Eerste Concept Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016"

Transcriptie

1 1 Eerste Concept Beleidsplan

2 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid vorm te gaan geven. Ze stelde daarom subsidie ter beschikking aan het Hoftheater om hen een aanbod van professionele podiumkunsten te laten verzorgen en faciliteiten te bieden aan het gemeentelijke sociaal culturele leven. Het Hoftheater is in 2008 aan die opdracht begonnen. Voortbouwend op het stevige fundament dat is gelegd door Herman Albers en een aantal andere enthousiaste mensen. Een fundament dat heeft gezorgd voor betrokken bezoekers, sponsoren, medewerkers en vrijwilligers. Vanaf 2008 is er hard gewerkt om van een vrijwilligersorganisatie te groeien naar een professionele vrijwilligersorganisatie. Dit wil zeggen dat er een professioneel kader aangesteld is wat sturing en leiding is gaan geven aan een honderdtal vrijwilligers die voornamelijk in de uitvoering, zoals de Horeca en de Techniek, ingezet worden. Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mensen en middelen om de ambities te kunnen waarmaken. Ambities die werden ondersteund door het cultuurbeleid van de gemeente Raalte en de samenwerkingsmogelijkheden met het Kulturhus, de Culturele Raad Raalte en het onderwijs in Raalte. De ontwikkelfase is nu anno 2012 achter de rug. Er staat nu een gezonde professionele organisatie met een duidelijke structuur en een goed perspectief. Het Hoftheater is uitgebouwd tot een brede cultuurorganisatie Hof in Salland geheten, die niet alleen een professioneel podiumkunstenaanbod verzorgt, maar ook het brede culturele amateurleven ondersteunt en faciliteert én het basisonderwijs ondersteunt bij haar binnenschoolse culturele activiteiten. Maar de organisatie verhuurt ook zalen en faciliteiten aan lokale en regionale non-profit instellingen tegen een gereduceerd tarief. Daarnaast probeert de organisatie nog eigen inkomsten te verwerven door het commercieel verhuren van ruimtes en faciliteiten aan profit-instellingen en organisaties. In de loop van 2012 zal door de gemeente Raalte in samenwerking met het HOF in Salland begonnen worden aan een grondige renovatie van het theater waarbij een groot deel nieuw gebouwd zal gaan worden, maar waarbij de karakteristieke zaal behouden zal blijven. Het beleidsplan bouwt voort op wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd. Het kan gezien worden als een spoorboekje, dat aangeeft waar de uitgebouwde en professionele organisatie in een nieuwe huisvesting naar toe wil, wie ze tot haar doelgroepen rekent, wie haar partners zijn en wat voor acties er nog ondernomen gaan en moeten gaan worden. Daarnaast geeft het aan externe partijen inzicht in de stand van zaken, de ontwikkelingen en de toekomstvisie van Hof in Salland. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet! Jos van den Born Directeur bestuurder

3 3 Hoofdstuk 2 Strategie en beleid 2.1 Missie HOF in Salland is een professionele organisatie zonder winstoogmerk die naast de verzorging van een aanbod van podiumkunsten, ook andere culturele en educatieve initiatieven (van professionals en amateurs) verzorgt, ondersteunt faciliteert of initieert.. Daarbij geldt tevens dat wij: er wilen zijn voor een breed publiek uit de regio Salland midden in de samenleving van Raalte en de regio Salland staan; een eigen onderscheidende programmering hebben; ons podium beschikbaar stelt; zowel een gemeentelijke als regionale functie hebben; een facilitaire functie vervullen voor het regionale verenigings- en bedrijfsleven; zowel de bezoekers als de medewerkers een plezierig verblijf wilen bieden. 2.2 Strategie en doelstellingen Onze strategie zal er op gericht zijn om, door het bieden van een divers aanbod, laagdrempelig te zijn en te blijven, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Daartoe zullen we initiërend zijn bij het opzetten van projecten die uiteindelijk door de mensen zelf zullen worden gedragen. Waar mogelijk zal Hof in Salland actief samenwerken met relevante instellingen, al dan niet van culturele aard. Wij nemen deel aan netwerken op lokaal, regionaal en nationaal niveau. En natuurlijk zal HOF in Salland waar nodig is de nek uitsteken, alert blijven én uitbaten. Kortom, HOF in Salland als aanjager én drager van cultuur. De belangrijkste doelstelling van HOF in Salland is het sociaal-culturele leven in de gemeente Raalte in de breedste zin van het woord te stimuleren en te ondersteunen. Daarbij is en blijft het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen met name podiumkunsten, aan de bevolking van de gemeente Raalte en de regio Salland. Zij doet dat door: het exploiteren van een Theaterzaal, een foyer en een tweetal multifunctionele vergaderzalen; het aanbieden van een professioneel podiumkunstenprogramma; het stimuleren, adviseren en ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen, stichtingen en andere instellingen in hun activiteiten, zowel inhoudelijk als facilitair; het ondersteunen van het basisonderwijs bij de organisatie en uitvoering van de binnenschoolse culturele activiteiten het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Hiermee is HOF in Salland hét culturele kloppend hart en dé culturele ontmoetingplaats van Raalte en de regio. Om deze doelstelling te bereiken zal kwaliteit in alles het uitgangspunt zijn. Kwaliteit in programmering, dienstverlening,personeel, uitstraling, communicatie, et cetera. HOF in Salland wil bereiken dat: Georganiseerde verbanden, zoals verenigingen en organisaties, profit en non-profit, het HOF in Salland zien als de organisatie achter activiteiten die op meerdere locaties in de gemeente Raalte, bijv. in de multifunctionele accommodaties,kunnen plaatsvinden

4 4 Georganiseerde verbanden, zoals verenigingen en organisaties, profit en non-profit, het HOFtheater zien als ontmoetingsplek en de beste plek voor hun uitvoering, concert, bijeenkomst, congres, symposium, vergadering of presentatie; Inwoners het HOFtheater een vanzelfsprekende plek vinden om naartoe te gaan; Zij een samenhangend, gedifferentieerd en op de vraag afgestemd aanbod van diensten op het gebied van kunst en cultuur realiseert; Zij leidend en initiatiefnemend is bij het bouwen en in stand houden van een netwerk met uiteenlopende organisaties en groepen in de samenleving, zoals verenigingen, stichtingen en scholen en samenwerkt met lokale en regionale partners op het gebied van kunst en cultuur; Zij onmisbaar is in het sociale en culturele leven in de gemeente Raalte. en als zodanig een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Raalte is. Medewerkers en vrijwilligers zich onderdeel voelen van het HOF in Salland en deze organisatie als een prettige en uitdagende werkplek ervaren. 2.3 Uitvoering Het HOF in Salland wil haar doelstellingen bereiken door in de periode tot 31 december 2016: Ervoor zorg te dragen dat de sfeer en uitstraling van het HOFtheater uitnodigen om naar het HOF in Salland en/of activiteiten van HOF in Salland toe te gaan; Een goede en aansprekend theaterprogrammering te realiseren; In, maar ook buiten het HOF in Salland regelmatig culturele projecten en activiteiten te ondersteunen, initiëren of te realiseren; Zich bij bovengenoemde activiteiten rekenschap te geven van de wensen van verschillende klantgroepen, onder andere door overleg met verschillende culturele verenigingen en organisaties en de Culturele Advies Raad Raalte; Actief publiek te werven voor genoemde activiteiten en dienstverlening en zich in te zetten om een vaste relatie met klanten op te bouwen; Ernaar te streven bovenstaande activiteiten in samenhang met elkaar uit te voeren en te zoeken naar cross-overmogelijkheden tussen de verschillende activiteiten; Actief contacten te onderhouden met relevante groepen en organisaties in de gemeente; Met behulp van activiteiten en communicatie de medewerkers en vrijwilligers zich onderdeel te laten voelen van het HOF in Salland; Een dusdanige bedrijfsvoering te realiseren dat op korte, middellange en lange termijn continuïteit kan worden geboden aan bezoekers, klanten en medewerkers; 2.4 Markt De belangrijkste markt wordt gevormd door inwoners van en organisaties in de gemeente Raalte. Op de tweede plaats komen de inwoners en organisaties uit de regio en op de derde plaats de inwoners en organisaties uit de provincie.

5 5 2.5 Functies HOFtheater Het HOF in Salland is verantwoordelijk voor de uitvoering van een professioneel podiumkunstenprogramma in het HOFtheater. Het programmeringbeleid richt zich op spreiding over disciplines. Er is ruimte voor commerciële theater- en muziekactiviteiten. Daarnaast wordt jaarlijks voldoende ruimte ingepland om voorstellingen van amateurverenigingen plaats te laten vinden. De theaterprogrammering bestaat op dit moment uit zo n zestig theatervoorstellingen, waarvan vijftig (semi)professioneel en tien amateur. Naast dit voorstellingenaanbod willen we meer aandacht besteden aan educatieve projecten en activiteiten in samenwerking met onderwijsinstellingen als Landstede en Carmel College. Tot nu toe vonden er vrij weinig festivals en evenementen in het HOF in Salland plaatst. Het zelf organiseren van festivals, zoals bijvoorbeeld een cabaretfestival behoort tot de mogelijkheden, maar ook willen we de samenwerking met al bestaande festivals als Ribs en Blues, Stoppelhaene en Streetlive graag voortzetten. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de faciliteiten voor reservering en verkoop. De ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe sociale media gaan erg snel. De voorverkoop voorafgaand aan het theaterseizoen loopt steeds meer terug. Het publiek stelt de aankoop van tickets steeds meer uit en beslist pas een tot twee weken voorafgaand aan een activiteit of men er kaarten voor gaat kopen. Gebruik van de nieuwe media met behulp van smartphones en tablets ontwikkelt zich snel. Door de decentrale ligging van het HOFtheater is op dit moment directe fysieke kaartverkoop alleen mogelijk bij de VVV/ANWB of vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling. De komende jaren zal gezocht gaan worden naar vergaande vormen van samenwerking met de theaters uit de regio Salland of nog verder met de theaters uit de hele provincie Overijssel. Betere marketing op basis van inventarisatie en analyse van bestaande en mogelijke bezoekers is noodzakelijk. Doelstelling van het marketingbeleid is het behouden van huidige bezoekers maar vooral ook zal de komende jaren geprobeerd worden om nieuwe doelgroepen aan te boren om het klantenbestand verder uit te breiden. Daarmee beogen we de 70% zaalbezetting van de afgelopen jaren vast te houden. Op een aantal terreinen wordt samengewerkt met andere theaters in de regio om de kwaliteit van met name marketing en promotie te vergroten. Op landelijk niveau is hierbij het lidmaatschap van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) van belang. Daarnaast zijn er in Oost-Nederland de SOS (Samenwerking Oostelijke Schouwburgen) en OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel). Op het gebied van jeugdtheater is de samenwerking intensiever en is er een gezamenlijk project met het ZINiN Theater en Theater Carroussel opgezet onder de naam Timmy Tims Theater. HOFverhuur Dorpshuisfunctie en vergaderfaciliteiten Onder de titel HOFverhuur exploiteert HOF in Salland de zogenaamde Dorpshuisfunctie. Dat betekent dat sociaal-culturele organisaties en verenigingen niet alleen terecht kunnen voor advies en informatie, maar ook een plek kunnen vinden om te vergaderen en hun voorstelling op te voeren. Voor deze organisaties berekent Het HOF in Salland een speciaal tarief, om zo

6 6 laagdrempelig mogelijk te zijn. Organisaties en bezoekers worden gastvrij onthaald en komen graag terug. HOF in Salland wil na de verbouwing ook op een hoogwaardig niveau congresen vergaderfaciliteiten aan gaan bieden aan commerciële partijen. De commerciële functie zal vanaf 2013 verder ontwikkeld worden. Hiervoor zijn de relatie met de lokale horeca, de uitbreiding van de horecavergunning naar een volledige vergunning en betere marketing belangrijke aandachtspunten. Horeca Horeca is een belangrijke functie van Het HOF in Salland. Enerzijds omdat horeca steeds meer onderdeel uitmaakt van het culturele product, anderzijds omdat de horeca een belangrijke bijdrage kan leveren in de verblijfskwaliteit van het gebouw als geheel. De dienstverlening moet wat betreft kwaliteit en uitstraling aansluiten bij de overige diensten van Het HOF in Salland. HOFadvies De functie Advies is bedoeld voor culturele instellingen en culturele organisaties. Alle amateurverenigingen en culturele organisaties in de gemeente Raalte e.o.kunnen bij HOFadvies terecht met vragen en voor informatie. Ook voor hulp op het gebied van subsidies, publiciteit, organisatie of het werven van leden is HOFadvies beschikbaar. Ook organiseert de afdeling regelmatig (informatie)bijeenkomsten voor cultuurorganisaties. HOFeducatie Kunst en cultuur voor leerlingen uit het basisonderwijs en naschoolse opvang. HOFeducatie verbindt en creëert actieve betrokkenheid. HOFeducatie informeert leerlingen uit het basisonderwijs en naschoolse opvang over kunst en cultuur in de gemeente Raalte. Ze wil onderwijs en cultuur met elkaar verbinden en actieve betrokkenheid creëren. In dit kader ontvangen basisscholen maandelijks de Sport & Cultuur agenda die i.s.m. de gemeente uitgegeven wordt, staat er altijd van alles op de kidspagina van cultuurpleinsalland.nl en krijgen leraren een culturele update via de Cultuurklapper. Mirjam Borger, combinatiefunctionaris Cultuur, probeert zo de kunst- en cultuurdeelname van jongeren uit de gemeente Raalte een extra impuls te geven. HOFeducatie heeft ook aandacht voor de talentontwikkeling van jongeren, door kinderen en jongeren attent te maken op culturele activiteiten en te stimuleren deel te nemen. Ook benadert ze lokale culturele verenigingen, organisaties en instanties om hun aanbod op te nemen in de Sport & Cultuur agenda. Bovendien wordt er samen met die verenigingen, organisaties en instanties gekeken naar mogelijke workshops en projecten die de kinderen aangeboden kan worden Criteria Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is het van het grootste belang om kritisch te blijven kijken naar de eigen organisatie. We onderkennen acht criteria waar ons beleid op gestoeld moet zijn en op basis waarvan we onszelf doorlopend willen blijven beoordelen: Kwaliteit Het bieden van kwaliteit moet in alles het richtsnoer zijn: in de programmering, dienstverlening, personeel, uitstraling, et cetera. Diversiteit Voor Hof in Salland, de enige grote aanbieder van podiumkunsten

7 7 in een redelijk groot verzorgingsgebied is diversiteit een verantwoordelijkheid en dus een belangrijk criterium. Diversiteit door een brede programmering, diversiteit in bereik van publiek(sgroepen) en een verscheidenheid aan ruimtes, faciliteiten en diensten. Een brede programmering betekent het aanbieden van alle genres, goed gespreid over het seizoen, voor alle leeftijden en voor verschillende interesseprofielen, waarbij er ook aandacht is voor educatie en samenwerking met scholen. Diversiteit betekent niet dat alles maar naar Raalte moet komen; overwegingen van kwaliteit,artistieke profilering en herkenbaarheid betekenen ook het maken van keuzes. Publieksopbouw en artistieke profilering vereisen een consequent en consistent programmeringbeleid.. Toegankelijkheid Toegankelijkheid, in letterlijke en figuurlijke zin: wat betreft gebouw, sfeer en uitstraling, bereikbaarheid, parkeren, prijsstelling, attitude personeel, programmering. Laagdrempeligheid, vriendelijkheid en gastvrijheid zijn altijd belangrijke handelsmerken van HOF in Salland geweest en zullen dat ook in de toekomst blijven. Vernieuwing Hof in Salland staat achter de stellingen dat Kunst leeft bij de gratie van vernieuwing. Ontwikkeling en vernieuwing zijn wezenskenmerken van kunst. Kunst moet ook in alle vrijheid kunnen gedijen. Alleen dan komt de kwaliteit van de kunst goed tot haar recht. Alleen dan kan kunst haar bijzondere betekenis vervullen: namelijk de immateriële verrijking van hen die er aan deelnemen (soms ook materiële verrijking) en het vergroten van de spankracht van de samenleving als geheel. Een bloeiende cultuur draagt bij aan een creatief en innovatief vermogen van de samenleving, de ondernemingszin, het aanzien (in dit geval Gemeente Raalte) en een samenbindend vermogen. Publieksbereik Kunst gedijt en ontwikkelt zich alleen in de interactie met publiek. Bovendien willen we zoveel mogelijk mensen van al dat moois laten genieten. En niet onbelangrijk: een fors deel van onze inkomsten wordt gevormd door de kaartverkoop van voorstellingen. We leveren dan ook grote en succesvolle inspanningen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Een goed marketingbeleid is daarbij van groot belang. Het streven naar volle zalen is in dit verband overigens niet allesoverheersend. Het gaat ook om het juiste publiek bij het juiste aanbod. Publieksbereik is bij het samenstellen van het programma een belangrijk criterium, maar niet zaligmakend. Het risico van een te passieve houding is niet denkbeeldig (we doen het pas als er voldoende publiek voor te verwachten valt). We kiezen voor veel producties vanuit artistieke overwegingen en nemen vervolgens de verantwoordelijkheid om hard te werken aan publieksopbouw. Daarnaast kunnen educatieve overwegingen een rol spelen. De jeugd van nu is het publiek van de toekomst. Verankering in de samenleving Hof in Salland wil met beide benen in de maatschappij staan. Wil je oog voor vernieuwing hebben en een gastvrij huis zijn dan kom je daar niet onderuit. Je moet alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Hof in Salland dient een antennefunctie te vervullen met een luisterend oor naar de bezoekers, instellingen en bedrijven die het bedient. Daarbij mag echter niet vergeten

8 8 worden dat Gemeente Raalte als grootste subsidiënt ook de belangrijkste opdrachtgever is. Profilering HOF in Salland is een prominente schouwburg met een regionale positie. De concurrentie is vooral Schouwburg Odeon-de Spiegel in Zwolle en Schouwburg Deventer. Een groot deel van het aanbod van Hof in Salland is ook in deze theaters te zien. Daarnaast bieden zij door hun grootte voorstellingen aan die door grootte van de voorstelling en/of de beperkte faciliteiten niet in Raalte te zien zullen zijn. Dat is onvermijdelijk en niet bezwaarlijk, maar een eigen gezicht en een aansprekende, onderscheidende profilering wordt daarmee niet gerealiseerd. Daarvoor is meer nodig en in dat meer is de afgelopen jaren geïnvesteerd. Om haar positie te behouden moet Hof in Salland zich sterker profileren. Dat doen we door in de eerste plaats kwaliteit te bieden. Daarnaast door bijzondere voorstellingen en projecten te organiseren en nieuwe initiatieven te ontplooien in de programmering. Het gebouw nog meer sfeer te geven en open te breken. Een actieve inzet van de horeca-afdeling bij diverse activiteiten en randprogrammering. Een interessant neveneffect van bijzondere projecten en activiteiten is, dat het bijdraagt aan het creëren van een levendige organisatie waarin een beroep wordt gedaan op de creatieve vermogens van medewerkers. We kunnen stellen dat kiezen voor vernieuwing en profilering niet alleen consequenties heeft voor de programmering, maar ook voor de cultuur van de organisatie. Financiële haalbaarheid Financiële haalbaarheid is bij alles een achterliggend criterium. Dat betekent niet dat we op alles moeten verdienen of nooit risico s mogen lopen (want dat is inherent aan kunst), maar wel dat beleid en keuzes ook vanuit financiële overwegingen gemaakt moeten worden Toekomstige ontwikkelingen Ontwikkelingen n.a.v. de crisis en het politiek klimaat in Nederland zorgen ervoor dat er vanaf 2012 anders naar cultuur wordt gekeken. De afhankelijkheid van subsidie zal minder moeten worden. De gebruiker moet meer gaan betalen voor de culturele producten die hij afneemt/ bijwoont. Door de overheidsmaatregelen (BTW van 6 naar 19%) zijn de culturele producten per definitie duurder geworden. Door de overheidsmaatregelen wordt de subsidie minder en moet er kritisch gekeken worden naar de kosten en de verwachte opbrengsten. De bezoeker kijkt kritischer naar zijn uitgaven en is geneigd en genoodzaakt om ook op zijn culturele uitgaven te bezuinigen. Dit zorgt de komende jaren voor een grote uitdaging vaar de culturele wereld en dus ook voor ons. Het Hoftheater krijgt de komende jaren minder subsidie (2012,2013en ). Daarnaast is de sponsoring met 1/3 deel (12000) verminderd. Is de commerciële huuromzet gedaald. (- 2000) door de economisch mindere tijden en de concurrentie van de Leeren Lampe Samenwerking met het onderwijs

9 9 Op termijn willen we meer educatieve projecten bewerkstelligen in samenwerking met plaatselijke scholengemeenschappen in de gemeente Raalte. Hof in Salland participeert in de Sport en Cultuur Academie Salland waarin VMBO, HAVO, VWO en MBO samenwerken om deelname aan cultuur en sportactiviteiten te stimuleren. Dit met als doel het cultuuronderwijs te verbreden en scholieren uitgebreid kennis te laten maken met het HOF in Salland. Te nemen maatregelen: Actief inzetten op een zeer individueel gerichte klantbenadering, gebruik makend van veel marketinggegevens, waardoor er een groter rendement ontstaat uit een kleiner budget. Actief inzetten van de nieuwe digitale sociale media en anderen digitale middelen. Ontwikkeling van een gedifferentieerdere prijsopbouw per voorstelling. Het populairder programmeren (streven naar 70% bezetting)van een kleiner aantal voorstellingen (max 60). Actief benaderen van bedrijven, organisaties en personeelsverenigingen met een aantal attractieve culturele producten. (niet vragen om sponsoring, maar aanbieden van een aantal attractieve zaken). Actief benaderen van organisaties en instellingen met een op maat gemaakt verhuurproduct op het gebied van vergaderingen en congressen. Actief benaderen van culturele of daarmee verwante organisaties om permanent een ruimte te huren in het Hoftheater (bijv. RTV Raalte en Salland Centraal). Streven naar een brede samenwerking met lokale en regionale culturele partners op het gebied van programmering, publiciteit en theatertechnische personeelsinzet. Streven naar 10% kostenreductie. (Tijdelijke) beperking van jaarlijkse extra reserveringen naast de normale afschrijvingen.

10 10 Hoofdstuk 3 Leiderschap 3.1 Bestuursmodel De organisatie kent een algemeen directeur/bestuurder, die werkt onder toezicht van een Raad van Toezicht met vijf leden. In de statuten van het concern staat de bevoegdheid van de Raad van Toezicht precies beschreven. 3.2 Raad van Bestuur/ directeur Alle wettelijke verplichtingen en bevoegdheden voor het bestuur, voorzover zij niet zijn toegekend aan de Raad van Toezicht, komen de Raad van Bestuur toe. Deze bestaat uit Jos van den Born. In de rest van dit document zullen wij de term directeur hanteren, omdat die in de praktijk ook zal worden gehanteerd, maar in statutaire zin wordt dan bedoeld: Raad van Bestuur en bestuurder. De verplichtingen en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn geregeld in de statuten en het directiereglement. Het directiereglement is in juli 2008 voor het eerst opgesteld en zal elke drie jaar geëvalueerd worden. De primaire processen binnen Het HOF in Salland zijn te onderscheiden in drie distinctieve processen. Deze processen en hun onderlinge samenhang bepalen de kwaliteit van de dienstverlening van HOF in Salland. 1. Programmering culturele en sociaal culturele activiteiten (in en buiten het HOF in Salland); 2. Verhuur en Horeca (non-profit en profit); 3. Advisering en ondersteuning van het culturele amateurleven van de gemeente Raalte 4. Ondersteuning van de educatieve activiteiten van de basisscholen in de gemeente Raalte 5. Financiën en bedrijfsvoering: ondersteunende processen zoals administratie, automatisering en huisvesting. 3.3 Management Het dagelijks werk in Het HOF in Salland wordt gecoördineerd door de directeur van de stichting. In het maandelijkse HOF in Salland-overleg zijn de directeur, de communicatiemedewerker/ bedrijfsleider, de combinatiefunctionaris, het hoofd van de administratie, het hoofd horeca/verhuur en het hoofd techniek vertegenwoordigd. Ook de stagiaires wonen dit overleg altijd bij. 3.4 De afdelingen (zie bijlage 1: organigram) De medewerker marketing, pr en communicatie is tevens de bedrijfsleider en de vervanger van de directeur. Deze functie is ondersteunend voor de andere afdelingen. Vrijwilligers werken binnen een bepaalde afdeling en worden aangestuurd binnen die afdeling. De inkomsten en uitgaven worden verantwoord op productniveau voor de vier producten theaterprogrammering, non-profit- en profit verhuur, advies en educatie.

11 11 Hoofdstuk 4 Medewerkers 4.1 Personeelsbeleid Een klein team van professionele mensen stuurt een groot team van vrijwilligers aan. Na de voltooiing van de nieuwbouw zal in overleg met de gemeente uitbreiding van de techniekuren van 8 tot 20 uur gerealiseerd moeten worden.. Binnen HOF in Salland wordt gewerkt met de CAO voor de Nederlandse Podia. De doelstelling van het personeelsbeleid van Het HOF in Salland luidt als volgt: Het HOF in Salland streeft ernaar dat medewerkers en management zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, zodat zij en de organisatie hun talenten optimaal benutten. Doel is dat medewerkers zich verbonden en betrokken voelen bij de organisatie, waardoor zij optimaal hun functie kunnen uitoefenen en een constante en positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en de samenwerking met de collega s, teneinde de klant te voorzien van een professionele en deskundige dienstverlening. De medewerkers en het management van Het HOF in Salland zijn hierdoor in staat om in te spelen op de steeds veranderende omgeving en klantbehoeften. Sleutelbegrippen zijn klantgerichtheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, en betrokkenheid. 4.2 Instrumenten Instroom De instroom heeft alles te maken met de personeelsplanning en werving en selectie. Instrumenten die het HOF in Salland zal inzetten bij de instroom: Aannamebeleid: in aanvang zal Het HOF in Salland bij vacatures in de sfeer van tijdelijkheid invullen. Met name na de start mag worden verwacht dat de praktijk van het werk van alledag kansen biedt op efficiency, die nu nog niet kunnen worden voorzien. Daarop dient te worden ingespeeld. Specifieke projecten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van het programmaboekje, kunnen worden uitbesteed aan freelancers. Introductie: de introductie van nieuwe collega s verdient aandacht. Arbeidsvoorwaarden: hierbij is de eerder genoemde CAO leidend. Doorstroom Door de geringe omvang van de organisatie zijn de interne doorstromingsmogelijkheden beperkt. Het werk binnen Het HOF in Salland is tamelijk specialistisch. Het vereist met name aandacht van het management om kansen en mogelijkheden van medewerkers goed te wegen als zich kansen binnen de organisatie voordoen. Instrumenten die in elk geval worden ingezet bij het ontwikkelen van medewerkers zijn onder andere: Plannen, functioneren en beoordelen: Het HOF in Salland hanteert een jaarlijkse cyclus met een planningsgesprek (wat gaat een medewerker doen), een functioneringsgesprek (over de voortgang) en een beoordelingsgesprek (over de taakinvulling). Opleiden: Het HOF in Salland biedt opleidingen die de gewenste ontwikkeling van een werknemer ondersteunen/stimuleren.

12 12 Ziekteverzuimbegeleiding: Hiervoor heeft Het HOF in Salland een overeenkomst. Arbo-beleid: Hiervoor heeft Het HOF in Salland een overeenkomst. Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP): medewerkers hebben een POP op basis waarvan keuzes worden gemaakt op het gebied van opleiding, loopbaan en dergelijke. Uitstroom Bij het vertrek van collega s zal gewerkt worden met een structuur van exitgesprekken. 4.3 Vrijwilligers In Het HOF in Salland is het niet alleen nodig om personeelsbeleid te hebben, tevens moet een goed vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Het HOF in Salland vindt het belangrijk de primaire processen zoveel mogelijk met professionals uit te voeren, maar ziet daarin een waardevolle aanvulling van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn niet alleen belangrijk, omdat het werk gedaan moet worden. Het op een zinvolle en aantrekkelijke manier een plek bieden aan vrijwilligers levert op zich een bijdrage aan de missie van Het HOF in Salland. Bovendien vormen vrijwilligers een belangrijke link met de lokale samenleving. Het HOF in Salland legt vast welke vrijwilligersfuncties er zijn. Deze lijst dient als basis voor de vrijwilligerscontracten, wanneer noodzakelijk. De vrijwilligers kunnen onderscheiden worden in denkers en doeners. De doeners worden betrokken bij het uitvoeren van projecten en evenementen en als gastheer/vrouw in het theater. De denkers hebben een meer adviserende rol in bijvoorbeeld de PR-commissie en de programmacommissie. Om vrijwilligers ten volle te kunnen benutten zal in vrijwilligers geïnvesteerd worden. Het vrijwilligersbeleid van Het HOF in Salland heeft de volgende uitgangspunten: Tegengaan van versnippering door duidelijke afspraken over minimale inzet te maken (aantal dagdelen per maand, aantal uren binnen een project of iets dergelijks). Met (groepen van) vrijwilligers worden jaarlijkse voortgangsgesprekken gevoerd. Er is een vrijwilligersscholingsbeleid. Er wordt gestreefd naar een gedifferentieerde leeftijdsopbouw van de (vrijwilligers)teams. Vrijwilligers maken onderdeel uit van de organisatie en dienen derhalve op de hoogte te worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen en beleidsvoornemens. In een aantal gevallen worden de rechten en plichten van vrijwilligers vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Er is een goede verzekering voor vrijwilligers. Er is een actief wervingsbeleid voor vrijwilligers. Het is mogelijk om langdurig dan wel op projectbasis vrijwilligerswerk te doen.

13 Training en opleiding Binnen Het HOF in Salland moet voor medewerkers voldoende mogelijkheid zijn zich te ontwikkelen, zodat ze blijvend een bijdrage kunnen leveren. Zoals eerder gezegd, geldt dit ook voor vrijwilligers.

14 14 Hoofdstuk 5 Middelen 5.1 Inleiding Het HOF in Salland kent twee belangrijke inkomsten: omzet uit de diverse klantengroepen en subsidie, met name van de gemeente Raalte. De omzet die wordt gerealiseerd bij diverse klantengroepen is divers, het gaat om ticketverkoop en abonnementen, maar ook om zaalverhuur en horeca. De gemeente financiert Het HOF in Salland om bepaalde functies uit te voeren en is daarmee opdrachtgever van Het HOF in Salland voor de betreffende functies. 5.2 Eigendommen In 2006 is de gemeente Raalte eigenaar geworden van het HOF in Salland door het aan te kopen van de Zwolse Poort. HOF in Salland is huurder en gebruiker van de accommodatie. 5.3 Eigen inkomsten Het HOF in Salland heeft verschillende inkomsten: Recettes (voor theater- en voorstellingen, locatieprojecten, tentoonstellingen en lezingen/informatieavonden). Inkomsten uit educatieve activiteiten (zogenaamde vouchers). Verhuur van ruimtes tegen marktconform (bedrijven en particulieren) of gereduceerd (verenigingen en dergelijke) tarief. Horeca. Sponsoring. Donaties. Subsidies. 5.4 Sponsoring Sponsoring is voor HOF in Salland erg belangrijk, met name voor het aanbod van kwalitatieve professionele theatervoorstellingen. Bovendien ziet HOF in Salland sponsoring als een uitdrukking van draagvlak voor haar activiteiten in de lokale samenleving. Het HOF in Salland wil het sponsorbeleid voor de organisatie nieuw opzetten, waarbij twee mogelijke sponsortypen worden onderscheiden: Meerjarige sponsoren voor de organisatie als geheel Activiteitensponsoring

15 15 Hoofdstuk 6 Processen 6.1 Kernprocessen De kernprocessen van HOF in Salland liggen in de producten theater, advisering en verhuur. 6.2 Ondersteunende processen Naast de kernprocessen is een aantal ondersteunende processen te onderscheiden. Administratie: onder administratie vallen financiële, salaris- en personeelsadministratie. De financiële administratie wordt met behulp van een online Boekhoudprogramma (Exact) zelf gedaan, evenals de codering, kleine kashandelingen en dergelijke. De salarisadministratie is uitbesteed. Automatisering: ten eerste is er de kantoorautomatisering voor het eigen personeel. Daarnaast iser een kaartverkoopsysteem. Marketing en communicatie: dit is weliswaar een ondersteunend proces, maar het is essentieel voor het goed kunnen uitvoeren van de kernfuncties. Het is een directieverantwoordelijkheid om de contouren van het corporate communicatiebeleid te bepalen waarbinnen de profilering van de activiteiten van Het HOF in Salland kan plaatsvinden. De uitwerking ligt bij het hoofd Communicatie die werkt voor de gehele organisatie. Gebouwbeheer en onderhoud: dit ligt niet in handen van Het HOF in Salland zelf, maar wordt uitgevoerd door de gemeente. Klein onderhoud wordt door de eigen technici verricht of uitgevoerd door derden.

16 16 Hoofdstuk 7 Resultaten 7.1 Inleiding Onderdeel van de professionalisering van HOF in Salland is het zo concreet mogelijk benoemen van de doelstellingen waarvoor directie en medewerkers van HOF in Salland zich gesteld zien. Belangrijkste opdrachten voor HOF in Salland zijn het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod en publieksbereik. 7.2 Draagvlak Het maatschappelijk draagvlak voor Het HOF in Salland is van cruciaal belang. Draagvlak wordt voor een groot deel bepaald door berichten in de pers en berichten in de politiek. Het resultaat dat HOF in Salland op dit vlak wil boeken is het volgende: de resultaten van de stichting HOF in Salland, de activiteiten van HOF in Salland, het handelen en de communicatie van Raad van Toezicht, directie en medewerkers, de onderlinge samenwerking en de communicatie daarover geven aanleiding tot positieve berichten in pers en politiek. Dit vereist een pro-actief communicatiebeleid.

17 17 Bijlage 1: Organigram Het HOF in Salland

18 18 Tijdpad actielijst

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting BuytenDelft

Beleidsplan Stichting BuytenDelft Beleidsplan Stichting BuytenDelft Januari 2016 Versie 6 januari 2016 Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Statutaire doelstelling... 3 2.2 Afwezigheid winstoogmerk... 3 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving

27 oktober Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving 27 oktober 2016 Toelichting verzelfstandigingen t.b.v. Commissie Samenleving Inhoud Terugblik Beleidsuitgangspunten Bedrijfsplan Algemene uitgangspunten Theater, Sport en gecombineerd Wat moet er nog gebeuren

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD

STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD STICHTING THEEHUIS BEGRAAFPLAATS EMMELOORD Beleidsplan 2013-2018 Voorwoord Het Theehuis op de begraafplaats te Emmeloord is op 25 september 2012 in gebruik genomen en op 6 december 2012 officieel geopend.

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie