Competentie-invullingsmatrix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentie-invullingsmatrix"

Transcriptie

1 Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke competentie Intellectuele competentie Competentie in samenwerken en communiceren CMWISK1.1 Geavanceerde kennis van theorieën, modellen, grenzen, methoden, technieken, processen en toepassingen binnen de wiskunde aanwenden om nieuwe of complexe theoretische of toegepaste probleemstellingen te analyseren en op te lossen. CMWISK1.2 Gespecialiseerde kennis verbonden met de major W 1 (zuivere wiskunde, wiskundige natuurkunde, toegepaste wiskunde) E 1 beheersen en innovatief en creatief benutten. CMWISK1.3 Bij de wiskunde aansluitende technologische W 1 hulpmiddelen (zoals domeinspecieke softwarepakketten) bij E 1 geavanceerde problemen en onderzoek zelfstandig en constructief gebruiken. CMWISK1.4 Samenhang met andere relevante wetenschapsdomeinen en deelgebieden begrijpen en deze kunnen betrekken in meer geavanceerde ideeëen of toepassingen. CMWISK1.5 Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van ten minste een van de deelaspecten van de majoren uit de opleiding wiskunde. CMWISK1.6 Complexe en gespecialiseerde wiskundige vraagstellingen zelfstandig analyseren en met exacte bewijzen onderbouwen. CMWISK1.7(ZW) Major zuivere wiskunde: Gespecialiseerde logische, combinatorische, algebraïsche, meetkundige en analytische methoden beheersen en innovatief gebruiken. CMWISK1.8(ZW) Major zuivere wiskunde: De samenhang van de verschillende domeinen van de wiskunde aantonen. CMWISK1.9(WN) Major wiskundige natuurkunde: Gespecialiseerde wiskundige principes van theoretische fysica beheersen en innovatief gebruiken. CMWISK1.10(WN) Major wiskundige natuurkunde: Hedendaagse specialisatiedomeinen van wiskunde toepassen op vraagstukken uit theoretische fysica. CMWISK1.11(TW) Major toegepaste wiskunde: Gespecialiseerde methoden uit statistiek, stochastiek, numerieke wiskunde en softcomputing beheersen en innovatief toepassen in diverse gebieden zoals biologie, economie en informatica. CMWISK1.12(TW) Major toegepaste wiskunde: Vanuit een wiskundige achtergrond de gepaste praktische methoden en modellen hanteren voor realistische en beroepsrelevante problemen. CMWISK2.1 Innovatief en autonoom oplossingsstrategieën ontwerpen en probleemgestuurd onderzoek uitvoeren, en een oordeel vormen over de kwaliteit van de twee fases. CMWISK2.2 Kritisch beschouwen van en reflecteren op bestaande en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen de major. CMWISK2.3 Creatief hypothesen formuleren, nieuwe verbanden ontdekken en een oordeel vormen op basis van gegevens en informatie van mogelijk beperkte, onvolledige of tegenstrijdige aard. CMWISK2.4 Doelgericht experimenten en simulaties ontwerpen, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren binnen een onderzoeksgebonden of probleemoplossende context. CMWISK2.5 Informatie uit internationaal gepubliceerde (anderstalige) wetenschappelijke literatuur en complexe informatiebronnen verwerken, analyseren, kritisch evalueren en synthetiseren. CMWISK2.6 Voor een gevorderd wiskundig probleem de gepaste methode kiezen en benutten. CMWISK3.1 Systematisch en kritisch reflecteren over het eigen denken en handelen en dit vertalen naar doordachte conclusies en meer adequate oplossingen. CMWISK3.2 Getuigen van openheid voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en hun toepassingen in een brede wetenschappelijke, economische of maatschappelijke context. CMWISK3.3 Een actieve houding aannemen tegenover permanente kennisontwikkeling, levenslang leren en zelfstandig het eigen leerproces sturen. CMWISK3.4 Zelfstandig logische en analytische redeneringen opbouwen, complexe redeneringen doorgronden en kritisch evalueren. CMWISK3.5 Probleemvoorkomend en probleemoplossend denken en handelen in een verscheidenheid aan situaties of in een nietvertrouwde context. CMWISK3.6 Probleemstellingen veralgemenen en op het gepaste abstractieniveau benaderen. CMWISK4.1 Eigen onderzoek, gedachten, ideeëen, meningen of voorstellen binnen professionele activiteiten schriftelijk en mondeling presenteren (ook in een tweede taal). W 1 E 1 W 1 E 1 W 1 E 1 W 1 E 1 W 1 E 1 C MASTERPROEF W E W E W E W E W E W E W E

2 Competentie-invullingsmatrix Master of Science in de wiskunde Academiejaar Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in samenwerken en communiceren Maatschappelijke competentie Beroepsspecifieke competentie CMWISK4.2 Mondeling en schriftelijk communiceren over nieuwe W 1 ontwikkelingen, onderliggende grondgedachten en E 1 oordeelsvorming binnen het vakgebied en de randwetenschappen met deskundigen en niet-deskundigen. CMWISK4.3 Projectmatig werken in een wiskundige context: doelstellingen formuleren, gericht rapporteren, einddoelen en ontwikkeltraject in het oog houden. CMWISK4.4 Afhankelijk van de situatie gepast ondersteunend, inspirerend of gezaghebbend handelen en samenwerken. CMWISK5.1 De betekenis van de wiskunde binnen de historische evolutie van het wetenschappelijk denken duiden en aantonen hoe ze een basisvereiste voor volwaardige wetenschap is. CMWISK5.2 Ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen in een academische context. CMWISK6.1 Professioneel gedrag vertonen, gekenmerkt door gedrevenheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en zelfstandigheid. CMWISK6.2(RES) Minor onderzoek: Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van ten minste een van de deelaspecten van de disciplines aanwezig in de major en waar mogelijk verbanden leggen met andere deelaspecten. CMWISK6.3(RES) Minor onderzoek: Over de nodige theoretische inzichten en methodologische vaardigheden beschikken om een aansluitende doctoraats- of master-na-masteropleiding aan te vatten aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. CMWISK6.4(RES) Minor onderzoek: Via seminarie, literatuurstudie en/of stage met grote zelfstandigheid verdiepend kennis hebben gemaakt met onderzoek in een theoretische of toegepaste context. CMWISK6.5(EDU) Minor onderwijs: Kennis van algemene begrippen, concepten, theorieën en principes van didactiek toepassen om wiskunde en verwante wetenschappen te onderwijzen op verschillende niveaus. CMWISK6.6(EDU) Minor onderwijs: Enthousiasme opwekken voor de schoonheid en de noodzakelijkheid van de wiskunde. CMWISK6.7(ECO) Minor economie en verzekeringen: De beginselen beheersen van algemene en bedrijfseconomische wetenschappen en van risico en financiële processen in de verzekerings- en banksector. CMWISK6.8(ECO) Minor economie en verzekeringen: Relevantie en implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen of toepassingen inschatten in een economische en beleidsmatige context. CMWISK6.9(ECO) Minor economie en verzekeringen: Over de nodige theoretische inzichten en methodologische vaardigheden beschikken om een aansluitende beroepsgerelateerde master-namasteropleiding (bijv. in de actuariële wetenschappen) aan te vatten aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. W 1 E 1 C MASTERPROEF W E W E W 9 E 9

3 << CMWISK1.1 Geavanceerde kennis van theorieën, modellen, grenzen, methoden, technieken, processen en toepassingen binnen de wiskunde aanwenden om nieuwe of complexe theoretische of toegepaste probleemstellingen te analyseren en op te lossen. Competentie in één of meerdere wetenschappen 3 / 41

4 << CMWISK1.2 Gespecialiseerde kennis verbonden met de major (zuivere wiskunde, wiskundige natuurkunde, toegepaste wiskunde) beheersen en innovatief en creatief benutten. Competentie in één of meerdere wetenschappen C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 4 / 41

5 << CMWISK1.3 Bij de wiskunde aansluitende technologische hulpmiddelen (zoals domeinspecieke softwarepakketten) bij geavanceerde problemen en onderzoek zelfstandig en constructief gebruiken. Competentie in één of meerdere wetenschappen C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 5 / 41

6 << CMWISK1.4 Samenhang met andere relevante wetenschapsdomeinen en deelgebieden begrijpen en deze kunnen betrekken in meer geavanceerde ideeëen of toepassingen. Competentie in één of meerdere wetenschappen C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 6 / 41

7 << CMWISK1.5 Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van ten minste een van de deelaspecten van de majoren uit de opleiding wiskunde. Competentie in één of meerdere wetenschappen C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 7 / 41

8 << CMWISK1.6 Complexe en gespecialiseerde wiskundige vraagstellingen zelfstandig analyseren en met exacte bewijzen onderbouwen. Competentie in één of meerdere wetenschappen C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 8 / 41

9 << CMWISK1.7(ZW) Major zuivere wiskunde: Gespecialiseerde logische, combinatorische, algebraïsche, meetkundige en analytische methoden beheersen en innovatief gebruiken. Competentie in één of meerdere wetenschappen 9 / 41

10 << CMWISK1.8(ZW) Major zuivere wiskunde: De samenhang van de verschillende domeinen van de wiskunde aantonen. Competentie in één of meerdere wetenschappen 10 / 41

11 << CMWISK1.9(WN) Major wiskundige natuurkunde: Gespecialiseerde wiskundige principes van theoretische fysica beheersen en innovatief gebruiken. Competentie in één of meerdere wetenschappen 11 / 41

12 << CMWISK1.10(WN) Major wiskundige natuurkunde: Hedendaagse specialisatiedomeinen van wiskunde toepassen op vraagstukken uit theoretische fysica. Competentie in één of meerdere wetenschappen 12 / 41

13 << CMWISK1.11(TW) Major toegepaste wiskunde: Gespecialiseerde methoden uit statistiek, stochastiek, numerieke wiskunde en soft-computing beheersen en innovatief toepassen in diverse gebieden zoals biologie, economie en informatica. Competentie in één of meerdere wetenschappen 13 / 41

14 << CMWISK1.12(TW) Major toegepaste wiskunde: Vanuit een wiskundige achtergrond de gepaste praktische methoden en modellen hanteren voor realistische en beroepsrelevante problemen. Competentie in één of meerdere wetenschappen 14 / 41

15 << CMWISK2.1 Innovatief en autonoom oplossingsstrategieën ontwerpen en probleemgestuurd onderzoek uitvoeren, en een oordeel vormen over de kwaliteit van de twee fases. Wetenschappelijke competentie 15 / 41

16 << CMWISK2.2 Kritisch beschouwen van en reflecteren op bestaande en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen de major. Wetenschappelijke competentie 16 / 41

17 << CMWISK2.3 Creatief hypothesen formuleren, nieuwe verbanden ontdekken en een oordeel vormen op basis van gegevens en informatie van mogelijk beperkte, onvolledige of tegenstrijdige aard. Wetenschappelijke competentie 17 / 41

18 << CMWISK2.4 Doelgericht experimenten en simulaties ontwerpen, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren binnen een onderzoeksgebonden of probleemoplossende context. Wetenschappelijke competentie 18 / 41

19 << CMWISK2.5 Informatie uit internationaal gepubliceerde (anderstalige) wetenschappelijke literatuur en complexe informatiebronnen verwerken, analyseren, kritisch evalueren en synthetiseren. Wetenschappelijke competentie C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 19 / 41

20 << CMWISK2.6 Voor een gevorderd wiskundig probleem de gepaste methode kiezen en benutten. Wetenschappelijke competentie 20 / 41

21 << CMWISK3.1 Systematisch en kritisch reflecteren over het eigen denken en handelen en dit vertalen naar doordachte conclusies en meer adequate oplossingen. Intellectuele competentie 21 / 41

22 << CMWISK3.2 Getuigen van openheid voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en hun toepassingen in een brede wetenschappelijke, economische of maatschappelijke context. Intellectuele competentie 22 / 41

23 << CMWISK3.3 Een actieve houding aannemen tegenover permanente kennisontwikkeling, levenslang leren en zelfstandig het eigen leerproces sturen. Intellectuele competentie C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 23 / 41

24 << CMWISK3.4 Zelfstandig logische en analytische redeneringen opbouwen, complexe redeneringen doorgronden en kritisch evalueren. Intellectuele competentie 24 / 41

25 << CMWISK3.5 Probleemvoorkomend en probleemoplossend denken en handelen in een verscheidenheid aan situaties of in een niet-vertrouwde context. Intellectuele competentie 25 / 41

26 << CMWISK3.6 Probleemstellingen veralgemenen en op het gepaste abstractieniveau benaderen. Intellectuele competentie 26 / 41

27 << CMWISK4.1 Eigen onderzoek, gedachten, ideeëen, meningen of voorstellen binnen professionele activiteiten schriftelijk en mondeling presenteren (ook in een tweede taal). Competentie in samenwerken en communiceren 27 / 41

28 << CMWISK4.2 Mondeling en schriftelijk communiceren over nieuwe ontwikkelingen, onderliggende grondgedachten en oordeelsvorming binnen het vakgebied en de randwetenschappen met deskundigen en niet-deskundigen. Competentie in samenwerken en communiceren C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 28 / 41

29 << CMWISK4.3 Projectmatig werken in een wiskundige context: doelstellingen formuleren, gericht rapporteren, einddoelen en ontwikkeltraject in het oog houden. Competentie in samenwerken en communiceren 29 / 41

30 << CMWISK4.4 Afhankelijk van de situatie gepast ondersteunend, inspirerend of gezaghebbend handelen en samenwerken. Competentie in samenwerken en communiceren 30 / 41

31 << CMWISK5.1 De betekenis van de wiskunde binnen de historische evolutie van het wetenschappelijk denken duiden en aantonen hoe ze een basisvereiste voor volwaardige wetenschap is. Maatschappelijke competentie 31 / 41

32 << CMWISK5.2 Ethisch, professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen in een academische context. Maatschappelijke competentie 32 / 41

33 << CMWISK6.1 Professioneel gedrag vertonen, gekenmerkt door gedrevenheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en zelfstandigheid. Beroepsspecifieke competentie C MASTERPROEF masterproef mondeling examen werkstuk participatie Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, synthetiseren. Argumenten kunnen aanvullen, zelf vinden, vergelijken. Literatuurstudie met internationale bronnen kritisch kunnen uitvoeren, een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een onderzoeksvraag (met eventuele eigen originele inbreng), er mondeling over rapporteren. Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurig werken. 33 / 41

34 << CMWISK6.2(RES) Minor onderzoek: Grondig inzicht demonstreren in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen van ten minste een van de deelaspecten van de disciplines aanwezig in de major en waar mogelijk verbanden leggen met andere deelaspecten. Beroepsspecifieke competentie 34 / 41

35 << CMWISK6.3(RES) Minor onderzoek: Over de nodige theoretische inzichten en methodologische vaardigheden beschikken om een aansluitende doctoraats- of master-na-masteropleiding aan te vatten aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Beroepsspecifieke competentie 35 / 41

36 << CMWISK6.4(RES) Minor onderzoek: Via seminarie, literatuurstudie en/of stage met grote zelfstandigheid verdiepend kennis hebben gemaakt met onderzoek in een theoretische of toegepaste context. Beroepsspecifieke competentie 36 / 41

37 << CMWISK6.5(EDU) Minor onderwijs: Kennis van algemene begrippen, concepten, theorieën en principes van didactiek toepassen om wiskunde en verwante wetenschappen te onderwijzen op verschillende niveaus. Beroepsspecifieke competentie 37 / 41

38 << CMWISK6.6(EDU) Minor onderwijs: Enthousiasme opwekken voor de schoonheid en de noodzakelijkheid van de wiskunde. Beroepsspecifieke competentie 38 / 41

39 << CMWISK6.7(ECO) Minor economie en verzekeringen: De beginselen beheersen van algemene en bedrijfseconomische wetenschappen en van risico en financiële processen in de verzekerings- en banksector. Beroepsspecifieke competentie 39 / 41

40 << CMWISK6.8(ECO) Minor economie en verzekeringen: Relevantie en implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen of toepassingen inschatten in een economische en beleidsmatige context. Beroepsspecifieke competentie 40 / 41

41 << CMWISK6.9(ECO) Minor economie en verzekeringen: Over de nodige theoretische inzichten en methodologische vaardigheden beschikken om een aansluitende beroepsgerelateerde master-na-masteropleiding (bijv. in de actuariële wetenschappen) aan te vatten aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Beroepsspecifieke competentie 41 / 41

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren

Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Competenties en gedragsindicatoren Opleiding Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Competenties en gedragsindicatoren IW&T De competenties werden uitgeschreven in een meer begrijpbare taal. Vervolgens werden daar uit een beperkt

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Master of Science in de psychologie onderwijs Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen H000079

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf European Master of Science in Photonics Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen E024800 Optische

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015 Examenprogramma NLT vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de biologie Academiejaar 2016-2017 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen C003080 Programmeren C003334

Nadere informatie

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau) BIJLAGE 1 Examenprogramma NLT havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9161 26 mei 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2011, nr. VO/289008, houdende

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Evolutie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Evolutie Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Evolutie kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

WISKUNDIGE TAALVAARDIGHEDEN. De leerlingen ontwikkelen (binnen het gekende wiskundig instrumentarium) Derde graad kso/tso. Tweede graad kso/tso

WISKUNDIGE TAALVAARDIGHEDEN. De leerlingen ontwikkelen (binnen het gekende wiskundig instrumentarium) Derde graad kso/tso. Tweede graad kso/tso WISKUNDIGE TLVRDIGHEDEN 1 Het begrijpen van wiskundige uitdrukkingen in eenvoudige situaties (zowel mondeling als 1V4 2V3 3V3(a-bschriftelijk) eenvoudige 2 het begrijpen (lezen) van figuren, tekeningen,

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen, theorieën,

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde D vwo

Examenprogramma wiskunde D vwo Examenprogramma wiskunde D vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kansrekening en statistiek

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Fundament

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde havo

Examenprogramma natuurkunde havo Bijlage 1 Examenprogramma natuurkunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11699 8 juni 2012 Rectificatie Examenprogramma natuurkunde vwo van 28 april 2012, kenmerk VO2012/389632 In de regeling

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo Examenprogramma natuur, leven en technologie havo Het eindexamen (februari 2007) Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

NATUUR, LEVEN, TECHNOLOGIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NATUUR, LEVEN, TECHNOLOGIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NATUUR, LEVEN, TECHNOLOGIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11101 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/389632, houdende

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde vwo

Examenprogramma natuurkunde vwo Examenprogramma natuurkunde vwo Ingangsdatum: schooljaar 2013-2014 (klas 4) Eerste examenjaar: 2016 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Aansluiting op het actuele curriculum (2014)

Aansluiting op het actuele curriculum (2014) Aansluiting op het actuele curriculum (2014) De verschillende modules van GLOBE lenen zich uitstekend om de leerlingen de verschillende eindtermen en kerndoelen aan te leren zoals die zijn opgesteld door

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

myp havo vwo Beoordelingscriteria Naam Klas Mentor

myp havo vwo Beoordelingscriteria Naam Klas Mentor myp havo vwo Beoordelingscriteria een wereldschool Naam Klas Mentor myp havo vwo BEOORDELINGSCRITERIA 2015-2016 Brugklas 2 Adres Laar & Berg Langsakker 4 1251 GB LAREN NH Telefoon: 035-539 54 22 E-mail:

Nadere informatie

Domein A: Vaardigheden

Domein A: Vaardigheden Examenprogramma Wiskunde A havo Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Algebra en tellen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Inleiding Tijdens de eerste studiedag van de BAMA-werkgroep op 10 oktober l.l. werd aan de BAMAcoördinatoren de opdracht gegeven om

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EINDTERMEN. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EINDTERMEN. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING EINDTERMEN 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ict ICT. Academiejaar

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ict ICT. Academiejaar Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ict ICT Academiejaar 2016-2017

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties (OC) in de 1e graad

Onderzoekscompetenties (OC) in de 1e graad Onderzoekscompetenties (OC) in de 1e graad Wat zijn OC's? Een eenvoudige definitie van OC is niet voorhanden. Op het internet vind je maar liefst 16 betekenissen voor 'onderzoek' en 31 voor 'competentie'!

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11109 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/403948, houdende

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Beschrijvingen in leerresultaten van de diploma s de door het Ministerie van OCW gereguleerde

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11101 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/389632, houdende

Nadere informatie

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties

Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Bachelorcompetenties Mastercompetenties Afstudeerrichtingspecifieke mastercompetenties Competentiegebied 1: Competenties in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en aanverwante wetenschappen B.1.1

Nadere informatie

Leerresultaten van FIIW. Master in de industriële wetenschappen: energie (OLR)

Leerresultaten van FIIW. Master in de industriële wetenschappen: energie (OLR) FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN DECANAAT W. DE CROYLAAN 56 GEBOUW E BUS 2203 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 1 juni 2015 Nota Leerresultaten van FIIW Nota Master in de industriële wetenschappen:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11109 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/403948, houdende

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie EINDTERMEN Bosbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde De mens en het landschap Het landelijk landschap 22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur Aard van de opleidingen: academiserende opleidingen en verwante universitaire opleidingen VLIR VLHORA procesbegeleider: Conny Devolder

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Begeleiding van de masterproef

Begeleiding van de masterproef Begeleiding van de masterproef Omschrijving De masterproef is het werkstuk waarmee een masteropleiding wordt afgerond. Het weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid

Nadere informatie

Examenprogramma biologie vwo

Examenprogramma biologie vwo Bijlage 4 Examenprogramma biologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

Titel: Creatief met (kilo) gram Groep 5 rekenen 1

Titel: Creatief met (kilo) gram Groep 5 rekenen 1 Titel: Creatief met (kilo) gram Groep 5 rekenen 1 De leerlingen gaan in deze les op een speelse en kritische manier een verdieping leggen in de begrippen kilogram en gram aangezien de meeste leerlingen

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017)

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlage I: Eindtermen van de opleiding (Art. 1.3) 1. Met de opleiding wordt beoogd: a. voor te bereiden op

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Examenprogramma biologie havo

Examenprogramma biologie havo Bijlage 3 Examenprogramma biologie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7228 14 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 februari 2014, nr. VO/599178,

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie