Opleidingsgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 2009-2010"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10 B-8200 Sint-Michiels

2 1.1 Nederlands TRM-2301.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 21.schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands 22. de voornaamste communicatietechnieken beheersen 23. de voornaamste communicatievormen beheersen 35. beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken D O E L E N - de studenten beheersen (opnieuw) de regels van werkwoordsvormen, meervoudsvormen, spelling, grammatica, zinsbouw... en verwerven inzicht in de Nederlandse taal - de studenten kunnen een tekst kritisch lezen, analyseren en structureren. - de studenten kunnen een een eenvoudige zakelijke brief schrijven - de studenten verwerven een rijkere woordenschat - de studenten kunnen een zakelijk telefoongesprek voeren - de studenten kunnen toeristische teksten/tijdschriften kritisch vergelijken en hebben een kijk op reisliteratuur I N H O U D De cursus bevat een herhaling van spelling en taalstudie met oefeningen. Ook de kennis van de woordenschat wordt uitgebreid via oefeningen (grotendeels zelfstudie). De studenten leren een tekst te analyseren, te structureren en te vergelijken met andere teksten. Ze worden ook voorbereid op het schrijven van eigen teksten. De studenten maken kennis (via vergelijking en opdrachten) met toeristische tijdschriften en reisliteratuur. O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - werkcollege - individuele opdracht

3 S T U D I E M A T E R I A A L Syllabus: Muylaert, M., (2009): Nederlands. Brugge: KHBO, Departement HW&B E V A L U A T I E Eerste examenkans Eerste examenperiode Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% Nederlands Individuele opdracht Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Nederlands 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

4 1.1 Frans TRM-2202.EO-j1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1-2 Studiepunten 3-3 Contacturen 2u x 9w 1ux 12w - 3u x 9w Titularis Joëlle Raes Docent(en) Joëlle Raes Onderwijstaal Frans C O M P E T E N T I E S 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. 35. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken: in het Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. D O E L E N Een stevig basis leggen voor de professionele activiteiten in de toeristische sector door middel van de opfrissing van de grammaticale kennis, de training van de communicatieve vaardigheden en attitudes en het aanlerenvan de vaktechnische woordenschat. Exploratie van het toerisme (cultuur en mentaliteit) in eigen land, in Frankrijk en in de overzeese gebieden. I N H O U D Aan de hand van vakkundig studiemateriaal wordt er gewerkt aan het bijbrengen van woordenschat (meer bepaald vakterminologie) een aan de herhaling van essentiële grammaticale items. Alle teksten, artikels, documenten staan in het teken van het toerisme en komen rechtstreeks uit de sector. In het talenpracticum worden de mondelinge vaardigheden getraind. Via rollenspel enen communicatieoefeningen word de juiste techniek aangebracht om correct te fungeren in een van de praktische domeinen uit de sector. De studenten krijgen de kans om een reportage over een stad of een streek uit te werken en voor te brengen, evenals een informatiebrochure samen te stellen. Tijdens het eerste semester ligt hetaccent op het toerisme in eigen land, in het tweede semester komen vooral Frankrijk en andere Franstalige trekpleisters aan bod.

5 O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Individuele begeleiding - Spelvorm - Projectmatig werk - Groepsopdracht - Individuele opdracht - Werkcollege - Bezoek - Onderwijsleergesprek S T U D I E M A T E R I A A L - Losbladig lesmateriaal - Handboek: Raes, M.-A., De Clercq, (2009). Grammaire Trajet - Kapellen, Pelckmans. Raes, J, De Graeve, M, De Clercq. F., (2004), exercices Trajet 2 - Kapellen, Pelckmans - Audiomateriaal - Aanvullende oefeningen (via Toledo) - Bijlagen, artikelen uit tijdschriften en/of dagbladen (via Toledo) E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode Frans (dossiers/ grammatica) Frans Communicatie 50% 50% 85% Schriftelijk 15% Permanente evaluatie Frans (dossiers/ grammatica) Frans (dossiers/ communicatie) Frans Communi- Catie 60% Schriftelijk 28% Mondeling 12% Permanente Evaluatie

6 Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Frans (dossiers/ grammatica) Frans (dossiers/ communicatie) 60% Schriftelijk 40% Mondeling B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

7 1.1 Engels TRM-2103.EO-j1 Toerisme en Recreatiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten 3 (in 1 ste semester) en 2 (in 2 de semester) Contacturen 30 (in 1 ste semester) en 18 (in 2 de semester) Titularis Frank Marchand Docent(en) Onderwijstaal Engels C O M P E T E N T I E S 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. D O E L E N - correcte toepassing van de belangrijkste regels van de Engelse spraakkunst (spelling, woordvorming, woordkeuze en zinsbouw) -uitbreiding van de woordenschat, in het bijzonder de vakwoordenschat van de toeristische industrie -bijbrengen van een goede uitspraak - inoefenen van vaardigheden voor mondelinge communicatie - leren schrijven van eenvoudige brieven (aanvraag van informatie en het antwoord erop) I N H O U D - spraakkunst: de tijden worden uitvoerig uitgewerkt en het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het bijwoord en de voornaamwoorden worden systematisch behandeld. - studie van teksten en beeldmateriaal die met toerisme verband houden: voornamelijk over tewerkstelling in de toeristische sector, transportmiddelen en wintertoerisme. - allerlei oefeningen (schrijf-, spreek-, luister- en leesoefeningen) in verband met diverse situaties in een reisbureau, bij een touroperator of een toeristische dienst: informatie inwinnen/geven, boekingen maken, iemand de weg wijzen, boodschappen noteren en doorgeven, enz.

8 O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - werkcollege - spelvorm (rollenspel) S T U D I E M A T E R I A A L - Syllabus Marchand, F. (2008). Engels. English for Tourism. Brugge, KHBO. Marchand, F. (2008). Engels. Grammar. Brugge, KHBO. - losbladig lesmateriaal (Toledo) - multimedia materiaal E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% Engels 67 Engels 16.5 Engels 16.5 Schriftelijk examen Permanent evaluatie Individuele opdracht Engels 50 Engels 37.5 Engels 12.5 Schriftelijk examen Mondeling examen Permanente evaluatie Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Engels 60 Schriftelijk examen Engels 40 Mondeling examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform de departementale regels.

9 1.1 Duits TRM-2004.EO-J1 Toerisme en recratiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten Contacturen semester 1: 30, semester 2: 27 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Duits C O M P E T E N T I E S 21. schriftelijk en mondeling communiceren in het Duits 22. de voornaamste communicatietechnieken beheersen 23. de voornaamste communicatievormen beheersen D O E L E N - Studenten verkrijgen een correcte uitspraak van het Duits. - Studenten kunnen eenvoudige dialogen voeren en een korte presentatie geven - Studenten maken zich algemene basiswoordenschat (via zelfstudie) en specifieke woordenschat i.v.m. toerisme eigen en kunnen die woordenschat juist aanwenden - Studenten verwerven kennis van de basisgrammatica van het Duits en kunnen die toepassen bij het spreken en schrijven - Studenten begrijpen korte of eenvoudige teksten en kunnen zelf een eenvoudige tekst schrijven in een toeristische context. I N H O U D De basisgrammatica wordt uiteengezet (tijden, naamvallen, pronomen, adjectieven, bijwoorden en substantieven) en er worden veel oefeningen op gemaakt. In de colleges komt de algemene en toeristische woordenschat aan bod, er worden teksten gelezen uit brochures, reiscatalogi, kranten, tijdschriften enz. en er worden oefeningen gemaakt. De studenten maken ook uitspraakoefeningen en voeren korte dialogen. O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - werkcollege - individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L - boeken:

10 Vanacker, M.,Timperman, T. (2002). Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen. Kapellen, Pelckmans. Vanacker,M., Timperman,T.(2002). Duitse spraakkunstoefeningen. Kapellen, Pelckmans. Thematische woordenschat: Duits (2002). Intertaal. - syllabi: Muylaert, M.,( ) Deutsch. Texte 1. Brugge: KHBO, Departement HW&B Muylaert, M.,( ) Deutsch. Sprechübungen 1. Brugge: KHBO, Departement HW&B Muylaert, M., ( ) Deutsch. Grammatik: Theorie und Übungen. Brugge: KHBO, Departement HW&B - multimedia materiaal EVALUATIE Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 50 % 50 % procentu ele Duits 10 Permanente evaluatie Duits Schriftelijk Individuele opdracht Mondeling examen Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Duits 25 Mondeling examen 75 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak gemaakt is conform aan de departementale regels.

11 1.1 Spaans TRM-2405.E0-j1 Toerisme en Recreatiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten Contacturen 30 en 27 respectievelijk Titularis Guillermo Sanz Docent(en) Guillermo Sanz Onderwijstaal Spaans en Nederlands C O M P E T E N T I E S 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. De afgestudeerde is in staat tot vlotte en doelgerichte communicatie in zijn specifieke beroepsomgeving hetzij op vlak van externe communicatie (klanten, leveranciers, ), hetzij op vlak van interne communicatie (medewerkers, ) in de aangeleerde talen. De afgestudeerde beheerst het toeristisch-recreatief vakjargon in de aangeleerde talen en kan dat aanwenden zowel naar de leek toe als bij een professioneel contact. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. De afgestudeerde beheerst diverse gesprekstechnieken, waaronder alleszins het informeren en verkopen. De afgestudeerde beheerst de techniek om een telefoon aan te nemen en af te handelen op een professionele wijze. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. De afgestudeerde kan eenvoudig redactioneel werk verrichten, zowel commercieel en /of wervend als objectief. De afgestudeerde kan rapporteren, presenteren en corresponderen. D O E L E N -Spreektaal beheersen, bv: zich voorstellen, steden en dorpen beschrijven, de weg beschrijven, dingen vergelijken, voorkeur uitdrukken, telefoneren, afspraken maken, voorstellen doen -Teksten kunnen schrijven -Spaanse cultuur, bv: Spaanse eetgewoonten, volksfeesten in Spanje en in Latijns-Amerika I N H O U D -Uitspraak en Spelling -Lidwoord + Zelfstandig Naamwoord -Bijvoeglijk Naamwoord + Trappen -Bijwoord -Telwoord -Voornaamwoorden -Werkwoorden (regelmatige en onregelmatige): -tegenwoordige tijd -voltooid tegenwoordige tijd

12 O N D E R W I J S V O R M Hoorcollege Werkcollege Spelvorm S T U D I E M A T E R I A A L Lievens, Wouters en Sanz (2008). Sin Duda. Mechelen. Plantijn. Losbladig lesmateriaal Toledo E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% Spaans 100 % Schriftelijk examen Spaans 100 % Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Spaans 100 % Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

13 1.1 ICT1 BAF-3406.E0-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 3u x 10 wk Titularis Maaike Vandekerckhove Docent(en) Maaike Vandekerckhove Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 16. De meest gangbare software uit de toeristische sector gebruiken. 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. D O E L E N Verbeteren van de basiskennis van de informatietechnologie (IT) en een hoger niveau van basisvaardigheid nastreven in het gebruik van de computer en algemeen gangbare computertoepassingen. I N H O U D BESTANDSBEHEER In deze module wordt gezorgd voor de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot het gebruik van de basisfuncties en het besturingssysteem van een computer. De studenten kunnen onder andere overweg met het comprimeren van data, het aanmaken en lezen van pdf-documenten. Daarnaast wordt ook het beheer van bestanden aangeleerd. MS WORD Met behulp van een tekstverwerkingsprogramma worden eenvoudige handelingen aangeleerd zoals het maken, opmaken en vormgeven van een document. Er worden ook enkele geavanceerde mogelijkheden aangeboden, zoals het maken van standaardtabellen, het gebruik van illustraties en afbeeldingen binnen een document, en het importeren van objecten. MS EXCEL In deze module worden de basishandelingen en enkele geavanceerde mogelijkheden van een spreadsheetprogramma aangeleerd, die verband houden met het ontwikkelen, opmaken en gebruiken van een spreadsheet.

14 O N D E R W I J S V O R M Hoorcollege Werkcollege Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L Laptop Multimedia materiaal Software (Windows XP/Vista; Microsoft Office 2007) Losbladig lesmateriaal (Toledo) Boeken: Devriendt, D. (2008). Word 2007 Basis1. Oostkamp: WWW Soft GCV. MS Excel 2007 (2008) Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers, De Boeck E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100% 0% onder deel MS Word 45 MS Excel 45 Bestandsbeheer en varia 10 Examen aan computer Examen aan computer Permanente evaluatie (opdracht) Tweede examenkans of derde examenperiode 100% MS Word 50 Examen aan computer MS Excel 50 Examen aan computer B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Er worden testen georganiseerd voor het bekomen van vrijstellingen bij specifieke modules van dit OLOD. Zie hiervoor de Bijzondere bepalingen examen ICT1 academiejaar in bijlage.

15 1.1 Bedrijfsmanagement TRM-4107.S2-j1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Titularis Maaike Vandekerckhove Economie TRM-4307.O1-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 3u x 12wk Titularis Maaike Vandekerckhove Docent(en) Maaike Vandekerckhove Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 35. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken: in het Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. 53. Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. 56. Een bijdrage leveren tot de kwaliteit van relaties met alle stakeholders van zijn beroepsomgeving doordat hij zich gemakkelijk kan inleven in de anderen en van daaruit klantgericht kan denken en handelen. Goed inschatten welke informatie aan wie doorgegeven kan worden D O E L E N De student vertrouwd maken met de micro- en macro-economische terminologie en met de belangrijkste analysemethodes. Daarnaast dient de student inzicht te verwerven in de nationale en internationale wereld. I N H O U D Na een korte situering van de economische wetenschap, staat in het eerste luik van de cursus micro-economie centraal. Het consumentengedrag, het producentengedrag en de prijsvorming worden bestudeerd. In het tweede luik worden de macro-economische begrippen onderzocht. Er wordt nagegaan hoe de welvaart van een land bepaald wordt en welke verbanden er tussen de macro-economische grootheden gelden. Vervolgens komen de het inflatieprobleem en de werkloosheid aan bod. De rol van de overheid in het economisch leven wordt

16 geschetst. Ten slotte worden de determinanten van de conjunctuur en van de economische groei bestudeerd. De items worden vooreerst theoretisch behandeld, maar een belangrijke klemtoon is het leggen van de link met de economische en toeristische actualiteit. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Werkcollege - Individuele opdracht - Individuele begeleiding S T U D I E M A T E R I A A L Boek: IVAN DE CNUYDT & SONIA DE VELDER, Economie Vandaag 2009, Uitgeverij Academia Press Losbladig lesmateriaal (Toledo) Zelfevaluatietoetsen E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100% 0% Economie 100 Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Economie 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

17 1.1 Boekhouden TRM-4008.EO-s2 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 2 Studiepunten Sem.2: 4 studiepunten Contacturen Sem.2: 4u x 9wk Titularis Nadine Popelier Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S R4/43 Meewerken aan het management van een organisatie. R5/53 Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. D O E L E N De cursus beoogt de student: Vertrouwd te maken met de basisprincipes van het dubbel boekhouden. Een inzicht te geven in de boekhouding als van de administratieve organisatie van de onderneming. De student kan: De boekhoudkundige principes en werkwijzen toepassen. De belangrijkste documenten boekhoudkundig registreren. Een eenvoudige boekhouding voeren en verklaren. I N H O U D 1. Principes van het dubbel boekhouden Dit deel laat de student stap voor stap kennis maken met de principes waarop de methode van dubbel boekhouden steunt. 2. Registratie van courante verrichtingen in een onderneming. De student wordt vertrouwd gemaakt met de boekhoudkundige registratie van een aantal verrichtingen die in bedrijven courant voorkomen, zoals aan- en verkopen; betalingen; personeelskosten; eindejaarsverrichtingen. O N D E R W I J S V O R M Hoorcollege Werkcollege S T U D I E M A T E R I A A L Syllabus

18 Losbladig lesmateriaal Zelfevaluatietoetsen E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100% Boekhouden 100% schriftelijk Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Boekhouden 100% schriftelijk B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

19 1.1 Structuur toeristische sector TRM-4409.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 2 u x 12 wk Titularis Van Roye Filip Docent(en) Van Roye Filip Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 11. Beroepsspecifieke informatie efficiënt opzoeken en verzamelen door gebruik te maken van de relevante bronnen en de waarde van de informatie bepalen met het oog op de degelijke uitvoering van de opdracht/dienst. 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 14. De verwerkte informatie delen met of doorgeven aan anderen, zowel leken als professionals, en de waarde en volledigheid van dit proces inschatten. 41. Een toeristisch-recreatief product ontwikkelen of vernieuwen zowel standaardpakketten als producten op maat (à la carte & depackaging). 42. Een toeristisch product aanbieden en/of voorstellen en/of verkopen 43. Meewerken aan het management van een organisatie. 57. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. Begrip en betrokkenheid hebben ontwikkeld m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van beroepsspecifieke inzichten en gebruiken. D O E L E N - kennis van begrippen uit de sector. - inzicht verwerven in het consumentengedrag inzake toerisme - inzicht in en kennis van de werking van de toeristische sector verwerven, zowel voor de profit- als de non-profitsector: actoren, processen, taken, verantwoordelijkheden, producten. I N H O U D Structuur is een verkennend maar toch grondig overzicht van het hele toeristische gebeuren. Voorop staat een inleiding over de precieze inhoud en betekenis van het fenomeen toerisme. Dan bekijken we eerst de toerist als consument: types toeristen, redenen om te reizen, verwachtingen, inclusief verwezelijkingen vanuit de sector ten behoeve van de toerist, zoals de reisverzekering, de geschillencommissie.

20 Daarna wordt een grondige typologie van het toeristisch product uitgewerkt op basis van diverse criteria: bestemming, reden & doel, Ten slotte gaan we dieper in op de automatisering in de toeristische sector: zowel de mate waarin de automatisering al is doorgedrongen als de wijze waarop komen aan bod. O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - individuele opdracht - werkcollege S T U D I E M A T E R I A A L - Syllabus: Van Roye, F. (2008). Structuur van de Toeristische sector in België: Deel 1 Analyse van de toeristische sector. Brugge: KHBO - Losbladig lesmateriaal (Toledo) - Zelfstudiepakket (Toledo) - Laptop E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode Structuur toeristische sector 100% 0% 100 Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Structuur toeristische sector 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

21 1.1 Toeristische geografie TRM-4410.EO-j1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten Contacturen Titularis M. Devenyns Docent(en) Onderwijstaal Inleiding en bronnen TRM-4410.O1-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 1 Contacturen 1u gedurende 12 weken Titularis M. Devenyns Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 11. Beroepsspecifieke informatie efficiënt opzoeken en verzamelen door gebruik te maken van de relevante bronnen en de waarde van de informatie bepalen met het oog op de degelijke uitvoering van de opdracht/dienst. 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 14. De verwerkte informatie delen met of doorgeven aan anderen, zowel leken als professionals, en de waarde en volledigheid van dit proces inschatten. 15. Efficiënt en vlot gegevens (mbt. toeristisch product, bijstand, wetgeving) opzoeken, analyseren, evalueren en aanwenden hetzij voor eigen gebruik, hetzij op vraag van anderen. 53. Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. 58. Klantgericht kunnen handelen vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. D O E L E N - Kennis en gebruik van de belangrijkste toeristische bronnen, waaronder zeer zeker een toeristische atlas - Kennis van de klimaattypes

22 - Situeren van toeristische plaatsen - Bereidheid om zelf opzoekingen te doen - Nauwkeurigheid - Kritische ingesteldheid I N H O U D Eerst gaan we op zoek naar de belangrijkste bronnen voor wie in het toerisme werkt en met geografische georiënteerde vragen geconfronteerd wordt. We onderzoeken ook waar de Belgen hun vakanties doorbrengen. De uitslag daarvan bepaalt trouwens de bestemmingen die we zullen bestuderen en waartoe al een aanzet gegeven wordt met de studie van één of meerdere bestemmingen. Daarnaast overlopen we ook de belangrijkste klimaattypes en kenmerken. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcolleges - Onderwijsleergesprekken - Werkcolleges - Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L - Naslagwerk: World Travel Atlas, Columbus Travel Publishing, Kent, UK - Losbladig lesmateriaal (Toledo) - Zelfstudiepakket E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% I&B 100 Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% I&B 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N In enkele lesonderdelen wordt aan de studenten gevraagd om de laptop tijdelijk uit te schakelen.

23 1.1 Case productanalyse Wintersport TRM-9811.EO-s1 Toerisme en Recreatie Management sfase 1 Semester 1 Studiepunten 5 Contacturen 3 x 12 weken Titularis Kestier An Docent(en) Kestier An, Vandeputte Joris Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 11. Beroepsspecifieke informatie efficiënt opzoeken en verzamelen door gebruik te maken van de relevante bronnen en de waarde van de informatie bepalen met het oog op de degelijke uitvoering van de opdracht/dienst. 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 13. De verwerkte informatie beheren zodat die snel en efficiënt toegankelijk is voor alle rechthebbenden. 14. De verwerkte informatie delen met of doorgeven aan anderen, zowel leken als professionals, en de waarde en volledigheid van dit proces inschatten. 15.Efficiënt en vlot gegevens (mbt. toeristisch product, bijstand, wetgeving) opzoeken, analyseren, evalueren en aanwenden hetzij voor eigen gebruik, hetzij op vraag van anderen. 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. 32.Samenwerken op diverse posities in een hiërarchie (ondergeschikt, nevengeschikt, leidinggevend). 35. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken: in het Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. 42. Een toeristisch product aanbieden en/of voorstellen en/of verkopen 53. Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. 58. Klantgericht kunnen handelen vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. D O E L E N Op een zelfstandige manier en/of onder begeleiding kennis opdoen over: Logiesvormen (hotel, appartement, club ) Regimemogelijkheden (kamer met ontbijt, half pension, vol pension, all in ) Transportvormen (autocar, auto, trein) Skimogelijkheden

24 Skiregio s Het aanbod van enkele van de belangrijkste Belgische touroperators Technieken van prijsberekening Het ontleden van een toeristisch product Gezondheidsrisico s De rechten en plichten (oa.informatieplicht) van de reissector Door middel van groepswerk een aantal vaardigheden en attitudes ontwikkelen zoals: contactvaardig, leergierig, flexibel, stipt, kritisch ingesteld, assertief, professioneel, resultaatgericht en creatief zijn, in team kunnen samenwerken, een paper kunnen opstellen, een presentatie kunnen geven, zelfstandig een onderzoek uitvoeren I N H O U D In de case 'Wintersporttoerisme' wordt van de studenten verwacht dat zij kennis opdoen op een zelfstandige manier en die naderhand ook kunnen verwerken tot een geheel. Daartoe worden wekelijks casesessies (1/2 dag) voorzien waarin zij deelopdrachten krijgen over oa. logies, transport, wintersportbestemmingen, skimogelijkheden met de specifieke bedoeling stukken informatie te verzamelen, die zij kunnen gebruiken bij het uitwerken van de caseopdracht. Die bestaat erin een volledig uitgewerkt en gefundeerd reisvoorstel te maken voor een gezin, een koppel of een stel vrienden, onder de vorm van een paper. De studenten werken hiervoor in groepjes van 4 à 6 personen en kunnen gebruik maken van een zelf gekozen peter of meter binnen de reissector. Zij krijgen de caseopdracht in het begin van het academiejaar. De opdracht wordt voor de kerstvakantie afgerond met een mondelinge presentatie. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Werkcollege - Groepsopdracht - Projectmatig werk S T U D I E M A T E R I A A L - Naslagwerk: World Travel Atlas, Columbus Travel Publishing, Kent, UK - Losbladig lesmateriaal (Toledo) - Zelfstudiepakket E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode onderd eel 100% 0% 0% evaluatie-methode - Schriftelijk examen (40%) - Groepsopdracht (60%) - Permanente evaluatie - Assessment (peer) onder deel

1.1 Nederlands. Toerisme en recreatiemanagement Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24. Docent(en) Onderwijstaal Nederlands

1.1 Nederlands. Toerisme en recreatiemanagement Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24. Docent(en) Onderwijstaal Nederlands 1.1 Nederlands TRM-2301.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 21.schriftelijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Opleidingsprogramma 2013-2014 Straat + nr.: Xaverianenstraat 10 Afstudeerrichting: Fase: 1 NIEUWE CODES Opleidingsonderdelen SEM SP CU ZW SL OPO OLA WV Nederlands 1 3 24 52 76 B3J001 B5J001 Frans J 6 57

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Geen afstudeerrichting of specialisatie Boekhouden 9789033494468 1 TRM: Boekhouden (B3J080) Nee 9,25 DaFkompakt. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. A1 9789460302916

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2015-2016

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2015-2016 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Geen afstudeerrichting of specialisatie Boekhouden 9789033498695 1 TRM: Boekhouden (B3J080) Nee 9,55 Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen 9789028916692 1 TRM:

Nadere informatie

OVERZICHT FILOSOFISCHE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

OVERZICHT FILOSOFISCHE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN OVERZICHT FILOSOFISCHE EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN Bachelor in het bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Religie, zingeving en levensbeschouwing (3BAF) Deontologie van de beroepsbeoefenaar (3BAF)

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Provinciaal Handels- en Taalinstituut Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 Secundair-na-Secundair van de 3 de graad tso 3 de graad TOERISME en ORGANISATIE (studiegebied Toerisme)

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Office Management sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10 B-8200

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen, Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 5.0 2 (OA) Filosoferen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen. Vaktips Frans 1. D O E L S T E L L I N G E N De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je: Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A12 Datamanagement (Statistiek) Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat 10 B-8200

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A1 Distribution & Logistics (Aankoop en Distributie) Academiejaar 2015-2016 Semester: 1 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Er is voor dit opleidingsonderdeel geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder bepaalde voorwaarden.

Er is voor dit opleidingsonderdeel geen specifieke volgtijdelijkheid vastgelegd. Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder bepaalde voorwaarden. HOTELORGANISATIE Opleiding Opleidingsfase 1 Semester 1 Studiepunten 4 Contacturen 24 Docent(en) Onderwijstaal Type Volgtijdelijkheid Tolerantie HOM-4401.E0-s1 Hotelmanagement Theo Verkoyen Theo Verkoyen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel communicatie ondernemingsmanagement Code: Cluster: A2 Academiejaar: 2013-2014 Aantal studiepunten: Studietijd: 4u/week lestijd Deliberatie:

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING ECTS-FICHE MODULE RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING Afstudeerrichting: Hotel- en Cateringmanagement Code: MHB 004 Academiejaar: vanaf 2015-2016 Type: Kernmodule Niveau: Gespecialiseerd Periode binnen het modeltraject:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten.

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten. Opleiding Elektromechanica Code Da2 PLC Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Ilse Weijten en gastdocent Jos van Dooren

Ilse Weijten en gastdocent Jos van Dooren MODULE BASISKENNIS ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Afstudeerrichting: Gids/Reisleider Code: 17 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Niveau: basismodule Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a.

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE A3 STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING

Nadere informatie

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Italiaans Taalvaardigheid Italiaans 1

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE REISBUREAU INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aan het werk... 2 Klemtonen van de opleiding... 3 Onderwijskundige aanpak... 3 Programmagids... 4 Studiemateriaal... 4 Lessenrooster... 5 Stage & afstudeerproject...

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Opleidingsgids 2010-2011

Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit Opleidingsgids 2010-2011 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Xaverianenstraat

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Actueel thema uit het sociaal werk

ECTS-fiche. Actueel thema uit het sociaal werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid GSCW Actueel thema

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Dierick Jan Andere docenten: Doelstelling Deze cursus

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in de meertalige communicatie Master Meertalige Communicatie Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Informatieve teksten Nederlands 3 1 + 2 / Instructieve

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training PowerPoint Training Outlook Training Digitale vaardigheden

Nadere informatie

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Onderdeel van de eindrapportage

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training De gezonde bedrijfskantine Training Duurzaam leven & werken Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Equivalente EXTERNE diploma's 2 / 'oude' Schoevers papieren/opmerkingen Opleidingsinstituujaar. elke opleiding. Associatie voor praktijkexamens

Equivalente EXTERNE diploma's 2 / 'oude' Schoevers papieren/opmerkingen Opleidingsinstituujaar. elke opleiding. Associatie voor praktijkexamens SCHOEVERS VRIJSTELLINGSTABEL OP BASIS VAN DIPLOMA'S/CERTIFICATEN LET OP: Diploma's en certificaten van externe opleidingsinstituten mogen niet ouder dan 5 jaar zijn Diploma's en certificaten van Schoevers

Nadere informatie

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor)

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Real Time Operating Systems (RTOS) Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Kennis nodig voor: Operating systems Niveau: inleidend Diplomavoorwaarde: bachelor, schakelprogramma

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR modulenaam Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal code module B1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016. Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module A3 Basisbegrippen economie (Bedrijfsbeheer) Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in eerste vreemde taal 1 code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie