Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N."

Transcriptie

1 Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie Juridische internetbronnen. Juridische vorming Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Doelstellingen Gerechtsvertalers- en tolken werken binnen de juridische sector, inzicht in het rechtssysteem en een basiskennis van het recht is dan ook een noodzakelijke vereiste. De gerechtsvertalers en -tolken (GVT) zien zich dagelijks geconfronteerd met justitie en wetgeving. Het is de bedoeling de GVT beter te wapenen voor hun werk in de juridische sector. Terminologie en documentalistiek zijn uiteraard van essentieel belang om een juridische tekst correct te kunnen begrijpen, zowel qua betekenis, bedoeling als vorm. De cursus leert de cursisten hun weg te vinden in het Belgische rechtssysteem, via een inleidende cursus in een aantal rechtsdomeinen. Na een algemene inleiding gaan verschillende experten uit het werkveld in op een aantal aspecten uit de volgende rechtsdomeinen: strafrecht, strafvorderingsrecht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, jeugdrecht, sociaal recht en vreemdelingenrecht. Van de cursisten GVT wordt verwacht dat zij 1. een algemene voorkennis hebben, 2. zich verder verdiepen in het recht en het gerechts(juridisch)vertalen/-tolken, 3. een duidelijke interesse hebben voor de juridische wereld, 4. algemene informaticatoepassingen kunnen hanteren bij het verwerven en verwerken van informatie. Uiteraard wordt verondersteld dat de studenten GVT een uitstekend niveau halen voor schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands, en hun respectievelijke andere taal/talen. Inhoud Inleiding tot het recht Yolanda Vanden Bosch De cursus is een inleidende en een algemene verkenning in de juridische wereld. De cursist maakt kennis met het begrip 'recht', de bronnen van het recht, en de indeling van het Belgisch positief recht. Men verwerft inzicht in de gerechtelijke organisatie, de justitiële actoren, het juridisch normbestand. Het college heeft als doel de cursisten vertrouwd te maken met het rechtsfenomeen, het juridisch denken en de rechtsterminologie. Concreet gaat aandacht naar de feitelijke

2 organisatie en toepassing van de wetgeving i.v.m. het beroep van gerechtstolk of - vertaler. Strafrecht en Strafvordering _ R. Cassiers en P. Vandaele Dit onderdeel geeft een toelichting over de totstandkoming en de werking van het geheel van regels die bepalen welke gedragingen strafbaar zijn, wie gestraft kan worden volgens het Belgische strafrecht en op welke wijze deze strafbare gedragingen worden gesanctioneerd. Bij strafvordering gaat de aandacht naar de rechterlijke organisatie, de wijze waarop de misdrijven worden onderzocht en het verloop dat een strafdossier kent voor de verschillende rechterlijke instanties. Burgerlijk Recht Gerechtelijk recht handelsrecht Y. Nachtegaele Aandacht gaat naar een aantal algemene principes van het burgerlijk recht, gerechtelijk recht of burgerlijk procesrecht, en het handelsrecht, o.m. recht van verdediging, de taak van de rechter, de procedure van de zaak, de rechtsmiddelen, enkele bijzondere procedures, bewijs & bewijslast, de persoon,het huwelijk enz. Sociaal Recht Dirk Torfs Er wordt vooral stil gestaan bij het statuut van de zelfstandige (in bijberoep) omdat vertalers/tolken die af en toe werken voor justitie beschouwd worden als zelfstandige. Als zelfstandige moet je immers een aantal formaliteiten vervullen zoals aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en betaling van bijdragen. Als gevolg daarvan heb je bepaalde rechten op, bijvoorbeeld, gezinsbijslag, pensioen en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Vreemdelingenrecht Dirk Torfs Doel van de cursus is een algemene inleiding tot het vreemdelingenrecht te geven. Volgende onderwerpen komen aan bod: enkele begrippen uit het vreemdelingenrecht, de gewone procedure om een verblijfsvergunning in België te ontvangen,eu-onderdanen, asielzoekers, regularisatie van verblijf, mensenhandel, werken als vreemdeling in België. Jeugdrecht Goedele Franssens Via dit onderdeel krijgen de GVT o.m. informatie over de jeugdrechtbank, de bevoegdheid van de jeugdrechter, de sociale dienst, de rol van de jeugdrechter in POS- en MOF-situaties, aspecten van de procedure in protectionele zaken en van de burgerlijke rechtsplegingen, en over de geesteszieke minderjarige. Werkvormen Hoorcollege Leermiddelen Cursus op de website/via mail Eigen notities

3 Begeleiding Contact tijdens de les. Er is geen begeleiding via of andere kanalen mogelijk. Evaluatie open boek examen: 1 globaal schriftelijk examen over de volledige leerstof van de rechtsvakken (o.a. meerkeuzevragen, invuloefeningen en korte open vragen, enz....) toegelaten hulpmiddelen tijdens het examen: een afdruk van de cursus aangevuld met eigen notities. Andere hulpmiddelen zoals woordenboeken, computers, zijn niet toegelaten.

4 Deontologie Docent: Y. Vanden Bosch Doelstellingen Gerechtsvertalers en tolken (GVT) zijn onderworpen aan deontologische regels. Na de opleiding moeten de GVT doordrongen zijn van de beroeps-ethische regels. Van de cursisten GVT wordt verwacht dat zij 1. een algemene voorkennis hebben, 2. zich verder verdiepen in het recht en het gerechts(juridisch)vertalen/-tolken, 3. een duidelijke interesse hebben voor de juridische wereld. Uiteraard wordt verondersteld dat de cursisten GVT een uitstekend niveau halen voor schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands, en hun respectievelijke andere taal/talen. Inhoud De cursus gaat in op de rechten en plichten van gerechtsvertalers en -tolken. De GVT moeten een deontologische gedragscode verwerven en alle implicaties ervan grondig beseffen. Bijzondere aandacht gaat naar de aspecten 'onpartijdigheid' en 'beroepsgeheim' Werkvormen Hoorcollege Leermiddelen Cursus op de website Eigen notities Begeleiding Contact tijdens de les. Er is geen begeleiding via of andere kanalen mogelijk. Evaluatie schriftelijk examen, geen hulpmiddelen toegelaten Het examen deontologie is als praktijkexamen opgevat, waarbij geen theorie opgevraagd wordt. Er wordt getoetst of de gerechtsvertaler of tolk de deontologie beheerst en kan toepassen. Ook bij de vertaal- en tolkexamens moet de cursist de deontologie correct kunnen toepassen.

5 Rechtsmethodologie Juridische Internetbronnen Docent: Y. Vanden Bosch Doelstellingen Gerechtsvertalers en -tolken (GVT) zien zich dagelijks geconfronteerd met justitie en wetgeving. Het is de bedoeling hen beter te wapenen voor hun werk in de juridische sector. In deze cursus maken de cursisten kennis met de rechtsmethodologie. Zij maken kennis met zoekstrategieën en leren nationale en internationale wetgeving opzoeken, rechtspraak, rechtsleer, De cursus leert de cursisten hun weg te vinden binnen de juridische bronnen via intensief gebruik van de beschikbare informatietechnologie. Er zijn een aantal specifieke vertaal- en terminologieopdrachten, waarbij de cursisten leren zelfstandig informatie verwerken en verwerven. Op het einde van deze cursus zijn de cursisten veel beter gewapend om betrouwbare juridische informatie te vinden via het internet. Zij verwerven inzicht in de geëigende zoekmodaliteiten. Van de cursisten GVT wordt verwacht dat zij 1. een algemene voorkennis hebben, 2. zich verder verdiepen in het recht en het gerechts(juridisch)vertalen/-tolken, 3. een duidelijke interesse hebben voor de juridische wereld, 4. algemene informaticatoepassingen kunnen hanteren bij het verwerven en verwerken van informatie. Uiteraard wordt verondersteld dat de cursisten GVT een uitstekend niveau halen voor schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands, en hun respectievelijke andere taal/talen. Inhoud Terminologie en documentalistiek zijn van essentieel belang om een juridische tekst correct te kunnen begrijpen, zowel qua betekenis, bedoeling als vorm. De cursus geeft aandacht aan het correct en efficiënt gebruik van hulpmiddelen, zoekstrategieën en dergelijke. De student maakt kennis met de bronnen van het recht, en met de wijze hoe men wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en andere bronnen dient op te zoeken, en dit via intensief gebruik van de beschikbare informatietechnologie. Tijdens de les zijn er specifieke vertaal- en terminologieopdrachten, waarbij de cursisten leren zelfstandig informatie verwerken en verwerven. Werkvormen Hoorcollege, deels oefenzitting

6 Leermiddelen Powerpoint met internetlinks op de website Eigen notities Begeleiding Contact tijdens de les. Er is geen begeleiding via of andere kanalen mogelijk. Evaluatie Schriftelijk examen /computerexamen.

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs

BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E BOEKHOUD B E D I E N D E G I D S KUNDIG 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be

Nadere informatie

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN 1. Beroepsprofiel: Goed opgeleide, gemotiveerde en deskundige ambtenaren. Kennis van de structuur en van de werking van overheidsinstellingen, in het bijzonder van

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

II~hhII~IIBIHIUllhI~ Aan de Minister van Justitie door tussenkomst van Raadsadviseur. Postbus 20301 2500 EH Den Haag

II~hhII~IIBIHIUllhI~ Aan de Minister van Justitie door tussenkomst van Raadsadviseur. Postbus 20301 2500 EH Den Haag R aad voor echtsbijstanu II~hhII~IIBIHIUllhI~ OBD Aan de Minister van Justitie door tussenkomst van Raadsadviseur Postbus 20301 2500 EH Den Haag Afdeling Staf Contactpers. - Doorkiesnr. : Datum : 20 maart

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden

Nadere informatie

College van procureurs-generaal

College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie College van procureurs-generaal Voorzitter Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag. Aan de Minister van Justitie Mr. J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH 'S-GRAVENHAGE Bezoekadres:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen.

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen. Feedback Wat is feedback? Feedback gaat over het terugkoppelen van informatie. Nicolien van Hamel 1 legt het kort en bondig uit: Feedback betekent letterlijk: terugkoppeling. Bij feedback hoor je van de

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds] HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1 Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1 Mevr. J. de Jong NNVO 26-9- 2014 2 Catalogus Nautische leerlijnen Inhoud Inleiding... 4 Rol NNVO... 4 Doelstelling... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact...

Nadere informatie

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Welkom op onze website, een nieuw initiatief om het gerecht beter toegankelijk te maken voor de Europese

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie In de frontlinie tussen hulp en recht Studiehandleiding Methodische werkbegeleiding in de frontlinie Deze studiehandleiding Methodische werkbegeleiding hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door

Nadere informatie