ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1"

Transcriptie

1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting MARKETING Fase 1 Academiejaar

2 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 7 Examencontract: ja Rechtsbegrippen / Burgerlijk recht Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 42 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ann Coolen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A1a A1b A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Herkent een probleemsituatie Verzamelt relevante informatie Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria Inhoud Het onderdeel Rechtsbegrippen / Burgerlijk Recht bestaat uit twee grote onderdelen: - in een eerste deel zal je de principes over de grondwettelijke inrichting van België (de verschillende machten) en internationale instellingen leren; - in een tweede deel maak je kennis met de drie klassieke delen van burgerlijk recht: personenen familierecht, zakenrecht en verbintenissenrecht. Deze delen worden aangevuld met rechtsbegrippen en principes van procesrecht. Zo leer je de burgerrechtelijke redeneringswijze begrijpen.

3 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal VRG Codex , Kluwer uitgave, ISBN onbekend Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 90 %. % 10 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

4 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Handels- en economisch recht Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ann Coolen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A1a A1b A1e Inhoud Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Herkent een probleemsituatie Verzamelt relevante informatie Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria Het onderdeel Handels- en economisch recht is op te delen in 10 hoofdstukken. Zo zal je kennis maken met de fundamentele elementen van het handelsrecht. De bronnen van het handelsrecht, de voornaamste bewijsmiddelen, de daden van koophandel, handelaars en hun verplichtingen, handelshuur en de handelszaak komen onder andere aan bod. Ook intellectuele rechten worden besproken. In het ondernemingsrecht maak je kennis met vennootschappen, handelstussenpersonen en ondernemingen in moeilijkheden.

5 In het marktrecht bespreek je onder andere de wet op de handelspraktijken en de wet consumentenkoop. Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal VRG Codex , Kluwer uitgave, ISBN onbekend Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 90 %. % 10 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. %

6 Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: Toelichting Evaluatie 100 %. %. % 100 % Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk

7 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Nationale en internationale economie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 6 Onderwijstaal: Nederlans Niveau: Inleidend Jaaruren: 70 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Annita Dalemans, Kerry Cuypers Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A1a A1b A6b A8a A9b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Kwaliteitsvol handelen om door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Initiatief nemen en de impact darrvan inschatten De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk en in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen Herkent een probleem / situatie Verzamelt relevante informatie Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details, ook onder tijdsdruk Ziet werk, problemen, oplossingen, kansen en alternatieven Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat Inhoud Volgende aspecten zullen in de cursus behandeld worden: - Wat is economie? - Economische kringloop - Economische groei - Inflatie - Arbeidsmarkt - Economie en overheid - Geld en financiële instellingen - Internationale handel - Sociale economie - Consumentengedrag - Producentengedrag - Marktwerking

8 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen:Ja Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. %. %. % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel 1 %. %. % % Evaluatie deel 2 %. % 10 % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

9 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: tweede kans mogelijk: 100% schriftelijk examen

10 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Algemeen boekhouden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 7 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 84 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Brigitte Cuypers Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk Inhoud - algemene principes inzake boekhouden (boekhoudwetgeving, boekhoudprincipes, boekhoudmethodes) - het boeken van de meest courante verrichtingen (commerciële en financiële verrichtingen, inventarisverrichtingen ) volgens het systeem van dubbel boekhouden - verdere studie van de belangrijkste rubrieken van de jaarrekening - het bestuderen van de link tussen geboekte verrichtingen en de BTW-aangifte

11 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Algemeen Boekhouden NU 1, C. Van Liedekerke, G. Walraevens, Uitgeverij De Boeck, 12de editie (2010), ISBN Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen:Ja (einde eerste semester) Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. %. %. % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 40 %. %. % 40 % Evaluatie deel2 60 %. %. % 60 % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

12 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen MAR 2 e examenkans: 100% schriftelijk examen over de volledige leerstof van het academiejaar (geen overzetting van deelcijfer mogelijk)

13 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Beschrijvende statistiek Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Brigitte Cuypers, Kerry Cuypers, Annita Dalemans, Fanny Thomassen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A1a A1b A6b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. Kwaliteitsvol handelen door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. Herkent een probleem/situatie. Verzamelt relevante informatie. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met ook voor details, ook onder tijdsdruk. Inhoud Volgende onderdelen zullen uitvoerig behandeld worden: - De verschillende fases van een statistisch onderzoek. - De grafische voorstelling van gegevens. - De berekening en interpretatie van kengetallen van waarnemingen en frequentieverdelingen. - De normaalverdeling. - De analyse van historische tijdsreeksen. - Het verband tussen 2 numerieke variabelen d.m.v. correlatie en regressieanalyse. Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

14 Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen:Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Formularium 2 e examenkans: zie eerste examenkans

15 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Toegepaste informatica Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 42 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Dirk Janssens Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie A.6.b. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Werkt zorgvuldig en nauwgezet met het oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk Inhoud - introduceren van Typ-Top (10-vingerblind kunnen tikken) als zelfstudiepakket - presentatie - hardware en software in een notendop - tekstverwerking: basis- en gevorderd gebruik - tabulator - kop- en voetteksten - secties indelen - stijlen definiëren, wijzigen en toepassen - tabellen - opmaak kopiëren - pagina-indeling aanpassen - voet- en eindnoten - overzichtsweergave - tekstkolommen - randen en arcering - sjablonen maken en toepassen - inhoudstafels en trefwoordenregister - figuren invoegen - - rekenbladen: basisgebruik: - gegevens invoeren en reeksen maken - formules en adressen - opmaak en getalnotatie - werkbladfuncties - grafieken - Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

16 Aard van het studiemateriaal Toledo Opdrachten en andere cursussen in elektronische vorm kunnen afgehaald worden van het netwerk of Internet. Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Typ-top/PowerPoint/Excel/Word Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja/nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie % 85 % 15 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 100 % mondeling examen Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

17 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Communicatieve vaardigheden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 12 Examencontract: Nee Communicatieve vaardigheden Nederlands: algemene vaardigheden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 2 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 28 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Bert De Roo, Esther Desair, Liesbet Moons Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A.6. A.9. Inhoud Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk. a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag). b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat. c. Drukt zich helder en vlot uit. d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd. Vier grote items worden tijdens de lessen behandeld, ingeoefend en/of getest: 1. spelling; 2. woordenschat (zelfstudiepakket); 3. tekstanalyse en tekstopbouw (bouwplannen en spreekschema s); 4. presenteren (verzamelen bronnenmateriaal en opmaken spreekschema s, korte spreekoefeningen, gebruik van multimedia en lichaamstaal).

18 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo (Spel(l)enderwijs) Hand-outs seminaries Presentatiedia s (verspreid via Toledo) Softwareprogramma (onder voorbehoud: SNS, uitgeverij Plantyn, via Toledo) Eigen syllabus (Vak)tijdschriften (afhankelijk van de afstudeerrichting, als bronnenmateriaal voor de presentatie) Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 0 % 0 % 100 % 100 % Weging van de onderdelen: Woordenschat 17% Spelling 24% Tekstanalyse Tekstanalyse 14% Tekstopbouw 10%* 24% Presenteren Oefenmomenten 10% Individuele presentatie 25% 35% * De student dient een schriftelijke examenopdracht in aan het begin van de examenperiode. Dit indienmoment wordt samen met de andere examens ingepland. Indienen buiten dit geplande moment is niet mogelijk. Omwille van de voortdurende evaluatie, is een examencontract voor dit deelopleidingsonderdeel niet mogelijk. Wel kunnen alle onderdelen in 2 de kans worden afgelegd (zie onderaan).

19 Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: zie eerste examenkans: voor tekstopbouw dient de student een opdracht in aan het begin van de examenperiode, de andere items worden op de examendag getest, met inbegrip van een nieuwe individuele presentatie. De afzonderlijke onderdelen behouden dezelfde weging als voor de eerste examenkans (zie boven), het presentatiemoment telt voor 35% van het eindtotaal. Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Nederlands: handelscorrespondentie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 1 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 14 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Bert De Roo, Esther Desair, Liesbet Moons

20 Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A.7. a. Leeft zich in de situatie van anderen in. b. Verdiept zich in de situatie van klanten. A.9. Klantgericht denken en handelen De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. c. Luistert actief (naar klachten, problemen en wensen van klanten). e. Communiceert adequaat met klanten. a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag). b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat. c. Drukt zich helder en vlot uit. d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd. Inhoud Inleidend wordt tijdens de lessen enerzijds aandacht besteed aan veelgemaakte fouten bij briefwisseling in het algemeen en handelscorrespondentie in het bijzonder, met daarnaast aandacht voor elektronische communicatie. Anderzijds behandelen we de meest recente BIN-normen voor schriftelijke communicatie. Hierna werken de studenten in een bedrijvencarrousel alle stappen van een handelstransactie af (prijsaanvraag, offerte, tegenofferte, klachtenbrief, ). Van elke behandelde brief bestuderen we klassikaal goede en slechte voorbeelden, waarbij we samen bouwplannen opmaken. Elke student maakt steeds een brief namens het bedrijf waarvoor hij werkt. Van elke student worden een aantal brieven verbeterd en gequoteerd. Het gemiddelde van de scores geldt als eindcijfer. Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

21 Aard van het studiemateriaal Toledo : (BIN-normen Efficiënte communicatie, VVKSO, Uitg. LICAP, ISBN ) Hand-outs seminaries Presentatiedia s (verspreid via Toledo) Softwareprogramma Eigen syllabus met aanvullend bedrijfsinformatie voor de bedrijvencarrousel (Vak)tijdschriften (afhankelijk van de afstudeerrichting, als bronnenmateriaal voor de presentatie) Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 0 % 0 % 100 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Eigen syllabus met gecorrigeerde brieven

22 2 e examenkans: voor de tweede examenkans werkt de student tijdens de zomermaanden zelfstandig aan een portfolio met een viertal brieven (opdracht op Toledo). Dit portfolio wordt afgegeven bij aanvang van de examenperiode. Het gemiddelde resultaat voor deze brieven geldt als eindcijfer. Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Frans Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 5 Onderwijstaal: Frans Niveau: Inleidend Jaaruren: 56 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ghislaine Decerf, Katrien Lannoy, Karen Vandeurzen, Martine Janssens Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie A.9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud - grammatica: De volgende grammaticale thema s zal je doornemen, herhalen en inoefenen doorheen het jaar: le verbe, les numéraux, l article, le substantif et l adjectif qualificatif, les adjectifs et les pronoms indéfinis, les adjectifs et les pronoms possessifs, les adjectifs et les pronoms démonstratifs, la traduction de Het is, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, la question, la comparaison. - teksten: Actuele teksten met economisch zakelijke inhoud dienen als uitgangspunt bij dit onderdeel. Bij het analyseren van teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over een bepaald onderwerp. - persoonlijk werk: Je krijgt een bundeltje van vijf zakelijke teksten. Je moet in staat zijn hierover vlot te praten en je eigen mening te verwoorden. In groepjes krijg je een onderwerp van algemeen maatschappelijke of meer zakelijke aard. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een aantal vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat. - woordenschat: Je krijgt algemene en economische woordenschatlijsten. Je moet in staat zijn de woordenschat te verwerken en vlot te gebruiken.

23 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Bescherelle, De kunst van het vervoegen, Didier Hatier > zie boekenlijst. Minigram, Plantijn > zie boekenlijst. Vocabulaire 2000, Plantijn > zie boekenlijst. Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma: Teach 2000, Plurilingua Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. % 25 % 75 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

24 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: mondeling examen (25%) + schriftelijk examen (75%) Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Engels: examen Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 2 Onderwijstaal: Engels Niveau: Inleidend Jaaruren: 21 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Esther Desair, Romy Di Costanzo, Sara Geyskens Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud Je leest en discussieert over economisch-zakelijke teksten en onderwerpen. Bij het analyseren van teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over een bepaald onderwerp. Luisteroefeningen over economische onderwerpen. Grammatica: functionele oefeningen op het gebruik van de tenses etc.

25 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

26 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: zie eerste examenkans Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Engels: permanente evaluatie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 2 Onderwijstaal: Engels Niveau: Inleidend Jaaruren: 21 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Esther Desair, Romy Di Costanzo, Sara Geyskens Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud - Groepsdiscussies: je selecteert artikels over een onderwerp van algemeen-maatschappelijke of zakelijke aard uit Engelstalige kranten en/of tijdschriften. Je moet in staat zijn hierover vlot te praten en je eigen mening te verwoorden. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een aantal vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat in kleine groepjes. - Presentaties: in groepjes bereid je een economisch-zakelijke presentatie voor. Je moet in staat zijn om samen met medestudenten deze presentatie op een professionele manier in het Engels geven. - Woordenschat: hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 23, 24 uit 'Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie'

27 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie, Intertaal, ISBN Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. % 100 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

28 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: Mondeling examen (presentatie, discussies) en schriftelijk examen ( Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie') Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

29 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Communicatieve vaardigheden Duits Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 5 Onderwijstaal: Duits Niveau: Inleidend Jaaruren: 56 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Romy Di Costanzo Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A9 Inhoud De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in het Duits a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd De Duitse taal wordt op basisniveau grammaticaal en lexicaal bestudeerd. Deze theoretische studie wordt actief geïntegreerd in een bestendige training van de receptieve (luisteren - lezen) en productieve (spreken - schrijven) communicatieve vaardigheden. Grammatica en lexicon zijn middel tot taalvaardig handelen; ze zijn geen doel op zich. Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

30 Aard van het studiemateriaal Toledo (1) Kontext. Woordenschat met oefeningen Duits, E. Tschjirner u.a., uitg. INTERTAAL, ISBN (2) D. Macaire und G. Nicholas. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Grundstufe. Intertaal- Klett Edition Deutsch, Amsterdam/Antwerpen, 1999 (of recentste uitgave), ISBN: Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 70 % % 30 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

31 2 e examenkans: zie eerste examenkans: alle items uit de eerste examenkans worden opnieuw getoetst, voor 100% van het totale eindcijfer. Het percentage voor permanente evaluatie uit de eerste examenkans valt weg. Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

32 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase KHLim-op Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Examencontract: Nee KHLim-op: Taal en methodologie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 1 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: Niet van toepassing Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Bert De Roo, Lieve Delahaye, Esther Desair, Liesbet Moons, Romy Di Costanzo en mediatheekmedewerkers. Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A2 Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en daarbij streven naar levenslang leren. a. Stelt zijn eigen functioneren en de werking van de organisatie in vraag b. Herkent sterktes en zwaktes in het eigen functioneren en de werkomgeving c. Formuleert verbeterpunten d. Stuurt eigen aanpak bij op basis van feedback en nieuwe inzichten e. Zoekt uit eigen beweging nieuwe leermogelijkheden A5 Samenwerken als lid van een team en van de organisatie a. Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk resultaat (vb uitwisselen van informatie en informatiedelen) b. Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren van gedelegeerde taken en/of voor het eigen deel van het teamwerk c. Houdt zich aan gezamenlijk genomen beslissingen ook als deze niet stroken met de persoonlijke mening

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO (vervangt 2005/065L) Nummer Inspectie:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan. Graduaat Marketing

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan. Graduaat Marketing ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie