoren PM 10 en PM De meetresultaten van het meetstation Bosweg (557) zijn aangeleverd door Tata Steel. In 2014 zijn aldaar PM 10 en PM 2.5 metingen uitgevoerd met een Met-one BAM. De meetgegevens van het meetstation 557 zijn, in overleg met de opdrachtgever, gecorrigeerd met een factor 0,911. Er zijn onvoldoende valide PM 2.5 metingen aangeleverd. PM 2.5 van de Bosweg is daarom niet gerapporteerd. Referentiemetingen PM 10 en PM 2.5 De referentiemetingen PM 10, zowel ten behoeve van de controle van de equivalentie van de BAM (alle provinciale locaties) als ten behoeve van de bemonstering voor zware metalen en PAK s (IJmuiden, Wijk aan Zee, Staalstraat en Reyndersweg), worden uitgevoerd met een zogenaamde LVS Kleinfiltergerät filterwisselaar (met gekoelde opslag na bemonstering) van het merk Derenda. Er wordt gebruik gemaakt van een 47mm kwartsvezelfilter van Whatman QMA. De meetmethoden van PM 10 en PM 2.5 is conform NEN EN 12341, NEN EN en de NTA Deze NTA beschrijft onder meer een procedure van voorbehandeling van het kwartsvezelfilter waardoor gewichtstoename van de veldblanco wordt beperkt. 8

9 3 Resultaten Alle meetresultaten zijn per component en per meetlocatie weergegeven in bijlage 2,3 en 4. Een overzicht van de belangrijkste gegevens en een vergelijking met de wettelijke grenswaarden is weergegeven in de samenvatting in tabel Validatie meetresultaten Alle meetresultaten zijn gevalideerd volgens vaststaande criteria zoals vastgelegd in de kwaliteitsdocumentatie. Indien hieraan niet is voldaan volgt onmiddellijke afkeuring van het analyseresultaat. Uiteindelijk kan dit leiden tot afkeur van een berekend uur-, dag- of jaargemiddelde. In de bijlage 2 zijn het aantal goedgekeurde waarnemingen waarop het gemiddelde is gebaseerd weergegeven onder aantal uren en aantal dagen. Om te voldoen aan de criteria uit de Europese regelgeving moet voor de meeste componenten 90% van de tijd, waarop een gemiddelde is gebaseerd, ook daadwerkelijk zijn gemeten. 3.2 Meteorologie 2014 In dit hoofdstuk zijn de windgegevens opgenomen over de jaren 2009 tot en met 2014 afkomstig van het KNMI station 225 te IJmuiden (tabel 3). De verdeling van de windrichting is op basis van uurgemiddelden weergegeven in afbeelding 2. Afbeelding 2 laat zien hoe per windrichting de verdeling is van de windsnelheid. Op basis van deze gegevens zijn de pollutierozen opgetekend die zijn weergegeven in hoofdstuk 3.3. Tabel 3: Windgegevens KNMI station IJmuiden 225 Meetpunt KNMI IJmuiden (225) Gemiddelde windsnelheid (m/s) % noordenwind ( ) % oostenwind ( ) % zuidenwind ( ) % westenwind ( ) % windstil/variabel Meetperiode 2009 Meetperiode 2010 Meetperiode 2011 Meetperiode 2012 Meetperiode 2013 Meetperiode ,2 6,7 7,5 7,3 7,4 7,1 17,4 25,9 17,7 18,3 24,6 18,8 20,4 23,4 20,5 17,6 23,0 21,1 28,9 23,3 31,0 31,6 27,4 32,6 33,1 27,0 30,5 32,2 24,8 27,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 9

10 De wind in 2014 verschilde op enkele punten met die van de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2013 was er in 2014 ruim 5% vaker zuidenwind en bijna 6% minder noordenwind voorgekomen. Ten opzichte van alle voorgaande jaren valt op dat het percentage zuidenwind over 2014 het hoogste is over de afgelopen 6 jaar. 10

11 Afbeelding 2: Meetpunt KNMI IJmuiden (225), aantal uren wind uit betreffende windrichting (schaal uur) in 2009 tot en met Afbeelding 3: Meetpunt KNMI IJmuiden (225), gemiddelde windsnelheid uit betreffende windrichting (schaal 0 12 m/s) in 2009 tot en met

12 3.3 Pollutierozen Afbeelding 4 Pollutierozen NO 2009 tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Afbeelding 5: Pollutierozen NO tot en met 2014 (in µg/m 3 )

13 Afbeelding 6: Pollutierozen H 2 S 2009 tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Afbeelding 7: Pollutierozen CO 2009 tot en met 2014 (in µg/m 3 )

14 Afbeelding 8: Pollutierozen SO tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Afbeelding 9: Pollutierozen PM tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Meetstations De Rijp 556 is, om grafische redenen, op een willekeurige plaats weergegeven. De daadwerkelijke locatie is buiten het bereid van de bovenstaande kaart. 14

15 3.4 Jaargemiddelden, percentielen en aantal overschrijdingsdagen Afbeelding 10: 98-percentiel NO Afbeelding 11: Jaargemiddelde NO 2 Afbeelding 12: 8 uur gem. 98 percentiel CO 15

16 Afbeelding 13: Jaargemiddelde SO 2 Afbeelding 14: 99,5 percentiel H 2 S. 16

17 Afbeelding 15: Benzo(a)pyreen jaargemiddelden De analysemethode van de PAK s heeft een belangrijke wijziging ondergaan. Vanaf het derde kwartaal in 2004 is de verwarmingsstap die tot die tijd werd toegepast in het laboratorium weggelaten, waarmee er vanuit gegaan kan worden dat de concentraties PAK s vanaf 2005 hoger uitvielen door de analysemethode. Tot 1998 werden de analyses bij het laboratorium bij PWN uitgevoerd (bemonstering met een High Volume Sampler),vanaf 1998 bij OMEGAM (gelijke analyse en bemonstering als bij PWN). Sinds 2007 zijn deze bij het RIVM (bemonstering met een Low Volume Sampler) uitgevoerd en vanaf 2011 bij TNO (gelijke methoden als RIVM). De invloed van deze wisselingen zijn waarschijnlijk minder groot dan die van het weglaten van de verwarmingsstap in Afbeelding 16: Jaargemiddelde PM

18 Afbeelding 17: Jaargemiddelde arseen 3,0 Arseen (As) grenswaarde 6 ng/m 3 2,5 ng/m 3 2,0 1,5 1,0 0,5 0, IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg Afbeelding 18: Jaargemiddelde cadmium 2,5 Cadmium (Cd) Grenswaarde 5 ng/m 3 ng/m 3 2,0 1,5 1,0 0,5 0, IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg Afbeelding 19: Jaargemiddelde nikkel 8 Nikkel (Ni) grenswaarde 20 ng/m 3 7 ng/m IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg 18

19 Afbeelding 20: Jaargemiddelde lood 90 Lood (Pb) grenswaarde 500 ng/m 3 80 ng/m Voor de jaargemiddelde concentraties zware metalen in de afbeeldingen 17 tot en met 20 geldt dat de jaargemiddelden 2011, 2012 en 2013, door de selectiemethode van de te analyseren dagen, als indicatief moeten worden beschouwd. Afbeelding 21: PM 10 jaargemiddelden 551 IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg Afbeelding 22: PM 10 aantal daggemiddelden > 50 µg/m 3 In de afbeelding 21 en 22 en tabel 4 is in de meetwaarden nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid tot zeezoutaftrek. Voor de grenswaarde is aangenomen dat tot 2011 een aftrek van 6 dagen (grenswaarde 41 dagen) en vanaf dagen (de grenswaarde wordt daarmee 39) mag worden toegepast. 19

20 In tabel 4 is per kwartaal het aantal dagoverschrijdingen weergegeven. Deze data zijn weergegeven zonder zeezout-correctie. Tabel 4: Overschrijdingsdagen PM 10 daggemiddelde (>50 µg/m 3 ) in e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Jaar IJmuiden Wijk aan Zee Beverwijk West Staalstraat Reyndersweg Bosweg De Rijp Uit tabel 4 blijkt dat over het 1 e kwartaal duidelijk meer dagoverschrijdingen zijn opgetreden op de locaties Wijk aan Zee, Bosweg en Reyndersweg in vergelijking met de andere kwartalen. Voor PM 10 geldt dat de resultaten van de provinciale stations tot en met halverwege 2009 met TEOM 50 C (met een correctiefactor 1,3) zijn bepaald. Medio 2009 zijn de PM 10 data van de provinciale meetstations gemeten met de Metone BAM 1020 met een correctiefactor in 2009 en 2010 van 0,926, in 2011 van 0,9 en in 2012, 2013 en 2014 van 0,92. Uitzonderingen op deze factor gelden voor Beverwijk (2013, 2014), Staalstraat (2013, 2014 ) en Reyndersweg (2011 t/m 2014). Hier wordt een factor van 1, tot en met 2013 en in ,95 toegepast. Op meetstation Bosweg (557) is door Tata steel tot eind 2004 PM 10 gemeten met een TEOM 50 C (inclusief factor 1,3). Vanaf begin 2005 is er gemeten met een TEOM-FDMS (ongecorrigeerd tot 2011, correctiefactor van 0,89 in 2012). In 2013 is gemeten met een Met-one BAM en is in gezamenlijk overleg een correctiefactor van 0,92 vastgesteld voor locaties met een USA afscheider. In 2014 is, volgens opgave van Tata, een correctie toegepast van 0,911. In februari 2006 is op meetstation Bosweg gestart met meting van PM 2.5 met een TEOM-FDMS (ongecorrigeerd). Vanaf 2013 zijn proefmetingen van PM 2.5 met de Met-one BAM gestart. De datacapture van deze metingen is lager dan van PM 10. Over 2014 is in overleg met de opdrachtgever besloten geen meetresultaten op te nemen van deze PM 2.5 metingen. Op de meetlocatie Sluizen (558) is tot december 2008 PM 10 gemeten met behulp van een TEOM 50 C (inclusief correctiefactor 1,3) en is er vanaf december 2008 gemeten met een TEOM-FDMS. Meetstation 558 is door TATA in mei 2009 opgeheven. 20

21 Bijlage 1: Coördinaten en typering meetstations Nummer Naam Type station X Y 551 IJmuiden Kanaaldijk industrie Wijk aan Zee, Banjaert Industrie Beverwijk West Ongedefinieerd De Rijp Reg. achtergrond Bosweg Industrie Staalstraat Industrie Reyndersweg Industrie Typering van de stations (met uizondering van Bosweg) volgens RIVM rapport uit 2012;Evaluation of the presentativeness of the Dutch air quality monitoring stations : The National, Amsterdam, Noord-Holland, Rijnmond-area, Limburg and Noord-Brabant networks. 21

22 Bijlage 2: Meetresultaten automatische metingen 2014 Meetstation : IJmuiden Component : CO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uur- en 8-uurgemiddelden in µg/m3 uurgemiddelden 8-uurgemiddelden P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 P 99,9 Jaargemiddelde aantal uren max EU - grenswaarde max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

23 Meetstation : Wijk aan Zee Component : CO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uur- en 8-uurgemiddelden in µg/m3 uurgemiddelden 8-uurgemiddelden P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 P 99,9 Jaargemiddelde aantal uren max EU - grenswaarde max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

24 Meetstation : IJmuiden Component : NO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 4,0 5,0 7,2 11,0 19,0 29,0 46,0 74,0 7, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 5,4 6,9 8,7 11,3 15,3 23,8 31,2 47,1 7, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 31,3 32,2 33,8 38,8 43,6 45,4 53,7 71,7 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 7,8 3,6 9,8 9,0 6,5 8,0 7,3 4,2 10,0 6,2 13,3 8,6 24

25 Meetstation : Wijk aan Zee Component : NO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 1,0 2,0 4,7 9,0 20,2 35,0 57,2 94,5 6, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 3,1 4,7 7,5 11,5 18,1 26,3 34,1 47,1 6, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 34,1 35,8 40,3 40,8 41,4 45,2 54,3 68,8 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 10,6 12,3 6,2 4,5 1,6 1,3 2,7 2,4 3,0 13,8 17,1 7,2 25

26 Meetstation : IJmuiden Component : NO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren EU - grenswaarde (2015) Grenswaarde derogatieperiode 24,0 28,0 32,0 38,0 46,1 54,0 62,5 77,0 26, aantal uren met: aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > 200 c > ,0 94,0 94,0 97,0 97,0 98,0 101,0 109,0 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan) 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan, geldt voor (snel)wegen > mtv/etmaal) Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 25,8 28,8 31,0 34,5 39,9 44,7 50,1 53,2 26, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 50,3 50,3 50,9 51,2 51,2 51,8 58,5 69,3 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 26,0 23,6 32,4 30,9 26,1 25,7 25,6 19,2 30,2 25,9 32,0 23,9 26

27 Meetstation : Wijk aan Zee Component : NO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren EU - grenswaarde (2015) Grenswaarde derogatieperiode 17,0 23,0 30,0 38,0 49,0 55,2 63,0 75,0 21, aantal uren met: aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > 200 c > ,0 86,0 86,0 87,0 88,0 90,0 93,0 99,0 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan) 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan, geldt voor (snel)wegen > mtv/etmaal) Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 19,3 24,2 29,5 34,9 41,2 47,6 50,2 53,3 21, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 50,2 50,9 51,0 51,4 52,0 52,3 57,2 64,7 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 32,6 36,6 27,1 21,7 14,0 9,6 12,6 13,2 14,1 27,8 34,8 14,2 27

28 Meetstation : IJmuiden Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,92 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 21,6 24,4 27,8 32,7 41,0 49,9 65,3 94,4 24, ,6 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 123,4 128,4 131,5 132,3 135,5 157,0 209,3 228,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 22,3 24,1 25,9 31,4 36,6 44,5 60,1 79,7 24, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 60,7 61,9 63,0 63,3 64,7 78,1 85,9 87, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20,7 18,5 31,8 34,2 20,6 22,3 26,1 19,2 32,5 21,6 23,4 25,4 28

29 Meetstation : Wijk aan Zee Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,92 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 21,6 25,1 29,5 35,3 46,4 56,5 69,4 87,3 25, ,1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 109,8 111,5 112,1 125,2 125,9 134,0 137,6 258,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 23,6 26,6 29,2 32,8 39,4 47,5 58,6 69,6 25, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 58,7 59,6 60,4 64,5 66,5 67,3 78,2 84, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 28,9 31,6 35,5 32,1 18,6 15,7 20,3 16,9 20,6 26,3 28,4 28,0 29

30 Meetstation : de Rijp (H17) Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,92 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 17,6 20,2 23,5 28,2 37,3 44,8 55,8 75,5 20, ,5 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 92,6 94,0 97,1 100,4 103,8 107,7 140,5 155,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 18,0 20,1 22,7 26,2 34,1 40,2 47,1 62,8 20, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 47,2 47,7 50,1 57,0 57,8 61,0 69,2 79, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 18,2 15,5 27,7 27,4 15,8 17,7 19,5 14,4 25,7 21,6 24,0 19,3 30

31 Meetstation : Bosweg Component : PM10 - BAM 1020 gecorrigeerd met factor 0,911 (TATA) Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 23,3 27,7 33,2 41,5 53,5 66,3 84,4 111,5 28, ,2 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 135,9 138,7 139,3 148,4 207,9 213,9 249,3 291,5 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 26,7 29,4 33,5 38,4 46,9 56,4 64,3 81,9 28, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 64,2 67,4 70,1 72,8 74,8 80,7 85,5 98, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 30,0 37,9 38,2 33,2 18,6 15,1 21,6 21,7 26,0 36,1 32,5 27,6 31

32 Meetstation : Beverwijk West Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,95 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 18,7 21,3 24,3 28,6 36,4 43,8 54,3 73,1 21, ,0 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 107,5 110,6 111,0 111,3 112,8 120,0 124,5 127,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 18,7 21,1 23,5 27,0 33,1 38,9 47,3 60,3 21, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 47,3 47,8 52,9 57,7 59,9 60,3 60,4 88, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20,9 18,0 28,9 28,3 18,0 16,7 16,1 17,2 24,6 19,5 22,1 21,8 32

33 Meetstation : Staalstraat Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,95 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 17,5 20,2 23,6 28,5 36,2 44,4 54,2 76,5 20, ,1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 99,7 101,2 101,4 105,9 108,7 112,7 113,7 133,1 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 17,8 19,9 22,0 26,8 33,6 41,0 47,8 62,3 20, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 47,6 49,7 54,8 57,0 58,6 59,7 69,2 83, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20,9 16,5 29,3 28,6 15,7 13,5 17,5 13,2 23,2 17,0 23,2 22,2 33

34 Meetstation : Reyndersweg Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,95 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 21,6 25,4 30,0 37,3 52,4 67,5 88,5 121,4 27, ,1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 171,1 172,0 180,8 181,8 194,6 196,4 217,8 224,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 22,7 25,8 29,3 35,5 48,2 59,6 81,4 93,1 27, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 82,7 83,5 86,1 89,6 89,8 92,1 97,8 106, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 26,7 20,0 41,1 36,2 21,7 17,2 21,3 20,0 34,2 24,2 33,6 28,8 34

35 Meetstation : IJmuiden Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 12,5 15,5 18,7 24,3 33,3 43,0 53,3 75,4 16, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 97,1 104,3 104,7 106,3 107,7 109,4 113,3 208,9 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 13,4 15,9 18,1 23,3 30,4 40,0 47,1 59,2 16, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 47,3 48,2 48,9 52,2 54,5 57,4 66,2 77,6 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 14,5 9,7 22,8 25,2 13,6 13,0 16,3 11,2 27,1 14,7 20,2 14,1 35

36 Meetstation : Wijk aan Zee Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 11,7 15,2 18,8 23,9 31,8 40,5 49,4 65,3 15, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 84,1 84,2 86,7 88,6 88,9 96,9 113,1 160,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 13,7 15,7 17,9 22,0 27,4 34,7 42,5 52,3 15, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 42,5 43,0 43,7 45,3 46,8 51,3 55,2 72,9 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 17,9 14,5 21,4 18,6 12,0 10,1 12,9 10,1 18,5 16,4 21,9 14,8 36

37 Meetstation : Beverwijk West Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 9,6 11,4 14,9 19,5 27,4 35,4 46,2 61,4 12, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 82,4 83,2 83,5 87,7 89,6 93,5 96,4 110,8 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 10,4 11,7 13,6 18,2 25,8 30,6 41,8 49,2 12, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 42,0 43,6 44,2 44,5 45,9 48,6 51,4 71,8 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 14,2 9,6 18,7 17,7 8,9 5,5 9,8 8,5 17,7 11,3 17,9 13,7 37

38 Meetstation : Staalstraat Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 10,8 13,0 16,7 21,3 28,8 37,5 49,1 67,8 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 90,1 91,2 93,7 95,7 97,5 99,3 100,2 142,9 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 11,8 13,2 14,9 19,5 27,3 35,6 42,8 57,1 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 42,9 43,1 48,0 49,6 50,3 55,9 61,2 74,6 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 15,6 10,0 21,8 22,8 11,4 9,8 11,9 9,4 17,2 11,8 19,5 14,5 38

39 Meetstation : Reyndersweg Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 10,1 12,4 16,5 22,2 32,5 43,7 56,5 76,7 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 95,1 96,5 100,1 101,4 102,1 102,2 121,2 124,9 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 11,1 12,9 15,8 20,4 30,0 41,2 50,9 66,6 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 51,9 54,1 56,5 59,2 61,0 66,1 69,2 79,1 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 16,0 10,1 24,1 23,1 11,0 8,1 9,5 7,5 18,1 12,6 21,9 14,3 39

40 Meetstation : IJmuiden Component : SO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 2,0 3,0 4,0 5,0 11,0 21,0 38,0 63,6 5, Aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,0 111,0 113,0 113,0 116,0 116,0 137,0 153,0 0 (maximaal 24 overschrijdingen per jaar toegestaan)\ Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde EU - grenswaarde aantal dagen GPU LAU 2,7 3,5 4,5 7,2 11,9 17,9 25,2 34,2 5, Aantal dagen met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,3 28,3 29,1 29,1 29,7 32,8 39,8 50,9 0 (maximaal 3 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 12,6 13,9 13,2 13,4 4,6 3,1 2,3 2,1 2,7 2,2 2,5 2,1 1,5 1,6 1,4 1,6 1,8 2,4 2,5 2,8 2,4 2,0 1,8 1,8 2,6 2,6 2,9 2,5 2,5 3,0 5,0 8,9 14,8 24,7 22,9 17,5 2,7 3,1 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 0,5 0,1 3,3 3,9 4,7 3,8 3,6 3,2 3,0 1,7 0,8 1,1 0,7 0,9 2,0 1,5 2,0 1,9 1,9 2,6 1,9 0,2 1,4 4,9 1,4 2,6 1,7 1,5 2,7 4,1 3,8 Feb 2,0 2,6 1,5 0,9 0,0 0,6 0,3 0,5 0,2 1,9 0,1 0,0 0,0 0,4 0,7 0,6 1,8 2,9 2,7 3,3 3,7 4,5 1,5 0,2 1,4 3,6 1,6 0,9 Mrt 0,8 1,7 1,0 1,9 2,9 7,4 7,9 1,9 2,0 11,6 3,0 4,4 22,1 2,7 1,5 4,6 5,7 2,6 2,5 2,3 1,8 1,3 3,7 5,3 1,4 6,0 1,4 2,3 3,6 9,3 8,1 Apr 9,8 4,9 0,3 0,6 2,6 1,4 1,1 1,7 3,0 6,5 10,3 0,8 2,3 11,9 10,9 9,4 6,0 25,3 3,8 2,7 2,3 3,6 17,9 16,7 1,5 1,6 1,3 2,6 5,3 3,4 Mei 7,7 13,1 16,4 3,0 6,3 2,8 1,5 0,7 1,2 1,4 0,8 0,1 9,2 32,8 50,9 21,2 8,9 4,5 2,7 8,3 7, ,3 12,8 10,2 3,8 1,0 0,5 7,2 23,9 Juni 5,3 3,3 3,0 1,9 0,6 6,5 0,4 4,6 1,7 1,7 1,0 8,9 7,0 13,3 17,9 18,7 7,8 15,5 16,2 21,9 3,3 11,1 4,6 8,3 10,8 10,7 1,5 1,6 6,0 5,4 Juli 7,8 7,3 3,1 6,0 1,5 0,6 4,0 29,1 24,5 29,7 1,8 3,0 0,1 1,3 6,8 4,5 7,7 3,7 9,1 9,7 13,2 6,4 1,3 2,3 3,9 15,2 6,7 8,9 11,5 5,6 2,6 Aug 3,7 4,1 1,6 3,0 2,0 0,0 3,5 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,6 2,8 7,8 3,0 0,8 1,1 1,8 1,5 1,3 1,9 1,7 2,5 2,6 0,9 1,7 2,9 2,4 2,6 9,0 Sept 3,0 4,2 1,1 0,9 10,4 7,6 3,7 4,5 19,1 39,8 15,7 9,7 12,2 19,8 2,3 4,5 3,3 2,4 7,1 6,4 28,3 29,1 22,8 24,6 15,0 2,6 4,0 1,7 5,4 3,1 Okt 4,3 8,4 2,1 5,2 14,2 1,3 1,1 1,5 3,0 3,3 3,5 0,7 0,4 0,6 1,1 0,1 0,3 0,6 1,0 2,4 5,0 7,6 1,4 1,4 2,2 0,9 2,1 2,7 7,0 3,2 2,2 Nov 2,8 3,7 3,1 2,9 1,7 1,2 1,0 1,8 2,0 3,4 2,6 1,5 0,9 1,6 1,9 3,6 2,8 2,1 0,9 1,2 0,6 1,6 5,9 6,4 3,9 3,1 3,2 2,8 1,7 1,2 Dec 0,4 0,7 3,8 2,4 4,3 16,4 3,6 5,4 6,7 1,7 1,1 0,8 3, ,3 2,2 0,8 1,6 3,0 2,1 0,1 0,3 0,9 10,9 12,8 4,1 2,2 14,1 1,5 0,6 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2,2 1,4 4,3 5,7 9,0 7,4 7,7 2,2 10,5 2,9 2,4 3,9 40

41 Meetstation : Wijk aan Zee Component : SO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 0,2 1,0 2,0 6,0 14,9 28,0 42,0 62,0 4, Aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,0 82,0 85,0 87,0 87,0 93,0 98,0 101,0 0 (maximaal 24 overschrijdingen per jaar toegestaan)\ Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde EU - grenswaarde aantal dagen GPU LAU 1,6 2,8 4,8 8,2 14,7 20,7 26,7 35,2 4, Aantal dagen met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,0 28,2 28,2 28,7 29,6 35,1 35,4 51,5 0 (maximaal 3 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 1,0 1,2 2,0 1,4 1,5 2,3 3,9 6,8 9,7 17,7 25,6 24,5 12,9 4,8 1,8 1,2 1,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 0,8 0,3 0,6 0,3 1,2 0,4 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 5,7 8,0 14,2 9,0 6,8 20,9 20,7 5,4 3,6 0,8 3,2 2,3 4,9 2,5 6,2 4,8 9,7 2,6 3,9 0,8 3,5 3,7 4,3 0,0 2,3 3,6 6,3 5,2 1,6 1,2 3,8 Feb 24,3 28,7 4,0 6,3 6,0 22,8 9,3 21,5 20,7 8,3 11,8 15,7 13,2 7,7 18,6 1,7 10,0 13,3 2,9 7,6 2,7 11,2 16,7 13,7 18,5 35,1 28,2 7,6 Mrt 1,6 18,0 4,6 4,6 1,0 51,5 24,4 0,1 17,7 16,0 0,0 0,0 0,5 1,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 17,3 5,3 4,8 2,6 0,0 0,1 0,4 0,9 0,7 1,3 0,8 0,2 Apr 6,2 1,0 0,0 1,0 9,5 13,1 14,4 0,3 0,1 2,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 0,0 1,7 3,5 1,7 0,2 0,2 0,0 Mei 0,3 0,0 0,0 0,5 3,7 3,0 0,3 1,3 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2, ,3 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Juni 0,0 0, ,0 0,0 0,0 1,9 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 1,1 2,2 3,2 1,9 0,4 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 3,5 3,9 1,8 0,0 0,0 Juli 0,0 0,8 17,3 22,4 7,3 2,2 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,8 12,7 0,6 0,2 0,7 2,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 12,1 Aug 14,0 0,0 0,4 1,9 1,5 4,1 3,0 0,0 1,5 1,7 0,7 0,9 2,4 1,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 4,9 2,6 1,2 1,7 8,2 0,0 0,1 4,8 2,5 0,0 0,0 Sept 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,3 0,1 0,5 0,9 0,2 0,0 2,5 3,4 13,9 15,7 0,5 1,0 6,7 1,0 8,5 4,9 Okt 11,3 0,0 2,2 3,2 0,0 0,8 4,5 8,3 35,4 9,9 10,2 1,0 4,0 5,6 0,4 7,8 6,0 17,4 16,5 0,0 5,8 0,6 8,4 14,9 4,8 10,0 27,0 9,3 8,5 4,4 15,2 Nov 22,4 29,6 13,5 12,1 0,8 2,9 10,0 24,3 8,5 21,7 2,8 9,7 1,9 0,1 3,6 6,0 1,4 0,7 0,4 0,3 0,4 3,5 9,1 0,1 2,2 6,1 6,3 5,9 6,5 6,5 Dec 4,1 0,1 0,0 0,4 24,5 1,4 18,1 0,0 17,3 4,9 0,0 2,5 4,9 28,2 4,5 1,3 9,7 1,9 0,1 0,2 0,0 0,6 1,9 1,6 0,3 2,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 5,5 13,9 5,7 2,3 1,0 0,9 2,8 2,1 2,1 8,2 7,3 4,3 41

42 Meetstation : Ijmuiden Component : H2S Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 1,0 1,0 1,2 2,0 3,0 4,0 7,0 11,0 1, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,0 23,0 25,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 1,0 1,2 1,5 2,0 2,8 3,5 4,6 5,9 1, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 4,6 5,0 5,0 5,2 5,3 5,9 6,0 7,3 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 2,2 2,1 1,7 1,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,9 1,2 2,1 3,1 4,8 4,1 2,8 1,4 1,0 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 1,5 1,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,9 1,5 0,5 0,0 0,7 1,2 1,1 1,4 1,3 0,8 1,2 2,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,1 1,0 Feb 0,2 0,3 1,3 1,0 1,6 1,6 0,6 0,8 2,0 1,3 2,3 2,0 1,6 3,0 1,9 2,0 1,3 1,2 0,1 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 1,4 Mrt 1,3 0,9 0,4 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,8 3,0 0,7 1,2 5,2 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,6 0,3 0,7 2,0 1,8 1,1 1,4 0,9 0,0 0,2 1,0 1,0 Apr 1,5 2,1 2,8 2,7 0,0 0,0 2,5 2,8 1,0 1,1 3,8 1,3 0,2 1,9 1,4 1,1 0,3 1,7 0,7 1,0 0,3 0,1 4,6 6,0 1,7 1,5 1,1 1,3 3,1 0,0 Mei 1,0 2,0 2,0 0,0 0,9 0,0 0,3 1,0 1,0 0,7 0,1 0,0 2,6 4,2 5,0 5,0 3,2 0,7 0,4 0,8 1, ,5 2,1 1,2 0,4 0,9 0,6 1,0 4,4 Juni 1,4 1,2 0,7 1,0 1,1 2,3 2,0 2,2 1,1 0,9 1,1 3,3 2,4 1,7 3,6 3,2 0,2 0,9 2,3 3,7 0,4 3,1 1,5 1,4 2,4 2,8 2,2 0,4 1,6 1,7 Juli 2,0 2,3 1,5 1,5 1,2 0,0 0,7 7,3 5,3 5,9 0,8 1,0 0,0 1,0 2,9 0,3 0,9 1,1 2,1 2,2 2,9 1,7 0,9 0,7 1,1 3,8 1,2 1,1 0,5 0,7 0,1 Aug 1,1 1,8 0,1 0,2 0,7 1,4 1,4 0,4 0,0 0,0 0,5 1,0 0,7 0,1 1,2 1,1 0,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,0 0,2 0,3 0,6 1,2 1,5 0,7 0,6 0,4 1,8 Sept 0,0 0,2 1,1 1,0 1,2 0,3 1,3 1,9 4,0 3,5 1,3 0,5 0,7 1,8 0,8 1,6 2,0 1,8 3,1 2,8 4,4 3,5 0,1 1,2 1,4 1,8 1,7 1,7 1,4 0,0 Okt 0,1 0,7 1,1 4,3 3,1 0,6 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 1,8 2,1 1,2 1,3 0,8 1,0 2,2 2,8 1,9 1,7 1,0 0,0 1,0 1,3 0,8 0,6 0,6 0,5 1,3 2,3 Nov 2,1 1,7 1,6 2,3 2,0 0,8 0,6 0,5 0,6 0,2 0,5 1,0 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1 1,0 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,1 0,6 0,8 2,0 2,1 1,1 1,1 Dec 1,7 1,8 0,2 0,1 1,9 2,5 0,5 0,6 1,6 1,1 1,2 1,3 1, ,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 1,3 1,3 0,6 2,1 0,6 0,1 0,8 2,5 3,2 3,3 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0,8 1,1 0,9 1,7 1,5 1,8 1,8 0,7 1,6 1,2 1,1 1,1 42

43 Meetstation : Wijk aan Zee Component : H2S Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 0,0 0,0 0,1 1,0 3,0 6,0 8,8 12,8 0, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 19,0 20,0 20,0 20,3 23,0 24,0 25,0 29,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 0,3 0,6 1,0 1,6 3,0 4,1 5,2 5,8 0, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 6,9 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,8 1,1 1,2 2,6 4,7 5,2 4,1 1,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 1,6 2,5 2,2 1,0 1,4 3,7 5,6 2,9 1,0 0,7 3,0 1,3 1,2 0,3 0,7 0,7 0,9 0,8 1,3 0,1 1,5 0,7 0,9 0,0 0,7 0,7 0,5 0,0 0,2 0,9 1,1 Feb 4,4 4,0 0,9 1,3 0,8 4,8 1,8 1,9 5,4 2,9 2,6 2,3 4,0 2,0 4,2 0,8 3,7 2,4 2,9 2,6 1,8 4,0 1,6 1,2 1,9 5,5 3,7 0,5 Mrt 0,5 3,9 1,2 1,0 0,4 6,9 5,2 0,8 3,9 3,8 0,4 0,6 1,3 0,5 0,0 0,0 0,1 1,3 1,5 5,2 1,7 0,9 0,8 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 Apr 1,0 0,0 0,3 2,8 5,7 5,8 5,7 0,5 0,2 1,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Mei 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,2 0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0, ,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Juni 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 Juli 0,0 0,0 3,0 3,6 2,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,2 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 Aug 4,5 0,4 0,7 0,8 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,2 0,0 0,1 0,3 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,0 0,1 0,3 1,3 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 Sept 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,8 0,2 2,1 1,3 Okt 3,2 0,0 1,3 1,7 0,0 0,4 1,9 1,8 4,2 1,4 1,4 0,2 0,6 0,9 0,0 0,3 4,1 3,8 2,1 0,0 2,1 0,0 1,6 3,0 1,0 2,2 3,4 1,3 2,1 1,0 2,2 Nov 4,6 5,2 4,4 2,4 0,7 1,2 2,4 3,3 0,6 2,0 0,4 1,0 1,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dec 0,0 0,1 0,1 0,9 5,1 0,6 3,1 0,0 2,2 1,2 0,0 0,7 1,5 3,0 0,3 0,1 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1,3 2,7 1,4 0,9 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 1,6 1,1 0,7 43

44 Bijlage 3: Meetresultaten PAK 2014 Voor alle berekende concentraties van de PAK geldt dat er, conform de rekenmethode van het RIVM, geen aftrek heeft plaatsgevonden van de gemeten waarden van de veldblanko s. Jaargemiddelde concentraties alle PAK s 2014 IJmuiden Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde 2014 benzo[a]antraceen 0,21 0,25 0,27 0,24 0,24 chryseen 0,41 0,38 0,32 0,37 0,37 benzo[b]fluoranteen 0,53 0,67 0,84 0,82 0,72 benzo[k]fluoranteen 0,35 0,38 0,26 0,23 0,30 benzo[a]pyreen 0,27 0,29 0,32 0,31 0,30 indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,34 0,41 0,46 0,43 0,41 dibenzo[a,h]antraceen 0,06 0,10 0,10 0,07 0,08 benzo[g,h,i]peryleen 0,32 0,42 0,46 0,53 0,43 Staalstraat Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde 2014 benzo[a]antraceen 0,21 0,13 0,17 0,53 0,26 chryseen 0,45 0,25 0,21 0,86 0,44 benzo[b]fluoranteen 0,62 0,40 0,57 2,09 0,92 benzo[k]fluoranteen 0,41 0,27 0,16 0,56 0,35 benzo[a]pyreen 0,29 0,16 0,22 0,67 0,34 indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,38 0,27 0,29 1,08 0,50 dibenzo[a,h]antraceen 0,07 0,05 0,06 0,16 0,08 benzo[g,h,i]peryleen 0,36 0,26 0,31 1,12 0,51 Reyndersweg Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde 2014 benzo[a]antraceen 0,70 0,15 0,47 1,72 0,76 chryseen 0,95 0,23 0,46 1,91 0,89 benzo[b]fluoranteen 1,22 0,30 0,83 3,15 1,37 benzo[k]fluoranteen 0,89 0,20 0,26 0,98 0,58 benzo[a]pyreen 0,82 0,19 0,42 1,67 0,77 indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,77 0,20 0,36 1,47 0,70 dibenzo[a,h]antraceen 0,15 0,05 0,09 0,32 0,15 benzo[g,h,i]peryleen 0,73 0,18 0,34 1,73 0,75 44

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, Auteur: D.

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014 Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014 In opdracht van: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. E. Jansen Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao Amsterdam, augustus 2015 Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, juni 2015 Auteur:

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2015

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2015 Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2015 In opdracht van: drs. S. Victorina Minister van Gezondheid Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao Amsterdam, mei 2016 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam

Nadere informatie

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao GGD/LO 12-1119 Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao Amsterdam, mei 2012 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: De Milieudienst

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Zaandam 2015

Meetresultaten Luchtkwaliteit Zaandam 2015 Meetresultaten Luchtkwaliteit Zaandam 2015 In opdracht van: Gemeente Zaanstad P. Duijn Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO team Luchtkwaliteit Postbus 2200

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Zaandam 2016

Meetresultaten Luchtkwaliteit Zaandam 2016 Meetresultaten Luchtkwaliteit Zaandam 2016 In opdracht van: Gemeente Zaanstad P. Duijn Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO team Luchtkwaliteit Postbus 2200

Nadere informatie

Fijnstof Beverwijk-west

Fijnstof Beverwijk-west GGD/LO 07-1106 Fijnstof Beverwijk-west Amsterdam, 19 juli 2007 Auteur: H.J.P. Helmink In opdracht van: Provincie Noord Holland Sector Milieu Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Auteur : H..J.P. Helmink (PV) 19-07-2007

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1103 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 Amsterdam, april 2014 Auteur: Opdrachtgever: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1103 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 Amsterdam, mei 2014 Auteur: Opdrachtgever: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE Amsterdam

Nadere informatie

Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen op Beth Chaim en Kas Chikitu

Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen op Beth Chaim en Kas Chikitu Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen op Beth Chaim en Kas Chikitu In opdracht van: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. J. Ras Klein Kwartier 33 Willemstad,

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Rapport 2011-0001-L-O, 13 maart 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Burgemeester

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2015

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2015 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2015 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Julianastraat te Moerdijk, Kerkweg te Klundert en Atletiekbaan De Knip te Zevenbergen. Rapport 14010778, 17-3-2015 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt:

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt: Notitie Aan Ester Kardienaal (gemeente Alblasserdam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 18 maart 2013 21539712 13-058 ir. J.W.T. Voerman en ir. P.B. van Breugel Onderwerp Fijnstofmetingen in

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Rapport 2012-0002-L-O, 1 mei 2013 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Luchtverontreiniging Amsterdam 2013

Luchtverontreiniging Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1127 Luchtverontreiniging Amsterdam 2013 Uitgave: Tekst: GGD Amsterdam Cluster leefomgeving afdeling luchtkwaliteit H.J.P. Helmink M.B.A. Dijkema M. Strak S.C. van der Zee In opdracht van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Rapport 2005-0136-L-O-02, 15 november 2007 Resultaten van het luchtkwaliteits

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2011-0099-L-O, 25 september 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Hoe gaat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen?

Hoe gaat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Hoe gaat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Amsterdam, 30 mei 2013 Christine Matheeussen Overzicht 1. Welke stoffen meet de VMM? 2. Toetsing aan Europese regelgeving 3. Inzoomen op NO 2 PM 4. Besluit

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 4e kwartaal 2012 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Speech bewonersbijeenkomst IJmond

Speech bewonersbijeenkomst IJmond Speech bewonersbijeenkomst IJmond Welkom Welkom. Luchtkwaliteit is al jaren een belangrijk thema in de IJmond. De provincie is dan ook al jaren bezig met dit onderwerp. Zoals wethouder Baerveldt al heeft

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur

RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur 8 februari 2016 RWS luchtonderzoek, traject A12 Duiven - Duitse grens 130 km/uur Effecten op luchtkwaliteit A12 Traject Duiven - Duitse

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJNEN 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 2004/107/EG en 2008/50/EC Colof on Contactpersonen:

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11472 Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht

Nadere informatie

4 juli EL10098 Rinkje Molenaar. Onderwerp Toelichting bij Rapportage Vervolgonderzoek fijn stof emissies IJmond, Fase 2

4 juli EL10098 Rinkje Molenaar. Onderwerp Toelichting bij Rapportage Vervolgonderzoek fijn stof emissies IJmond, Fase 2 Notitie Datum Documentnummer Project Auteur 4 juli 2011 21207027 EL10098 Rinkje Molenaar Onderwerp Toelichting bij Rapportage Vervolgonderzoek fijn stof emissies IJmond, Fase 2 N.a.v. vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009 GGD/LO 9-1136 EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 27, 28 EN 29 Amsterdam, oktober 29 Auteur: H.J.P. Helmink GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 22 1 CE AMSTERDAM

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37 Laan van Westenenk 1 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R/B Fijn stof in IJmond www.tno.nl T 49 34 93 F 49 98 37 Datum september 27 Auteur(s) Menno Keuken Sander Jonkers Projectnummer 34.7434

Nadere informatie

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch

RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch 30 november 2015 Verantwoording Titel RWS luchtonderzoek, traject A2 Holendrecht - Vinkeveen 130 km/uur dynamisch Opdrachtgever

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Luchtkwaliteit in Vlaanderen Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Overzicht Welke stoffen meet de VMM? Wetgevend kader Toetsing aan regelgeving Evolutie luchtkwaliteit Inzoomen op afzonderlijke

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Rapport 2011-0003-L-O, 15 februari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek aan

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage fijnstofmetingen Horst aan de Maas, november 2014. [P2014-0038]

Onderwerp Voortgangsrapportage fijnstofmetingen Horst aan de Maas, november 2014. [P2014-0038] pvincie limburg iiiiiiiiiiiii 4-46649 Gemeente Horst aan de Maas De heer P.L.M. Reuten Postbus 65 596 AA HRST Cluster E-mail ns kenmerk Vpl. nummer Bijlage(n) MA pmja.hermans@prvlimburg.nl 24/6734 Behandeld

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Colofon RIVM 2011

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Er is geen omschrijving gegeven van de propaantank bij het averijhaven depot. De toelichting wordt aangevuld met een omschrijving van deze tank.

Er is geen omschrijving gegeven van de propaantank bij het averijhaven depot. De toelichting wordt aangevuld met een omschrijving van deze tank. notitie aan Gemeente Velsen van Bart van de Bovenkamp t.a.v. René van der Linden telefoon 0251 263830 cc datum 3 april 2013 onderwerp Milieuadvies (zienswijze) ontwerp bestemmingsplan Zeezicht In deze

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Rapport 2007-0218-L-O, 15 mei 2009 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek langs de N69 in Waalre. De metingen hebben

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 214 Zaaknummer 15199B, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser Omgevingsdienst

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Derde kwartaalverslag 2014

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Derde kwartaalverslag 2014 Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam Derde kwartaalverslag 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Jaarrapportage 2014

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Jaarrapportage 2014 Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam Jaarrapportage 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm

Nadere informatie

Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten 2014

Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten 2014 Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten 2014 RIVM Briefrapport 2015-0120 Th.L. Hafkenscheid D. de Jonge E. v.d. Gaag Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. : Provincie Overijssel : Tijmen van de Poll : Jorrit Stegeman MEMO Aan : Provincie Overijssel Van : Tijmen van de Poll Kopie : Jorrit Stegeman Dossier : 9Y3469-0A0-1 Project : Kruispunt N377/Sluis 4 Betreft : Toetsing luchtkwaliteitseisen Wm Ons kenmerk : AM-AF20130596

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2009-0310-L-O, januari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 214 Zaaknummer 15199, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010 TNO-rapport TNO-0-UT-12-00175 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 10 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Samenvatting NO2 PM10 Benzeen Analyse historische meetdata

Samenvatting NO2 PM10 Benzeen Analyse historische meetdata Samenvatting De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 172 norm voor een aantal verrichtingen met betrekking tot luchtkwaliteitmetingen Dit betekent

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL2013.5906.02-V01 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit A9 en A12 26 maart 2015 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend

Nadere informatie

Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond

Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond Aanpassing GCN*) fijn stof in IJmond Rinkje Molenaar, bureau Lucht *) Grootschalige Concentratiekaart(en) Nederland NEN Infomil Infodag, 20 november 2014 Hoe bepaal je de luchtkwaliteit? Meten Voordelen

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R1134/B

Nadere informatie

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. LMV 2007.109578, houdende regels met betrekking tot het beoordelen

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 459 Beschikking van de Minister van Justitie van 9 oktober 1997, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit luchtkwaliteit

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie