Ondernemer, bijna tegen wil en dank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemer, bijna tegen wil en dank"

Transcriptie

1 Aktuele Informatie September 2012 Nr. 3 HLB Schippers is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Richard Bot (l) en Reduan Bakkali. Ondernemer, bijna tegen wil en dank In dit nummer 1 Ondernemer, bijna tegen wil en dank 2 Column 3 Prinsjesdag 2012: enkele highlights uit het belastingpakket Ook niet-ondernemingsvermogen valt onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten volgens Rechtbank Breda Reduan Bakkali: Ik doe vooral gewoon lekker m n werk! Toen Reduan Bakkali bij Knibbe Lettering begon in de productie, kon niemand vermoeden dat hij zes jaar later aan het roer zou staan van het bedrijf. Het ondernemerschap zegt me niets, lacht Reduan. Ik doe gewoon wat ik leuk vind, en dat is signing. Hoe dat zo? Ik werkte als dtp-er bij m n broer. Voor een klus kochten we toen een plottertje om letters te snijden. Dat was veel leuker! En zo wilde ik verder in de signing. 5 Verdienen aan duurzaamheid 6 Voorkom inlenersaansprakelijkheid 6 Eenmalige werkgeversheffing hoge lonen 7 Geschenken, hoe werkt dat in de loonheffing? 8 Adresinformatie 8 Deelnemingsrente: de nieuwste aanscherping van de renteaftrek Van productiemedewerker naar bedrijfseigenaar Het klinkt een beetje als van krantenjongen tot miljonair - maar Reduan ging wel van productiemedewerker naar bedrijfseigenaar. Ik pak graag alles aan, zegt Reduan. Zo deed ik na een paar jaar bijna alle dagelijkse zaken, terwijl de eigenaar afstand nam. Toen was een overname niet meer zo lastig. 1 Hoe kwam het contact met HLB- Schippers tot stand? Een vriend van me die een paar bedrijven heeft, hielp me bij de overname. Voor de due diligence, controle op de boeken, raadde hij Richard Bot bij HLB aan. Richard pikte het goed op, en het klikte direct met hem. Richard: Met de eigenaar ontstond wat discussie over de overnamesom. Daar zijn we goed uitgekomen. Dat is belangrijk omdat hij de overname grotendeels financierde. Sterker nog: de oude eigenaar heeft ons daarna gevraagd om hem ook fiscaal en administratief te begeleiden bij de nieuwe fase in zijn leven. Lees verder op pagina 2

2 Henk Deen Lid Dagelijks Bestuur HLB Schippers Wij worden in de media dagelijks geconfronteerd met slecht nieuws verhalen over de economie. En hoewel velen worden geraakt door de recessie, zijn er ook succesverhalen. Op de voorpagina staat zo n verhaal. Reduan Bakkali is ondernermer, klantgericht en wordt daarbij door de professionals van HLB Schippers ondersteund. Daarnaast staan wij in deze editie van Aktuele Informatie stil bij tal van andere onderwerpen die relevant zijn voor u als ondernemer of privépersoon. De highlights van het Belastingplan 2013 komen aan bod. Janet Ganzeveld geeft een impressie van de voorgestelde maatregelen. Tegen het einde van het jaar is het weer bijna zover, de tijd voor de cadeau s. Leuk om te geven en om te krijgen maar welk deel eist de Belastingdienst op? Ingrid van Gent geeft een overzicht van de fiscale spelregels. In het artikel Verdienen aan duurzaamheid laat Ron Bulters zien hoe u geld kunt verdienen door gebruik te maken van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Naast bovenstaande items is er in dit nummer aandacht voor diverse andere fiscale ontwikkelingen waarmee u uw voordeel kunt doen. Wij helpen u de fiscale kansen te benutten zodat u succesvol kunt zijn. Vervolg van pagina 1 Administratie leek een heet hangijzer Al tijdens de due diligence vroeg Reduan of HLB ook bij de boekhouding en de jaarcijfers kon helpen. Over de boekhouding hoorde ik alleen maar drama s. Dat hadden ze ook te simpel aangepakt, met een boekhouder die weer een accountant regelde. Daar zag ik dus nogal tegenop, en ik wilde het gelijk goed opzetten, niet zo klein. Nu boek ik zelf de mutaties in met een online pakket, zodat ik zie wat er gebeurt, en HLB regelt het verder tot en met de salarissen en het ziek- en betermelden van de medewerkers aan toe. Dat gaat heel goed! Onverwachte klandizie: filmwereld Ook een beletteringsbedrijf kan een onverwacht specialisme hebben: films en commercials. Reduan: Een setbouwer maakt de set, wij plakken alles af met de juiste kleuren, logo s en dergelijke. Zo lijkt het net echt. Dit is wel onze leukste omzet, de art directors dagen ons uit nieuwe oplossingen te vinden, en het moet nog snel ook. s Morgens een belletje, en s middags moet het erop. We werken dan echt op de rand van ons kunnen! Toekomst lijkt zonnig En, blijft het leuk? Reduan: Het grafische vak is een computervak geworden, alleen signing is nog een van de laatste ambachten. Dat vind ik fijn: wij maken nog echt dingen met onze handen. Natuurlijk hebben we printers en snijmachines, maar we beplakken auto s en displays met de hand, en de displays maken we vaak zelf. Wel heb ik stevig geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, er is een nieuw verloop van orders, daarmee is het wel een ander bedrijf geworden. De machines zijn ettelijke malen duurder dan de duurste die we voorheen hadden. De vorige eigenaar wilde die investering niet meer doen. Met uv-apparatuur print ik nu rechtstreeks op allerlei materialen, en met een grote computergestuurde snijtafel kan ik alles in elke gewenste vorm snijden. Straks komt er een freeskop bij en kan ik er zelfs aluminium sandwichpanelen mee doen. Zo hebben we een veel beter aanbod. Nieuwe klanten werven is lastig, maar meer zaken doen met bestaande klanten, dat is veel eenvoudiger. Zeker met de goede relatie die wij met de klanten hebben. 2

3 Janet Ganzeveld Vestiging Amsterdam Prinsjesdag 2012: enkele highlights uit het belastingpakket 2013 Naast de Miljoenennota ging op Prinsjesdag de aandacht ook uit naar de belastingplannen voor volgend jaar. Hierna volgen enkele highlights uit het belastingpakket Wij benadrukken dat het om wetsvoorstellen gaat en de voorgestelde maatregelen dus nog geen wetgeving zijn. Woon-werkverkeer / zakelijke kilometers Met ingang van 1 januari 2013 is de vergoeding voor woon-werkverkeer niet langer onbelast. De manier van reizen is daarbij niet van belang. Van woonwerkverkeer is sprake als er wordt gereisd tussen de woning en een vastgelegde werkplek. Ook is sprake van woon-werkverkeer als er op regelmatige basis binnen 24 uur heen en weer wordt gereisd tussen de woning en een werkplek waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht. De zakelijke kilometers kunnen in 2013 wel onbelast worden vergoed (t 0,19 per kilometer). Voor ambulante werknemers geldt het reizen naar de werkplek nog als een zakelijke (en dus onbelaste) rit. Wordt echter langer dan een jaar naar dezelfde werkplek gereisd, dan wordt dit gezien als woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt voortaan ook als privé aangemerkt en telt dus mee voor een eventuele bijtelling. Er geldt een overgangsregeling voor gevallen waarin vóór 25 mei 2012 een contract is aangegaan of voor auto s die vóór die datum op de balans van de onderneming stonden en waarvoor geen bijtelling gold omdat op jaarbasis minder dan 500 km privé werd gereden. Uiterlijk tot en met 31 december 2016 of zoveel eerder dan het contract eindigt, geldt voor die situaties een verlaagd bijtellingtarief van een kwart van de normale bijtelling. Ook voor een OV-abonnement dat wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer geldt overgangsrecht. Mits dat abonnement vóór 25 mei 2012 is aangeschaft en na 1 januari 2013 nog geldig is, blijft dit onbelast gedurende de resterende looptijd van het abonnement. Hypotheekrenteaftrek Aftrek van hypotheekrente is vanaf 1 januari 2013 bij nieuw afgesloten hypotheken enkel nog mogelijk indien de lening in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair volledig wordt afgelost. Renteaftrek op reeds bestaande hypotheken blijft in stand, maar wordt de hypotheek verhoogd, dan gelden voor dat gedeelte de nieuwe regels. Is enkel sprake van het oversluiten van een bestaande lening (en wordt er niets bijgeleend), dan wijzigt er niets. Dubbele hypotheekrenteaftrek (voor een eigen woning die te koop staat én voor de nieuw aangekochte woning) blijft overigens ook in 2013 nog mogelijk, al wordt de termijn verlaagd van 3 naar 2 jaar. Vanaf 1 januari 2013 nieuw afgesloten kapitaalverzekeringen welke worden gekoppeld aan de aflossing van de hypothecaire lening, komen niet meer in aanmerking voor de vrijstelling in box 1. Verhuurderheffing Voor verhuurders van woningen in de gereguleerde sector (de huur is lager dan de grens voor de huurtoeslag, te weten t 665,66) die meer dan 10 woningen in die sector verhuren, wordt een verhuurderstoeslag ingevoerd. De heffing betreft een percentage van de WOZ-waarde van de huurwoning minus een heffingsvrije voet. Overdrachtsbelasting De termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand wordt verlengd naar 36 maanden. De maatregel gaat in op 1 september en loopt tot 1 januari Woningcorporaties Woning- en zorgcorporaties die uitsluitend activiteiten ontplooien in het belang van de volkshuisvesting kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 de ANBI-status krijgen. DGA en pensioen in eigen beheer Indien op de ingangsdatum van het pensioen blijkt dat de pensioenpot vanwege reële beleggings- of ondernemingsverliezen niet toereikend is om de pensioenaanspraken te kunnen effectueren, wordt het onder voorwaarden mogelijk om af te zien van een gedeelte van de pensioenaanspraken. Meer informatie? Kijk dan zeker ook op onze website of neem contact op met uw adviseur. 3

4 Sylvie Adolfse Vestiging Amersfoort Ook niet-ondernemingsvermogen valt onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten volgens Rechtbank Breda Op 13 juli 2012 heeft Rechtbank Breda een uitspraak gedaan die van groot belang is voor iedereen die een aanslag schenk- of erfbelasting heeft ontvangen of een aangifte schenk- of erfbelasting gaat doen. De rechtbank oordeelde dat er in beginsel geen verschil mag zijn tussen de heffing van schenk- en erfbelasting bij ondernemers en privépersonen. Met als gevolg dat privévermogen ook onder de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) moet vallen. Dit zou een forse korting op de schenk- en erfbelasting kunnen opleveren als de uitspraak standhoudt. BOF De wetgever heeft de BOF in 1998 ingevoerd ter stimulering van het ondernemingsklimaat. De faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat geschonken of geërfde ondernemingen geldproblemen krijgen vanwege de betaling van schenkof erfbelasting. De BOF houdt in dat onder bepaalde voorwaarden een deel van de waarde van de onderneming bij schenking of vererving belastingvrij overgaat naar de bedrijfsopvolgers. De BOF is vanaf het moment van invoering steeds verder verruimd. Nu is de eerste t voor 100% voorwaardelijk vrijgesteld en het meerdere voor 83%. Door de verruimingen wordt geërfd of geschonken ondernemingsvermogen fiscaal veel gunstiger behandeld dan privévermogen. De zaak In de procedure verkreeg een man in 2007 als enig erfgenaam diverse vermogensbestanddelen uit de nalatenschap van een gewezen landbouwer. Die had zijn onderneming in 2004 gestaakt en sindsdien de landbouwgronden verpacht aan belanghebbende (de erfgenaam). Toen de landbouwer overleed, was er geen sprake (meer) van ondernemingsvermogen voor de BOF. De erfgenaam stelde echter dat hij op grond van het gelijkheidsbeginsel ook recht had op de BOF en dat dus sprake was een ongeoorloofde discriminatie. Discriminatoir? De rechtbank is het eens met belanghebbende dat sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel. Volgens de rechtbank is door de diverse verruimingen van de BOF sprake van een begunstiging van ondernemingsvermogen ten opzichte van privévermogen die veel verder gaat dan ook maar enigszins redelijk is gezien het oorspronkelijk met het onderscheid beoogde doel. Het gegeven dat bijvoorbeeld voor de toepassing van de BOF niet relevant is of er onvoldoende geld in de onderneming zit om de belasting van te betalen, maakt de BOF onaanvaardbaar discriminatoir. De erfgenaam mag dus volgens de rechtbank de BOF toepassen op het geërfde vermogen en hoeft dus over een groot deel van zijn verkrijging geen successierecht te betalen. Het vervolg De Belastingdienst stelt hoger beroep in tegen deze uitspraak. De staatssecretaris geeft in antwoord op Kamervragen aan dat andere rechters namelijk eerder al hebben aangegeven dat de BOF helemaal niet discriminatoir is. Zo oordeelde Hof Arnhem in 2011 dat de BOF specifiek voor ondernemers geldt en niet toegepast kan worden in andere gevallen. De Hoge Raad heeft dit oordeel in december 2011 bevestigd en heeft daarmee volgens de staatssecretaris aangegeven dat de BOF geen verboden discriminatie oplevert. Bij het vaststellen van aanslagen schenk- en erfbelasting neemt de Belastingdienst dit arrest van de Hoge Raad als uitgangspunt. Als de Hoge Raad uiteindelijk de uitspraak van Rechtbank Breda toch mocht bevestigen, dan zal de Successiewet op adequate wijze worden aangepast. Op dit moment is de staatssecretaris niet voornemens de BOF aan te passen. Wat betekent dit voor u? U kunt zich net als Rechtbank Breda op het standpunt stellen dat de BOF ook toegepast moet worden bij schenking en vererving van privévermogen. Heeft u een aanslag schenk- of erfbelasting ontvangen waartegen de bezwaartermijn nog niet is verstreken, maak hiertegen dan bezwaar ter behoud van rechten. Mocht de uitspraak van Rechtbank Breda uiteindelijk toch onverkort door de Hoge Raad worden gevolgd, dan heeft u recht op vermindering van de aanslag waartegen u bezwaar maakte. Uw adviseur kan u hierbij van dienst zijn, ook als u nog een aangifte erf- of schenkbelasting moet indienen. 4

5 Ron Bulters Vestiging Den Helder Verdienen aan duurzaamheid Asbestsanering en zonnepanelen staan de laatste tijd nogal in de belangstelling. Ook zijn er enkele fiscale stimuleringsmaatregelen ingevoerd. Zo bestaat er vanaf 1 juli jongstleden de mogelijkheid om het plaatsen van zonnepanelen fiscaal gefaciliteerd te combineren met het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten en gevels. Voorbeeld Er wordt een asbestdak van 500 m 2 vervangen. De kosten voor vervanging van het dak bedragen t en de afvoerkosten van het asbest bedragen t Voor de vervanging van het asbestdak komt maximaal t 40 per m 2 voor de MIA (milieu-investeringsaftrek) en Vamil (vervroegde afschrijving milieu investeringen) in aanmerking. De afvoer- en stortkosten van het asbestafval komen overigens niet voor de MIA en Vamil in aanmerking. Het MIA-percentage bedraagt 27% en 75% van de investering komt in aanmerking voor de Vamil. Tevens wordt 140 m 2 aan zonnepanelen gelegd met 80 panelen en een vermogen van Wp (WattPiek) voor een bedrag van t Het EIA (energie-investeringsaftrek) percentage bedraagt 41,5%. Daarnaast komt door de bovengenoemde maatregel vanaf 1 juli 2012 het bedrag voor 75% in aanmerking voor de Vamil. Over beide investeringen kan KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) worden genoten. De hoogte hiervan is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in het boekjaar. Investering Bedrag KIA MIA EIA Vamil Regulier Totaal 28% 27% 41,50% 75% restant aftrekposten Vervanging asbestdak Afvoerkosten asbest Zonnepalen Totaal Vamil afschrijving Maximale aftrekpost voor fiscale winst in jaar van aanschaf (exclusief de reguliere afschrijving over t ) Door het asbestdak te vervangen en zonnepanelen te leggen kan met een investering van t een aftrekpost van t worden gerealiseerd in het jaar van aanschaf. In de volgende jaren kan dan nog t regulier worden afgeschreven. Eveneens wordt ongeveer 90% van het totale WattPiek vermogen jaarlijks als elektriciteit geproduceerd, hetgeen de nota van de elektriciteitsleverancier verlaagt. In het voorbeeld zijn de totale investeringen in het boekjaar lager dan t en de kosten van vervanging van het asbestdak minder dan t 40 per m 2. Voorts geldt als voorwaarde dat de betreffende investering binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting wordt gemeld. Uiteraard is het van belang alles goed op uw situatie en stroomverbruik af te stemmen, om zo de meest voordelige keuze te kunnen maken. Uw adviseur is u daarbij graag behulpzaam. 5

6 Ingrid van Gent Vestiging Amersfoort Voorkom inlenersaansprakelijkheid Inleners van arbeidskrachten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van belastingschulden van de uitlener van die arbeidskrachten, indien deze zelf zijn verplichtingen niet nakomt. Deze aansprakelijkheid kon tot voor kort wel worden gematigd, maar niet worden voorkomen. en een afschrift van het originele identiteitsbewijs bewaren; - de ingeleende arbeidskracht moet over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikken (bij arbeidskrachten die van buiten de EU komen). Sinds 1 juli 2012 behoort dit gelukkig wel tot de mogelijkheden. Keerzijde is dat, eveneens per 1 juli 2012, zowel aan de inlener als aan de uitlener een boete kan worden opgelegd bij inlening van een arbeidskracht die te werk wordt gesteld door een uitzendbureau dat zich niet als zodanig bij de Kamer van Koophandel heeft laten registreren. Die boete kan zelfs oplopen tot t De inlener moet dan ook terdege controleren of de uitlener daadwerkelijk staat ingeschreven als een organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Enkel de vermelding van uitzendbureau is niet voldoende! Wil de inlener ontkomen aan de wettelijke aansprakelijkheid voor de belas tingschulden van de uitlener, dan dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: - de uitzendorganisatie is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA); - de inlener moet 25% van het factuurbedrag (incl. BTW) op de G-rekening van de uitzendorganisatie storten (20% indien de verleggingsregeling van toepassing is); - de factuur van de uitzendorganisatie moet aan de wettelijke eisen voldoen; - factuurnummer en eventuele andere gegevens moeten bij storting op de G-rekening worden vermeld; - de inlener moet een en ander goed administreren; - de inlener moet de identiteit van de ingeleende arbeidskrachten controleren Voor een aantal grote uitzendorganisaties is goedgekeurd dat betaling op de G-rekening achterwege kan blijven. Indien de inlener zich aan de bovengenoemde voorwaarden houdt, kan hij dus niet langer aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden van de uitlener. En dat is een hele verbetering! Let er goed op of de uitlener op de juiste wijze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Die inschrijvingsplicht geldt overigens voor iedere onderneming die, al is het incidenteel, arbeidskrachten uitleent tegen een vergoeding waarbij de arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener. Gelet op deze ruime omschrijving, geldt deze verplichting voor veel ondernemingen. Eenmalige werkgeversheffing hoge lonen Ruud Winter Vestiging Alkmaar In het kader van het bezuinigingspakket is een eenmalige werkgeversheffing ingevoerd. Voor zover het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2012 van een werknemer meer bedraagt dan t , is de werkgever op 31 maart 2013 een extra heffing verschuldigd van 16%. De heffing vervalt weer met ingang van 1 januari De geschatte opbrengst van deze eenmalige crisisheffing bedraagt t 500 miljoen. Voorbeeld Het fiscale loon van een werknemer bedraagt in 2012 t De werkgever is op 31 maart 2013 verschuldigd: 16% x (t t ) = t Deze eindheffing vindt plaats naast de reguliere inhouding van loonbelasting die al in 2012 heeft plaatsgevonden. Voorzorgsmaatregelen staatssecretaris Hoewel de staatssecretaris niet verwacht dat er ontwijkende maatregelen zullen worden genomen, heeft hij uit voorzorg wel de mogelijkheid opengehouden om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin de werknemer en werkgever besluiten om de dienstbetrekking deels op ZZP-basis voort te zetten. Ook over splitsing van het loon over meerdere onderdelen binnen hetzelfde concern heeft de staatssecretaris nagedacht. Er is door hem al aangegeven dat deze lonen bij elkaar moeten worden geteld. Actie nu geboden Dit neemt niet weg dat er nog opties overblijven om de heffing te voorkomen of te beperken. Denk bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage in de pensioenpremie of, mits van toepassing, een extra donatie in de levensloopregeling. Actie zal dan wel tijdig moeten worden genomen, omdat het loon 2012 leidend is. Uw adviseur kan de gevolgen in kaart brengen en de mogelijkheden samen met u bekijken. 6

7 Ingrid van Gent Vestiging Amersfoort Geschenken Hoe werkt dat in de loonheffing? Het is bijna weer zover, de tijd van de cadeautjes. Leuk om te geven en om te krijgen. Maar minder leuk als achteraf de Belastingdienst ook een deel opeist. Wat zijn de fiscale spelregels? In dit artikel maken wij onderscheid tussen het geschenk dat u aan uw werknemer geeft, zoals bijvoorbeeld het kerstpakket en het geschenk dat u aan uw relaties geeft. Voor de loonheffing is het van belang of u in 2012 wel of niet heeft gekozen voor de werkkostenregeling. Werknemers Niet gekozen voor de werkkostenregeling: - U betaalt 20% eindheffing over de waarde van het geschenk inclusief btw als het totaal van de geschenken in natura in het kalenderjaar niet meer bedraagt dan t 70 per werknemer. - Als de waarde meer is dan t 70, dan kunt u voor het deel boven de t 70 gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kunt u tegen het tabeltarief eindheffing toepassen, mits de waarde in het economische verkeer maximaal t 136 per verstrekking is en in totaal maximaal t 272 per jaar. Dit tabeltarief is afhankelijk van het jaarinkomen van de werknemer en loopt uiteen van 49,4% tot 108,3%. - Geeft u uw werknemers een geschenk in geld, dan zal dit bedrag in de salarisadministratie moeten worden gebruteerd. Bovenstaande regeling mag dan niet worden toegepast. Wel gekozen voor de werkkostenregeling: U heeft een onbelaste vrij besteedbare ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom. - U kunt de waarde van de geschenken in de vrije ruimte van de werkkostenregeling laten vallen. - U bent hierover geen loonheffing verschuldigd als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen lager is dan uw vrije ruimte. - U bent hierover echter 80% eindheffing verschuldigd als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen hoger is dan uw vrije ruimte. De eindheffing wordt dan berekend over het deel boven de 1,4% van de fiscale loonsom. Van de eindheffing merkt de werknemer niets. Deze betaalt u rechtstreeks aan de Belastingdienst door middel van de loonaangifte. Relaties Ingeval u in 2012 een geschenk aan uw relaties verstrekt, bent u niet verplicht hierover loonheffing te betalen. Als u dit geschenk ook aan uw werknemers geeft, mag u de loonheffing echter wel voor eigen rekening nemen als u dat wilt. - De eindheffing bedraagt 45% over de waarde van het relatiegeschenk inclusief btw ingeval de waarde niet meer is dan t Is de waarde meer dan t 136 maar niet meer dan t 272, dan geldt een tarief van 75% over de volledige waarde. - Heeft u gekozen voor de werkkostenregeling, dan geldt geen maximumwaarde van t 272 per jaar. Ingeval u gebruik maakt van deze regeling en de loonheffing voor eigen rekening neemt, moet u dit aan uw relatie meedelen zodat uw relatie niet geconfronteerd wordt met een mogelijke belastingheffing over het relatiegeschenk. Voordat u vrijwillig besluit de loonheffing voor eigen rekening te nemen, is het echter verstandig eerst te beoordelen of het geschenk wel belast zou zijn bij de ontvangende relatie. Bent u belasting verschuldigd als u zelf een relatiegeschenk ontvangt? Of u wel of geen belasting verschuldigd bent, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. U bent in ieder geval geen belasting verschuldigd indien de gever van het relatiegeschenk de eindheffing al heeft betaald. Het is evenwel nog maar de vraag of u anders wel belasting verschuldigd zou zijn. De vraag is namelijk of dit relatiegeschenk voor u is aan te merken als een belast voordeel uit arbeid voor de loon- of inkomstenbelasting. En daarvoor moet het ontvangen relatiegeschenk in directe relatie staan tot door u verrichte arbeid. Vaak ontvangt men een relatiegeschenk om commerciële redenen en niet als vergoeding in het kader van concrete werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur. 7

8 Priscilla Fütterer Vestiging Amsterdam Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Vestigingen: Alkmaar: James Wattstraat 19 Postbus GA Alkmaar T (072) F (072) alkmaar@hlb-schippers.nl Amersfoort: Henry Dunantstraat 34 Postbus BK Amersfoort T (033) F (033) amersfoort@hlb-schippers.nl Amsterdam: Buitenveldertselaan 106 Postbus AG Amsterdam T (020) F (020) amsterdam@hlb-schippers.nl Den Helder: Drs. F. Bijlweg 7 Postbus AL Den Helder T (0223) F (0223) denhelder@hlb-schippers.nl Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse Deelnemingsrente: de nieuwste aanscherping van de renteaftrek Het is de wetgever al jarenlang een doorn in het oog dat Nederlandse ondernemingen in beginsel geen belasting betalen over de voordelen die zij uit hun (buitenlandse) aandelenbelang in een andere vennootschap (deelneming) ontvangen, terwijl de rente op de lening ter financiering van de deelneming wel aftrekbaar is. Vanaf 1 januari 2013 krijgt de vennootschapsbelasting er daarom een nieuwe renteaftrekbeperking bij: de aftrekbeperking van excessieve deelnemingsrente. Wat houdt de nieuwe regeling in? De rente die verband houdt met een deelnemingsschuld is in beginsel niet aftrekbaar. Het gaat zowel om leningen verstrekt door groepsmaatschappijen als door derde partijen, zoals banken. De lening moet verband houden met een deelneming. U kunt zich voorstellen dat het niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of te bewijzen waarvoor een lening is gebruikt. Daarom is een rekenregel opgenomen waardoor een deel van de totale geldleningen bij wege van fictie wordt toegerekend aan de deelnemingen: de zogeheten deelnemingsschuld. Het bedrag waarmee de verkrijgingsprijs van de deelnemingen het fiscale eigen vermogen van de onderneming overschrijdt, wordt gezien als deelnemingsschuld. De niet-aftrekbare rente is dan alleen de rente die ziet op dit bovenmatige deel. Om de administratieve lasten te beperken is de aftrekbeperking slechts van toepassing voor zover de bovenmatige deelnemingsrente hoger is dan t Tegemoetkoming binnen het concern Niet alle rente ter financiering van een deelneming valt onder deze aftrekbeperking. Onder voorwaarden is een uitzondering gemaakt voor rente die verband houdt met een uitbreidingsinvestering. Hieronder vallen uitbreidingen van de operationele activiteiten van de groep bezien over een bepaalde periode. Voorbeelden van operationele activiteiten zijn productie-, distributieen verkoopactiviteiten. Beleggen wordt niet aangemerkt als een operationele activiteit. Als verdere tegemoetkoming is bepaald dat inkomende en uitgaande renten die betrekking hebben op actieve financieringsactiviteiten mogen worden gesaldeerd en in mindering komen op de bovenmatige deelnemingsrente. Bovendien hoeven deze financieringsleningen niet meegenomen te worden bij de berekening van de deelnemingsschuld. Onder actieve financieringsactiviteiten valt de situatie dat een onderneming regelmatig financiële transacties arrangeert en uitvoert via eigen bankrekeningen ten behoeve van de groep. Te denken valt aan cashpoolactiviteiten. Verwachtingen voor de praktijk De verwachting is dat belastingplichtigen in eindeloze discussies met de Belastingdienst terecht kunnen komen, omdat zij moeten bewijzen dat de verkrijgingsprijs van de deelnemingen verband houdt met de uitbreiding van operationele activiteiten van het concern. Dit zal niet bevorderlijk zijn voor het aantrekken van het buitenlandse bedrijfsleven. Voor oude deelnemingen (van voor 2006) is er overigens voorzien in een overgangsmaatregel in de vorm van een optioneel forfait. Veel bedrijven in het MKB zullen naar verwachting niet worden geraakt door de nieuwe regeling, omdat er meestal niet meer dan t aan deelnemingsrente betaald wordt. Verder is aangekondigd dat de huidige renteaftrekbeperking thin capitalisation mogelijk wordt afgeschaft. Deze renteaftrekbeperking treft juist wel veel MKB bedrijven! 8

Henzo neemt afscheid van zijn relaties

Henzo neemt afscheid van zijn relaties Aktuele Informatie September 2012 Nr. 63 HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. In dit nummer v.l.n.r. Marco Nieborg, Henzo

Nadere informatie

Prinsjesdag 2012: enkele highlights uit het belastingpakket 2013

Prinsjesdag 2012: enkele highlights uit het belastingpakket 2013 Aktuele Informatie September 2012 Nr. 63 HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Mr. P.M. (Pieter) Rigter FB Vestiging

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/5] Jaargang 2012, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2013 gepresenteerd. Het omvangrijke belastingpakket

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2012 (deel 1)

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2012 (deel 1) 1/ 10 Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2012 (deel 1) 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever WERKGEVER De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Auto: Zakelijk of privé. Whitepaper

Auto: Zakelijk of privé. Whitepaper 05.03.2018 Auto: Zakelijk of privé Whitepaper In dit whitepaper: Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In dit whitepaper zetten we

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Het kabinet was verder voornemens om de tariefopstap van te verhogen naar Dit voornemen is echter niet doorgevoerd.

Het kabinet was verder voornemens om de tariefopstap van te verhogen naar Dit voornemen is echter niet doorgevoerd. Eindejaarstips 2018 Algemeen: Ondernemers en rechtspersonen 1. Verhoging BTW- tarief Per 1 januari 2019 gaat het lage BTW- tarief van 6% omhoog naar 9%. Deze verhoging heeft betrekking op onder meer de

Nadere informatie

Tip! Het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte bv maakt een toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren.

Tip! Het onderbrengen van het bedrijfspand in een aparte bv maakt een toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te structureren en te financieren. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Personeel inlenen. Zorg dat u de zaken goed geregeld heeft! whitepaper

Personeel inlenen. Zorg dat u de zaken goed geregeld heeft! whitepaper 23.03.16 Personeel inlenen Zorg dat u de zaken goed geregeld heeft! whitepaper In dit whitepaper: Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Carkits, navigatiesystemen & headsets

Carkits, navigatiesystemen & headsets Carkits, navigatiesystemen & headsets (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten NEXUS accountants & fiscaal adviseurs BV Breda, 27 februari 2004 1. Inleiding Aan de staatssecretaris zijn

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen in 2018

Advieswijzer Personeel inlenen in 2018 Advieswijzer Personeel inlenen in 2018 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Kerstpakket & belasting

Kerstpakket & belasting Kerstpakket & belasting 2014 Wegwijzer voor het belastingdoolhof Whitepaper Kerstpakket en belasting 2014 Het is makkelijk om verdwaald te raken in het doolhof van belastingregels rondom het kerstpakket

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Ook voor geheel of gedeeltelijk op de werkplek te gebruiken arbovoorzieningen en hulpmiddelen geldt een gerichte vrijstelling.

Ook voor geheel of gedeeltelijk op de werkplek te gebruiken arbovoorzieningen en hulpmiddelen geldt een gerichte vrijstelling. Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat er gebeurt

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen in 2017

Advieswijzer Personeel inlenen in 2017 Advieswijzer Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft. In deze advieswijzer

Nadere informatie

ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 8 OKTOBER UUR

ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 8 OKTOBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 12.15 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 Opgave 1 (50 punten) Vraag 1 (5 punten) Moment van

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Advieswijzer Estate Planning Een financieel steuntje voor uw kind. advieswijzer

Advieswijzer Estate Planning Een financieel steuntje voor uw kind. advieswijzer Advieswijzer Estate Planning 2017 Een financieel steuntje voor uw kind advieswijzer In deze advieswijzer: Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3 Nieuwsbrief i KPMG MKB Salarispraktijk Middels onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie