ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1"

Transcriptie

1 Academiejaar ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Fase 1

2 Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit 1 e opleidingsfase Inleiding tot de fiscaliteit Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Rudi Vandewal Te verwerven (eind)competenties: Algemene competentie A1 A6 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken beroepsspecifieke competenties 2.1. Beheersen en toepassen van de fiscale en parafiscale wetgeving a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken d. Stelt relevante vragen b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk a. Fiscale case/vraagstukken oplossen, rekening houdend met fiscale en parafiscale wetgeving, rechtsleer en rechtspraak. b. Fiscale optimalisaties voorstellen en uitvoeren. Inhoud Volgende aspecten zullen behandeld worden in de cursus : - Welke soorten belastingen zijn er? - Wat zijn de bronnen van de personenbelasting? - Wie is onderworpen aan de personenbelasting? - Wat is het OI, het RI, het BI en het DI? - Welke inkomsten kan of moet de belastingplichtige aangeven? - Wat wordt ingevuld in de aangifte PB van vak I t.e.m. vak IV en vak VIII? - Aan de hand van de ingevulde aangifte het belastbaar inkomen berekenen. - Berekening OV.

3 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk... Aard van het studiemateriaal Toledo S. Hugelier, Praktisch personenbelasting, uitgeverij De Boeck Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee. Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 % %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

4 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen... 2 e examenkans: 100% schriftelijk examen

5 Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit 1 e opleidingsfase BTW Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 6 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 56 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Rudi Vandewal Te verwerven (eind)competenties: Algemene competentie A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering beroepsspecifieke competenties a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken d. Stelt relevante vragen e. Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria Beheersen en toepassen van de fiscale en parafiscale wetgeving a. ficale cases/vraagstukken oplossen, rekening houdend met fiscale en parafiscale wetgeving, rechtsleer en rechtspraak b. fiscale optimalisaties voorstellen en uitvoeren 2.2 Vervullen van fiscale verplichtingen en beheren van fiscale dossiers (verzamelen, consulteren, actuele wetgeving opvolgen, aangiften invullen) 2.3 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid a.verzamelen en opstellen van de nodige stukken voor het toepassen de fiscale wetgeving. b. gebruiken van de gepaste (digitale) formulieren en documenten c. hanteren van de fiscale procedures a. advies formuleren bij managementbeslissingen op korte en lange termijn

6 Inhoud 1. Inleiding - Historiek - Kenmerken BTW - Binnenland 2. BTW-Belastingplichtige (Soorten en kenmerken) 3. Verplichtingen BTW-BP 4. Oefeningen (BP + Toevallige BP + Buitenlandse BP + Voertuigen) 5. Levering van Goederen (plaats, tijdstip, Art 12, oefeningen) 6. Diensten (Art 18, plaats van de dienst, oefeningen) 7. Aftrek BTW (+ oefeningen) 8. Herzieningen (versus Onttrekkingen, oefeningen) 9. Maatstaf van Heffing (+ Art 19 + oefeningen) 10. Tarieven (+ oefeningen) BTW - Buitenland 11. Invoer (+ oefeningen) 12. Uitvoer (+ oefeningen) 13. VIL, BIV, Overbrengingen,VEDV, Groep van 4, Speciale regelingen (+ oefeningen) 14. Geïntegreerde toepassing BTW Aangiften 15. Twee zeer uitgebreide oefeningen (overgang van belastbare feiten naar de roosters van de BTWaangiften) Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk... Aard van het studiemateriaal Toledo Praktisch BTW-recht S. Ruysschaert Uitg. De Boeck Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja. Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie:

7 Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 80 % % 20. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Rekenmachine zonder grafisch geheugen Reflectie e examenkans: 100 % schriftelijk examen

8 Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 1e opleidingsfase Algemeen Boekhouden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 7 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 84 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Mark De Boevere Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken d. Stelt relevante vragen e. Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk beroepsspecifieke competenties 1.1 Opstellen en registreren van vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding (verzamelen, archiveren, controleren, afsluiten) - De opgestelde documenten en de geregistreerde gegevens controleren en verbeteren rekening houdend met de diverse wetgevingen en standaarden - Met en zonder boekhoudpakket een dubbele boekhouding afsluiten 1.3 Rapporteren op basis van de boekhouding. (tussentijdse resultaten, jaarrekening) Een jaarrekening opstellen

9 Inhoud - algemene principes inzake boekhouden (boekhoudwetgeving, boekhoudprincipes, boekhoudmethodes) - het voeren van een vereenvoudigde boekhouding - het boeken van de meest courante verrichtingen (commerciële en financiële verrichtingen, inventarisverrichtingen ) volgens het systeem van dubbel boekhouden - verdere studie van enkele belangrijke rubrieken van de jaarrekening - het bestuderen van de link tussen geboekte verrichtingen en de BTW-aangifte - organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten van ondernemingen Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Boekhouden, deel Enkelvoudig Boekhouden, E. De Lembre, P. Everaert, J. Verhoeye, 1ste druk, uitgeverij Intersentia, ISBN Boekhouden, deel Dubbel Boekhouden, E. De Lembre, P. Everaert, J. Verhoeye, 2de herwerkte druk, uitgeverij Intersentia, ISBN Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen:Ja Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. %. %. % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 30 %. %. % 30 % Evaluatie deel2 70 %. %. % 70 %

10 Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Rekenmachine zonder grafisch geheugen Reflectie Rekeningenstelsel 2 e examenkans: schriftelijk examen over de volledige leerstof van het academiejaar (overzetting deelcijfer is niet mogelijk)

11 Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 1e opleidingsfase Communicatieve vaardigheden Engels 1 Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Examencontract: Nee Communicatieve vaardigheden Engels 1: examen Algemeen Soort opleidingsonderdeel: deel opleidingsonderdeel Studiepunten: 2 Onderwijstaal: Engels Niveau: Inleidend Jaaruren: 21 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Esther Desair Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud Lezen van en discussiëren over economisch-zakelijke teksten en onderwerpen. Bij het analyseren van teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over een bepaald onderwerp. Luisteroefeningen over economische onderwerpen. Grammatica: functionele oefeningen op het gebruik van de tenses, nouns, articles, adjectives and adverbs.

12 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

13 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: zie eerste examenkans Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Engels 1: permanente evaluatie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: deel opleidingsonderdeel Studiepunten: 2 Onderwijstaal: Engels Niveau: Inleidend Jaaruren: 21 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Esther Desair Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud - Groepsdiscussies: je selecteert artikels over een onderwerp van algemeen-maatschappelijke of zakelijke aard uit Engelstalige kranten en/of tijdschriften. Je moet in staat zijn hierover vlot te praten en je eigen mening te verwoorden. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een aantal vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat in kleine groepjes. - Presentaties: in groepjes bereid je een economisch-zakelijke presentatie voor. Je moet in staat zijn om samen met medestudenten deze presentatie op een professionele manier in het Engels geven. - Woordenschat: hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 23, 24 uit 'Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie'

14 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie, Intertaal, ISBN Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. % 100 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

15 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: Mondeling examen (presentatie, discussies) en schriftelijk examen ( Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie') Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

16 Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 1e opleidingsfase Communicatieve vaardigheden Frans 1 Algemeen Soort opleidingsonderdeel: enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 5 Onderwijstaal: Frans Niveau: Inleidend Jaaruren: 56 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Katrien Lannoy Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud - grammatica: De volgende grammaticale thema s zal je doornemen, herhalen en inoefenen doorheen het jaar: le verbe, les numéraux, l article, le substantif et l adjectif qualificatif, les adjectifs et les pronoms indéfinis, les adjectifs et les pronoms possessifs, les adjectifs et les pronoms démonstratifs, la traduction de Het is, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, la question, la comparaison. - teksten: Actuele teksten met economisch zakelijke inhoud dienen als uitgangspunt bij dit onderdeel. Bij het analyseren van teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over een bepaald onderwerp. - persoonlijk werk: Je krijgt een bundeltje van vijf zakelijke teksten. Je moet in staat zijn hierover vlot te praten en je eigen mening te verwoorden. In groepjes krijg je een onderwerp van algemeen maatschappelijke of meer zakelijke aard. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een aantal vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat. - woordenschat: Je krijgt algemene en economische woordenschatlijsten. Je moet in staat zijn de woordenschat te verwerken en vlot te gebruiken.

17 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Bescherelle, De kunst van het vervoegen, Didier Hatier > zie boekenlijst. Minigram, Plantijn > zie boekenlijst. Vocabulaire 2000, Plantijn > zie boekenlijst. Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Teach 2000, Plurilingua Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. % 25 % 75 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge toelichting Totaal Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: mondeling examen (25%) + schriftelijk examen (75%) Reflectie

18 Bedrijfsmanagement Accountancy Fiscaliteit 1 e opleidingsfase Communicatieve vaardigheden Frans 2 Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Frans Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 56 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Martine Janssens Te verwerven (eind)competenties: Algemene competenties A.9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd beroepsspecifieke competenties Inhoud - Mondelinge en schriftelijke vaardigheden: je zal enkele economische teksten lezen, analyseren en bespreken. Hierbij zal je je woordenschat verrijken en zal je leren discussiëren over een bepaald onderwerp. - Grammatica: de behandelde basisgrammatica van het 1ste jaar wordt dit jaar verder ingeoefend, uitgebreid en verdiept. Daarnaast worden nog een aantal nieuwe thema s behandeld. - Handelscorrespondentie: aan het einde van het jaar zal je de volledige transactie hebben doorgenomen. Je zal de specifieke handelsterminologie zelfstandig inoefenen aan de hand van woordenschatoefeningen, vertalingen en briefopgaven. - Persoonlijk werk: o Je zal zelfstandig een bundel economisch-zakelijke woordenschat moeten instuderen. o Je zal voor dit werk zowel mondeling als schriftelijk geëvaluaard worden. o Je krijgt een bundel van een aantal teksten die verband houden met je vakgebied. Op het examen moet je in staat zijn om daar vlot over te praten. o In het kader van het project (Boekhouden, BTW, PB, Ven B,...) zal je gedeeltelijk in het Frans je bevindingen, analyses en conclusies toelichten. De punten die je hierop behaalt worden verrekend in het opleidingsonderdeel project. - Je herhaalt zelfstandig bepaalde hoofdstukken van de grammatica uit het 1ste jaar.

19 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk... Aard van het studiemateriaal Toledo - Bescherelle, De kunst van het vervoegen, Didier Hatier > zie boekenlijst, - Minigram, Plantijn > zie boekenlijst Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee. Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie % 40 % 60. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

20 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen e examenkans: Mondeling examen (100%)

21 Bedrijfsmanagement Accountancy Fiscaliteit 1e opleidingsfase Rechtsbegrippen / Burgerlijk recht (DISTANCE LEARNING) Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: niet van toepassing Examencontract: Ja Dit opleidingsonderdeel wordt om het jaar georganiseerd. Dit academiejaar zal het opleidingsonderdeel georganiseerd worden. Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ann Coolen Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Herkent een probleemsituatie A1b A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Verzamelt relevante informatie Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria beroepsspecifieke competenties Inhoud Het onderdeel Rechtsbegrippen / Burgerlijk Recht bestaat uit twee grote onderdelen: - in een eerste deel zal je de principes over de grondwettelijke inrichting van België (de verschillende machten) en internationale instellingen leren; - in een tweede deel maak je kennis met de drie klassieke delen van burgerlijk recht: personenen familierecht, zakenrecht en verbintenissenrecht. Deze delen worden aangevuld met rechtsbegrippen en principes van procesrecht. Zo leer je de burgerrechtelijke redeneringswijze begrijpen.

22 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: VRG Codex , Kluwer uitgave, ISBN onbekend Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %... % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Rekenmachine zonder Woordenboek grafisch geheugen 2 e examenkans: 100 % schriftelijk examen

23 Bedrijfsmanagement Accountancy Fiscaliteit 1e opleidingsfase Handels- en economisch recht (DISTANCE LEARNING) Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Dit opleidingsonderdeel wordt om het jaar georganiseerd. Dit academiejaar zal het opleidingsonderdeel georganiseerd worden. Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ann Coolen Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Herkent een probleemsituatie A1b A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Verzamelt relevante informatie Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria beroepsspecifieke competenties Inhoud Het onderdeel Handels- en economisch recht is op te delen in 10 hoofdstukken. Zo zal je kennis maken met de fundamentele elementen van het handelsrecht. De bronnen van het handelsrecht, de voornaamste bewijsmiddelen, de daden van koophandel, handelaars en hun verplichtingen, handelshuur en de handelszaak komen onder andere aan bod. Ook intellectuele rechten worden besproken. In het ondernemingsrecht maak je kennis met vennootschappen, handelstussenpersonen en ondernemingen in moeilijkheden. In het marktrecht bespreek je onder andere de wet op de handelspraktijken en de wet consumentenkoop.

24 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Werksessies Zelfstandig werk Zelfstudie Stage Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: VRG Codex , Kluwer uitgave, ISBN onbekend Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %... % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 100% schriftelijk examen Reflectie

25 Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 1e opleidingsfase Beschrijvende Statistiek (DISTANCE LEARNING) Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: Niet van toepassing Examencontract: Ja Dit opleidingsonderdeel wordt om het jaar georganiseerd. Dit academiejaar zal het opleidingsonderdeel ingericht worden. Wordt enkel ingericht bij voldoende inschrijvingen. Docenten/didactisch team Naam docent(en): Fanny Thomassen Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. Herkent een probleem/situatie. A1b A6b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. Kwaliteitsvol handelen door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. Verzamelt relevante informatie. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met ook voor details, ook onder tijdsdruk. beroepsspecifieke competenties Inhoud Volgende onderdelen zullen uitvoerig behandeld worden: - De verschillende fases van een statistisch onderzoek. - De grafische voorstelling van gegevens. - De berekening en interpretatie van kengetallen van waarnemingen en frequentieverdelingen. - De normaalverdeling. - De analyse van historische tijdsreeksen. - Het verband tussen 2 numerieke variabelen d.m.v. correlatie en regressieanalyse.

26 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen:Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

27 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Formularium 2 e examenkans: 100% schriftelijk

28 Bedrijfsmanagement Accountancy Fiscaliteit 1 e opleidingsfase Toegepaste informatica 1 (DISTANCE LEARNING) Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: Niet van toepassing Examencontract: Ja Wordt enkel ingericht bij voldoende inschrijvingen. Docenten/didactisch team Naam docent(en): Patrick Yperman Te verwerven (eind)competenties: Algemene competentie A.6.b. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken beroepsspecifieke competenties geen vermeld Inhoud Werkt zorgvuldig en nauwgezet met het oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk - introduceren van Typ-Top (10-vingerblind kunnen tikken) als zelfstudiepakket - presentatie - hardware en software in een notendop - tekstverwerking: basis- en gevorderd gebruik - tabulator - kop- en voetteksten - secties indelen - opmaakprofielen definiëren, wijzigen en toepassen - tabellen - opmaak kopiëren - pagina-indeling aanpassen - voet- en eindnoten - overzichtsweergave - tekstkolommen - randen en arcering - sjablonen maken en toepassen - inhoudstafels en trefwoordenregister - figuren invoegen - - rekenbladen: basisgebruik: - gegevens invoeren en reeksen maken - formules en adressen - opmaak en getalnotatie - werkbladfuncties - grafieken -

29 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk... Aard van het studiemateriaal Toledo Typ-Top 1, Uitgeverij, Koenraad Six, Standaard Educatieve, leren blindtypen (enkel als je niet kan tienvingerblind tikken) Opdrachten en andere cursussen in elektronische vorm kunnen afgehaald worden van het netwerk. Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma PowerPoint/Excel/Word 2007 Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen:Nee. Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 % %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % %

30 Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Rekenmachine zonder grafisch geheugen Reflectie... 2 e examenkans: 100% schriftelijk

31 Academiejaar ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Fase 2

32 Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 2e opleidingsfase Nationale en internationale economie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 6 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 70 Examencontract: Ja Dit opleidingsonderdeel wordt om het jaar georganiseerd. Dit academiejaar zal het opleidingsonderdeel niet ingericht worden. Docenten/didactisch team Naam docent(en): Fanny Thomassen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties A1a A1b A6b A9b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Kwaliteitsvol handelen om door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk en in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen beroepsspecifieke competenties Herkent een probleem/ situatie Verzamelt relevante informative Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details, ook onder tijdsdruk Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat Inhoud Volgende aspecten zullen behandeld worden in de cursus: - Wat is economie? - Economische kringloop - Economische groei - Inflatie - Arbeidsmarkt - Economie en overheid - Geld en financiële instellingen - Internationale handel - Sociale economie - Consumentengedrag

33 - Producentengedrag - Marktwerking Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen: Ja Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. %. %. % Evaluatie met deelexamen: schriftelijke evaluatie - verdeling volgens het aantal lesuren Evaluatie deel1 X %. %. %... % Evaluatie deel2 X %. % 10 %... % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting MARKETING Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 03.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S GRADUAAT BOEKHOUDEN 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be Kroonmolenstraat

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulair Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: BOEKHOUDEN Totale aantal lestijden: 1440 lestijden Module(s): A Basistechnieken B Vennootschappen C Wetgeving

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS BOEKHOUDEN-INFORMATICA Derde graad TSO Brussel - Licap: D/1992/0279/054C - september 1992

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BANK, BEURS EN FINANCIEN HOKTSP Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BBF/04/HOKTSP/M/G 2 1. Structuurschema Categorie economisch

Nadere informatie