Opleidingsgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 2010-2011"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit Opleidingsgids Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat 10 B-8200 Sint-Michiels

2 Inhoud 1 Inleiding Competentieprofiel Opleidingsprogramma eerste opleidingsfase Opleidingsonderdelen eerste opleidingsfase Frans Engels Burgerlijk recht Economie Algemene boekhouding Communicatieve vaardigheden ICT Geld en krediet Kennismaking met het bedrijfsleven Bedrijfsorganisatie thema s Bedrijfsbezoeken en seminaries Handelsrecht ICT Project Accountancy: bedrijfsbezoeken en seminaries Financiële Berekeningstechnieken Inleiding Fiscaliteit Personenbelasting BTW Bijzondere bepalingen examen ICT Opleidingsprogramma tweede opleidingsfase Opleidingsonderdelen tweede opleidingsfase Frans Engels Algemene boekhouding Cost accounting ICT Arbeidsrecht Statistiek Fiscale procedure en BTW Fiscale procedure BTW...73 Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 1

3 7.23 Vennootschapsbelasting (keuzetraject Fiscaliteit 1) Personenbelasting ICT Sociaal zekerheidsrecht Financiële analyse Financieel bedrijfsbeheer en business game Interne controle Opleidingsprogramma derde opleidingsfase Opleidingsonderdelen derde opleidingsfase Frans Engels Accountancy ss Management accounting Vennootschapsrecht Deontologie van de beroepsbeoefenaar Personenbelasting en BTW Personenbelasting BTW Vennootschapsbelasting (keuzetraject Fiscaliteit 2) Seminarie Fiscaliteit Persoonsverzekeringen Zaakverzekeringen Andere verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekeringen Bedrijfsverzekeringen Marketingcommunicatie Marketingstrategie + paper Salestechnieken en -training Small business project Afstudeerproject Religie, zingeving en levensbeschouwing Accountantsonderzoek Integratieproef Stage Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

4 1 Inleiding Beste student(e) Deze opleidingsgids beschrijft volgens een vast schema alle opleidingsonderdelen en onderwijsactiviteiten van deze opleiding. Eerst wordt een overzicht gegeven van de competenties van de opleiding in een competentieprofiel. Daarna volgen per opleidingsfase het opleidingsprogramma en de afzonderlijke ECTS-fiches van de opleidingsonderdelen van deze opleiding. Alle opleidingen van de KHBO kiezen voor 'competentiegericht onderwijs'. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die de student/de beginnende beroepsbeoefenaar toepast om goed te functioneren in zijn functie. Competentiegericht onderwijs - of het nu gaat om algemene competenties als communicatievaardigheden of specifieke beroepsgerichte competenties - staat bij de KHBO borg voor een opleiding met nadien een toekomst op de arbeidsmarkt. Meer informatie over competentiegericht onderwijs vind je op onze website. Het opleidingsprogramma geeft een overzicht van de opleidingsonderdelen. Per opleidings vind je zo het aantal studiepunten en de totale studietijd die daaraan gekoppeld is. Studietijd is de totale tijd die een student gemiddeld aan dit vak besteedt en valt uiteen in college-uren (CO), Toepassingen en begeleiding (T/B) en Zelfstandig werk (ZW). College-uren zijn het aantal uren gedoceerde theorie per jaar, toepassingen en begeleiding het aantal uren begeleide praktijkoefeningen en studiebegeleiding per jaar en zelfstandig werk is de geschatte tijd die de student buiten de college-uren, begeleide praktijkoefeningen en studiebegeleiding per jaar besteedt aan dit vak. Dan zijn er nog de ECTS-fiches van de opleidingsonderdelen. In deze fiches vind je een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en onderwijsleeractiviteiten. Elke fiche heeft een hoofding en is dan opgebouwd uit dezelfde rubrieken. In de hoofding vind je volgende vaste gegevens: Code Code van dit opleidings Opleiding Volledige en correcte benaming van de opleiding Opleidingsfase Fase waarin het opleidings zich situeert: 1, 2 of 3 Semester Semester waarin het opleidings zich situeert: 1, 2 of 1+2 Studiepunten X aantal studiepunten gekoppeld aan het opleidings Contacturen x weken van x u contactonderwijs of een andere onderwijsvorm Titularis Voornaam Naam van de coördinerende docent van het opleidings Docent(en) Voornaam Naam van de betrokken docenten van het opleidings Onderwijstaal Nederlands Spaans Frans Engels Niveau Er zijn drie niveaus die gehanteerd worden: inleidend, uitdiepend en gespecialiseerd. Type Een opleiding kan verplicht zijn binnen de gekozen opleiding (verplicht opleidings) of het kan deel uitmaken van een keuzepakket (keuzeopleidings). Volgtijdelijkheid Er zijn drie soorten volgtijdelijkheid: strenge volgtijdelijkheid, soepele volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid. Tolerantie Een opleidings is tolereerbaar of niet tolereerbaar. Examencontract Mogelijk Niet mogelijk De rubrieken geven je een goed beeld van de competenties, doelen, inhoud, onderwijsvorm, studiemateriaal, evaluatie en bijzondere bepalingen verbonden aan ieder(e) opleidings/onderwijsleeractiviteit. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 3

5 Hoe bladeren door deze gids? Je kan makkelijker navigeren door deze opleidingsgids dankzij de inhoudstafel, bladwijzers en de optie zoeken. De inhoudstafel Bladwijzers Titelpagina Inhoudstafel De inhoudstafel vind je terug één pagina na de titelpagina. Je vindt er de titel en daarnaast het paginanummer van verschillende rubrieken en ECTS-fiches terug. Hier kan je vrij op elke titel klikken (linkermuisklik) en je komt dan onmiddellijk op de door jou gekozen pagina terecht. Bladwijzers Voor het gebruiksgemak kan je in deze opleidingsgids navigeren via bladwijzers. Als je de pdf opent kan het dat de bladwijzers verborgen zijn. Om ze zichtbaar te maken kan je met een linkermuisklik dit icoontje aanklikken aan de linkerkant van je scherm. Daarna verschijnen in de linkermarge de titels van de rubrieken en de ECTS-fiches. Klik (linkermuisklik) op de te raadplegen rubriek/ectsfiche en je gaat dan met een bladwijzerkoppeling naar de gewenste positie. Bladwijzers Optie zoeken Je kan in het vak zoeken gaan staan met de muisaanwijzer en eenmaal klikken met de linkermuisklik. Nu kan je een gewenste zoekterm intypen. Je kan dan met de entertoets (returntoets) bevestigen en je komt automatisch bij de door jou ingegeven term uit. Opgelet: het kan zijn dat je term meerdere malen voorkomt in het document. Telkens je op de entertoets tikt dan kom je bij de volgende hit. 4 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

6 2 Competentieprofiel Werkgroep Bedrijfsmanagement Associatie K.U.Leuven Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Algemene competenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in een beroepsspecifieke context volgende competenties beheerst: 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. 2. Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren. 3. Handelen vanuit ethische en deontologische principes. 4. Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. 5. Samenwerken als lid van een team en van de organisatie. 6. Kwaliteitsvol handelen door o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig te werken 7. Klantgericht denken en handelen door zich in te leven in anderen. 8. Initiatief nemen en de impact daarvan inschatten 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen 10. Leidinggevende taken opnemen Competenties en indicatoren De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van zijn beroep doordat hij in een beroepsspecifieke context nationaal en/of internationaal volgende competenties beheerst: 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken d. Stelt relevante vragen e. Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria 2. Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en daarbij streven naar levenslang leren. a. Stelt zijn eigen functioneren en de werking van de organisatie in vraag b. Herkent sterktes en zwaktes in het eigen functioneren en de werkomgeving c. Formuleert verbeterpunten d. Stuurt eigen aanpak bij op basis van feedback en nieuwe inzichten e. Zoekt uit eigen beweging nieuwe leermogelijkheden 3. Handelen vanuit ethische en deontologische principes a. Houdt zich aan de deontologische beroepsregels (bijv. beroepsgeheim) b. Handelt volgens algemeen aanvaarde ethische normen (bijv. in onze cultuur geen kinderarbeid) c. Handelt respectvol en integer (bijv.gaat vertrouwelijk om met informatie) Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 5

7 4. Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. a. Gaat adequaat om met verscheidenheid binnen de organisatie (bijv. functiebeperking, cultuur, godsdienst, geslacht,... ) b. Houdt rekening met de belangen en de gevoeligheden van andere culturen c. Gaat zorgzaam om met mensen, middelen en omgeving (bijv. ecologisch bewust, welzijn van de werknemers) 5. Samenwerken als lid van een team en van de organisatie. a. Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk resultaat (vb uitwisselen van informatie en informatie delen) b. Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren van gedelegeerde taken en/of voor het eigen deel van het teamwerk c. Houdt zich aan gezamenlijk genomen beslissingen ook als deze niet stroken met de persoonlijke mening d. Heeft een open houding (geeft en aanvaardt feedback en kritiek; houdt rekening met de mening van anderen) e. Bevordert de teamgeest (vermijdt spanningen, enthousiasmeert en sluit compromissen) 6. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken a. Blijft doelgericht functioneren in veranderde omstandigheden (mensen, middelen, doelen en procedures) b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk c. Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen, oplossingen en acties en werkt ze uit 7. Klantgericht denken en handelen a. Leeft zich in de situatie van anderen in b. Verdiept zich in de situatie van klanten c. Luistert actief (naar klachten, problemen en wensen van klanten) d. Onderneemt acties om de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren e. Communiceert adequaat met klanten 8. Initiatief nemen en de impact daarvan inschatten a. Ziet werk, problemen, kansen, oplossingen alternatieven b. Onderneemt gepaste actie (vb zoekt hulp bij moeilijkheden, neemt taken op) c. Neemt uit eigen beweging verantwoordelijkheid op 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd 10 Leidinggevende taken opnemen a. Plant en coördineert taken en acties b. Delegeert en geeft duidelijke instructies c. Volgt werkzaamheden op 6 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

8 Beroepsspecifieke competenties Accountancy-Fiscaliteit Cluster Competentie Gedragsindicatoren (eindniveau bachelor AF) 1.1 Toepassen van de boekhouden vennootschapswetgeving. - Bronnen raadplegen. 1. Accountancy 1.2 Opstellen en registreren van vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding (verzamelen, archiveren, controleren, afsluiten 1.3 Toepassen van management accounting 1.4 Rapporteren op basis van de boekhouding. (tussentijdse resultaten, jaarrekening) - De opgestelde documenten en de geregistreerde gegevens controleren en verbeteren rekening houdend met de diverse wetgevingen en standaarden - Inzicht hebben in de principes van IFRS, en consolidatie. - Met en zonder boekhoudpakket een dubbele boekhouding afsluiten - Waarderen van voorraad gereed product, bestellingen in uitvoering en goederen in bewerking bij diverse types productie-ondernemingen. - Terugkoppelen van de analytische resultaten naar de algemene boekhouding. - Een (geconsolideerde) jaarrekening opstellen. - Een interne jaarrekening en bijlagen opstellen - Voorbereiden van het jaarverslag. - Beheersen van de juridische aspecten met betrekking tot management rapportering - Informeren van de stakeholders. 2 Fiscaliteit 1.5 Controleren van de boekhouding en de organisatie, zowel van de onderneming als van de interne processen. 2.1 Toepassen van de fiscale en parafiscale wetgeving 2.2 Vervullen van fiscale verplichtingen en beheren van fiscale dossiers (verzamelen, consulteren, actuele wetgeving opvolgen, aangiftes invullen) 2.3 Fiscaal en parafiscaal advies geven. - Inzicht in de basisprincipes en technieken van interne en externe controle. - Courante controles uitvoeren in verband met de verschillende bedrijfsactiviteiten en onderdelen van de jaarrekening. - Inzicht in bedrijfsprocessen - Fiscale cases/vraagstukken oplossen, rekening houdend met fiscale en parafiscale wetgeving, rechtsleer en rechtspraak. - Fiscale optimalisaties voorstellen en uitvoeren - Verzamelen en opstellen van de nodige stukken voor het toepassen van de fiscale wetgeving. - Gebruiken van de gepaste (digitale) formulieren en documenten. - Hanteren van de fiscale procedures. - Fiscale consequenties van handelingen toelichten. - Alternatieven zoeken, voorstellen en toelichten. 3 Bedrijfsbeleid 3.1 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid - Advies formuleren bij managementbeslissingen op korte en lange termijn. - Opstellen, motiveren en opvolgen van budgetten. - Advies formuleren voor het optimaliseren van de financiële gezondheid van een onderneming. - Noties hebben van contractrecht en overeenkomsten in het algemeen. - Een onderneming begeleiden bij de bedrijfsvoering. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 7

9 3 Opleidingsprogramma eerste opleidingsfase Semester 1 Code Opleidingsonderdelen Studiepunten CO T/B ZW Studietijd BAF-2201.E0-j1 Frans BAF-2102.E0-j1 Engels BAF-4544.E0-s1 Burgerlijk recht BAF-4303.E0-j1 Economie BAF-4004.E0-j1 Algemene boekhouding BAF-2505.E0-j1 Communicatieve vaardigheden BAF-3406.E0-s1 ICT BAF-4307.E0-s1 Geld en krediet BAF-4108.S2-s1 Kennismaking met het bedrijfsleven 4 BAF-4108.O1-s1 - Bedrijfsorganisatie - thema's [3] BAF-9808.O2-s1 - Bedrijfsbezoeken en seminaries [1] Totaal semester Semester 2 Code Opleidingsonderdelen Studiepunten CO T/B ZW Studietijd BAF-2201.E0-j1 Frans BAF-2102.E0-j1 Engels BAF-4545.E0-s2 Handelsrecht BAF-4303.E0-j1 Economie BAF-4004.E0-j1 Algemene boekhouding BAF-2505.E0-j1 Communicatieve vaardigheden BAF-3409.E0-s2 ICT BAF-9810.E0-s2 Project accountancy: bedrijfsbezoeken en seminaries BAF-3711.E0-s2 Financiële berekeningstechnieken BAF-4012.S2-s2 Inleiding fiscaliteit 4 BAF-4012.O1-s2 - Personenbelasting [2] BAF-4012.O2-s2 - BTW [2] Totaal semester Algemeen totaal semester Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

10 4 Opleidingsonderdelen eerste opleidingsfase 4.1 Frans Engels Burgerlijk recht Economie Algemene boekhouding Communicatieve vaardigheden ICT Geld en krediet Kennismaking met het bedrijfsleven Bedrijfsorganisatie thema s Bedrijfsbezoeken en seminaries Handelsrecht ICT Project Accountancy: bedrijfsbezoeken en seminaries Financiële Berekeningstechnieken Inleiding Fiscaliteit Personenbelasting BTW...47 Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 9

11 4.1 Frans Code BAF-2201.E0-j1 Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1+2 Studiepunten 6 Contacturen 72 (36u + 36u) Titularis Marianne De Graeve Docent(en) Marianne De Graeve Onderwijstaal Frans Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. D O E L E N - We verwachten dat de studenten na het eerste jaar een stevige basis hebben waarop ze verder kunnen bouwen. Daarenboven moeten ze in staat zijn de lopende zaken in een bedriijf te verwoorden in het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Het kunnen schrijven van zakelijke brieven is ook één van de objectieven. Frankrijk wat beter leren kennen, de gewoontes en gebruiken, Franse bedrijven enz., behoort ook tot onze doelstellingen. I N H O U D We leggen een stevige basis van de taal door middel van een intensieve herhaling spraakkunst. Daarnaast worden aan de hand van economisch gerichte teksten economische woordenschat en vakterminologie aangebracht. De communicatieve vaardigheden zijn ook heel belangrijk. Dit gebeurt o.a. door telefoongesprekken, het zich professioneel voorstellen, het fictief bezoeken van bedrijven,... Tenslotte komt de schrijfvaardigheid ook aan bod in de handelscorrespondentie: aanleren schrijven zakelijke brief, fax, . O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege 10 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

12 - Werkcollege - Groepsopdracht (presentatie) - Individuele opdracht(oefeningen spraakkunst, schrijven brieven) - Spelvorm - Onderwijsleergesprek S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Raes M.-A., De Clercq F. (2009). Grammaire Trajet (nouvelle Boek édition).kapellen : Pelckmans. ISBN De Clercq, F., De Graeve M., Raes J.(2010). Exercices Trajet Boek (nouvelle édition) Kapellen : Pelckmans. ISBN Tauzin B.,Dubois A.-L.,Objectif Express 1 (le monde Boek professionnel en français), Hachette. ISBN Losbladig lesmateriaal Toledo Multimediamateriaal Zelfevaluatietoetsen Actuele teksten (syllabus) Toledo Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 50% 50% Leerstof 42,5 % 7,5 % Schriftelijk examen Permanente evaluatie Spraakkunst / correspondentie Teksten woordenschat - dialogen 22,5 % 22,5 % 5 % Schriftelijk examen Mondeling examen Permanente evaluatie Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 11

13 Tweede examenkans of derde examenperiode Spraakkunst / correspondentie Teksten woordenschat - dialogen 50% Schriftelijk examen 50% Mondeling examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie is aanwezigheid in de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is in een les waar permanente evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor die betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. 12 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

14 4.2 Engels Code BAF-2102.E0-j1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1+2 Studiepunten 3+3 Contacturen Titularis Griet Beheydt Docent(en) Griet Beheydt Onderwijstaal Engels Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen D O E L E N - De student kan de aangereikte eenvoudige algemene en beroepsspecifieke grammatica actief gebruiken of toepassen. - De student kan de aangereikte eenvoudige algemene en beroepsspecifieke woordenschat actief gebruiken of toepassen. - De student kan aantonen dat hij eenvoudige algemene zowel als gespecialiseerde zakelijke (gesproken en geschreven) teksten begrijpt. - De student kan een aan het publiek aangepaste eenvoudige geschreven communicatie voeren, zowel in een algemene als een beroepsspecifieke context. - De student kan een aan het publiek aangepaste eenvoudige mondelinge communicatie voeren, zowel in een algemene als een beroepsspecifieke context. I N H O U D Uitspraak- en spreekoefeningen (o.a. telefoneren), alsook rollenspellen, bevorderen de praktische taalbeheersing. De belangrijkste grammaticale componenten van het Engels worden bestudeerd en ingeoefend. In de zakelijke communicatie worden vier vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) geoefend via lessen over business Engels. Verschillende soorten brieven en e- mails komen aan bod met speciale aandacht voor woordgebruik, structuur en stijl. De basiswoordenschat van het business Engels wordt uitgebreid aangebracht en ingeoefend. Algemene woordenschat wordt verworven via begeleide zelfstudie. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 13

15 O N D E R W I J S V O R M - Werkcollege - Individuele opdracht - Groepsopdracht S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Naunton, J. & Tulip, M. (2004). Profile, pre-intermediate Boek x student s book. Oxford: Oxford University Press. Häublein, G. & Jenkins, R. (2005). Thematische woordenschat Boek x Engels. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. De Wispelaere, D., Marchand, F. & Beheydt, G. (2008). Profile Syllabus x Students course (niet-gepubliceerde syllabus). Brugge: KHBO. Beheydt, G. (2008). The sound system of English (nietgepubliceerde Syllabus x syllabus). Brugge: KHBO. Beheydt, G. (2009). English grammar (niet-gepubliceerde Syllabus x syllabus). Brugge: KHBO. Losbladig lesmateriaal Toledo Zelfevaluatietoetsen Toledo Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 50% 50% 40% 10% schriftelijk examen permanente evaluatie 30% 10% 10% schriftelijk examen mondeling examen permanente evaluatie 14 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

16 Tweede examenkans of derde examenperiode 80% schriftelijk examen 20% mondeling examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. Topsportstudenten moeten zelf en op voorhand contact opnemen met de docent als zij tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, gewettigd afwezig zijn. Zoniet krijgen ze een nul voor de betreffende evaluatie. Vereiste voorkennis: kennis van de Engelse taal, niveau einde middelbaar onderwijs. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 15

17 4.3 Burgerlijk recht Code BAF-4544.E0-s1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24 Titularis Renaat Hoop Docent(en) Renaat Hoop Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Beroepsspecifieke competenties 8. Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N - De studenten kunnen omschrijven wat recht is en begrijpen de rol van het recht in onze samenleving. Zij kunnen aangeven welke instellingen betrokken zijn bij de totstandkoming van rechtsregels en bij het handhaven ervan. - De studenten beschikken over een basiskennis m.b.t. de uitgangspunten en principes van het burgerlijk recht die hen toelaat de meest voorkomende (bedrijfs)situaties juridisch te kwalificeren in termen van het verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht en een juridische oplossingsrichting aan te duiden voor eenvoudige casussen. 16 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

18 I N H O U D In een eerste deel wordt besproken wat recht nu juist is, waarom het er is en welke rechtstakken er kunnen worden onderscheiden. De bespreking van onze politieke instellingen maakt duidelijk waar het recht vandaan komt. Vervolgens wordt ingegaan op de werking en piramidale structuur van ons gerechtelijk apparaat. Het volstaat immers niet dat er recht is: men moet er ook op toezien dat de rechtsregels effectief nageleefd worden. In een tweede deel worden de beginselen van het burgerlijk recht toegelicht. Vragen die hier aan de orde komen zijn: Wie is rechtsbekwaam? Wanneer is een overeenkomst geldig? Wat is nu eigenlijk een verbintenis en een rechtshandeling? En wat zijn de juridische gevolgen van overeenkomsten en verbintenissen? O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Losbladig lesmateriaal Toledo Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N / Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 17

19 4.4 Economie Code BAF-4303.E0-j1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1+2 Studiepunten Contacturen 24u + 18u Titularis Natalie Voet Docent(en) Natalie Voet Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering 6. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Beroepsspecifieke competenties 3.1 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N - De student kan de micro- en macro-economische terminologie en de belangrijkste analysetechnieken begrijpen, interpreteren en vergelijken. I N H O U D Dit opleidings slaat een brug tussen de economische theorie en de actualiteit. Op die manier wil het een aantrekkelijk instrument zijn om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economische leven en zijn samenhangen te verwerven. In de eerste jaarhelft gaat het over consumenten met o.m. het indexcijfer der consumptieprijzen, producenten en prijsvorming. Daarna wordt aandacht besteed aan de macro-economische grootheden, waaronder als belangrijkste economisch gegeven het bbp, en de hoogte van het nationaal inkomen met o.m. werkgelegenheid en inflatie. Ook de problematiek van de economische groei en de overheidsfinanciën komen aan bod. Voorbeelden uit de dagelijkse realiteit, grafische verduidelijkingen, een niet-wiskundige benadering, aangepaste vragen, opgaven en jaarlijkse updating kenmerken het geheel. 18 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

20 O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco De Velder, S., De Cnuydt, I. (2010). Economie vandaag. ISBN Boek x Gent: Academia Press. Losbladig lesmateriaal Toledo Zelfstudiepakket Website Aanbevolen Soort bron Acco E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 60% 40% 60% Schriftelijk examen 40% Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N / Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 19

21 4.5 Algemene boekhouding Code BAF-4004.E0-j1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester Studiepunten Contacturen 36 en 36 Titularis Eric Vienne Docent(en) Eric Vienne Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is niet tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering 6. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Beroepsspecifieke competenties 1.1 Toepassen van de boekhoud- en vennootschapswetgeving 1.2. Opstellen en registreren van vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding (verzamelen, archiveren, controleren, afsluiten) 1.4. Rapporteren op basis van de boekhouding (tussentijdse resultaten, jaarrekening) 2.1. Toepassen van de fiscale en parafiscale wetgeving 2.2 Vervullen van fiscale verplichtingen en beheren van fiscale dossiers (verzamelen, consulteren, actuele wetgeving opvolgen, aangiftes invullen) D O E L E N - Na semester 1 kent de student de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden in België. De student kent de principes van de financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen. De student is vertrouwd met de boekhoudkundige registratietechniek van de vereenvoudigde boekhouding. De student kan een aankoopboek, verkoopboek en thesaurieboek bijhouden, het resultaat bepalen en een inventaris opmaken. De student heeft inzicht in de BTW-aangifte en kan die invullen. - Na semester 2 kan de student de relatie leggen tussen een proef- en saldibalans en een externe jaarrekening. De student kent de principes waarop de dubbele boekhouding gebaseerd is en kan deze principes toepassen op de aankoopcyclus, de verkoopcyclus en de financiële verrichtingen. De student kan de boekhoudkundige registraties maken i.v.m. personeel, investeringen en financieringsmethodes. De 20 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

22 student kan zelf de nodige berekeningen maken en de eindejaarsverrichtingen berekenen en boeken. I N H O U D De Belgische boekhoudingwetgeving en de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen worden besproken en geïllustreerd. Via de financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen wordt de vereenvoudigde boekhouding aangeleerd. De BTW-wetgeving wordt beknopt doorgenomen in functie van het invullen van de BTW-aangifte. Daarna komen de courante exploitatiecyclus (aankopen, verkopen en financiële verrichtingen) en de andere elementen van de ondernemingscyclus (personeelscyclus, investeringen en financieringsstromen) vanuit de dubbele boekhouding aan bod. Tussendoor en in het bijzonder na de eindejaarsverrichtingen wordt teruggekoppeld naar de externe jaarrekening. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Werkcollege - Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Losbladig lesmateriaal Toledo De Lembre, E., Everaert, P., Verhoeye J. Handboek Boek x Boekhouden - Enkelvoudig boekhouden. Mortsel: Intersentia. ISBN De Lembre, E., Everaert, P., Verhoeye J. Handboek Boekhouden Dubbel boekhouden: Basisbeginselen. Mortsel: Intersentia. ISBN Boek x Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 5/9 4/9 55,5 % Schriftelijk examen 44,5 % Schriftelijk examen Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 21

23 Tweede examenkans of derde examenperiode 100 % Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N / 22 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

24 4.6 Communicatieve vaardigheden Code BAF-2505.E0-j1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester Studiepunten 4 (2 + 2) Contacturen 48 Titularis Nele Olivier Docent(en) Nele Olivier Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. D O E L E N - De studenten moeten in staat zijn zich zowel mondeling als schriftelijk in behoorlijk Nederlands uit te drukken. Spelling, woordenschat en zinsbouw moeten van een aanvaardbaar niveau zijn en de stijl moet vlot, klantvriendelijk en lezergericht zijn. - De studenten moeten - een degelijk zakelijk bericht kunnen schrijven volgens de BIN-normen; - een telefoongesprek kunnen voeren; - efficiënt kunnen vergaderen, de notulen opnemen en het verslag van de vergadering schrijven; - de opbouw van een rapport kennen en accuraat kunnen verwijzen naar bronnen; - de sollicitatietechnieken beheersen; - een mondelinge presentatie kunnen houden; - een aantal andere topics uit de zakelijke communicatie beheersen. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 23

25 I N H O U D Taalstudie Spellingsoefeningen, stijloefeningen en taalstudie bevorderen de theoretische (en schriftelijke) taalbeheersing. Spreekoefeningen, rollenspel, mondelinge presentatie helpen dan weer de praktische (en mondelinge) taalbeheersing. Zakelijke Communicatie De zakelijke communicatie omvat zowel theorie als praktijk, m.n. korte opdrachten en oefeningen i.v.m. het communicatieschema, opbouw en stijl van een zakelijke tekst (vb. brief, fax en ), telefoongesprekken, vergadertechnieken, verslagen en rapporten opstellen, solliciteren. O N D E R W I J S V O R M - Onderwijsleergesprek - Werkcollege - Individuele opdracht - Groepsopdracht - Spelvorm S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Van Couwelaar, R., Schat, T., Van Stratum, S. (2008). Boek x Communicatie in het bedrijfsleven. Amsterdam: Pearson Education Benelux. ISBN: Moons, A., Bovenhoff, M., Latjes, G. (2008). Basisboek Boek x spelling. Amsterdam: Pearson Education Benelux. ISBN: Beheydt, G. (2008). Communicatieve vaardigheden Syllabus x Taalstudie (niet-gepubliceerde syllabus). Brugge: KHBO. Losbladig lesmateriaal In de les Losbladig lesmateriaal Toledo Laptop (laptopproject) In de les VVKSO (2007). BIN-normen: efficiënte communicatie. LICAP. ISBN Naslagwerk x Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 50% 50% 35% 15% Schriftelijk examen Permanente evalutie 35% 15% schriftelijk examen Permanente evalutie 24 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

26 Tweede examenkans of derde examenperiode 70% Schriftelijk examen 20% Mondeling examen 10% Individuele opdracht B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. Topsportstudenten moeten zelf en op voorhand contact opnemen met de docent als zij tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, gewettigd afwezig zijn. Zoniet krijgen ze een nul voor de betreffende evaluatie. Vereiste voorkennis: niveau einde middelbaar onderwijs. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 25

27 4.7 ICT 1 Code BAF-3406.E0-s1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 30 Titularis Matthieu Calu Docent(en) Matthieu Calu Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering 6. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen Beroepsspecifieke competenties Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N Basisvaardigheden ICT De student kan: - mappen en bestanden beheren - instellingen in het configuratiescherm wijzigen. - screenshots nemen en screencasts maken - documenten comprimeren - gegevens van de ene computer naar de andere transporteren via FTP - One-note gebruiken als digitaal notitieblok MS Word De student kan: - de spelling en grammatica in een document controleren en typefouten automatisch verbeteren - op een efficiënte manier tekst en opmaak zoeken en vervangen - meerbladige teksten professioneel opmaken volgens de BIN-normen - gebruik maken van stijlen om een document te automatiseren - tabellen invoegen, opmaken en aanpassen - afbeeldingen invoegen en positioneren - documenten afdrukken 26 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

28 MS Excel De student kan: - geavanceerde selecties maken - op een efficiënte manier gegevens en opmaak zoeken en vervangen - gegevensreeksen maken - de logische functie ALS gebruiken - datum- en tijdfuncties gebruiken - wiskundige en statistische functies gebruiken - gegevens valideren - formules maken (met relatieve, absolute en gemengde adressering) en corrigeren - voorwaardelijke opmaak instellen - de opmaak van het werkblad instellen - gegevens sorteren - werkbladen invoegen, hernoemen, kopiëren en/of verplaatsen en verwijderen - grafieken maken - werkmappen of werkbladen afdrukken I N H O U D Basisvaardigheden ICT: in deze module wordt gezorgd voor de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot het gebruik van de basisfuncties en het besturingssysteem van een computer. De student wordt ook vertrouwd gemaakt met de basishandelingen nodig bij het gebruik van een aantal andere in hun studiegebied relevante programma s (Jing, Filezilla, PDFCreator, OneNote). Word: In deze module worden de basisfuncties behandeld om op een deskundige manier van Word gebruik te maken en teksten, brieven, documenten correct op te maken. Excel: In deze module worden de basishandelingen en enkele geavanceerde mogelijkheden van Excel aangeleerd die verband houden met het ontwikkelen, opmaken en gebruiken van een spreadsheet. O N D E R W I J S V O R M - Werkcollege S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Devriendt, D. (2008). Word 2007 Basis1. Oostkamp: WWW Boek x Soft GCV. ISBN Van den Broeck, E. & Cuypers,E. MS Excel Antwerpen: Boek x De Boeck. ISBN Losbladig lesmateriaal Toledo Software Vakmateriaal Laptop (KHBO-laptopproject) In de les VVKSO (2007). BIN-normen: efficiënte communicatie. LICAP. ISBN Naslagwerk x Aanbevolen Soort bron Acco / / / Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 27

29 E V A L U A T I E Eerste examenkans Eerste examenperiode Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100 % 0 % Basisvaardigheden ICT 20 % Word 40 % Excel 40 % Individuele opdracht Examen aan computer Examen aan computer Tweede examenkans of derde examenperiode Basisvaardigheden ICT 20 % Examen aan computer Word 40 % Examen aan computer Excel 40 % Examen aan computer B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Er worden testen georganiseerd voor het bekomen van vrijstellingen bij specifieke modules van dit OLOD. Zie hiervoor de Bijzondere bepalingen examen ICT1 academiejaar Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

30 4.8 Geld en krediet Code BAF-4307.E0-s1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 4 Contacturen 24 Titularis Natalie Voet Docent(en) Natalie Voet Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties: 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering 6. Kwaliteitsvol handelen om door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Beroepsspecifieke competenties: 3.1 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N - Doel van de cursus is de student een overzicht te bieden van de verschillende beleggingen en financieringsbronnen die door banken en andere instellingen aangeboden worden. - De student moet in staat zijn een beleggingsvoorstel kritisch te beoordelen en een keuze te maken tussen verschillende kredietmogelijkheden. I N H O U D In de cursus worden de verschillende krediet- en beleggingsvormen besproken. We denken o.m. aan kaskrediet, financiering, investeringskrediet, hypothecair krediet, leasing enerzijds en spaarrekening, kasbon, verzekeringsbon, staatsbon, obligaties, aandelen en beleggingsfondsen anderzijds. Ook de verschillende financieringsmogelijkheden via het Participatiefonds en PMV-KMO komen aan bod. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Werkcollege Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 29

31 S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Voet, N. (2010). Geld en Krediet. Brugge:KHBO (syllabus) boek x Losbladig lesmateriaal Toledo Zelfevaluatietoetsen Toledo Laptop Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N / 30 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

32 4.9 Kennismaking met het bedrijfsleven Code BAF-4108.S2.s1 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 4 Titularis Natalie Voet Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Niet mogelijk Bedrijfsorganisatie thema s Code BAF s1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 10 x 3 uur Titularis Matthieu Calu Docent(en) Matthieu Calu Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 1. Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering 2. Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en daarbij streven naar levenslang leren 3. Handelen vanuit ethische en deontologische principes 4. Handelen vanuit duurzaamheidprincipes en diversiteit 5. Samenwerken als lid van een team en van de organisatie 6. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken 10. Leidinggevende taken opnemen Beroepsspecifieke competenties Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N - De student verkrijgt een overzicht van en een inzicht in de voornaamste bedrijfsorganisatorische thema s - De student kan belangrijke actuele tendensen en dilemma s waarmee bedrijven te maken hebben situeren. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 31

33 I N H O U D We staan stil bij de basiskenmerken van een bedrijfsorganisatie en de relatie van het bedrijf met zijn omgeving. Enkele grondleggers van de wetenschappelijke organisatieleer komen aan bod. Hierna gaan we dieper in op de verschillende organisatiestructuren en - processen. Er wordt aandacht besteed aan bedrijfscultuur en leiding geven in een bedrijf. Ook integrale kwaliteitszorg wordt grondig besproken. Tot slot komen nog enkele speciale thema s aan bod. Bij dit alles wordt gerefereerd aan de actualiteit. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Onderwijsleergesprek - Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Calu, M. (2009). Bedrijfsorganisatie thema s. Brugge: Syllabus x KHBO, Departement HW&B Losbladig lesmateriaal Toledo Slides Toledo Calu, M. (2010). Ethisch en Duurzaam ondernemen. Website Geraadpleegd op 10 mei, 2010, van op Laptop (KHBO-laptopproject) In de les Aanbevolen Soort bron Acco / / / E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% Schriftelijk examen 32 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

34 Tweede examenkans of derde examenperiode Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N / Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 33

35 4.9.2 Bedrijfsbezoeken en seminaries Code BAF-9808.O2-s1 Semester 1 Studiepunten 1 Contacturen 24 (gespreid over 5 halve dagen) Titularis Natalie Voet Docent(en) Natalie Voet Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S Algemene competenties: 6. Kwaliteitsvol handelen om door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken 9. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. Beroepsspecifieke competenties: 3.1 Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N - Teneinde van bij de start een realistisch kijk op het bedrijfsleven te krijgen, worden een aantal topics van 'bedrijfsorganisatie'' gelinkt aan seminaries. Deze seminaires worden gegeven door mensen uit de praktijk. I N H O U D Gedurende het eerst semester, worden 5 seminaries georganiseerd. Tijdens deze seminaries worden topics uit 'bedrijfsorganisatie' toegelicht door mensen uit het bedrijfsleven. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege: seminarie met gastspreker - Groepsopdracht - Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L Verplicht Soort bron Acco Losbladig lesmateriaal Toledo Laptop Aanbevolen Soort bron Acco / / / 34 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

36 E V A L U A T I E Eerste examenkans Eerste examenperiode Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% Evaluatiemethode 45% Groeps opdracht 45% Individuele Opdracht 10% Permanente Evaluatie Tweede examenkans of derde examenperiode Individuele opdracht B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Er worden geen onwettige afwezigheden getolereerd. Sancties: eerste onwettige afwezigheid: min 2 punten (op 20) tweede onwettige afwezigheid: min 5 punten (op 20) derde onwettige afwezigheid: min 10 punten (op 20) vierde onwettige afwezigheid: weigering om aan het (her) examen deel te nemen en nul voor het opleidings. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. Deadline voor het indienen van de opdrachten is de eerste dag van de januari-zittijd. Sanctie bij niet of te laat indienen is nul voor het. Opleidingsgids Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 35

37 4.10 Handelsrecht Code BAF-4545.E0-s2 Opleiding Bachelor in het Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit Opleidingsfase 1 Semester 2 Studiepunten 3 Contacturen 18u Titularis Martine Knops Docent(en) Martine Knops Onderwijstaal Nederlands Niveau Inleidend Type Verplicht opleidings Volgtijdelijkheid Er is voor dit opleidings geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Tolerantie Dit opleidings is tolereerbaar. Examencontract Mogelijk C O M P E T E N T I E S Algemene competenties 1. Opbouw van een kwaliteitsvolle redenering. Beroepsspecifieke competenties 3. Ondersteunen van het bedrijfsbeleid D O E L E N - De student verwerft inzicht in de structuur en de opbouw van de toepasselijke wetgeving. - De student kan de behandelde leerstof plaatsen in de juiste wetgeving. - De student kan de artikelen besproken tijdens de hoorcolleges, opzoeken en dit aan de hand van een eenvoudige en gerichte vraagstelling. - Na het bestuderen van de leerstof, kan de student een gericht antwoord formuleren op een eenvoudig casus. I N H O U D De bronnen van het handelsrecht, daden van koophandel en de situering van de rechtbank van koophandel, vormen de te behandelen items gedurende de eerste lesuren. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verplichtingen die elke handelaar dient te respecteren bij zijn vestiging. Het ondernemingsloket en de KBO worden grondig besproken. De bespreking van de vennootschapswetgeving met klemtoon op een vergelijkende studie tussen de meest voorkomende vennootschapsvormen, omvat een belangrijk deel van de leerstof. Aansluitend hierbij wordt aandacht besteed aan de wetgeving inzake de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden en de faillisse-mentenwetgeving. Betalingsachterstand en rechtsplegingsvergoeding worden ook belicht. Figuren zoals een commissiecontract, franchising,een makelaarsovereenkomst, komen zijdelings aanbod. 36 Katholieke Hogeschool Brugge Oostende

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat 10 B-8200

Nadere informatie

Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren

Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Algemene competenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Accountancy-Fiscaliteit Fase: 1 NIEUWE CODES Frans 1+2 4 48 53 101 B3G001 B5G311 Engels 1+2 4 48 53 101 B3G004 B5G312 Inleiding Recht 1+2 6 42 110 152 B3G007 B5G316 Economie 1+2 5 42 85 127 B3G022 B5G317

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400003811 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 52,00 Economie vandaag 2015 9789038224909

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Bedrijfsvertaler-tolk Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1

ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1 Academiejaar 2011-2012 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Fase 1 Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit 1 e opleidingsfase Inleiding tot

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen, Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 5.0 2 (OA) Filosoferen

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Academiejaar 2008-2009 Programmagids Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Maatschappelijke vorming 4.0 1+2 Deeltijds (OA) Filosofie 0.0 2 Deeltijds

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Rekenprogramma 1 code module C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

1.1 Nederlands. Toerisme en recreatiemanagement Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24. Docent(en) Onderwijstaal Nederlands

1.1 Nederlands. Toerisme en recreatiemanagement Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24. Docent(en) Onderwijstaal Nederlands 1.1 Nederlands TRM-2301.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 21.schriftelijk

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Logistiek beheer opleidingsonderdeel ICT 2 (Rekenblad) code module C1 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica-toepassingssoftware modulenaam Rekenblad 1 code module 6858 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Office Management sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10 B-8200

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel communicatie ondernemingsmanagement Code: Cluster: A2 Academiejaar: 2013-2014 Aantal studiepunten: Studietijd: 4u/week lestijd Deliberatie:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid code module B3 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT * Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN. Fase 1

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN. Fase 1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Bank- en financiewezen

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

Aanbevolen: kennis van of in hetzelfde semester met de modules A1(toegepaste wiskunde 1) en A6 (basis theoretische mechanica)

Aanbevolen: kennis van of in hetzelfde semester met de modules A1(toegepaste wiskunde 1) en A6 (basis theoretische mechanica) Opleiding Elektromechanica Code B1 Mechanica/Sterkteleer Academiejaar 2015-2016 Semester: - 1 dag- en avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a.

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE A3 STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Organisatie en ondernemen Opleidingsonderdeel ICT 1 code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO 5 orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Observeren en rapporteren Code: 11515 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling: Mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Deskundige Communicatie B1 B2 B3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten.

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten. Opleiding Elektromechanica Code Da2 PLC Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht ECTS-fiche - Handels- en economisch recht Afstudeerrichting: Graduaat rechtspraktijk Code: D1 Aantal lestijden: 80 1. Beknopte omschrijving: Het handelsverkeer is zonder twijfel een erg belangrijk onderdeel

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn vo Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Technieken van marktonderzoek Toegepaste statistiek code module A13B Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 40 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie