Inhoud: 1. Inleiding Tips voor betrokkenheid van de achterban

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud: 1. Inleiding. 4. 6 Tips voor betrokkenheid van de achterban"

Transcriptie

1

2 Inhoud: 1. Inleiding 4. 6 Tips voor betrokkenheid van de achterban Tip 1: Maak gebruik van aanwezige kennis onder de achterban Tip 2: Vermelding in de schoolgids en op de website Tip 3: Wees zichtbaar bij bijeenkomsten Tip 4: Smeed een band met andere georganiseerde ouders, leerlingen en personeelsleden Tip 5: Maak de agenda en het MR-verslag toegankelijk voor de achterban Tip 6: Doe verslag via de communicatiekanalen van de school

3 1. Inleiding We willen de medezeggenschap op school verbeteren, wat moeten we dan doen? Antwoorden op deze vraag van leden van medezeggenschapsraden, schoolleiders en schoolbesturen staan in deze handleiding. De 24 concrete tips op vier belangrijke aandachtsgebieden maken het mogelijk om het functioneren van de medezeggenschap op een hoger plan te tillen. U kunt meteen aan de slag. Dit tipboek is een steuntje in de rug bij het verbeteren van de medezeggenschap. Het is vergelijkbaar met de amuse voor een groot diner. Wie de smaak te pakken heeft, wil meer en kan vervolgens zijn honger naar meer informatie stillen door de gedragsankers van het Advies goede medezeggenschap in het onderwijs en de handreikingen van de Campagne Versterking Medezeggenschap te lezen. De dragende organisaties achter deze campagne de onderwijsvakbonden en de ouder-, leerling- en sectororganisatiesbevelen deze documenten dan ook van harte bij u aan om uw kennis verder te verdiepen. Ze zijn te vinden op In elke paragraaf wordt aangegeven welke gedragsankers uit het Advies goede medezeggenschap er aan de orde zijn gesteld en in welke handreikingen er meer informatie over het behandelde thema staat.

4 4.6 tips voor betrokkenheid van de achterban Ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen, kiezen de leden van de MR, zodat hun stem in de MR wordt gehoord en MR-standpunten aan gezag winnen omdat ze kunnen rekenen op draagvlak. Dat wil echter niet zeggen dat MR-leden voorafgaand aan elke beslissing hun kiezers moeten raadplegen. Wél is het de bedoeling dat MR-leden met steeds hun achterban in contact staan. Er zijn vele manieren waarop medezeggenschapsraden dit kunnen doen. Hieronder volgen de eerste stappen die iedere MR kan zetten. Tip 1: Maak gebruik van aanwezige kennis onder de achterban Ouders oefenen in hun dagelijks leven allerlei beroepen uit. De een is accountant, de ander HRM-manager of aannemer en ook leraren doen vaak meer dan lesgeven alleen. Kortom, binnen de achterban van de MR is veel kennis en kunde aanwezig. Bij ingewikkelde onderwerpen, zoals het beoordelen van een meerjarenbegroting, een formatieplan, een scholenfusie of een verbouwing, kan de MR een incidenteel beroep doen op bepaalde ouders of personeelsleden. Wellicht wil een ouder die accountant is de MR helpen met het doornemen van de meerjarenbegroting en een leraar, die tevens preventiemedewerker is, de MR adviseren met betrekking tot het Arbobeleid. Tip 2: Vermelding in de schoolgids en op de website Te vaak is de MR voor ouders, leerlingen en personeel nog onvindbaar. Regelmatig blijkt dat de MR niet of gebrekkig in de schoolgids en op de schoolwebsite staat vermeld. De achterban kan hierdoor niet met de MR in contact treden als er op school kwesties spelen die de aandacht van de MR behoeven. Het is daarom raadzaam om in de schoolgids en op de website de namen van de MR-leden en hun functie binnen de MR (voorzitter, secretaris, penningmeester, lid) kenbaar te maken. Een foto geeft een naam een gezicht, wat ook de herkenbaarheid vergroot. Verder is het zaak dat iedere MR een eigen e- mailadres heeft en dat het postvak van dit adres alleen voor MR-leden toegankelijk is. Zo kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden vertrouwelijk met de MR communiceren. Tenslotte is het verstandig om in de schoolgids en op de website van de school een korte tekst op te nemen waarin enige uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van de MR en wat de MR voor ouders, leerlingen en personeelsleden kan betekenen. De besturen-, ouder- en leerlingenorganisaties en de onderwijsvakbonden kunnen hun respectievelijke achterbannen hiervan voorbeelden aanreiken. Tip 3: Wees zichtbaar bij bijeenkomsten Scholen organiseren geregeld bijeenkomsten waarin ouders, leerlingen en personeelsleden elkaar treffen. Denk bijvoorbeeld aan de ouderavond en de kerstviering. Voor de MR zijn dit ideale gelegenheden om zich te presenteren, de voelhoorns uit te steken en informele gesprekken met de achterban aan te gaan om te horen wat er leeft. Ook kan de MR spreektijd aanvragen om zich aan de achterban te presenteren. Korte, persoonlijke, informele gesprekjes hebben nog een voordeel: ze werken drempelverlagend. Je stapt met een probleem gemakkelijker naar iemand met wie je al eens een prettig gesprek hebt gehad. Tip 4: Smeed een band met andere georganiseerde ouders, leerlingen en personeelsleden

5 Op veel scholen bestaat er een ouderraad, leerlingenraad en/of personeelsraad. Daarnaast zijn er vaak nog andere vormen van georganiseerde betrokkenheid. Denk bijvoorbeeld aan overblijfouders, klassenouders, luizenmoeders, leesouders, knutselvaders, bibliotheekhulpen, maar ook aan de ouders van de school die zitting hebben in de oudercommissie van de buitenschoolse opvang waarbij de school is aangesloten. Het is verstandig als de MR met deze andere vormen van betrokkenheid een structurele band opbouwt. Dit kan bijvoorbeeld door vergaderingen te bezoeken, notulen uit wisselen en periodiek een bijeenkomst te beleggen. Door contact te maken met andere georganiseerde ouders, leerlingen en personeelsleden creëert de MR voor zichzelf een snel te raadplegen en betrouwbaar klankbord. Deze ouders, leerlingen en personeelsleden zetten zich immers in voor het welzijn van de school. De MR kan hen gebruiken als bron van informatie en tevens aan hen feedback vragen als er lastige beslissingen in de MR moeten worden genomen. Tip 5: Maak de agenda en het MR-verslag toegankelijk voor de achterban Het is goed als de MR laat zien waar hij mee bezig is. Welke onderwerpen worden besproken, welke adviezen zijn gegeven en waarom is instemming gegeven of geweigerd? Het is daarom verstandig om de agenda en de notulen van de MR openbaar te maken. Dit kan via (een afgeschermd deel van) de website van de school. Ook is denkbaar dat de MR met hulp van de school en de ouder-, leerlingen- en personeelsraad de adressen van de achterban heeft verzameld, zodat de openbare stukken rechtstreeks naar de achterban kunnen worden g d. Verder is het zo dat er in de MR-modelreglementen op Infowms.nl vanuit wordt gegaan dat iedere MR jaarlijks een jaarverslag maakt waarin hij verantwoording voor zijn beleid aflegt. In het jaarverslag staat informatie over de onderwerpen die in de MR zijn besproken en wordt eventueel een toelichting gegeven op de gegeven adviezen en de instemmingsbesluiten van de MR. Tip 6: Doe verslag via de communicatiekanalen van de school Iedere school heeft wel een schoolkrant, een digitale nieuwsbrief dan wel een nieuwspagina op de schoolwebsite. Deze communicatiekanalen moeten regelmatig met nieuwe kopij worden gevuld. Een ideale gelegenheid voor de MR om zichzelf te laten zien! Het brengt het MR-werk tot leven en is heel wat minder droog dan notulen en besluitenlijstjes. Bovendien geeft het de MR de gelegenheid om oproepen te plaatsen als er bijvoorbeeld nieuwe MR-leden moeten worden geworven of als de MR een korte opiniepeiling wil houden. Relevante gedragsankers 4. De MR informeert zijn achterban 5. Ieders mening telt 6. Iedereen kan meedoen 8. We werken samen aan draagvlak Aanbevolen handreiking:

6 Handreiking 4: Participatie van de achterban Handreiking 6: Participatie van ouders en leerlingen

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering

Inhoud: 1. Inleiding. 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Inhoud: 1. Inleiding 3.6 Tips voor een goede MR- en overlegvergadering Tip 1: Maak een agenda Tip 2: Wees kritisch m.b.t. het aanstellen van een voorzitter en secretaris Tip 3: Geef alle relevante informatie

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag

Inhoud: 1. Inleiding. 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Inhoud: 1. Inleiding 5. 6 tips voor het bevoegd gezag Tip 1: Betrek de MR al bij de aanloop tot besluiten Tip 2: Bespreek meerdere alternatieven met de MR Tip 3: Motiveer en onderbouw voorstellen altijd

Nadere informatie

Participatie van ouders en leerlingen

Participatie van ouders en leerlingen Handreiking goede medezeggenschap Participatie van ouders en leerlingen Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks praktische adviezen voor leden van medezeggenschapsraden

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2014-2015

Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2014-2015 Communicatieplan Medezeggenschapsraad de Dorendal 2014-2015 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Dorendal wordt gevormd door een geleding voor personeel en een geleding voor ouders.

Nadere informatie

Tien gouden regels voor de medezeggenschapsraad

Tien gouden regels voor de medezeggenschapsraad Tien gouden regels voor de medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mgr. Scholtensschool. Schooljaar 2014-2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mgr. Scholtensschool. Schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mgr. Scholtensschool Schooljaar 2014-2015 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Inleiding: wat is het doel van een MR-jaarverslag?

Nadere informatie

Ouderraad en medezeggenschap

Ouderraad en medezeggenschap Cassette Ouderparticipatie, deel 26 Bestelcode: 826 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 826, verzendadres

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog? In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog? In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog? 1 2 Voorwoord Waarom deze brochure? Deze

Nadere informatie

Overleg met het bevoegd gezag

Overleg met het bevoegd gezag Handreiking goede medezeggenschap Overleg met het bevoegd gezag Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks praktische adviezen voor leden van medezeggenschapsraden en hun

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Communicatie op school

Communicatie op school Cassette Ouderparticipatie, deel 27 Bestelcode: 827 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 827, verzendadres

Nadere informatie

Faciliteiten en activiteitenplan

Faciliteiten en activiteitenplan Handreiking goede medezeggenschap Faciliteiten en activiteitenplan Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks praktische adviezen voor leden van medezeggenschapsraden en

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Werkplan Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek

Werkplan Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek Werkplan Medezeggenschapsraad OBS Groenehoek Schooljaar 2014/2015 INHOUD INHOUD... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD... 4 3 DOELEN... 5 3.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs Code goede medezeggenschap Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 Code Medezeggenschap concept 3 Pagina 1 van 20 12 maart 2013 Code goede Medezeggenschap v3 Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers

Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers Het Knipfonds: een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door Zwolse ondernemers Heleen Groenevelt en Levien Rademaker Uit onvrede met de hoge premies van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en het

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging Handreiking Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging september 2014 Politieke beïnvloeding op lokaal niveau Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte Inhoud Leeswijzer 3 1. Waarom,

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

naar sterke medezeggenschap

naar sterke medezeggenschap 02 basis vo 25-09-2002 09:12 Pagina 1 MR Voortgezet Onderwijs Begeleiding > Advies > Training > Scholing naar sterke medezeggenschap 2002 > 2003 02 basis vo 25-09-2002 09:12 Pagina 2 Naar sterke medezeggenschap

Nadere informatie