Woensdag 11 november Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg LM Ede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede"

Transcriptie

1 Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg LM Ede

2 U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie en versterking in de ReeHorst in Ede. De inhoudelijke organisatie van het congres is in handen van Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap. Dit jaar staat een keuze uit 47 verschillende workshops/presentaties/lezingen, verdeeld over drie ronden, voor u klaar. De workshops worden wederom verzorgd door onder andere ouder- en leerlingorganisaties, vakorganisaties, sectorraden en samenwerkingsverbanden, maar dit jaar ook door een aantal andere organisaties, waaronder de Commissie fusietoets in het onderwijs. Tijdens de plenaire opening is er een gastoptreden van George Parker. Een divers programma, gericht op deskundigheidsbevordering en versterking van medezeggenschap, met ruim aandacht voor actuele thema s. Nieuw is dat het workshopschema nu nadrukkelijk de Werkvorm vermeldt: een workshop, een presentatie of een (interactieve) lezing. Er is één workshop die 2 blokken beslaat. Mocht u voor deze open space workshop kiezen dan betekent dit, dat u geen keuze meer hoeft te maken voor de 3 e ronde. Het gaat om de workshop Open space passend onderwijs (nr. 17), die ronde 2 en 3 beslaat. Wij nodigen u graag uit dit congres bij te wonen!. Doelgroepen en workshops Om u te helpen bij uw keuze, is bij alle beschrijvingen aangegeven voor wie de workshop, presentatie of lezing met name is bedoeld. De meeste zijn geschikt voor een breder publiek, dat wil zeggen (G)MR-leden, OPR s, leerlingen, ouders, maar ook bestuur en management uit het po, (v)so en vo. Is een workshops specifiek gericht op één bepaalde doelgroep of sector, dan is dit expliciet vermeld. Lees daarom, voordat u uw keuze maakt, goed de beschrijving en de daarbij vermelde doelgroep door. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij de meeste workshops geldt een maximaal aantal deelnemers. Schrijf u dus snel in voor de workshops en presentaties van uw keuze. Deelnamekosten en inschrijving De deelnamekosten bedragen dit jaar 85-. Inschrijving vindt uitsluitend plaats via Op de laatste pagina van dit programma leest u daar meer over.

3 P R O G R A M M A WMS congres 11 november 2015 Ambitie en versterking uur: Ontvangst met koffie en thee Registratie in Paris/Coco Bezoek informatiemarkt in Paris/Salon Claire uur: Plenair programma in Paris/Theatre Azure Opening door Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen en Stand van zaken project Versterking medezeggenschap door Philippe Abbing, projectleider De ambitie om te versterken door George Parker Blauw en geel kunnen samen een kleur maken die ze apart niet kunnen. Een zaadje en een eicel kunnen samen iets nieuws tot leven wekken wat ze apart niet kunnen. George Parker geeft je op een tot een verbeelding sprekende manier inzicht in hoe we elkaar kunnen versterken door oplossingen in het belang van alle partijen tegelijk te creëren. Daar moet je natuurlijk wel de ambitie voor hebben ;-)! George Parker leefde door veel uiteenlopende carrières om het proces van verandering (ook van jezelf) te onderzoeken in de praktijk. Als spreker gebruikt hij illusies, mentalisme, comedy, verhalen en publieksparticipatie om relevante en bruikbare inhoud aan te bieden /11.15 uur: Programmawissel, koffie en thee in de foyer uur: Workshops/presentaties/lezingen eerste ronde (diverse zalen) uur: Lunch en gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken (Paris/Salon Claire) uur: Workshops/presentaties/lezingen tweede ronde (diverse zalen) uur: Programmawissel uur: Workshops/presentaties/lezingen derde ronde (diverse zalen) uur: Afsluitend drankje en napraten

4 1 e ronde uur 01. De verandering van de plek van onderwijs in de huidige samenleving en de toekomst. Code goed bestuur in relatie tot medezeggenschap. Inleider: Pieter Hettema, Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen primair- en voortgezet Omschrijving: De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuur enerzijds en bestuur en medezeggenschapsraad anderzijds is geregeld. De bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd en het overleg vindt plaats. Medezeggenschap en Raad van Toezicht kunnen ook veel aan elkaar hebben. Vanuit hun eigen rol worden ze geconfronteerd met soms dezelfde lastige kwesties. In deze interactieve lezing zal de oud-voorzitter van de VTOI Pieter Hettema de deelnemers met voorbeelden en stellingen meenemen in de kansen die er zijn. 02. Medezeggenschap en Mediation Inleider: Annette Veraart en Jeroen van Velzen, MfN mediators van Onderwijsgeschillen Doelgroep: (G)MR-leden, OPR en leden van het schoolbestuur Omschrijving: De essentie van medezeggenschap op scholen is dat de MR (leerlingen, ouders en leerkrachten) met het schoolbestuur in gesprek gaat over bepaalde onderwerpen om daarna advies te geven of instemming te verlenen. Soms verloopt de communicatie zo slecht dat er weinig terecht komt van een gesprek. Mediation is bij uitstek geschikt om communicatieproblemen aan te pakken. Als je wilt weten hoe dat werkt, schrijf je dan in voor deze workshop. Aan de hand van een praktijkcasus maak je kennis met de mogelijkheden van mediation. 03. Medezeggenschap en financiën. Inleider: Arnold van Horssen, trainer AOb Werkvorm: interactieve lezing. Doelgroep: primair- en voortgezet onderwijs (geen voorkennis vereist) Omschrijving: Financiën zijn regelmatig een bron van frustratie voor medezeggenschapsraden. Hoe kun je wel grip krijgen op de financiën van jouw organisatie? Tijdens deze lezing wordt een aantal handreikingen geboden om effectief om te gaan met financieel beleid in jouw organisatie. De lezing is vooral bedoeld voor personen die geen verstand hebben van financiën. Na het volgen van deze lezing kun je prima bepalen wanneer je met financiën aan de slag moet, maar ook wanneer je dat vooral niet moet doen. Je weet na deze lezing voldoende van financiën om zinvol te adviseren op dit terrein. Ben je effectiever in het hanteren en kiezen van vaardigheden die je helpen je doel te bereiken. 04. Bestuur en medezeggenschap hand in hand: communicatie in de praktijk. Inleider: Ivo Krikke, voorzitter OPR SWV Passend Onderwijs PO Friesland /praktijk voorbeeld Doelgroep: OPR en GMR leden (zowel ouders als leerkrachten)

5 Omschrijving: Samenwerkingsverband PO Fryslan (21.01) is het voorbeeld van hoe bestuur en medezeggenschap goed samenwerken. Cases uit de praktijk, voorbeelden, dagelijkse knelpunten en nieuwe inzichten worden toegewezen aan portefeuillehouders (kleine werkgroepen binnen de OPR) en vertalen we snel en direct naar aanpassingen in het ondersteuningsplan. De OPR werkt volgens een OPR plan wat door voortschrijdend inzicht continue bijgewerkt wordt. Uw OPR ook daadkrachtig effectief laten opereren? Komt naar onze workshop. 05. Hoe betrek je ouders en leerlingen bij medezeggenschap? Inleider: Janny Arends, VOO in kader van project Versterking medezeggenschap Doelgroep: primair- en voortgezet onderwijs, ouders en leerlingen in de (G)MR of OPR Omschrijving: Ouders en leerlingen in een (G)MR of OPR zijn door hun achterban gekozen. Om hun taak als vertegenwoordiger goed te kunnen vervullen, is het van belang dat zij geregeld contact hebben met die achterban. Dit vraagt om een tweezijdige benadering: informatie halen en informatie brengen. Tijdens deze workshop bespreken we diverse mogelijkheden voor een goedlopende communicatie. 06. Medezeggenschap en fusies Inleider: Merel Koppenol, secretaris van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) doelgroep: leden van (G)MR s primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Tijdens deze workshop zal aandacht worden besteed aan de positie van de medezeggenschap bij fusies. Daarbij komen onder andere aan bod de rechten die de medezeggenschap heeft bij fusies en de vragen en knelpunten waar (G)MR s bij fusies tegenaan lopen. Enige achtergrondinformatie: de CFTO adviseert de minister van OCW over fusieverzoeken in het onderwijs, op basis van de Wet fusietoets in het onderwijs en de daarop gebaseerde Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs. Bij een fusie in het onderwijs heeft de (G)MR een belangrijke taak: de medezeggenschap moet namelijk instemmen met de fusie. De fusieaanvraag komt met onder andere de instemming van de (G)MR ter advisering bij de CFTO terecht. Sinds september 2014 heeft de CFTO ook als taak om de medezeggenschap desgevraagd advies te geven, bij fusies waarbij op grond van de wet geen goedkeuring van de minister noodzakelijk is en bij fusies waarbij de minister de CFTO niet om advies vraagt. 07. Bestuurders en MR Inleider: Marie-Anne van Reijen, VO-raad Werkvorm: Interactieve lezing Doelgroep: Breed, van MR-leden tot leerlingen, ouders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs Omschrijving: In juni 2015 is de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO vastgesteld. Deze code vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent ter zake kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en allen die bij de governance in het voortgezet onderwijs betrokken zijn. Het bestuur heeft de bestuurlijke zorgplicht om de

6 medezeggenschap binnen de onderwijsorganisatie optimaal te laten verlopen door de organen voor medezeggenschap beter in positie te brengen, door informatie zodanig aan te leveren dat de medezeggenschap zijn taak optimaal kan vervullen en door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren van de medezeggenschap te stimuleren. Wat betekent dat nou precies? En hoe werkt dat in de praktijk? Hoe gaan bestuurders daar mee om? 08. Medezeggenschap en krimp in het primair onderwijs Inleider: Jan de Vos, adviseur VOO Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: ouders en personeel uit het primair onderwijs Omschrijving: Meer dan de helft van de regio s in Nederland heeft met krimp/leerlingendaling te maken. Fusies en scholen-sluitingen zijn aan de orde van de dag. Hoe de MR en eventueel de GMR hier in positie zijn, welke (nieuwe) relevante landelijke beleidsmaatregelen er zijn of komen, hoe de relatie met ouders en personeel goed vorm gegeven kan worden, komt in deze lezing aan de orde. 09. Bouw je ideale medezeggenschap inleider: Werner van Katwijk, OUDERS VAN WAARDE Werkvorm: spel/werkmethode doelgroep: brede doelgroep Omschrijving: Bouw je ideale school is een spelvorm door OUDERS VAN WAARDE ontwikkeld om met ouders in werkgroepen of op ouderavonden na te denken over de vraag hoe de school functioneert en hoe een en ander zou kunnen verbeteren. Op het WMS congres lanceert OUDERS VAN WAARDE een editie hiervan, gericht op het functioneren van de medezeggenschapsraad. Hoe functioneren we als MR? Wat zou idealiter kunnen en hoe zorgen we ervoor dat we meer op een ideale MR gaan lijken? Iedere school heeft zijn eigen kenmerken. Iedere MR ook. De manier van werken houdt daar rekening mee. 10. Rechten van de PMR in de CAO PO Inleider: Arzu Yandere, de ISBO Werkvorm: lezing Doelgroep: (P)(G)MR-leden in het primair onderwijs Omschrijving: Naast de rechten die de (G)MR en de geledingen hebben in de Wet Medezeggenschap op scholen zijn in de cao po ook onderwerpen genoemd waar de P(G)MR medezeggenschap over heeft. In de recente cao po zijn wederom nieuwe onderwerpen opgenomen waar de P(G)MR invloed op kan uitoefen. Tijdens deze lezing wordt besproken over welke onderwerpen de P(G)MR mee mag beslissen en welke onderwerpen daar in de cao po bij zullen komen. 11. Theatersport: hoe overtuig ik de ander? Inleiders: Leendert Stam en Annemieke Schoemaker, CNV Onderwijs academie Doelgroep: Ouders, leraren, leerlingen voor primair- en voortgezet onderwijs

7 Omschrijving: Overtuigen is een sport! Iedereen heeft een eigen voorkeursmanier om anderen te overtuigen. De een gebruikt veel argumenten en feitenkennis, en de ander doet veel meer een emotioneel appèl. Binnen de medezeggenschap is overtuigen natuurlijk een belangrijk onderdeel. Hoe krijg je de ander nu zo ver om jouw mening over te nemen? Door middel van theatersport gaan we een aantal beïnvloedingstechnieken uitspelen. Je zult hierdoor merken dat er meerdere technieken zijn, en hoe het voelt om ze te gebruiken in de praktijk. En daarmee vergroot je je scala aan beïnvloedingstechnieken voor het werk in de mr. 12. Presentatie Onderzoeksresultaten Project Versterking Medezeggenschap Inleiders: Wiesje Monster en Freek van Velsen Werkvorm: interactieve presentatie Doelgroep: iedereen Omschrijving: Tijdens deze presentatie worden de resultaten van het onderzoek gedeeld dat in opdracht van het Project Versterking Medezeggenschap* is uitgevoerd. De data zijn in juni 2015 verkregen met behulp van vragenlijsten, interviews en een veld-expert meeting. We zullen stilstaan bij de implicaties en aanbevelingen die uit het onderzoek zijn voortgevloeid en op welke wijze deze in het onderwijsveld geïmplementeerd kunnen worden. Wij wensen dat dit ten goede komt aan medezeggenschap en de onderwijskwaliteit in brede en engere zin. Het tweede gedeelte van de workshop zal een interactief karakter hebben, deelnemers worden van harte uitgenodigd hun onderwijservaringen en (mooie) voorbeelden van medezeggenschap te delen. * Het Project Versterking Medezeggenschap is ontstaan uit de evaluatie van de Wms Hoe geef je een goed advies? Inleider: Marjolein Hoekstra, CNV Onderwijs Academie Doelgroep: brede doelgroep Omschrijving: Iedere MR krijgt adviesaanvragen van zijn bevoegd gezag. Meestentijds hebben adviesaanvragen een grote impact op school of scholen. Adviesaanvragen hebben veelal betrekking op het in stand houden van de school, zoals het samenwerken met een andere school of stichting, langdurige contracten aangaan of een reorganisatie. Gevolgen voor leerlingen en personeel zijn ook vaak aan de orde. Waar moet je op letten en welke procedures zou de MR kunnen volgen om de vinger aan de pols te houden? In de workshop komen deze punten aan de orde. 14. Sociale veiligheid en medezeggenschap Inleiders: Kaja Sariwating en Arline Spierenburg, Ouders & Onderwijs. De interactie en discussie staat voorop. Doelgroep: Ouders actief in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen, maar zeker ook interessant voor personeelsleden, leerlingen en anderen Omschrijving. De nieuwe wetgeving rondom sociale veiligheid staat volop in de belangstelling. Is meer wetgeving de gewenste oplossing voor de aanpak van pesten? En in hoeverre is medezeggenschap van belang bij nieuw veiligheidsbeleid en een passende pestaanpak. In deze workshop worden praktijkervaringen uitgewisseld en de mogelijkheden voor de medezeggenschap verkend.

8 15. Model faciliteitenregeling Inleider: Rein van Dijk, VOO in kader van project Versterking medezeggenschap Doelgroep: leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteuningsplanraden, bestuurders en directeuren Omschrijving: Een medezeggenschapsorgaan moet in de gelegenheid worden gesteld zijn werk goed te doen. Daartoe worden faciliteiten ter beschikking gesteld voor het medezeggenschapsorgaan zelf, maar ook voor de individuele leden. Personeelsleden, ouders en leerlingen (in het vo) krijgen een eigen regeling aangeboden, waarbij zij een instemmingsbevoegdheid hebben. Maar wat behelst nu precies zo n regeling en hoe kun je zeker zijn dat je kunt beschikken over wat je nodig hebt? In de workshop worden de faciliteiten van ieder medezeggenschaporgaan belicht en wordt vanuit ieders perspectief een handreiking geboden voor de mogelijke faciliteiten. Daarnaast wordt een begrotingsmodel gepresenteerd, waarmee iedere medezeggenschapsraad zijn eigen ontwerpbegroting kan maken, waarmee de gewenste faciliteiten en voorzieningen voor het komende schooljaar kunnen worden aangevraagd. 16. De professionele medezeggenschapsraad Inleiders: Marieke Boon-Mens, ambtelijk secretaris van een GMR samen met een collega ambtelijk secretaris Doelgroep: MR-leden, GMR-leden, OPR-leden, bestuurders Deskundig, efficiënt en slagvaardig. Is jouw MR toe aan een professionaliseringsslag? Doe mee aan de workshop en na afloop weet je wat je hiervoor nodig hebt. Een medezeggenschapsraad wisselt regelmatig van samenstelling en de zittingstermijn van de leden is veelal kort. Je opdracht in de MR is vaak heel anders dan het werk dat je doet. Een raad blijft daardoor relatief nieuw en onervaren. Hoe kan een MR dan tóch de complexe onderwerpen op een professionele manier afhandelen en een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor het bestuur? Marieke Boon, werkzaam bij Ouders & Onderwijs en ambtelijk secretaris van de GMR van Proloog, schetst deze problematiek binnen de snel veranderende onderwijsomgeving. Hierna inventariseren we de meest voorkomende problemen waar medezeggenschapsraden mee te maken hebben. In een brainstormsessie denken we na over de mogelijke oplossing. Daarbij komen de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor medezeggenschapsraden aan de orde. Een praktijkvoorbeeld staat centraal om te laten zien wat de rol van een MRondersteuner kan zijn in een professionaliseringsslag. Tot slot zoemen we nog even in op het jaarplan van een raad en de houvast die deze kan geven aan het werk van een medezeggenschapsraad.

9 2 e ronde uur 17. Open space Passend Onderwijs (LET OP DUBBELE WORKSHOP 2 e en 3 e ronde) Gespreksleiders: Kimon Moerbeek en Jos van Kuik, Kennisland en praktijkdeskundigen Werkvorm: open space Doelgroep: iedereen po/vo Omschrijving: In deze open space ontmoeting is er mogelijkheid om met andere belangstellenden aan de slag te gaan met onderwerpen die te maken hebben met passend onderwijs. Een Open Space-sessie is een ontspannen methodiek om te zorgen dat alle urgente kwesties die er in een bepaalde groep leven besproken worden. Daarbij creëert het ruimte en gelegenheid om in nieuwe wisselende samenstellingen contact te maken en ideeën en oplossingen uit te wisselen die betrekking hebben op gedeelde kwesties binnen een bepaald thema. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis, kunde en motivatie die er binnen de groep beschikbaar is. Kortom, het biedt jouw de kans om de kennis en creativiteit van de groep op jouw meest brandende kwestie los te laten of juist jouw kennis en creativiteit toe te passen op brandende kwesties van anderen. Werkwijze: Iedere deelnemer neemt zijn eigen kennis, ervaringen, vragen, problemen, ontwikkelvraagstukken enzovoort mee. Dit is waarmee we aan de slag gaan aan het begin wordt er een inventarisatie gemaakt van onderwerpen, waarbij mensen aan kunnen sluiten bij een onderwerp dat hen het meest aanspreekt. Iedereen kan onderwerpen inbrengen. er worden meerdere rondes georganiseerd, zodat veel verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen bij deze bijeenkomst zijn ook deskundigen passend onderwijs aanwezig, die hun kennis en ervaring graag inzetten U kunt bijv. denken aan de volgende onderwerpen: Praktijkvoorbeelden en uitwisseling Expertise steunpunt medezeggenschap passend onderwijs Inzet experts bij scholen Organisatie op schoolniveau Krimp Verevening Medezeggenschap OPR Communicatie met MR en achterban 18. GMR en Passend onderwijs Inleider: Jan de Vos, adviseur VOO en projectleider steunpunt Medezeggenschap en passend onderwijs Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: ouders en personeel uit het primair- en voortgezet onderwijs

10 Omschrijving: Veel samenwerkingsverbanden geven schoolbesturen een prominente positie bij passend onderwijs. Dat brengt de GMR in positie (MR bij éénpitters). In de lezing wordt de positie van de GMR bij passend onderwijs verder belicht. Aan de orde komen het onderwijskundig beleid extra ondersteuning van het schoolbestuur, samenwerking met anderen en vooral ook het bestuursformatieplan en passend onderwijs 19. Werken met een activiteitenplan Inleider: Aysegül Aslan, trainer AOb Doelgroep (G)MR primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Vanuit de cao po en vo is het verplicht om als PMR te werken met een activiteitenplan. We behandelen een format als inspiratie, tevens leggen we de link naar het tijdspad wat passend onderwijs en de bevoegdheden en verplichtingen betreft. 20. Een sterke medezeggenschap goed voor het schoolbestuur Inleider: beleidsadviseurs van de PO-Raad werkgroep: workshop doelgroep: schooldirecteuren en schoolbestuurders, andere belangstellenden voor het primair onderwijs. Omschrijving: Namens de werkgevers in het primair onderwijs voert de PO-Raad met de vakbonden cao-onderhandelingen. Onze inzet daarbij is om ruimte te maken voor eigen beleid van schoolbesturen: elke instelling is anders en maatwerk is nodig om het beste onderwijs in de eigen scholen mogelijk te maken. Deze ontwikkeling vraagt om sterke medezeggenschap, omdat veel cao-afspraken uitgewerkt moeten worden op lokaal niveau. Hoe kan een schooldirecteur en/of schoolbestuur zijn MR in positie brengen? 21. Andere tijden Inleider: Flora Breemer, VOO Doelgroep: MR primair onderwijs Omschrijving: Op veel basisscholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting met de buitenschoolse opvang. Of er wordt nagedacht over een continurooster om daarmee de tussenschoolse opvang anders te regelen. Uiteraard moet het belang van de kinderen bij die aanpassingen voorop staan. Maar ook voor ouders en personeel heeft een aanpassing van schooltijden soms grote consequenties. Reden voor de MR om dit proces zorgvuldig voor te bereiden en goed te begeleiden. Tijdens de workshop Andere Tijden kijken we naar de wet- en regelgeving op dit punt en passeren verschillende modellen van andere schooltijden de revue. In groepjes bespreken we deze verschillende modellen en schetsen we een plan van aanpak.

11 22. De eindeloze zee. Een gezamenlijke visie als MR Inleider: Paula van Dijnen, AOb doelgroep: personeel/ouders/leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs, Omschrijving: Veel MR s geven aan graag pro-actiever te werken. In de praktijk van alle dag reageren zij vooral op de stukken en plannen die door de directie aan hen worden voorgelegd. Om als proactieve MR zelf de agenda te bepalen is het belangrijk om het eens te zijn over de gezamenlijke visie van waaruit je werkt. In deze workshop bespreken we wat bedoeld wordt met de term visie, en hoe je tot zo n gezamenlijke visie komt. We gaan daar actief mee aan de slag. 23. Scenariomodel-VO van Voion Inleider: Richard Defourny, Voion (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs) doelgroep: brede doelgroep uit het voortgezet onderwijs Omschrijving: Om tijdig te kunnen anticiperen op de (toekomstige) vraag naar personeel, is het belangrijk inzicht te hebben in de verwachte leerlingontwikkelingen. Vanwege veranderingen op zowel beleidsmatig gebied (zoals professionalisering van docenten en de uitvoering van het Bestuursakkoord) als op demografisch gebied (uitstroom van babyboomers en leerlingenkrimp in een aantal regio s) zal er in het voortgezet onderwijs veel gebeuren. Scholen moeten tijdig anticiperen op mogelijke kwantitatieve of kwalitatieve lerarentekorten om hun personeelsvoorziening op orde te houden. In opdracht van Voion is het Scenariomodel-VO ontwikkeld, waarmee leerlingenprognoses op vestigings-, bestuurlijk- en regionaal niveau zijn in te zien voor het voortgezet onderwijs. Het Scenariomodel-VO is een uiterst toegankelijk en gebruikersvriendelijk instrument voor onder andere schoolbestuurders, HRM-ers, controllers en MR-en. Naast de leerlingprognoses levert het Scenariomodel-VO ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en in de bekostiging. Dit helpt u bij het formuleren van een effectief meerjarenbeleid. In deze workshop wordt de inhoud en de werking van het Scenariomodel-VO toegelicht. Daarnaast laten we zien hoe u de prognoses op basis van eigen inzichten kunt bijstellen, over bijvoorbeeld het verwachte marktaandeel in de komende jaren. Met deze scenario s krijgt u inzicht in uw (financiële) bandbreedte voor (personeels)beleid. 24. Actualiteiten medezeggenschap (lezing) Inleider: Janine Eshuis, VOS/ABB Werkvorm: lezing Doelgroep: primair- en voortgezet, maar wel meer gericht op die mensen die al wat langer met de medezeggenschap aan de slag zijn. Omschrijving: Deze bestaat uit twee onderdelen. Te weten een lezing en een workshop (nr. 41). Het is aan te bevelen om ze beide te volgen, maar kan ook zeker los van elkaar. De lezing vertelt over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in het onderwijs. Vorig jaar een groot succes dus vandaar dat we deze opnieuw aanbieden. Nieuw is dat dan in een volgende ronde een workshop wordt aangeboden. De informatie uit de lezing wordt gebruikt om nieuw initiatieven in de medezeggenschapsraad op te pakken, te

12 ontwikkelen en er mee aan de slag te gaan. 25. Waar het nooit waait is het stil Inleider: Stefania Prekpalaj, de ISBO Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: (G)MR-leden primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Tijdens deze (interactieve) lezing krijgt u nadere informatie over de geschillenregeling binnen de WMS. Welke soorten geschillen bestaan er? Hoe wordt een geschil beslecht? Wanneer is mediation mogelijk? Ook worden er diverse casus behandeld om meer inzicht te krijgen in hoe het beslechten van geschillen in zijn werk gaat. 26. Participatie van de achterban Inleider: Janny Arends, VOO in kader van project versterking medezeggenschap Doelgroep: (G)MR-leden en OPR-leden primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Een goede relatie met de achterban is voor (G)MR- en OPR-leden van groot belang. Niet alleen vanwege de inhoudelijke bijdrage die de achterban voor bepaalde onderwerpen kan leveren, maar ook voor het verkrijgen van een breder draagvlak bij voorgenomen beleid. Een MR die geïsoleerd optreedt, kan weinig invloed uitoefenen. Een MR die goed contact heeft met zijn achterban en zich gesteund weet heeft een sterke onderhandelingspositie. In deze workshop bespreken we de diverse mogelijkheden om de achterban meer bij de MRwerkzaamheden te betrekken. 27. MR en Invloed Inleider: Rob Overmars, CNV Onderwijs academie Doelgroep: O(G)MR, P(G)MR primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Lang niet alle medezeggenschapsraden zijn tevreden met de feitelijke invloed die ze hebben. Men vindt dat de eigen invloed te weinig is, of te laat. Nu kun je hier iets aan doen. De invloed van een medezeggenschapsraad (MR, GMR, OR) hangt af van de volgende factoren: Kennis van zaken (wettelijke bevoegdheden: termijnen, informatierecht, initiatiefrecht). Het hebben van een eigen visie op medezeggenschap en een positiekeuze. Een aantal vaardigheden (communiceren, onderhandelen). Spreken namens de achterban In deze workshop lopen we deze factoren samen door en krijgt u handvatten aangereikt om uw invloed te vergroten.

13 28. Leerlingendaling: een school sluiten doe je samen Inleider: Kaja Sariwating e.a, Ouders & onderwijs. De interactie en discussie staat voorop. Doelgroep: Ouders actief in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen, maar zeker ook interessant voor personeelsleden, leerlingen en anderen Omschrijving: De leerlingendaling raakt alle regio s. Minder leerlingen betekent de sluiting van scholen. Maar is dat écht zo? Hoe informeert de (G)MR de achterban over de gevolgen van leerlingendaling? En hoe kunnen ouders invloed uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming? Werkvorm: aan de slag met praktijkvoorbeelden. Tijdens deze workshop worden ervaringen uitgewisseld. Deze workshop gaat specifiek in op de achterban van de (G)MR. Opzet zal zijn Stichting Behoud Kleine Scholen bij de workshop te betrekken. 29. Samen werken aan passend onderwijs Inleiders: Olga Luiken en Ellen van der Ende, secretarissen Onderwijsgeschillen Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Vergroot uw kennis van passend onderwijs om nog beter het gesprek te kunnen voeren over het schoolondersteuningsprofiel of het ondersteuningsplan. Problemen die zich in de praktijk voordoen verduidelijken het belang van de kaders en criteria voor passend onderwijs. De voorbeelden komen uit de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs. 30. De MR & Leerlingenparticipatie Inleiders: Chris Janssen en Eelke Munniksma, LAKS Doelgroep: vooral scholieren, maar ook schoolpersoneel, ouders en/of het bevoegd gezag Omschrijving: De workshop gaat over de Wms, maar bovenal over het bevorderen van leerlingenparticipatie. Welke vormen van leerlingenparticipatie zijn er en welke werken het beste. Samen gaan we in discussie en zullen we elkaars ervaringen uitwisselen. 31. Eigentijds vergaderen. (lees: een stuk digitaler) Inleiders: Katja van Well en Philippe Abbing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Het eeuwige overleg dat vaak op dezelfde manier verloopt: Een paar dezelfde mensen aan het woord, herhaling en tijdverlies, van de hak op de tak, notulen die niemand leest en pas vlak voor het volgend overleg actie op de punten die moesten Overleggen kan ook eens op een andere manier met andere Werkvormen, niet perse afhankelijk van het tijdstip van vergadering, met mogelijkheden voor iedereen om een bijdrage te leveren. In deze workshop krijg je een aantal digitale tools, voorbeelden van gebruik en ideeën om een overleg eens anders aan te kleden, zodat daar weer nieuwe energie ontstaat. Neem je smart Phone of tablet mee, dan kun je meteen mee-oefenen!

14 32. Hoe verleid ik mijn gesprekspartner? Inleider: Arnold van Horssen, trainer AOb Doelgroep: primair- en voortgezet onderwijs (geen voorkennis vereist) Omschrijving: Hoewel medezeggenschapsraden tal van juridische mogelijkheden hebben om hun gelijk te krijgen heeft deze optie bijna nooit de eerste voorkeur. Hoe voorkom je echter dat je naar juridische middelen moet grijpen, terwijl je toch jouw standpunten gerealiseerd wil zien? In deze workshop onderzoeken we hoe we de gesprekspartner kunnen verleiden met ons mee te gaan in de beleidsrichting die ons voor ogen staat. Naast het verkennen van (on)mogelijkheden oefenen we op elkaar met verleidings- en beïnvloedingstechnieken. Na het volgen van deze workshop ben je effectiever in het hanteren en kiezen van vaardigheden die je helpen je doel te bereiken. 3 e ronde uur 33. Project Versterking medezeggenschap: tot nu toe en straks verder Inleider: Philippe Abbing, projectleider project Versterking medezeggenschap Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Het project versterking medezeggenschap heeft anderhalf jaar gewerkt aan impulsen om medezeggenschap te versterken. Het advies goede medezeggenschap is een waardevolle beschrijving gebleken om mensen anders te laten kijken naar medezeggenschap: niet alleen de inhoud is belangrijk, maar juist ook de manier waarop er samengewerkt wordt aan medezeggenschap. Er zijn zelf-hulp-tools ter beschikking gesteld, maar ook verschillende manieren van begeleiding mogelijk gemaakt (en nog steeds!). Wat is nu succesvol gebleken en hoe kun je dat zelf inzetten? Hoe kan je ook na de looptijd van het project verder om medezeggenschap te versterken? Projectleider Philippe Abbing vertelt over de bevindingen en gaat in op de vragen die er leven. 34. Uit de praktijk van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) Inleiders: Joke Sperling, lid LCG WMS, en Joost van Beek, secretaris bij Onderwijsgeschillen Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: iedereen Omschrijving: Tijdens deze interactieve lezing bespreken een commissielid en een secretaris van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) onderwerpen die relatief vaak aan de Commissie worden voorgelegd. Te denken valt aan informatieverstrekking, fusie, aanstelling en ontslag schoolleiding, samenstelling formatie, in de plaatstreding van de GMR, de procedure rondom een adviesaanvraag, enz. Wat kunnen we van deze uitspraken leren? Tijdens deze lezing is veel ruimte voor vragen en discussie. 35. It takes two to tango Inleider: Aysegül Aslan, trainer AOb

15 Doelgroep (G)MR en bestuurders primair- en voortgezet onderwijs, Omschrijving: Medezeggenschap en zeggenschap zijn op gelijkwaardig niveau overleg- en samenwerkingspartners. Op het juiste moment en op de juiste wijze als partners met elkaar in gesprek gaan, draagt bij aan een medezeggenschap die er toe doet. In deze workshop richten we ons op de spelregels hoe dit in te richten 36. Hoe bereid je een MR-vergadering voor? inleiders: Chris Janssen en Eelke Munniksma, LAKS Doelgroep: vooral leerlingen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom Omschrijving : In deze workshops leggen we een methode uit waarmee leerlingen zich kunnen voorbereiden op agendapunten, zodat zij goed kunnen meepraten. Dit aan de hand van concrete voorbeelden die deelnemers hebben. 37. Cao VO? Inleider: Paula van Dijnen, AOb Werkvorm: interactieve presentatie Doelgroep: personeel voortgezet onderwijs Omschrijving: Ten tijde van schrijven is het onduidelijk of er een nieuwe cao vo komt. Maar wat betekent dat voor medezeggenschap op scholen? Vindt er naleving en nawerking plaats? Geldt dat alleen voor leden van een vakbond? Wat wordt nu de rol van de MR? 38. Scholen op de kaart Inleiders: Maartje Meuwissen en Eveline Beens, Schoolinfo Werkvorm: interactieve lezing doelgroep: MR-leden primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: Welke informatie wil je als MR-lid precies hebben? En waar is deze informatie te vinden? Als MR is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken zodat er gepraat kan worden over het beleid en de kwaliteit op school. Op de site verzamelen basisscholen en middelbare scholen cijfermatige informatie en presenteren scholen zich. Als u zich bezig houdt met onderwijskwaliteit, kan het interessant zijn om bijvoorbeeld het slaagpercentage van de school te bekijken en te vergelijken of op de hoogte te zijn van de doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs. Maar ook als het gaat om bedrijfsvoering kan informatie over de samenstelling van het personeelsbestand of de financiële stand van zaken juist boeiend zijn. In deze interactieve lezing gaan we in op de informatie die Scholen op de kaart te bieden heeft en wat je hier vervolgens mee kan doen als MR Visie, passie en actie inleider: Kees Jansen, adviseur Verus Werkvorm: lezing Doelgroep: MR, maar ook zeker bedoeld voor directies en besturen. Omschrijving: Om tot een goede samenwerking tussen bestuur en medezeggenschap te komen zijn drie ingrediënten onontbeerlijk: visie, passie en actie. Als er één ontbreekt wordt

16 het niets, en als ze er alle drie zijn kan je echt je ambities waarmaken. Maar hoe ontwikkel je een visie? Hoe houd je de passie vast? En hoe zorg je dat er echt wat gebeurt? In deze lezing die ook interactieve delen omvat deelt Kees Jansen met u wat hij op dat punt de laatste jaren is tegengekomen en hoe naar zijn idee de rol van de medezeggenschap in de beleidsvoering van de school op een positieve manier versterkt kan worden. 40. De rol van voorzitter en secretaris van de MR bij goed functioneren en de versterking van de MR inleider: OUDERS VAN WAARDE en SBI training en advies Werkvorm: interactieve lezing Doelgroep: speciaal voor voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen Omschrijving: Effectiever overleg met de bestuurders? De kwaliteiten van de MR-leden beter benutten? Hoe beter u als voorzitter en secretaris op elkaar bent ingespeeld, hoe meer u uit het MR-team kunt halen. Speciaal voor voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen ontwikkelde SBI samen met OUDERS VAN WAARDE een passende en gevarieerde training waarin u leert effectiever te functioneren. In de workshop komen enkele belangrijke onderdelen van deze training aan bod. 41. Actualiteiten medezeggenschap (workshop) Inleider: Janine Eshuis, VOS/ABB Doelgroep: primair- en voortgezet, maar wel meer gericht op die mensen die al wat langer met de medezeggenschap aan de slag zijn. Omschrijving: Deze bestaat uit twee onderdelen. Te weten een lezing (zie nr. 24) en een workshop. Het is aan te bevelen om ze beide te volgen, maar kan ook zeker los van elkaar. De lezing vertelt over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap in het onderwijs. Vorig jaar een groot succes dus vandaar dat we deze opnieuw aanbieden. Nieuw is dat in deze ronde een workshop wordt aangeboden. De informatie uit de lezing (zie nr. 24) wordt gebruikt om nieuw initiatieven in de medezeggenschapsraad op te pakken, te ontwikkelen en er mee aan de slag te gaan. 42. Theatersport voor MR s Inleiders: Leendert Stam en Annemieke Schoemaker, CNV Onderwijs academie Doelgroep: Ouders, leraren en leerlingen voor primair- en voortgezet onderwijs Omschrijving: In deze workshop dagen we je uit om een aantal herkenbare situaties binnen de medezeggenschap uit te beelden. Of om eens in de rol van een ander te kruipen. Ervaren en zien leidt tot lachen en leren. Samen ontdekken we wat er bij medezeggenschap kan spelen. In deze workshop gebruiken we theatersport als middel om de complexe dynamiek van medezeggenschap zichtbaar en invoelbaar te maken. We hopen dat dit je helpt om in de spiegel van je eigen gedrag te kijken. Er mag gelachen worden. Juist humor kan leiden tot persoonlijke groei en nieuwe inzichten die je niet snel vergeet. Een vleugje zelfspot brengt ons weer even terug op het niveau van mensen onder elkaar.

17 43. Medezeggenschap door Ouderbetrokkenheid Inleider(s): Cedin en RPCZ (onderwijsadviesbureau voor onderwijs), aangesloten bij EDventure Doelgroep: schoolleiders, bestuurders en MR-leden Omschrijving: Het duurzaam organiseren van ouderbetrokkenheid op scholen versterkt de positie van ouders in het onderwijs. Daarnaast kan het bijdragen aan een goede wisselwerking tussen ouders en leraren. Ouderbetrokkenheid is een laagdrempelige, praktische en (meer) informele manier om medezeggenschap te organiseren. Een klimaat waarin scholen en ouders samen optrekken, kan escalatie van geschillen voorkomen en bevordert het samen oplossen van problemen. Als ouders en scholen er onderling niet helemaal uitkomen is bemiddeling via mediation mogelijk. Ouderbetrokkenheid komt niet vanzelf. Het is maatwerk, passend bij de specifieke school. Kennis en ervaring op dit terrein hebben onderwijsadviesbureaus gebundeld in de Expertisepuntenouderbetrokkenheid.nl. Onze expertise willen we gebruiken om samen met u te verkennen hoe duurzaam partnerschap met op uw school kunt organiseren en onderhouden. Deze workshop is tot stand gekomen door EDventure. 44. Medezeggenschap in een Integraal Kindcentrum Inleider: Simone Baalhuis, VOS/ABB Werkvorm: lezing Doelgroep: primair onderwijs en dan voornamelijk voor de doelgroep van de medezeggenschap in een IKC. Omschrijving: Er ontstaan steeds meer Integrale Kind Centra. In die ontwikkeling vragen belanghebbenden zich dan ook af hoe het dan zit met de medezeggenschap. Bestaan er mogelijkheden om ook de medezeggenschap integraal te benaderen? Deze lezing vertelt u veel over de medezeggenschap in het IKC en de diverse voorbeelden uit de praktijk. 45. Bescherming digitale leerlinggegevens inleiders: Peter Hulsen e.a, Ouders & Onderwijs Werkvorm: Workshop. De interactie en discussie staat voorop. Doelgroep: Ouders actief in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen, maar zeker ook interessant voor personeelsleden, leerlingen en anderen Omschrijving. Scholen benutten steeds vaker digitale leermethodes. Persoons- en leergegevens van leerlingen worden opgeslagen en bewaard, vaak buiten de school. De school is verantwoordelijk voor de bescherming van de digitale leerlinggegevens. Medio voorjaar 2015 werkt de overheidssector aan vastlegging van afspraken hierover in een convenant. In de toepassing daarvan binnen de school zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor de medezeggenschap. In de workshop bespreken we de ervaringen van de deelnemers met vraagstukken rond leerlinggegevens en hoe de medezeggenschap rond dit thema effectief kan zijn. 46. Het ondersteuningsplan is goedgekeurd: wat heb je nu nog te doen? Inleider: Hans van Dinteren, CNV Onderwijs academie Doelgroep: OPR-leden Omschrijving: De ondersteuningsplannen zijn vastgesteld en er wordt nu vanuit het plan gewerkt. Mogelijk denk je dat het werk van de OPR erop zit. Wat kun en moet je nu nog doen

18 als OPR. Vanuit de rollen: initiëren, volgen en controleren, bekijken we de activiteiten die de OPR kan ondernemen in de periodes tussen de updates van het ondersteuningsplan. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om initiatieven te ontwikkelen om het plan te verbeteren. Je hebt ongetwijfeld opmerkingen gemaakt bij het plan en wat gebeurt daar nu mee? Hoe kun je ervoor zorgen dat jullie bijdrage een rol gaat spelen in de volgende update van het plan? Daarnaast kijken we naar hoe de OPR kan bijdragen aan de evaluatie van passend onderwijs. En natuurlijk staat we stil bij de mogelijkheden voor de OPR om zich te scholen. 47. Modeljaarplan en de GMR Inleider: Peter Kanters, consulent Verus Doelgroep: (G)MR leden uit het primair onderwijs Omschrijving : Met medezeggenschap heb je de mogelijkheid om mee te denken en te praten over het beleid op school of stichtings niveau. Je kunt alles bepraten de school of stichting Maar met welke status? Een goede plan is hierbij zeer belangrijk. Welke doelen wilt U dit jaar bereiken met de (G)MR, op welke wijze en met wie? Krijgen we alle stukken die we moeten bespreken Deze praktische en interactieve workshop geeft u als (G)MR-lid voorbeelden op welke wijze en met welke plannen en ideeën u een jaarplan zinvol kunt vullen of aanpassen. De uitwisseling van ervaringen van andere (G)MR en komt zeker terug. Peter Kanters is zelf actief MR en GMR lid in de praktijk en verzorgt medezeggenschapstrainingen namens Verus en voor Steunpunt medezeggenschap Passend Onderwijs.

19 Deelnamekosten en informatie Doelgroep: Leden (G)MR (ouders, leerkrachten en leerlingen), OPR, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden uit het funderend onderwijs. Kosten: De deelnamekosten bedragen 85,- per persoon. Inschrijven en bevestiging: Inschrijven kan uitsluitend individueel online via Tijdens uw inschrijving reserveert u direct uw keuzeworkshops. Inschrijven op volgeboekte workshops is niet mogelijk. Maak uw inschrijving definitief met de knop reservering bevestigen. Hierna ontvangt u automatisch een mailbevestiging met de gegevens van uw inschrijving en een reserveringsnummer. Met uw mailadres en reserveringsnummer kunt u tot 3 werkdagen voor het evenement inloggen op de website en wijzigingen doorvoeren in uw reservering. De inschrijving is geopend tot en met 6 november 2015 of totdat het maximum aantal deelnemers voor de conferentie is bereikt. Annuleren: Tot 6 weken voorafgaand aan de conferentiedatum kunt u zelf online uw inschrijving kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang kunt u uw annulering uitsluitend per mail aangeven en worden de annuleringsvoorwaarden toegepast waarmee bij inschrijving akkoord is gegaan. Dit betekent dat het volledige deelnamegeld is verschuldigd. U kunt een vervanger in uw plaats deel laten nemen. Informatie: Voor informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen met of per mail: Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht op Info WMS ( Stichting Onderwijsgeschillen ( en project Versterking medezeggenschap Locatie: Congrescentrum De ReeHorst in Ede. Inhoudelijke organisatie: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Logistieke organisatie: Buro Bombarie, Karen Titulaer T: , inschrijven:

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

dinsdag 28 januari 2014 Medezeggenschap en passend onderwijs van afstemming naar instemming Congrescentrum de Reehorst in Ede Bennekomseweg 24

dinsdag 28 januari 2014 Medezeggenschap en passend onderwijs van afstemming naar instemming Congrescentrum de Reehorst in Ede Bennekomseweg 24 extra WMS congres dinsdag 28 januari 2014 Medezeggenschap en passend van afstemming naar instemming Congrescentrum de Reehorst in Ede Bennekomseweg 24 extra WMS congres; medezeggenschap en passend van

Nadere informatie

7e Landelijke WMS congres. dinsdag 26 november 2013. Medezeggenschap en passend onderwijs van afstemming naar instemming

7e Landelijke WMS congres. dinsdag 26 november 2013. Medezeggenschap en passend onderwijs van afstemming naar instemming 7e Landelijke WMS congres dinsdag 26 november 2013 Medezeggenschap en passend van afstemming naar instemming Congrescentrum de Reehorst in Ede 7 e landelijke WMS congres; medezeggenschap en passend van

Nadere informatie

6e Landelijke WMS congres, woensdag 21 november 2012. Verder op weg met de WMS. Congrescentrum Reehorst in Ede

6e Landelijke WMS congres, woensdag 21 november 2012. Verder op weg met de WMS. Congrescentrum Reehorst in Ede 6e Landelijke WMS congres, woensdag 21 november 2012 Verder op weg met de WMS Congrescentrum Reehorst in Ede WMS - congres Verder op weg met de WMS v 120820 6 e landelijke WMS congres; Verder op weg met

Nadere informatie

10 e WMS congres, woensdag 9 november 2016 ReeHorst in Ede Medezeggenschap en goed governance Overzicht lezingen en workshops

10 e WMS congres, woensdag 9 november 2016 ReeHorst in Ede Medezeggenschap en goed governance Overzicht lezingen en workshops RONDE 1, 11.15 12.25 uur 10 e WMS congres, woensdag 9 november 2016 ReeHorst in Ede Medezeggenschap en goed governance Overzicht lezingen en workshops 01. LEZING (PO/VO) Medezeggenschap en financiën ARNOLD

Nadere informatie

Medezeggenschap op een Integraal Kind Centrum. Welkom

Medezeggenschap op een Integraal Kind Centrum. Welkom Medezeggenschap op een Integraal Kind Centrum Welkom DE OUDERORGANISATIE VOOR OUDERS, OUDERRADEN EN MEDEZEGGEN- SCHAPSRADEN IN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS EN DE KINDEROPVANG @schoolenthuis De OUDERS VAN

Nadere informatie

22 maart 2017 Congres Medezeggenschap met Lef Voor iedereen betrokken bij medezeggenschap onderwijs

22 maart 2017 Congres Medezeggenschap met Lef Voor iedereen betrokken bij medezeggenschap onderwijs 22 maart 2017 Congres Medezeggenschap met Lef Voor iedereen betrokken bij medezeggenschap onderwijs AOb scholing www.aobscholing.nl Medezeggenschap met Lef Medezeggenschapsraden en ondernemingsraden in

Nadere informatie

Joke Sperling. Joost van Beek. 11 november 2015

Joke Sperling. Joost van Beek. 11 november 2015 Uit de praktijk van de LCG WMS Joke Sperling Joost van Beek 11 november 2015 Uit de praktijk van de LCG WMS Programma: - Introductie Commissie en rol secretariaat - Informatierecht MR (artikel 8 Wms) -

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Informatie

Medezeggenschapsraad Informatie Medezeggenschapsraad Informatie INHOUDSOPGAVE Wat doet de MR?... 3 Overleg... 3 rechten... 3 wet... 3 budget... 3 scholing... 3 Statuut... 4 organogram... 4 Verplichtingen... 4 Instemmen... 4 Reglement...

Nadere informatie

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap (G)MR Scan Naar verdere professionalisering van medezeggenschap werkwijze Het is de bedoeling dat deze scan aan de MR, deelraad of GMR van een organisatie een snel beeld geeft over de professionaliteit.

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Inhoud: 1. Inleiding 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Tip 1: Maak een agenda Tip 2: Wees kritisch m.b.t. het aanstellen van een voorzitter en secretaris Tip 3: Geef alle relevante informatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO

WMS Congres. Faciliteiten en activiteitenplan. 11 november 2015. Henk Nieborg, VOO WMS Congres 11 november 2015 Faciliteiten en activiteitenplan Henk Nieborg, VOO Programma Introductie en voorstellen 5 korte vragen Faciliteitenregeling > plaats in het grote geheel Documenten en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

De chef koks van de MR. Voorzitter en Secretaris

De chef koks van de MR. Voorzitter en Secretaris De chef koks van de MR Voorzitter en Secretaris WERNER VAN KATWIJK DE OUDERORGANISATIE VOOR OUDERS, OUDERRADEN EN MEDEZEGGENSCHAPSRADEN IN HET HELE CHRISTELIJK en KATHOLIEKE ONDERWIJS EN DE KINDEROPVANG

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Inhoud: 1. Inleiding 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Tip 1: Betrek de MR al bij de aanloop tot besluiten Tip 2: Bespreek meerdere alternatieven met de MR Tip 3: Motiveer en onderbouw voorstellen altijd

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2013 Vernieuwd: website en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs Uitgelicht Voorwoord staatssecretaris Sander Dekker Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen

Nadere informatie

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen?

Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Wegwijs in passend onderwijs: Waar heb je zelf invloed en waar worden beslissingen genomen? Passend Onderwijs, waar kun jij met je vragen terecht? Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl

WMS. Ede, 11 november 2015. www.poraad.nl WMS Ede, 11 november 2015 Wie hebben we in de zaal? Bestuurders Schoolleiders Leden medezeggenschapsraad Agenda Speeddaten Standpunt PO-Raad Keuzemoment in het programma Speeddaten Wat is het belangrijkste

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers

Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Advies goede medezeggenschap in het onderwijs (kort) 21 gedragsankers Inleiding en leeswijzer Met dit advies goede medezeggenschap vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp

Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs. Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs Handreiking voor de oprichting en opzet van een MRp Mei 2016 Inleiding en doel De landelijke onderwijs-

Nadere informatie

Vrijdag 6 november 2009, De Reehorst in Ede

Vrijdag 6 november 2009, De Reehorst in Ede WMS-Congres: Communicatie, basis voor medezeggenschap Vrijdag 6 november 2009, De Reehorst in Ede Uitnodiging WMS congres, 6 november 2009 'Communicatie, basis voor medezeggenschap' Doelgroep: (G)MR-leden,

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

(nieuwe) Functies in het samenwerkingsverband; wie hoort in welk formatieplan

(nieuwe) Functies in het samenwerkingsverband; wie hoort in welk formatieplan (nieuwe) Functies in het samenwerkingsverband; wie hoort in welk formatieplan WMS-congres: 12 november 2014 Trainer: Marjolein Hoekstra Jouw partner in de school Nieuwe raden door Passend Onderwijs OPR

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Spelregels sponsoring op scholen

Spelregels sponsoring op scholen Spelregels sponsoring op scholen Stemt iedereen in met de sponsoring? 2 Spelregels sponsoring op scholen Sponsoring op school Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014 Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2013-2014) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 223 Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Forum: 13.15 14.45 uur

Forum: 13.15 14.45 uur Forum: Peter de Vries, principal consultant CPS Hans Christiaanse, Projectleider ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Gerda Op het Veld, Jeugd, sport en onderwijs NOC*NSF Gerard van Uunen, Sylvia Visser en

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017

MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT. 1 januari 2015 1 januari 2017 MEDEZEGGENSCHAPS- STATUUT 1 januari 2015 1 januari 2017 05.10.33 16 maart 2015 Preambule Het doel van een medezeggenschapsstatuut is om voor elke betrokkene inzichtelijk te maken hoe medezeggenschap is

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2015/2016 A. Onze doelen Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Whitepaper tussenschoolse opvang Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Stichting Lunchen op School (LoS) April 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave

Informatie over de WMS. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 WMS en de rol van de MR...3 Inleiding...3 Medezeggenschap versterken!...3 Bestuurlijke 3/5 of 7 hoek...4 Medezeggenschapsstatuut en reglement...5 Medezeggenschapsstatuut...5

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Handreiking. Faciliteiten ondersteuningsplanraad. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos

Handreiking. Faciliteiten ondersteuningsplanraad. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos Handreiking steunpunt Faciliteiten ondersteuningsplanraad Marcel Koning, Nico Foppen, Thomas Slooijer, Jan de Vos Tweede Marcel Koning, versie: Marieke Nico Foppen, Boon-Mens Thomas Slooijer, Jan de Vos

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

STERKE MEDEZEGGENSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

STERKE MEDEZEGGENSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS STERKE MEDEZEGGENSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS De Vereniging Openbaar Onderwijs blijft volop in beweging. Als onafhankelijke organisatie hebben wij een sterke focus op medezeggenschap. Als u lid bent

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad Meester Verwers Jaarplan 2013-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Taken MR... 3 2.1 MR... 3 2.2 Gemeenschappelijke MR (GMR)... 3 2.3 Samenwerking met Oudervereniging (OV)... 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Scholen op de Kaart voor de MR

Scholen op de Kaart voor de MR Scholen op de Kaart voor de MR Maartje en Mayra 12 november 2014 Programma vandaag Voorstellen Doelen MR Gebruik Scholenopdekaart.nl MR & Onderwijskwaliteit Vanaf hier verder Doelstelling Scholenopdekaart

Nadere informatie

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015 Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde Schooljaar 2014-2015 Openbare basisschool de Bongerd Schoolstraat 2 7396AT Terwolde Tel: 0571-291614 E-mail: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2014-2015 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2014/2014.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap. Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO)

Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap. Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO) Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO) goede scholen kleine scholen grote scholen De ein fan ús hokjesdenken begjint op skoalle programma

Nadere informatie

Trainingen, cursussen en advisering

Trainingen, cursussen en advisering De VOO is de grootste opleider in medezeggenschap en toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS en initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 4. 6 Tips voor betrokkenheid van de achterban

Inhoud: 1. Inleiding. 4. 6 Tips voor betrokkenheid van de achterban Inhoud: 1. Inleiding 4. 6 Tips voor betrokkenheid van de achterban Tip 1: Maak gebruik van aanwezige kennis onder de achterban Tip 2: Vermelding in de schoolgids en op de website Tip 3: Wees zichtbaar

Nadere informatie

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school Expertisecentrum Onderwijsgeschillen Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school Ter inleiding In een brief van 4 mei 2015 aan de Tweede Kamer schrijft

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie