INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch"

Transcriptie

1 INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast zijn baan als chirurg ook bezig met de opleiding Heelkunde in het AMC. Vanaf 2007 kwam daar de taak van Opleider bij. VCMS Amsterdam, AMC spreekt deze combinatie natuurlijk erg aan en daarom hebben we gevraagd of Prof. Busch ons daar wat meer over wilde vertellen. Curriculum Vitae 1962: Geboren te Roermond 1974: Gymnasium-beta te Roermond 1981: Opleiding Geneeskunde te Leiden 1992: Specialisatie Heelkunde te Rotterdam 1998: Fellow GastroIntestinale chirurgie in AMC 1999: Staflid Chirurgie opleider Heelkunde in AMC 2007: Opleider Heelkunde in AMC 2010: Hoogleraar Gastro-Intestinale chirurgie in AMC Wat fijn dat u tijd kon vrijmaken voor ons naast uw drukke schema. Kunt u ons vertellen wat uw werk als hoofd van de opleiding Chirurgie precies inhoudt? Als hoofdopleider van Heelkunde binnen een academisch ziekenhuis ben je ook voorzitter van de regionale opleidingscommissie. Alle mensen die worden opgeleid worden twee jaar opgeleid in een academisch ziekenhuis en vier jaar in een perifeer ziekenhuis. We hebben met zes à zeven ziekenhuizen in de regio samenwerkingsverbanden welke verantwoordelijk zijn voor de vier jaar in de periferie. Het AMC is een academisch ziekenhuis en dus word je als AIOS hier ook een aantal jaar opgeleid. Dat houdt in dat ik de sollicitatiebrieven verzamel en daarna de uitnodigingen verstuur voor een gesprek. Naast het proces van de selectie, coördineer ik ook de verdeling over de opleidingsplaatsen voor de AIOSen en ben ik betrokken bij de begeleiding als je bent aangenomen. Dit alles is een intensieve taak waar veel tijd in gaat zitten. Zoals het bij Heelkunde vaak werkt, heb je niet een apart dagdeel vrij om dit soort zaken te organiseren. Ik doe dit dus veelal tussendoor en in mijn eigen tijd. Omdat je hoofdopleider Chirurgie in een academisch centrum bent, maak je daarnaast automatisch ook onderdeel uit van het Concilium Chirurgicum Neerlandicum. Het CCN is verantwoordelijk voor de opleiding op landelijk niveau. Hier bespreken we de inhoud en de eindtermen van het curriculum van de opleiding Heelkunde. Daardoor is in ieder academisch centrum de opleiding wel gelijk qua structuur, maar de kleur die het academisch centrum er aan geeft verschil. 1

2 Tegenwoordig hebben assistenten veel meer een eigen stem en dat wordt ook van ze verwacht, omdat ze overal in mee moeten denken U heeft zelf de opleiding geneeskunde gevolgd in Leiden, uw specialisatie in Rotterdam en bent nu zelf hoofd van de opleiding Heelkunde in het AMC. Heeft u door deze landelijke eindtermen enig verschil gemerkt tussen de opleidingen per universiteit? Per stad verschilt de opleiding enigszins. Wat meer opvalt is dat de hele structuur van de opleiding veranderd is ten opzichte van toen ik in opleiding zat. Tegenwoordig hebben assistenten veel meer een eigen stem. Dat wordt ook van ze verwacht, omdat ze overal in mee moeten denken. Vroeger was dat veel hiërarchischer, toen bepaalde je opleider wat en hoe je het ging doen. In die tijd ging je ergens werken, keek je in de eerste paar jaren mee, hielp je waar nodig en wanneer je over voldoende kennis en vaardigheden beschikte, ontving je je papieren. Tegenwoordig zit hier veel meer structuur in. Als assistent moet je eerst een plan maken welke vaardigheden je wilt leren en waar. Daarnaast kies je voor de laatste twee jaar als AIOS een differentiatie richting voor een subspecialisatie binnen de Chirurgie. Dit gaat uiteraard veel verder dan slechts alleen de operatietechnieken aanleren. Zo kan je denken aan de zorg die bij de operaties komt kijken, waarbij je jezelf de vraag moet stellen of je daar voldoende competenties voor hebt. Waarom heeft u er toentertijd voor gekozen om het onderwijs in te gaan en wat sprak u hierin aan? Ik heb het altijd al leuk gevonden om andere mensen wat te leren. Het stimuleert mij om anderen uit te leggen hoe en waarom iets op een bepaalde manier moet. Dat geldt voor zowel de chirurgisch technische aspecten, als voor de niet direct chirurgische competenties. Op den duur groei je hier ook in. Ik merkte dat ik compassie had voor het helpen, beschermen en begeleiden van de arts-assistenten in het leerproces. De afgelopen jaren hebben we een hoop veranderd aangezien de teruglopende contacturen ook veel efficiënter moesten worden ingevuld. Dit is gedaan door bijvoorbeeld meer tijd te steken in het maken van hun eigen opleidingsplannen en dit te evalueren met de artsassistenten. Hiermee is de opleiding meer gefocust geraakt op de algemene competenties, zoals leren hoe je moet samenwerken en communiceren. Je leert dus hoe je een goede professional bent, in plaats van alleen het leren hoe je een operatie uitvoert. Door deze aanpassing beginnen we nu te merken dat dit zijn vruchten afwerpt en we hierdoor competentere specialisten krijgen. 2

3 Je leert dus hoe je een goede professional bent, in plaats van alleen het leren hoe je een opera>e uitvoert. Wat zijn belangrijke punten waar u op let bij het aannemen van nieuwe artsen voor de opleiding? Formeel is de enige eis om toegelaten te worden in de opleiding Heelkunde het behalen van het artsexamen. Er zijn echter weinig mensen die daarmee in de opleiding proberen te komen, want iedereen probeert zich te ontwikkelen op carrière-technisch gebied. Wel zijn er twee belangrijke pijlers. De eerste is dat je een goede dokter bent. Dus niet alleen dat je je vak verstaat, maar ook dat je empathisch met mensen omgaat, dat je goed kunt samenwerken en dat je op een juiste manier kunt functioneren in de chirurgische wereld. Dat meten we meestal na een periode van een halfjaar of een jaar waarin je gaat werken als ANIOS. Daarnaast is het sinds 2014 mogelijk om een zogenaamd Dedicated schakeljaar te doen, wat de periode als ANIOS kan vervangen. De tweede pijler waar we op letten, is dat je laat zien dat je ook wetenschappelijk ontwikkeld bent, hoewel dat verschilt per universiteit. In het AMC is ongeveer de helft met onderzoek en promotie bezig en je ziet dat de CV s hierin ook verschillen. Er zitten promovendi tussen, maar soms ook sollicitanten met een mindere mate aan ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek. Er zijn dus ook basisartsen die alleen op hun klinische vaardigheden in opleiding komen, alleen wordt deze groep steeds kleiner. De CV s gaan daarmee steeds meer op elkaar lijken, wat de keuze steeds lastiger maakt. Het speelt dan ook zeker een rol wat voor gevoel je hebt bij de verschillende kandidaten en of ze binnen het profiel passen. Wat was voor uzelf de reden om voor de Chirurgie te kiezen? Ik was altijd al geïnteresseerd in een technisch vakgebied, wat de Heelkunde natuurlijk ook is. Daarnaast sprak het holistische mij hierin aan, omdat je toch bij iedere patiënt naar het totaal plaatje gaat kijken. Ook vond ik het wisselende en dynamische karakter van het vak erg interessant: veel acute momenten, veel gevarieerd werk, het nauwe samenwerken met verschillende specialisten, de hoge snelheid waarmee dingen gebeuren en het zien van de resultaten van de snelle keuzes die je hebt moeten maken. Deze aspecten pasten ook veel beter bij mij dan de andere vakgebieden. Binnen de Heelkunde bent u zich verder gaan specialiseren in de Hepato-Pancreato-Biliaire chirurgie. Wat was uw reden om te kiezen voor de HPB chirurgie? Dat is een ontwikkelingsproces geweest. Persoonlijk sprak de Traumachirurgie mij erg aan en daarom ben ik in eerste 3

4 Je moet dan goed bij jezelf blijven en kijken of je daar de juiste persoon voor bent. instantie de kant van Chirurgie op gegaan. Maar gaande weg merkte ik dat de patiëntenpopulatie binnen de oncologie mij meer aansprak. Daarin vond ik de abdominale chirurgie het meest boeiend. Toen ik klaar was met mijn opleiding, vond ik het interessant mij verder te specialiseren binnen een kleiner vakgebied. Dit gebeurt ook steeds meer binnen de chirurgie en dan met name binnen een academisch ziekenhuis: er wordt steeds meer in een kleiner vakgebied gewerkt (superspecialisatie). Ik merkte na drie stages binnen de MDLchirurgie (namelijk slokdarm-maag chirurgie, colorectale chirurgie en HPB chirurgie) tijdens mijn Fellowship in het AMC dat de HPB chirurgie mij aansprak. Naast dat ik de HPB chirurgie een erg uitdagend specialistisch gebied vond, was hier ook de mogelijkheid voor mij om mij hier verder in te ontwikkelen en zodoende ben ik daar blijven werken. U had het net over uw eigen ontwikkelingsproces. Wordt er tijdens de opleiding gekeken waar je als AIOS goed op je plek bent en wordt daar dan ook in gestuurd? Ja, in de meeste gevallen kan je daar wel in sturen. Maar het gaat er uiteraard ook om waar je eigen voorkeur ligt. Er zijn verschillende factoren die meespelen, bijvoorbeeld in wat voor soort ziekenhuis je wilt gaan werken. Zo zal je baan als traumachirurg in een perifeer ziekenhuis er anders uit zien dan wanneer je in een groot traumacentrum aan de slag gaat. Verder heeft elk vakgebied zijn eigen kant. Neem bijvoorbeeld de HPB chirurgie, iets wat natuurlijk heel heftig kan zijn. Je moet dan goed bij jezelf blijven en kijken of je daar de juiste persoon voor bent. Daarnaast zijn er ook technische verschillen tussen de vakgebieden wat wel duidelijk wordt als je de Traumachirurgie met Vaatchirurgie gaat vergelijken. Dan zie je dat de verschillende operatie technieken die gebruikt worden ook een rol spelen in je keuze. Daarnaast werkt in dit proces ook mee dat waar je mee om gaat, word je mee besmet. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een bepaald gebied waar je tijdens je opleiding veel mee geconfronteerd wordt. Of als je samenwerkt met een enthousiaste chirurg kan dat ook zeker op jou overslaan. Tenslotte moet je ook naar de patiëntenpopulatie kijken, een factor die zeker niet onbelangrijk is. Het zijn toch de patiënten waar je je voor in zet, dus daar moet je als chirurg een goed gevoel bij hebben. 4

5 Ik wilde je alleen maar het gevoel geven dat je je ook verbonden moet voelen met de pa>ënt U hebt al heel wat operaties gedaan, maar zou u ons mee kunnen nemen naar een van uw eerste operaties? Wat is u daar het meest van bijgebleven? Dat is al wel een lange tijd geleden, maar ik weet nog goed dat mijn eerste operatie was tijdens mijn coschap Chirurgie in het LUMC. Wat mij het meeste bij is gebleven is natuurlijk de kick die het gaf dat je de operatie had gedaan. Ik weet nog goed dat ik daar uiteraard trots op was. De dag daarna echter beweerde de uroloog dat de patiënt die ik had geopereerd op de IC lag en dus dat het niet goed met hem ging. Ik schrok natuurlijk en ben gelijk naar de IC gelopen. Daar aangekomen bleek dat de patiënt helemaal niet op de IC lag en dat het gelukkig heel goed met hem ging. De uroloog zei: Ik wilde je alleen maar het gevoel geven dat je je ook verbonden moet voelen met de patiënt. Dat was hem in ieder geval goed gelukt. Naast de eerste paar keer opereren, blijven vooral de keren wanneer er complicaties optreden of in het ergste geval patiënten overlijden een chirurg het meest bij. Heeft u nog een advies wat u ons wilt meegeven voor het maken van een keuze voor een toekomstig vakgebied? Wat ik mee wil geven, is dat de Chirurgie natuurlijk iets magisch is. Ik denk dat het beeld van de Chirurgie wel vaak gekleurd is. Daarom wil ik adviseren om een tijdje op een chirurgische afdeling te werken als arts. Zo kan je leren wat er van je verlangd wordt; de omschakelingssnelheid, de flexibiliteit en dus niet alleen de handigheid van het opereren. Dit zijn dingen die je in eerste instantie niet direct ziet, maar pas merkt als je in dit proces meedraait. Je moet ervaren hoe je onder deze omstandigheden werkt, dat is namelijk niet te leren. Voor de Heelkunde geldt dat je niet volhoudt als het niet goed bij je past, juist in verband met de hoge werkdruk. Tenslotte zie ik dat er lang gewacht wordt met het kiezen van je vak. Wees niet bang voor het maken van keuzes. Het is interessant en erg leuk om al tijdens je opleiding te starten door bijvoorbeeld onderzoek te doen. Geschreven door Justin van Loon & Emma Oostenbroek, beide 3e jaars geneeskundestudenten en 2e jaars VCMS Amsterdam, AMC-leden. 5

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Adriaan Metius

Strategisch beleidsplan Stichting Adriaan Metius Strategisch beleidsplan 2012-2015 Stichting Adriaan Metius STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015.DOCX P A G I N A 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Wie zijn we 5 4 Beleidsdoelen 2012-2015

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 De masteropleidingen geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) bieden je de mogelijkheid

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties?

Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties? Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties? Lotte Rijksen Opdracht 1: waar knelt het? Hoe hoger de flexibiliteit in de opleiding, hoe lastiger de organisatie

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731)

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973 Betreft Advies positie arts-onderzoeker Raad voor Medische Wetenschappen Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [geadresseerde],

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING

PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING een perspectief vanuit opleiders en coassistenten Suylichem JB 1, Abdi A 2, Boonstra L 3, Kuik K 4, van der Krogt C 1, Duijf I 5 1. Leids

Nadere informatie

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Urologie van het Sint Franciscus Gasthuis. In deze folder willen wij u wegwijs maken met de gang van zaken op de polikliniek. De

Nadere informatie

Opleiding tot operatieassistent

Opleiding tot operatieassistent Opleiding tot operatieassistent www.nwz.nl Leren en werken op HBO niveau Inhoud Wat doet een operatieassistent? 3 Waar kun je werken? 3 Is het iets voor jou? 4 De opleiding in Noordwest Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Uw traumateam. Even voorstellen. mca.nl

Uw traumateam. Even voorstellen. mca.nl Uw traumateam Even voorstellen mca.nl Inhoudsopgave Het traumateam 3 Spoedeisende hulp 4 Intensive care, verpleegafdeling traumachirurgie en acute opnameafdeling 4 Gespecialiseerd in verzorging en behandeling

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over:

Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over: Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Update 3 oktober 2014 De masteropleiding geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) biedt je de mogelijkheid aan om in het

Nadere informatie

Interview A.J. Poot Huisarts 1. Wat is uw beroep? Ik ben een huisarts en een arts ouderen geneeskunde.

Interview A.J. Poot Huisarts 1. Wat is uw beroep? Ik ben een huisarts en een arts ouderen geneeskunde. Interview A.J. Poot Huisarts 1. Wat is uw beroep? Ik ben een huisarts en een arts ouderen geneeskunde. 2. Waar werkt u? Ik werk in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en in een praktijk in Zoeterwoude-dorp.

Nadere informatie

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel.

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Detachering Voor het opdoen van werkervaring in uw specialisme en om een beeld te vormen van de diverse werkvelden.

Nadere informatie

Verstandig Kiezen. Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde

Verstandig Kiezen. Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde Verstandig Kiezen Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde am Hoe zijn wij in het AMC gestart? Projectplan 2x via mail, via COC en van Corry den Rooyen: Wil jij boegbeeld zijn? Je kunt

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Geachte collega, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de OOR Noord-

Nadere informatie

Vacature. Amsterdam Hand Fellowship

Vacature. Amsterdam Hand Fellowship Vacature Amsterdam Hand Fellowship Gelukkig heeft hand- en polschirurgie meer en meer de aandacht in Nederland. Per september 2012 is er opnieuw een vacature voor een hand- en polschirurgie fellow in de

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl Patiënteninformatie Het traumateam rkz.nl Even voorstellen U heeft een ongeval gehad en staat daarom onder behandeling van het traumateam van het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ). Het team stelt zich in deze

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Cer$ficering van de opleiding

Cer$ficering van de opleiding Cer$ficering van de opleiding Sjoerd Bulstra Lex Boerboom Frits Hein Wapstra Gerthy van Wolde Orthopedie UMCG Wat nu?????? Wat moet de opleider nu doen??? Elke opleider moet aangeven hoe de kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde Fellowship Technische Geneeskunde Algemene informatie voor aanvragers V E R S I E 21-07-2016 A U T E U R Opleidingscommissie NVvTG POST NVvTG Postbus 711 3500 AS Utrecht MAIL info@nvvtg.nl WEB www.nvvtg.nl

Nadere informatie

Woord vooraf. In dit boek wordt een indruk gegeven van wat de coschapperiode

Woord vooraf. In dit boek wordt een indruk gegeven van wat de coschapperiode IX Geneeskundestudenten die het doctoraal examen hebben behaald, beginnen doorgaans aan hun coschappen. Deze overgang van theorie naar praktijk blijkt vele vragen en uitdagingen te geven. Dit boek is geschreven

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland

Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde OOR Noord- en Oost-Nederland Sollicitatieprocedure opleiding interne geneeskunde R Noord- en ost-nederland Geachte collega, Naar aanleiding van uw sollicitatie naar een opleidingsplaats interne geneeskunde binnen de R Noord- en ost-nederland

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen

Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar Inleiding Deze inventarisatie zal gaan over de laatste fase van de geneeskundeopleiding, op dit moment geldt dat op de meeste faculteiten in de laatste

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Auteur: H. van de Klij Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1988 Pagina: 17-18 Jaargang: 4 Nummer: 4 Toestemming: Illustraties: Bijzonderheden: buitenland

Nadere informatie

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011.

Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Procedures bij de opleiding Tropische Gezondheidszorg per 1 januari 2011. Artsen die de tropenopleiding willen volgen, kunnen zich hiervoor het gehele jaar schriftelijk opgeven bij the secretariaat van

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Begeleiden en coachen. Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz

Begeleiden en coachen. Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz Begeleiden en coachen Wanneer welke begeleidingsvorm? B. De Leede R. Schmitz Doelen Bewustwording verschillende rollen bij opleiden Verschillen in leervraag aios herkennen Verschillende vormen van begeleiding

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Micro endoscopische operatie (buisjesmethode) voor lage rughernia minder effectief U doet mee aan de Sciatica MED Trial, het doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling

Nadere informatie

Chirurgische zorg uitgelicht

Chirurgische zorg uitgelicht Chirurgische zorg uitgelicht Chirurgische zorg uitgelicht Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Gastro-intestinale chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam op 9 juni 2011

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Een halve eeuw academische heelkunde in Nijmegen. De weg naar differentiatie. Th. Wobbes

Een halve eeuw academische heelkunde in Nijmegen. De weg naar differentiatie. Th. Wobbes Een halve eeuw academische heelkunde in Nijmegen De weg naar differentiatie Th. Wobbes Nijmegen 5 1 7 De periode Schmidt (1966-1977) 61 Behuizing 141 13 19 Van de verpleegkundige kant bekeken G. van Rijn

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

W:

W: Programma Dit symposium wordt u aangeboden door VCMS Nederland Naam: Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Nederland Afkorting: VCMS Nederland Engelse naam: Dutch Surgical Society for Medical Students

Nadere informatie

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen?

Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Multidisciplinair samenwerken op de spoedeisende hulp: Betere kansen met SEH-artsen? Mw. drs. C.D. Kathan (RHO, Rijksuniversiteit Groningen), Dr. J.D. Meeuwis (Chirurg, opleider spoedeisende geneeskunde

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Algemene informatie rond de operatie. Chirurgie

Algemene informatie rond de operatie. Chirurgie Algemene informatie rond de operatie Chirurgie Inleiding U zult binnenkort een operatie ondergaan. Het is belangrijk u te realiseren dat ieder mens anders is en dat het verloop van iedere operatie (en

Nadere informatie

Naast de algemene chirurgie heeft eenieder van ons één of meerdere aandachtsgebieden. Hieronder worden bovenstaande chirurgen verder geïntroduceerd.

Naast de algemene chirurgie heeft eenieder van ons één of meerdere aandachtsgebieden. Hieronder worden bovenstaande chirurgen verder geïntroduceerd. Vakgroep Chirurgie Alrijne Ziekenhuis Sinds 1 januari 2017 bestaat de vakgroep Chirurgie uit: B.L.S. Borger van der Burg (Boudewijn) J. van den Bremer (Jephta) Dr. W. van Gijn (Willem) Dr. P.P.A. Hedeman

Nadere informatie

Appendix 5. Curriculum vitae

Appendix 5. Curriculum vitae Appendix 5 Curriculum vitae Reinout Cornelus Andreas Schellekens werd geboren op 30 november 1970 te Rotterdam als oudste zoon van Andreas Petrus Maria Schellekens en Theodora Allegonda Maria Catharina

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

Nawoord. In het bijzonder wil ik noemen:

Nawoord. In het bijzonder wil ik noemen: Curriculum Vitae De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 13 februari 1966 te Pijnacker. In 1984 behaalde hij het VWO ß diploma aan het Christelijk Lyceum Delft, te Delft. In datzelfde jaar begon

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

Beleidsplan IIe Bestuur der VCMS Nijmegen

Beleidsplan IIe Bestuur der VCMS Nijmegen 16 16 17 Beleidsplan 2016-2017 IIe Bestuur der VCMS Nijmegen P.N. Sprangers Voorzitter S.F. Geers Penningmeester/vicevoorzitter B.C.J.M. de Vries Secretaris Datum aanmaak: 29-05- 2016 Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Transplantatiesymposium. 16 december 2015

Transplantatiesymposium. 16 december 2015 Transplantatiesymposium 16 december 2015 Datum: 19-11-2015 In het kort: wat doet VCMS Groningen? De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) Groningen is in 2014 opgericht door enkele geneeskundestudenten.

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014

VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE. MKA-chirurg-oncoloog. Definitieve versie, november 2014 VERVOLGOPLEIDING MONDZIEKTEN, KAAK- en AANGEZICHTSCHIRURGIE MKA-chirurg-oncoloog 1. INLEIDING De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) heeft in 2013 in samenwerking

Nadere informatie

De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios

De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios Resultaten van een onderzoek naar de manier waarop Centrale Opleidingscommissies hun bemiddelende rol in conflicten

Nadere informatie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen Een introductie Door middel van deze folder informeren we u over de werkwijze van de Maatschap Gynaecologie Westelijke Mijnstreek. Zo bent u op de hoogte van

Nadere informatie

7. Bijlage: voorstel tot installatie bestuursleden De Geneeskundestudent

7. Bijlage: voorstel tot installatie bestuursleden De Geneeskundestudent 7. Bijlage: voorstel tot installatie bestuursleden De Geneeskundestudent De selectiecommissie van De Geneeskundestudent bestond uit Lieke Koggel (Algemeen Bestuurslid), Christian Slockers (Algemeen bestuurslid),

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan?

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Eerste druk, 2014 2014 Henri Pieter www.henripieter.nl Schilderij cover: Irma Boogh-van der Burg isbn: 9789048433735 nur: 860 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde

Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 1992 gepromoveerd - vasculaire geneeskunde 1997 Internist Radboudumc 2007 nu opleider interne geneeskunde 2011 Hoogleraar Interne geneeskunde 2013 Opleidingsdirecteur

Nadere informatie

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Korte prikkelende- inleiding Alles interactief

Nadere informatie

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt 4 problemen, 3 oplossingen De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt Over een jaar is de eerste lichting van acht ziekenhuisartsen klaar om echt te beginnen. Gaat deze nieuwe specialist de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels

Nadere informatie

KNMG. Cardio-thoracale chirurgie. Achtergrond. Cardio-thoracale chirurgie

KNMG. Cardio-thoracale chirurgie. Achtergrond. Cardio-thoracale chirurgie Achtergrond Cardio-thoracale chirurgie Cardio-thoracale chirurgie Een cardio-thoracaal chirurg behandelt op operatieve wijze patiënten met afwijkingen aan de organen in de borstholte, zoals het hart, de

Nadere informatie

Verwijzing naar een ander ziekenhuis in de regio

Verwijzing naar een ander ziekenhuis in de regio Verwijzing naar een ander ziekenhuis in de regio Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken samen onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch centrum. In deze folder informeren we u over

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Geachte mevrouw, mijnheer, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen). Doordat ontlasting de buik in gekomen

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS?

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? R1 PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? drs. Samara Guillen, AIOS Interne Geneeskunde, Ikazia ziekenhuis dr. Rob Oostenbroek, oud-opleider Heelkunde en decaan, ASz dr. Adrienne Zandbergen, opleider

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

U I T S P R A A K en

U I T S P R A A K en U I T S P R A A K 0 9-0 3 3 en 0 9-0 4 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake de beroepen van de heer XXX te Breda, appellant tegen de Centrale Examencommissie Geneeskunde,

Nadere informatie

MACULA PUCKER FRANCISCUS GASTHUIS

MACULA PUCKER FRANCISCUS GASTHUIS MACULA PUCKER FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Een Macula Pucker is een dun vliesje op het netvlies op de plaats van het scherp zien (de gele vlek of macula). Rondom de gele vlek wordt het netvlies in plooitjes

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie