Woensdag 11 november Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg LM Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede"

Transcriptie

1 Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg LM Ede

2 U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie en versterking in de ReeHorst in Ede. De inhoudelijke organisatie van het congres is in handen van Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap. Dit jaar staat een keuze uit 47 verschillende workshops/presentaties/lezingen, verdeeld over drie ronden, voor u klaar. De workshops worden wederom verzorgd door onder andere ouder- en leerlingorganisaties, vakorganisaties, sectorraden en samenwerkingsverbanden, maar dit jaar ook door een aantal andere organisaties, waaronder de Commissie fusietoets in het onderwijs. Tijdens de plenaire opening is er een gastoptreden van George Parker. Een divers programma, gericht op deskundigheidsbevordering en versterking van medezeggenschap, met ruim aandacht voor actuele thema s. Nieuw is dat het workshopschema nu nadrukkelijk de Werkvorm vermeldt: een workshop, een presentatie of een (interactieve) lezing. Er is één workshop die 2 blokken beslaat. Mocht u voor deze open space workshop kiezen dan betekent dit, dat u geen keuze meer hoeft te maken voor de 3 e ronde. Het gaat om de workshop Open space passend onderwijs (nr. 17), die ronde 2 en 3 beslaat. Wij nodigen u graag uit dit congres bij te wonen!. Doelgroepen en workshops Om u te helpen bij uw keuze, is bij alle beschrijvingen aangegeven voor wie de workshop, presentatie of lezing met name is bedoeld. De meeste zijn geschikt voor een breder publiek, dat wil zeggen (G)MR-leden, OPR s, leerlingen, ouders, maar ook bestuur en management uit het po, (v)so en vo. Is een workshops specifiek gericht op één bepaalde doelgroep of sector, dan is dit expliciet vermeld. Lees daarom, voordat u uw keuze maakt, goed de beschrijving en de daarbij vermelde doelgroep door. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij de meeste workshops geldt een maximaal aantal deelnemers. Schrijf u dus snel in voor de workshops en presentaties van uw keuze. Deelnamekosten en inschrijving De deelnamekosten bedragen dit jaar 85-. Inschrijving vindt uitsluitend plaats via Op de laatste pagina van dit programma leest u daar meer over.

3 P R O G R A M M A WMS congres 11 november 2015 Ambitie en versterking uur: Ontvangst met koffie en thee Registratie in Paris/Coco Bezoek informatiemarkt in Paris/Salon Claire uur: Plenair programma in Paris/Theatre Azure Opening door Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen en Stand van zaken project Versterking medezeggenschap door Philippe Abbing, projectleider De ambitie om te versterken door George Parker Blauw en geel kunnen samen een kleur maken die ze apart niet kunnen. Een zaadje en een eicel kunnen samen iets nieuws tot leven wekken wat ze apart niet kunnen. George Parker geeft je op een tot een verbeelding sprekende manier inzicht in hoe we elkaar kunnen versterken door oplossingen in het belang van alle partijen tegelijk te creëren. Daar moet je natuurlijk wel de ambitie voor hebben ;-)! George Parker leefde door veel uiteenlopende carrières om het proces van verandering (ook van jezelf) te onderzoeken in de praktijk. Als spreker gebruikt hij illusies, mentalisme, comedy, verhalen en publieksparticipatie om relevante en bruikbare inhoud aan te bieden /11.15 uur: Programmawissel, koffie en thee in de foyer uur: Workshops/presentaties/lezingen eerste ronde (diverse zalen) uur: Lunch en gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken (Paris/Salon Claire) uur: Workshops/presentaties/lezingen tweede ronde (diverse zalen) uur: Programmawissel uur: Workshops/presentaties/lezingen derde ronde (diverse zalen) uur: Afsluitend drankje en napraten

4 1 e ronde uur 01. De verandering van de plek van onderwijs in de huidige samenleving en de toekomst. Code goed bestuur in relatie tot medezeggenschap. Inleider: Pieter Hettema, Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen primair- en voortgezet Omschrijving: De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuur enerzijds en bestuur en medezeggenschapsraad anderzijds is geregeld. De bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd en het overleg vindt plaats. Medezeggenschap en Raad van Toezicht kunnen ook veel aan elkaar hebben. Vanuit hun eigen rol worden ze geconfronteerd met soms dezelfde lastige kwesties. In deze interactieve lezing zal de oud-voorzitter van de VTOI Pieter Hettema de deelnemers met voorbeelden en stellingen meenemen in de kansen die er zijn. 02. Medezeggenschap en Mediation Inleider: Annette Veraart en Jeroen van Velzen, MfN mediators van Onderwijsgeschillen Doelgroep: (G)MR-leden, OPR en leden van het schoolbestuur Omschrijving: De essentie van medezeggenschap op scholen is dat de MR (leerlingen, ouders en leerkrachten) met het schoolbestuur in gesprek gaat over bepaalde onderwerpen om daarna advies te geven of instemming te verlenen. Soms verloopt de communicatie zo slecht dat er weinig terecht komt van een gesprek. Mediation is bij uitstek geschikt om communicatieproblemen aan te pakken. Als je wilt weten hoe dat werkt, schrijf je dan in voor deze workshop. Aan de hand van een praktijkcasus maak je kennis met de mogelijkheden van mediation. 03. Medezeggenschap en financiën. Inleider: Arnold van Horssen, trainer AOb Werkvorm: interactieve lezing. Doelgroep: primair- en voortgezet onderwijs (geen voorkennis vereist) Omschrijving: Financiën zijn regelmatig een bron van frustratie voor medezeggenschapsraden. Hoe kun je wel grip krijgen op de financiën van jouw organisatie? Tijdens deze lezing wordt een aantal handreikingen geboden om effectief om te gaan met financieel beleid in jouw organisatie. De lezing is vooral bedoeld voor personen die geen verstand hebben van financiën. Na het volgen van deze lezing kun je prima bepalen wanneer je met financiën aan de slag moet, maar ook wanneer je dat vooral niet moet doen. Je weet na deze lezing voldoende van financiën om zinvol te adviseren op dit terrein. Ben je effectiever in het hanteren en kiezen van vaardigheden die je helpen je doel te bereiken. 04. Bestuur en medezeggenschap hand in hand: communicatie in de praktijk. Inleider: Ivo Krikke, voorzitter OPR SWV Passend Onderwijs PO Friesland /praktijk voorbeeld Doelgroep: OPR en GMR leden (zowel ouders als leerkrachten)

5 Omschrijving: Samenwerkingsverband PO Fryslan (21.01) is het voorbeeld van hoe bestuur en medezeggenschap goed samenwerken. Cases uit de praktijk, voorbeelden, dagelijkse knelpunten en nieuwe inzichten worden toegewezen aan portefeuillehouders (kleine werkgroepen binnen de OPR) en vertalen we snel en direct naar aanpassingen in het ondersteuningsplan. De OPR werkt volgens een OPR plan wat door voortschrijdend inzicht continue bijgewerkt wordt. Uw OPR ook daadkrachtig effectief laten opereren? Komt naar onze workshop. 05. Hoe betrek je ouders en leerlingen bij medezeggenschap? Inleider: Janny Arends, VOO in kader van project Versterking medezeggenschap Doelgroep: primair- en voortgezet onderwijs, ouders en leerlingen in de (G)MR of OPR Omschrijving: Ouders en leerlingen in een (G)MR of OPR zijn door hun achterban gekozen. Om hun taak als vertegenwoordiger goed te kunnen vervullen, is het van belang dat zij geregeld contact hebben met die achterban. Dit vraagt om een tweezijdige benadering: informatie halen en informatie brengen. Tijdens deze workshop bespreken we diverse mogelijkheden voor een goedlopende communicatie. 06. Medezeggenschap en fusies Inleider: Merel Koppenol, secretaris van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) doelgroep: leden van (G)MR s primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Tijdens deze workshop zal aandacht worden besteed aan de positie van de medezeggenschap bij fusies. Daarbij komen onder andere aan bod de rechten die de medezeggenschap heeft bij fusies en de vragen en knelpunten waar (G)MR s bij fusies tegenaan lopen. Enige achtergrondinformatie: de CFTO adviseert de minister van OCW over fusieverzoeken in het onderwijs, op basis van de Wet fusietoets in het onderwijs en de daarop gebaseerde Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs. Bij een fusie in het onderwijs heeft de (G)MR een belangrijke taak: de medezeggenschap moet namelijk instemmen met de fusie. De fusieaanvraag komt met onder andere de instemming van de (G)MR ter advisering bij de CFTO terecht. Sinds september 2014 heeft de CFTO ook als taak om de medezeggenschap desgevraagd advies te geven, bij fusies waarbij op grond van de wet geen goedkeuring van de minister noodzakelijk is en bij fusies waarbij de minister de CFTO niet om advies vraagt. 07. Bestuurders en MR Inleider: Marie-Anne van Reijen, VO-raad Werkvorm: Interactieve lezing Doelgroep: Breed, van MR-leden tot leerlingen, ouders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs Omschrijving: In juni 2015 is de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO vastgesteld. Deze code vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent ter zake kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en allen die bij de governance in het voortgezet onderwijs betrokken zijn. Het bestuur heeft de bestuurlijke zorgplicht om de

6 medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie optimaal te laten verlopen door de organen voor medezeggenschap beter in positie te brengen, door informatie zodanig aan te leveren dat de medezeggenschap zijn taak optimaal kan vervullen en door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren van de medezeggenschap te stimuleren. Wat betekent dat nou precies? En hoe werkt dat in de praktijk? Hoe gaan bestuurders daar mee om? 08. Medezeggenschap en krimp in het primair onderwijs Inleider: Jan de Vos, adviseur VOO Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: ouders en personeel uit het primair onderwijs Omschrijving: Meer dan de helft van de regio s in Nederland heeft met krimp/leerlingendaling te maken. Fusies en scholen-sluitingen zijn aan de orde van de dag. Hoe de MR en eventueel de GMR hier in positie zijn, welke (nieuwe) relevante landelijke beleidsmaatregelen er zijn of komen, hoe de relatie met ouders en personeel goed vorm gegeven kan worden, komt in deze lezing aan de orde. 09. Bouw je ideale medezeggenschap inleider: Werner van Katwijk, OUDERS VAN WAARDE Werkvorm: spel/werkmethode doelgroep: brede doelgroep Omschrijving: Bouw je ideale school is een spelvorm door OUDERS VAN WAARDE ontwikkeld om met ouders in werkgroepen of op ouderavonden na te denken over de vraag hoe de school functioneert en hoe een en ander zou kunnen verbeteren. Op het WMS congres lanceert OUDERS VAN WAARDE een editie hiervan, gericht op het functioneren van de medezeggenschapsraad. Hoe functioneren we als MR? Wat zou idealiter kunnen en hoe zorgen we ervoor dat we meer op een ideale MR gaan lijken? Iedere school heeft zijn eigen kenmerken. Iedere MR ook. De manier van werken houdt daar rekening mee. 10. Rechten van de PMR in de CAO PO Inleider: Arzu Yandere, de ISBO Werkvorm: lezing Doelgroep: (P)(G)MR-leden in het primair onderwijs Omschrijving: Naast de rechten die de (G)MR en de geledingen hebben in de Wet Medezeggenschap op scholen zijn in de cao po ook onderwerpen genoemd waar de P(G)MR medezeggenschap over heeft. In de recente cao po zijn wederom nieuwe onderwerpen opgenomen waar de P(G)MR invloed op kan uitoefen. Tijdens deze lezing wordt besproken over welke onderwerpen de P(G)MR mee mag beslissen en welke onderwerpen daar in de cao po bij zullen komen. 11. Theatersport: hoe overtuig ik de ander? Inleiders: Leendert Stam en Annemieke Schoemaker, CNV Onderwijs academie Doelgroep: Ouders, leraren, leerlingen voor primair- en voortgezet onderwijs

7 Omschrijving: Overtuigen is een sport! Iedereen heeft een eigen voorkeursmanier om anderen te overtuigen. De een gebruikt veel argumenten en feitenkennis, en de ander doet veel meer een emotioneel appèl. Binnen de medezeggenschap is overtuigen natuurlijk een belangrijk onderdeel. Hoe krijg je de ander nu zo ver om jouw mening over te nemen? Door middel van theatersport gaan we een aantal beïnvloedingstechnieken uitspelen. Je zult hierdoor merken dat er meerdere technieken zijn, en hoe het voelt om ze te gebruiken in de praktijk. En daarmee vergroot je je scala aan beïnvloedingstechnieken voor het werk in de mr. 12. Presentatie Onderzoeksresultaten Project Versterking Medezeggenschap Inleiders: Wiesje Monster en Freek van Velsen Werkvorm: interactieve presentatie Doelgroep: iedereen Omschrijving: Tijdens deze presentatie worden de resultaten van het onderzoek gedeeld dat in opdracht van het Project Versterking Medezeggenschap* is uitgevoerd. De data zijn in juni 2015 verkregen met behulp van vragenlijsten, interviews en een veld-expert meeting. We zullen stilstaan bij de implicaties en aanbevelingen die uit het onderzoek zijn voortgevloeid en op welke wijze deze in het onderwijsveld geïmplementeerd kunnen worden. Wij wensen dat dit ten goede komt aan medezeggenschap en de onderwijskwaliteit in brede en engere zin. Het tweede gedeelte van de workshop zal een interactief karakter hebben, deelnemers worden van harte uitgenodigd hun onderwijservaringen en (mooie) voorbeelden van medezeggenschap te delen. * Het Project Versterking Medezeggenschap is ontstaan uit de evaluatie van de Wms Hoe geef je een goed advies? Inleider: Marjolein Hoekstra, CNV Onderwijs Academie Doelgroep: brede doelgroep Omschrijving: Iedere MR krijgt adviesaanvragen van zijn bevoegd gezag. Meestentijds hebben adviesaanvragen een grote impact op school of scholen. Adviesaanvragen hebben veelal betrekking op het in stand houden van de school, zoals het samenwerken met een andere school of stichting, langdurige contracten aangaan of een reorganisatie. Gevolgen voor leerlingen en personeel zijn ook vaak aan de orde. Waar moet je op letten en welke procedures zou de MR kunnen volgen om de vinger aan de pols te houden? In de workshop komen deze punten aan de orde. 14. Sociale veiligheid en medezeggenschap Inleiders: Kaja Sariwating en Arline Spierenburg, Ouders & Onderwijs. De interactie en discussie staat voorop. Doelgroep: Ouders actief in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen, maar zeker ook interessant voor personeelsleden, leerlingen en anderen Omschrijving. De nieuwe wetgeving rondom sociale veiligheid staat volop in de belangstelling. Is meer wetgeving de gewenste oplossing voor de aanpak van pesten? En in hoeverre is medezeggenschap van belang bij nieuw veiligheidsbeleid en een passende pestaanpak. In deze workshop worden praktijkervaringen uitgewisseld en de mogelijkheden voor de medezeggenschap verkend.

8 15. Model faciliteitenregeling Inleider: Rein van Dijk, VOO in kader van project Versterking medezeggenschap Doelgroep: leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteuningsplanraden, bestuurders en directeuren Omschrijving: Een medezeggenschapsorgaan moet in de gelegenheid worden gesteld zijn werk goed te doen. Daartoe worden faciliteiten ter beschikking gesteld voor het medezeggenschapsorgaan zelf, maar ook voor de individuele leden. Personeelsleden, ouders en leerlingen (in het vo) krijgen een eigen regeling aangeboden, waarbij zij een instemmingsbevoegdheid hebben. Maar wat behelst nu precies zo n regeling en hoe kun je zeker zijn dat je kunt beschikken over wat je nodig hebt? In de workshop worden de faciliteiten van ieder medezeggenschaporgaan belicht en wordt vanuit ieders perspectief een handreiking geboden voor de mogelijke faciliteiten. Daarnaast wordt een begrotingsmodel gepresenteerd, waarmee iedere medezeggenschapsraad zijn eigen ontwerpbegroting kan maken, waarmee de gewenste faciliteiten en voorzieningen voor het komende schooljaar kunnen worden aangevraagd. 16. De professionele medezeggenschapsraad Inleiders: Marieke Boon-Mens, ambtelijk secretaris van een GMR samen met een collega ambtelijk secretaris Doelgroep: MR-leden, GMR-leden, OPR-leden, bestuurders Deskundig, efficiënt en slagvaardig. Is jouw MR toe aan een professionaliseringsslag? Doe mee aan de workshop en na afloop weet je wat je hiervoor nodig hebt. Een medezeggenschapsraad wisselt regelmatig van samenstelling en de zittingstermijn van de leden is veelal kort. Je opdracht in de MR is vaak heel anders dan het werk dat je doet. Een raad blijft daardoor relatief nieuw en onervaren. Hoe kan een MR dan tóch de complexe onderwerpen op een professionele manier afhandelen en een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor het bestuur? Marieke Boon, werkzaam bij Ouders & Onderwijs en ambtelijk secretaris van de GMR van Proloog, schetst deze problematiek binnen de snel veranderende onderwijsomgeving. Hierna inventariseren we de meest voorkomende problemen waar medezeggenschapsraden mee te maken hebben. In een brainstormsessie denken we na over de mogelijke oplossing. Daarbij komen de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor medezeggenschapsraden aan de orde. Een praktijkvoorbeeld staat centraal om te laten zien wat de rol van een MRondersteuner kan zijn in een professionaliseringsslag. Tot slot zoemen we nog even in op het jaarplan van een raad en de houvast die deze kan geven aan het werk van een medezeggenschapsraad.

9 2 e ronde uur 17. Open space Passend Onderwijs (LET OP DUBBELE WORKSHOP 2 e en 3 e ronde) Gespreksleiders: Kimon Moerbeek en Jos van Kuik, Kennisland en praktijkdeskundigen Werkvorm: open space Doelgroep: iedereen po/vo Omschrijving: In deze open space ontmoeting is er mogelijkheid om met andere belangstellenden aan de slag te gaan met onderwerpen die te maken hebben met passend onderwijs. Een Open Space-sessie is een ontspannen methodiek om te zorgen dat alle urgente kwesties die er in een bepaalde groep leven besproken worden. Daarbij creëert het ruimte en gelegenheid om in nieuwe wisselende samenstellingen contact te maken en ideeën en oplossingen uit te wisselen die betrekking hebben op gedeelde kwesties binnen een bepaald thema. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis, kunde en motivatie die er binnen de groep beschikbaar is. Kortom, het biedt jouw de kans om de kennis en creativiteit van de groep op jouw meest brandende kwestie los te laten of juist jouw kennis en creativiteit toe te passen op brandende kwesties van anderen. Werkwijze: Iedere deelnemer neemt zijn eigen kennis, ervaringen, vragen, problemen, ontwikkelvraagstukken enzovoort mee. Dit is waarmee we aan de slag gaan aan het begin wordt er een inventarisatie gemaakt van onderwerpen, waarbij mensen aan kunnen sluiten bij een onderwerp dat hen het meest aanspreekt. Iedereen kan onderwerpen inbrengen. er worden meerdere rondes georganiseerd, zodat veel verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen bij deze bijeenkomst zijn ook deskundigen passend onderwijs aanwezig, die hun kennis en ervaring graag inzetten U kunt bijv. denken aan de volgende onderwerpen: Praktijkvoorbeelden en uitwisseling Expertise steunpunt medezeggenschap passend onderwijs Inzet experts bij scholen Organisatie op schoolniveau Krimp Verevening Medezeggenschap OPR Communicatie met MR en achterban 18. GMR en Passend onderwijs Inleider: Jan de Vos, adviseur VOO en projectleider steunpunt Medezeggenschap en passend onderwijs Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: ouders en personeel uit het primair- en voortgezet onderwijs

10 Omschrijving: Veel samenwerkingsverbanden geven schoolbesturen een prominente positie bij passend onderwijs. Dat brengt de GMR in positie (MR bij éénpitters). In de lezing wordt de positie van de GMR bij passend onderwijs verder belicht. Aan de orde komen het onderwijskundig beleid extra ondersteuning van het schoolbestuur, samenwerking met anderen en vooral ook het bestuursformatieplan en passend onderwijs 19. Werken met een activiteitenplan Inleider: Aysegül Aslan, trainer AOb Doelgroep (G)MR primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Vanuit de cao po en vo is het verplicht om als PMR te werken met een activiteitenplan. We behandelen een format als inspiratie, tevens leggen we de link naar het tijdspad wat passend onderwijs en de bevoegdheden en verplichtingen betreft. 20. Een sterke medezeggenschap goed voor het schoolbestuur Inleider: beleidsadviseurs van de PO-Raad werkgroep: workshop doelgroep: schooldirecteuren en schoolbestuurders, andere belangstellenden voor het primair onderwijs. Omschrijving: Namens de werkgevers in het primair onderwijs voert de PO-Raad met de vakbonden cao-onderhandelingen. Onze inzet daarbij is om ruimte te maken voor eigen beleid van schoolbesturen: elke instelling is anders en maatwerk is nodig om het beste onderwijs in de eigen scholen mogelijk te maken. Deze ontwikkeling vraagt om sterke medezeggenschap, omdat veel cao-afspraken uitgewerkt moeten worden op lokaal niveau. Hoe kan een schooldirecteur en/of schoolbestuur zijn MR in positie brengen? 21. Andere tijden Inleider: Flora Breemer, VOO Doelgroep: MR primair onderwijs Omschrijving: Op veel basisscholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting met de buitenschoolse opvang. Of er wordt nagedacht over een continurooster om daarmee de tussenschoolse opvang anders te regelen. Uiteraard moet het belang van de kinderen bij die aanpassingen voorop staan. Maar ook voor ouders en personeel heeft een aanpassing van schooltijden soms grote consequenties. Reden voor de MR om dit proces zorgvuldig voor te bereiden en goed te begeleiden. Tijdens de workshop Andere Tijden kijken we naar de wet- en regelgeving op dit punt en passeren verschillende modellen van andere schooltijden de revue. In groepjes bespreken we deze verschillende modellen en schetsen we een plan van aanpak.

11 22. De eindeloze zee. Een gezamenlijke visie als MR Inleider: Paula van Dijnen, AOb doelgroep: personeel/ouders/leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs, Omschrijving: Veel MR s geven aan graag pro-actiever te werken. In de praktijk van alle dag reageren zij vooral op de stukken en plannen die door de directie aan hen worden voorgelegd. Om als proactieve MR zelf de agenda te bepalen is het belangrijk om het eens te zijn over de gezamenlijke visie van waaruit je werkt. In deze workshop bespreken we wat bedoeld wordt met de term visie, en hoe je tot zo n gezamenlijke visie komt. We gaan daar actief mee aan de slag. 23. Scenariomodel-VO van Voion Inleider: Richard Defourny, Voion (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs) doelgroep: brede doelgroep uit het voortgezet onderwijs Omschrijving: Om tijdig te kunnen anticiperen op de (toekomstige) vraag naar personeel, is het belangrijk inzicht te hebben in de verwachte leerlingontwikkelingen. Vanwege veranderingen op zowel beleidsmatig gebied (zoals professionalisering van docenten en de uitvoering van het Bestuursakkoord) als op demografisch gebied (uitstroom van babyboomers en leerlingenkrimp in een aantal regio s) zal er in het voortgezet onderwijs veel gebeuren. Scholen moeten tijdig anticiperen op mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om hun personeelsvoorziening op orde te houden. In opdracht van Voion is het Scenariomodel-VO ontwikkeld, waarmee leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurlijk- en regionaal niveau zijn in te zien voor het voortgezet onderwijs. Het Scenariomodel-VO is een uiterst toegankelijk en gebruikersvriendelijk instrument voor onder andere schoolbestuurders, HRM-ers, controllers en MR-en. Naast de leerlingprognoses levert het Scenariomodel-VO ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en in de bekostiging. Dit helpt u bij het formuleren van een effectief meerjarenbeleid. In deze workshop wordt de inhoud en de werking van het Scenariomodel-VO toegelicht. Daarnaast laten we zien hoe u de prognoses op basis van eigen inzichten kunt bijstellen, over bijvoorbeeld het verwachte marktaandeel in de komende jaren. Met deze scenario s krijgt u inzicht in uw (financiële) bandbreedte voor (personeels)beleid. 24. Actualiteiten medezeggenschap (lezing) Inleider: Janine Eshuis, VOS/ABB Werkvorm: lezing Doelgroep: primair- en voortgezet, maar wel meer gericht op die mensen die al wat langer met de medezeggenschap aan de slag zijn. Omschrijving: Deze bestaat uit twee onderdelen. Te weten een lezing en een workshop (nr. 41). Het is aan te bevelen om ze beide te volgen, maar kan ook zeker los van elkaar. De lezing vertelt over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in het onderwijs. Vorig jaar een groot succes dus vandaar dat we deze opnieuw aanbieden. Nieuw is dat dan in een volgende ronde een workshop wordt aangeboden. De informatie uit de lezing wordt gebruikt om nieuw initiatieven in de medezeggenschapsraad op te pakken, te

12 ontwikkelen en er mee aan de slag te gaan. 25. Waar het nooit waait is het stil Inleider: Stefania Prekpalaj, de ISBO Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: (G)MR-leden primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Tijdens deze (interactieve) lezing krijgt u nadere informatie over de geschillenregeling binnen de WMS. Welke soorten geschillen bestaan er? Hoe wordt een geschil beslecht? Wanneer is mediation mogelijk? Ook worden er diverse casus behandeld om meer inzicht te krijgen in hoe het beslechten van geschillen in zijn werk gaat. 26. Participatie van de achterban Inleider: Janny Arends, VOO in kader van project versterking medezeggenschap Doelgroep: (G)MR-leden en OPR-leden primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Een goede relatie met de achterban is voor (G)MR- en OPR-leden van groot belang. Niet alleen vanwege de inhoudelijke bijdrage die de achterban voor bepaalde onderwerpen kan leveren, maar ook voor het verkrijgen van een breder draagvlak bij voorgenomen beleid. Een MR die geïsoleerd optreedt, kan weinig invloed uitoefenen. Een MR die goed contact heeft met zijn achterban en zich gesteund weet heeft een sterke onderhandelingspositie. In deze workshop bespreken we de diverse mogelijkheden om de achterban meer bij de MRwerkzaamheden te betrekken. 27. MR en Invloed Inleider: Rob Overmars, CNV Onderwijs academie Doelgroep: O(G)MR, P(G)MR primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Lang niet alle medezeggenschapsraden zijn tevreden met de feitelijke invloed die ze hebben. Men vindt dat de eigen invloed te weinig is, of te laat. Nu kun je hier iets aan doen. De invloed van een medezeggenschapsraad (MR, GMR, OR) hangt af van de volgende factoren: Kennis van zaken (wettelijke bevoegdheden: termijnen, informatierecht, initiatiefrecht). Het hebben van een eigen visie op medezeggenschap en een positiekeuze. Een aantal vaardigheden (communiceren, onderhandelen). Spreken namens de achterban In deze workshop lopen we deze factoren samen door en krijgt u handvatten aangereikt om uw invloed te vergroten.

13 28. Leerlingendaling: een school sluiten doe je samen Inleider: Kaja Sariwating e.a, Ouders & onderwijs. De interactie en discussie staat voorop. Doelgroep: Ouders actief in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen, maar zeker ook interessant voor personeelsleden, leerlingen en anderen Omschrijving: De leerlingendaling raakt alle regio s. Minder leerlingen betekent de sluiting van scholen. Maar is dat écht zo? Hoe informeert de (G)MR de achterban over de gevolgen van leerlingendaling? En hoe kunnen ouders invloed uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming? Werkvorm: aan de slag met praktijkvoorbeelden. Tijdens deze workshop worden ervaringen uitgewisseld. Deze workshop gaat specifiek in op de achterban van de (G)MR. Opzet zal zijn Stichting Behoud Kleine Scholen bij de workshop te betrekken. 29. Samen werken aan passend onderwijs Inleiders: Olga Luiken en Ellen van der Ende, secretarissen Onderwijsgeschillen Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Vergroot uw kennis van passend onderwijs om nog beter het gesprek te kunnen voeren over het schoolondersteuningsprofiel of het ondersteuningsplan. Problemen die zich in de praktijk voordoen verduidelijken het belang van de kaders en criteria voor passend onderwijs. De voorbeelden komen uit de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs. 30. De MR & Leerlingenparticipatie Inleiders: Chris Janssen en Eelke Munniksma, LAKS Doelgroep: vooral scholieren, maar ook schoolpersoneel, ouders en/of het bevoegd gezag Omschrijving: De workshop gaat over de Wms, maar bovenal over het bevorderen van leerlingenparticipatie. Welke vormen van leerlingenparticipatie zijn er en welke werken het beste. Samen gaan we in discussie en zullen we elkaars ervaringen uitwisselen. 31. Eigentijds vergaderen. (lees: een stuk digitaler) Inleiders: Katja van Well en Philippe Abbing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Het eeuwige overleg dat vaak op dezelfde manier verloopt: Een paar dezelfde mensen aan het woord, herhaling en tijdverlies, van de hak op de tak, notulen die niemand leest en pas vlak voor het volgend overleg actie op de punten die moesten Overleggen kan ook eens op een andere manier met andere Werkvormen, niet perse afhankelijk van het tijdstip van vergadering, met mogelijkheden voor iedereen om een bijdrage te leveren. In deze workshop krijg je een aantal digitale tools, voorbeelden van gebruik en ideeën om een overleg eens anders aan te kleden, zodat daar weer nieuwe energie ontstaat. Neem je smart Phone of tablet mee, dan kun je meteen mee-oefenen!

14 32. Hoe verleid ik mijn gesprekspartner? Inleider: Arnold van Horssen, trainer AOb Doelgroep: primair- en voortgezet onderwijs (geen voorkennis vereist) Omschrijving: Hoewel medezeggenschapsraden tal van juridische mogelijkheden hebben om hun gelijk te krijgen heeft deze optie bijna nooit de eerste voorkeur. Hoe voorkom je echter dat je naar juridische middelen moet grijpen, terwijl je toch jouw standpunten gerealiseerd wil zien? In deze workshop onderzoeken we hoe we de gesprekspartner kunnen verleiden met ons mee te gaan in de beleidsrichting die ons voor ogen staat. Naast het verkennen van (on)mogelijkheden oefenen we op elkaar met verleidings- en beïnvloedingstechnieken. Na het volgen van deze workshop ben je effectiever in het hanteren en kiezen van vaardigheden die je helpen je doel te bereiken. 3 e ronde uur 33. Project Versterking medezeggenschap: tot nu toe en straks verder Inleider: Philippe Abbing, projectleider project Versterking medezeggenschap Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Het project versterking medezeggenschap heeft anderhalf jaar gewerkt aan impulsen om medezeggenschap te versterken. Het advies goede medezeggenschap is een waardevolle beschrijving gebleken om mensen anders te laten kijken naar medezeggenschap: niet alleen de inhoud is belangrijk, maar juist ook de manier waarop er samengewerkt wordt aan medezeggenschap. Er zijn zelf-hulp-tools ter beschikking gesteld, maar ook verschillende manieren van begeleiding mogelijk gemaakt (en nog steeds!). Wat is nu succesvol gebleken en hoe kun je dat zelf inzetten? Hoe kan je ook na de looptijd van het project verder om medezeggenschap te versterken? Projectleider Philippe Abbing vertelt over de bevindingen en gaat in op de vragen die er leven. 34. Uit de praktijk van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) Inleiders: Joke Sperling, lid LCG WMS, en Joost van Beek, secretaris bij Onderwijsgeschillen Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Tijdens deze interactieve lezing bespreken een commissielid en een secretaris van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) onderwerpen die relatief vaak aan de Commissie worden voorgelegd. Te denken valt aan informatieverstrekking, fusie, aanstelling en ontslag schoolleiding, samenstelling formatie, in de plaatstreding van de GMR, de procedure rondom een adviesaanvraag, enz. Wat kunnen we van deze uitspraken leren? Tijdens deze lezing is veel ruimte voor vragen en discussie. 35. It takes two to tango Inleider: Aysegül Aslan, trainer AOb

15 Doelgroep (G)MR en bestuurders primair- en voortgezet onderwijs, Omschrijving: Medezeggenschap en zeggenschap zijn op gelijkwaardig niveau overleg- en samenwerkingspartners. Op het juiste moment en op de juiste wijze als partners met elkaar in gesprek gaan, draagt bij aan een medezeggenschap die er toe doet. In deze workshop richten we ons op de spelregels hoe dit in te richten 36. Hoe bereid je een MR-vergadering voor? inleiders: Chris Janssen en Eelke Munniksma, LAKS Doelgroep: vooral leerlingen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom Omschrijving : In deze workshops leggen we een methode uit waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden op agendapunten, zodat zij goed kunnen meepraten. Dit aan de hand van concrete voorbeelden die deelnemers hebben. 37. Cao VO? Inleider: Paula van Dijnen, AOb Werkvorm: interactieve presentatie Doelgroep: personeel voortgezet onderwijs Omschrijving: Ten tijde van schrijven is het onduidelijk of er een nieuwe cao vo komt. Maar wat betekent dat voor medezeggenschap op scholen? Vindt er naleving en nawerking plaats? Geldt dat alleen voor leden van een vakbond? Wat wordt nu de rol van de MR? 38. Scholen op de kaart Inleiders: Maartje Meuwissen en Eveline Beens, Schoolinfo Werkvorm: interactieve lezing doelgroep: MR-leden primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Welke informatie wil je als MR-lid precies hebben? En waar is deze informatie te vinden? Als MR is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken zodat er gepraat kan worden over het beleid en de kwaliteit op school. Op de site verzamelen basisscholen en middelbare scholen cijfermatige informatie en presenteren scholen zich. Als u zich bezig houdt met onderwijskwaliteit, kan het interessant zijn om bijvoorbeeld het slaagpercentage van de school te bekijken en te vergelijken of op de hoogte te zijn van de doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs. Maar ook als het gaat om bedrijfsvoering kan informatie over de samenstelling van het personeelsbestand of de financiële stand van zaken juist boeiend zijn. In deze interactieve lezing gaan we in op de informatie die Scholen op de kaart te bieden heeft en wat je hier vervolgens mee kan doen als MR Visie, passie en actie inleider: Kees Jansen, adviseur Verus Werkvorm: lezing Doelgroep: MR, maar ook zeker bedoeld voor directies en besturen. Omschrijving: Om tot een goede samenwerking tussen bestuur en medezeggenschap te komen zijn drie ingrediënten onontbeerlijk: visie, passie en actie. Als er één ontbreekt wordt

16 het niets, en als ze er alle drie zijn kan je echt je ambities waarmaken. Maar hoe ontwikkel je een visie? Hoe houd je de passie vast? En hoe zorg je dat er echt wat gebeurt? In deze lezing die ook interactieve delen omvat deelt Kees Jansen met u wat hij op dat punt de laatste jaren is tegengekomen en hoe naar zijn idee de rol van de medezeggenschap in de beleidsvoering van de school op een positieve manier versterkt kan worden. 40. De rol van voorzitter en secretaris van de MR bij goed functioneren en de versterking van de MR inleider: OUDERS VAN WAARDE en SBI training en advies Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: speciaal voor voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen Omschrijving: Effectiever overleg met de bestuurders? De kwaliteiten van de MR-leden beter benutten? Hoe beter u als voorzitter en secretaris op elkaar bent ingespeeld, hoe meer u uit het MR-team kunt halen. Speciaal voor voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen ontwikkelde SBI samen met OUDERS VAN WAARDE een passende en gevarieerde training waarin u leert effectiever te functioneren. In de workshop komen enkele belangrijke onderdelen van deze training aan bod. 41. Actualiteiten medezeggenschap (workshop) Inleider: Janine Eshuis, VOS/ABB Doelgroep: primair- en voortgezet, maar wel meer gericht op die mensen die al wat langer met de medezeggenschap aan de slag zijn. Omschrijving: Deze bestaat uit twee onderdelen. Te weten een lezing (zie nr. 24) en een workshop. Het is aan te bevelen om ze beide te volgen, maar kan ook zeker los van elkaar. De lezing vertelt over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in het onderwijs. Vorig jaar een groot succes dus vandaar dat we deze opnieuw aanbieden. Nieuw is dat in deze ronde een workshop wordt aangeboden. De informatie uit de lezing (zie nr. 24) wordt gebruikt om nieuw initiatieven in de medezeggenschapsraad op te pakken, te ontwikkelen en er mee aan de slag te gaan. 42. Theatersport voor MR s Inleiders: Leendert Stam en Annemieke Schoemaker, CNV Onderwijs academie Doelgroep: Ouders, leraren en leerlingen voor primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: In deze workshop dagen we je uit om een aantal herkenbare situaties binnen de medezeggenschap uit te beelden. Of om eens in de rol van een ander te kruipen. Ervaren en zien leidt tot lachen en leren. Samen ontdekken we wat er bij medezeggenschap kan spelen. In deze workshop gebruiken we theatersport als middel om de complexe dynamiek van medezeggenschap zichtbaar en invoelbaar te maken. We hopen dat dit je helpt om in de spiegel van je eigen gedrag te kijken. Er mag gelachen worden. Juist humor kan leiden tot persoonlijke groei en nieuwe inzichten die je niet snel vergeet. Een vleugje zelfspot brengt ons weer even terug op het niveau van mensen onder elkaar.

17 43. Medezeggenschap door Ouderbetrokkenheid Inleider(s): Cedin en RPCZ (onderwijsadviesbureau voor onderwijs), aangesloten bij EDventure Doelgroep: schoolleiders, bestuurders en MR-leden Omschrijving: Het duurzaam organiseren van ouderbetrokkenheid op scholen versterkt de positie van ouders in het onderwijs. Daarnaast kan het bijdragen aan een goede wisselwerking tussen ouders en leraren. Ouderbetrokkenheid is een laagdrempelige, praktische en (meer) informele manier om medezeggenschap te organiseren. Een klimaat waarin scholen en ouders samen optrekken, kan escalatie van geschillen voorkomen en bevordert het samen oplossen van problemen. Als ouders en scholen er onderling niet helemaal uitkomen is bemiddeling via mediation mogelijk. Ouderbetrokkenheid komt niet vanzelf. Het is maatwerk, passend bij de specifieke school. Kennis en ervaring op dit terrein hebben onderwijsadviesbureaus gebundeld in de Expertisepuntenouderbetrokkenheid.nl. Onze expertise willen we gebruiken om samen met u te verkennen hoe duurzaam partnerschap met op uw school kunt organiseren en onderhouden. Deze workshop is tot stand gekomen door EDventure. 44. Medezeggenschap in een Integraal Kindcentrum Inleider: Simone Baalhuis, VOS/ABB Werkvorm: lezing Doelgroep: primair onderwijs en dan voornamelijk voor de doelgroep van de medezeggenschap in een IKC. Omschrijving: Er ontstaan steeds meer Integrale Kind Centra. In die ontwikkeling vragen belanghebbenden zich dan ook af hoe het dan zit met de medezeggenschap. Bestaan er mogelijkheden om ook de medezeggenschap integraal te benaderen? Deze lezing vertelt u veel over de medezeggenschap in het IKC en de diverse voorbeelden uit de praktijk. 45. Bescherming digitale leerlinggegevens inleiders: Peter Hulsen e.a, Ouders & Onderwijs Werkvorm: Workshop. De interactie en discussie staat voorop. Doelgroep: Ouders actief in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen, maar zeker ook interessant voor personeelsleden, leerlingen en anderen Omschrijving. Scholen benutten steeds vaker digitale leermethodes. Persoons- en leergegevens van leerlingen worden opgeslagen en bewaard, vaak buiten de school. De school is verantwoordelijk voor de bescherming van de digitale leerlinggegevens. Medio voorjaar 2015 werkt de overheidssector aan vastlegging van afspraken hierover in een convenant. In de toepassing daarvan binnen de school zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de medezeggenschap. In de workshop bespreken we de ervaringen van de deelnemers met vraagstukken rond leerlinggegevens en hoe de medezeggenschap rond dit thema effectief kan zijn. 46. Het ondersteuningsplan is goedgekeurd: wat heb je nu nog te doen? Inleider: Hans van Dinteren, CNV Onderwijs academie Doelgroep: OPR-leden Omschrijving: De ondersteuningsplannen zijn vastgesteld en er wordt nu vanuit het plan gewerkt. Mogelijk denk je dat het werk van de OPR erop zit. Wat kun en moet je nu nog doen

18 als OPR. Vanuit de rollen: initiëren, volgen en controleren, bekijken we de activiteiten die de OPR kan ondernemen in de periodes tussen de updates van het ondersteuningsplan. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om initiatieven te ontwikkelen om het plan te verbeteren. Je hebt ongetwijfeld opmerkingen gemaakt bij het plan en wat gebeurt daar nu mee? Hoe kun je ervoor zorgen dat jullie bijdrage een rol gaat spelen in de volgende update van het plan? Daarnaast kijken we naar hoe de OPR kan bijdragen aan de evaluatie van passend onderwijs. En natuurlijk staat we stil bij de mogelijkheden voor de OPR om zich te scholen. 47. Modeljaarplan en de GMR Inleider: Peter Kanters, consulent Verus Doelgroep: (G)MR leden uit het primair onderwijs Omschrijving : Met medezeggenschap heb je de mogelijkheid om mee te denken en te praten over het beleid op school of stichtings niveau. Je kunt alles bepraten de school of stichting Maar met welke status? Een goede plan is hierbij zeer belangrijk. Welke doelen wilt U dit jaar bereiken met de (G)MR, op welke wijze en met wie? Krijgen we alle stukken die we moeten bespreken Deze praktische en interactieve workshop geeft u als (G)MR-lid voorbeelden op welke wijze en met welke plannen en ideeën u een jaarplan zinvol kunt vullen of aanpassen. De uitwisseling van ervaringen van andere (G)MR en komt zeker terug. Peter Kanters is zelf actief MR en GMR lid in de praktijk en verzorgt medezeggenschapstrainingen namens Verus en voor Steunpunt medezeggenschap Passend Onderwijs.

19 Deelnamekosten en informatie Doelgroep: Leden (G)MR (ouders, leerkrachten en leerlingen), OPR, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden uit het funderend onderwijs. Kosten: De deelnamekosten bedragen 85,- per persoon. Inschrijven en bevestiging: Inschrijven kan uitsluitend individueel online via Tijdens uw inschrijving reserveert u direct uw keuzeworkshops. Inschrijven op volgeboekte workshops is niet mogelijk. Maak uw inschrijving definitief met de knop reservering bevestigen. Hierna ontvangt u automatisch een mailbevestiging met de gegevens van uw inschrijving en een reserveringsnummer. Met uw mailadres en reserveringsnummer kunt u tot 3 werkdagen voor het evenement inloggen op de website en wijzigingen doorvoeren in uw reservering. De inschrijving is geopend tot en met 6 november 2015 of totdat het maximum aantal deelnemers voor de conferentie is bereikt. Annuleren: Tot 6 weken voorafgaand aan de conferentiedatum kunt u zelf online uw inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang kunt u uw annulering uitsluitend per mail aangeven en worden de annuleringsvoorwaarden toegepast waarmee bij inschrijving akkoord is gegaan. Dit betekent dat het volledige deelnamegeld is verschuldigd. U kunt een vervanger in uw plaats deel laten nemen. Informatie: Voor informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met of per mail: Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht op Info WMS (www.infowms.nl), Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) en project Versterking medezeggenschap Locatie: Congrescentrum De ReeHorst in Ede. Inhoudelijke organisatie: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Logistieke organisatie: Buro Bombarie, Karen Titulaer T: , inschrijven:

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Ouders als educatieve partner

Ouders als educatieve partner Ouders als educatieve partner Een handreiking voor scholen September 2005 Cees de Wit Colofon Redactie: Suzanne Visser, Perspect Met dank aan: René Dullaart (Basisschool Paus Joannes, Den Bosch), Arsène

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Bezoek met een opdracht

Bezoek met een opdracht Bezoek met een opdracht 6 Visitaties in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen in deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie