Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3"

Transcriptie

1 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18 * Toepassing/Begeleiding:18 * Toepassing/Begeleiding:18 * Zelfstandig werk:47 * Zelfstandig werk:46 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is; (A2) het eigen functioneren kritisch te evalueren en eventueel bij te sturen. Op basis van deze reflectie streeft hij ook naar een verdere ontwikkeling van de eigen competenties; (A4) in een multidisciplinair en/of multicultureel team een eigen constructieve inbreng te hebben en respect te hebben voor de inbreng van de anderen; (A5) in meerdere talen mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren; (A8) initiatief te nemen en de impact daarvan kunnen inschatten; (B.1.4.) informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; (B.3.2) aan internen, helder en concreet kunnen adviseren in meerdere talen. Onderwijstaal Frans Doelstellingen We verwachten dat de studenten na het eerste jaar een stevige basis hebben waarop ze verder kunnen bouwen. Daarenboven moeten ze in staat zijn de lopende zaken in een bedriijf te verwoorden in het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Het kunnen schrijven van zakelijke brieven is ook één van de objectieven. Frankrijk wat beter leren kennen, de gewoontes en gebruiken, Franse bedrijven enz., behoort ook tot onze doelstellingen. Inhoud We leggen een stevige basis van de taal door middel van een intensieve herhaling spraakkunst. Daarnaast worden aan de hand van economisch gerichte teksten economische woordenschat en vakterminologie aangebracht. De communicatieve vaardigheden zijn ook heel belangrijk. Dit gebeurt o.a. door telefoongesprekken, het zich professioneel voorstellen, het fictief bezoeken van bedrijven,... Tenslotte komt de schrijfvaardigheid ook aan bod in de handelscorrespondentie: aanleren schrijven zakelijke brief, fax, . Onderwijswerkvorm Hoorcollege.- Werkcollege.- Groepsopdracht (presentatie).- Individuele opdracht(oefeningen spraakkunst).- Spelvorm.- Onderwijsleergesprek

2 Begincompetenties Niveau eind middelbaar onderwijs Instapbegeleiding nihil Studiemateriaal Boek Syllabus Losbladig lesmateriaal Multimedia materiaal - Raes, M.-A., De Clercq F., Leroy J.-L. (2007). Grammaire Trajet (11 e druk).kapellen : Pelckmans. - De Clercq, F., De Graeve M., Raes J., Van Hemelryck F., Verfaillie M. (2008). e Exercices Trajet (3 druk). Kapellen : Pelckmans. - Mitchell, M. (2003). Pour parler affaires. Antwerpen : Intertaal. EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 85 % Permanente evaluatie Éénmaal per maand 15% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 45% Mondeling examen 45% Permanente evaluatie 10% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 50% Mondeling examen 50% Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie is aanwezigheid in de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is in een les waar permanente evaluatiie plaatsvindt, krijgt een nul voor die betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels.

3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Griet Beheydt OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Engels Code: BAF-2102.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten:3 * College: 14 * College: 14 * Toepassing/Begeleiding: 22 * Toepassing/Begeleiding: 22 * Zelfstandig werk: 46 * Zelfstandig werk: 47 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is A.5. in meerdere talen (i.c. Engels) mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren. Als coördinator toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.4.1. zowel zelfstandig als in team een opdracht kan plannen en organiseren. Onderwijstaal Engels Doelstellingen De studenten moeten in staat zijn zich zowel mondeling als schriftelijk behoorlijk en verstaanbaar uit te drukken. Spelling, woordgebruik en zinsbouw moeten van een aanvaardbaar niveau zijn. De studenten moeten een basiswoordenschat (zowel algemeen Engels als business Engels) verwerven, een degelijke zakelijke brief schrijven, vlot een telefoongesprek voeren. Ze moeten vlot kunnen converseren in een aantal zakelijke contexten. Inhoud Uitspraak- en spreekoefeningen (o.a. telefoneren), alsook rollenspellen, bevorderen de praktische taalbeheersing. De belangrijkste grammaticale componenten van het Engels worden bestudeerd en ingeoefend. In de zakelijke communicatie worden vier vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) geoefend via lessen over business Engels. Verschillende soorten brieven, s en faxen komen aan bod met speciale aandacht voor woordgebruik, structuur en stijl. Zelfstudie gebeurt voornamelijk via woordenschatlijsten of via Toledo. Onderwijswerkvorm werkcollege Begincompetenties kennis van het Engels, niveau einde middelbaar onderwijs. Instapbegeleiding nihil

4 Studiemateriaal boek, syllabus, losbladig lesmateriaal (Toledo), cd-rom Naunton, J. & Tulip, M. (2004). Profile, pre-intermediate student s book. Oxford: Oxford University Pres. (met bijhorende cd-rom) Häublein, G. & Jenkins, R. (2005). Thematische woordenschat Engels. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. De Wispelaere, D., Marchand, F. & Beheydt, G. (2008). Profile Students course. Brugge: KHBO. (losbladige cursus) Beheydt, G. (2008). The sound system of English. Brugge: KHBO. (losbladige cursus) Beheydt, G. (2008). English grammar. Brugge: KHBO. (Toledo) EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 80% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 20% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 65% Mondeling examen 20% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 15% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 70% Mondeling examen 30%

5 Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. Topsportstudenten moeten zelf en op voorhand contact opnemen met de docent als zij tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, afwezig zijn. Zoniet krijgen ze een nul voor de betreffende evaluatie.

6 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1REP DOCENT(EN): Renaat Hoop OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Inleiding recht Code: REP-4503.S2-j1 ONDERWIJSLEERACTIVITEIT (OLA):Burgerlijk recht Code: REP-4503.O1-s1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester Studiepunten: * College: 22 * College: * Toepassing/Begeleiding: 2 * Zelfstandig werk: 58 * Toepassing/Begeleiding: Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is A.1. zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.2.1. verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren. Als adviseur toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.3.1. een advies kan formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen De studenten hebben inzicht in wat recht is en in de werking van ons rechtsstelsel. Tevens beschikken zij over een basiskennis m.b.t. het burgerlijk recht die hen toelaat de meest voorkomende (bedrijfs)situaties juridisch te kwalificeren en een juridische oplossingsrichting aan te duiden voor eenvoudige casussen. Zij weten daarbij de relevante wetgeving te achterhalen en te hanteren. Inhoud In een eerste deel wordt besproken wat recht nu juist is, waar het vandaan komt en welke onderverdelingen er kunnen worden gemaakt. Ook wordt ingegaan op de werking en piramidale structuur van ons gerechtelijk apparaat. In een tweede deel worden de beginselen van het burgerlijk recht toegelicht. Vragen die hier aan de orde komen zijn: Wie is rechtsbekwaam? Wanneer is een overeenkomst geldig? En wat is nu eigenlijk een verbintenis? Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal overeenkomsten en op de belangrijkste verbintenissen. De studenten worden ook ingeleid in het personen- en familierecht en het erfrecht.

7 Onderwijswerkvorm Hoorcollege Begincompetenties Nihil Instapbegeleiding Nihil Studiemateriaal Boek (Roodhooft, J., (2008). Praktisch burgerlijk recht (12 e druk). Antwerpen: De Boeck. Naslagwerk (codex burgerlijk recht) Losbladig lesmateriaal (Toledo). EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100% 2de examenperiode (semester 2 - juni) 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100% Bijzondere bepalingen Nihil.

8 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Bernard De Klerck OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Economie Code: BAF-4303.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 2 * College: 19 * College: 14 * Toepassing/Begeleiding: 5 * Toepassing/Begeleiding: 4 * Zelfstandig werk: 59 * Zelfstandig werk: 37 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is (A.1.) zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. (A.2.) het eigen functioneren kritisch te evalueren en eventueel bij te sturen. Op basis van deze reflectie streeft hij ook naar een verdere (levenslange) ontwikkeling van de eigen competenties. (A.3.) ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in concrete beroepssituaties te onderkennen en hierbij een beredeneerd standpunt innemen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.1.1.) kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; (B.1.2.) deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen; Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.2.1.) verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren; (B.2.2.) beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; (B.2.3.) het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. Als adviseur toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.3.1.) een advies kan formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie; (B.3.3.) bij het opvolgen van een advies, tijdig knelpunten, noden, behoeften en nieuwe ontwikkelingen kan signaleren aan de belanghebbende partijen. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen De student vertrouwd maken met de micro- en macro-economische terminologie en met de belangrijkste analysetechnieken. Via zelftoetsen met on line feedback ( wordt de zelfwerkzaamheid van de student gestimuleerd. Inhoud Het opleidingsonderdeel economie slaat een brug tussen de economische theorie en de

9 actualiteit. Op die manier wil het een aantrekkelijk instrument zijn om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhangen te verwerven. In de eerste jaarhelft gaat het over het consumentengedrag met o.m. het indexcijfer der consumptieprijzen, het producentengedrag en de prijsvorming. Daarna wordt aandacht besteed aan de macro-economische grootheden, waaronder als belangrijkste economisch gegeven het bruto binnenlands product, en de hoogte van het nationaal inkomen met o.m. de werkgelegenheid en inflatie. Ook o.m. de problematiek van de economische groei en de overheidsfinanciën komen aan bod. Voorbeelden uit de dagelijkse realiteit, grafische verduidelijkingen, een niet-wiskundige benadering, aangepaste vragen en opgaven en jaarlijkse updating kenmerken het geheel. Onderwijswerkvorm hoorcollege werkcollege individuele opdracht Begincompetenties nihil Instapbegeleiding nihil Studiemateriaal Boek De Velder, S., De Cnuydt, I (2008). Economie vandaag. Gent: Academia Press. Syllabus De Klerck, B. (2008). Economie Documentatie BAF 1REP. Brugge: KHBO. Losbladig lesmateriaal (toledo) Multimedia materiaal EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 100% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100% Bijzondere bepalingen

10 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Eric Vienne OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Algemene boekhouding Code: BAF-4004.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 5 Semester 2 Studiepunten: 4 * College: 25 * College: 22 * Toepassing/Begeleiding: 11 * Toepassing/Begeleiding: 14 * Zelfstandig werk: 101 * Zelfstandig werk: 74 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is: - A.1. zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij: - B.1.1 kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; - B.1.2 deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen; - B.1.3. formulieren kan opstellen en/of invullen en dossiers samenstellen, beheren en opvolgen; - B.1.5. hiervoor de gepaste ICT- tools kan gebruiken. Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij: - B.2.1. verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren; - B.2.2. beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; - B.2.3. het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. Onderwijstaal Doelstellingen Nederlands Na semester 1 kent de student de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden in België en de principes van de financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen. De student is vertrouwd met de boekhoudkundige registratietechniek van de vereenvoudigde boekhouding. De student kan een aankoopboek, verkoopboek en thesaurieboek bijhouden, het resultaat bepalen en een inventaris opmaken. De student heeft inzicht in de BTW-aangifte en kan die invullen. Na semester 2 kan de student de relatie leggen tussen een proef- en saldibalans en een externe jaarrekening. De student kent de principes waarop de dubbele boekhouding gebaseerd is en kan deze principes toepassen op de aankoopcyclus, de verkoopcyclus en de financiële verrichtingen. De student kan de boekhoudkundige registraties maken i.v.m. personeel, investeringen en financieringsmethodes. De student kan zelf de nodige berekeningen maken en de eindejaarsverrichtingen berekenen en boeken.

11 Inhoud De Belgische boekhoudingwetgeving en de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen worden besproken en geïllustreerd. Via de financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen wordt de vereenvoudigde boekhouding aangeleerd. De BTW-wetgeving wordt beknopt doorgenomen in functie van het invullen van de BTW-aangifte. Daarna komen de courante exploitatiecyclus (aankopen, verkopen en financiële verrichtingen) en de andere elementen van de ondernemingscyclus (personeelscyclus, investeringen en financieringsstromen) vanuit de dubbele boekhouding aan bod. Tussendoor en in het bijzonder na de eindejaarsverrichtingen wordt teruggekoppeld naar de externe jaarrekening. Onderwijswerkvorm Hoorcollege Werkcollege Individuele opdracht Begincompetenties Nihil Instapbegeleiding Vakantiecursus boekhouden Studiemateriaal Boek Losbladig lesmateriaal (Toledo) De Lembre, E. Handboek Boekhouden (Boek 1: De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden in België en internationaal Boek 2: De financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen Boek 3: Beginselen van de boekhoudtechniek). Deurne: Wolters Plantyn EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100 % 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 100 % 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100 % Bijzondere bepalingen

12 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Sofie Verstraete OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Communicatieve Vaardigheden Code: BAF-2505.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 2 Semester 2 Studiepunten: 2 * College: 18 * College: 12 * Toepassing/Begeleiding: 6 * Toepassing/Begeleiding: 12 * Zelfstandig werk: 31 * Zelfstandig werk: 31 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is A.5. in meerdere talen (i.c. Nederlands) mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren; A.7. zich gemakkelijk in te leven in de anderen en zo klantgericht kan denken en handelen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.1.4 informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen (i.c. Nederlands). Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.2.2. beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren. Als coördinator toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.4.1. zowel zelfstandig als in team een opdracht kan plannen en organiseren. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen De studenten moeten in staat zijn zich zowel mondeling als schriftelijk in behoorlijk Nederlands uit te drukken. Spelling, woordenschat en zinsbouw moeten van een aanvaardbaar niveau zijn en de stijl moet vlot, klantvriendelijk en lezergericht zijn. De studenten moeten - weten hoe het zakelijke communicatieproces verloopt; - een degelijk zakelijk bericht kunnen schrijven volgens de BIN-normen; - een telefoongesprek kunnen voeren; - efficiënt kunnen vergaderen, de notulen opnemen en het verslag van de vergadering schrijven; - de opbouw van een rapport kennen en accuraat kunnen verwijzen naar bronnen; - de sollicitatietechnieken beheersen; - een mondelinge presentatie kunnen houden. Inhoud Taalstudie Spellingsoefeningen, stijloefeningen en taalstudie bevorderen de theoretische (en schriftelijke) taalbeheersing. Spreekoefeningen, rollenspel, mondelinge presentatie helpen dan weer de praktische (en mondelinge) taalbeheersing. Zakelijke Communicatie De zakelijke communicatie omvat zowel theorie als praktijk, m.n. korte opdrachten en oefeningen i.v.m. het communicatieschema, opbouw en stijl van zakelijke teksten (vb. brief, e- mail, persmap, brochures, website ), telefoongesprekken, vergadertechnieken, verslagen en rapporten opstellen, solliciteren.

13 Onderwijswerkvorm werkcollege onderwijsleergesprek individuele opdrachten groepswerk spelvorm hoorcollege Begincompetenties vlotte beheersing van het Nederlands, niveau eind middelbaar onderwijs Instapbegeleiding nihil Studiemateriaal losbladig lesmateriaal (Toledo) EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 70% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 30% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 70% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 30% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 70% Mondeling examen 20% Individuele opdracht 10%

14 Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels.

15 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Matthieu Calu OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): ICT 1 Code: BAF-3406.E0-s1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester Studiepunten: * College: 15 * College: * Toepassing/Begeleiding: 15 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk: 53 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties B.1.4 Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; B.1.5 hiervoor de gepaste ICT-tools kan gebruiken. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Verbeteren van de basiskennis van de informatietechnologie (IT) en een hoger niveau van basisvaardigheid nastreven in het gebruik van de personal computer en algemeen gangbare computertoepassingen. Inhoud In de module bestandsbeheer wordt gezorgd voor de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot het gebruik van de basisfuncties en het besturingssysteem van een pc. Daarnaast wordt ook het beheer van bestanden aangeleerd. In de module Word worden eenvoudige handelingen aangeleerd zoals het maken, opmaken en vormgeven van een document. Er worden ook enkele geavanceerde mogelijkheden aangeboden, zoals het maken van standaardtabellen, het gebruik van illustraties en afbeeldingen binnen een document, en het importeren van objecten. In de module Excel worden de basishandelingen en enkele geavanceerde mogelijkheden van een spreadsheetprogramma aangeleerd, die verband houden met het ontwikkelen, opmaken en gebruiken van een spreadsheet. Onderwijswerkvorm Hoorcollege Werkcollege Begincompetenties nihil Instapbegeleiding Moduletesten ICT1 in de 3e lesweek Studiemateriaal Software (Windows XP of Vista; Microsoft Office 2007) Boek: Devriendt, D. (2008). Word 2007 Deel 1 Basis. WWW Soft. Boek: N.N. (2008). MS Excel 2007 Basis NL. Broekhuis Publishing. Losbladig lesmateriaal (Toledo) EVALUATIE

16 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Examen aan de computer 80% Permanente evaluatie Bij iedere module wordt wekelijks een thuisopdracht meegegeven, die in het begin van volgende les persoonlijk (op papier) moet worden ingediend. 20% 2de examenperiode (semester 2 - juni) 3de examenperiode (augustus/september) Examen aan de computer 100% Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. De bijlage bij het KHBO onderwijs- en examenreglement academiejaar is hier van kracht.

17 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Natalie Voet OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Geld en Krediet Code: BAF-4307.E0-s1 Semester 1 Studiepunten: 4 Semester Studiepunten: * College: 14 * College: * Toepassing/Begeleiding: 10 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk: 86 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. (A.1.) De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is een breed gamma aan concrete beroepsspecifieke problemen creatief en flexibel op te lossen. (A.6.) Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren; (B.2.1.) Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; (B.2.2.) Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. (B.2.3.) Als adviseur toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij een advies kan formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie; (B.3.1.) Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Inhoud Onderwijswerkvorm De student verwerft inzicht in de diverse financierings- en beleggingsproducten. In het eerste deel komen de bancaire kredieten aan bod: werking van de zichtrekening en kaskrediet en al zijn varianten, de financiering en het investeringskrediet, leasing, het hypothecair krediet, het consumentenkrediet, documentair krediet en andere betalingsmethoden in internationale handel. In het tweede deel komt een overzicht van de belangrijkste vormen van sparen en beleggen: spaar- en termijnrekening, beleggingen met gewaarborgd rendement, obligaties en aandelen, beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen en beleggen in vastgoed. In een derde deel wordt een overzicht geboden van de financieringmogelijkheden bij de Vlaamse en Belgische overheid. Hoorcollege Werkcollege

18 Begincompetenties Instapbegeleiding Studiemateriaal nihil nihil Syllabus (drukwerk+toledo): Voet, N. (2008). Geld en krediet. Onuitgegeven syllabus. Brugge: KHBO, Departement HW&B. Zelfevaluatietoetsen (Toledo) Losbladig lesmateriaal (Toledo) Laptop EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen 100% Schriftelijk examen Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen 100% Bijzondere bepalingen

19 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Matthieu Calu OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Kennismaking met het bedrijfsleven Code: BAF-4108.S2-s1 ONDERWIJSLEERACTIVITEIT (OLA): Bedrijfsorganisatie thema s Code: BAF-4108.O1-s1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester Studiepunten: * College: 20 * College: * Toepassing/Begeleiding: 10 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk: 52 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is (A.1.) zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen; (A.3.) ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in concrete beroepssituaties te onderkennen en hierbij een beredeneerd standpunt innemen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.1.1.) kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; (B.1.2.) deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen. Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.2.2.) beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; (B.2.3.) het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Het verkrijgen van een overzicht van en een inzicht in de voornaamste bedrijfsorganisatorische thema s met aandacht voor enkele belangrijke actuele tendensen en dilemma s waarmee bedrijfsorganisaties te maken hebben. Inhoud We staan stil bij de basiskenmerken van een bedrijfsorganisatie en de relatie van het bedrijf met zijn omgeving. Enkele grondleggers van de wetenschappelijke organisatieleer komen aan bod. Hierna gaan we dieper in op de verschillende organisatiestructuren en -processen. Er wordt aandacht besteed aan bedrijfscultuur en leiding geven in een bedrijf. Ook integrale kwaliteitszorg wordt grondig besproken. Tot slot komen nog enkele speciale thema s aan bod. Bij dit alles wordt gerefereerd aan de actualiteit. Onderwijswerkvorm Hoorcollege Onderwijsleergesprek

20 Begincompetenties Nihil Instapbegeleiding Nihil Studiemateriaal Syllabus (Toledo): Calu, M. (2008). Bedrijfsorganisatie thema s. Onuitgegeven syllabus. Brugge: KHBO, Departement HW&B. Losbladig lesmateriaal (Toledo) Zelfstudiepakket Multimedia materiaal Laptop EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100% 2de examenperiode (semester 2 - juni) 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100% Bijzondere bepalingen

21 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN):Natalie Voet OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Kennismaking met het bedrijfsleven Code: BAF-4108.S2-s1 ONDERWIJSLEERACTIVITEIT (OLA): Bedrijfsbezoeken en seminaries Code: BAF-9808.O2-s1 Semester 1 Studiepunten: 1 Semester Studiepunten: * College: 20 * College: * Toepassing/Begeleiding:4 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk:4 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is in meerdere talen mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren. (A.5) Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; (B.1.1.) Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; (B.1.4.) Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij hiervoor de gepaste ICT-tools kan gebruiken. (B.1.5.) Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Inhoud Onderwijswerkvorm Begincompetenties Instapbegeleiding Teneinde van bij de start een realistisch kijk op het bedrijfsleven te krijgen, worden een aantal topics van 'bedrijfsorganisatie'' gelinkt aan seminaries. Deze seminaires worden gegeven door mensen uit de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling dat de student een gefundeerde keuze kan maken tussen het afstudeertraject 'Accountancy-Fiscaliteit' en 'Rechtspraktijk'. Gedurende het eerst semester, worden 5 seminaries georganiseerd. Tijdens deze seminaries worden topics uit 'bedrijfsorganisatie' toegelicht door mensen uit het bedrijfsleven. Gebaseerd op de inhoud van deze seminaries, maken de student een groeps- en een individuele paper. Hoorcollege: seminarie met gastspreker Groepsopdracht Individuele opdracht Lessen Bedrijfsorganisatie nihil

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat

Nadere informatie

OVERZICHT FILOSOFISCHE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

OVERZICHT FILOSOFISCHE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN OVERZICHT FILOSOFISCHE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN Bachelor in het bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Religie, zingeving en levensbeschouwing (3BAF) Deontologie van de beroepsbeoefenaar (3BAF)

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat 10 B-8200

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400003811 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 52,00 Economie vandaag 2015 9789038224909

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

1.1 Nederlands. Toerisme en recreatiemanagement Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24. Docent(en) Onderwijstaal Nederlands

1.1 Nederlands. Toerisme en recreatiemanagement Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24. Docent(en) Onderwijstaal Nederlands 1.1 Nederlands TRM-2301.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 21.schriftelijk

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid code module B3 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Organisatie en ondernemen Opleidingsonderdeel ICT 1 code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsrecht code module A4 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht ECTS-fiche - Handels- en economisch recht Afstudeerrichting: Graduaat rechtspraktijk Code: D1 Aantal lestijden: 80 1. Beknopte omschrijving: Het handelsverkeer is zonder twijfel een erg belangrijk onderdeel

Nadere informatie

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5

ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: H5 Categoriaal werk 5 Doelstellingen: Leerinhouden: Begincompetenties: Eindcompetenties: 1. bewust werken in functie van de hulpvrager 2. Continu zijn aandeel

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Office Management sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10 B-8200

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/ TOUROPERATOR modulenaam Zakelijk Nederlands code module A1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten 300 datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsbelasting 2 code module B5 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Eindwerk Biochemie code module CC14 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(vp1oavcomwet)nog

Nadere informatie

dag van de wiskunde 2013

dag van de wiskunde 2013 dag van de wiskunde 2013 kulak, 23 november 2013 financiële algebra voor de derde graad nicole de wilde leraar sint-franciscusinstituut melle Doelstelling Wat niet? Het is niet de bedoeling om een theoretische

Nadere informatie

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012 Modulefiche Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer Datum: 25 januari 2012 Economie (40 lestijden) Begincompetenties Geen voorkennis vereist Eindcompetenties Consumentengedrag Inzicht hebben in het

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Accountancy-Fiscaliteit Fase: 1 NIEUWE CODES Frans 1+2 4 48 53 101 B3G001 B5G311 Engels 1+2 4 48 53 101 B3G004 B5G312 Inleiding Recht 1+2 6 42 110 152 B3G007 B5G316 Economie 1+2 5 42 85 127 B3G022 B5G317

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Marketing modulenaam Bedrijfsbeheer - economie, financieel management en kostprijscalculatie code module A3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis opleidingsonderdeel Werkplekleren 2: de klant code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 6 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 5 datum goedkeuring

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Chemie van de Biotechnologische Bedrijven code module CC8 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Analytische Biochemie code module Cc2 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 40 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Er is voor dit opleidingsonderdeel geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder bepaalde voorwaarden.

Er is voor dit opleidingsonderdeel geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder bepaalde voorwaarden. HOTELORGANISATIE Opleiding Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 4 Contacturen 24 Docent(en) Onderwijstaal Type Volgtijdelijkheid Tolerantie HOM-4401.E0-s1 Hotelmanagement Theo Verkoyen Theo Verkoyen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Kostenbeleid en budgettering code module F1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing Opleidingsonderdeel Verkooptechnieken code module A1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen, Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 5.0 2 (OA) Filosoferen

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in de meertalige communicatie Master Meertalige Communicatie Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Informatieve teksten Nederlands 3 1 + 2 / Instructieve

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica-toepassingssoftware modulenaam Rekenblad 1 code module 6858 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal

Nadere informatie

ECTS-FICHES PBA OFFICE MANAGEMENT. Fase 1

ECTS-FICHES PBA OFFICE MANAGEMENT. Fase 1 ECTS-FICHES PBA OFFICE MANAGEMENT Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Office Management 1e opleidingsfase Nederlands Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal:

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Graduaat Topograaf modulenaam GIS GPS Verwerking gegevens code module MIT 099 Geldig vanaf 01/09/2017 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden

Nadere informatie

Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren

Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Competentieprofiel Algemene competenties Bedrijfsmanagement met gedragsindicatoren Algemene competenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Italiaans Taalvaardigheid Italiaans 1

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR modulenaam Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal code module B1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání Sofie Royeaerd Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1 602 00 Brno CZ sofie.royeaerd@gmail.com ALGEMEEN Doel & inhoud In deze

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie