Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van subactiviteiten in ESF online"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters 9 6. Vastleggen van deelnemerrealisaties met het gebruik van subactiviteiten Vastleggen van personele realisaties met het gebruik van subactiviteiten Vastleggen van kostenrealisaties met het gebruik van subactiviteiten Vastleggen van deelnemeractiviteiten bij het gebruik van subactiviteiten Rapportages met subactiviteiten Subactiviteiten Vanaf 2009 is in ESF online een optie opgenomen om deelnemersresultaten en realisaties gespecificeerder vast te leggen middels subactiviteiten. Subactiviteiten zijn door de gebruiker zelf gedefinieerde activiteiten onder een projectkostensoort. Om van deze optie gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dit aan ECG kenbaar te maken voordat er realisaties worden ingevoerd in ESF online. Subactiviteiten worden door de gebruiker zelf gedefinieerd onder het menu Projectinstellingen Activiteiten. Vervolgens kunnen één of meerdere deelnemers aan de subactiviteit worden gekoppeld. Ook is het mogelijk via het menu Deelnemers Deelnemeractiviteiten per individuele deelnemer één of meerdere subactiviteiten te koppelen aan de betreffende deelnemer. Wanneer de deelnemers aan de subactiviteiten zijn gekoppeld kunnen ook de realisaties op subactiviteit worden geregistreerd. Let wel, u bent daarna genoodzaakt om binnen het betreffende project met subactiviteiten te werken en kunt u in veel gevallen niet terugvallen op een registratie op projectkostensoort. Beslist u in een zeer vroeg stadium om het gebruik van subactiviteiten terug te draaien dan kan dat enkel door eerst alle als zodanig vastgelegde realisaties ongedaan te maken waarna de applicatiebeheerder de optie weer kan uitschakelen. 1

2 2. De opbouw van subactiviteiten in ESF online Schematisch ziet het er als volgt uit: De inhoud van de gele blokken is dus door de eindgebruiker zelf in te vullen. Let wel, de door de eindgebruiker te registreren subactiviteiten moeten subsidiabele activiteiten betreffen. Het opvoeren van een niet subsidiabele activiteit kan leiden tot het integraal afkeuren van alle realisaties die hierop geboekt zijn. Het gebruik van subactiviteiten heeft tot gevolg dat u: 1. Deelnemerresultaten verwerkt op het niveau van subactiviteit. 2. Indien u met roosters werkt de betreffende subactiviteit als Vak kunt inroosteren. 3. Handmatig ingevoerde personeelsrealisaties, deelnemersrealisaties en kostenrealisaties op subactiviteitsniveau kunt vastleggen. 4. Lijsten kunt genereren die informatie verschaffen op subactiviteitsniveau. ESF online blijft echter in rapportages de kosten verwerken op het niveau van activiteitprojectkostensoort en dus niet op het niveau van subactiviteiten. Voorwaarde voor het gebruik van subactiviteiten is dat er nog geen realisaties mogen zijn vastgelegd. In deze beschrijving gaan wij ervan uit dat u inmiddels bekend bent met het koppelen van deelnemers en personeelsleden aan een project. 2

3 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online Subactiviteiten kunt u aanmaken door in het tabblad Projecten onder de rubriek Projectinstellingen links in uw scherm te drukken op het onderdeel Activiteiten, zie het scherm hieronder. Om een subactiviteit toe te voegen, drukt op de knop Toevoegen en het scherm hieronder verschijnt. 3

4 Vul in bovenstaand scherm nauwkeurig de gegevens in. In ons voorbeeld vullen we onderstaande gegevens in. Een subactiviteit dient dus deel uit te maken van een bestaande activiteit en de daaraan verbonden Projectkostensoort. (Zie het hiervoor getoonde schema.) Wij adviseren om codes te gebruiken die uniek zijn waarbij zoveel mogelijk duidelijk wordt vanuit de eerste vier karakters van de code. Dit is van belang voor kolommen waarbij het aantal getoonde karakters beperkt wordt weergegeven en tevens voor gebruik bij de roostermethodiek. Daar worden de eerste vier karakters van de gekozen subactiviteit gekopieerd naar Vak. In bovenstaand voorbeeld zou dus EngB gekopieerd worden naar vak waaruit voldoende is af te leiden dat het het vak Engels voor beginners betreft. Voordat u begint met subactiviteiten doet u er verstandig aan om eerst de gewenste subactiviteiten op papier uit te werken. De Lijst zou er als volgt uit kunnen zien: Subactiviteiten project Activiteit: 21 ITB Projectkostensoort: 201 Scholing en Training Code Crebo/.. Activiteit Startdatum Einddatum EngBG Engels voor beginners EngBG Engels voor beginners EngGV Engels voor gevorderden EngGV Engels voor gevorderden EngGV Engels voor gevorderden Enz. 4

5 Echter, indien we de code uniek willen zien bij roosters dan zijn bovenstaande codes niet goed gekozen. De codes in dit voorbeeld zullen bij roosters om technische redenenworden afgekort tot EngB en EngG. Willen we een unieke weergave dan kunnen we beter kiezen voor EnB1, EnB2, EnG1, EnG2, EnG3 enz. De startdatum en einddatum geven de mogelijkheid om controles uit te voeren of realisatiedatum en cursusdatum wel met elkaar in overeenstemming zijn. De begin en einddatum van de subactiviteiten dienen binnen de projectperiode waarin directe activiteiten met deelnemers plaatsvinden te vallen. Het vinkje Actief in het scherm geeft aan dat de code als subactiviteit in dit project getoond mag worden. Nadat alles is ingevuld, drukt u op de knop Opslaan en u keert terug in het overzichtsscherm van subactiviteiten. Het aantal subactiviteiten dat u kunt registreren onder de combinatie van een activiteit en een projectkostensoort is onbeperkt. Vul echter enkel reële subactiviteiten in welke in overeenstemming zijn met de ESF aanvraag die u heeft ingediend en is goedgekeurd. Het is mogelijk om gedurende de projectlooptijd nieuwe subactiviteiten toe te voegen. 5

6 Voorbeeld van subactiviteiten in het kader van actie B projecten: Projectkostensoort: Indicatiestelling: Door gebruiker gedefinieerde subactiviteiten: INT Intakegesprek NiT Niveautest Projectkostensoort: Individuele trajectbegeleiding: Subactiviteit: ITB Individuele trajectbegeleiding Activiteit: Scholing en Training Projectkostensoort: Arbeidsoriëntatie en EVC Subactiviteiten: BeK Beroepskeuze EVC EVC Projectkostensoort: Arbeidsmarktgerichte training: Subactiviteiten: SoV Sollicitatievaardigheden SCV Training sociale- en communicatieve vaardigheden Projectkostensoort: Arbeidsmarktgerichte scholing: Subactiviteiten: BMe Basisvaardigheden metaal MM1 MIG/MAG 1 MM2 MIG/MAG 2 AKAH AKA Hout enz Projectkostensoort: Ondersteunende scholing en training arbeid: Subactiviteiten: Budg Budgettering MaO Maatschappelijke oriëntatie enz. 6

7 4. Deelnemer(s) koppelen aan een subactiviteit LET OP: Aan een subactiviteit kunt u alleen deelnemers koppelen die al gekoppeld zijn aan het project (projectdeelnemer). U kunt een projectdeelnemer koppelen aan één of meerdere subactiviteiten waaraan de betreffende projectdeelnemer deelneemt. Door deelnemers te koppelen aan een subactiviteit wordt de mogelijkheid geboden om in relatie tot de betreffende deelnemer alleen die subactiviteiten in het project te tonen die voor deze deelnemer van toepassing zijn. LET OP: Deze relatie wordt niet gelegd binnen roosters en de daar vast te leggen roosteractiviteiten! Selecteer de subactiviteit waaraan deelnemers gekoppeld dienen te worden, zoals hierboven is weergegeven en druk vervolgens in het middenscherm op de knop Deelnemers onder de getoonde subactiviteiten. U kunt vervolgens links de deelnemers selecteren die u wilt koppelen aan deze subactiviteit. 7

8 Nadat u de deelnemers met behulp van de pijl > naar rechts heeft verplaatst, drukt u op de knop Opslaan. De deelnemers rechts in het scherm worden hierbij gekoppeld aan de betreffende subactiviteit en u keert terug in het overzicht van subactiviteiten. 8

9 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters Subactiviteiten kunt u door middel van onderstaande stappen vastleggen in ESF Online. In deze beschrijving gaan wij ervan uit dat u weet hoe de roostermethodiek werkt. Indien een roosteractiviteit wordt vastgelegd of gemuteerd krijgt u een scherm te zien zoals hieronder weergegeven. Doordat u heeft gekozen voor Subactiviteiten wordt in de roosteractiviteit nu ook Subactiviteit getoond. Hier kunt u uit een dropdown een door u vastgelegde subactiviteit kiezen. Na uw keuze zullen de eerste letters van de gekozen subactiviteit worden weergegeven in het veld VAK. Indien er geen directe relatie is tussen Subactiviteit en Vak kunt u de weergave in Vak ongedaan maken en hier uw eigen invulling aan geven. LET OP: Er is geen relatie tussen de eerder gelegde koppeling van deelnemers aan een subactiviteit en de hier getoonde roosteractiviteit. De in de roosteractiviteit getoonde en gekoppelde deelnemers (zoals hierboven getoond) hoeven dus niet overeen te komen met de aan de subactiviteit gekoppelde deelnemers. 9

10 6. Vastleggen van deelnemerrealisaties met het gebruik van subactiviteiten Het is naast het inroosteren van deelnemers met subactiviteiten, ook mogelijk om individuele realisaties op het niveau van deelnemer vast te leggen met een subactiviteit. Selecteer Deelnemer realisaties in de rubriek Realisaties en u ziet onderstaand scherm, waar u alle deelnemers ziet die gekoppeld zijn aan dit project. Zoals u hierboven ziet, zijn er negen deelnemers die allemaal ESF deelnemer zijn en allen geen realisaties hebben. Om een realisatie voor een deelnemer vast te leggen, selecteert u een deelnemer en u krijgt onderstaand scherm te zien. Druk vervolgens op de knop Realisaties en u ziet dat er geen realisaties staan. (Overigens ziet u dat ook in bovenstaand scherm, de meest rechtse kolom onder het kopje #Rea. In bovenstaand voorbeeld ziet u allemaal nullen staan, dat wil zeggen dat iedereen nog nul realisaties heeft.) 10

11 Om een realisatie toe te voegen, drukt u op de knop Toevoegen en u ziet onderstaand scherm, waar u Activiteit, Project kostensoort en Subactiviteit kunt selecteren. Nadat u in bovenstaand scherm een activiteit heeft gekozen, toont ESF online onder projectkostensoort enkel de kostensoorten die onder deze activiteit vallen. Kiest u daaruit de bij deze realisatie behorende kostensoort, dan toont ESF online u bij Subactiviteiten enkel die subactiviteiten die onder deze projectkostensoort in ESF online zijn geregistreerd. Op deelnemerniveau worden hierbij enkel de subactiviteiten getoond waaraan de deelnemers is gekoppeld. Er kunnen dus op realisatieniveau geen subactiviteiten worden geselecteerd waaraan deze specifieke deelnemer niet deelneemt. 11

12 Het is om technische redenen niet mogelijk dat u eerst een subactiviteit kiest en dat ESFonline daarbij automatisch de bijbehorende projectkostensoort en activiteit invult! Nadat u de juiste keuzes hebt gemaakt, drukt u op de knop Opslaan om deze realisatie aan deze deelnemer toe te voegen en u keert terug in het overzicht van deelnemerrealisaties. 12

13 7. Vastleggen van personeelsrealisaties met het gebruik van subactiviteiten Het is ook mogelijk om subactiviteiten aan personeelsleden vast te leggen in ESF Online. Selecteer Personeel realisaties in de rubriek Realisaties en u ziet onderstaand scherm, waar u alle personeelsleden ziet die gekoppeld zijn aan dit project. Om een realisatie voor een personeelslid vast te leggen, selecteert u een personeelslid en u krijgt onderstaand scherm te zien. 13

14 Druk vervolgens op de knop Realisaties en u ziet dat er geen realisaties staan. (overigens ziet u dat ook in bovenstaand scherm, de meest rechtse kolom onder het kopje #Rea. In bovenstaand voorbeeld ziet u allemaal nullen staan, dat wil zeggen dat bij iedereen nog nul realisaties zijn geregistreerd.) Om een realisatie toe te voegen, drukt u op de knop Toevoegen en u ziet onderstaand scherm, waar u een aantal gegevens moet invoeren. 14

15 Nadat u in bovenstaand scherm een activiteit heeft gekozen, toont ESF online onder projectkostensoort enkel de kostensoordten die onder deze activiteit vallen. Kiest u daaruit de bij deze realisatie behorende kostensoort, dan toont ESF online u bij Sub.activiteiten enkel die subactiviteiten die onder deze projectkostensoort in ESF online zijn geregistreerd. Het is om technische redenen niet mogelijk dat u eerst een subactiviteit kiest en dat ESFonline daarbij automatisch de bijbehorende projectkostensoort en activiteit invult! Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, drukt u op de knop Opslaan om deze realisatie aan het personeelslid toe te voegen en u keert terug in het overzicht van personeelrealisaties. 15

16 8. Vastleggen van kostenrealisaties met het gebruik van subactiviteiten Het is ook mogelijk om subactiviteiten aan te geven bij een kostenrealisatie in ESF Online. Klik in de rubriek realisaties links op de knop kosten en druk vervolgens in het middenscherm op de knop Toevoegen. 16

17 Nadat u in bovenstaand scherm een activiteit heeft gekozen, toont ESF online onder projectkostensoort enkel de kostensoorten die onder deze activiteit vallen. Kiest u daaruit de bij deze realisatie behorende kostensoort, dan toont ESF online u bij Sub.activiteiten enkel die subactiviteiten die onder deze projectkostensoort in ESF online zijn geregistreerd. Het is om technische redenen niet mogelijk dat u eerst een subactiviteit kiest en dat ESFonline daarbij automatisch de bijbehorende projectkostensoort en activiteit invult! Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, drukt u op de knop Opslaan om deze kostenrealisatie toe te voegen. 17

18 9. Vastleggen van deelnemeractiviteiten bij het gebruik van subactiviteiten Indien een subactiviteit een cursus betreft met een begin en een einddatum waarvoor een certificaat behaald kan worden of een certificaat van deelname kan worden verstrekt dan kan dit als deelnemeractiviteit worden geregistreerd. Dit heeft tevens tot gevolg dat bij de invoer van niet roostergebonden deelnemersrealisaties bij de betreffende deelnemer uitsluitend die subactiviteiten worden getoond waaraan deze deelnemer is gekoppeld. Het vastleggen van een deelnemeractiviteit middels de rubriek deelnemers activiteiten is dus hetzelfde als de hiervoor beschreven methode om deelnemers te koppelen aan een subactiviteit. Met dien verstande dat hier eerst een deelnemer wordt gekozen en daar vervolgens een (sub)activiteit aan wordt gekoppeld en de hierboven beschreven methode eerst een subactiviteit gekozen wordt en daar één of meer deelnemers aan worden gekoppeld. Het resultaat van beide handelingen is dus hetzelfde. Selecteer een deelnemer en druk vervolgens links in de rubriek Projectinstellingen Deelnemers op de knop Deelnemer Activiteiten. Vervolgens opent zicht onderstaand scherm en zijn de deelnemeractiviteiten zichtbaar waaraan deze deelnemer al deelneemt. Klikken we vervolgens op de knop Activiteiten 18

19 Dan krijgen we links alle activiteiten te zien die binnen dit project onder Subactiviteiten zijn geregistreerd en waar deze deelnemer nog niet aan deelneemt. Slepen we vervolgens d.m.v. de knop >> Engels voor Beginners naar rechts 19

20 En drukken we op de knop Opslaan dan wordt deze subactiviteit als deelnemeractiviteit aan deze deelnemer gekoppeld. Vanuit bovenstaand scherm kunnen we bij de deelnemer het behaalde resultaat op de betreffende activiteit vastleggen. Selecteer de activiteit waarvoor het resultaat vastgelegd moet worden en druk vervolgens op de knop Wijzigen. U krijgt dan in onze situatie de te bewerken gegevens voor deze deelnemer voor deze activiteit te zien. 20

21 De getoonde typen certificaten zijn afhankelijk van hetgeen op een hoger niveau voor deze projecten is vastgelegd in ESF online. We leggen vervolgens vast dat de cursist de cursus Engels voor beginners heeft afgerond. Vervolgens drukken we op de knop Opslaan 21

22 Let op: Indien binnen dit project voor de vastlegging van subactiviteiten is gekozen dan kunnen hier geen items worden vastgelegd op het niveau van projectkostensoorten. Is dit echter wel noodzakelijk dan zal de betreffende projectkostensoort binnen dit project ook als subactiviteit moeten worden geregistreerd. Een subactiviteit heeft meer kenmerken dan hetgeen bij de deelnemer wordt getoond. Kijken we in de rubriek Projectinstellingen onder de knop Activiteiten dan zien we de bij deze cursus behorende crebocode, de periode waarbinnen deze cursus binnen dit project is/wordt uitgevoerd, onder welke hoofdactiviteit en projectkostensoort deze (sub)activiteit wordt uitgevoerd en of de betreffende (sub)activiteit Actief is. Actief wil in dit verband zeggen of de (sub)activiteit als keuzemogelijkheid aan de eindgebruiker wordt getoond. 22

23 10. Rapportages met subactiviteiten Rapport ECG0089, Deelnemerrealisaties totalen met subactiviteiten Rapport ECG0090, Deelnemerresultaat per subactiviteit 23

24 Rapport ECG0091, Kostenrealisaties detail per subactiviteit Rapport ECG0092, Kostenrealisaties per subactiviteit 24

25 Rapport ECG0093, Urenrealisaties per deelnemer per subactiviteit Een rapportage urenrealisaties per personeelslid per subactiviteit is ten tijde van deze versie van de handleiding nog niet beschikbaar. 25

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Release notes. Versie 1.35 05 08 2010

Release notes. Versie 1.35 05 08 2010 Versie 1.35 05 08 2010 Het kopiëren van een begroting ten behoeve van een nieuw project is mogelijk. Deze toegevoegde functionaliteit is van belang voor organisaties die voor het opstellen van een nieuwe

Nadere informatie

Drukken we op de knop Kosten links in het scherm en voegen we een eerste realisatie in, dan krijgen we onderstaand scherm te zien.

Drukken we op de knop Kosten links in het scherm en voegen we een eerste realisatie in, dan krijgen we onderstaand scherm te zien. 11-1 Vastleggen van overige kosten (Tabblad Projecten Realisaties Kosten) Alle aan het project toe te rekenen kosten volgens regelgeving (met uitzondering van urenrealisaties eigen personeel en deelnemers)

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding WRAN systeem voor de wedstrijdorganisatie

Handleiding WRAN systeem voor de wedstrijdorganisatie Handleiding WRAN systeem voor de wedstrijdorganisatie Voor het bijhouden en verwerken van de wedstrijd heeft u nu het online systeem van de WRAN tot uw beschikking. In deze korte handleiding zullen de

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen

Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Met het maken van een offerte of factuur (document) kan op verschillende manier een korting worden gegeven, we zullen deze voor elke mogelijkheid navolgend behandelen.

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging 02-01-2014 1/ 6

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging 02-01-2014 1/ 6 Factuurreeksen Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1 Datum laatste wijziging 02-01-2014 1/ 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Boekjaar aanmaken... 4 1.1 Boekjaar aanmaken

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag...

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag... Pauzes registreren Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen. Voor veel organisaties is het noodzakelijk om de rusttijden

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Hoofdfiche wijzigen... 3 Mensen Toevoegen.... 3 Een project toevoegen... 5 Deelnemers en begeleiders aan projecten verbinden... 6 Vanuit het verslag

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal

Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Handleiding indienen subsidieaanvraag via het Webportaal Algemeen Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Dit doet u via het Webportaal van de managementautoriteiten. De website van dit webportaal is

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Om uw bestand (eenmalig) te importeren kunt u kontakt opnemen met bardiensten.nl op het email adres: info@bardiensten.nl

Om uw bestand (eenmalig) te importeren kunt u kontakt opnemen met bardiensten.nl op het email adres: info@bardiensten.nl Aan de slag (The Getting Started) Om snel aan de slag te gaan kunt u onderstaand stappenplan gebruiken. Dit stappenplan heeft tot doel om u te helpen bij het invoeren van het ledenbestand, het vaststellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Waar vind ik Mijn ANWB voor de zaak? 1. Ga naar anwb.nl/zakelijk. U bent op de homepage van ANWB voor de Zaak. 2. Klik op Mijn ANWB voor de Zaak onder het kopje

Nadere informatie

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Roosters instellen Locaties en Activiteiten Pasjes / druppels Weekstaten Wie is binnen Rapportages Roosters instellen Wanneer een medewerker weekstaten indient,

Nadere informatie

Handleiding Online toetsen Begeleider ROC

Handleiding Online toetsen Begeleider ROC Handleiding Online toetsen Begeleider ROC Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave Inloggen 2 Menuknoppen 2 Menu Opleidingen en Toetsmatrijzen 3 Menu Kandidaten 4 Menu Activiteitenoverzicht 5 Menu Resultaten

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Op https://aanvragen.meermetminder.nl

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Gebruikersinstructie:

Gebruikersinstructie: Gebruikersinstructie: Delen & Ontsluiten van Aantekeningen en Oplossingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Voor leerkrachten: aantekeningen en oplossingen delen 3 2.1 Pagina s met aantekeningen of oplossingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 1 Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten 1 Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 3 Stand naam en

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning 1 Inhoud Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning... 1 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Menu Personeelsplanning... 4 Instellingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Magister 6 voor leerlingen en ouders

Magister 6 voor leerlingen en ouders Magister 6 voor leerlingen en ouders Inhoud Inloggen... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Startschermen Magister 6 bij eerste inlog... 5 Schermen M6... 7 Vandaagscherm... 7 Agenda... 10 Aanwezigheid... 16 Cijferoverzicht...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING TEAMLEIDER

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING TEAMLEIDER WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING TEAMLEIDER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekadres Stavorenweg 4 2803 PT Gouda Correspondentie Postbus 309 2800 AH Gouda Versie: WIS Talent Manager 4.3 Publicatie:

Nadere informatie

Handleiding voor managers

Handleiding voor managers Handleiding voor managers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Via de website van De Schakel, http://www.tvdeschakel.nl, kunt u onder het kopje teeltregistratie TeeltCentraal inloggen op TeeltCentraal. Nadat u met de inlogcodes

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2

Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2 Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Observaties invoeren en bekijken 5 3.1. Naar een

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Explain-IT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten.

Explain-IT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten. Explain-IT examentool KSF Instructie voor het aanmaken van evenementen, het toevoegen van kandidaten en het verwerken van resultaten. Evenement: Kandidaat: Gebruiker: Klaarzetten toets: toets/examen medewerker

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Stappenplan De Amateurcoach. Inhoud

Stappenplan De Amateurcoach. Inhoud Inhoud Voorbereidingen De Amateurcoach... 3 Stap 1 Invoeren van teams & spelers in de database... 4 Stap 2 Samenstellen teams door Amateurcoaches... 5 Stap 3 Invoeren van wedstrijduitslagen & wedstrijddetails...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Aanpassing BTW-tarief naar 21% per

Aanpassing BTW-tarief naar 21% per Aanpassing BTW-tarief naar 21% per 1-10-2012 Zoals u weet zal per 1 oktober 2012 een wijziging in het hoge BTW-tarief plaatsvinden. Deze zal namelijk van 19% naar 21% worden verhoogd. Middels deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Versie 1.3 / 22 april 2016 Inhoud 1. Welkom bij Grant Manager... 3 2. Inloggen... 4 3. Handleiding en wachtwoord wijzigen... 6 4. Tijd schrijven... 7 5. Kosten en uitgaven... 12 6.

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie