Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant 2011-2015"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport VAD 2012 Convenant VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel T F

2 Index Resultaatgebied 1: Informatie, documentatie en advies 5 Opdracht 1: Aanbieden van informatie en documentatie aan algemeen publiek, 6 specifieke doelgroepen, preventiewerkers en intermediairs via website, telefoonlijn, bibliotheek, informatiemateriaal, enz. Opdracht 2: Verlenen van adviezen, prioritair aan overheid en aan wetenschappers. 11 Opdracht 3: Verlenen van informatie aan de media, proactief en reactief. 21 Resultaatgebied 2: Methodiekontwikkeling 25 Opdracht 4: Het ontwikkelen van methodieken en het aanpassen van bestaande 26 methodieken gericht op het voorkomen van gezondheidsschade door middelengebruik, voor drugpreventiewerkers en intermediairs. Resultaatgebied 3: Ondersteuning van implementatie 48 Opdracht 5: Het aanbieden van een ondersteuningsaanbod, prioritair voor de 49 drugpreventiewerkers in de CGG s, zoals vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen VAD en CGG s, en voor lokale preventiewerkers en intermediairs. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit sensibilisering, adviesverstrekking, coaching en begeleiding van (piloot)projecten die regio overstijgend zijn en/of waarbij verschillende maatschappelijke sectoren betrokken zijn. Het ondersteuningsaanbod staat in functie van de implementatie van methodieken. Resultaatgebied 4: Evaluatie van interventies 66 Opdracht 6: Het onderzoeken van de effectiviteit van de toegepaste methodieken 67 Opdracht 7: Organiseren van een leerlingenbevraging in secundaire scholen, die peilt 80 naar attitude en gedrag van leerlingen inzake middelengebruik en een evaluatie-instrument biedt voor het drugbeleid van de school Opdracht 8: Organiseren van een registratiesysteem dat gegevens verzamelt over de 83 activiteiten van drugpreventiewerkers. Resultaatgebied 5: Vorming en deskundigheidsbevordering 86 Opdracht 9: Peilen van de behoeften aan vorming en opleiding bij drugpreventiewerkers, 87 intermediairs en intermediairs in opleiding. Opdracht 10: Organiseren van een vormingsaanbod voor drugpreventiewerkers, 89 hulpverleners, intermediairs, en intermediairs in opleiding. VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

3 Het VAD voortgangsrapport 2012 geeft een overzicht van de activiteiten in Het voortgangsrapport rapporteert de activiteiten binnen de vijf resultaatsgebieden en tien opdrachten zoals beschreven in het inhoudelijk deel van de convenant Voor de rapportering werd elke opdracht opgedeeld in twee delen: indicatoren & voortgang. De basis van het indicatorenluik zijn de indicatoren per opdracht opgenomen in de convenant In enkele gevallen, indien noodzakelijk of relevant, wordt er verwezen naar activiteiten buiten de convenant. Het luik voortgang bespreekt en reflecteert over de criteria uit de convenant en blikt terug op het VAD-jaarplan Binnen dit luik worden verschuivingen of wijzigingen in de planning 2012 aangegeven en worden toekomstige activiteiten belicht (VAD-jaarplan 2013). Gezien de verschillende resultaatsgebieden procesmatig aan elkaar verbonden zijn wordt doorheen het document regelmatig verwezen naar andere resultaatsgebieden, opdrachten en indicatoren. VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

4 Resultaatgebied 1: informatie, documentatie en advies Opdracht 1 Criteria Indicatoren Aanbieden van informatie en documentatie aan algemeen publiek, specifieke doelgroepen, preventiewerkers en intermediairs via website, telefoonlijn, bibliotheek, informatiemateriaal, enz. De informatie is wetenschappelijk onderbouwd De informatie wordt zowel proactief als reactief gegeven De informatie wordt zoveel mogelijk gegeven door middel van de moderne interactieve weg De informatie wordt permanent geactualiseerd Het aanbod is bekend Het aanbod komt tegemoet aan de behoeften Het aanbod wordt gebruikt Gebruikers zijn tevreden Overzicht van de informatie- en documentatiekanalen Aantal bezoekers/informatievragen via website, bibliotheek en telefoon Overzicht nieuwe en geactualiseerde publicaties per doelgroep Aantal verspreide publicaties VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

5 Opdracht 1 Indicator 1: overzicht van de informatie- en documentatiekanalen A. Indicatoren 1. Websites 2. Telefoon (DrugLijn) 3. Bibliotheek 4. Publicaties Opdracht 1 Indicator 2: aantal bezoekers/informatievragen via website, bibliotheek en telefoon (jaaroverzicht google analytics) 1. Website Totaal aantal paginabezoeken onderdelen VAD websites Aantal unieke bezoekers VAD Aantal paginabezoeken VAD Aantal unieke bezoekers DrugLijn Aantal paginabezoeken DrugLijn Aantal unieke bezoekers Bekijk het eens nuchter Aantal paginabezoeken Bekijk het eens nuchter Aantal unieke bezoekers Acoolworld Aantal paginabezoeken Acoolworld Aantal unieke bezoekers Gratis Drank (offline maart 2012) Aantal paginabezoeken Gratis Drank (offline maart 2012) Aantal unieke bezoekers Boodschap in een fles (offline juli 2012) Aantal paginabezoekers Boodschap in een fles (offline juli 2012) Aantal unieke bezoekers Als je ouders drinken (offline juli 2012) Aantal paginabezoekers Als je ouders drinken (offline juli 2012) Aantal unieke bezoekers Maak jezelf niets wijs (gestopt per januari 2011) Aantal paginabezoekers Maak jezelf niets wijs (gestopt per januari 2011) Aantal unieke bezoekers Feest voor feestvierders (offline december 2012) Aantal paginabezoeken Feest voor feestvierders (offline december 2012) Aantal unieke bezoekers Feest voor feestpartners Aantal paginabezoeken Feest voor feestpartners Aantal unieke bezoekers Drugs in beweging Aantal paginabezoeken Drugs in beweging Aantal unieke bezoekers Partywise (offline oktober 2012) Aantal paginabezoeken Partywise (offline oktober 2012) VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

6 Aantal unieke bezoekers Quality Nights (online oktober 2012) Aantal paginabezoeken Quality Nights (online oktober 2012) Aantal unieke bezoekers het huis Aantal paginabezoeken het huis Aantal unieke bezoekers Hoeveel is teveel (gestopt per augustus 2011) Aantal paginabezoeken Hoeveel is teveel (gestopt per augustus 2011) Aantal unieke bezoekers ida-web Aantal paginabezoeken ida-web Aantal unieke bezoekers Qado Aantal paginabezoeken Qado Telefoon / DrugLijn: Aantal telefonische oproepen Aantal effectieve gesprekken Aantal beantwoorde s Aantal chatsessies Bibliotheek: Aantal ontleningen Aantal documentatieleveranties (Swetswise, Impala e.a.) Aantal website bibliotheek consultaties niet beschikbaar Opdracht 1 Indicator 3: overzicht nieuwe en geactualiseerde publicaties per doelgroep Overzicht nieuwe publicaties per doelgroep Algemene bevolking Stickers De DrugLijn Bekendmakingsmateriaal Meest gestelde vragen. Studeren en medicatie gaan niet hand in hand folder Zwart op wit bewezen: studenten amuseren zich ook zonder alcohol affiche Muziek/lachen/voetbal is mijn drug polsbandjes Muziek/lachen/voetbal is mijn drug polsbandjes op maat van jeugdorganisaties Muziek/lachen/voetbal is mijn drug postkaartjes Quality Night. Affiche Bekendmakingsmateriaal Quality Night. Infokaartje folder Quality Night. Stickers Bekendmakingsmateriaal Preventiewerkers en intermediairs (incl. overheid/wetenschap/hulpverlening) Middelengebruik en verstandelijke beperking voor de verslavingszorg Folder Middelengebruik en verstandelijke beperking voor de gehandicaptensector Folder Factsheet Quality Nights online informatiefiche BBC - fiche Alcohol online informatiebrochure BBC - fiche Cannabis online informatiebrochure BBC fiche illegale drugs online informatiebrochure Lokale monitor wetgeving alcohol beschikbaar op aanvraag Kalender 30 jaar VAD Bekendmakingsmateriaal Rock Zero spelmateriaal voor 14-15jarigen Veilig Feesten dossier Ge(s)laagd contact dossier (dossier over intrafamiliaal geweld) VAD en DrugLijn Jaarverslag Werkwijzer Vormingsaanbod najaar 2012 Werkwijzer Vormingsaanbod voorjaar 2013 (verspreid in najaar 2012) 1 Inclusief skypegesprekken 2 Bij de installatie van een nieuwe versie van KOHA in de loop van 2011 zijn de statistieken bij de programmaverantwoordelijke verloren gegaan en konden niet worden gerecupereerd. VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

7 Preventie van alcohol- en andere drugproblemen Monitoring van activiteiten 2011 ( Ginger ) rapport Leerlingenbevraging rapport AnD periodiek VAD Verschillende nieuwsbrieven voor professionelen (zie opdracht 5) Databank onderzoeksfiches - online Overzicht geactualiseerde publicaties per doelgroep Algemene bevolking Preventiewerkers en intermediairs Meest gestelde vragen. Speed Folder Meest gestelde vragen. Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken folder Meest gestelde vragen. Drugs en de wet folder Meest gestelde vragen. Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken folder Boodschap in een fles voor sporters Brochure Boodschap in een fles voor partners Brochure Boodschap in een fles voor mannen Brochure Recht op antwoord. Informatie voor ouders Brochure Preventiewerkers en intermediairs (incl. overheid/wetenschap/hulpverlening) Factsheet cannabis Juridische handvatten voor de hulpverlener bij het rapporteren aan justitiële medewerkers bij doorverwijzingen van meerderjarige druggebruikers Opdracht 1 Indicator 4: aantal verspreide publicaties Aantal verspreide publicaties Aantal bestellingen (facturen) Aantal verkochte publicaties Aantal gratis publicaties Aantal gedownloade publicaties Totaal aantal verspreide publicaties De aantallen verspreidde materialen zijn exclusief verspreiding in kader van Vlaams en federaal gesubsidieerde projecten. Verspreiding in kader van gecofinancierde EU projecten werden wel meegerekend. 4 EU project Wiseteens 5 Idem 4 VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

8 B. Voortgang Deze opdracht is een permanente taak binnen de uitbouw van VAD als expertisecentrum inzake alcohol- en andere drugproblematiek. De geleverde informatie is wetenschappelijk onderbouwd (gebruik van VAD-bibliotheek en toetsing bij experten). Het informatieaanbod wordt continue geactualiseerd (updates van websites en actualisatie bij herdrukken en bekendgemaakt via o.a. website, tijdschriften, gerichte mailings, vormingen (zie Resultaatsgebied III, Opdracht 5: Implementatie). Op regelmatige tijdstippen checken we de bruikbaarheid, toepassingsgraad en noden (Resultaatsgebied IV, Opdracht 6). De basis voor nieuwe/herwerkte producten zijn signalen en noden van professionelen en algemene bevolking (o.a. via DrugLijn), nieuwe trends en evoluties op het terrein van de alcohol- en drugproblematiek (proactief en reactief) en evaluaties. Indicator 1 en 2: websites, de DrugLijn, bibliotheek We kiezen ervoor om zoveel mogelijk onze webcommunicatie via twee sites te laten verlopen: voor groot publiek (ook intermediairs kunnen er info vinden) & voor intermediairs. Nieuwe campagnes krijgen geen aparte website meer maar worden geïntegreerd in de DrugLijnsite. Uitzonderingen hierop zijn wanneer de website op initiatief van een samenwerkingsverband wordt genomen en men zich onvoldoende in de Druglijn als drager identificeert. Bijv. Quality Nights (initiatief Antwerpse clubs, Antwerpse preventiewerkers en VAD) en Drugs in Beweging (initiatief Vlaamse jeugdbewegingen en VAD). Zo zijn in 2012 verschillende initiatieven op de DrugLijnsite geïntegreerd waaronder: is sinds 6 maart niet meer actief. Begin maart lanceerden we Zwart op wit bewezen: studenten amuseren zich ook zonder alcohol met een luik voor studenten op de DrugLijnsite. Naast alcohol werd de informatie over studeren en medicatiegebruik op de doelgroeppagina studenten geïntegreerd. Sinds 9 juli bestaan de sites en niet langer. De sites dateren al van 2005 (2.052 bezoekers 09/07/ /07/2012) en 2004 (3.225 bezoekers 09/07/ /07/2012), kunnen nog moeilijk aangepast worden (flash) en de inhoud is terug te vinden op De DrugLijnsite. Ook de info van de site feest voor feestvierders werd geïntegreerd op de DrugLijn. In 2012 kozen we er voor om prioritair de publiekssites te integreren. De geplande integratie van de feestsite voor intermediairs is uitgesteld naar een latere fase. De aparte site voor Quality Nights is de vervanging van de site. De herwerking van Drugs in beweging is op basis van de evaluatie in 2012 eind 2012 van start gegaan (zie methodiekontwikkeling opdracht 4: Fiche drugs in beweging). De voorziene aanpassing van de structuur van de VAD-website op basis van de evaluatie is nog niet gebeurd. Algemeen zijn de bezoekers zeer tevreden over de inhoud, minder goed scoorde de lay-out en de structuur (o.a. homepagina te druk en hierdoor is info moeilijk terug te vinden). De aanpassing van de volledige structuur en lay-out naar een meer dynamische structuur is een optie maar vraagt meer tijd en middelen. Om toch tegemoet te komen aan de wensen en feedback uit de evaluatie plannen we in een eerste fase een cosmetische ingreep op de huidige homepage, waarbij we een vereenvoudiging van het aantal keuzeopties zullen uitwerken, zonder evenwel de achterliggende structuur te beïnvloeden. Het totaal aantal paginabezoeken voor alle VAD-sites is licht gestegen en eindigde in 2012 op (2011: ) paginabezoeken. Opmerkelijk is de stijging van het aantal Druglijn bezoekers. Dit is deels te verklaren door de integratie van de aparte websites binnen de DrugLijnsite en door het grote aantal bezoekers tijdens specifieke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld bij het programma s Ook getest op mensen dat bezoekers op 27/11 opleverde. Het aantal bezoeken op de rubriek aan de slag voor de kennistests is , waarvan keer voor de alcoholtest. De zzelftesten werden in totaal keer ingevuld met ook het overgrote deel voor rekening van de zelftest alcohol (20.465). Tenslotte registreerden we op de VAD-zelfhulpmodule cannabis 292 bezoekers (m 70%, v 30%) met een gemiddelde leeftijd van 25,5 jaar. Van deze groep had 63% de intentie te stoppen met gebruik van cannabis. Voor wat de VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

9 cocaïne zelfhulpmodule betreft tellen we 43 bezoekers (m 67% v 33%) met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Van deze groep had 86% de intentie te stoppen met gebruik. Na een periode van een dalend aantal telefonische oproepen aan de DrugLijn (die ruimschoots gecompenseerd werd door een stijgend aantal s), is het aantal telefonische oproepen het voorbije jaar stabiel en zelfs licht gestegen. Het aantal vragen blijft stijgen, dit jaar noteren we een stijging met bijna 600 vragen in vergelijking met In totaal betekent dit een stijging van 814 vragen aan de DrugLijn in 2012 (totaal aantal vragen aan de DrugLijn in 2011: & 2012: 6.561). Aansluitend op het project KOAP (chat is één van de voorgestelde communicatiekanalen) startte de DrugLijn in oktober 2012 met de eerste publieke chat sessies. Dit kan op maandag, op woensdag en op vrijdag tussen 15 en 18u. Van oktober 2012 tot december 2012 werden 87 chatsessies gevoerd. Een projectfiche met meer gedetailleerde eerste gegevens is te vinden in opdracht 4. De bibliotheek beschikt over een geïntegreerde online-databank (Koha), die behalve beschrijvingen van bibliotheekmaterialen ruim 1500 verwijzingen naar online raadpleegbare bronnen bevat. De volledige collectie bedraagt stukken waarvan er 618 nieuw waren in Er is een duidelijke verschuiving van bibliotheekbezoeken en materiële uitleningen naar online activiteiten. De online bibliotheek werd maal geconsulteerd. Indicator 3 Informatieverstrekking Nieuwe publicatie: zie overzicht boven van geplande en niet geplande nieuwe publicaties per doelgroep. Het dossier alcoholmarketing is uitgesteld en wordt gefinaliseerd eind maart Er is gekozen om verschillende factsheets te updaten. De factsheets alcohol, XTC, gokken en cocaïne zijn op de cijfers van het leerlingenbevraging klaar voor publicatie online. Daarnaast werd in 2012 enkele publicaties gerealiseerd binnen Vlaamse en federaal gefinancierde projecten waaronder de projecten gezin en Fonds ter bestrijding van verslaving. De actualisaties van bestaande materialen zijn beschreven in het overzicht per doelgroep. De inhoud voor de folder drugs en urinetesten in de reeks veel gestelde vragen is klaar en wordt begin 2013 drukklaar gemaakt. Voor de folder in deze reeks over grenzen stellen is beslist om deze te herwerken binnen het project Heel wat in Huis. We opteren ervoor om één brochure over opvoedingsondersteuning te maken voor ouders door de folder grenzen stellen, elementen uit Heel wat in Huis en de brochure tieners alcohol en drugs te integreren. Indicator 4 Verspreiding (zie ook opdracht 5) De combinatie tussen online (gratis) en papieren (gratis en verkoop) beschikbaarheid blijft van toepassing. In 2012 konden 470 documenten gedownload worden via de VAD-sites. Een aantal publicaties wordt enkel nog digitaal ontwikkeld. Het gaat om veranderingsgevoelige publicaties (cijfers, wetgeving). Het aantal verspreide papieren publicaties blijft evenwel nog voldoende hoog om druk te verantwoorden. De relevantie voor druk wordt bij elke nieuwe publicatie overwogen en beoordeeld op basis van verspreidbaarheid en kostprijs. Naast verkoop van papieren versie wordt in kader van bekendmaking een deel van de publicaties ook gratis verspreid. VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

10 Opdracht 2 Criteria Indicatoren Verlenen van adviezen, prioritair aan overheid en aan wetenschappers. 1. De adviezen zijn een antwoord op de gestelde vraag 2. De adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd 3. De adviezen zijn tijdig geleverd 4. Het advies komt tegemoet aan de behoeften van de vraagsteller 5. Vraagstellers zijn tevreden 6. Proactief en reactief 1. Overzicht beantwoorde adviesvragen van overheid en wetenschappers 2. Overzicht overleggroepen, dossiers, overzichtspublicaties cijfermateriaal, vragenlijsten, wetenschappelijke publicaties in functie van adviesverstrekking 3. Overzicht actieve bijdragen aan studiedagen en participaties aan stuurgroepen 4. Overzicht activiteiten als Vlaams subfocal point in BIRN (kader EMCDDA) VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

11 Opdracht 2 Indicator 1: overzicht beantwoorde adviesvragen van overheid en wetenschappers A. Indicatoren Overzicht adviesvragen overheid 03/01 Stad Antwerpen Vraag naar centra die participeren aan TDI verwezen naar WIV 04/01 FOD gezondheidsinspecteurs Feedback op beleidsvoorstellen alcohol voor Senaatscommissie 05/01 VAZG Cijfers leerlingenbevraging: update gezondheidsdoelstellingen 09/01 VAZG Schriftelijke vraag over middelengebruik bij senioren: cijfers en achtergrondinfo 18/01 VAZG Gezondheidsdoelstellingen 19/01 VAZG Parlementaire vraag poliklinieken Nederland 23/01 VAZG Parlementaire vraag over verslaving bij senioren 27/01 FOD Volksgezondheid Wie doet wat in drugbeleid: op vraag van CGD 31/01 SODA Vraag naar cijfers over middelengebruik jongeren uit LLB voor Antwerpen simulaties ECAT doorgegeven en verwezen naar HIS 24/02 VAZG Parlementaire vraag over comazuipen: initiatief registratie door pediaters 15/03 VAZG Briefing over verschillende projecten 22/03 VAZG Parlementaire vraag over internetverslaving: overzicht preventieinitiatieven, hulpverlening, monitoring, 26/03 VAZG Insteek voor overdracht federale bevoegdheden: nota denksporen 10/04 Vlaams Kabinet Welzijn, gezondheid Info over adviesnota overdracht bevoegdheden en gehandicaptensector en gezin 13/04 VAZG Vroeginterventie 19/04 VAZG Standpunt over educatief theater en wie moet dit financieren 27/04 VAZG Reactie op persberichten (positieve berichten van BV over drugs) 07/05 VAZG Vragen over kadernota integrale veiligheid: wat kunnen we bieden? Brainstorm 14/05 Provincie West-Vlaanderen- Provinciaal verantwoordelijke Feedback over sportinitiatief real winner' + feedback op ida-web geplaatst 15/05 VAZG Suggesties bij kadernota integrale veiligheid hfst. strijd tegen verslavingen 22/05 VAZG Vragen over groenboek onderscheid departement en agentschap 24/05 VAZG Advies op ontwerp FOD voor kadernota integrale veiligheid 30/05 Vlaams Kabinet Welzijn, gezondheid Input voor VOLT-uitzending over cocaïne en gezin 31/05 VAZG Duiding bij ESPAD resultaten (publicatie EU-rapport) 07/06 VAZG Briefing over diverse projecten 13/06 VAZG Stavaza Vlaams Actieplan TAD 15/06 VAZG Vroeginterventie in Brussel? 27/06 Vlaams Kabinet Welzijn, gezondheid Vragen over kritiek op EWS kadering initiatieven en brief VAD en gezin 03/07 VAZG - Peilpraktijken - Uitbreiding CGG en VI 06/07 FOD Volksgezondheid Input ODHN vragenlijst 06/07 FOD Justitie vraag om expertise aan te reiken over tabakgebruik en anabole steroïden voor vragenlijst gedetineerden 18/07 VAZG Vragen over nationale loterij en online aanbod 23/07 VAZG Info over Rapid en opvragen dossier 03/07 Provincie West-Vlaanderen - Feedback op info en links in digitale infowijzers bibliotheken W-VL Provinciaal verantwoordelijke 22/08 VAZG Vraag over overleg met netwerk armoede en zwangerschap 29/08 VAZG Bestaat indicator per capita consumptie van alcohol ook op Vlaams niveau bestaat en de beperkingen ervan 11/10 FOD Volksgezondheid Nood aan uitbreiding project vaccinatie hepatitis? 05/11 VAZG Schriftelijke vraag over nood aan opvang voor bejaarde druggebruikers 09/11 FOD wetenschapsbeleid Vraag om stakeholders te identificeren die een bevraging (pilootstudie) van het EMCDDA over onderzoeksnoden hulpverlening kunnen beantwoorden vragenlijst doorgestuurd naar drie onderzoeksgroepen die bezig zijn met onderzoek over hulpverlening aan UGent, UA en KUL. 21/12 VAZG Schriftelijke vraag over opvang/hulpverlening over gokproblemen VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

12 Overzicht adviesvragen wetenschappers 13/01 UGent - Vakgroep Sociale Agogiek Feedback op template met good practices preventieprojecten in Vlaanderen in kader van AAA-Prevent project 27/01 WIV Vraag gebruik GHB bij jongeren obv leerlingenbevraging nav parlementaire vraag 13/02 UAntwerpen Vakgroep Epidemiologie Vraag voor gezamenlijke publicatie voor ESSUS 2012 en Sociale Geneeskunde 14/02 UGent - Vakgroep Sociale Agogiek Aanvullingen bij presentatie a cool world als good practice. Integratie in LOL 27/02 UGent - Vakgroep Sociale Agogiek Aanvullingen en vragen bij rapport Vlaanderen 13/04 UGent Vakgroep strafrecht en Vraagt alle versies van dossier cannabis criminologie 23/04 UGent Vakgroep Psychologische en Bronnen over hulpverlening alcohol doorheen geschiedenis Pedagogische wetenschappen 24/04 STAP Vraag om persbericht te verspreiden over de resultaten van het AMMIE onderzoek 10/05 KULeuven Medisch Centrum Organisatorische en methodologische afstemming voor deelname aan studentenbevraging 31/05 UGent Vakgroep Maatschappelijke Gewijzigde doelstellingen HwiH project en hoe dit aanpakken Gezondheidskunde 06/06 BIVV BAC berekening, rekening houdend met voedselinname 22/06 08/11 U Antwerpen Vraag naar feedback review guidelines huisartsen en arbeidsgeneesheren in kader van Belspo-project 11/09 KULeuven - Academisch Centrum voor Cijfers middelengebruik jongeren VADLLB, ESPAD en HBSC Huisartsgeneeskunde (ADAPTE onderzoek) 10/09 KULeuven Vraag naar (bestaan van) onderzoek over zelfhulp bij alcoholproblemen 17/10 UGent Vakgroep Strafrecht en Criminologie Vraag naar onderzoek mensen met een beperking en middelengebruik 26/10 VUB vakgroep psychologische en pedagogische wetenschappen Organisatorische en methodologische afstemming voor deelname aan studentenbevraging Opdracht 2 Indicator 2: overzicht overleggroepen, dossiers, overzichtspublicaties cijfermateriaal, vragenlijsten, wetenschappelijke publicaties in functie van adviesverstrekking 1. Overleg georganiseerd door VAD i.f.v. onderzoek en beleid 20/01 25/05 21/09 16/11 Raad van bestuur Bespreking VAD-planning Inhoudelijke discussie toekomst sector (scenario s) Leeftijdsgrens alcoholverbod 15/06 10/08 16/11 20/11 Algemene vergadering Adhoc werkgroep Groenboek Toekomstperspectieven Vlaams drugbeleid (eerste analyse ifv groenboek) Bespreking werkwijze toekomstvisie en participatie leden 19/06 Stuurgroep directies CGG/VAD Bespreking stavaza TAD: samenwerking tussen VIGeZ/LOGO en CGG;signalen preventiewerkers A&D o.a. gebrek aan uitvoerders Stand van zaken ECAT, CAO /10 Adhoc overleg FOD Binnenlandse Uitklaren SVPP preventiewerkers ikv groenboek Zaken 16/10 Onderzoeksplatform middelengebruik Bevorderen van informatie-uitwisseling en afstemming tussen onderzoekers, praktijkwerkers A&D-sector en beleid. Het thema van 2012 was de samenhang tussen roken en alcoholgebruik dat werd toegelicht via plenaire presentaties. 13/11 Adhoc overleg FOD justitie Uitklaren werking AGM ifv groenboek 19/12 Werkgroep studentenbevraging 2013 Organisatorische en methodologische afstemming en afspraken voor maximale participatie en methodologische onderbouwing in de studentenbevraging Overzicht dossiers Rapport intrafamiliaal geweld. Ge(s)laagd contact. Om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van deze problematiek werd in 2006 door De DrugLijn gestart met een specifieke registratie omtrent middelengebruik en intrafamiliaal geweld; zowel bij telefonische contacten als in online contacten ( beantwoording). De anonieme data die deze registratie opleverde, werden een eerste keer verwerkt in VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

13 2008. Tegelijk werd een literatuurstudie omtrent het thema uitgevoerd. Samen leidde dat tot een eerste rapport. Het werd een tweeluik met bevindingen uit de literatuur en de resultaten van de registraties voor de periode 1 maart 2007 tot en met 31 augustus 2008 (een tijdspanne van anderhalf jaar). Dit rapport is een herziene uitgave van dat rapport uit Er werd in eerste instantie een beperkte update van beschikbare literatuur uitgevoerd, er werden vooral recentere cijfers omtrent middelengebruik en intrafamiliaal geweld toegevoegd. Tegelijk werden de cijfers verwerkt voor een tweede registratieperiode. Die liep van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 (een periode van twee jaar). De verwerking van de resultaten verliep identiek aan die van de eerste registratieperiode. Zo werd het mogelijk om in het tweede deel van dit rapport de cijfers van beide periodes naast elkaar te plaatsen en vergelijkingen te maken. 3. Overzichtspublicaties cijfermateriaal & Onderzoeken Factsheets Cijfers over middelengebruik bundelden we tot voor kort in de jaarboeken of in thematische publicaties met cijfers van de laatste tien jaar. Om de informatie toegankelijker te maken en sneller te kunnen actualiseren worden per middel en per thema factsheets gemaakt waarin de voornaamste en meest recente informatie wordt samengevat. In 2012 is de factsheets over cannabis geactualiseerd. De factsheets cocaïne, gokken, XTC en amfetamines, alcohol en opiaten werden op de meest recente cijfers van de leerlingenbevraging eind 2012 geactualiseerd en zullen pas in de loop van de eerste helft van 2013 digitaal beschikbaar. Deze factsheets bevatten informatie over volgende onderwerpen: gebruik door de algemene bevolking, gebruik door scholieren (12-18-jarigen) in het secundair onderwijs, gebruik in het uitgaansleven, gebruik door gedetineerden, gebruik door ervaren illegaledruggebruikers, gebruik in Europees perspectief, ziekte en sterfte, hulpvraag, rijden onder invloed, misdrijven, geverbaliseerde druggebruikers, inbeslagnames, prijs en zuiverheid, beschikbaarheid, verkoop, uitgaven. Daarnaast publiceerden we online achtergrondinformatie en een literatuurlijst bij de factsheets. De achtergrond bij de factsheets bevat informatie over de verschillende bronnen van cijfermateriaal die in de factsheets beschreven worden. De literatuurlijst bevat de volledige referenties van alle literatuur die is gebruikt in de factsheets en in de achtergrond bij de factsheets. VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school. Syntheserapport schooljaar Voor een synthese van de resultaten zie ook resultaatsgebied IV, Opdracht 7. Ginger. Preventie van alcohol- en andere drugproblemen. (Rapport 2011) Een synthese van de resultaten zie Resultaatsgebied IV, Opdracht 8. Bijkomende analyses op data gezondheidsenquête 2008 met klemtoon op lage SES (intern rapport) Er werd een bijkomende data-analyse op de data van de WIV-gezondheidsenquête van 2008 uitgevoerd mbt samenhang tussen indicatoren over sociale kwetsbaarheid en middelengebruik en er werd een verkennend literatuuronderzoek gedaan over het thema 'sociale kwetsbaarheid en middelengebruik. De resultaten moeten de keuze en de afbakening van kwetsbare groepen onderbouwen. Uitbreiding indicatorenmeting VIGeZ met alcohol en drugs voor sectoren onderwijs, arbeid, welzijn en lokaal beleid. De indicatorenmeting is een Vlaams onderzoek, uitgevoerd door VIGeZ, dat onder meer een beeld geeft van de stand van zaken en de evoluties op vlak van tabaks-, voedings- en bewegingspreventie en geïntegreerd gezondheidsbeleid in bedrijven, onderwijs en lokale gemeenschappen. In 2012 is ervoor geopteerd om de indicatorenmeting uit te breiden naar thema s en naar settings en uit te zuiveren naar doelgroepen: - de alcohol- en andere drugthematiek en het thema geestelijke gezondheid worden mee opgenomen; - de bevraging wordt uitgebreid naar KMO s; - er wordt een differentiatie gemaakt in de vraagstelling tussen het gezondheidsbeleid gericht naar het eigen personeel en naar de bevolking van de lokale overheden; - er wordt een differentiatie gemaakt in de vraagstelling tussen het gezondheidsbeleid gericht naar leerlingen en naar personeel binnen de onderwijssetting. De indicatorenmeting is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse partners met het VIGeZ als projecthouder en VAD als partner. Daarnaast is er samenwerking met de Logo s en de CGG. Daarnaast is er vanuit VAD: - deelname aan het projectteam dat de vragenlijsten voor alle sectoren inhoudelijk uitwerkt, de analyses voorbereidt, de planning uitwerkt, wegingen bespreekt enz. - deelname aan de stuurgroep met externe experten, Logo s en CGG. De afname van de vragenlijsten voor de sectoren onderwijs en bedrijven vond plaats in 2012 (periode november-december). De afname voor de setting lokale overheden vindt plaats begin In een volgende fase zal VAD instaan voor de verwerking en rapportage van de resultaten voor het thema alcohol en andere drugs binnen de sectoren onderwijs, arbeid, OCMW en gemeenten. Dit alles is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen VIGeZ en VAD. 4. Overzicht vragenlijsten OIVO: De Child Violence Report Card BIRN: jaarlijkse vragenlijsten zie verder opdracht 2 Indicator 4 VN (UNODC): Annual Reports questionnaire 2012: cijfers leerlingenbevraging, cijfers spuitenruil, info EWS Amphora project: questionnaire on alcohol policy infrastructures EMCDDA project - identifying current research gaps in the treatment of drug Addiction: one question survey nl. Welke vragen over behandeling drugverslaving moeten via onderzoek beantwoord worden? Geef 3 prioriteiten Questionnaire on Research Groups in Europe and Latin America van Cooperation Programme on Drugs Policies between Latin America and the European Union (COPOLAD). Info maakt deel uit van the drug dependence research map. VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

14 BISTAIRS-project Brief interventions in the treatment of alcohol use disorders in relevant settings. Questionnaire on the implementation status in different settings. 5. Overzicht wetenschappelijke publicaties Matthys, F., Tremmery, S., Autrique, M., Joostens, P., Möbius, D., Stes, S. & Sabbe, B. (2012) ADHD en verslaving: een ingewikkelde liaison. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(6), Van Havere, T., Lammertyn, J., Vanderplasschen, W., Bellis, M., Rosiers, J., & Broeckaert, E. (2012) Illicit drug use in the flemish nightlife scene between 2003 and European Addiction Research, 18(4), VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

15 Opdracht 2 Indicator 3: overzicht actieve bijdragen aan studiedagen en participaties aan stuurgroepen 1. Overzicht actieve bijdrage aan studiedagen/congressen nationaal/internationaal 12/03 Netwerk Personeel en Welzijn FOD Personeel en Organisatie Uiteenzetting: Een efficiënt preventief alcoholen drugbeleid 27/04 Studiedag Een gezondheidsbeleid op school met aandacht voor welbevinden & gelijke kansen VLOR Workshop i.s.m. Sensoa: Hoe kunnen schoolteams ondersteund worden door externe expertiseorganisaties? 13/09 Sessie op leermoment middelengebruik en beperking in Vlaams Brabant 27/09 28/09 Internationaal Congres: The 9th Conference of INEBRIA: From Clinical Practice to Public Health: the two dimensions of brief interventions Barcelona 06/10 10 jaar Evidence Based Medicine in België (CEBAM) VIBEG INEBRIA-netwerk Brussels Meeting Centre Sessie wat is preventie in alcohol- en drugsector Sessie gegeven op 27/09: Development of an e-assist: trying to resolve implementation barriers in PHC-settings Sessie voorgezeten op 28/09: EIBI/SBI Internet and new technologies Presentatie: Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg 09/10 Drugsbeleid in Vlaanderen: De Ruyver Participatie in panel anders en beter? 26/10 4 de Vlaams congres Urgentiepsychiatrie: Universitair Ziekenhuis Gent Workshop: Interveniëren bij middelengebruik op een urgentiedienst Urgentiepsychiatrie binnen en buiten het ziekenhuis 21/11 Festivak Politea Presentatie Quality Nights 06/12 Studiedag VIP-jeugd Sessie Peers, alcohol en drugs jeugdinformatiethema s 07/12 Studiedag Interactie met gedetineerden Steunpunt Algemeen Welzijnswerk - WEVO Workshops: Motiverende gesprekshouding anno 2012 van problem solving naar solution building 2. Overzicht participatie aan wetenschappelijke stuurgroepen, overheids(stuurgroepen), participatie aan onderzoek, Beleidsgerichte overleggroepen 27/01 02/03 20/01 23/03 01/06 28/09 20/01 03/04 05/10 23/01 20/03 24/01 20/06 24/01 03/04 02/02 14/06 Provincie Limburg Limburgs Platform Verslaving DB - Opvolging LSM-project: stavaza en planning - Stavaza taakverdeling LOGO-CAD (TAD) - Bespreking en opvolging initiatieven rond vroeginterventie en verstandelijke beperking &verslaving - Vragen/signalen werkveld VAZG Vlaamse werkgroep TAD - Advies voor organisatie van vroeginterventie en rookstop in Vlaanderen - Advies prijssetting alcohol en tabak - Prioritisering uitvoering Actieplan - Aanzet advies aanpak werking naar doelgroep lage SES - Beleidsinformatie FOD Volksgezondheid VAZG Project vroeginterventie - planning, opvolging en evaluatie project januari - juni project Fonds - opstart Vlaams project juli - december FOD Volksgezondheid BC Alcohol en zwangerschap Overleg over een mogelijke verlenging van het project alcohol en zwangerschap Provincie Oost- PARDOV - Evaluatie provinciaal drugbeleid Vlaanderen - Inhoudelijke insteken voor nieuwe legislatuur - Stavaza Vlaamse werkgroep TAD VLOR WG Trajectbegeleiding Voorbereiding studiedag Een gezondheidsbeleid met aandacht voor welbevinden en gelijke kansen Provincie Vlaams- Brabant Provinciaal Preventieplatform Middelengebruik Vlaams- Brabant Overleg tussen provinciale overheid/cgg preventiewerker/lokale en intergemeentelijke preventiewerker/logo s: - Afstemming en overleg rond provinciale preventie-initiatieven VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

16 21/02 FOD Volksgezondheid 12/05 29/02 VLOR 11/10 29/11 30/03 Gezondheidsinspecteurs FOD Commissie Fonds ter bestrijding van Verslavingen Commissie gezondheidsbevordering 02/04 FOD Volksgezondheid BC project motiverende 10/04 04/09 27/11 18/09 26/09 19/10 09/11 21/12 Kabinet Vandeurzen - Informeren over stavaza Vlaams TAD-beleid Voorbereiding oproep Beoordelingscommissie Overleg en afstemming tussen onderwijs- en gezondheidssector Adhoc Overleg Bespreking knelpunten in leeftijdscontrole - 16/-18 + verkenning samenwerking onderzoek Opvolging project gespreksvoering Voorbereidend overleg Bespreken partners, werkwijze,... totstandkoming groenboek Stuurgroep Groenboek A&D In kaart brengen van A&D-sector en belendende sectoren 23/04 FOD Justitie DG Justitiehuizen - overleg Overleg opleidingsaanbod justitieassistenten 24/04 FOD Volksgezondheid BC alcohol en spoed Opvolging project 14/09 09/05 FOD Volksgezondheid BC project Mighties (CGG Opvolging project Eclips-VAD) 24/05 25/09 Agentschap Jongerenwelzijn Intervisiegroep drugprojecten Intervisie met de coördinatoren van de verschillende drugprojecten 07/06 Agentschap Jongerenwelzijn Stuurgroep drugprojecten Bespreking registratiegegevens mogelijkheden voor opvolging na aflopen van de drugprojecten eind /06 06/09 VAZG CIRRO Voorstelling aanpassingen programma + vragen aan partnerorganisaties 07/09 Welzijn en Samenleving Team algemeen forensisch welzijnswerk Werkgroep WEVO Voorbereidend overleg studiedag Interactie met gedetineerden 28/09 VAZG Integratie Ginger-CIRRO Voorstelling Ginger + verkennend overleg Ginger-CIRRO 08/10 Provincie Limburg Kabinet welzijn Rondetafelgesprek: reflectie over het CADproject drugpreventie i.s.m. Limburg Sterk Merk Wetenschappelijk gerichte overleggroepen 16/01 17/02 20/04 20/06 30/11 20/01 17/02 26/04 08/06 28/09 26/11 29/02 12/12 06/03 12/06 06/09 SODA Belspo Belspo Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum Stuurgroep onderzoek en registratie Up To Date (universiteiten Luik, Antwerpen en Leuven + VAD) Begeleidingscomité SUBANOP Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België Redactie tijdschrift verslaving Wetenschappelijke begeleiding van onderzoeksprojecten van SODA. In 2012 vnl. onderzoek lokale detailhandel Antwerpen en registratie hulpverlening. Opstart onderzoeksproject door partners consortium Begeleidingscomités project Vergaderingen consortium Opvolging onderzoek Participatie aan de redactieraad: jaarplanning maken van te verschijnen nummers. Benaderen en begeleiden van auteurs, schrijven van artikelen, beoordelen van kopij, auteurs begeleiden bij het schrijven van artikels 08/03 Belspo BC ADAPTE Presentatie stavaza, opvolging project, feedback 03/04 KULeuven ADAPTE Het aanpassen van internationale, evidence- VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

17 19/12 Werkgroep preventie based richtlijnen voor de diagnose, preventie van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren naar een lokale, context 18/04 26/06 10/09 UGent WG sensibilisering studenten Afstemming implementatie cijfers studentenbevraging UGent & implementatie campagne studenten en alcohol 10/05 KULeuven Ad hoc werkgroep Afstemming samenwerking studentenbevraging 13/06 WIV Begeleidingscomité Drug Related Infectious Diseasesstudie Wetenschappelijke begeleiding van het onderzoeksproject 19/09 WIV Wetenschappelijk Adviesraad Gezondheidsenquête 2013 Wetenschappelijke begeleiding van bevraging en vragenlijst gezondheidsenquête 2013 Opdracht 2 Indicator 4: overzicht activiteiten als Vlaams sub-focal point in Birn (kader EMCDDA) Naam overleg/activiteit Beknopte weergave activiteiten EWS- vergaderingen/consult Overleg EWS: 20/06 voorbereiding persconferentie EWS 06/06 persconferentie EWS 29/11 Bespreking BEWSD werking EWS-brieven Aantal brieven: 7 Oplage: 601 Doelgroep: Spoedgevallendiensten, preventiewerkers, MSOC s, drughulpverleners, Bijzondere jeugdzorg, JAC s, Inhoud: - Vervuilde XTC en nieuwe synthetische cannabinoïden in België - Drie overlijdens door 4-methylamfetamine en twee nieuwe drugs in België - Drie gevallen van mildvuur (antrax) gemeld in Duitsland - Mogelijke circulatie van Sufenta Forte (fentanyl-derivaat) - Legal High 5-IT veroorzaakt verschillende overlijdens in Zweden en the UK - Hooggedoseerde XTC-tabletten op de markt - Derde overlijden in 2012 gerelateerd aan 4-methylamphetamine EWS-uitgaanspubliek Aantal brieven: 3 Oplage: 42 uitbaters 596 uitgaanders Doelgroep: Clubuitbaters, organisatoren en uitgaanders Inhoud: - Drie overlijdens door 4-methylamfetamine - 16 doden door gebruik 5-HI en hooggedoseerde XTC - Gevaarlijke speed nog steeds op de markt (zesde overlijden) Nationaal rapport Overleg data + inhoud agenda: - 23/01 (HFP-meeting): afstemming en samenwerking BMCDDA + BNR /03 (BNR-meeting): planning BNR Standaardtabellen - 19/04: Werkgroep general population surveys: wetenschappelijke begeleiding van chapter over general population surveys in nationaal rapport - 20/04 (HFP-meeting): afstemming en samenwerking BMCDDA + BNR /07 (adhoc): voorbereiding Belgisch persbericht n.a.v. lancering EMCDDArapport - 26/09 (HFP-meeting samen met EMCDDA): afstemming en samenwerking BMCDDA + BNR /11 (HFP-meeting): afstemming en samenwerking BMCDDA + BNR 2012 Bijdragen aan BNR redactie chapter 3 prevention samen met EUROTOX - redactie chapter 2 drug use in general population samen met WIV - redactie key-issue Residential Treatment in Europe samen met EUROTOX en Brussels platform CGG (voorbereidende Reitox Academy 22 en 23/02 Lissabon) Overzicht standaardtabellen en vragenlijsten: ST09P1: Methods prevalence of hepatitis B/C and HIV among injecting drug users (IDU s) (De Sleutel + Free Clinic) ST09P2: Prevalence of hepatitis B/C and HIV infection among injecting drug users (De Sleutel + Free Clinic) ST09P3: Voluntary results for behavioural surveillance and protective factors ST09P4: Notified cases of hepatitis C and B in injecting drug users VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

18 Coördinatie Comité Treatment Demand Indicator ST10: Syringue availability ST17: Leading edge indicators ST09P1 is 2 maal ingevuld (door 2 organisaties) ST09P2 is 10 maal ingevuld (voor HBsAg, antihbc (Total), antihbs, HIVAb en HCB Ab) en dit door twee organisaties. Stand van zaken TDI en voorstelling bespreking basis vragenlijst TDI 3.0: 29/06 14/09 VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

19 B. Voortgang De meeste activiteiten binnen deze opdracht zijn een antwoord op een gestelde vraag. VAD wordt als expertisecentrum door zowel beleidsmensen als wetenschappers aangesproken om advies te geven, wetenschappelijk onderbouwde informatie aan te leveren, feedback te geven op voorstellen en rapporten, deel te nemen aan begeleidingscomités en stuurgroepen. Vermits het om vraaggestuurde activiteiten gaat varieert de aard en de omvang van jaar tot jaar. Een overzicht bevindt zich in de tabellen van deze opdracht. De Vlaamse werkgroep TAD zette zijn werking verder met focus op structureel inbouwen van vroeginterventie en tabakstop in Vlaanderen en in de realisatie van een advies rond effecten van prijssetting op gebruik van alcohol- en tabaksproducten. Op vraag van minister Vandeurzen kreeg VAD eind 2012 de opdracht mee de implementatie van de zesde staatshervorming vorm te geven door een Groenboek voor A&D te maken. In een eerste fase (periode 18/09 21/12) werd een analyse van de actuele alcohol en drugsector gemaakt. Dit gebeurde op basis van analyse van bestaande documenten en op basis van intense en frequente contacten (overleg, en telefoon) met verschillende sectoren, betrokken organisaties en verschillende overheden. De analyse beschrijft voor zover als mogelijk werking en aanpak, financiering, capaciteit en registratiesysteem van de alcohol- en drugssector op vlak van afstemmings-, preventie-, hulpverlenings-, preventie en hulpverlenings- en justitieel hulpverlenende initiatieven. Ook de belendende sectoren werden in kaart gebracht en gekaderd binnen de alcohol en drugproblematiek. Het geheel werd begeleid door een stuurgroep onder leiding van het kabinet van minister Vandeurzen. In de tweede fase (21/12 31/03) worden scenario s voor een toekomstig geïntegreerd alcohol- en drugbeleid uitgewerkt. Het Groenboek A&D is een onderdeel van de subcluster Geestelijke Gezondheidszorg die uiteindelijk opgenomen wordt in het groenboek voor de zorgsector. Dit groenboek is de basis voor de ontwikkeling van een witboek. Het thema van het onderzoeksplatform in 2012 was de samenhang tussen roken en alcoholgebruik dat werd toegelicht via plenaire presentaties (zie ook opdracht 10). De uitnodiging voor het onderzoeksplatform is ook dit jaar verspreid naar partners in de tabakssector en LOGO s als nieuwe structurele partners van VAD. Het onderzoeksplatform telde 38 deelnemers waarvan 5 LOGO s en 3 koepels uit tabakssector. Om de partners te informeren wordt ongeveer maandelijks een elektronische nieuwsbrief verspreid (2012: 9). De nieuwsbrief bevat een zestal nieuwsitems over lopend en afgerond onderzoek uit binnen- en buitenland. Daarnaast bevat de nieuwsbrief zes vaste rubrieken over studiedagen/congressen, congresverslagen, vormingen, oproep abstracts/papers, bibliotheek, vacatures en heeft een oplage van 543 personen (zie ook Opdracht 5). Alle geplande overzichtpublicaties, dossiers en rapporten zijn gerealiseerd, met uitzondering van het dossier alcoholmarketing (dat in 2013 met een expertengroep alcohol verder wordt uitgewerkt met een standpunt van de sector en beleidsaanbevelingen). In 2012 werd prioritair gestart aan de updates van factsheets met cijfergegevens. VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

20 Opdracht 3 Criteria Indicatoren Verlenen van informatie aan de media, proactief en reactief. 1. Iedere communicatie naar de media wordt kenbaar gemaakt aan de administratie en de minister 2. Communicatie is compatibel met het beleid van de minister 3. Beleidsgerelateerde of maatschappelijke gevoelige onderwerpen worden vooraf voorgelegd aan en afgestemd met de minister 4. Informatie is wetenschappelijk onderbouwd 1. Het aantal beantwoorde vragen vanuit de media 2. Het aantal ondernomen acties naar de media VAD Voortgangsrapport 2012 Convenant

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018]

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] [ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] VERSIE JUNI 2013 1 1. PROBLEEMBESCHRIJVING Alcoholgebruik is wijdverspreid in onze

Nadere informatie

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 1 Met drugs wordt in deze tekst illegale drugs bedoeld. INHOUD 1. Visietekst met daarin de gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd op de gezondheidsconferentie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2009

VOORTGANGSRAPPORT 2009 SENSOA VZW VOORTGANGSRAPPORT 2009 Kipdorpvest 48 A 2000 Antwerpen R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE EN ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen vanuit de overheid en vanuit wetenschappers werden opgevolgd, evenals vragen

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

Voorwoord. pagina. Schepen Trees Van Hove. Voorzitter Beheerscomité Drugpunt

Voorwoord. pagina. Schepen Trees Van Hove. Voorzitter Beheerscomité Drugpunt Voorwoord Als we maar gezond zijn. Het is een gekende uitspraak die aantoont dat gezondheid ons hoogste goed is, alles is relatief ten opzichte van gezondheid. Het bevorderen van de ge zondheid en ruimer

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013 Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013 Krachtig veren Veerkracht Probeer vandaag wat gisteren niet kon. En als het avond wordt, zoek dan een plek om even achterom

Nadere informatie

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven ICHO vzw Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (K.U.Leuven Universiteit Gent Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel) De ASSIST screeningstest bij eerstejaarsstudenten te Leuven

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Colofon Redactie Boris Cruyssaert Ontwerp en opmaak Lieven Jacobs Fotoredactie Lieven Jacobs Druk Drukkerij De Bie Oplage 1.400

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Rapport met steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013 Kathleen Emmery 1 Voorwoord In de media, in het werkveld en in de brede samenleving

Nadere informatie

Colofon. Auteur: Mieke Autrique

Colofon. Auteur: Mieke Autrique Colofon Auteur: Mieke Autrique Met dank aan: De voorzieningen in dit project: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge (Kliniek voor Verslaafdenzorg), Ontwenningskliniek De Pelgrim, De Sleutel

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

2010, een bijzonder jaar

2010, een bijzonder jaar 2010, een bijzonder jaar 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Voor het eerst in onze lange geschiedenis werd de drempel "van 3.000 cliënten in begeleiding" doorbroken. De toename van het

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

COLOFON. Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere. Redactie Tom Evenepoel

COLOFON. Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere. Redactie Tom Evenepoel COLOFON Auteur Nina De Paepe Jochen Schrooten Tina Van Havere Redactie Tom Evenepoel Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel 2012 (herziene versie) VAD, Vereniging voor

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie