Ondernemer, bijna tegen wil en dank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemer, bijna tegen wil en dank"

Transcriptie

1 Aktuele Informatie September 2012 Nr. 3 HLB Schippers is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Richard Bot (l) en Reduan Bakkali. Ondernemer, bijna tegen wil en dank In dit nummer 1 Ondernemer, bijna tegen wil en dank 2 Column 3 Prinsjesdag 2012: enkele highlights uit het belastingpakket Ook niet-ondernemingsvermogen valt onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten volgens Rechtbank Breda Reduan Bakkali: Ik doe vooral gewoon lekker m n werk! Toen Reduan Bakkali bij Knibbe Lettering begon in de productie, kon niemand vermoeden dat hij zes jaar later aan het roer zou staan van het bedrijf. Het ondernemerschap zegt me niets, lacht Reduan. Ik doe gewoon wat ik leuk vind, en dat is signing. Hoe dat zo? Ik werkte als dtp-er bij m n broer. Voor een klus kochten we toen een plottertje om letters te snijden. Dat was veel leuker! En zo wilde ik verder in de signing. 5 Verdienen aan duurzaamheid 6 Voorkom inlenersaansprakelijkheid 6 Eenmalige werkgeversheffing hoge lonen 7 Geschenken, hoe werkt dat in de loonheffing? 8 Adresinformatie 8 Deelnemingsrente: de nieuwste aanscherping van de renteaftrek Van productiemedewerker naar bedrijfseigenaar Het klinkt een beetje als van krantenjongen tot miljonair - maar Reduan ging wel van productiemedewerker naar bedrijfseigenaar. Ik pak graag alles aan, zegt Reduan. Zo deed ik na een paar jaar bijna alle dagelijkse zaken, terwijl de eigenaar afstand nam. Toen was een overname niet meer zo lastig. 1 Hoe kwam het contact met HLB- Schippers tot stand? Een vriend van me die een paar bedrijven heeft, hielp me bij de overname. Voor de due diligence, controle op de boeken, raadde hij Richard Bot bij HLB aan. Richard pikte het goed op, en het klikte direct met hem. Richard: Met de eigenaar ontstond wat discussie over de overnamesom. Daar zijn we goed uitgekomen. Dat is belangrijk omdat hij de overname grotendeels financierde. Sterker nog: de oude eigenaar heeft ons daarna gevraagd om hem ook fiscaal en administratief te begeleiden bij de nieuwe fase in zijn leven. Lees verder op pagina 2

2 Henk Deen Lid Dagelijks Bestuur HLB Schippers Wij worden in de media dagelijks geconfronteerd met slecht nieuws verhalen over de economie. En hoewel velen worden geraakt door de recessie, zijn er ook succesverhalen. Op de voorpagina staat zo n verhaal. Reduan Bakkali is ondernermer, klantgericht en wordt daarbij door de professionals van HLB Schippers ondersteund. Daarnaast staan wij in deze editie van Aktuele Informatie stil bij tal van andere onderwerpen die relevant zijn voor u als ondernemer of privépersoon. De highlights van het Belastingplan 2013 komen aan bod. Janet Ganzeveld geeft een impressie van de voorgestelde maatregelen. Tegen het einde van het jaar is het weer bijna zover, de tijd voor de cadeau s. Leuk om te geven en om te krijgen maar welk deel eist de Belastingdienst op? Ingrid van Gent geeft een overzicht van de fiscale spelregels. In het artikel Verdienen aan duurzaamheid laat Ron Bulters zien hoe u geld kunt verdienen door gebruik te maken van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Naast bovenstaande items is er in dit nummer aandacht voor diverse andere fiscale ontwikkelingen waarmee u uw voordeel kunt doen. Wij helpen u de fiscale kansen te benutten zodat u succesvol kunt zijn. Vervolg van pagina 1 Administratie leek een heet hangijzer Al tijdens de due diligence vroeg Reduan of HLB ook bij de boekhouding en de jaarcijfers kon helpen. Over de boekhouding hoorde ik alleen maar drama s. Dat hadden ze ook te simpel aangepakt, met een boekhouder die weer een accountant regelde. Daar zag ik dus nogal tegenop, en ik wilde het gelijk goed opzetten, niet zo klein. Nu boek ik zelf de mutaties in met een online pakket, zodat ik zie wat er gebeurt, en HLB regelt het verder tot en met de salarissen en het ziek- en betermelden van de medewerkers aan toe. Dat gaat heel goed! Onverwachte klandizie: filmwereld Ook een beletteringsbedrijf kan een onverwacht specialisme hebben: films en commercials. Reduan: Een setbouwer maakt de set, wij plakken alles af met de juiste kleuren, logo s en dergelijke. Zo lijkt het net echt. Dit is wel onze leukste omzet, de art directors dagen ons uit nieuwe oplossingen te vinden, en het moet nog snel ook. s Morgens een belletje, en s middags moet het erop. We werken dan echt op de rand van ons kunnen! Toekomst lijkt zonnig En, blijft het leuk? Reduan: Het grafische vak is een computervak geworden, alleen signing is nog een van de laatste ambachten. Dat vind ik fijn: wij maken nog echt dingen met onze handen. Natuurlijk hebben we printers en snijmachines, maar we beplakken auto s en displays met de hand, en de displays maken we vaak zelf. Wel heb ik stevig geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, er is een nieuw verloop van orders, daarmee is het wel een ander bedrijf geworden. De machines zijn ettelijke malen duurder dan de duurste die we voorheen hadden. De vorige eigenaar wilde die investering niet meer doen. Met uv-apparatuur print ik nu rechtstreeks op allerlei materialen, en met een grote computergestuurde snijtafel kan ik alles in elke gewenste vorm snijden. Straks komt er een freeskop bij en kan ik er zelfs aluminium sandwichpanelen mee doen. Zo hebben we een veel beter aanbod. Nieuwe klanten werven is lastig, maar meer zaken doen met bestaande klanten, dat is veel eenvoudiger. Zeker met de goede relatie die wij met de klanten hebben. 2

3 Janet Ganzeveld Vestiging Amsterdam Prinsjesdag 2012: enkele highlights uit het belastingpakket 2013 Naast de Miljoenennota ging op Prinsjesdag de aandacht ook uit naar de belastingplannen voor volgend jaar. Hierna volgen enkele highlights uit het belastingpakket Wij benadrukken dat het om wetsvoorstellen gaat en de voorgestelde maatregelen dus nog geen wetgeving zijn. Woon-werkverkeer / zakelijke kilometers Met ingang van 1 januari 2013 is de vergoeding voor woon-werkverkeer niet langer onbelast. De manier van reizen is daarbij niet van belang. Van woonwerkverkeer is sprake als er wordt gereisd tussen de woning en een vastgelegde werkplek. Ook is sprake van woon-werkverkeer als er op regelmatige basis binnen 24 uur heen en weer wordt gereisd tussen de woning en een werkplek waar in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht. De zakelijke kilometers kunnen in 2013 wel onbelast worden vergoed (t 0,19 per kilometer). Voor ambulante werknemers geldt het reizen naar de werkplek nog als een zakelijke (en dus onbelaste) rit. Wordt echter langer dan een jaar naar dezelfde werkplek gereisd, dan wordt dit gezien als woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt voortaan ook als privé aangemerkt en telt dus mee voor een eventuele bijtelling. Er geldt een overgangsregeling voor gevallen waarin vóór 25 mei 2012 een contract is aangegaan of voor auto s die vóór die datum op de balans van de onderneming stonden en waarvoor geen bijtelling gold omdat op jaarbasis minder dan 500 km privé werd gereden. Uiterlijk tot en met 31 december 2016 of zoveel eerder dan het contract eindigt, geldt voor die situaties een verlaagd bijtellingtarief van een kwart van de normale bijtelling. Ook voor een OV-abonnement dat wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer geldt overgangsrecht. Mits dat abonnement vóór 25 mei 2012 is aangeschaft en na 1 januari 2013 nog geldig is, blijft dit onbelast gedurende de resterende looptijd van het abonnement. Hypotheekrenteaftrek Aftrek van hypotheekrente is vanaf 1 januari 2013 bij nieuw afgesloten hypotheken enkel nog mogelijk indien de lening in maximaal 30 jaar annuïtair of lineair volledig wordt afgelost. Renteaftrek op reeds bestaande hypotheken blijft in stand, maar wordt de hypotheek verhoogd, dan gelden voor dat gedeelte de nieuwe regels. Is enkel sprake van het oversluiten van een bestaande lening (en wordt er niets bijgeleend), dan wijzigt er niets. Dubbele hypotheekrenteaftrek (voor een eigen woning die te koop staat én voor de nieuw aangekochte woning) blijft overigens ook in 2013 nog mogelijk, al wordt de termijn verlaagd van 3 naar 2 jaar. Vanaf 1 januari 2013 nieuw afgesloten kapitaalverzekeringen welke worden gekoppeld aan de aflossing van de hypothecaire lening, komen niet meer in aanmerking voor de vrijstelling in box 1. Verhuurderheffing Voor verhuurders van woningen in de gereguleerde sector (de huur is lager dan de grens voor de huurtoeslag, te weten t 665,66) die meer dan 10 woningen in die sector verhuren, wordt een verhuurderstoeslag ingevoerd. De heffing betreft een percentage van de WOZ-waarde van de huurwoning minus een heffingsvrije voet. Overdrachtsbelasting De termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand wordt verlengd naar 36 maanden. De maatregel gaat in op 1 september en loopt tot 1 januari Woningcorporaties Woning- en zorgcorporaties die uitsluitend activiteiten ontplooien in het belang van de volkshuisvesting kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 de ANBI-status krijgen. DGA en pensioen in eigen beheer Indien op de ingangsdatum van het pensioen blijkt dat de pensioenpot vanwege reële beleggings- of ondernemingsverliezen niet toereikend is om de pensioenaanspraken te kunnen effectueren, wordt het onder voorwaarden mogelijk om af te zien van een gedeelte van de pensioenaanspraken. Meer informatie? Kijk dan zeker ook op onze website of neem contact op met uw adviseur. 3

4 Sylvie Adolfse Vestiging Amersfoort Ook niet-ondernemingsvermogen valt onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten volgens Rechtbank Breda Op 13 juli 2012 heeft Rechtbank Breda een uitspraak gedaan die van groot belang is voor iedereen die een aanslag schenk- of erfbelasting heeft ontvangen of een aangifte schenk- of erfbelasting gaat doen. De rechtbank oordeelde dat er in beginsel geen verschil mag zijn tussen de heffing van schenk- en erfbelasting bij ondernemers en privépersonen. Met als gevolg dat privévermogen ook onder de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) moet vallen. Dit zou een forse korting op de schenk- en erfbelasting kunnen opleveren als de uitspraak standhoudt. BOF De wetgever heeft de BOF in 1998 ingevoerd ter stimulering van het ondernemingsklimaat. De faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat geschonken of geërfde ondernemingen geldproblemen krijgen vanwege de betaling van schenkof erfbelasting. De BOF houdt in dat onder bepaalde voorwaarden een deel van de waarde van de onderneming bij schenking of vererving belastingvrij overgaat naar de bedrijfsopvolgers. De BOF is vanaf het moment van invoering steeds verder verruimd. Nu is de eerste t voor 100% voorwaardelijk vrijgesteld en het meerdere voor 83%. Door de verruimingen wordt geërfd of geschonken ondernemingsvermogen fiscaal veel gunstiger behandeld dan privévermogen. De zaak In de procedure verkreeg een man in 2007 als enig erfgenaam diverse vermogensbestanddelen uit de nalatenschap van een gewezen landbouwer. Die had zijn onderneming in 2004 gestaakt en sindsdien de landbouwgronden verpacht aan belanghebbende (de erfgenaam). Toen de landbouwer overleed, was er geen sprake (meer) van ondernemingsvermogen voor de BOF. De erfgenaam stelde echter dat hij op grond van het gelijkheidsbeginsel ook recht had op de BOF en dat dus sprake was een ongeoorloofde discriminatie. Discriminatoir? De rechtbank is het eens met belanghebbende dat sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel. Volgens de rechtbank is door de diverse verruimingen van de BOF sprake van een begunstiging van ondernemingsvermogen ten opzichte van privévermogen die veel verder gaat dan ook maar enigszins redelijk is gezien het oorspronkelijk met het onderscheid beoogde doel. Het gegeven dat bijvoorbeeld voor de toepassing van de BOF niet relevant is of er onvoldoende geld in de onderneming zit om de belasting van te betalen, maakt de BOF onaanvaardbaar discriminatoir. De erfgenaam mag dus volgens de rechtbank de BOF toepassen op het geërfde vermogen en hoeft dus over een groot deel van zijn verkrijging geen successierecht te betalen. Het vervolg De Belastingdienst stelt hoger beroep in tegen deze uitspraak. De staatssecretaris geeft in antwoord op Kamervragen aan dat andere rechters namelijk eerder al hebben aangegeven dat de BOF helemaal niet discriminatoir is. Zo oordeelde Hof Arnhem in 2011 dat de BOF specifiek voor ondernemers geldt en niet toegepast kan worden in andere gevallen. De Hoge Raad heeft dit oordeel in december 2011 bevestigd en heeft daarmee volgens de staatssecretaris aangegeven dat de BOF geen verboden discriminatie oplevert. Bij het vaststellen van aanslagen schenk- en erfbelasting neemt de Belastingdienst dit arrest van de Hoge Raad als uitgangspunt. Als de Hoge Raad uiteindelijk de uitspraak van Rechtbank Breda toch mocht bevestigen, dan zal de Successiewet op adequate wijze worden aangepast. Op dit moment is de staatssecretaris niet voornemens de BOF aan te passen. Wat betekent dit voor u? U kunt zich net als Rechtbank Breda op het standpunt stellen dat de BOF ook toegepast moet worden bij schenking en vererving van privévermogen. Heeft u een aanslag schenk- of erfbelasting ontvangen waartegen de bezwaartermijn nog niet is verstreken, maak hiertegen dan bezwaar ter behoud van rechten. Mocht de uitspraak van Rechtbank Breda uiteindelijk toch onverkort door de Hoge Raad worden gevolgd, dan heeft u recht op vermindering van de aanslag waartegen u bezwaar maakte. Uw adviseur kan u hierbij van dienst zijn, ook als u nog een aangifte erf- of schenkbelasting moet indienen. 4

5 Ron Bulters Vestiging Den Helder Verdienen aan duurzaamheid Asbestsanering en zonnepanelen staan de laatste tijd nogal in de belangstelling. Ook zijn er enkele fiscale stimuleringsmaatregelen ingevoerd. Zo bestaat er vanaf 1 juli jongstleden de mogelijkheid om het plaatsen van zonnepanelen fiscaal gefaciliteerd te combineren met het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten en gevels. Voorbeeld Er wordt een asbestdak van 500 m 2 vervangen. De kosten voor vervanging van het dak bedragen t en de afvoerkosten van het asbest bedragen t Voor de vervanging van het asbestdak komt maximaal t 40 per m 2 voor de MIA (milieu-investeringsaftrek) en Vamil (vervroegde afschrijving milieu investeringen) in aanmerking. De afvoer- en stortkosten van het asbestafval komen overigens niet voor de MIA en Vamil in aanmerking. Het MIA-percentage bedraagt 27% en 75% van de investering komt in aanmerking voor de Vamil. Tevens wordt 140 m 2 aan zonnepanelen gelegd met 80 panelen en een vermogen van Wp (WattPiek) voor een bedrag van t Het EIA (energie-investeringsaftrek) percentage bedraagt 41,5%. Daarnaast komt door de bovengenoemde maatregel vanaf 1 juli 2012 het bedrag voor 75% in aanmerking voor de Vamil. Over beide investeringen kan KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) worden genoten. De hoogte hiervan is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in het boekjaar. Investering Bedrag KIA MIA EIA Vamil Regulier Totaal 28% 27% 41,50% 75% restant aftrekposten Vervanging asbestdak Afvoerkosten asbest Zonnepalen Totaal Vamil afschrijving Maximale aftrekpost voor fiscale winst in jaar van aanschaf (exclusief de reguliere afschrijving over t ) Door het asbestdak te vervangen en zonnepanelen te leggen kan met een investering van t een aftrekpost van t worden gerealiseerd in het jaar van aanschaf. In de volgende jaren kan dan nog t regulier worden afgeschreven. Eveneens wordt ongeveer 90% van het totale WattPiek vermogen jaarlijks als elektriciteit geproduceerd, hetgeen de nota van de elektriciteitsleverancier verlaagt. In het voorbeeld zijn de totale investeringen in het boekjaar lager dan t en de kosten van vervanging van het asbestdak minder dan t 40 per m 2. Voorts geldt als voorwaarde dat de betreffende investering binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting wordt gemeld. Uiteraard is het van belang alles goed op uw situatie en stroomverbruik af te stemmen, om zo de meest voordelige keuze te kunnen maken. Uw adviseur is u daarbij graag behulpzaam. 5

6 Ingrid van Gent Vestiging Amersfoort Voorkom inlenersaansprakelijkheid Inleners van arbeidskrachten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van belastingschulden van de uitlener van die arbeidskrachten, indien deze zelf zijn verplichtingen niet nakomt. Deze aansprakelijkheid kon tot voor kort wel worden gematigd, maar niet worden voorkomen. en een afschrift van het originele identiteitsbewijs bewaren; - de ingeleende arbeidskracht moet over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikken (bij arbeidskrachten die van buiten de EU komen). Sinds 1 juli 2012 behoort dit gelukkig wel tot de mogelijkheden. Keerzijde is dat, eveneens per 1 juli 2012, zowel aan de inlener als aan de uitlener een boete kan worden opgelegd bij inlening van een arbeidskracht die te werk wordt gesteld door een uitzendbureau dat zich niet als zodanig bij de Kamer van Koophandel heeft laten registreren. Die boete kan zelfs oplopen tot t De inlener moet dan ook terdege controleren of de uitlener daadwerkelijk staat ingeschreven als een organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Enkel de vermelding van uitzendbureau is niet voldoende! Wil de inlener ontkomen aan de wettelijke aansprakelijkheid voor de belas tingschulden van de uitlener, dan dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: - de uitzendorganisatie is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA); - de inlener moet 25% van het factuurbedrag (incl. BTW) op de G-rekening van de uitzendorganisatie storten (20% indien de verleggingsregeling van toepassing is); - de factuur van de uitzendorganisatie moet aan de wettelijke eisen voldoen; - factuurnummer en eventuele andere gegevens moeten bij storting op de G-rekening worden vermeld; - de inlener moet een en ander goed administreren; - de inlener moet de identiteit van de ingeleende arbeidskrachten controleren Voor een aantal grote uitzendorganisaties is goedgekeurd dat betaling op de G-rekening achterwege kan blijven. Indien de inlener zich aan de bovengenoemde voorwaarden houdt, kan hij dus niet langer aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden van de uitlener. En dat is een hele verbetering! Let er goed op of de uitlener op de juiste wijze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Die inschrijvingsplicht geldt overigens voor iedere onderneming die, al is het incidenteel, arbeidskrachten uitleent tegen een vergoeding waarbij de arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener. Gelet op deze ruime omschrijving, geldt deze verplichting voor veel ondernemingen. Eenmalige werkgeversheffing hoge lonen Ruud Winter Vestiging Alkmaar In het kader van het bezuinigingspakket is een eenmalige werkgeversheffing ingevoerd. Voor zover het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2012 van een werknemer meer bedraagt dan t , is de werkgever op 31 maart 2013 een extra heffing verschuldigd van 16%. De heffing vervalt weer met ingang van 1 januari De geschatte opbrengst van deze eenmalige crisisheffing bedraagt t 500 miljoen. Voorbeeld Het fiscale loon van een werknemer bedraagt in 2012 t De werkgever is op 31 maart 2013 verschuldigd: 16% x (t t ) = t Deze eindheffing vindt plaats naast de reguliere inhouding van loonbelasting die al in 2012 heeft plaatsgevonden. Voorzorgsmaatregelen staatssecretaris Hoewel de staatssecretaris niet verwacht dat er ontwijkende maatregelen zullen worden genomen, heeft hij uit voorzorg wel de mogelijkheid opengehouden om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin de werknemer en werkgever besluiten om de dienstbetrekking deels op ZZP-basis voort te zetten. Ook over splitsing van het loon over meerdere onderdelen binnen hetzelfde concern heeft de staatssecretaris nagedacht. Er is door hem al aangegeven dat deze lonen bij elkaar moeten worden geteld. Actie nu geboden Dit neemt niet weg dat er nog opties overblijven om de heffing te voorkomen of te beperken. Denk bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage in de pensioenpremie of, mits van toepassing, een extra donatie in de levensloopregeling. Actie zal dan wel tijdig moeten worden genomen, omdat het loon 2012 leidend is. Uw adviseur kan de gevolgen in kaart brengen en de mogelijkheden samen met u bekijken. 6

7 Ingrid van Gent Vestiging Amersfoort Geschenken Hoe werkt dat in de loonheffing? Het is bijna weer zover, de tijd van de cadeautjes. Leuk om te geven en om te krijgen. Maar minder leuk als achteraf de Belastingdienst ook een deel opeist. Wat zijn de fiscale spelregels? In dit artikel maken wij onderscheid tussen het geschenk dat u aan uw werknemer geeft, zoals bijvoorbeeld het kerstpakket en het geschenk dat u aan uw relaties geeft. Voor de loonheffing is het van belang of u in 2012 wel of niet heeft gekozen voor de werkkostenregeling. Werknemers Niet gekozen voor de werkkostenregeling: - U betaalt 20% eindheffing over de waarde van het geschenk inclusief btw als het totaal van de geschenken in natura in het kalenderjaar niet meer bedraagt dan t 70 per werknemer. - Als de waarde meer is dan t 70, dan kunt u voor het deel boven de t 70 gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kunt u tegen het tabeltarief eindheffing toepassen, mits de waarde in het economische verkeer maximaal t 136 per verstrekking is en in totaal maximaal t 272 per jaar. Dit tabeltarief is afhankelijk van het jaarinkomen van de werknemer en loopt uiteen van 49,4% tot 108,3%. - Geeft u uw werknemers een geschenk in geld, dan zal dit bedrag in de salarisadministratie moeten worden gebruteerd. Bovenstaande regeling mag dan niet worden toegepast. Wel gekozen voor de werkkostenregeling: U heeft een onbelaste vrij besteedbare ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom. - U kunt de waarde van de geschenken in de vrije ruimte van de werkkostenregeling laten vallen. - U bent hierover geen loonheffing verschuldigd als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen lager is dan uw vrije ruimte. - U bent hierover echter 80% eindheffing verschuldigd als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen hoger is dan uw vrije ruimte. De eindheffing wordt dan berekend over het deel boven de 1,4% van de fiscale loonsom. Van de eindheffing merkt de werknemer niets. Deze betaalt u rechtstreeks aan de Belastingdienst door middel van de loonaangifte. Relaties Ingeval u in 2012 een geschenk aan uw relaties verstrekt, bent u niet verplicht hierover loonheffing te betalen. Als u dit geschenk ook aan uw werknemers geeft, mag u de loonheffing echter wel voor eigen rekening nemen als u dat wilt. - De eindheffing bedraagt 45% over de waarde van het relatiegeschenk inclusief btw ingeval de waarde niet meer is dan t Is de waarde meer dan t 136 maar niet meer dan t 272, dan geldt een tarief van 75% over de volledige waarde. - Heeft u gekozen voor de werkkostenregeling, dan geldt geen maximumwaarde van t 272 per jaar. Ingeval u gebruik maakt van deze regeling en de loonheffing voor eigen rekening neemt, moet u dit aan uw relatie meedelen zodat uw relatie niet geconfronteerd wordt met een mogelijke belastingheffing over het relatiegeschenk. Voordat u vrijwillig besluit de loonheffing voor eigen rekening te nemen, is het echter verstandig eerst te beoordelen of het geschenk wel belast zou zijn bij de ontvangende relatie. Bent u belasting verschuldigd als u zelf een relatiegeschenk ontvangt? Of u wel of geen belasting verschuldigd bent, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. U bent in ieder geval geen belasting verschuldigd indien de gever van het relatiegeschenk de eindheffing al heeft betaald. Het is evenwel nog maar de vraag of u anders wel belasting verschuldigd zou zijn. De vraag is namelijk of dit relatiegeschenk voor u is aan te merken als een belast voordeel uit arbeid voor de loon- of inkomstenbelasting. En daarvoor moet het ontvangen relatiegeschenk in directe relatie staan tot door u verrichte arbeid. Vaak ontvangt men een relatiegeschenk om commerciële redenen en niet als vergoeding in het kader van concrete werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur. 7

8 Priscilla Fütterer Vestiging Amsterdam Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Schippers Accountants Fiscalisten Juristen Vestigingen: Alkmaar: James Wattstraat 19 Postbus GA Alkmaar T (072) F (072) Amersfoort: Henry Dunantstraat 34 Postbus BK Amersfoort T (033) F (033) Amsterdam: Buitenveldertselaan 106 Postbus AG Amsterdam T (020) F (020) Den Helder: Drs. F. Bijlweg 7 Postbus AL Den Helder T (0223) F (0223) Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse Deelnemingsrente: de nieuwste aanscherping van de renteaftrek Het is de wetgever al jarenlang een doorn in het oog dat Nederlandse ondernemingen in beginsel geen belasting betalen over de voordelen die zij uit hun (buitenlandse) aandelenbelang in een andere vennootschap (deelneming) ontvangen, terwijl de rente op de lening ter financiering van de deelneming wel aftrekbaar is. Vanaf 1 januari 2013 krijgt de vennootschapsbelasting er daarom een nieuwe renteaftrekbeperking bij: de aftrekbeperking van excessieve deelnemingsrente. Wat houdt de nieuwe regeling in? De rente die verband houdt met een deelnemingsschuld is in beginsel niet aftrekbaar. Het gaat zowel om leningen verstrekt door groepsmaatschappijen als door derde partijen, zoals banken. De lening moet verband houden met een deelneming. U kunt zich voorstellen dat het niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of te bewijzen waarvoor een lening is gebruikt. Daarom is een rekenregel opgenomen waardoor een deel van de totale geldleningen bij wege van fictie wordt toegerekend aan de deelnemingen: de zogeheten deelnemingsschuld. Het bedrag waarmee de verkrijgingsprijs van de deelnemingen het fiscale eigen vermogen van de onderneming overschrijdt, wordt gezien als deelnemingsschuld. De niet-aftrekbare rente is dan alleen de rente die ziet op dit bovenmatige deel. Om de administratieve lasten te beperken is de aftrekbeperking slechts van toepassing voor zover de bovenmatige deelnemingsrente hoger is dan t Tegemoetkoming binnen het concern Niet alle rente ter financiering van een deelneming valt onder deze aftrekbeperking. Onder voorwaarden is een uitzondering gemaakt voor rente die verband houdt met een uitbreidingsinvestering. Hieronder vallen uitbreidingen van de operationele activiteiten van de groep bezien over een bepaalde periode. Voorbeelden van operationele activiteiten zijn productie-, distributieen verkoopactiviteiten. Beleggen wordt niet aangemerkt als een operationele activiteit. Als verdere tegemoetkoming is bepaald dat inkomende en uitgaande renten die betrekking hebben op actieve financieringsactiviteiten mogen worden gesaldeerd en in mindering komen op de bovenmatige deelnemingsrente. Bovendien hoeven deze financieringsleningen niet meegenomen te worden bij de berekening van de deelnemingsschuld. Onder actieve financieringsactiviteiten valt de situatie dat een onderneming regelmatig financiële transacties arrangeert en uitvoert via eigen bankrekeningen ten behoeve van de groep. Te denken valt aan cashpoolactiviteiten. Verwachtingen voor de praktijk De verwachting is dat belastingplichtigen in eindeloze discussies met de Belastingdienst terecht kunnen komen, omdat zij moeten bewijzen dat de verkrijgingsprijs van de deelnemingen verband houdt met de uitbreiding van operationele activiteiten van het concern. Dit zal niet bevorderlijk zijn voor het aantrekken van het buitenlandse bedrijfsleven. Voor oude deelnemingen (van voor 2006) is er overigens voorzien in een overgangsmaatregel in de vorm van een optioneel forfait. Veel bedrijven in het MKB zullen naar verwachting niet worden geraakt door de nieuwe regeling, omdat er meestal niet meer dan t aan deelnemingsrente betaald wordt. Verder is aangekondigd dat de huidige renteaftrekbeperking thin capitalisation mogelijk wordt afgeschaft. Deze renteaftrekbeperking treft juist wel veel MKB bedrijven! 8

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) is een extra aftrekpost op de winst van uw onderneming AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 70 Juni 2014 Elektrische of plug-in hybride auto kan ook

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever WERKGEVER De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer

AKTUELE INFORMATIE. Belastingplan 2015. Dit is de laatste editie van de. Aktuele Informatie. In dit nummer AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. DOWNLOAD DE HLB APP Zie pag.3 U vindt het up-to-date fiscale

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig 2013. In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64

Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig 2013. In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Bert Nannen (links) en Meindert de Wit Prettige

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie