Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard. In het asielzoekerscentrum komen maximaal 600 mensen wonen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. Het azc wordt in het voorjaar van 2016 in gebruik genomen. A. Het Asielzoekercentrum... 2 Waarom komt er in Rotterdam een asielzoekerscentrum?... 2 Waarom komt het azc in Beverwaard?... 2 Waarom is er niet gekozen voor meerdere kleine opvanglocaties?... 2 Waar precies komt het asielzoekerscentrum?... 2 Hoe ziet het azc eruit?... 2 Wat gebeurt er over 5 jaar met het azc?... 2 B. De Asielzoekers... 2 Wie zijn de asielzoekers?... 2 Hoe lang is een asielzoeker gemiddeld in het azc Beverwaard... 3 Welke voorzieningen zijn er in het azc?... 3 Wat betekent de komst van het azc voor de omgeving?... 3 Is het de bedoeling dat de asielzoekers integreren?... 3 Naar welke school gaan de asielzoekers?... 3 Waar gaan asielzoekers naartoe die een verblijfsvergunning krijgen?... 4 Waar gaan uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe?... 4 Hoe werkt de registratie bij het aanmeldpunt Beverwaardseweg... 4 C. Veiligheid... 4 Hoe wordt de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Beverwaard gewaarborgd?... 4 Hoe is de beveiliging op het terrein geregeld?... 4 Hoe zit het met de gezondheidszorg voor asielzoekers?... 5 D. Financiering... 5 Wie betaalt het asielzoekerscentrum in Rotterdam?... 5 Betaalt het COA huur aan de gemeente Rotterdam?... 5 Hoe wordt de wijk Beverwaard op peil gehouden?... 5 E. Bezwaar... 5 Kunnen bewoners bezwaar maken tegen de locatiekeuze?... 5 F. Vrijwilligerswerk... 5 Kan ik iets doen voor het azc?... 5 G. Communicatie... 6 Kan ik deelnemen aan de beheercommissie?... 6 Hoe wordt de gebiedscommissie betrokken?... 6 Kan ik een asielzoekerscentrum bezoeken?... 6 Wie wordt uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken?... 6 Hoe worden bewoners van de omgeving op de hoogte gehouden?... 7 Waar kan ik meer informatie vinden?... 7

2 A. Het Asielzoekercentrum Waarom komt er in Rotterdam een asielzoekerscentrum? In Nederland is de afgelopen tijd sprake van een verhoogde instroom van vluchtelingen. Zij komen vooral uit Syrië en Eritrea. In Nederland hebben we te weinig asielzoekerscentra om de nieuwe vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Er zijn dus extra asielzoekerscentra nodig. Rotterdam draagt hieraan haar steentje bij en stelt daarom een locatie beschikbaar voor een asielzoekerscentrum voor een periode van 5 jaar. Waarom komt het azc in Beverwaard? Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Rotterdam verzocht één asielzoekerscentrum voor 600 asielzoekers te openen. In dit verzoek heeft zij enkele criteria genoemd waaraan de locatie moet voldoen. Het moet bijvoorbeeld een terrein met een oppervlakte van 3,5 hectare zijn dat in volle eigendom is van de gemeente. En het moet in de buurt komen van maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft de beschikbare locaties op deze criteria getoetst. Uiteindelijk is gebleken dat alleen de locatie aan de Edo Bergsmaweg geschikt is voor een tijdelijk asielzoekerscentrum. Waarom is er niet gekozen voor meerdere kleine opvanglocaties? Het COA heeft de gemeente nadrukkelijk verzocht om een centrum te openen voor 600 asielzoekers. Met de komst van dit centrum helpt Rotterdam mee om de instroom van vluchtelingen in Nederland het hoofd te bieden. Waar precies komt het asielzoekerscentrum? Het asielzoekerscentrum komt aan de Edo Bergsmaweg (in Beverwaard) naast de tramremise van het openbaarvervoerbedrijf RET in gebied IJsselmonde. De gemeente stelt het voormalig terrein van honkbalvereniging Sparta/Feyenoord en het naastgelegen voormalige volkstuinencomplex ter beschikking aan het COA om een asielzoekerscentrum te realiseren. Hoe ziet het azc eruit? Er worden portakabins geplaatst op het terrein voor de bewoners. Ook zijn er diverse voorzieningen, zoals een sportveld. Wat gebeurt er over 5 jaar met het azc? De locatie wordt over vijf jaar in principe leeg opgeleverd aan de gemeente. B. De Asielzoekers Wie zijn de asielzoekers? Het is nog niet goed te zeggen welke mensen gehuisvest worden in het azc. Het COA geeft aan dat op dit moment een groot gedeelte van de instroom uit Syrië en Eritrea komt. Maar daarnaast komen er ook veel andere nationaliteiten ons land binnen. Het grootste deel bestaat uit alleenreizende vluchtelingen, maar er komen ook gezinnen het land binnen. Op het centrum in de Beverwaard wordt gestreefd naar een bewonerssamenstelling van 50% gezinnen met kinderen en 50% alleenstaanden.

3 De achtergrond van de asielzoekers is een weerspiegeling van het land waar ze vandaan komen. Zo zijn er mannen en vrouwen die in het land van herkomst werkzaam waren als leraar, timmerman, ict er, installateur, arts of kunstenaar. Een deel van de asielzoekers is in het land van herkomst werkloos geweest. Dit vanwege een beperkte opleiding of om andere redenen (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, slechte economische situatie). Tot slot zijn er ook veel kinderen die met hun vader en moeder, en in een enkel geval alleen, naar Nederland komen. Op staat veel informatie over het profiel van de asielzoekers, de procedure en de opvanglocaties. Hoe lang is een asielzoeker gemiddeld in het azc Beverwaard De asielzoekers die in het azr Beverwaard komen te wonen, verblijven hier gedurende de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. Zodra de status van een asielzoeker bekend is, vertrekken ze uit het azc. Bij inwilliging van het verzoek start de inburgering. Bij afwijzing start het proces om terug te gaan naar het land van herkomst. De asielaanvraag duurt een paar maanden. Welke voorzieningen zijn er in het azc? In het azc heeft de asielzoeker toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en wasruimten en computers. Ook krijgt hij wekelijks leefgeld van COA. Bewoners kunnen op een opvanglocatie ook gebruikmaken van het Open Leercentrum. Dit is een ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken en oefenen met leermiddelen en gebruik kunnen maken van internet. Tijdens de openingstijden is er begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers. Het COA heeft veel aandacht voor de kinderen van de bewoners. Op elke opvanglocatie is een recreatiezaal, een Open Leercentrum, speeltoestellen en buitenruimte. Wat betekent de komst van het azc voor de omgeving? Bewoners van het azc kunnen vrij in- en uitlopen. Zij voorzien zelf in het dagelijks levensonderhoud. Zij kunnen bezoekers ontvangen en boodschappen doen in de omgeving van het azc. Is het de bedoeling dat de asielzoekers integreren? Afhankelijk van in welke fase van de procedure een bewoner van het azc zich bevindt, volgt hij programma s en begeleidingsgesprekken. De programma s zijn op het individu afgestemd en betreffen terugkeertrainingen of integratietrainingen. Ook krijgen bewoners Nederlandse les afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. Asielzoekers worden ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie zoals schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud. COA-medewerkers laten hen kennismaken met Nederlandse gewoonten en gebruiken. Naar welke school gaan de asielzoekers? Uit cijfers blijkt dat 15 tot 20% van de bewoners in de opvang leerplichtige kinderen zijn. Asielkinderen zijn net als Nederlandse kinderen leerplichtig vanaf 5 jaar. De gemeente gaat in

4 overleg met schoolbesturen over de wijze waarop zij goed onderwijs kunnen bieden aan de kinderen die verblijven in het asielzoekerscentrum. Waar gaan asielzoekers naartoe die een verblijfsvergunning krijgen? Vergunninghouders krijgen woonruimte toegewezen in een Nederlandse gemeente. De statushouders worden verdeeld over de wijken van heel Rotterdam. Dat zijn niet perse dezelfde mensen uit het azc Beverwaard, maar kunnen uit heel Nederland komen. Dat zal niet veranderen in de komende vijf jaar. Waar gaan uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe? Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben nog maximaal vier weken recht op opvang in het azc. Als het nodig is, kan daar nog maximaal twaalf weken in een andere (vrijheidsbeperkende) locatie op volgen. In deze tijd worden de bewoners voorbereid op terugkeer naar hun land van herkomst. Hoe werkt de registratie bij het aanmeldpunt Beverwaardseweg Op de Beverwaardseweg is een tijdelijk ingerichte registratiestraat. De vreemdelingenpolitie registreert de vluchtelingen hier als eerste. Alle vervoersbewegingen worden hier gecontroleerd uitgevoerd. De vluchtelingen verblijven enkele uren in het aanmeldpunt en gaan dan per bus weer terug naar een opvanglocatie elders in het land. C. Veiligheid Hoe wordt de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Beverwaard gewaarborgd? De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners zijn belangrijk voor ons allemaal. Uit de criminaliteitscijfers van Rotterdam blijkt dat de stad nog nooit zo veilig is geweest. We werken er dag en nacht aan om dat zo te houden en het verder te verbeteren. In de omgeving van het asielzoekerscentrum komt een nevenvestiging van de politie om het veiligheidsgevoel verder te vergroten. Lees de eindrapportage veiligheidsbeleving De aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie en van Stadsbeheer (Toezicht en Handhaving) zullen groot zijn bij het azc in de Beverwaard. De stadswachten (wijkhandhavers/boa s en wijkbeheerders) zullen duidelijk aanwezig in de wijk. Zij houden toezicht op straat, en ze moeten bekend zijn bij wijkbewoners. We zetten hier extra op in, zodat de stadswachten een vertrouwd gezicht zijn in de wijk, en zodat ze voor iedereen benaderbaar zijn. Ook de inzet van wijkconciërges kan bijdragen aan een prettige leefomgeving en aan het vergroten van de (gevoelens van) veiligheid in de wijk. De wijkconciërge weet wat er in de wijk speelt en heeft contact met woningcorporaties, politie, handhavers, de gebiedsnetwerkers en andere belanghebbenden in de buurt. Hoe is de beveiliging op het terrein geregeld? Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Op de locatie is 24 uur per dag een beveiligingsbedrijf aanwezig. Asielzoekers die in een azc verblijven hebben zich te houden aan huisregels die door het COA zijn opgesteld. Zij krijgen deze huisregels uitgereikt

5 en toegelicht tijdens het eerste gesprek met het COA na aankomst op de opvanglocatie. Daarnaast hebben de bewoners van een azc zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Hoe zit het met de gezondheidszorg voor asielzoekers? Op het moment dat vluchtelingen aankomen, krijgen zij een medische check voordat zij doorstromen naar een opvanglocatie. Verder kan een asielzoeker met medische vragen terecht bij het landelijk Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). Het GC A contracteert huisartsen voor het leveren van huisartsenzorg aan asielzoekers. Ze worden ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is voor GC A. De huisarts werkt nauw samen met praktijkondersteuners en doktersassistenten. D. Financiering Wie betaalt het asielzoekerscentrum in Rotterdam? Het asielzoekerscentrum wordt betaald uit rijksmiddelen. Betaalt het COA huur aan de gemeente Rotterdam? Ja, het COA betaalt de gemeente Rotterdam een kostendekkende huur voor de grond. Hiermee wordt onder andere het bouwrijp maken van de grond en het onderhoud betaald. Hoe wordt de wijk Beverwaard op peil gehouden? In een plan van aanpak is te lezen hoe de gemeente de wijken in IJsselmonde de juiste impuls geeft. Hierin staan specifieke zaken, zoals schoon, heel en veilig centraal. In dit plan is uiteraard aandacht voor de zorgen die er zijn bij bewoners en daar zal ook aandacht voor blijven. E. Bezwaar Kunnen bewoners bezwaar maken tegen de locatiekeuze? Tegen het besluit voor de vestiging van een tijdelijk AZC aan de Edo Bergsmaweg kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor de bouw van het tijdelijk asielzoekerscentrum vraagt het COA een omgevingsvergunning aan. De omgevingsvergunning staat na het besluit 6 weken open voor bezwaar. Het bezwaar kan worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Omdat de reguliere Wabo-procedure van toepassing is, is geen sprake van een zienswijzenfase. F. Vrijwilligerswerk Kan ik iets doen voor het azc? Bij de goede opvang van de vluchtelingen in onze stad kan de gemeente hulp van bewoners goed gebruiken. De gemeente kan het niet alleen en heeft initiatieven uit de samenleving nodig om ervoor te zorgen dat we, met zijn allen, de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen. De gemeente inventariseert nu alle ideeën die ze heeft ontvangen. Wilt u helpen? Stuur een e- mail naar

6 De gemeente waardeert zeker initiatieven die erop gericht zijn om de asielzoekers te verwelkomen die in het azc worden gehuisvest. Er zijn al enkele initiatiefnemers die zich hiervoor gemeld hebben. De gemeente stemt dergelijke verzoeken ook t.z.t. af met het COA. Er zijn ook mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld stages. Het COA beheert het azc en zal ook aanspreekpunt zijn voor deze zaken. G. Communicatie Kan ik deelnemen aan de beheercommissie? Er is een beheercommissie ingesteld die bij de vestiging van het asielzoekerscentrum in het leven wordt geroepen. Hierin zitten omwonenden, het COA, de politie en de gemeente Rotterdam. De komende maanden wordt bekeken hoe deze beheercommissie eruit moet zien. Inmiddels hebben zich al kandidaten gemeld voor de beheerscommissie. Leden worden in eerst instantie gezocht onder de direct omwonenden. Daarnaast zullen andere bewoners actief geïnformeerd worden. De samenstelling en rol van de commissie worden door het COA en gemeente in gezamenlijkheid vastgesteld. De commissie heeft tot doel om de relatie tussen de omwonenden, ondernemers en het azc goed te laten verlopen. In de komende weken wordt verder vorm gegeven aan de rol en inhoud van deze commissie. Hoe wordt de gebiedscommissie betrokken? De gebiedscommissie IJsselmonde wordt gevraagd aanwezig te zijn bij de gesprekken met de bewoners in de komende maanden. Daarnaast wordt een omwonendenoverleg gestart door COA en de gemeente (zie de voorgaande vraag). Daar hebben bewoners en ondernemers zitting. De gebiedscommissie zal geïnformeerd worden over het verloop van dit traject. Kan ik een asielzoekerscentrum bezoeken? Begin 2016 organiseren we een bezoek aan een ander asielzoekerscentrum. Zo kunnen omwonenden zien hoe het er in een dergelijk centrum aan toe gaat. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een naar Wie wordt uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken? De burgemeester vindt het belangrijk om met de bewoners van de Beverwaard in gesprek te blijven over de komst van dit centrum. Er is gekozen voor een aantal kleinere bijeenkomsten, waarbij de gemeente steeds een aantal bewoners van enkele straten in de omgeving uitnodigt. Aan de verschillende tafels gaan gespreksleiders met u in gesprek over het azc. Op deze manier krijgt u de gelegenheid om uw verhaal te doen en uw vragen te stellen. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt, op de website geplaatst en aangeboden aan de burgemeester en de betrokken wethouders. Half december ontvangen de aanwezige bezoekers dit verslag per .

7 Hoe worden bewoners van de omgeving op de hoogte gehouden? De gemeente wil zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van het asielzoekerscentrum. Hiervoor maakt de gemeente een nieuwsbrief die regelmatig uitkomt. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw adres door via De burgemeester en wethouders gaan in de komende maanden verschillende keren in gesprek met de bewoners van de wijk Beverwaard. Op 30 november heeft het eerste gesprek met bewoners plaatsgevonden. In de maanden januari t/m april volgen nog meer gesprekken. Daarnaast zal er de gemeente extra inzetten op communicatie en voorlichting, via website, nieuwsbrief enzovoort. Waar kan ik meer informatie vinden? adres: Relevante websites:

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden Veel gestelde vragen en antwoorden Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum s- Gravendeel heropenen? Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal

Nadere informatie

Algemeen COA en gemeente Zeewolde

Algemeen COA en gemeente Zeewolde Algemeen COA en gemeente Zeewolde Wat is het COA? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers tijdens de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het AZC in Harlingen Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen over het AZC in Harlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Besluiten... 3 1.1 Wie is initiatiefnemer voor de komst van een azc?... 3 1.2 Waarom besluit het College en niet de gemeenteraad?... 3 2.0 Azc - Gemeente Harlingen...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen heropening azc Bellingwolde

Veelgestelde vragen heropening azc Bellingwolde Veelgestelde vragen heropening azc Bellingwolde Waarom azc Bellingwolde heropenen als het aantal asielzoekers daalt (en er elders azc s nog niet zo lang geleden gesloten zijn?) Het COA heeft te maken met

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opvang asielzoekers in Breskens

Achtergrondinformatie opvang asielzoekers in Breskens Achtergrondinformatie opvang asielzoekers in Breskens In deze factsheet vindt u achtergrondinformatie naar aanleiding van het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor de opvang van asielzoekers

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in het WTC EXPO in Leeuwarden

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in het WTC EXPO in Leeuwarden Waarom komen er vluchtelingen in het WTC Expo? 2 Wat is een noodopvang? 2 Wat voor een soorten opvang zijn er? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar het

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle

Meest gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle COA 2 Waarom komen er vluchtelingen in de IJsselhallen? 2 Hoe lang blijven de mensen (gemiddeld)? 2 Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar de IJsselhallen? 2 Wie worden in de IJsselhallen ondergebracht.

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Het concrete verzoek kwam in overleg met het COA medio september, dit is geformaliseerd in een officieel verzoek op 1 oktober 2015.

Het concrete verzoek kwam in overleg met het COA medio september, dit is geformaliseerd in een officieel verzoek op 1 oktober 2015. Verslag informatiebijeenkomst 6 oktober 2015 voor omwonenden i.v.m. tijdelijke noodopvang asielzoekers in het Willem Blaeu College te Alkmaar. Sprekers namens de gemeente: namens het Centraal Orgaan opvang

Nadere informatie

Mensen centraal opvang & begeleiding huisvesting & proces relatie & keten

Mensen centraal opvang & begeleiding huisvesting & proces relatie & keten Mensen centraal opvang & begeleiding huisvesting & proces relatie & keten Opvang & Begeleiding Het COA: wie zijn wij en wat is onze opdracht? Het COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard Q&A Algemeen: Het COA is op zoek naar extra opvanglocaties. Dit kunnen verschillende locaties zijn, bijvoorbeeld eerder gesloten opvanglocaties, leegstaande verzorgingshuizen, instellingsgebouwen, kazernes

Nadere informatie

3. Welke nationaliteiten hebben de vluchtelingen? De vluchtelingen hebben verschillende nationaliteiten, maar het zijn voornamelijk Syriërs.

3. Welke nationaliteiten hebben de vluchtelingen? De vluchtelingen hebben verschillende nationaliteiten, maar het zijn voornamelijk Syriërs. Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Proces en locatiecriteria voor een asielzoekerscentrum in s-hertogenbosch Reg.nr. : 4603547 B&W verg. : 10 maart 2015 Commissie : MO Cie_verg. : 25 maart 2015 Raadsverg.

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Wat willen we bereiken, over welke ambitie(s) uit het meerjarenprogramma gaat het?

Wat willen we bereiken, over welke ambitie(s) uit het meerjarenprogramma gaat het? Zaak kenmerk.: 332475 Hardenberg, 19 juni 2012 Onderwerp: Herontwikkeling Azc De Eik in Slagharen Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Wat willen we bereiken, over welke ambitie(s)

Nadere informatie

Q&A Noodopvang Amstelveen 4 februari 2016

Q&A Noodopvang Amstelveen 4 februari 2016 Q&A Noodopvang Amstelveen 4 februari 2016 In dit document vindt u veel gestelde vragen (Questions) en antwoorden (Answers) in verband met de komende noodopvanglocatie voor vluchtelingen in Amstelveen.

Nadere informatie

Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten op bedrijventerrein Zwethove

Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten op bedrijventerrein Zwethove \ PERSBERICHT GEMEENTE Aan de redactie Postadres: Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK Bezoekadres: Stokdijkkade 2 2671 GW NAALDWIJK T 14 0174 F (0174) 673 600 E info@gemeentewestland.n I www.gemeentewestland.nl

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE

VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE VERSLAG INFORMATIEAVOND VESTIGING ASIELZOEKERSCENTRUM ENERGIEWEG; TWEEDE SESSIE Datum: 3 december 2015 Plaats: Zaal Backbone Tijd: 20.00-21.45 uur Aanwezig vanuit het college: burgemeester dhr. P. den

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst omwonenden rondom AZC Weert d.d. 24 september 2015

Verslag bijeenkomst omwonenden rondom AZC Weert d.d. 24 september 2015 Verslag bijeenkomst omwonenden rondom AZC Weert d.d. 24 september 2015 Aanwezig Omwonenden AZC. Namens COA Robin van der Horst, locatiemanager AZC Weert (externe zaken); Miriam Goudberg, locatiemanager

Nadere informatie

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen

Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Uitleg vergunninghouders / statushouders Huisvesting vergunninghouders in Nijmegen Het is elke dag in het nieuws, de grote vluchtelingenstroom richting Europa. Mensen uit Afrika of het Midden Oosten vragen

Nadere informatie

Factsheet Noodopvanglocaties

Factsheet Noodopvanglocaties Factsheet Noodopvanglocaties Deze informatie is bestemd voor de veiligheidsregio s en voor gemeenten. Inleiding Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is in Nederland verantwoordelijk voor de opvang

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de informatiedag, zaterdag 12 maart 2016 in het Rat Verlegh Stadion, over de verhuizing van azc De Boschpoort naar het belastingkantoor aan de

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Westland

Veel gestelde vragen over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Westland Veel gestelde vragen over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Westland Het college van burgemeester en w ethouders van de gemeente Westland is van plan medew erking te verlenen aan de tijdelijke opvang

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) Wonen Er zijn momenteel veel landen

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016 eente Overbetuwe O INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16inf00018 Datum advies: 10 februari 2016 Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Kennis nemen van: Voortgangsnotitie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Wat is een statushouder? Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en is erkend vluchteling. Vervolgens heeft de statushouder

Nadere informatie

Betreft: Realisatie kleinschalige opvang voor alleenstaande vreemdelingen

Betreft: Realisatie kleinschalige opvang voor alleenstaande vreemdelingen /;:ente./ ~enhelder ~ Raadsinformatiebrief Nr. Rl17.0061 (2017) Betreft: Realisatie kleinschalige opvang voor alleenstaande vreemdelingen Aan de leden van de Gemeenteraad Inleiding Het COA vangt alleenstaande

Nadere informatie

Inventarisatie mogelijkheden opvang vluchtelingen in Hellevoetsluis 1 e fase onderzoek. Datum: 6 oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

Inventarisatie mogelijkheden opvang vluchtelingen in Hellevoetsluis 1 e fase onderzoek. Datum: 6 oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inventarisatie mogelijkheden opvang vluchtelingen in Hellevoetsluis 1 e fase onderzoek Datum: 6 oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Mogelijkheden voor opvang vluchtelingen...

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss

Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss Juni 2016 ALGEMEEN Wat is het verschil tussen vluchtelingen en vergunninghouders? - Vluchtelingen zijn sinds kort in Nederland en weten niet of

Nadere informatie

3. Een verzoek om 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen de gemeente Maastricht op te vangen conform het AMV-opvangmodel.

3. Een verzoek om 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen de gemeente Maastricht op te vangen conform het AMV-opvangmodel. Burengesprekken dependances AZC Maastricht Genodigden: Direct omwonenden dependance Malberg Datum: 24 maart 2016, 21.00 22.00 uur. Locatie: Gemeentekantoor Mosae Forum Opening De avond wordt voorgezeten

Nadere informatie

Onderzoek locatie voor mogelijke Opvang Vluchtelingen in Meierijstad VRAAG EN ANTWOORD

Onderzoek locatie voor mogelijke Opvang Vluchtelingen in Meierijstad VRAAG EN ANTWOORD Onderzoek locatie voor mogelijke Opvang Vluchtelingen in Meierijstad VRAAG EN ANTWOORD Algemeen Vragen over de locatie Vragen over Opvang Vluchtelingen (voorwaarden & inrichting) Vragen over hulp aan en

Nadere informatie

Beheerplan opvang van asielzoekers Joseph Haydnlaan 2 en uitbreiding opvang Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht

Beheerplan opvang van asielzoekers Joseph Haydnlaan 2 en uitbreiding opvang Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht Beheerplan opvang van asielzoekers Joseph Haydnlaan 2 en uitbreiding opvang Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht Mei 2016 1. Aanleiding In de wijk Oog in Al is aan de Joseph Haydnlaan 2 een bestaande Asielzoekerscentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Verkenning (tijdelijke) inzet extra opvang vluchtelingen

Verkenning (tijdelijke) inzet extra opvang vluchtelingen *Z00953BB850* Verkenning (tijdelijke) inzet extra opvang vluchtelingen 1. Inleiding In de media hebben staatssecretaris Dijkhoff en bestuursvoorzitter Bakker van het COA gemeenten opgeroepen om op korte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2067 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg:

Procedure stap Bijbehorende COAopvangmodaliteit: Verblijfsduur: COA opvanglocatie(s) in: Voorzieningen gezondheidszorg: Opvangmodel van COA 1 in de asielprocedure die inging op 1-7-2010 2 en de voorzieningen gezondheidszorg 34 in deze locaties (stand van zaken 1-12- 2011). Procedure stap 1. Aanmelding Centrale Ontvangstlocatie

Nadere informatie

Programma: Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders. Beantwoording motie "Kansen in beeld" Leden van de gemeenteraad Groningen (050)

Programma: Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders. Beantwoording motie Kansen in beeld Leden van de gemeenteraad Groningen (050) Programma: Vluchtelingen Asielzoekers en Statushouders. Leden van de gemeenteraad Groningen (050) 367 76 16 11-11-2015 Geachte heer, mevrouw, Op 11 november jl. heeft u de motie Kansen in beeld aangenomen.

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00121

RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00121 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00121 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 15 maart 2016 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V. Molkenboer en wethouder Y. Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Interview met Rian Hulscher, coördinator Asiel Het is rustig op het terrein van de Autotron. Het is dan ook een bewolkte, koude dag met veel wind. Enkele mannen

Nadere informatie

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk

Voorstel raad. 28 juni juni Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Nummer Contact en vragen via 5 Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder J.R.A. Nawijn Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 28 juni 2016 6 juni 2016 Onderwerp Vluchtelingenvraagstuk Voorgesteld

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza) Vragen en antwoorden voor externen

Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza) Vragen en antwoorden voor externen Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza) Vragen en antwoorden voor externen datum: 15-10-2015 bedrijfsonderdeel: COA, Unit Uitvoeringsprocessen versie: Def 1.0 FAQ Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza)

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Antwoorden en vragen gemeente Oegstgeest Versie 1: 2 juni 2016

Antwoorden en vragen gemeente Oegstgeest Versie 1: 2 juni 2016 Antwoorden en vragen gemeente Oegstgeest Versie 1: 2 juni 2016 Is een extra opvang locatie voor vluchtelingen of vergunninghouder nog wel nodig? De noodzaak voor nieuwe opvanglocaties is onverminderd hoog.

Nadere informatie

Verslag van de bewonersbijeenkomst over GVA Hoogvliet op 2 december 2016

Verslag van de bewonersbijeenkomst over GVA Hoogvliet op 2 december 2016 Verslag van de bewonersbijeenkomst over GVA Hoogvliet op 2 december 2016 19.15 uur tot 20.45 uur Gebiedskantoor Hoogvliet (Cloese 200, Hoogvliet) 1. Opening Dagvoorzitter opent de bijeenkomst om 19.15

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Antwoorden op vragen en suggesties Bijeenkomst noodopvang voor vluchtelingen 25 november

Antwoorden op vragen en suggesties Bijeenkomst noodopvang voor vluchtelingen 25 november Antwoorden op vragen en suggesties Bijeenkomst noodopvang voor vluchtelingen 25 november Woensdag 25 november vond bij het ROC van Twente een besloten informatiebijeenkomst plaats over mogelijke komst

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres. Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Reker (LPF) inzake Paard van Troje

Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Reker (LPF) inzake Paard van Troje gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6065 Inboeknummer 14bst01642 Beslisdatum B&W 4 november 2014 Dossiernummer 14.45.103 (2.5.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Reker (LPF) inzake Paard van Troje Raadsvragen:

Nadere informatie

Q and A's bij de bekendmaking van de locatie huisvesting statushouders Stadhoudersstraat / van Nassaustraat te Blerick

Q and A's bij de bekendmaking van de locatie huisvesting statushouders Stadhoudersstraat / van Nassaustraat te Blerick Q and A's bij de bekendmaking van de locatie huisvesting statushouders Stadhoudersstraat / van Nassaustraat te Blerick 1) Waarom deze locatie? Dankzij de inzet van deze leegstaande huisvesting is er voor

Nadere informatie

Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland. Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016

Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland. Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen in Kennemerland Raadsleden informatieavond Veiligheidsregio Kennemerland Marjolein Somers Mei 2016 Inhoud Presentatie Asielprocedure en opvang in Nederland

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

2. Wat zijn GZZA-ers?

2. Wat zijn GZZA-ers? Onderwerp: RIB huisvesting statushouders (15R.00665) Betreft: Technische vragen d.d. 15 november 2015 van D66 (H. Hoogeveen) Datum: 18 november 2015 Auteur: C. Kraan, team Onderwijs, Welzijn en Zorg 1.

Nadere informatie

Inzicht en kennis rondom het vluchtelingenvraagstuk in Roosendaal

Inzicht en kennis rondom het vluchtelingenvraagstuk in Roosendaal Veel vragen gesteld aan de Roosendaalse Lijst over vluchtelingen Inzicht en kennis rondom het vluchtelingenvraagstuk in Roosendaal De Roosendaalse Lijst heeft enkele weken geleden het initiatief genomen

Nadere informatie

3. Een verzoek om 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen de gemeente Maastricht op te vangen conform het AMV-opvangmodel.

3. Een verzoek om 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen de gemeente Maastricht op te vangen conform het AMV-opvangmodel. Burengesprekken dependances AZC Maastricht Genodigden: Direct omwonenden dependance Villapark Datum: 24 maart 2016, 19.00 20.00 uur. Locatie: Gemeentekantoor Mosae Forum Opening De avond wordt voorgezeten

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Beheerplan opvang van asielzoekers dependance Ravellaan 1 in Utrecht

Beheerplan opvang van asielzoekers dependance Ravellaan 1 in Utrecht Beheerplan opvang van asielzoekers dependance Ravellaan 1 in Utrecht Mei 2016 1. Aanleiding Aan de Ravellaan 1 in de wijk Welgelegen worden voor een periode van maximaal 2 jaar (start vanaf mei 2016) maximaal

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 OPSCHRIFT Vergadering van 28 oktober 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2016 nr 84

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2016 nr 84 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2016 nr 84 Datum 7 juni 2016 Van College B&W Behandeld door Jan Braat Doorkiesnummer 030-2862884 E-mailadres j.braat @utrecht.nl Kenmerk 16.504020 Geachte leden

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting statushouders Gemeente Krimpen aan den IJssel

Plan van aanpak huisvesting statushouders Gemeente Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak huisvesting statushouders 2016-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Juli 2016 1 1 Aanleiding De huisvesting van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Gemeenten ontvangen

Nadere informatie

Registratiekenmerk: 791098. Datum vergadering: 4 februari 2016

Registratiekenmerk: 791098. Datum vergadering: 4 februari 2016 Registratiekenmerk: 791098 Vergadering: Gemeenteraad Datum vergadering: 4 februari 2016 Onderwerp: Portefeuillehouder: Vestiging asielzoekerscentrum aan de Ruitersweg-West te Heesch mevrouw M.A.H. Moorman

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Welkom, doel en spelregels door Natasja van den Berg Introductie door de burgemeester, de heer Hellegers

Welkom, doel en spelregels door Natasja van den Berg Introductie door de burgemeester, de heer Hellegers Programma 19.15 19.25 uur Welkom, doel en spelregels door Natasja van den Berg 19.25 19.45 uur Introductie door de burgemeester, de heer Hellegers 19.45 20.35 uur Open gesprekken aan de tafels over de

Nadere informatie

Logeerovereenkomst. Geeft hierbij aan dat hij/zij en bijbehorende gezinsleden:

Logeerovereenkomst. Geeft hierbij aan dat hij/zij en bijbehorende gezinsleden: Logeerovereenkomst Onderstaande bewoner: Voornaam : Achternaam : Geslacht (m/v) : Geboortedatum : V-nummer : Bereikbaar via tel.nr : e-mail : Opvanglocatie : Locatie Administratieve : plaatsing Geeft hierbij

Nadere informatie

Evaluatie Noodopvang COA aan de Lievekamplaan 1 in Oss.

Evaluatie Noodopvang COA aan de Lievekamplaan 1 in Oss. Evaluatie Noodopvang COA aan de Lievekamplaan 1 in Oss. In het Plan van Aanpak Gezamenlijke aanpak opvang vluchtelingen As50+ heeft de regio aan Oss gevraagd om de beschikbaarheid van de opvang in het

Nadere informatie

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017)

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Transformatie naar woningen Waarom wordt kantoorgrond op bedrijventerrein De Schaft ingewisseld voor woningen? Waarom

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

A Beleidskaders voor een mogelijk AZC

A Beleidskaders voor een mogelijk AZC A Beleidskaders voor een mogelijk AZC Naam Menno Visser Datum 13 mei 2015 Versie 1.6 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding en aanleiding 3 2. Doel 3 3. Overwegingen 3 3.1. Ruimtelijke en milieukundige

Nadere informatie

Versie 18 juli Model bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie

Versie 18 juli Model bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie Model Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie Versie 18 juli 2016 1 Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie Partijen a. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers,

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Communicatieplan. Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden. datum: 28-01-2015 Versie 1

Communicatieplan. Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden. datum: 28-01-2015 Versie 1 Communicatieplan Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden datum: 28-01-2015 Versie 1 0 Inleiding Het college van B&W van de gemeente Covorden heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Nadere informatie

Utrecht, oktober 2014

Utrecht, oktober 2014 Inspectie positief over medische zorg in vier nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers, maar snelle uitbreiding van de opvang van asielzoekers leidt tot risico s in de medische zorg Utrecht, oktober 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huisvesting statushouders Anna van Hannoverstraat

Nieuwsbrief Huisvesting statushouders Anna van Hannoverstraat September 2017 Nieuwsbrief Huisvesting statushouders Anna van Hannoverstraat Beste buurtbewoner, Op 22 juni en 1 juli heb ik veel directe buurtbewoners persoonlijk gesproken in de Horeca-academie naar

Nadere informatie

Terugblik & stand van zaken Vluchtelingenopvang Amersfoort

Terugblik & stand van zaken Vluchtelingenopvang Amersfoort Terugblik & stand van zaken Vluchtelingenopvang Amersfoort De Ronde 25 oktober 2016 Door wethouder Houwing en burgemeester Bolsius Agenda: Terugblik: Wat is er vanaf de presentatie van het plan van aanpak

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Niet vallend onder de veel gestelde vragen

Vragen en antwoorden. Niet vallend onder de veel gestelde vragen en antwoorden Niet vallend onder de veel gestelde vragen In de beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten is onderscheid gemaakt tussen enkele vragen en veel gestelde

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Gemeente Ede Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Aanleiding Aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk rondom de vestiging van een AZC. Wij wilden graag weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 187/2015 Datum : 4 december 2015 B&W datum : 4 december 2015 Beh. ambtenaar : A. Twigt Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : heropening AZC Aanleiding Op verzoek

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Een opvanglocatie in de gemeente

Een opvanglocatie in de gemeente Een opvanglocatie in de gemeente FACTSHEET ORGANISATIE EN OMGEVING Versie 18 juli 2016 Factsheet Organisatie en omgeving, juli 2016 (Concept) 1 Inhoudsopgave FACTSHEET ORGANISATIE EN OMGEVING... 1 1 Algemeen...

Nadere informatie