Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar Semester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester"

Transcriptie

1 Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs 28 Bijkomende startvoorwaarden De student is geslaagd voor module A3 Frans 1.

2 Doelstellingen De student kan de verworven competenties uit de voorgaande module vlot toepassen in werksituaties en kan zich vlot en accuraat mondeling én schriftelijk uitdrukken in het zakelijk Frans (niveau B1 threshold van het Europese referentiekader). Eindcompetenties en attitudes De student kan (in het Frans): - doelmatig, ordelijk, nauwkeurig, punctueel en projectmatig werken en dit ook tijdens zelfstandige opdrachten, - problemen/taken inzien, analyseren en oplossingen communiceren, - in groep samenwerken aan een project en eventuele conflictsituaties hanteren, - de hoofdgedachte volgen van authentieke reportages en krantenartikelen over het bedrijfsleven, - reageren op een forumbericht over het bedrijfsleven en zelf een mening uiten op een forum over een gelezen krantenartikel, - een schema en een synthese opstellen van gelezen krantenartikelen, - efficiënt en voorkomend communiceren (zowel schriftelijk als mondeling), - een film, boek, CD of website beoordelen, - een voorpagina van een bedrijfskrantje creëren, - een vergadering leiden, deelnemen aan een vergadering en een vergadering notuleren, - op een vlotte manier deelnemen aan de organisatie van een beurs, tentoonstelling, congres of seminarie, - een bedrijfsmemo schrijven, - een zakelijke brief schrijven, - een product en zijn gebruik presenteren, - vakspecifieke woordenschat en correcte grammaticale structuren hanteren bij o.a. bovenvermelde mondelinge en schriftelijke activiteiten. Lesinhouden Online herhalingsopdrachten (Frans A3) worden beschikbaar gesteld tijdens het 1 ste semester. Deze opdrachten kunnen individueel uitgevoerd worden. Aan de hand van een digitale test aan het begin van het 2 de semester beoordelen de studenten of ze de leerstof beheersen. De module bouwt verder op de A3 module. De klemtoon wordt in deze module echter gespreid over mondelinge én schriftelijke vaardigheden in vakspecifieke context.

3 I. (begrijpend) luister- en leesvaardigheid Gaandeweg wordt het niveau van deze (passieve) competenties opgedreven naar B2 (ERK) door gebruik te maken van o.a. authentieke Franstalige videofragmenten en krantenartikelen die tijdens werkcolleges en afstandsmomenten (portfolio) verwerkt worden (met als bron o.a. kranten, magazines, interviews, reportages in bedrijfseconomische context). II. Schrijfvaardigheid: de zakelijke bedrijfsdocumenten In deze leerpaden of hoorcollege zullen een aantal zakelijke bedrijfsdocumenten worden geanalyseerd. Elk afstandsdossier gaat gepaard met een schriftelijke opdracht (het reproduceren van een bedrijfsdocument) waarvan de score meetelt voor de permanente evaluatie. Op het examen wordt eveneens gevraagd één van de geziene correspondentievormen te (re)produceren. Dossiers: De bedrijfsmemo (zelfstudie) Notuleren (zelfstudie) De zakelijke brief (hoorcollege) III. Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nieuw in deze module zijn de taakgerichte mondelinge opdrachten in vakspecifieke context. Aan de hand van een nieuw handboek (Comme Convenu) wordt de lexicale kennis verdiept. Elk thema gaat gepaard met mondelinge en/of schriftelijke (groeps)opdrachten waarvan een aantal ook geëvalueerd worden (permanente evaluatie). Thema s: (behandeld tijdens de module Frans 2) (1) Communiquer de façon efficace et courtoise (2) Exprimer son appréciation: films, livres, CD et sites web. (3.1) Faits divers et actualité (4) Mener une réunion de travail: rendez-vous et réunions

4 (5.1) Foires, salons, congrès et séminaires (6) Présenter un produit et ses utilisations IV. Ondersteunende kennis: grammatica en woordenschat (in beperktere mate) Het aanbrengen van deze onderdelen verschilt niet veel van de A3 module. De inhoud van het luik grammaire wordt uitgebreid. De studenten trainen in het herkennen en vermijden van de typische fouten in de zinsbouw gemaakt door Nederlandstalige sprekers aan de hand van het studie- en oefenboek. Werkvormen Contactlessen (ca. 65%): - Hoorcollege, klasdiscussie, vaardigheidsoefeningen, - Simulatie/rollenspel en werkplekleren - Studentenpresentatie Afstandslessen (ca. 35%) - Begeleide zelfstudie (10% of 8 lestijden) o De bedrijfsmemo: schrijfvaardigheid (4 lestijden) o De filmrecensie: schrijfvaardigheid (2 lestijden) o De notulen: luister- en schrijfvaardigheid (2 lestijden) - Portfolio: lees- en schrijfvaardigheid (15% of 12 lestijden) - Groepswerk & werkplekleren (10% of 8 lestijden)

5 Aanwezigheid 70% aanwezigheid of gerechtvaardigde afwezigheid (Let op: het niet maken van een afstandstaak geldt ook als een niet gerechtvaardigde afwezigheid). Bij deelexamens geldt dezelfde regel als bij examens: enkel een gerechtvaardigde afwezigheid geeft recht op een inhaalkans. Evaluatie Eerste examenkans: - Permanente evaluatie (20%): 3 schriftelijke afstandstaken worden geëvalueerd op basis van de eindopdracht (mits alle deelopdrachten werden uitgewerkt). - Permanente evaluatie (10%): deelname aan een groepsopdracht (combinatie van werkplekleren en afstandsonderwijs). - Permanente evaluatie (10%): deelname een groepsopdracht na individuele voorbereiding (combinatie werkplekleren en rollenspel) - Permanente evaluatie (10%): een portfolio opstellen van krantenartikelen inclusief verwerkingsopdrachten. - Deelexamen (5%): 3 tussentijdse proeven over Vous Dites (typische lexicale fouten gemaakt door Nederlandstalige sprekers). - Deelexamen (10%): Luister- en leesproef over vakspecifiek onderwerp - Eindexamen (10%): mondelinge proef (presenteren van een product en zijn gebruik) - Eindexamen (25%): schriftelijke proef (bestudeerde grammaticahoofdstukken, vakspecifieke woordenschat behandeld tijdens de colleges en schrijfvaardigheid) Inhaalexamen: wie gewettigd afwezig was voor een of meer examenmomenten, legt het inhaalexamen af tijdens de feedback les. Tweedekansexamen: - Enkel deel- en het eindexamens kunnen opnieuw afgelegd worden. - De cijfers van de permanente evaluatie worden meegenomen naar de tweede zittijd. - Vrijstelling (en cijferoverdracht) mogelijk voor de geslaagde deel- en eindexamenonderdelen.

6 Leermateriaal - Verplicht: (Korting te verkrijgen bij de docent!) Comme convenu! Cours de communication française, Uitgeverij Acco (ISBN ) Vous Dites Répertoire, uitgeverij Acco (ISBN ) Reeds aangekocht! (Frans1) Vous Dites Exercices, uitgeverij Acco (ISBN ) Reeds aangekocht! (Frans1) Grammaticasyllabus met oefeningen - Ander: Zie module A3 (Frans 1) Le Vif l Express (magazine) Extra kosten Handboeken: met korting te verkrijgen bij de docent of te bestellen via Acco website (ca. 34,50 of 76 indien de 3 handboeken aangekocht moeten worden) Grammaticasyllabus: mogelijkheid tot aankopen bij de docent (ook digitaal beschikbaar via Smartschool)

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis Opleiding Elektromechanica Code + officiële benaming van de module Da3 PLC2 Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten.

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten. Opleiding Elektromechanica Code Da2 PLC Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 03.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2014-2015 Facultair

Nadere informatie

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting MARKETING Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Voortgezet Onderwijs sectie LERARENOPLEIDING 2010/2011 ICLON Afdeling Voortgezet Onderwijs Willem

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Inhoud FRANS... 2 BSO3 INLEIDING FRANS A1... 2 BSO Frans 2... 3 BSO Frans 3... 4 BSO Frans 4... 5 ENGELS... 6 BSO 3 Engels 1... 6 BSO 3, Engels B

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie