Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway"

Transcriptie

1 Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

2 Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft Skyway haar gedachtegoed laten rijpen en is een mooi palmares opgebouwd dat wereldwijd veel erkenning heeft opgeleverd. Er is een groot netwerk opgebouwd, een sterk imago en een vernieuwend kwaliteitsconcept. Inmiddels is Skyway op een punt gekomen dat op basis van hetgeen is opgebouwd in het verleden, gekeken is naar wat de richting moet zijn voor de komende (10) jaren. In deze notitie is de strategische richting voor de komende jaren vastgelegd. Belangrijk punt daarbij is dat Skyway de commerciële waarde van hetgeen zij doet, optimaal benut. In het verleden is namelijk gebleken dat het gedachtegoed en de ontwikkelde concepten van Skyway steeds vaker werden gekopieerd, niet altijd met de juiste insteek. De komende tijd zal Skyway de commerciële waarde van haar activiteiten zoveel mogelijk zelf exploiteren, om zo minder financiële afhankelijkheid te gaan kennen. Strategie en beleid Missie De inhoudelijke drijfveer van de medewerkers van Skyway is de overtuiging dat (in principe) alles mogelijk is. Mensen leven vaak in een beschermde omgeving waarbij ze niet kijken naar wat ze allemaal met hun talenten kunnen bereiken. Er liggen tal van onmogelijkheden die mogelijk gemaakt kunnen worden als mensen getriggerd worden om hun talenten de vrije loop te laten gaan. Die nog meer mogelijk gemaakt kunnen worden als anderen in hun talenten en kwaliteiten overtuigd worden. Skyway wil een verschil maken in de levens van mensen, ze inspireren en te laten participeren in de samenleving. De doelgroepen worden bewust gemaakt van het mogelijke en denken daarbij niet meer in de grenzen van hun kunnen, maar juist out of the box, wat ze met hun talenten allemaal wel kunnen bereiken. Zeggen dat je iets niet kan bestaat niet, alles kan als je maar wilt! Visie Er ontstaat empowerment 1 doordat mensen iets volbrengen waar ze in de eerste instantie niet van dachten dat het mogelijk was. Ze voegen iets extra s toe aan hun leven, enerzijds als individu anderzijds voor de wereld. Mensen werken mee omdat het voor hen een toegevoegde waarde bevat, niet uit medelijden. Skyway wil ervoor zorgen dat mensen wereldwijd worden gemotiveerd en geïnspireerd in het organiseren van activiteiten die zowel de deelnemers als de medewerkers laten zien dat er veel meer mogelijk is dan zij vaak denken. Door onszelf en alle andere medewerkers steeds weer de volgende vragen te laten stellen: - What s in it for me? - What s in it for them? - What s in it for the rest of the world? 1 Empowerment houdt in dat mensen door woord en daad willen overbrengen dat er veel mogelijk is, specifiek gericht op mensen die denken weinig te kunnen. Dus de mentaliteit en daadkracht van anderen versterken.

3 Doelstelling Skyway wil in de komende tien jaar bereikt hebben dat er op elk continent en in zoveel mogelijk landen organisaties ontwikkeld zijn, franchises zijn ontstaan, die activiteiten als muziekevenementen voor doven (en horenden) organiseren of culturele belevingen voor (verstandelijk) beperkten (en niet-beperkten) en zintuigprikkelende faciliteiten exploiteren in zowel culturele organisaties als in de dienstverlenende sector. Ook in Nederland, waarbij andere organisaties per stad kartrekkers en verantwoordelijken worden en Skyway fungeert als hulpdesk. Strategie Skyway wil haar doelstelling bereiken door in de komende periode: - Opzetten Skyway communities, partnerorganisaties en een Possibilizers-database. - Organiseren Sencities, Senselfs en KIDS-projecten door partnerorganisaties, in samenwerking met de Skyway Foundation. - Onder de noemer van Skyway Academy: het aanbieden van de Skyway filosofie (iedereen kan het onmogelijke mogelijk maken) in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de vorm van presentaties of workshops. - Onder de noemer van 6Dcreations: de commerciële waarde van de activiteiten en diensten exploiteren en terug laten vloeien naar de eigen organisatie. Daarbij de zintuigprikkelende faciliteiten en (marketing)activiteiten aanbieden in de entertainmentindustrie, in het sociale welzijnscircuit en de reguliere evenementenmarkt. - Onder de noemer van Signway: het aanbieden van toegankelijke vrijetijdsbesteding (in de meest brede zin van het woord) aan derden, waarbij meerwaarde voor iedereen het uitgangspunt is. Diensten en ondersteunende processen Skyway levert de volgende diensten: 1. Ontwikkelen, adviseren en verbinden (franchise van activiteiten) Dit proces omvat het voeren van gesprekken met belangrijke partners over mogelijke ontwikkelingen, het adviseren van deze partijen en het verbinden van deze partijen aan activiteiten binnen Skyway, dan wel in contact brengen met andere culturele partijen. Dit alles met als doel om de missie van Skyway te bereiken. 2. Inspireren, motiveren en stimuleren (Skyway Academy) Dit proces heeft als doel mensen te triggeren om het onmogelijke mogelijk te maken in eigen leven of leefomgeving, dit door het geven van bijv. workshops en lezingen. 3. Ontwikkeling innovatieve zintuigprikkelende concepten (6Dcreations) Door samenwerking met diverse partners worden nieuwe concepten onderzocht en ontwikkeld om de totale zintuigbeleving te vergroten. 4. Realisatie toegankelijkheid (Signway) Door samenwerking met diverse partners in de vrijetijdssector wordt toegankelijkheid gerealiseerd, waarbij meerwaarde voor alle bezoekers de leidraad is. Ondersteunende processen: 1. Verantwoording (subsidieverstrekkers en fondsen) Dit proces omvat het opstellen van inhoudelijke en financiële plannen en rapportages zodanig dat deze voldoen aan de eisen van subsidiegevers en fondsen.

4 2. Marketing en Publiciteit Dit proces is gericht op relatiebeheer publiek, relatiebeheer overheid, relatiebeheer fondsen en sponsoren, relatiebeheer pers/media, verkoop tickets, cursussen en dergelijke. Dit proces omvat alle activiteiten, persberichten, brochures, folders, website, die erop zijn gericht om (potentieel) publiek en afnemers van het aanbod van Skyway (producten en diensten) te werven, te binden en te vergroten. 3. Secretariaat Het secretariaat omvat alle activiteiten die samenhangen met schriftelijke correspondentie (exclusief correspondentie over inschrijvingen en financiën) en het organiseren van bijeenkomsten en het beheren van agenda s. 4. Presentaties/workshops Inspiratie(colleges) voor bedrijven en instellingen. Het zijn presentaties over de werkwijze van Skyway waar wordt toegespitst op de gedachten en visies binnen Skyway. Hoe bijv. een gehele organisatie kan werken vanuit één gedachte. 5. Voorbeeldfunctie zorgsector Stichting Skyway is met haar innovatieve concepten een voorbeeld voor andere bedrijven in de zorgsector waar zorg met cultuur gecombineerd wordt. 6. Platform voor jongeren (met handicap) Skyway biedt jongeren (met handicap) een platform waar zij zichzelf en hun (bijv. de doven) cultuur kunnen presenteren en ook zelf de mogelijkheid hebben om werkzaam te zijn binnen projecten. Medewerkers en sturing De algemeen directeur, zakelijk leider, directeur toegankelijkheid, communicatiemanager, productieleider, opleidingsdirecteur, (dove) trainer en medewerker back-office van Skyway werken op projectbasis. Zij werken alle acht op freelance basis en worden ondersteund door een stagiair. De directeur en zakelijk leider starten projecten en zoeken partners voor deze projecten, of ze worden benaderd om medewerking aan een project te verlenen. Skyway werkt vanuit een maatschappelijke opdracht. Het zijn de medewerkers die er voor zorgen dat die opdracht, en de diensten die daar uit volgen, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het dagelijkse werk in Skyway wordt gecoördineerd door de algemeen directeur en de zakelijk leider. Deze coördineren weer de projectmedewerkers die worden ingezet voor de verschillende projecten van Skyway. De coördinatie van de projectmedewerkers is gebaseerd op de missie, visie en strategie van Skyway. In het primaire proces zet Skyway geen vrijwilligers in. Echter, bij de organisatie van tal van activiteiten zullen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Voor alle vrijwilligers geldt dat Skyway met hen een vrijwilligersovereenkomst sluit. Skyway staat terughoudend tegenover het verstrekken van vergoedingen aan vrijwilligers, in sommige gevallen kan daartoe worden besloten. In ieder geval zal een passende verzekering voor vrijwilligers worden afgesloten. De directeur van Skyway werkt onder toezicht van een raad van bestuur met drie leden. Het bestuur wordt samengesteld door de directeur en zakelijk leider. Het bestuur heeft een toezichthoudende functie. In de statuten van de stichting staat de bevoegdheid van het bestuur precies beschreven. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen en bevoegdheden en zij zijn voornamelijk bezig met de strategie en beleid van Stichting Skyway.

5 Financiën Skyway heeft de volgende inkomstenbronnen, om meer en meer onafhankelijk te worden: 1. Recettes (programmering) activiteiten/evenementen Hierbij gaat het om de inkomsten verworven uit de ticketverkoop tijdens een activiteit of evenement. 2. Subsidies en Fondsen De particuliere fondsen zijn de belangrijkste subsidieverstrekkers van Skyway. Voor speciale, incidentele projecten zal Skyway ook op andere partners een beroep doen, zoals de provinciale en landelijke overheid (via een aantal fondsen) en een aantal gemeenten. 3. Sponsoring Skyway zet in op activiteitensponsoring, Skyway vraagt bijdragen voor incidentele of series activiteiten van sponsoren. Daarbij valt te denken aan bijzondere evenementen. Voor de sponsoring is een sponsorplan opgesteld. 4. Merchandise Activiteiten van Skyway leiden tot een groep volgers, die ook graag de gedachte van, het concept, Sencity en/of Senself willen uitdragen. Merchandise zorgt hierbij voor inkomsten. 5. Vrienden van/crowd De mogelijkheid om Possibilizer te worden en te genieten van de vele mooie dingen die (het netwerk van) Skyway aanbiedt kent jaarlijkse en incidentele bijdragen van vrienden van de stichting. 6. Fees/provisie ivm franchise van activiteiten Skyway heeft met diverse partners een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij zij een bepaald percentage van de opbrengst uit samenwerking ontvangt voor diensten/producten overeengekomen. 7. Skyway Academy De medewerkers van Skyway worden op basis van een uurtarief uitgehuurd voor het geven van lezingen, presentaties en workshops. Kennis en kunde van het netwerk wordt commercieel vertaald richting potentiële klanten. 8. Bundelen van activiteiten Door het bundelen van projecten als Sencity, Senself en KIDS, onder 1 vleugel, kent Skyway de mogelijkheid tot gedeelde overheadkosten. Zo zijn er bijvoorbeeld lage feeovereenkomsten mogelijk met de freelancers, die voor langere periode dan 1 project verbonden kunnen zijn met het werk van de stichting. 9. 6Dcreations en Signway Door zowel zintuigprikkelende projecten voor derden, als toegankelijke projecten voor derden te realiseren met het netwerk van stichting Skyway kent dit een kostenverlaging van overheadkosten. Ook gebruik van bijvoorbeeld dezelfde huisvesting zorgt voor gedeelde (en dus lagere) overheadkosten.

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2014-2016 Bring the Elephant Home Goedgekeurd door het bestuur op 17 maart 2014 1. INLEIDING... 2 2. MISSIE, VISIE EN ETHISCHE CODE... 3 2.1 MISSIE... 3 2.2 VISIE BRING THE ELEPHANT HOME...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei

Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei Toekomstvisie Colofon Opdrachtgever VVV Soest VVV Utrechtse Heuvelrug VVV/RBT Vallei Gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtnemer

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid.

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. De Stichting Kunst & Zaken houdt zich sinds haar oprichting bezig

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie