Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel."

Transcriptie

1 Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de A2 ter hoogte van de nieuwe wijk In Goede Aarde te Boxtel. Rapport L-O-02, 15 november 2007 Resultaten van het luchtkwaliteits onderzoek aan de A2 ter hoogte van het Den Hofpad en aan de Huygensstraat te Boxtel. De metingen hebben betrekking op NO 2, PM 10, CO, SO 2, benzeen en O 3. Projectverantwoordelijke: E.S. van der Bij Ruimte voor registratiestempel Provincie Noord-Brabant Directie Ruimtelijke ontwikkeling & Handhaving (ROH) Bureau Milieumetingen (MM) Postbus 90151, 5200 MC s Hertogenbosch Telefoon Fax

2 Samenvatting Op 3 juni 2005 is in Nederland het Besluit luchtkwaliteit (BLK)[1] van kracht geworden. Het doel van dit besluit is onder andere de gezondheid van de mens te beschermen tegen schadelijke concentraties van luchtverontreiniging. Het Besluit luchtkwaliteit bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolmonoxide, benzeen, zwevende deeltjes en lood in de lucht. De Regeling luchtkwaliteit ozon, artikel 2 bevat de richtwaarden voor ozon [2]. Het doel van dit project is om de resultaten van de immissiemetingen op 2 locaties in Boxtel te toetsen aan het Besluit luchtkwaliteit en de Regeling Luchtkwaliteit ozon met betrekking tot NO 2, PM 10, SO 2, CO, O 3 en benzeen. De 2 locaties zijn gelegen in een duurzame woonwijk, die zo is opgezet dat de buitenste rij woningen als geluidswal dienen. Deze geluidswal heeft mogelijk ook een effect op de luchtkwaliteit binnen de wal. De metingen zijn verricht aan het Den Hofpad, direct aan de snelweg A2 en aan de Huygensstraat in de woonwijk. De gegevens uit dit project worden tevens gebruikt om eventuele verschillen tussen de meetlocaties te evalueren met de regionale meetstations Vredepeel en Huijbergen. De bij dit onderzoek door Bureau Milieumetingen van de Provincie Noord-Brabant gebruikte meetapparatuur is frequent gekalibreerd. De analyses van benzeen zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van AL-West te Deventer. De wegingen van stoffilters zijn uitgevoerd door de GGD medische milieukunde te Amsterdam, die hiervoor is geaccrediteerd. Verkeerstellingen zijn verkregen van Rijkswaterstaat en de weersgegevens van WNI Weathernews Benelux. De gegevens van de regionale stations Vredepeel en Huijbergen zijn afkomstig van het RIVM. Biest-Houtakker is buiten beschouwing gebleven omdat er nog een onderzoek loopt naar de geschiktheid van dit regionale station. Het onderzoek is gestart op 1 maart Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen uitgevoerd van maart 2006 tot en met juni De resultaten van de eerste vier maanden zijn in deze rapportage voor toetsing buiten beschouwing gebleven in verband met niet representatieve omstandigheden in de nog in aanbouw zijnde woonwijk (zandwegen). Uit de resultaten van de metingen gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juli 2007 bij de meetstations Den Hofpad, Huygensstraat en RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - Er zijn geen overschrijdingen van de uurgemiddelde NO 2 grenswaarden uit het BLK vastgesteld; - Er zijn respectievelijk 26 en 34 PM 10 stof concentratie overschrijdingen van de 24- uurgemiddelde BLK grenswaarden geconstateerd aan het Den Hofpad (A2) en de Huygensstraat. Het RIVM meetstation Vredepeel en Huijbergen heeft 14 respectievelijk 11 daggemiddelde overschrijdingen geconstateerd; - De uurgemiddelde en 24-uurgemiddelde grenswaarden van SO 2 worden niet overschreden ; - De 8-uurgemiddelde grenswaarde van CO wordt niet overschreden; - Er is geen jaargemiddelde grenswaarde en plandrempelwaarde overschrijding voor benzeen aan het Den Hofpad (A2) vastgesteld; Rapport: L-O-02 / 15 november /24

3 - Acht 8-uurgemiddelde ozon overschrijdingen zijn geconstateerd aan het Den Hofpad (A2), 22 overschrijdingen voor Vredepeel en Huijbergen. - De daggemiddelde PM 10 stofconcentraties overschrijdingen van 50 µg/m 3 komen voornamelijk voor bij windrichting uit ZW, NO en ONO voor het Den Hofpad (A2), voor de Huygensstraat uit de WZW en ONO wind richting. De licht verhoogde PM 10 stofconcentratie in de woonwijk is niet toewijsbaar aan de A2 maar wordt mogelijk veroorzaakt door bronnen in de woonwijk (verkeer in de afgesloten woonwijk). - De hoogste NO 2 concentraties komen voor bij wind uit oostelijke richting. De meetstations in Boxtel liggen ten westen van de snelweg A2 en liggen bij wind uit het oosten dus benedenwinds. - Uit de gemiddelde NO 2 concentratie per windrichting blijkt dat de NO 2 concentratie bij oostelijk windrichtingen significant lager is in de woonwijk dan aan de A2. Op de meetlocatie Huygensstraat zijn geen SO 2-, CO-, O 3- en benzeen concentratie metingen uitgevoerd. Op de meetlocatie van het RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen meetstation worden geen CO en benzeen concentratie metingen uitgevoerd. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

4 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Algemeen Situatie Boxtel Den Hofpad (A2), Huygensstraat en het RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen Verkeerstellingen Normering/Toetsing 7 3 Uitvoering onderzoek Methode Analyse Meetprogramma 8 4 Bijzondere omstandigheden in een nieuwbouw wijk 9 5 Resultaten Toelichting op de meet- en rekenresultaten Meetresultaten NO Meetresultaten stof PM Meetresultaten SO Meetresultaten CO Meetresultaten benzeen Meetresultaten O Meteorologie 16 6 Invloed van wind richtingen op de PM10 en NO2 en concentratie in de woonwijk Conclusie 22 8 Referenties 23 9 Verantwoording 24 Bijlage A. Situatie Boxtel en locaties RIVM meetstations 5 pagina's Bijlage B. Besluit Luchtkwaliteit en Regeling luchtkwaliteit ozon. 17 pagina's Bijlage C. Tabel daggemiddelden meetwaarden 6 pagina's Bijlage D. Verdeling verkeerstellingen 2 pagina's Bijlage E. PM10 stofmetingen maart tot en met juni pagina's Rapport: L-O-02 / 15 november /24

5 Bijlage F. Meetonnauwkeurigheid 2 pagina's Bijlage G. CD meetdata 1 CD Rapport: L-O-02 / 15 november /24

6 1 Inleiding Op 3 juni 2005 is in Nederland het Besluit luchtkwaliteit (BLK)[1] van kracht geworden. Het doel van dit besluit is onder andere de gezondheid van de mens te beschermen tegen schadelijke concentraties van luchtverontreiniging. Het Besluit luchtkwaliteit bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, koolmonoxide, benzeen, zwevende deeltjes en lood in de lucht. De Regeling luchtkwaliteit ozon, artikel 2 bevat de richtwaarden voor ozon [2]. Het doel van dit project is om de resultaten van de immissiemetingen op 2 locaties in Boxtel te toetsen aan het Besluit luchtkwaliteit en de Regeling Luchtkwaliteit ozon met betrekking tot NO 2, PM 10, SO 2, CO, O 3 en benzeen. De 2 locaties zijn gelegen in een duurzame woonwijk, die zo is opgezet dat de buitenste rij woningen als geluidswal dienen. Deze geluidswal heeft mogelijk ook een effect op de luchtkwaliteit binnen de wal. De metingen zijn verricht aan het Den Hofpad, direct aan de snelweg A2 en aan de Huygensstraat in de woonwijk. De gegevens uit dit project worden tevens gebruikt om eventuele verschillen tussen de meetlocaties te evalueren met de regionale meetstations Vredepeel en Huijbergen. De bij dit onderzoek door Bureau Milieumetingen van de Provincie Noord-Brabant gebruikte meetapparatuur is frequent gekalibreerd. De analyses van benzeen zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van AL-West te Deventer. De wegingen van stoffilters zijn uitgevoerd door de GGD medische milieukunde te Amsterdam, die hiervoor is geaccrediteerd. Verkeerstellingen zijn verkregen van Rijkswaterstaat en de weersgegevens van WNI Weathernews Benelux. De gegevens van de regionale stations Vredepeel en Huijbergen zijn afkomstig van het RIVM. Biest-Houtakker is buiten beschouwing gebleven omdat er nog een onderzoek loopt naar de geschiktheid van dit regionale station. Het onderzoek is gestart op 1 maart Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen uitgevoerd van maart 2006 tot en met juni De resultaten van de eerste vier maanden zijn in deze rapportage voor toetsing buiten beschouwing gebleven in verband met niet representatieve omstandigheden in de nog in aanbouw zijnde woonwijk (zandwegen). 2 Algemeen 2.1 Situatie Boxtel Den Hofpad (A2), Huygensstraat en het RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen. In bijlage A zijn de liggingen van de meetstations van de provincie Noord-Brabant en het RIVM weergegeven. De locaties van de meetpunten zijn tot stand gekomen in overleg met de gemeente Boxtel en is onder andere bepaald door enerzijds een mogelijk knelpunt m.b.t. luchtkwaliteit (A2), anderzijds om inzicht te krijgen van de invloed van de geluidswal (woningen) op de luchtkwaliteit achter de wal. De wijk In Goede Aarde is gebouwd als een duurzame wijk. De meetstations Rapport: L-O-02 / 15 november /24

7 Vredepeel en Huijbergen maken onderdeel uit van het landelijke meetnet van het RIVM en hebben als kenmerk regionaal station. 2.2 Verkeerstellingen Op de locatie A2 ter hoogte van Boxtel zijn door Rijkswaterstaat verkeerstellingen verricht. De voorzieningen hiervoor waren reeds aanwezig. Deze resultaten zijn weergegeven in de resultatentabel, daggemiddelde meetwaarden (bijlage C) en op de in bijlage G aanwezige CD. De categorieverdeling motorvoertuigen is weergegeven in bijlage D. Deze verkeerstellingen kunnen gebruikt worden als invoergegevens bij modelvalidatie. 2.3 Normering/Toetsing Het doel van de metingen is het toetsen aan het Besluit luchtkwaliteit en aan de Regeling Luchtkwaliteit ozon. In bijlage B zijn deze normen vermeld. 3 Uitvoering onderzoek 3.1 Methode Bureau Milieumetingen van de Provincie Noord-Brabant beschikt over twee verplaatsbare meetstations voor het uitvoeren van luchtmetingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetapparatuur, die geschikt is voor het meten van immissies. Stikstofdioxide (NO 2), koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO 2), en ozon (O 3) worden continu gemeten. Tevens bestaat het meetsysteem uit sequentiële bemonsteringsapparatuur voor fijn stof (PM 10) en benzeen. Dit houdt in dat dagelijks automatisch monsters van stof en benzeen worden genomen. Deze zijn op een later tijdstip gewogen, dan wel geanalyseerd. De metingen zijn vol continu uitgevoerd in de periode van 1 maart 2006 tot en met 30 juni Analyse De analyses van benzeen zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van Al-West te Deventer. De wegingen van stoffilters zijn uitgevoerd door de GGD medische milieukunde te Amsterdam. De GGD is voor de wegingen geaccrediteerd. Verkeerstellingen zijn verkregen van Rijkswaterstaat, de weersgegevens van WNI Weathernews Benelux en de immissie gegevens van het meetstations Vredepeel en Huijbergen van het RIVM (achtergrond station). Rapport: L-O-02 / 15 november /24

8 3.3 Meetprogramma In tabel 1 zijn de uitgevoerde werkzaamheden weergegeven: meetpunt Omschrijving voorschrift periode conform NEN-EN 14211, Ambient air A2 (Den Hofpad) te Boxtel en aan de Huygensstraat te Boxtel Continue bepalen van het gehalte aan NO 2 Bepalen van fijn stof PM 10 quality, measurement method for the determination dioxide and nitrogen monoxide by chemoluminescence, 2005 NEN-EN 12341:1998 en, Air quality - Determination of the PM 10 fraction of suspended particulate matter - Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods, Continu gedurende 12 maanden Perioden van 24 uur gedurende 12 maanden december 1998 conform NEN-EN 14212, Ambient air Continue bepalen van het gehalte aan SO 2 quality, measurement method for the determination of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet Continu gedurende 12 maanden fluorescence, 2005 conform NEN-EN 14625, Ambient air Continue bepalen van het gehalte aan O 3 quality, measurement method for the determination of ozone in ambient air by means of ultraviolet photometric Continu gedurende 12 maanden A2 (Den Hofpad) Continue bepalen van het gehalte aan CO method, juli 2003 conform NEN-EN 14626, Ambient air quality, measurement method for the determination of carbon monoxide in ambient air by means of the non- Continu gedurende 12 maanden dispersive infrared method, 2005 conform NEN-EN , Ambient Continue bepalen van het gehalte aan aromatische koolwaterstoffen ( o.a. benzeen) air quality, standard method for the measurement of benzene concentration Part 1; pumped sampling followed by thermal desorption an d gas Perioden van 24 uur gedurende 12 maanden chromatography method, 2005 Rapport: L-O-02 / 15 november /24

9 4 Bijzondere omstandigheden in een nieuwbouwwijk De metingen zijn aanvankelijk gestart op 1 maart De resultaten van fijnstof metingen aan de Huygensstraat van maart tot en met half juni zijn hoger dan aan het Den Hofpad (0-163 µg/m 3 ). Dit wordt veroorzaakt doordat de wegen in de nieuwbouw wijk niet bestraat zijn (er zijn regelmatig stofwolken zichtbaar). In bijlage F zijn grafieken betreffende de PM 10 stof metingen van de eerste vier maanden weergegeven. Uit deze grafieken kan geconstateerd worden dat het meetstation in de nieuwbouwwijk tot half juni hogere stofconcentraties gemeten zijn ten opzichte van het meetstation langs de A2 en de meetstations Vredepeel en Huijbergen. Deze periode is niet representatief is voor een normale woonwijk, mogelijk wel voor een woonwijk in aanbouw. Deze eerste vier maanden zijn daarom buiten beschouwing gebleven en niet getoetst aan de grenswaarden uit het besluit Luchtkwaliteit. Tabel 2 Daggemiddelde concentraties PM 10 stof in µg/m 3 betreffende de periode van 1 maart 2006 tot en met 30 juni 2006 bij een wijk in aanbouw. PM10 BLK grenswaarde daggemiddelde jaargemiddelde 50 µg/m 3 (1) 40 µg/m 3 Den Hofpad A2 Huygensstraat Vredepeel Huijbergen Aantal meetdagen Hoogste dagconcentratie µg/m 3 Laagste dagconcentratie µg/m 3 Gemiddelde concentratie µg/m 3 Overschrijdingen BLK (1) mag op maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

10 5 Resultaten 5.1 Toelichting op de meet- en rekenresultaten Het onderzoek is gestart op 1 maart Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen uitgevoerd van 1 juli tot en met 30 juni De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met meetwaarden zoals gemeten bij de RIVM regionale meetstations Vredepeel en Huijbergen. In paragraaf 5.2 tot en met 5.7 zijn de resultaten van concentraties NO 2, SO 2, CO, O 3, benzeen en fijn stof ( PM 10) weergegeven en getoetst aan de BLK-normen en aan de Regeling Luchtkwaliteit ozon die in 2006/2007 van kracht waren. 5.2 Meetresultaten NO 2 In onderstaande tabel 3 zijn de resultaten vermeld van de stikstofdioxide (NO 2)- gehaltes ter hoogte van het Den Hofpad langs de A2, de Huygensstraat te Boxtel en meetstations Vredepeel en Huijbergen en getoetst aan de BLK-normen. Tabel 3 Meetgegevens van stikstofdioxide in µg/m 3 betreffende de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni Stikstofdioxide BLK grenswaarde uurgemiddelde Plandrempel jaargemiddelde (2006) Plandrempel jaargemiddelde (2007) Grenswaarde jaargemiddelde (2010) 200 µg/m 3 (1) 48 µg/m 3 46 µg/m 3 40 µg/m 3 Meetstation Den Hofpad (A2) Huygensstraat Vredepeel Huijbergen Aantal meeturen Hoogste uurconcentratie µg/m 3 Laagste uurconcentratie µg/m 3 Gemiddelde jaarconcentratie µg/m 3 Overschrijdingen BLK uurgemiddelde Plandrempel jaargemiddelde Grenswaarde jaargemiddelde (2010) < voldoet voldoet < voldoet voldoet voldoet voldoet < voldoet voldoet (1) uurgemiddelde dat maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden. Uit de resultaten blijkt dat gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juli 2007 geen overschrijding is waargenomen van de uurgemiddelde en jaargemiddelde grenswaarden. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

11 5.3 Meetresultaten stof PM 10 In onderstaande tabel 4 zijn de resultaten vermeld van de fijn stof(pm 10) concentratie metingen ter hoogte van achtergevel van het Den Hofpad langs de A2, de Huygensstraat te Boxtel en van de meetstations Vredepeel en Huijbergen en getoetst aan de BLK-normen. Tabel 4 Daggemiddelde concentraties PM 10 stof in µg/m 3 betreffende de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni PM10 BLK grenswaarde daggemiddelde jaargemiddelde 50 µg/m 3 (1) 40 µg/m 3 Den Hofpad A2 Huygensstraat Vredepeel Huijbergen Aantal meetdagen Hoogste dagconcentratie µg/m 3 Laagste dagconcentratie µg/m 3 Gemiddelde jaarconcentratie µg/m 3 Gemiddelde jaarconcentratie µg/m 3 na zeezoutcorrectie (2) Overschrijdingen BLK dagen Overschrijdingen BLK zeezout gecorrigeerde overschrijdingsdagen (3) (1) mag op maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden. (2) zeezoutcorrectie Boxtel 3 µg/m 3, Woensdrecht 4 µg/m 3 (Huijbergen) en Venray 3 µg/m 3 (Vredepeel). (3) zeezout correctie 6 dagen Uit de resultaten blijkt dat gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 respectievelijk 26 en 34 daggemiddelde overschrijdingen geconstateerd zijn voor het Den Hofpad (A2) en de Huygensstraat. De norm is 35 overschrijdingsdagen. De RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen hebben in de periode 1 juli tot 30 juni en 11 daggemiddelde overschrijdingen geconstateerd. Er zijn meer (acht) overschrijdingen van de BLK grenswaarde aan de Huygensstraat dan bij het Den Hofpad. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn: - plaatselijk verkeer in een wind luwe woonwijk - rest bouwactiviteiten verder in de wijk Rapport: L-O-02 / 15 november /24

12 5.4 Meetresultaten SO 2 In onderstaande tabel 5 zijn de resultaten vermeld van de zwaveldioxide (SO 2) - gehaltes ter hoogte van achtergevel van het Den Hofpad langs de A2 in Boxtel en van de meetstations Vredepeel en Huijbergen en getoetst aan de BLK-normen. Tabel 5 Meetgegevens van zwaveldioxide in µg/m 3 betreffende de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni uurgemiddelden Zwaveldioxide Uurgemiddelden BLK grenswaarde 125 µg/m 3 (1) 350 µg/m 3 (2) Den Hofpad Vredepeel Huijbergen Den Hofpad Vredepeel Huijbergen Aantal meetwaarden Hoogste concentratie µg/m 3 Laagste concentratie µg/m 3 Gemiddelde concentratie µg/m 3 Overschrijdingen grenswaarde < < < < < <1 4 0 (1) 24-uurgemiddelde dat maximaal 3 dagen per jaar mag worden overschreden (2) uurgemiddelde dat maximaal 24 keer per jaar mag worden overschreden Uit de resultaten blijkt dat gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 de grenswaarden van SO 2 niet worden overschreden. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

13 5.5 Meetresultaten CO In onderstaande tabel 6 zijn de resultaten vermeld van de koolmonoxide (CO)- gehaltes ter hoogte van achtergevel van het Den Hofpad langs de A2 te Boxtel en getoetst aan de BLK-normen. Tabel 6 Meetgegevens van koolmonoxide in µg/m 3, betreffende de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni Koolmonoxide 8-uurgemiddelden BLK grenswaarde µg/m 3 Den Hofpad Aantal meetwaarden Hoogste 8-uurgemiddelde concentratie µg/m 3 Laagste 8-uurgemiddelde concentratie µg/m 3 Gemiddelde jaarconcentratie µg/m 3 Overschrijdingen grenswaarde < Uit de resultaten blijkt dat gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 dat de grenswaarde van CO niet wordt overschreden. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

14 5.6 Meetresultaten benzeen In onderstaande tabel 7 zijn de resultaten vermeld van de benzeen concentraties ter hoogte van achtergevel van Den Hofpad langs de A2 te Boxtel. Tabel 7 24-uurgemiddelde concentraties benzeen in µg/m 3, betreffende de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni BLK grenswaarde plandrempel Aantal meetwaarden Hoogste dagconcentratie µg/m 3 Laagste dagconcentratie µg/m 3 Gemiddelde jaarconcentratie µg/m 3 Overschrijdingen grenswaarde Overschrijding plandrempel Benzeen 24 uursgemiddelde jaargemiddelden - 10 µg/m 3-9 µg/m 3 Den Hofpad ,0-0, , Uit de resultaten blijkt, dat gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 de grenswaarde en plandrempel van benzeen niet wordt overschreden. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

15 5.7 Meetresultaten O 3 In onderstaande tabel 8 zijn de resultaten vermeld van de ozon (O 3)- gehaltes ter hoogte van achtergevel van het Den Hofpad langs de A2 te Boxtel, Vredepeel en Huijbergen en getoetst aan de Regeling luchtkwaliteit ozon, Artikel 2. Tabel 8 8-uurgemiddelde concentraties ozon in µg/m 3, betreffende de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni Ozon Regeling luchtkwaliteit ozon 120 µg/m 3 (1) streefwaarde 8-uurgemiddelden Den Hofpad Vredepeel Huijbergen Aantal 8-uurgemiddelde waarden Hoogste 8-uurgemiddelde concentratie µg/m 3 Laagste 8-uurgemiddelde concentratie µg/m 3 Jaar gemiddelde concentratie µg/m 3 Overschrijdingen streefwaarde 8-uurgemiddelde concentratie (1) < < < (1) Hoogste 8-uurgemiddelde van een dag dat niet meer dan 25 dagen per jaar, gemiddeld over drie jaar, mag worden overschreden. Uit de resultaten blijkt dat gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 acht uurgemiddelden ozon overschrijdingen geconstateerd zijn voor het Den Hofpad (A2). De RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen hebben in de periode 1 juli 2006 tot 30 juni overschrijdingen geconstateerd. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

16 5.8 Meteorologie Het weer tijdens de meetperiode komt redelijk overeen met het langjarig gemiddelde. De gemiddelde minimum temperatuur is iets lager, de maximum temperatuur was iets hoger [4, 5]. De gemiddelde windsnelheid gedurende meetperiode was iets lager dan het langjarig gemiddelde. Het weer tijdens de onderzoeksperiode is niet zodanig afwijkend geweest van het langjarig gemiddelde dat dit zal hebben geleid tot een ongebruikelijke beïnvloeding van de gemeten concentraties. De gemeten gehaltes van de verschillende componenten mogen daarmee representatief worden geacht voor een standaard meteorologisch jaar. Bepaling gemiddelde/overheersende windrichting per dag (bijlage C). Voor het bepalen van de windrichting per dag is uitgegaan van de uurgemiddelde waarden van Meteoweb. De windroos is door Meteoweb verdeeld over 16 sectoren van 22,5 graden. Per dag is gezocht naar 3 opeenvolgende sectoren met in totaal 15 of meer uren. Als dit zich voordoet wordt de middelste sector, of bij groot verschil tussen de drie sectoren de sector met het hoogste aantal uren, de voor die dag heersende windrichting In de overige gevallen is er sprake van variabele windrichting. In onderstaande tabel 9 geeft een overzicht van de opgetreden meteorologie, gemiddeld over de hele meetperiode, en vergeleken met het langjarig gemiddelde ( ). Tabel 9 Langjarige meteorologie Eindhoven Gemiddelde minimum dag temperatuur in 0 C Gemiddelde maximum dag temperatuur in 0 C Luchtdruk in hpa Windsnelheid in m/s Wind richting in graden Meetperiode 1 juli juni ,3 17, ,1 ZW Langjarig gemiddelde ,9 14, ,2 ZW Rapport: L-O-02 / 15 november /24

17 6 Invloed van windrichtingen op de PM10 en NO2 concentraties in de woonwijk. In dit hoofdstuk wordt de invloed van de windrichting op de PM 10 en NO 2 concentratie grafisch weergegeven in een windroos. Voor het maken van een windroos worden alle metingen gesorteerd per windrichting. Het resultaat is weergegeven in de tabellen 10 en 11. De windroos laat zien hoe hoog de gemiddelde concentratie bij een bepaalde windrichting is. Hierbij zijn de richtingen opgedeeld in 16 sectoren. Meetperioden met windstil weer en wind uit variabele richtingen worden niet weergeven in een windroos. In onderstaande windroos is de fijn stofconcentratie per windrichting weergegeven. De windroos is gebaseerd op 274 daggemiddelde metingen. De gemiddelde concentratie bij WNW wind is hoog. Deze windrichting is in de gehele meetperiode slechts op 2 dagen voorgekomen. Gemiddelde s tofconcentratie per windrichting NW NNW N NNO NO WNW 20 ONO W 10 0 O A2 Huygensstraat WZW OZO ZW ZO ZZW Z ZZO Rapport: L-O-02 / 15 november /24

18 In onderstaande windroos is het aantal dagoverschrijdingen PM 10 (> 50 µg/m 3 ) per windrichting weergegeven. De windroos is gebaseerd op 22 (A2) en 26 (Huygensstraat) overschrijdingsdagen. In de meetperiode zijn er nog 10 (A2) en 14 (Huygensstraat) overschrijdingsdagen geweest bij variabele windrichtingen, deze zijn niet opgenomen in de windroos. Aantal overschrijdingen PM10 (> 50 ug/m3) per windrichting NW NNW N NNO NO WNW 4 ONO W 2 0 O A2 Huygensstraat WZW OZO ZW ZO ZZW Z ZZO Rapport: L-O-02 / 15 november /24

19 Tabel 10 Meetdata windrichtingen en PM 10 concentratie s (µg/m 3 ). meetlocatie A2 Huygensstraat gemiddeld hoogste laagste aantal dagen aantal overschr gemiddeld hoogste laagste aantal dagen N 32,8 83,5 12, ,3 83,3 12, NNO 29,7 47,2 17, ,8 46,9 17,6 9 0 NO 37,5 57,1 20, ,4 56,4 21, ONO 40,9 66,7 15, ,3 66,2 15, O 34,6 57,9 16, ,1 57,3 19, OZO 30,2 42,5 20, ,6 44,6 19,8 8 0 ZO 33,6 51,8 23, ,4 51,3 24,0 6 1 ZZO 33,2 45,8 20, ,7 50,4 21,7 9 1 Z 17,6 35,5 9, ,5 33,0 9, ZZW 21,8 61,1 9, ,0 59,1 10, ZW 21,1 59,1 2, ,6 59,5 11, WZW 25,0 85,6 9, ,9 83,5 10, W 20,3 49,8 11, ,4 52,4 9, WNW 49,6 85,6 13, ,8 83,5 16,0 2 1 NW 23,2 42,6 14, ,0 55,1 17,8 4 1 NNW 24,0 57,7 10, ,3 60,1 10,7 7 1 VAR 32,7 106,8 10, ,7 106,5 8, STIL 0 0 aantal overschr totaal Rapport: L-O-02 / 15 november /24

20 In onderstaande windroos is de NO 2 concentratie per windrichting weergegeven. De windroos is gebaseerd op uurgemiddelde metingen. Gemiddelde NO2 concentratie per windrichting NW NNW N NNO NO WNW ONO W 10 0 O A2 Huygensstraat WZW OZO ZW ZO ZZW ZZO Z De hoogste NO 2 concentraties komen voor bij wind uit oostelijke richting. De meetstations in Boxtel liggen ten westen van de snelweg A2. Uit de gemiddelde NO 2 concentratie per windrichting blijkt dat de NO 2 concentratie bij oostelijke windrichtingen significant lager is in de woonwijk dan aan de A2. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

21 Tabel 11 Meetdata windrichtingen en NO 2 concentratie s (µg/m 3 ). meetlocatie A2 Huygensstraat gem hoogste laagste aantal gem hoogste laagste aantal N NNO NO ONO O OZO ZO ZZO Z ZZW ZW WZW W WNW NW NNW VAR STIL overig Rapport: L-O-02 / 15 november /24

22 7 Conclusie Uit de resultaten gedurende de meetperiode van 1 juli 2006 tot en met 30 juli 2007 bij de meetstations het Den Hofpad, Huygensstraat en RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Er zijn geen overschrijdingen van de uurgemiddelde NO 2 grenswaarden uit het BLK vastgesteld; - Er zijn respectievelijk 26 en 34 PM 10 stof concentratie overschrijdingen van de 24- uurgemiddelde BLK grenswaarden geconstateerd aan het Den Hofpad (A2) en de Huygensstraat. Het RIVM meetstation Vredepeel en Huijbergen heeft 14 respectievelijk 11 daggemiddelde overschrijdingen geconstateerd; - De uurgemiddelde en 24-uurgemiddelde grenswaarden van SO 2 worden niet overschreden ; - De 8-uurgemiddelde grenswaarde van CO wordt niet overschreden; - Er is geen jaargemiddelde grenswaarde en plandrempelwaarde overschrijding voor benzeen aan het Den Hofpad (A2) vastgesteld; - Acht 8-uurgemiddelde ozon overschrijdingen zijn geconstateerd aan het Den Hofpad (A2), 22 overschrijdingen voor Vredepeel en Huijbergen. - De daggemiddelde PM 10 stofconcentraties overschrijdingen van 50 µg/m 3 komen voornamelijk voor bij windrichting uit ZW, NO en ONO voor het Den Hofpad (A2), voor de Huygensstraat uit de WZW en ONO wind richting. De licht verhoogde PM 10 stofconcentatie in de woonwijk is niet toewijsbaar aan de A2 maar wordt mogelijk veroorzaakt door bronnen in de woonwijk (verkeer in de afgesloten woonwijk). - De hoogste NO 2 concentraties komen voor bij wind uit oostelijke richting. De meetstations in Boxtel liggen ten westen van de snelweg A2 en liggen bij wind uit het oosten dus benedenwinds. - Uit de gemiddelde NO 2 concentratie per windrichting blijkt dat de NO 2 concentratie bij oostelijk windrichtingen significant lager is in de woonwijk dan aan de A2. Op de meetlocatie Huygensstraat zijn geen SO 2-, CO-, O 3- en benzeen concentratie metingen uitgevoerd. Op de meetlocatie van het RIVM meetstations Vredepeel en Huijbergen meetstation worden geen CO en benzeen concentratie metingen uitgevoerd. Rapport: L-O-02 / 15 november /24

23 8 Referenties [1] Besluit luchtkwaliteit 2005 [2] Regeling luchtkwaliteit ozon, Artikel 2 [3] Rijkswaterstaat [4] WNI Weathernews Benelux [5] Koninklijk Nederlands Meteologisch Instituut (KNMI) [6] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Rapport: L-O-02 / 15 november /24

24 9 Verantwoording Namen en taakverdeling van de medewerkers E.S. van der Bij, projectverantwoordelijke P. Haagsma, medewerker W. van Dongen, medewerker T.H. Visser, medewerker P.F. Hubers, medewerker Namen van instellingen waaraan een deel van het onderzoek is uitbesteed AL-West B.V. GGD Amsterdam Datum waarop het onderzoek is gepubliceerd s-hertogenbosch, 15 november 2007 Ondertekening Goedgekeurd door E.S. van der Bij Projectverantwoordelijke T.H. Visser Coördinator MM Rapport: L-O-02 / 15 november /24

25 Bijlage A. Situatie Boxtel en locaties RIVM meetstations Deze bijlage bestaat uit 5 pagina s inclusief voorliggende Rapport: L-O-02 / 15 november /24

26 Snelweg A2 Eindhoven s-hertogenbosch Deze bijlage bestaat uit 3 pagina s inclusief voorliggende Meetstation Den Hofpad Meetstation Huygensstraat Rapport: L-O-02

27 Bijlage B. Besluit Luchtkwaliteit en Regeling luchtkwaliteit ozon. Deze bijlage bestaat uit 17 pagina s inclusief voorliggend Rapport: L-O-02

28 Bijlage C. Tabel daggemiddelden meetwaarden Deze bijlage bestaat uit 6 pagina s inclusief voorliggende Rapport: L-O-02

29 Bijlage D. Verdeling verkeerstellingen Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport: L-O-02

30 Bijlage E. PM10 stofmetingen maart tot en met juni 2006 Deze bijlage bestaat uit 5 pagina s inclusief voorliggende Rapport: L-O-02

31 Bijlage F. Meetonnauwkeurigheid Deze bijlage bestaat uit 2 pagina s inclusief voorliggende Rapport: L-O-02

32 Meetonnauwkeurigheid Bij toetsing wordt de interpretatie van meetresultaten in relatie tot de immissie-eisen mede bepaald door de onzekerheid (onnauwkeurigheid) van de meetmethodiek. De meetonzekerheid van de meetmethoden, die bij Bureau MM in gebruik zijn is op 2 manieren vastgesteld: 1. meetonnauwkeurigheden bepaald door bureau Milieumetingen, aangevuld met de meetonnauwkeurigheid van de analyses (bron laboratorium). 2. meetonnauwkeurigheden zoals vermeld in de toegepaste normvoorschriften. Voor de componenten PM 10 stof, NO x, CO, O 3 en SO 2 is de meetonzekerheid vastgesteld op basis van systematiek 1 en beschreven in rapport, L-O en kalibraties L-O De meetonzekerheid voor de componenten NO x, CO, O 3 en SO 2 is vastgesteld door onder praktijkomstandigheden gecertificeerd kalibratiegas op verschillende tijdstippen aan te bieden aan het gehele meetsysteem (monstername, analyse en gegevensverwerking). De op deze manier gevonden spreiding in meetwaarden kan gebruikt worden voor het berekenen van het betrouwbaarheidsinterval. Voor de component PM 10 stof is meetonzekerheid is beschreven in werkvoorschrift Monsternemen en meten van PM 10 Aerosol met low volume Sampler (Tecora) en is bepaald op 1,8 µg/m 3 absoluut (3,5 % relatief). De meetonzekerheid voor de component CxHy op basis van koolbuismetingen metingen is beschreven in rapport L-O en is bepaald op 10%. De in onderstaande tabel 1 gegeven meetonzekerheid voor gasvormige componenten is de gecombineerde meetonzekerheid van de gebruikte analysers, de monstername en de gebruikte kalibratiegassen. Tabel 1. Meetonzekerheid per component Component 95% betrouwbaarheidsinterval PM 10 Meetwaarde +/- 3,5 % NO Meetwaarde +/- 3,8% NO x Meetwaarde +/- 3,8% CO Meetwaarde +/- 3,6% O 3 Meetwaarde +/- 6,1% SO 2 Meetwaarde +/- 6,6% Benzeen Meetwaarde +/- 10% Rapport: L-O-02

33 Bijlage G. CD meetdata Deze bijlage bestaat uit één CD met de meetgegevens. Rapport: L-O-02

34 CD Boxtel Rapport: L-O-02

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van de parkeerplaats Julianastraat te Moerdijk. Rapport 2011-0003-L-O, 15 februari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek aan

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre

Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de N69 in Waalre Rapport 2007-0218-L-O, 15 mei 2009 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek langs de N69 in Waalre. De metingen hebben

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat in Ossendrecht Rapport 2011-0001-L-O, 13 maart 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Burgemeester

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan CB Tilburg Postbus AB Tilburg Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Julianastraat te Moerdijk, Kerkweg te Klundert en Atletiekbaan De Knip te Zevenbergen. Rapport 14010778, 17-3-2015 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht

Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Burgemeester voetenstraat te Ossendrecht en aan de Grindweg te Woensdrecht Rapport 2012-0002-L-O, 1 mei 2013 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2011-0099-L-O, 25 september 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2012-0043-L-O, 20 augustus 2013 Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

Fijnstof Beverwijk-west

Fijnstof Beverwijk-west GGD/LO 07-1106 Fijnstof Beverwijk-west Amsterdam, 19 juli 2007 Auteur: H.J.P. Helmink In opdracht van: Provincie Noord Holland Sector Milieu Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Auteur : H..J.P. Helmink (PV) 19-07-2007

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2009-0310-L-O, januari 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens

Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Overzicht gegevens Werkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting Overzicht gegevens Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Algemeen 4 2.1 Gebruikte gegevens 4 2.2 Welke stoffen zijn betrokken? 4 2.3 Normen

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Antwerpen op de lucht kwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 214 Zaaknummer 15199B, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser Omgevingsdienst

Nadere informatie

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015

Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 Datarapport Luchtkwaliteit Haarlemmermeer meetresultaten 2015 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, Auteur: D.

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. parkeren Spoorzone Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer parkeren Spoorzone te Winterswijk Versie 2 december 2008 opdrachtnummer 08-159lucht datum 2 december 2008 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Nadere informatie

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 2014

Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 2014 Windroosanalyses naar de invloed van het industrieterrein Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk, Zevenbergen en Klundert in 214 Zaaknummer 15199, 3 november 215 Projectverantwoordelijke: T.H. Visser

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11472 Windroosanalyse naar de invloed van het industriegebied Moerdijk op de luchtkwaliteit in Moerdijk in 2012 Earth, Environmental and Life Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014 Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2014 In opdracht van: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. E. Jansen Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao Amsterdam, augustus 2015 Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0022817/geldigheidsdatum_01-04-2011/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0022817/geldigheidsdatum_01-04-2011/afdrukken Page 1 of 51 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Tekst geldend op: 01-04-2011) Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 november 2007, nr. LMV 2007.109578,

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek

N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten. Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek N204 - reconstructie ter hoogte van Linschoten Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer: 20155031.R04.V01 Document: 14067 Status: definitief

Nadere informatie

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit

Notitie. Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Notitie Nieuwegein, 21 december 2009 Kenmerk : V073125aaA0.djs Project : Luchtkwaliteit Achter de Arnhemse Poortwal II Locatie : Amersfoort Betreft : Onderzoek luchtkwaliteit Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2012/2013 Samenvatting De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hoge concentraties

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen

Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Onderzoek luchtkwaliteit bedrijventerrein Kieveen Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer M. Tulk tel: 14055 Apeldoorn, Uitvoerder: H. Veldman 20 oktober 2010 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom

Luchtkwaliteit langs de N208 bij Hillegom CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt:

Inleiding De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 21 januari 2013 een motie aangenomen die luidt: Notitie Aan Ester Kardienaal (gemeente Alblasserdam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 18 maart 2013 21539712 13-058 ir. J.W.T. Voerman en ir. P.B. van Breugel Onderwerp Fijnstofmetingen in

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2011 TNO-rapport TNO--UT-12-1633 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden

Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N011-4522917MTU-evp-V01-NL Luchtkwaliteitonderzoek Lelystad bestemmingsplan De Velden 1 Achtergrond en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten 2014

Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten 2014 Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten 2014 RIVM Briefrapport 2015-0120 Th.L. Hafkenscheid D. de Jonge E. v.d. Gaag Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK

N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK N34 WITTE PAAL - DRENTSE GRENS LUCHTKWALITEITSONDERZOEK PROVINCIE OVERIJSSEL 24 augustus 2015 078483231:C - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wet- en regelgeving luchtkwaliteit...

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier

Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Onderzoek luchtkwaliteit bestemmingsplan De Maten winkelcentrum Eglantier Gemeente Postbus 9033 7300 ES Contactpersoon: Dhr. G. den Besten Tel: 055 5802416 Uitvoerder: H. Veldman Inhoudsopgave 1 Inleiding...1

Nadere informatie

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 )

Tabel 1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit stof toetsing van grenswaarde geldig stikstofdioxide (NO 2 ) Luchtkwaliteit 1.1. Toetsingskader Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen De Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Derde kwartaalverslag 2014

Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam. Derde kwartaalverslag 2014 Luchtkwaliteitmetingen in Alblasserdam Derde kwartaalverslag 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010 TNO-rapport TNO-0-UT-12-00175 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 10 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland Milieudienst Kop van Noord-Holland RAPPORTAGE Luchtkwaliteit Inventarisatie Gemeente Zijpe Berekeningen uitgevoerd door: Milieudienst Kop van Noord-Holland Team Beleid & Regulering Adviseur: P.R. Hendriks

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Rapport: L. Datum: 22 april 2011

Rapport: L. Datum: 22 april 2011 Rapport: 080185.08L Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Hollandscheveld Datum: 22 april 2011 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528 291325 e: info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014

Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014 Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, juli 2015 Auteur:

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, juni 2015 Auteur:

Nadere informatie

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014

Plan Weteringshoek Onderzoek luchtkwaliteit. Onderzoek luchtkwaliteit. Versie 002 M R001 Datum 17 november 2014 Onderzoek luchtkwaliteit Status concept Versie 002 Rapport M.2014.0205.03.R001 Datum 17 november 2014 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Grekas B.V. Postbus 2855 3000 CW ROTTERDAM Consort Architects

Nadere informatie

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2015

Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2015 Meetresultaten Luchtkwaliteit Curaçao 2015 In opdracht van: drs. S. Victorina Minister van Gezondheid Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao Amsterdam, mei 2016 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN

LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN LUCHTKWALITEITONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN SCHOOLSTRAAT-OOST GAMEREN WAALWAARDWONEN 30 september 2011 075989560:0.4 B01055.000230.0120 Inhoud 1 Luchtkwaliteitonderzoek 2 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 226/4 29.8.2015 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2015/1480 VAN DE COMMISSIE van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein

Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Meetresultaten MOD brand Moerdijk voor gebied van 10 tot 60 km en verder Benedenwinds met uitzondering van het bedrijventerrein Rapport 609022076/2011 M. Mennen E. Schols M.H. Broekman E.M. van Putten

Nadere informatie

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT

RAPPORT LUCHTKKWALITEIT RAPPORT LUCHTKKWALITEIT Kerkstraat te Renswoude Gemeente Renswoude Opdrachtgever: Contactpersoon: de heer M. Wolleswinkel de heer M. Wolleswinkel Documentnummer: 20152200/C01/RK Datum: 1 oktober 2015 Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Rapportage van emissiemetingen

Rapportage van emissiemetingen Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT T.B.V. BESTEMMINGSPLANNEN WEGVERBREDING N207 LEIMUIDEN - ALPHEN AAN DEN RIJN PROVINCIE ZUID-HOLLAND 12 maart 2013 076968883:A - Definitief B02046.000002.01212 Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL

41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 41. INDEXEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 1.Algemene luchtkwaliteitsindex Om de graad van luchtvervuiling op eenvoudige en voor het grote pubiek verstaanbare wijze voor te stellen, werd in 1996 een

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM

Dorado Beach. Luchtkwaliteit. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 GM Dorado Beach Luchtkwaliteit Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wet milieubeheer... 5 2.2 Regeling

Nadere informatie

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE

ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE 20 januari 2014 076724493:B - Definitief B02046.000004.0100 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Toetsingskader... 7 2.1 Algemeen... 7 2.2 Luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten Sint-Truiden (nis 71053)

Klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten Sint-Truiden (nis 71053) Klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten Sint-Truiden (nis 7153) 1. Luchttemperatuur en neerslag............ 2 2. Wind op 1 meter.................... 4 3. Zonnestraling en zonneschijnduur..........

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2016 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT

MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT MONITORING LUCHTKWALITEIT 2009 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : oktober 2010 Projectnummer: 10030944 Status rapport:

Nadere informatie

Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten voor het jaar 2013

Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten voor het jaar 2013 Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Resultaten voor het jaar 2013 RIVM Briefrapport 680708018/2014 T. Hafkenscheid E. van der Gaag D. de Jonge Vergelijkende buitenluchtmetingen

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao

Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao GGD/LO 12-1119 Meetresultaten luchtkwaliteit 2011 Curaçao Amsterdam, mei 2012 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: De Milieudienst

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN

Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN Luchtkwaliteit B E S T E MMINGSPLAN H OOGEIND - BEEMDWEG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2013-01 Eigenaar: SB/Mi/KA Revisienummer: 1 Status: definitief Datum: 12 juli

Nadere informatie

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept

Bedrijvenpark H2O. Oldebroek. Onderzoek luchtkwaliteit. ing. D.R. Boer. projectnummer: datum: status: concept Bedrijvenpark H2O Oldebroek Onderzoek luchtkwaliteit identificatie status projectnummer: datum: status: 400421.145202 02-05-2016 concept Opdrachtleider MSc E. Stellingwerf auteur: ing. D.R. Boer Inhoud

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0284.02.R001 Bestemmingsplan Del 6 en 10, Rozendaal Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl

Nadere informatie

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg

Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1) Wet milieubeheer - luchtkwaliteitseisen Vinexwijk Ypenburg DIENST STADSBEHEER MILIEU & VERGUNNINGEN GELUID & LUCHT Postbus 12651, 2500 DP Den Haag Aan: DSO/HOB/Pmdh/O. van der Kaaij Onderzoek en beoordeling luchtkwaliteit met Geoair 1.60 (CAR II versie 6.1.1)

Nadere informatie

"Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid. Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016

Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid. Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016 "Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016 MAASTRICHT STINKT Stichting Klaor Loch, Hagengaard 7, 6227 HE Maastricht

Nadere informatie

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk

Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer. van en naar uitbreiding. bedrijventerrein Moesdijk Luchtkwaliteit t.g.v. wegverkeer van en naar uitbreiding bedrijventerrein Moesdijk te Weert Versie 24 maart 2011 opdrachtnummer 11-060 datum 24 maart 2011 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan

Memo Luchtkwaliteit. Inleiding/aanleiding. Beschrijving plan Memo Luchtkwaliteit datum 13 september 2011 aan Marcel Grit VOF Rutbekerveld van Hans Jacobs Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. project Zandwinplas Rutbekerveld projectnummer 242787 betreft luchtkwaliteit

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Achtergronddocument Luchtkwaliteit Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Achtergronddocument Luchtkwaliteit Gemeente Utrechtse Heuvelrug Achtergronddocument Luchtkwaliteit Gemeente Utrechtse Heuvelrug Doorn, december 2013 1. Wetgeving en beleid De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 2) is een implementatie

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009

EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 2007, 2008 EN 2009 GGD/LO 9-1136 EFFECT VAN DE AUTOLOZE ZONDAG OP DE CONCENTRATIES STIKSTOFOXIDEN 27, 28 EN 29 Amsterdam, oktober 29 Auteur: H.J.P. Helmink GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 22 1 CE AMSTERDAM

Nadere informatie

Klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten De Panne (nis 38008)

Klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten De Panne (nis 38008) Klimaatstatistieken van de Belgische gemeenten De Panne (nis 388) 1. Luchttemperatuur en neerslag............ 2 2. Wind op 1 meter.................... 4 3. Zonnestraling en zonneschijnduur.......... 5

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

Bijdragen veeteeltbedrijven aan fijnstofconcentraties Tussentijdse rapportage 2008 LOG De Rips

Bijdragen veeteeltbedrijven aan fijnstofconcentraties Tussentijdse rapportage 2008 LOG De Rips RIVM-rapport 688882/29 Bijdragen veeteeltbedrijven aan fijnstofconcentraties Tussentijdse rapportage 28 LOG De Rips H.J.Th. Bloemen, J.W. Uiterwijk, K.W. van der Hoek Contact: H.J.Th. Bloemen RIVM/CMM

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III c plan-mer Om de luchtkwaliteit te evalueren, toetsen we de berekende immissieconcentratie van een

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie