nederlands tijdschrift voor heelkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nederlands tijdschrift voor heelkunde"

Transcriptie

1 jaargang 20 - nummer 4 - mei 2011 nederlands tijdschrift voor heelkunde in dit nummer 123 Hoofdredactioneel 124 Van de bestuurstafel 125 Bestuurlijk nieuws 127 Beroepsbelangen 130 Column 131 Chirurgendagen 134 Van de VAGH 135 Keur de cursus 136 Over de grens 140 Van de NVvV 142 Proefschrift: Zoeken naar metastasen bij het colorectaal carcinoom 144 Cochrane-review in perspectief: Behandeling van proximale humerusfracturen bij volwassenen 146 Casus: Geluk bij PEG 147 Casus: Carpometacarpale luxatie 150 Casus: Een patiënte met een geïsoleerd aneurysma van de arteria femoralis superficialis 153 Interview: Prestigieuze plek voor Ploeg 156 Korte Berichten 157 Personalia 158 Colofon NTH_11_04.indd 1 5/9/2011 5:41:05 PM

2 Partnering with medical professionals for better patient outcomes At Covidien, patient safety drives our innovation. That s why we collaborate with doctors to develop products such as Tri-Staple platform, LigaSure system, Permacol and V-loc to reduce blood loss, shorten recovery times and lessen the chance of infection. It s just one example of how we re part of a worldwide effort to put patient safety first. Learn more at covidien.com/successstories. COVIDIEN, COVIDIEN met logo, Covidien logo en positive results for life zijn in de VS en/of internationaal geregistreerde handelsmerken van Covidien AG. Alle andere merken zijn handelsmerken van een Covidien onderneming Covidien. Alle rechten voorbehouden. Covidien Nederland B.V. Hogeweg 105, 5301 LL Zaltbommel Postbus 2205, 5300 CE Zaltbommel Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) NTH_11_04.indd 2 5/9/2011 5:41:18 PM

3 hoofdredactioneel De beste stuurlui staan aan wal Haagse Chirurgen (de fusiemaatschap Heelkunde van Bronovo en Medisch Centrum Haaglanden) doen dienst op drie locaties (Antoniushove, Bronovo en Westeinde). Dagelijks hebben drie chirurgen dienst voor de algemene heelkunde en differentiaties abdominale chirurgie, traumachirurgie en vaatchirurgie. Na lang praten en veel rekenen waren wij er begin dit jaar uit. Q1 zit er al weer op en we zijn niet ontevreden. We verkennen letterlijk en figuurlijk elkaars werkterrein. De techniek van de videoconference tijdens overdrachten laat ons steeds minder vaak in de steek. Het wekelijkse beraad van het Dagelijks Bestuur en de maandelijkse plenaire maatschapvergaderingen verlopen in goede harmonie en zijn efficiënt en productief. Tijdens een brainstormsessie op een zondagmorgen hebben we naar elkaar onze ambities uitgesproken en de contouren van onze toekomstplannen neergelegd. Het regent collumfracturen in onze buurt en gedifferentieerde diensten leiden ertoe dat niet meer alle chirurgen heupfracturen opereren. Alle locaties kampen met personeelskrapte en niemand maakt graag de afweging reguliere productie in te leveren om een acute kamer in te ruimen voor semi-spoedingrepen. Wanneer een van de eigen traumachirurgen overdag niet op een acute kamer terecht kan dan doet zich soms in de avonduren een probleem voor wanneer er op twee locaties werk aan de winkel is voor de traumachirurg. We hebben afgesproken dat we niet met patiënten gaan slepen. Zowel de patiënt als het operatieteam moet dan dus wachten op de chirurg. Slechte zaak en daar gaat onze AD-notering, wordt er dan geklaagd. (lees mishandelaar) van mijn patiënt en waarom kan hij die niet te spreken krijgen?!. De uitleg dat collega Y met vakantie is en het dus zowel in het Westeinde als in Bronovo onmogelijk is om met hem van gedachte te wisselen, mag niet baten. Dagelijkse zorg door de toegewijde AIOS en gesprekken met de patiënt en zijn familie door een abdominaal chirurg die over het EPD van patiënt kan beschikken ten spijt, blijft de huisarts mopperen. In onze regio werken we samen met het LUMC, met vier ziekenhuizen waarmee wij de Coöperatie van Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland vormen, ook wel A12-ziekenhuizen genoemd, en met negen ziekenhuizen van het IKNL, locatie Leiden, voorheen het IKW. Het IKW was in 2005 vooruitstrevend met concentratie en spreiding van lever-, pancreas-, rectum-, sarcoom- en slokdarmchirurgie. Anno 2011 zijn de afspraken aangescherpt en is besloten om ook maagchirurgie te concentreren in centra voor upper GI-surgery. Omdat we niet alleen over volume spraken, maar ook over uitkomst-van-zorg-gegevens konden beschikken, hebben we elkaar op de inhoud kunnen vinden. Het ging niet zonder slag of stoot en hier en daar deed het pijn, omdat de besluitvorming niet overeenkwam met bepaalde ambities. Maar we zijn er uitgekomen. Samenwerken is niet eenvoudig. Het is al lastig genoeg om de samenwerkende partijen op een lijn te krijgen en iedereen van het nut van de samenwerking te overtuigen, laat staan dat de omstanders meteen in applaus uitbarsten. Mijnheer X is overigens dik tevreden over de samenwerking van de chirurgen. «dr. O.R. Guicherit, Lid Hoofdredactie De heer X was in het Westeinde door abdominaal chirurg Y geopereerd en werd om onduidelijke redenen in Bronovo heropgenomen met een postoperatieve complicatie. Wij hebben aan Jan en alleman moeten beloven dat we geen patiënten tussen twee ziekenhuisorganisaties zullen rondpompen en we laten dat dus wel uit ons hoofd. Maar niet alleen Gods wegen, ook die van patiënten en huisartsen zijn ondoorgrondelijk, dus mijnheer X belandde in Bronovo en het toeval wil dat in dat weekend collega Z uit het Westeinde in Bronovo dienst deed. Na een reïnterventie knapt de patiënt langzaam maar zeker op. De huisarts is echter in toorn ontstoken en belt op hoge poten naar het ziekenhuis, wie is nu de behandelaar 123 NTH_11_04.indd Sec1:123 5/9/2011 5:41:19 PM

4 van de bestuurstafel Vereniging uit de gevarenzone Met goede moed de toekomst in dr. M.H.A. Bemelmans, Penningmeester NVvH Na een turbulente tijd de afgelopen jaren zien we na grondig en constructief werk van onze vorige penningmeester Huib Cense, die in november afscheid nam, dat er na een periode van een financiële crisis binnen onze vereniging weer licht aan de horizon is. Het is de NVvH gelukt om een ommekeer te bewerkstelligen, waardoor we momenteel weer een positief saldo hebben, de organisatie op orde aan het komen is en we kunnen denken aan de toekomst. Hoewel de jaarrekening nog niet definitief is vastgesteld, mogen we er wel vanuit gaan dat we 2010 financieel positief afsluiten. We kunnen daardoor onze reserve weer laten toenemen. Willen we financieel gezond blijven, dan is zo n reserve ter grootte van één jaar contributiegeld noodzakelijk. De exacte gegevens zullen later volgen, nadat de jaarrekening is vastgesteld en de accountant goedkeuring heeft verleend. Voor geïnteresseerde leden is het accountantsrapport na de Chirurgendagen op het bureau van de NVvH in te zien. De contributie De ledenbestanden zijn opgeschoond en op basis daarvan kunnen we beter de contributieaanvragen rondsturen en mutaties verwerken. Desalniettemin zal het toch nog af en toe voorkomen dat er een rekening verkeerd wordt verstuurd, maar we zullen proberen dit in de toekomst uit te bannen. Mutaties kunnen in de toekomst door u online worden ingediend, waardoor er ook geen onduidelijkheid meer is over opgezegde lidmaatschappen en data van mutaties. We hebben de contributie-inning in die zin veranderd dat er indien nodig een incassobureau wordt ingeschakeld, waardoor de contributies nagenoeg geheel kunnen worden geïnd. Hoewel we beseffen dat dit soms onprettig overkomt, is het voor onze vereniging essentieel om financieel gezond te blijven en bovendien eerlijk ten opzichte van de leden die hun contributie naar behoren betalen. We zien dat deze actie dit jaar heeft geresulteerd in een vroege betaling door vele leden, niet alleen om te profiteren van de korting die gegeven wordt bij vroege betaling, maar ook om eventuele herinneringen dan wel incasso te vermijden. De verhoogde contributie was de afgelopen jaren noodzakelijk voor een financieel gezonde basis. Het is echter nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de contributie weer verlaagd zou kunnen worden. We houden de contributie daarom op hetzelfde niveau als Temeer omdat een verdere professionaliseringslag nodig is én er veel ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen zijn, die weer nieuwe uitgaven met zich meebrengen. De normering, certificering, zorgconcentratie, normtijden, juridische procedures tegen honorariumkortingen, interne en externe communicatie en ondersteuning van het bestuur vragen de nodige aandacht en daarmee de nodige kosten - in onze vereniging. Daarbij willen we de verhoging van de financiële ondersteuning van de BBV handhaven, omdat we het belangrijk vinden uw beroepsbelangen als chirurg structureel te behartigen. Jacques Oskam heeft geweldig werk verricht en is momenteel zover dat hij ook bij overleg in Den Haag, de NZa en het College voor Zorgverzekeringen de voet tussen de deur heeft weten te krijgen. De overige inkomsten De inkomsten van de Chirurgendagen zijn licht toegenomen. We hebben de afspraak gemaakt met Arjan Appel van Congress Company om te proberen dit resultaat vast te houden én daarbij te kijken of we de kwaliteit van de service aan de leden tijdens de Chirurgendagen nog kunnen vergroten. Afgelopen jaar heeft u allen al kennis gemaakt met de App voor de Chirurgendagen, die ook dit jaar weer online zal zijn. Daarnaast zijn we aan het kijken of het mogelijk is een voor u kosteloze Wi-Fi in de lucht te krijgen om de service aan u allen te vergroten. Op de Chirurgendagen willen we ook onze geheel vernieuwde site aan u presenteren in de NVvH-stand. Vanuit de SKMS-gelden is het gelukt om budget voor het in ontwikkeling zijnde Kwaliteitsbeleid beschikbaar te krijgen, en wel voor eenmalige, heelkundige projecten. Ook steunt J&J ons dit jaar weer om onderwijsactiviteiten mogelijk te maken voor onze assistenten en chivo s. Waarvoor dank. 124 NTH_11_04.indd Sec1:124 5/9/2011 5:41:20 PM

5 De uitgaven De bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, hebben een goed resultaat gehad. We hebben de kosten van en voor het bureau verder uitgewerkt en gekeken waar er eventueel nog bezuinigingen konden plaatsvinden, zonder dat dit leidde tot mindere ondersteuning. Voor het komende jaar zullen we een aantal zaken scherper in de gaten houden en zullen kosten die bijvoorbeeld via subverenigingen gemaakt worden, ook op hen verhaald worden. Naast kostenbeheersing hebben we, zoals gemeld, het budget voor de behartiging van onze beroepsbelangen verhoogd en willen dit graag handhaven. De structurele middelen voor kwaliteit komen uit met name de contributies. Vanwege de positieve resultaten zijn we gelukkig ook in staat om tijdens de ALV voor te stellen een mooi bedrag te reserveren voor ons NVvH-lustrum in In mijn presentatie op de ALV zal ik u schetsen hoe en waaraan de contributiegelden zijn en worden besteed. Net als de overige bestuursleden ben ik tijdens de Chirurgendagen regelmatig op de NVvH-stand te vinden om met u van gedachten te wisselen en het beleid toe te lichten. Conclusie Het goede werk van onze vorige penningmeester heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn momenteel in een stabiele situatie gekomen van waaruit we nu met een positieve blik de toekomst in kunnen gaan. We kunnen ons gaan bezighouden met het verder verstevigen en professionaliseren van ons bureau, waardoor we een steeds betere basis voor onze vereniging krijgen en we in de toekomst niet meer onverwacht met crisissituaties zullen worden geconfronteerd. Natuurlijk zullen we alert moeten zijn om financieel gezond te blijven en ons inzetten om aan de steeds weer nieuwe uitdagingen die op onze weg komen, het hoofd te kunnen bieden. Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet! «bestuurlijk nieuws Verbinding tussen Orde en Wetenschappelijke Verenigingen Peter van den Akker, voorzitter NVvH Op initiatief van de wetenschappelijke verenigingen (WV en) - waaronder de NVvH - zijn de WV en en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een zogenaamd Synergietraject aangegaan. Beide partijen zijn niet tevreden met de samenwerking. Onder leiding van bureau Berenschot is eind 2010 onderzoek verricht naar oorzaken van de huidige relatie en mogelijkheden tot verbetering. Dit onderzoek levert de volgende beelden op: - WV en achten bij belangenbehartiging en lobby ook kwaliteit, als inhoudelijk aspect van de medische professie zeer belangrijk. - Het huidig overleg tussen OMS en WV en functioneert onvoldoende effectief en efficiënt. - Huidige structuur van de OMS wordt als een belemmerende factor genoemd voor samenwerking. De WV en willen formele zeggenschap in de besluitvorming van OMS. - Samenwerking krijgt pas echt vorm wanneer er inhoudelijke verbinding is. Een gezamenlijke doelstelling en strategie, die meer proactief handelen (i.p.v. reageren op beleidsvoornemens uit Den Haag) mogelijk maakt ontbreekt. Er zijn drie opties onderzocht om tot verbeterde samenwerking te komen. De eerste twee opties betekenden dat er eerst een nieuwe juridische structuur resp. een gezamenlijke strategie gerealiseerd zou moeten worden. Voor de derde optie hebben de WV en en OMS gekozen: gewoon beginnen met samenwerken door een overleg op bestuursniveau (bestuursvoorzitters van de WV en en voorzitter OMS), het zogenaamde BOO. Ook op het niveau van directeuren komt er een overleg tussen WV en en OMS. Vanuit deze twee overleggen willen we inhoudelijke successen boeken door samen op te trekken en met een geluid de medisch specialisten te vertegenwoordigen. De NVvH is betrokken bij dit Synergietraject, zet zich in de samenwerking met OMS te verbeteren, waarbij we consequent het specifieke belang van de chirurg naar voren brengen. Bijgevoegd vindt u het verslag van de laatste bijeenkomst d.d. 4 april. Hierin vindt u een samenvatting van het Synergietraject. «125 NTH_11_04.indd Sec1:125 5/9/2011 5:41:20 PM

6 Bouwen aan synergie tussen WV en en OMS Maandagmiddag 4 april 2011 hebben de Wetenschappelijke Verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten afspraken gemaakt over de wijze waarop zij willen gaan samenwerken en daardoor meer synergie willen bereiken. De Wetenschappelijke Verenigingen (WV en) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) willen nadrukkelijk meer samen optrekken en de krachten bundelen. In het maatschappelijke debat wordt regelmatig aandacht besteed aan de gezondheidszorg en de medisch specialist. De WV en en de OMS realiseren zich de noodzaak om in dit debat één duidelijk geluid te laten horen, in het belang van de patiënt en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De noodzaak tot dit eenduidige geluid wordt alleen maar groter nu de besteedbare Euro in de zorg steeds schaarser wordt en andere partijen zich daardoor steeds meer met de financiering van de zorg gaan bemoeien. De OMS en de WV en zijn ervan overtuigd dat de afstemming tussen de huidige organisaties onvoldoende is om effectief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke debat en het voor het voetlicht brengen van een eenduidig beeld van de medisch specialist. Gezamenlijk optrekken en meer synergie realiseren in activiteiten en standpunten is juist nu cruciaal. Consistente participatie in maatschappelijke gremia die er toe doen is hierbij onmisbaar. De gezamenlijke doelstelling is: de OMS moet een slagvaardige, krachtige onderhandelaar c.q. gesprekspartner zijn voor stakeholders op het gebied van kwaliteit, medisch specialistische opleidingen, arbeidsvoorwaarden en professionele autonomie samen met de WV en en namens zoveel mogelijk medisch specialisten. De WV en en de OMS hebben daarom tijdens de werkconferentie van afgelopen maandag besloten om een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO) in te richten. Bij de aanwezigen was enthousiasme voor dit voorstel. Sommige WV en gaven aan hogere ambities te hebben en wilden grotere stappen zetten. Voor andere WV en is het op dit moment lastig om voor dergelijke grotere stappen draagvlak bij de achterban te realiseren. Daarom is gekozen voor geleidelijkheid, daar waar mogelijk alvast quick wins te realiseren en te starten met gezamenlijk bestuurlijk overleg. Prof. dr. J.H.J.(John) Wokke, oud-voorzitter NVN, is bereid gevonden om als onafhankelijk voorzitter het BOO te starten. Tijdens de werkconferentie zijn namens de bureaudirecteuren van de WV en en de OMS voorstellen gepresenteerd om de onderlinge synergie en efficiëntie ook op bureauniveau te vergroten. De start hiervan zal agendapunt van het eerste Bestuurlijk Overleg (16 mei 2011) zijn. Dit betekent dat de 27 WV en en de OMS elkaar voortaan op bestuurlijk niveau (voorzitters) vooralsnog maandelijks zullen spreken. Het doel van dit BOO is informatie-uitwisseling, afstemming, het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en evaluatie van de bereikte resultaten. Het BOO is een onafhankelijk overleg van de WV en en de OMS tezamen. Het is dus geen orgaan van de OMS. Vanuit de Raad Kwaliteit, Raad Opleidingen en de Beroepsbelangencommissies kunnen zaken bottom-up worden ingebracht in het BOO. De WV en zullen via dit overleg hun input inbrengen en ook het bestuur van de OMS zal zaken voorleggen aan het BOO, ter voorbereiding op besluitvorming. Daarnaast zal het BOO de voortgang in het project Synergie bewaken. In het najaar van 2011 vindt een tussenevaluatie plaats waarin de samenwerking en de bereikte resultaten worden geëvalueerd. Vragen als Waar staan we nu?, Hoe ligt dit beeld bij de achterban?, Is het onderlinge vertrouwen verbeterd? Hoe functioneert het BOO? komen daarbij aan de orde. Zijn de WV en en de OMS dan zover dat structurele veranderingen definitief doorgevoerd kunnen worden? 126 NTH_11_04.indd Sec1:126 5/9/2011 5:41:20 PM

7 beroepsbelangen Leden NVvH: Concentratie van zorg verhoogt kwaliteit Enorme respons op poll over toekomst medische zorg Chirurgen zijn nauw betrokken bij veranderingen in de zorg zoals concentratie, regionalisatie en nieuwe organisatievormen. Die conclusie is glashelder na de eerste online enquête die massaal en door bijna 50 procent van de leden van de NVvH is ingevuld. Ook de grote hoeveelheid toelichtingen geven aan dat de thema s enorm leven en men zich graag mengt in de discussie erover. Uit de eerste internetpoll van de Beroeps Belangen Vergadering (BBV) blijkt dat praktisch alle leden denken dat de door de overheid ingeslagen weg naar concentratie een onomkeerbaar feit is. Driekwart van de respondenten vindt ook dat de NVvH dit beleid moet ondersteunen, vooral omdat het de kwaliteit van de zorg zal verbeteren. Ruimte voor twijfel Maar er is ook twijfel over wat concentratie precies zal opleveren. 70 procent denkt dat het patiënten een betere zorg brengt (10 procent niet). Of zoals een chirurg het verwoordt: Het is in het afgelopen decennium inmiddels genoeg opgeschreven dat volume en kwaliteit een nauwe relatie hebben. Maar dat ziekenhuizen daardoor ook doelmatiger gaan werken, gelooft een minder grote meerderheid van 56 procent van de respondenten (20% gelooft dit niet). Het is zwaar de vraag of kostenbesparing lukt. De waarheid zal mogelijk hetzelfde zijn als bij fusies van ziekenhuizen: op papier lijkt het allemaal zo mooi, verwoordt een NVvH-lid zijn twijfel. Positief maar kritisch De positieve houding van de voorstanders betekent dus niet dat ze alléén maar voordelen zien. Specialiseren en dus niet overal alle ingrepen meer doen is goed zolang kritisch wordt gekeken welke ingrepen geschikt zijn om te bundelen in regionaal opererende ziekenhuizen. Dit moet alleen voor zeldzame ingrepen of aandoeningen gelden anders wordt het een verschraling van de lokale zorg, aldus een reactie. Ook wijst een aantal leden erop dat het goed regelen van de financiering echt noodzakelijk is. Regioklinieken die dure ingrepen doen, kunnen dat alleen volhouden als de vergoeding voor de ingreep dekkend is.» Regionalisatie van de zorg zal: bijdragen aan eenhogere kwaliteit van de zorg 70% 19% 10% 1% Jacques Oskam, voorzitter BBV en lid dagelijks bestuur NVvH Stefan Roskam, beleidsadviseur beroepsbelangen NVvH leiden tot een doelmatiger werken de onderlinge samenwerking van specialisten verbeteren de samenwerking met ziekenhuisbesturen bemoeilijken de positie van medisch specialisten versterken leiden tot een betere kostenbeheersing van de zorg de positie van medisch specialisten verzwakken 0% 31% 29% 26% 25% 43% 56% 32% 35% 39% 38% eens neutraal oneens geen mening 24% 38% 29% 32% 41% 30% 20% 18% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 1: Mening over verwachte effecten van regionalisatie van de zorg (n= ). 1% 5% 2% 4% 2% 127 NTH_11_04.indd Sec1:127 5/9/2011 5:41:20 PM

8 Tegenstanders van regionalisatie vrezen vooral dat de overheid en verzekeraars de medisch specialisten meesleept in een proces dat vooral kostengedreven is. Zij vinden dat men zich niet blind moet staren op volumenormen voor behandelingen en voorzien logistieke problemen door de concentratie van ingrepen. Langere wachtlijsten worden gevreesd. Persoonlijke gevolgen In de online enquête is ook gevraagd wat de verandering voor gevolgen zullen hebben voor de individuele chirurg. Opvallend is dat het geloof in betere kwaliteit zich ook vertaalt in de eigen prestaties: 51 procent denkt dat die beter zal worden door specialisatie. Ongeveer eenzelfde percentage vindt de toekomst dan ook niet bedreigend. Over het persoonlijk werkplezier zijn de meningen verdeeld. Een derde van de ondervraagden is neutraal, een derde denkt erop vooruit te gaan terwijl een net zo grote groep denkt dat het plezier in het werk juist zal verminderen. Waar sommige chirurgen mee worstelen, blijkt uit de volgende reactie: Enerzijds ben ik positief omdat er zeker een volume-kwaliteitsrelatie is. Anderzijds ben ik negatief omdat ik het jammer vind eventueel bepaalde zorg uit mijn praktijk te verliezen die ik graag doe en naar mijn idee ook kwalitatief goed doe. Met name chirurgen in kleinere ziekenhuizen vrezen dat er onvoldoende interessante operaties overblijven. Ook voorzien ze een hogere werkdruk, meer reistijd en meer onprettige diensten. Zij die stijgend werkplezier verwachten, zien kansen om zich meer te ontwikkelen als expert. Daardoor voorzien ze mogelijkheden voor meer werk en een betere focus op hun werkzaamheden. Afstoten behandelingen Met tweederde denken de meeste chirurgen dat hun eigen ziekenhuis behandelingen zal moeten afstoten door concentratie. Een kwart verwacht dat dit niet het geval zal zijn. Om welke behandelingen gaat het hierbij? Circa 400 van de geënquêteerden beantwoordden de open vraag hierover. Zij noemden pancreaschirurgie, longchirugie, oesophagus chirurgie en vaatchirurgie het vaakst. De meeste maatschappen en vakgroepen (66 procent) anticiperen zelfs al op de naderende verschuivingen. Door operaties te clusteren en het invoeren van een dienstenstructuur maken zij zich klaar voor de toekomst. Daarnaast zijn er al heel wat contacten gelegd over mogelijke samenwerkingsverbanden. Door allianties aan te gaan met andere ziekenhuizen, vakgroepen of maatschappen probeert men zich te verzekeren van voldoende werk, voor het geval belangrijke ingrepen wegvallen. Een aantal respondenten denkt zelfs aan fuseren. Andere organisatievorm Om niet werkeloos de ontwikkelingen af te wachten, heeft de BBV de leden drie scenario s geschetst: niets doen, de collectieve maatschap en het kwaliteitscollectief. Het scenario van het kwaliteitscollectief krijgt met 50 procent de voorkeur, gevolgd door de collectieve maatschap met 37 procent. 6 procent wil het houden zoals het is en de rest heeft geen voorkeur. Uit de toelichting blijkt dat ook hier kwaliteit het leidende argument is. Daaraan koppelen de voorstanders van het kwaliteitscollectief de redenering dat het in het belang van de patiënt is als de beroepsgroep de regie houdt. Ook hechten zij aan hun zelfstandigheid en het vrije ondernemerschap. Ik zie kansen voor de kwaliteit van zorg en voor mezelf en Meest flexibel en de beste garantie voor professionele autonomie, geven twee respondenten aan. Voordelen van collectiviteit Ook de collectieve maatschap krijgt veel steun. Het meest genoemde argument voor deze werkvorm is dat het een einde maakt aan de inkomensverschillen tussen specialisten. Ook hoopt men dat dit leidt tot het einde van de voortdurende Regionalisatie in de zorg: zal de kwaliteit van mijn werk verhogen zal mijn werkplezier in positieve zin beïnvloeden ervaar ik als een bedreiging voor mijn huidige positie zal een negatief effect op mijn inkomen hebben 22% 18% 32% 51% 19% 40% 34% 27% 20% 31% 56% 23% 2% 4% 3% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% eens neutraal oneens geen mening Figuur 2: Persoonlijke gevolgen van de regionalisatie in de zorg (n=709). 128 NTH_11_04.indd Sec1:128 5/9/2011 5:41:21 PM

9 8% 4% 26% 63% ja nee weet niet nvt Figuur 3: Verwacht u dat door de herverdeling van zorg bepaalde behandelingen verloren gaan voor het ziekenhuis waarin u (hoofdzakelijk) werkzaam bent? (n=709). 11% 16% 73% ondersteunen bestrijden geen mening Figuur 4: Hoe moet de NVvH zich opstellen ten aanzien van het overheidsbeleid inzake het regionaal concentreren van zorg? (n=707). discussie over de inkomens van specialisten. Een deel noemt als argument dat met een collectieve maatschap een betere en intensieve samenwerking tussen specialisten zal ontstaan. Het is de enige organisatievorm waarin zonder risico voor direct, persoonlijk omzetverlies medisch noodzakelijke veranderingen kunnen worden doorgevoerd zonder belangenverstrengeling, aldus een toelichting. NVvH moet regie houden Ruim 150 chirurgen maakten gebruik van de mogelijkheid om tot slot nog een opmerking te plaatsen of een suggestie te doen. Zij gaven aan dat ze graag vaker een online meningenpeiling willen om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. Een deel dringt er bij de BBV op aan er alles aan te doen om de regie te behouden. Een chirurg schrijft: Blijf standvastig de chirurg ondersteunen. Kwaliteit en eisen gaan hand in hand met beloning, nu is dat omgekeerd evenredig. En een ander: Neem het volledige initiatief bij de concentratie van zorg en neem besluiten ook als die impopulair zijn. Anders worden de besluiten voor ons genomen. overheidsbeleid en anderzijds door een veranderende maatschappelijke vraag. De resultaten van de ledenpoll laten zien dat u hierover een duidelijke mening heeft. Het is nu aan de NVvH om, met uw opbouwende en kritische punten in de hand, dit proces te beïnvloeden. De NVvH gaat dan ook met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in gesprek om te bepalen hoe een hoger kwaliteit- en veiligheidniveau samenhangt met concentratie van zorg. Welke gevolgen heeft dit voor het beroep? Welke horden moeten nog worden genomen om op een gedegen manier tot concentratie van zorg te komen? Daarnaast zijn wij met diverse partijen gesprekken gestart over onder andere de inrichting van de acute zorg en de kwaliteitsnormen. De NVvH is erg enthousiast over de respons en resultaten van deze eerste ledenpoll. Wij willen dit middel dan ook vaker gaan gebruiken om uw mening over het beleid van de NVvH te peilen. De volgende ledenpoll staat dan ook in het najaar gepland. «De volgende stap Wij kunnen concluderen dat het beroep van de chirurg verandert. Enerzijds door 129 NTH_11_04.indd Sec1:129 5/9/2011 5:41:21 PM

10 column Kwaliteit in perspectief Op de Chirurgendagen komt kwaliteit en vooral patiëntveiligheid weer prominent aan bod. Een goede zaak. Te vaak worden nog onnodig risico s gelopen, zijn er onduidelijkheden en krijgt de patiënt geen kans op vertrouwen. Luister maar naar de verhalen in de eigen omgeving. Patiëntervaringen vertellen veel. In een fractie van een seconde breekt het tuimelende glas en is de toeschietende hand een makkelijke prooi voor een scherf. Zonder hapering klieft het de weke delen aan de volaire zijde van de vinger. Als een lam vogeltje hangt de gevoelloze bleke vinger achterover, buigpezen, zenuwen en arterie door. De chirurg die even later naar de vinger kijkt, oordeelt dat er nog wel wat circulatie is. Hij laat het liever aan een andere chirurg over om de continuïteit van de gekliefde structuren te herstellen. Profylactisch worden enkele pillen Augmentin meegegeven met een afspraak voor de volgende dag. Het antibioticum is ingenomen als de patiënt s ochtends vroeg naar het ziekenhuis teruggaat. Zonder de vinger nog verder te bekijken, geeft de dienstdoende chirurg zorgvuldig heldere informatie over operatie en nabehandeling. Het is wel even slikken, want de hand blijkt voor enkele maanden uitgeschakeld, niet geschikt voor autorijden, fi etsen en sporten. Op deze zaterdag zijn de beschikbare operatiekamers al voor een aantal spoedzaken ingepland, maar hopelijk lukt de operatie vandaag nog. Dus nuchter blijven en een infuus in gebracht. Tegelijk met het infuus loopt de tweede dosis Augmentin in. Op de afdeling geven vier koffi e drinkende en koutende verpleegkundigen aan dat de brancardier en de in de gang staande patiënt nog even op de zuster moeten wachten. Een vriendelijke verpleegkundige begeleidt daarna de patiënt naar het dagverblijf en later naar de kamer. Nauwelijks twee uur na opname wil een verpleegkundige weer een Augmentin-infuus (de derde dosis binnen drie uur) aanhangen, doch ziet ervan af na de verraste reactie van de patiënt. Het infuus loopt daarna te traag: nauwelijks een liter per 24 uur. Wel is zij de eerste die de patiënt informatie geeft over de gang van zaken op de afdeling en welk telefoonnummer bij het bed hoort. s Avonds om uur belt de operateur met de verpleging en deelt mee dat de operatie pas de volgende dag gebeurt. s Nachts om uur wordt, 18 uur na de vorige, weer Augmentin aangehangen. Met de nieuwe dag meldt zich ook een nieuwe operateur. Hij geeft kort wat informatie, andere informatie. Want nee, het is niet de bedoeling dat er direct na de operatie met een dynamische behandeling wordt begonnen. Na de operatie komt de operateur op de verkoever langs. Het is allemaal goed gegaan. Wel is er een bijzonderheid want de oppervlakkige buigpees bleek niet aanwezig. Ontslag volgt die dag nog met een poliafspraak voor over twee weken. De dag erna informeert een zeer vriendelijke zuster telefonisch hoe het gaat. Door haar toedoen belt de operateur vanwege de nabehandeling terug en bevestigt nog eens de statische benadering. Duidelijk dus. Niet dus, want op woensdag belt de handergotherapeut dat na overleg met de chirurgen toch voor een dynamische behandeling is gekozen. Later blijkt ook nog dat de oppervlakkige pees gewoon intact is. Afspraken en informatievoorziening tonen in deze grote opleidingskliniek individuele willekeur en gebrek aan gezamenlijke betrokkenheid. Normale afstemming ontbreekt. Dit is exemplarisch voor veel klinieken, zo blijkt. Vraag het thuis uw buurman maar. Het is allereerst een zaak van gezamenlijkheid en teamgedrag. Ondanks alle kunde geeft een dergelijk oningevuld gedrag de patiënt onzekerheid en onrust, waarmee een belangrijk deel van het behandelingsresultaat verloren gaat. Vertrouwen en veilig voelen zijn wel de basis voor een goede behandeling! Dat is de kunst. «Willem Nugteren 130 NTH_11_04.indd Sec1:130 5/9/2011 5:41:21 PM

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter Workshop LOIG 22-01-2015 De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter O.l.v: Dr. C. Konings, opleider Catharina ziekenhuis Eindhoven J. Voogt, PhD-student Universitair Medisch

Nadere informatie

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt 4 problemen, 3 oplossingen De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt Over een jaar is de eerste lichting van acht ziekenhuisartsen klaar om echt te beginnen. Gaat deze nieuwe specialist de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Afdeling Longziekten en Tuberculose

Afdeling Longziekten en Tuberculose Afdeling Longziekten en Wat er gebeurt bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Longziekten en. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20 Visie NVSHA op Rapport Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Oktober 2011 Inleiding Eind oktober 2011 is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) met het rapport

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Wat gebeurt er bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging proberen

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit

N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit N I E U W S B R I E F Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Laatste nieuws DSCA congres Mijn DSCA voortaan wekelijks geactualiseerd Mijn DSCA levert percentage heroperaties Nodig de opblaas-darm

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

mw. S.A.P. Bruns mw. N. van Wijngaarden

mw. S.A.P. Bruns mw. N. van Wijngaarden Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl 8000 GB ZC/2003/1232 24 06 2003 2 425 12 12 mw. S.A.P. Bruns Beantwoording schriftelijke vragen artikel 39 Reglement van Orde en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0

Eindtermen Differentiaties (SCHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 Eindtermen ifferentiaties (SHERP) Eindtermen differentiatiejaar v3.0 1. Inleiding Het eindtermendocument geeft per differentiatierichting een overzicht van de ingrepen die een differentiant moet beheersen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Patiënteninformatie Orthopedie Maatschap Orthopedie en Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, beide gebouwen

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Reumachirurgie. Sterk in beweging

Reumachirurgie. Sterk in beweging Reumachirurgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 De operatieve mogelijkheden 4 Is reumachirurgie overal mogelijk? 5 Wat gebeurt er na de operatie? 6 Eerder opereren om erger te voorkomen 6 De Sint Maartenskliniek

Nadere informatie

Basisscholing Palliatieve Zorg voor artsen 2 november 2006 Nationaal Congres Palliatieve Zorg Sasja Mulder Onderwijs in palliatieve zorg in de medische specialisten opleiding 2001 2003 COPZ project ontwikkeling

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Palliatieve zorg. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Palliatieve zorg Ondersteuning als genezing niet meer mogelijk is Informatie voor patiënten F1023-1163 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

SKA ZOMERCONGRES 2015

SKA ZOMERCONGRES 2015 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Kinderanesthesiologie SKA ZOMERCONGRES 2015 PROGRAMMA vrijdag 26 en zaterdag 27 juni Hotel Mooirivier, Dalfsen Het vrijdag programma is zo samengesteld

Nadere informatie

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Korte prikkelende- inleiding Alles interactief

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

Bekend scenario? Ongetwijfeld. En de voornemens je deze keer wél te focussen op hoofdzaken? Vast meermaals de revue gepasseerd.

Bekend scenario? Ongetwijfeld. En de voornemens je deze keer wél te focussen op hoofdzaken? Vast meermaals de revue gepasseerd. Hoe gaat het? Goed hoor, druk We zeggen het zo vaak zonder er bij na te denken, maar telkens bevestigen we de associatie tussen druk en goed. Druk zijn is een statussymbool geworden. Wie niet druk is doet

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING 1) Dit project zorgt ervoor dat minder neonaten onterecht post partum bijvoeding krijgen. Hiermee gaan meer neonaten met volledig borstvoeding naar huis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht

Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht Informatiebrochure voor patiënten Samen naar een gezond gewicht De Nederlandse Obesitas Kliniek, het centrum voor patiënten met morbide obesitas De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is hét centrum van

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel Compagnoncursus Martini Ziekenhuis Juni 2012 Texel Intensive Care Martini Ziekenhuis Aantal bedden: 10 IC-bedden, uitbreiding tot 12 bedden verwacht in 2012 4 SDU-bedden 2 IC-BW bedden Personeel IC-verpleging/medewerkers:

Nadere informatie

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg Littekencorrectie Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg 2 Bij beschadiging van de huid als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond treedt littekenvorming op.

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

DE NIEUWE COMMISSARIS

DE NIEUWE COMMISSARIS DOSSIER TOEZICHT ONDER ZOEK Tekst Peter Rikhof Illustratie Yvonne Kroese DE NIEUWE COMMISSARIS Meer diversiteit, permanente opleiding en jaarlijkse evaluatie van het team en de individuele commissarissen.

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

Interne Geneeskunde/ Neurologie

Interne Geneeskunde/ Neurologie Interne Geneeskunde/ Neurologie Wat gebeurt er op de afdeling? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde/Neurologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? De juiste beslissing maken over jouw toekomst (en eventueel de toekomst van jouw paard), is een belangrijk proces. Deze richtlijnen zullen jou helpen de juiste keuze

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Improving performance, managing risk.

Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Improving performance, managing risk. Een onderzoek naar de algemene bekendheid van cryptocurrencies in Nederland. Cryptocurrency survey In het kader van de week van het geld van 27 maart tot en met 31 maart, heeft AXVECO onderzoek gedaan

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen Een introductie Door middel van deze folder informeren we u over de werkwijze van de Maatschap Gynaecologie Westelijke Mijnstreek. Zo bent u op de hoogte van

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl Patiënteninformatie Het traumateam rkz.nl Even voorstellen U heeft een ongeval gehad en staat daarom onder behandeling van het traumateam van het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ). Het team stelt zich in deze

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie