Opleidingsgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids 2009-2010"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10 B-8200 Sint-Michiels

2 1.1 Nederlands TRM-2301.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 24 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 21.schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands 22. de voornaamste communicatietechnieken beheersen 23. de voornaamste communicatievormen beheersen 35. beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken D O E L E N - de studenten beheersen (opnieuw) de regels van werkwoordsvormen, meervoudsvormen, spelling, grammatica, zinsbouw... en verwerven inzicht in de Nederlandse taal - de studenten kunnen een tekst kritisch lezen, analyseren en structureren. - de studenten kunnen een een eenvoudige zakelijke brief schrijven - de studenten verwerven een rijkere woordenschat - de studenten kunnen een zakelijk telefoongesprek voeren - de studenten kunnen toeristische teksten/tijdschriften kritisch vergelijken en hebben een kijk op reisliteratuur I N H O U D De cursus bevat een herhaling van spelling en taalstudie met oefeningen. Ook de kennis van de woordenschat wordt uitgebreid via oefeningen (grotendeels zelfstudie). De studenten leren een tekst te analyseren, te structureren en te vergelijken met andere teksten. Ze worden ook voorbereid op het schrijven van eigen teksten. De studenten maken kennis (via vergelijking en opdrachten) met toeristische tijdschriften en reisliteratuur. O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - werkcollege - individuele opdracht

3 S T U D I E M A T E R I A A L Syllabus: Muylaert, M., (2009): Nederlands. Brugge: KHBO, Departement HW&B E V A L U A T I E Eerste examenkans Eerste examenperiode Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% Nederlands Individuele opdracht Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Nederlands 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

4 1.1 Frans TRM-2202.EO-j1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1-2 Studiepunten 3-3 Contacturen 2u x 9w 1ux 12w - 3u x 9w Titularis Joëlle Raes Docent(en) Joëlle Raes Onderwijstaal Frans C O M P E T E N T I E S 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. 35. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken: in het Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. D O E L E N Een stevig basis leggen voor de professionele activiteiten in de toeristische sector door middel van de opfrissing van de grammaticale kennis, de training van de communicatieve vaardigheden en attitudes en het aanlerenvan de vaktechnische woordenschat. Exploratie van het toerisme (cultuur en mentaliteit) in eigen land, in Frankrijk en in de overzeese gebieden. I N H O U D Aan de hand van vakkundig studiemateriaal wordt er gewerkt aan het bijbrengen van woordenschat (meer bepaald vakterminologie) een aan de herhaling van essentiële grammaticale items. Alle teksten, artikels, documenten staan in het teken van het toerisme en komen rechtstreeks uit de sector. In het talenpracticum worden de mondelinge vaardigheden getraind. Via rollenspel enen communicatieoefeningen word de juiste techniek aangebracht om correct te fungeren in een van de praktische domeinen uit de sector. De studenten krijgen de kans om een reportage over een stad of een streek uit te werken en voor te brengen, evenals een informatiebrochure samen te stellen. Tijdens het eerste semester ligt hetaccent op het toerisme in eigen land, in het tweede semester komen vooral Frankrijk en andere Franstalige trekpleisters aan bod.

5 O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Individuele begeleiding - Spelvorm - Projectmatig werk - Groepsopdracht - Individuele opdracht - Werkcollege - Bezoek - Onderwijsleergesprek S T U D I E M A T E R I A A L - Losbladig lesmateriaal - Handboek: Raes, M.-A., De Clercq, (2009). Grammaire Trajet - Kapellen, Pelckmans. Raes, J, De Graeve, M, De Clercq. F., (2004), exercices Trajet 2 - Kapellen, Pelckmans - Audiomateriaal - Aanvullende oefeningen (via Toledo) - Bijlagen, artikelen uit tijdschriften en/of dagbladen (via Toledo) E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode Frans (dossiers/ grammatica) Frans Communicatie 50% 50% 85% Schriftelijk 15% Permanente evaluatie Frans (dossiers/ grammatica) Frans (dossiers/ communicatie) Frans Communi- Catie 60% Schriftelijk 28% Mondeling 12% Permanente Evaluatie

6 Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Frans (dossiers/ grammatica) Frans (dossiers/ communicatie) 60% Schriftelijk 40% Mondeling B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

7 1.1 Engels TRM-2103.EO-j1 Toerisme en Recreatiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten 3 (in 1 ste semester) en 2 (in 2 de semester) Contacturen 30 (in 1 ste semester) en 18 (in 2 de semester) Titularis Frank Marchand Docent(en) Onderwijstaal Engels C O M P E T E N T I E S 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. D O E L E N - correcte toepassing van de belangrijkste regels van de Engelse spraakkunst (spelling, woordvorming, woordkeuze en zinsbouw) -uitbreiding van de woordenschat, in het bijzonder de vakwoordenschat van de toeristische industrie -bijbrengen van een goede uitspraak - inoefenen van vaardigheden voor mondelinge communicatie - leren schrijven van eenvoudige brieven (aanvraag van informatie en het antwoord erop) I N H O U D - spraakkunst: de tijden worden uitvoerig uitgewerkt en het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het bijwoord en de voornaamwoorden worden systematisch behandeld. - studie van teksten en beeldmateriaal die met toerisme verband houden: voornamelijk over tewerkstelling in de toeristische sector, transportmiddelen en wintertoerisme. - allerlei oefeningen (schrijf-, spreek-, luister- en leesoefeningen) in verband met diverse situaties in een reisbureau, bij een touroperator of een toeristische dienst: informatie inwinnen/geven, boekingen maken, iemand de weg wijzen, boodschappen noteren en doorgeven, enz.

8 O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - werkcollege - spelvorm (rollenspel) S T U D I E M A T E R I A A L - Syllabus Marchand, F. (2008). Engels. English for Tourism. Brugge, KHBO. Marchand, F. (2008). Engels. Grammar. Brugge, KHBO. - losbladig lesmateriaal (Toledo) - multimedia materiaal E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% Engels 67 Engels 16.5 Engels 16.5 Schriftelijk examen Permanent evaluatie Individuele opdracht Engels 50 Engels 37.5 Engels 12.5 Schriftelijk examen Mondeling examen Permanente evaluatie Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Engels 60 Schriftelijk examen Engels 40 Mondeling examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak is gemaakt conform de departementale regels.

9 1.1 Duits TRM-2004.EO-J1 Toerisme en recratiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten Contacturen semester 1: 30, semester 2: 27 Titularis Marina Muylaert Docent(en) Onderwijstaal Duits C O M P E T E N T I E S 21. schriftelijk en mondeling communiceren in het Duits 22. de voornaamste communicatietechnieken beheersen 23. de voornaamste communicatievormen beheersen D O E L E N - Studenten verkrijgen een correcte uitspraak van het Duits. - Studenten kunnen eenvoudige dialogen voeren en een korte presentatie geven - Studenten maken zich algemene basiswoordenschat (via zelfstudie) en specifieke woordenschat i.v.m. toerisme eigen en kunnen die woordenschat juist aanwenden - Studenten verwerven kennis van de basisgrammatica van het Duits en kunnen die toepassen bij het spreken en schrijven - Studenten begrijpen korte of eenvoudige teksten en kunnen zelf een eenvoudige tekst schrijven in een toeristische context. I N H O U D De basisgrammatica wordt uiteengezet (tijden, naamvallen, pronomen, adjectieven, bijwoorden en substantieven) en er worden veel oefeningen op gemaakt. In de colleges komt de algemene en toeristische woordenschat aan bod, er worden teksten gelezen uit brochures, reiscatalogi, kranten, tijdschriften enz. en er worden oefeningen gemaakt. De studenten maken ook uitspraakoefeningen en voeren korte dialogen. O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - werkcollege - individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L - boeken:

10 Vanacker, M.,Timperman, T. (2002). Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen. Kapellen, Pelckmans. Vanacker,M., Timperman,T.(2002). Duitse spraakkunstoefeningen. Kapellen, Pelckmans. Thematische woordenschat: Duits (2002). Intertaal. - syllabi: Muylaert, M.,( ) Deutsch. Texte 1. Brugge: KHBO, Departement HW&B Muylaert, M.,( ) Deutsch. Sprechübungen 1. Brugge: KHBO, Departement HW&B Muylaert, M., ( ) Deutsch. Grammatik: Theorie und Übungen. Brugge: KHBO, Departement HW&B - multimedia materiaal EVALUATIE Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 50 % 50 % procentu ele Duits 10 Permanente evaluatie Duits Schriftelijk Individuele opdracht Mondeling examen Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Duits 25 Mondeling examen 75 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Gelet op het gebruik van permanente evaluatie, is aanwezigheid tijdens de lessen vereist. Wie onwettig afwezig is tijdens een les waarin een evaluatie plaatsvindt, krijgt een nul voor de betreffende evaluatie. Wie geen enkele les aanwezig is, krijgt een nul voor het volledige stuk permanente evaluatie. Voor IST-studenten is een afwijking van deze regel mogelijk, mits er met de betrokken docent een afspraak gemaakt is conform aan de departementale regels.

11 1.1 Spaans TRM-2405.E0-j1 Toerisme en Recreatiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten Contacturen 30 en 27 respectievelijk Titularis Guillermo Sanz Docent(en) Guillermo Sanz Onderwijstaal Spaans en Nederlands C O M P E T E N T I E S 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. De afgestudeerde is in staat tot vlotte en doelgerichte communicatie in zijn specifieke beroepsomgeving hetzij op vlak van externe communicatie (klanten, leveranciers, ), hetzij op vlak van interne communicatie (medewerkers, ) in de aangeleerde talen. De afgestudeerde beheerst het toeristisch-recreatief vakjargon in de aangeleerde talen en kan dat aanwenden zowel naar de leek toe als bij een professioneel contact. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. De afgestudeerde beheerst diverse gesprekstechnieken, waaronder alleszins het informeren en verkopen. De afgestudeerde beheerst de techniek om een telefoon aan te nemen en af te handelen op een professionele wijze. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. De afgestudeerde kan eenvoudig redactioneel werk verrichten, zowel commercieel en /of wervend als objectief. De afgestudeerde kan rapporteren, presenteren en corresponderen. D O E L E N -Spreektaal beheersen, bv: zich voorstellen, steden en dorpen beschrijven, de weg beschrijven, dingen vergelijken, voorkeur uitdrukken, telefoneren, afspraken maken, voorstellen doen -Teksten kunnen schrijven -Spaanse cultuur, bv: Spaanse eetgewoonten, volksfeesten in Spanje en in Latijns-Amerika I N H O U D -Uitspraak en Spelling -Lidwoord + Zelfstandig Naamwoord -Bijvoeglijk Naamwoord + Trappen -Bijwoord -Telwoord -Voornaamwoorden -Werkwoorden (regelmatige en onregelmatige): -tegenwoordige tijd -voltooid tegenwoordige tijd

12 O N D E R W I J S V O R M Hoorcollege Werkcollege Spelvorm S T U D I E M A T E R I A A L Lievens, Wouters en Sanz (2008). Sin Duda. Mechelen. Plantijn. Losbladig lesmateriaal Toledo E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% Spaans 100 % Schriftelijk examen Spaans 100 % Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Spaans 100 % Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

13 1.1 ICT1 BAF-3406.E0-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 3u x 10 wk Titularis Maaike Vandekerckhove Docent(en) Maaike Vandekerckhove Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 16. De meest gangbare software uit de toeristische sector gebruiken. 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. D O E L E N Verbeteren van de basiskennis van de informatietechnologie (IT) en een hoger niveau van basisvaardigheid nastreven in het gebruik van de computer en algemeen gangbare computertoepassingen. I N H O U D BESTANDSBEHEER In deze module wordt gezorgd voor de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot het gebruik van de basisfuncties en het besturingssysteem van een computer. De studenten kunnen onder andere overweg met het comprimeren van data, het aanmaken en lezen van pdf-documenten. Daarnaast wordt ook het beheer van bestanden aangeleerd. MS WORD Met behulp van een tekstverwerkingsprogramma worden eenvoudige handelingen aangeleerd zoals het maken, opmaken en vormgeven van een document. Er worden ook enkele geavanceerde mogelijkheden aangeboden, zoals het maken van standaardtabellen, het gebruik van illustraties en afbeeldingen binnen een document, en het importeren van objecten. MS EXCEL In deze module worden de basishandelingen en enkele geavanceerde mogelijkheden van een spreadsheetprogramma aangeleerd, die verband houden met het ontwikkelen, opmaken en gebruiken van een spreadsheet.

14 O N D E R W I J S V O R M Hoorcollege Werkcollege Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L Laptop Multimedia materiaal Software (Windows XP/Vista; Microsoft Office 2007) Losbladig lesmateriaal (Toledo) Boeken: Devriendt, D. (2008). Word 2007 Basis1. Oostkamp: WWW Soft GCV. MS Excel 2007 (2008) Eddy Van den Broeck, Erik Cuypers, De Boeck E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100% 0% onder deel MS Word 45 MS Excel 45 Bestandsbeheer en varia 10 Examen aan computer Examen aan computer Permanente evaluatie (opdracht) Tweede examenkans of derde examenperiode 100% MS Word 50 Examen aan computer MS Excel 50 Examen aan computer B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N Er worden testen georganiseerd voor het bekomen van vrijstellingen bij specifieke modules van dit OLOD. Zie hiervoor de Bijzondere bepalingen examen ICT1 academiejaar in bijlage.

15 1.1 Bedrijfsmanagement TRM-4107.S2-j1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Titularis Maaike Vandekerckhove Economie TRM-4307.O1-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 3u x 12wk Titularis Maaike Vandekerckhove Docent(en) Maaike Vandekerckhove Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 35. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken: in het Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. 53. Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. 56. Een bijdrage leveren tot de kwaliteit van relaties met alle stakeholders van zijn beroepsomgeving doordat hij zich gemakkelijk kan inleven in de anderen en van daaruit klantgericht kan denken en handelen. Goed inschatten welke informatie aan wie doorgegeven kan worden D O E L E N De student vertrouwd maken met de micro- en macro-economische terminologie en met de belangrijkste analysemethodes. Daarnaast dient de student inzicht te verwerven in de nationale en internationale wereld. I N H O U D Na een korte situering van de economische wetenschap, staat in het eerste luik van de cursus micro-economie centraal. Het consumentengedrag, het producentengedrag en de prijsvorming worden bestudeerd. In het tweede luik worden de macro-economische begrippen onderzocht. Er wordt nagegaan hoe de welvaart van een land bepaald wordt en welke verbanden er tussen de macro-economische grootheden gelden. Vervolgens komen de het inflatieprobleem en de werkloosheid aan bod. De rol van de overheid in het economisch leven wordt

16 geschetst. Ten slotte worden de determinanten van de conjunctuur en van de economische groei bestudeerd. De items worden vooreerst theoretisch behandeld, maar een belangrijke klemtoon is het leggen van de link met de economische en toeristische actualiteit. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Werkcollege - Individuele opdracht - Individuele begeleiding S T U D I E M A T E R I A A L Boek: IVAN DE CNUYDT & SONIA DE VELDER, Economie Vandaag 2009, Uitgeverij Academia Press Losbladig lesmateriaal (Toledo) Zelfevaluatietoetsen E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100% 0% Economie 100 Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Economie 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

17 1.1 Boekhouden TRM-4008.EO-s2 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 2 Studiepunten Sem.2: 4 studiepunten Contacturen Sem.2: 4u x 9wk Titularis Nadine Popelier Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S R4/43 Meewerken aan het management van een organisatie. R5/53 Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. D O E L E N De cursus beoogt de student: Vertrouwd te maken met de basisprincipes van het dubbel boekhouden. Een inzicht te geven in de boekhouding als van de administratieve organisatie van de onderneming. De student kan: De boekhoudkundige principes en werkwijzen toepassen. De belangrijkste documenten boekhoudkundig registreren. Een eenvoudige boekhouding voeren en verklaren. I N H O U D 1. Principes van het dubbel boekhouden Dit deel laat de student stap voor stap kennis maken met de principes waarop de methode van dubbel boekhouden steunt. 2. Registratie van courante verrichtingen in een onderneming. De student wordt vertrouwd gemaakt met de boekhoudkundige registratie van een aantal verrichtingen die in bedrijven courant voorkomen, zoals aan- en verkopen; betalingen; personeelskosten; eindejaarsverrichtingen. O N D E R W I J S V O R M Hoorcollege Werkcollege S T U D I E M A T E R I A A L Syllabus

18 Losbladig lesmateriaal Zelfevaluatietoetsen E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 100% Boekhouden 100% schriftelijk Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Boekhouden 100% schriftelijk B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

19 1.1 Structuur toeristische sector TRM-4409.EO-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 3 Contacturen 2 u x 12 wk Titularis Van Roye Filip Docent(en) Van Roye Filip Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 11. Beroepsspecifieke informatie efficiënt opzoeken en verzamelen door gebruik te maken van de relevante bronnen en de waarde van de informatie bepalen met het oog op de degelijke uitvoering van de opdracht/dienst. 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 14. De verwerkte informatie delen met of doorgeven aan anderen, zowel leken als professionals, en de waarde en volledigheid van dit proces inschatten. 41. Een toeristisch-recreatief product ontwikkelen of vernieuwen zowel standaardpakketten als producten op maat (à la carte & depackaging). 42. Een toeristisch product aanbieden en/of voorstellen en/of verkopen 43. Meewerken aan het management van een organisatie. 57. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. Begrip en betrokkenheid hebben ontwikkeld m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van beroepsspecifieke inzichten en gebruiken. D O E L E N - kennis van begrippen uit de sector. - inzicht verwerven in het consumentengedrag inzake toerisme - inzicht in en kennis van de werking van de toeristische sector verwerven, zowel voor de profit- als de non-profitsector: actoren, processen, taken, verantwoordelijkheden, producten. I N H O U D Structuur is een verkennend maar toch grondig overzicht van het hele toeristische gebeuren. Voorop staat een inleiding over de precieze inhoud en betekenis van het fenomeen toerisme. Dan bekijken we eerst de toerist als consument: types toeristen, redenen om te reizen, verwachtingen, inclusief verwezelijkingen vanuit de sector ten behoeve van de toerist, zoals de reisverzekering, de geschillencommissie.

20 Daarna wordt een grondige typologie van het toeristisch product uitgewerkt op basis van diverse criteria: bestemming, reden & doel, Ten slotte gaan we dieper in op de automatisering in de toeristische sector: zowel de mate waarin de automatisering al is doorgedrongen als de wijze waarop komen aan bod. O N D E R W I J S V O R M - hoorcollege - individuele opdracht - werkcollege S T U D I E M A T E R I A A L - Syllabus: Van Roye, F. (2008). Structuur van de Toeristische sector in België: Deel 1 Analyse van de toeristische sector. Brugge: KHBO - Losbladig lesmateriaal (Toledo) - Zelfstudiepakket (Toledo) - Laptop E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode Structuur toeristische sector 100% 0% 100 Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% Structuur toeristische sector 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N /

21 1.1 Toeristische geografie TRM-4410.EO-j1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester Studiepunten Contacturen Titularis M. Devenyns Docent(en) Onderwijstaal Inleiding en bronnen TRM-4410.O1-s1 Toerisme en recreatiemanagement sfase 1 Semester 1 Studiepunten 1 Contacturen 1u gedurende 12 weken Titularis M. Devenyns Docent(en) Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 11. Beroepsspecifieke informatie efficiënt opzoeken en verzamelen door gebruik te maken van de relevante bronnen en de waarde van de informatie bepalen met het oog op de degelijke uitvoering van de opdracht/dienst. 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 14. De verwerkte informatie delen met of doorgeven aan anderen, zowel leken als professionals, en de waarde en volledigheid van dit proces inschatten. 15. Efficiënt en vlot gegevens (mbt. toeristisch product, bijstand, wetgeving) opzoeken, analyseren, evalueren en aanwenden hetzij voor eigen gebruik, hetzij op vraag van anderen. 53. Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. 58. Klantgericht kunnen handelen vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. D O E L E N - Kennis en gebruik van de belangrijkste toeristische bronnen, waaronder zeer zeker een toeristische atlas - Kennis van de klimaattypes

22 - Situeren van toeristische plaatsen - Bereidheid om zelf opzoekingen te doen - Nauwkeurigheid - Kritische ingesteldheid I N H O U D Eerst gaan we op zoek naar de belangrijkste bronnen voor wie in het toerisme werkt en met geografische georiënteerde vragen geconfronteerd wordt. We onderzoeken ook waar de Belgen hun vakanties doorbrengen. De uitslag daarvan bepaalt trouwens de bestemmingen die we zullen bestuderen en waartoe al een aanzet gegeven wordt met de studie van één of meerdere bestemmingen. Daarnaast overlopen we ook de belangrijkste klimaattypes en kenmerken. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcolleges - Onderwijsleergesprekken - Werkcolleges - Individuele opdracht S T U D I E M A T E R I A A L - Naslagwerk: World Travel Atlas, Columbus Travel Publishing, Kent, UK - Losbladig lesmateriaal (Toledo) - Zelfstudiepakket E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode 0% 0% I&B 100 Schriftelijk examen Tweede examenkans of derde examenperiode 100% I&B 100 Schriftelijk examen B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N In enkele lesonderdelen wordt aan de studenten gevraagd om de laptop tijdelijk uit te schakelen.

23 1.1 Case productanalyse Wintersport TRM-9811.EO-s1 Toerisme en Recreatie Management sfase 1 Semester 1 Studiepunten 5 Contacturen 3 x 12 weken Titularis Kestier An Docent(en) Kestier An, Vandeputte Joris Onderwijstaal Nederlands C O M P E T E N T I E S 11. Beroepsspecifieke informatie efficiënt opzoeken en verzamelen door gebruik te maken van de relevante bronnen en de waarde van de informatie bepalen met het oog op de degelijke uitvoering van de opdracht/dienst. 12. Zelfstandig de gevonden informatie analyseren en verwerken zodat die snel en efficiënt bruikbaar is voor alle rechthebbenden. 13. De verwerkte informatie beheren zodat die snel en efficiënt toegankelijk is voor alle rechthebbenden. 14. De verwerkte informatie delen met of doorgeven aan anderen, zowel leken als professionals, en de waarde en volledigheid van dit proces inschatten. 15.Efficiënt en vlot gegevens (mbt. toeristisch product, bijstand, wetgeving) opzoeken, analyseren, evalueren en aanwenden hetzij voor eigen gebruik, hetzij op vraag van anderen. 21. Schriftelijk en mondeling communiceren in de talen opgenomen in het studiecontract. 22. De voornaamste communicatietechnieken beheersen. 23. De voornaamste communicatievormen beheersen. 32.Samenwerken op diverse posities in een hiërarchie (ondergeschikt, nevengeschikt, leidinggevend). 35. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken: in het Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. 42. Een toeristisch product aanbieden en/of voorstellen en/of verkopen 53. Een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en gewoonten. 58. Klantgericht kunnen handelen vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. D O E L E N Op een zelfstandige manier en/of onder begeleiding kennis opdoen over: Logiesvormen (hotel, appartement, club ) Regimemogelijkheden (kamer met ontbijt, half pension, vol pension, all in ) Transportvormen (autocar, auto, trein) Skimogelijkheden

24 Skiregio s Het aanbod van enkele van de belangrijkste Belgische touroperators Technieken van prijsberekening Het ontleden van een toeristisch product Gezondheidsrisico s De rechten en plichten (oa.informatieplicht) van de reissector Door middel van groepswerk een aantal vaardigheden en attitudes ontwikkelen zoals: contactvaardig, leergierig, flexibel, stipt, kritisch ingesteld, assertief, professioneel, resultaatgericht en creatief zijn, in team kunnen samenwerken, een paper kunnen opstellen, een presentatie kunnen geven, zelfstandig een onderzoek uitvoeren I N H O U D In de case 'Wintersporttoerisme' wordt van de studenten verwacht dat zij kennis opdoen op een zelfstandige manier en die naderhand ook kunnen verwerken tot een geheel. Daartoe worden wekelijks casesessies (1/2 dag) voorzien waarin zij deelopdrachten krijgen over oa. logies, transport, wintersportbestemmingen, skimogelijkheden met de specifieke bedoeling stukken informatie te verzamelen, die zij kunnen gebruiken bij het uitwerken van de caseopdracht. Die bestaat erin een volledig uitgewerkt en gefundeerd reisvoorstel te maken voor een gezin, een koppel of een stel vrienden, onder de vorm van een paper. De studenten werken hiervoor in groepjes van 4 à 6 personen en kunnen gebruik maken van een zelf gekozen peter of meter binnen de reissector. Zij krijgen de caseopdracht in het begin van het academiejaar. De opdracht wordt voor de kerstvakantie afgerond met een mondelinge presentatie. O N D E R W I J S V O R M - Hoorcollege - Werkcollege - Groepsopdracht - Projectmatig werk S T U D I E M A T E R I A A L - Naslagwerk: World Travel Atlas, Columbus Travel Publishing, Kent, UK - Losbladig lesmateriaal (Toledo) - Zelfstudiepakket E V A L U A T I E Eerste examenperiode Eerste examenkans Tweede examenperiode Procentuele tussen eerste examenperiode en tweede examenperiode onderd eel 100% 0% 0% evaluatie-methode - Schriftelijk examen (40%) - Groepsopdracht (60%) - Permanente evaluatie - Assessment (peer) onder deel

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.

Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs. S T U D I E G I D S T O E R I S M E 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be www.lbconderwijs.be

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie