Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3"

Transcriptie

1 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18 * Toepassing/Begeleiding:18 * Toepassing/Begeleiding:18 * Zelfstandig werk:47 * Zelfstandig werk:46 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is; (A2) het eigen functioneren kritisch te evalueren en eventueel bij te sturen. Op basis van deze reflectie streeft hij ook naar een verdere ontwikkeling van de eigen competenties; (A4) in een multidisciplinair en/of multicultureel team een eigen constructieve inbreng te hebben en respect te hebben voor de inbreng van de anderen; (A5) in meerdere talen mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren; (A8) initiatief te nemen en de impact daarvan kunnen inschatten; (B.1.4.) informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; (B.3.2) aan internen, helder en concreet kunnen adviseren in meerdere talen. Onderwijstaal Frans Doelstellingen We verwachten dat de studenten na het eerste jaar een stevige basis hebben waarop ze verder kunnen bouwen. Daarenboven moeten ze in staat zijn de lopende zaken in een bedriijf te verwoorden in het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Het kunnen schrijven van zakelijke brieven is ook één van de objectieven. Frankrijk wat beter leren kennen, de gewoontes en gebruiken, Franse bedrijven enz., behoort ook tot onze doelstellingen. Inhoud We leggen een stevige basis van de taal door middel van een intensieve herhaling spraakkunst. Daarnaast worden aan de hand van economisch gerichte teksten economische woordenschat en vakterminologie aangebracht. De communicatieve vaardigheden zijn ook heel belangrijk. Dit gebeurt o.a. door telefoongesprekken, het zich professioneel voorstellen, het fictief bezoeken van bedrijven,... Tenslotte komt de schrijfvaardigheid ook aan bod in de handelscorrespondentie: aanleren schrijven zakelijke brief, fax, . Onderwijswerkvorm Hoorcollege.- Werkcollege.- Groepsopdracht (presentatie).- Individuele opdracht(oefeningen spraakkunst).- Spelvorm.- Onderwijsleergesprek

2 Begincompetenties Niveau eind middelbaar onderwijs Instapbegeleiding nihil Studiemateriaal Boek Syllabus Losbladig lesmateriaal Multimedia materiaal - Raes, M.-A., De Clercq F., Leroy J.-L. (2007). Grammaire Trajet (11 e druk).kapellen : Pelckmans. - De Clercq, F., De Graeve M., Raes J., Van Hemelryck F., Verfaillie M. (2008). e Exercices Trajet (3 druk). Kapellen : Pelckmans. - Mitchell, M. (2003). Pour parler affaires. Antwerpen : Intertaal. EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 85 % Permanente evaluatie Éénmaal per maand 15% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 45% Mondeling examen 45% Permanente evaluatie 10% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 50% Mondeling examen 50% Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie is aanwezigheid in de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is in een les waar permanente evaluatiie plaatsvindt, krijgt een nul voor die betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels.

3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Griet Beheydt OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Engels Code: BAF-2102.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten:3 * College: 14 * College: 14 * Toepassing/Begeleiding: 22 * Toepassing/Begeleiding: 22 * Zelfstandig werk: 46 * Zelfstandig werk: 47 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is A.5. in meerdere talen (i.c. Engels) mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren. Als coördinator toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.4.1. zowel zelfstandig als in team een opdracht kan plannen en organiseren. Onderwijstaal Engels Doelstellingen De studenten moeten in staat zijn zich zowel mondeling als schriftelijk behoorlijk en verstaanbaar uit te drukken. Spelling, woordgebruik en zinsbouw moeten van een aanvaardbaar niveau zijn. De studenten moeten een basiswoordenschat (zowel algemeen Engels als business Engels) verwerven, een degelijke zakelijke brief schrijven, vlot een telefoongesprek voeren. Ze moeten vlot kunnen converseren in een aantal zakelijke contexten. Inhoud Uitspraak- en spreekoefeningen (o.a. telefoneren), alsook rollenspellen, bevorderen de praktische taalbeheersing. De belangrijkste grammaticale componenten van het Engels worden bestudeerd en ingeoefend. In de zakelijke communicatie worden vier vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) geoefend via lessen over business Engels. Verschillende soorten brieven, s en faxen komen aan bod met speciale aandacht voor woordgebruik, structuur en stijl. Zelfstudie gebeurt voornamelijk via woordenschatlijsten of via Toledo. Onderwijswerkvorm werkcollege Begincompetenties kennis van het Engels, niveau einde middelbaar onderwijs. Instapbegeleiding nihil

4 Studiemateriaal boek, syllabus, losbladig lesmateriaal (Toledo), cd-rom Naunton, J. & Tulip, M. (2004). Profile, pre-intermediate student s book. Oxford: Oxford University Pres. (met bijhorende cd-rom) Häublein, G. & Jenkins, R. (2005). Thematische woordenschat Engels. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. De Wispelaere, D., Marchand, F. & Beheydt, G. (2008). Profile Students course. Brugge: KHBO. (losbladige cursus) Beheydt, G. (2008). The sound system of English. Brugge: KHBO. (losbladige cursus) Beheydt, G. (2008). English grammar. Brugge: KHBO. (Toledo) EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 80% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 20% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 65% Mondeling examen 20% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 15% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 70% Mondeling examen 30%

5 Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. Topsportstudenten moeten zelf en op voorhand contact opnemen met de docent als zij tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, afwezig zijn. Zoniet krijgen ze een nul voor de betreffende evaluatie.

6 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1REP DOCENT(EN): Renaat Hoop OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Inleiding recht Code: REP-4503.S2-j1 ONDERWIJSLEERACTIVITEIT (OLA):Burgerlijk recht Code: REP-4503.O1-s1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester Studiepunten: * College: 22 * College: * Toepassing/Begeleiding: 2 * Zelfstandig werk: 58 * Toepassing/Begeleiding: Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is A.1. zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.2.1. verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren. Als adviseur toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.3.1. een advies kan formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen De studenten hebben inzicht in wat recht is en in de werking van ons rechtsstelsel. Tevens beschikken zij over een basiskennis m.b.t. het burgerlijk recht die hen toelaat de meest voorkomende (bedrijfs)situaties juridisch te kwalificeren en een juridische oplossingsrichting aan te duiden voor eenvoudige casussen. Zij weten daarbij de relevante wetgeving te achterhalen en te hanteren. Inhoud In een eerste deel wordt besproken wat recht nu juist is, waar het vandaan komt en welke onderverdelingen er kunnen worden gemaakt. Ook wordt ingegaan op de werking en piramidale structuur van ons gerechtelijk apparaat. In een tweede deel worden de beginselen van het burgerlijk recht toegelicht. Vragen die hier aan de orde komen zijn: Wie is rechtsbekwaam? Wanneer is een overeenkomst geldig? En wat is nu eigenlijk een verbintenis? Vervolgens wordt dieper ingegaan op een aantal overeenkomsten en op de belangrijkste verbintenissen. De studenten worden ook ingeleid in het personen- en familierecht en het erfrecht.

7 Onderwijswerkvorm Hoorcollege Begincompetenties Nihil Instapbegeleiding Nihil Studiemateriaal Boek (Roodhooft, J., (2008). Praktisch burgerlijk recht (12 e druk). Antwerpen: De Boeck. Naslagwerk (codex burgerlijk recht) Losbladig lesmateriaal (Toledo). EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100% 2de examenperiode (semester 2 - juni) 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100% Bijzondere bepalingen Nihil.

8 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Bernard De Klerck OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Economie Code: BAF-4303.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 2 * College: 19 * College: 14 * Toepassing/Begeleiding: 5 * Toepassing/Begeleiding: 4 * Zelfstandig werk: 59 * Zelfstandig werk: 37 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is (A.1.) zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. (A.2.) het eigen functioneren kritisch te evalueren en eventueel bij te sturen. Op basis van deze reflectie streeft hij ook naar een verdere (levenslange) ontwikkeling van de eigen competenties. (A.3.) ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in concrete beroepssituaties te onderkennen en hierbij een beredeneerd standpunt innemen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.1.1.) kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; (B.1.2.) deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen; Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.2.1.) verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren; (B.2.2.) beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; (B.2.3.) het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. Als adviseur toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.3.1.) een advies kan formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie; (B.3.3.) bij het opvolgen van een advies, tijdig knelpunten, noden, behoeften en nieuwe ontwikkelingen kan signaleren aan de belanghebbende partijen. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen De student vertrouwd maken met de micro- en macro-economische terminologie en met de belangrijkste analysetechnieken. Via zelftoetsen met on line feedback (www.webstudenten.be) wordt de zelfwerkzaamheid van de student gestimuleerd. Inhoud Het opleidingsonderdeel economie slaat een brug tussen de economische theorie en de

9 actualiteit. Op die manier wil het een aantrekkelijk instrument zijn om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhangen te verwerven. In de eerste jaarhelft gaat het over het consumentengedrag met o.m. het indexcijfer der consumptieprijzen, het producentengedrag en de prijsvorming. Daarna wordt aandacht besteed aan de macro-economische grootheden, waaronder als belangrijkste economisch gegeven het bruto binnenlands product, en de hoogte van het nationaal inkomen met o.m. de werkgelegenheid en inflatie. Ook o.m. de problematiek van de economische groei en de overheidsfinanciën komen aan bod. Voorbeelden uit de dagelijkse realiteit, grafische verduidelijkingen, een niet-wiskundige benadering, aangepaste vragen en opgaven en jaarlijkse updating kenmerken het geheel. Onderwijswerkvorm hoorcollege werkcollege individuele opdracht Begincompetenties nihil Instapbegeleiding nihil Studiemateriaal Boek De Velder, S., De Cnuydt, I (2008). Economie vandaag. Gent: Academia Press. Syllabus De Klerck, B. (2008). Economie Documentatie BAF 1REP. Brugge: KHBO. Losbladig lesmateriaal (toledo) Multimedia materiaal EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 100% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100% Bijzondere bepalingen

10 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Eric Vienne OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Algemene boekhouding Code: BAF-4004.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 5 Semester 2 Studiepunten: 4 * College: 25 * College: 22 * Toepassing/Begeleiding: 11 * Toepassing/Begeleiding: 14 * Zelfstandig werk: 101 * Zelfstandig werk: 74 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is: - A.1. zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij: - B.1.1 kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; - B.1.2 deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen; - B.1.3. formulieren kan opstellen en/of invullen en dossiers samenstellen, beheren en opvolgen; - B.1.5. hiervoor de gepaste ICT- tools kan gebruiken. Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij: - B.2.1. verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren; - B.2.2. beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; - B.2.3. het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. Onderwijstaal Doelstellingen Nederlands Na semester 1 kent de student de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden in België en de principes van de financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen. De student is vertrouwd met de boekhoudkundige registratietechniek van de vereenvoudigde boekhouding. De student kan een aankoopboek, verkoopboek en thesaurieboek bijhouden, het resultaat bepalen en een inventaris opmaken. De student heeft inzicht in de BTW-aangifte en kan die invullen. Na semester 2 kan de student de relatie leggen tussen een proef- en saldibalans en een externe jaarrekening. De student kent de principes waarop de dubbele boekhouding gebaseerd is en kan deze principes toepassen op de aankoopcyclus, de verkoopcyclus en de financiële verrichtingen. De student kan de boekhoudkundige registraties maken i.v.m. personeel, investeringen en financieringsmethodes. De student kan zelf de nodige berekeningen maken en de eindejaarsverrichtingen berekenen en boeken.

11 Inhoud De Belgische boekhoudingwetgeving en de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen worden besproken en geïllustreerd. Via de financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen wordt de vereenvoudigde boekhouding aangeleerd. De BTW-wetgeving wordt beknopt doorgenomen in functie van het invullen van de BTW-aangifte. Daarna komen de courante exploitatiecyclus (aankopen, verkopen en financiële verrichtingen) en de andere elementen van de ondernemingscyclus (personeelscyclus, investeringen en financieringsstromen) vanuit de dubbele boekhouding aan bod. Tussendoor en in het bijzonder na de eindejaarsverrichtingen wordt teruggekoppeld naar de externe jaarrekening. Onderwijswerkvorm Hoorcollege Werkcollege Individuele opdracht Begincompetenties Nihil Instapbegeleiding Vakantiecursus boekhouden Studiemateriaal Boek Losbladig lesmateriaal (Toledo) De Lembre, E. Handboek Boekhouden (Boek 1: De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden in België en internationaal Boek 2: De financiële rapportering van de kleine ondernemingen en de kleine verenigingen Boek 3: Beginselen van de boekhoudtechniek). Deurne: Wolters Plantyn EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100 % 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 100 % 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100 % Bijzondere bepalingen

12 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Sofie Verstraete OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Communicatieve Vaardigheden Code: BAF-2505.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 2 Semester 2 Studiepunten: 2 * College: 18 * College: 12 * Toepassing/Begeleiding: 6 * Toepassing/Begeleiding: 12 * Zelfstandig werk: 31 * Zelfstandig werk: 31 Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is A.5. in meerdere talen (i.c. Nederlands) mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren; A.7. zich gemakkelijk in te leven in de anderen en zo klantgericht kan denken en handelen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.1.4 informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen (i.c. Nederlands). Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.2.2. beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren. Als coördinator toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij B.4.1. zowel zelfstandig als in team een opdracht kan plannen en organiseren. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen De studenten moeten in staat zijn zich zowel mondeling als schriftelijk in behoorlijk Nederlands uit te drukken. Spelling, woordenschat en zinsbouw moeten van een aanvaardbaar niveau zijn en de stijl moet vlot, klantvriendelijk en lezergericht zijn. De studenten moeten - weten hoe het zakelijke communicatieproces verloopt; - een degelijk zakelijk bericht kunnen schrijven volgens de BIN-normen; - een telefoongesprek kunnen voeren; - efficiënt kunnen vergaderen, de notulen opnemen en het verslag van de vergadering schrijven; - de opbouw van een rapport kennen en accuraat kunnen verwijzen naar bronnen; - de sollicitatietechnieken beheersen; - een mondelinge presentatie kunnen houden. Inhoud Taalstudie Spellingsoefeningen, stijloefeningen en taalstudie bevorderen de theoretische (en schriftelijke) taalbeheersing. Spreekoefeningen, rollenspel, mondelinge presentatie helpen dan weer de praktische (en mondelinge) taalbeheersing. Zakelijke Communicatie De zakelijke communicatie omvat zowel theorie als praktijk, m.n. korte opdrachten en oefeningen i.v.m. het communicatieschema, opbouw en stijl van zakelijke teksten (vb. brief, e- mail, persmap, brochures, website ), telefoongesprekken, vergadertechnieken, verslagen en rapporten opstellen, solliciteren.

13 Onderwijswerkvorm werkcollege onderwijsleergesprek individuele opdrachten groepswerk spelvorm hoorcollege Begincompetenties vlotte beheersing van het Nederlands, niveau eind middelbaar onderwijs Instapbegeleiding nihil Studiemateriaal losbladig lesmateriaal (Toledo) EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 70% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 30% 2de examenperiode (semester 2 - juni) Schriftelijk examen 70% Permanente evaluatie evaluatie van thuis of tijdens de les voorbereide/gemaakte opdrachten op regelmatige tijdstippen gedurende het semester 30% 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 70% Mondeling examen 20% Individuele opdracht 10%

14 Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels.

15 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Matthieu Calu OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): ICT 1 Code: BAF-3406.E0-s1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester Studiepunten: * College: 15 * College: * Toepassing/Begeleiding: 15 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk: 53 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties B.1.4 Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; B.1.5 hiervoor de gepaste ICT-tools kan gebruiken. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Verbeteren van de basiskennis van de informatietechnologie (IT) en een hoger niveau van basisvaardigheid nastreven in het gebruik van de personal computer en algemeen gangbare computertoepassingen. Inhoud In de module bestandsbeheer wordt gezorgd voor de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot het gebruik van de basisfuncties en het besturingssysteem van een pc. Daarnaast wordt ook het beheer van bestanden aangeleerd. In de module Word worden eenvoudige handelingen aangeleerd zoals het maken, opmaken en vormgeven van een document. Er worden ook enkele geavanceerde mogelijkheden aangeboden, zoals het maken van standaardtabellen, het gebruik van illustraties en afbeeldingen binnen een document, en het importeren van objecten. In de module Excel worden de basishandelingen en enkele geavanceerde mogelijkheden van een spreadsheetprogramma aangeleerd, die verband houden met het ontwikkelen, opmaken en gebruiken van een spreadsheet. Onderwijswerkvorm Hoorcollege Werkcollege Begincompetenties nihil Instapbegeleiding Moduletesten ICT1 in de 3e lesweek Studiemateriaal Software (Windows XP of Vista; Microsoft Office 2007) Boek: Devriendt, D. (2008). Word 2007 Deel 1 Basis. WWW Soft. Boek: N.N. (2008). MS Excel 2007 Basis NL. Broekhuis Publishing. Losbladig lesmateriaal (Toledo) EVALUATIE

16 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Examen aan de computer 80% Permanente evaluatie Bij iedere module wordt wekelijks een thuisopdracht meegegeven, die in het begin van volgende les persoonlijk (op papier) moet worden ingediend. 20% 2de examenperiode (semester 2 - juni) 3de examenperiode (augustus/september) Examen aan de computer 100% Bijzondere bepalingen Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform aan de departementale regels. De bijlage bij het KHBO onderwijs- en examenreglement academiejaar is hier van kracht.

17 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Natalie Voet OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Geld en Krediet Code: BAF-4307.E0-s1 Semester 1 Studiepunten: 4 Semester Studiepunten: * College: 14 * College: * Toepassing/Begeleiding: 10 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk: 86 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. (A.1.) De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is een breed gamma aan concrete beroepsspecifieke problemen creatief en flexibel op te lossen. (A.6.) Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij verschillende aspecten van een te analyseren situatie kan identificeren; (B.2.1.) Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; (B.2.2.) Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. (B.2.3.) Als adviseur toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij een advies kan formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie; (B.3.1.) Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Inhoud Onderwijswerkvorm De student verwerft inzicht in de diverse financierings- en beleggingsproducten. In het eerste deel komen de bancaire kredieten aan bod: werking van de zichtrekening en kaskrediet en al zijn varianten, de financiering en het investeringskrediet, leasing, het hypothecair krediet, het consumentenkrediet, documentair krediet en andere betalingsmethoden in internationale handel. In het tweede deel komt een overzicht van de belangrijkste vormen van sparen en beleggen: spaar- en termijnrekening, beleggingen met gewaarborgd rendement, obligaties en aandelen, beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen en beleggen in vastgoed. In een derde deel wordt een overzicht geboden van de financieringmogelijkheden bij de Vlaamse en Belgische overheid. Hoorcollege Werkcollege

18 Begincompetenties Instapbegeleiding Studiemateriaal nihil nihil Syllabus (drukwerk+toledo): Voet, N. (2008). Geld en krediet. Onuitgegeven syllabus. Brugge: KHBO, Departement HW&B. Zelfevaluatietoetsen (Toledo) Losbladig lesmateriaal (Toledo) Laptop EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen 100% Schriftelijk examen Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen 100% Bijzondere bepalingen

19 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1BAF DOCENT(EN): Matthieu Calu OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Kennismaking met het bedrijfsleven Code: BAF-4108.S2-s1 ONDERWIJSLEERACTIVITEIT (OLA): Bedrijfsorganisatie thema s Code: BAF-4108.O1-s1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester Studiepunten: * College: 20 * College: * Toepassing/Begeleiding: 10 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk: 52 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is (A.1.) zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen; (A.3.) ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in concrete beroepssituaties te onderkennen en hierbij een beredeneerd standpunt innemen. Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.1.1.) kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; (B.1.2.) deze gegevens efficiënt kan verzamelen vanuit betrouwbare en relevante bronnen. Als analist toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij (B.2.2.) beroepsgebonden informatie en relevante gegevens kritisch kan analyseren en interpreteren; (B.2.3.) het resultaat van zijn analyse in kaart kan brengen en motiveren. Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Het verkrijgen van een overzicht van en een inzicht in de voornaamste bedrijfsorganisatorische thema s met aandacht voor enkele belangrijke actuele tendensen en dilemma s waarmee bedrijfsorganisaties te maken hebben. Inhoud We staan stil bij de basiskenmerken van een bedrijfsorganisatie en de relatie van het bedrijf met zijn omgeving. Enkele grondleggers van de wetenschappelijke organisatieleer komen aan bod. Hierna gaan we dieper in op de verschillende organisatiestructuren en -processen. Er wordt aandacht besteed aan bedrijfscultuur en leiding geven in een bedrijf. Ook integrale kwaliteitszorg wordt grondig besproken. Tot slot komen nog enkele speciale thema s aan bod. Bij dit alles wordt gerefereerd aan de actualiteit. Onderwijswerkvorm Hoorcollege Onderwijsleergesprek

20 Begincompetenties Nihil Instapbegeleiding Nihil Studiemateriaal Syllabus (Toledo): Calu, M. (2008). Bedrijfsorganisatie thema s. Onuitgegeven syllabus. Brugge: KHBO, Departement HW&B. Losbladig lesmateriaal (Toledo) Zelfstudiepakket Multimedia materiaal Laptop EVALUATIE 1ste examenperiode (semester 1 - januari) Schriftelijk examen 100% 2de examenperiode (semester 2 - juni) 3de examenperiode (augustus/september) Schriftelijk examen 100% Bijzondere bepalingen

21 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN):Natalie Voet OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Kennismaking met het bedrijfsleven Code: BAF-4108.S2-s1 ONDERWIJSLEERACTIVITEIT (OLA): Bedrijfsbezoeken en seminaries Code: BAF-9808.O2-s1 Semester 1 Studiepunten: 1 Semester Studiepunten: * College: 20 * College: * Toepassing/Begeleiding:4 * Toepassing/Begeleiding: * Zelfstandig werk:4 * Zelfstandig werk: Eindcompetenties De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van de verschillende beroepsrollen doordat hij in staat is in meerdere talen mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen te kunnen communiceren. (A.5) Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij kan beoordelen welke informatie essentieel is in de bedrijfseconomische context; (B.1.1.) Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij informatie kan presenteren en rapporteren in meerdere talen; (B.1.4.) Als informatiebeheerder toont de beginnende beroepsbeoefenaar aan dat hij/zij hiervoor de gepaste ICT-tools kan gebruiken. (B.1.5.) Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Inhoud Onderwijswerkvorm Begincompetenties Instapbegeleiding Teneinde van bij de start een realistisch kijk op het bedrijfsleven te krijgen, worden een aantal topics van 'bedrijfsorganisatie'' gelinkt aan seminaries. Deze seminaires worden gegeven door mensen uit de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling dat de student een gefundeerde keuze kan maken tussen het afstudeertraject 'Accountancy-Fiscaliteit' en 'Rechtspraktijk'. Gedurende het eerst semester, worden 5 seminaries georganiseerd. Tijdens deze seminaries worden topics uit 'bedrijfsorganisatie' toegelicht door mensen uit het bedrijfsleven. Gebaseerd op de inhoud van deze seminaries, maken de student een groeps- en een individuele paper. Hoorcollege: seminarie met gastspreker Groepsopdracht Individuele opdracht Lessen Bedrijfsorganisatie nihil

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S GRADUAAT BOEKHOUDEN 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be Kroonmolenstraat

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie