ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN. Fase 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN. Fase 1"

Transcriptie

1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN Fase 1 Academiejaar

2 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Bank- en financiewezen Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 7 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 56 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Griet Beerten Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. A.3 Handelen vanuit ethische en deontologische principes beroepsspecifieke competenties a. Herkent een probleem/situatie a. Houdt zich aan de deontologische beroepsregels (bijv. beroepsgeheim) Nummer Competentie Gedragsindicator 1.1 Advies verlenen over betalings-, spaaren beleggingsproducten. a. Informeren over betalings-, spaar- en beleggingsproducten (bv. kosten, risico, rendement, fiscaliteit ) b. Behoeften van de klant detecteren en analyseren (bv. bepalen van doelen met tegoeden, bepalen van beleggersprofiel, analyse van de financiële reserve ). c. De klant begeleiden bij de keuze van gepaste betalings-, spaar- en beleggingsproducten, rekening houdend met de betreffende regelgeving. Inhoud Deze cursus is de basis voor de beleggings- en kredietvakken die in een later gedeelte van de opleiding bestudeerd worden. Er wordt onder meer een antwoord gegeven op onderstaande vragen: Welke zijn de kernfuncties van de bank? - Het aantrekken van geld (deposito s, beleggingsvormen) - Het weder beleggen of uitzetten van geld (kredieten) - Het verzorgen van het betalingsverkeer - Het uitoefenen van een bemiddelingsbedrijf Hoe is de financiële sector gestructureerd en welke zijn de meest recente evoluties hierin? Wat is de taak van de beurs? Hoe is ze gestructureerd? Enkele specifieke beleggingsvormen/kredieten/betaalmiddelen

3 Voorts maken we een grondige analyse van volgende (beleggings-)instrumenten:diverse soorten spaarrekeningen, obligaties, de kasbon, corporate bonds, de staatsbon, aandelen, aandelenopties en warrants, instellingen voor collectieve beleggingen, vastgoedbeleggingen, beleggen in goud, de werking van de beurs, verzekeringsproducten, automatische spaarformules, kluizen en effectendossier Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen:Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 85 %. % 15 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. %

4 Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 100% schriftelijk

5 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Verzekeringswezen Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 42 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Marlies Gyselaers, Fanny Thomassen Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie Nummer Competentie Gedragsindicator A1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie e. Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria Inhoud Het opleidingsonderdeel I valt uiteen in 3 grote onderdelen. - In een eerste deel zal de student de principes van het verzekeringswezen in het algemeen leren kennen: waar vinden verzekeringen hun oorsprong; wie speelt een rol op de verzekeringsmarkt; welke soorten verzekeringen bestaan er. - In het tweede deel wordt stilgestaan bij de wetgeving die het verzekeringswezen beheerst : de drie grote pijlers zullen besproken worden : de wet op de landverzekeringsovereenkomst, de controlewet en de wet op de verzekeringstussenpersonen. - In het derde deel wordt tenslotte de wet op de landverzekeringsovereenkomst grondig bestudeerd, dit aan de hand van de relevante wetsartikelen en uitspraken van rechtscolleges. Vervolgens gaat de student zelf aan de slag met concrete opgaven/cases om deze basiskennis toe te passen, en de bijzondere gevallen te leren kennen. Hierbij zal de student in kleine groepen, onder begeleiding werken, en maximaal leren gebruik maken van beschikbare informatiebronnen.

6 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo M. De Graeve, M. Gyselaers, Praktisch Verzekeringsrecht, Uitgeverij De Boeck 2011 Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 90 % % 10 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

7 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 100% schriftelijk examen Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

8 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Algemeen Boekhouden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 7 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 84 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Carla Hons Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk Inhoud - algemene principes inzake boekhouden (boekhoudwetgeving, boekhoudprincipes, boekhoudmethodes) - het boeken van de meest courante verrichtingen (commerciële en financiële verrichtingen, inventarisverrichtingen ) volgens het systeem van dubbel boekhouden - verdere studie van de belangrijkste rubrieken van de jaarrekening - het bestuderen van de link tussen geboekte verrichtingen en de BTW-aangifte Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

9 Aard van het studiemateriaal Toledo Algemeen Boekhouden NU 1, C. Van Liedekerke, G. Walraevens, Uitgeverij De Boeck, 12de editie (2010), ISBN Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen:Ja (einde eerste semester) Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. %. %. % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 40 %. %. % 40 % Evaluatie deel2 60 %. %. % 60 % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

10 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen MAR 2 e examenkans: 100% schriftelijk examen over de volledige leerstof van het academiejaar (geen overzetting van deelcijfer mogelijk)

11 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Inleiding tot de fiscaliteit Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Kerry Cuypers Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A1 A6 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken a. Herkent een probleem/situatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken e.stelt relevante vragen b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk Inhoud Volgende aspecten zullen behandeld worden in de cursus: Wie is onderworpen aan de personenbelasting? Wat is het OI, het RI, het BI en het DI? Welke inkomsten kan of moet de belastingplichtige aangeven? Wat wordt ingevuld in de aangifte PB van vak I t.e.m. vak IV en vak VIII? Aan de hand van de ingevulde aangifte het belastbaar inkomen berekenen Berekening OV

12 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal S. Hugelier, Praktisch personenbelasting, uitgeverij De Boeck Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen:Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

13 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Fiscus op zak 2 e examenkans: zie eerste examenkans

14 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Beschrijvende Statistiek Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Brigitte Cuypers, Kerry Cuypers, Annita Dalemans, Fanny Thomassen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A1a Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. Herkent een probleem/situatie. A1b A6b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. Kwaliteitsvol handelen door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. Verzamelt relevante informatie. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met ook voor details, ook onder tijdsdruk. Inhoud Volgende onderdelen zullen uitvoerig behandeld worden: - De verschillende fases van een statistisch onderzoek. - De grafische voorstelling van gegevens. - De berekening en interpretatie van kengetallen van waarnemingen en frequentieverdelingen. - De normaalverdeling - De analyse van historische tijdsreeksen. - Het verband tussen 2 numerieke variabelen d.m.v. correlatie en regressieanalyse.

15 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen:Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

16 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Formularium 2 e examenkans: zie eerste examenkans

17 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Toegepaste informatica Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Enkelvoudig opleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 42 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Dirk Janssens Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie Nummer Competentie Gedragsindicator A.6.b. Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Werkt zorgvuldig en nauwgezet met het oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk Inhoud - introduceren van Typ-Top (10-vingerblind kunnen tikken) als zelfstudiepakket - presentatie - hardware en software in een notendop - tekstverwerking: basis- en gevorderd gebruik - tabulator - kop- en voetteksten - secties indelen - opmaakprofielen definiëren, wijzigen en toepassen - tabellen - opmaak kopiëren - pagina-indeling aanpassen - voet- en eindnoten - overzichtsweergave - tekstkolommen - randen en arcering - sjablonen maken en toepassen - inhoudstafels en trefwoordenregister - figuren invoegen - - rekenbladen: basisgebruik: - gegevens invoeren en reeksen maken - formules en adressen - opmaak en getalnotatie - werkbladfuncties - grafieken - Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

18 Aard van het studiemateriaal Toledo Opdrachten en andere cursussen in elektronische vorm kunnen afgehaald worden van het netwerk en Internet. Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma PowerPoint/Excel/Word Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja/nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie % 85 % 15. % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 % % % % Evaluatie deel2 % % % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie % % % % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 100 % mondeling examen Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

19 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 7 Examencontract: ja Rechtsbegrippen / Burgerlijk recht Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 42 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ann Coolen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A1a A1b A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Herkent een probleemsituatie Verzamelt relevante informatie Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria Inhoud Het onderdeel Rechtsbegrippen / Burgerlijk Recht bestaat uit twee grote onderdelen: - in een eerste deel zal je de principes over de grondwettelijke inrichting van België (de verschillende machten) en internationale instellingen leren; - in een tweede deel maak je kennis met de drie klassieke delen van burgerlijk recht: personenen familierecht, zakenrecht en verbintenissenrecht. Deze delen worden aangevuld met rechtsbegrippen en principes van procesrecht. Zo leer je de burgerrechtelijke redeneringswijze begrijpen.

20 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo : VRG Codex , Kluwer uitgave, ISBN onbekend Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 90 %. % 10 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

21 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: Kies een item of vul aan indien afwijkend. Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 100 %. %. % 100 % Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Handels- en economisch recht Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 3 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 28 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ann Coolen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A1a A1b A1e Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Herkent een probleemsituatie Verzamelt relevante informatie Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria Inhoud Het onderdeel Handels- en economisch recht is op te delen in 10 hoofdstukken. Zo zal je kennis maken met de fundamentele elementen van het handelsrecht. De bronnen van het handelsrecht, de voornaamste bewijsmiddelen, de daden van koophandel, handelaars en hun verplichtingen, handelshuur en de handelszaak komen onder andere aan bod. Ook intellectuele rechten worden besproken. In het ondernemingsrecht maak je kennis met vennootschappen, handelstussenpersonen en ondernemingen in moeilijkheden.

22 In het marktrecht bespreek je onder andere de wet op de handelspraktijken en de wet consumentenkoop. Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo : VRG Codex , Kluwer uitgave, ISBN onbekend Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 90 %. % 10 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie

23 Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: Kies een item of vul aan indien afwijkend. Toelichting Evaluatie 100 %. %. % 100 % Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

24 Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen 1e opleidingsfase Economische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 10 Examencontract: ja Nationale en internationale economie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 6 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 70 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Kerry Cuypers, Annita Dalemans, Fanny Thomassen Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A1a A1b A6b A8a A9b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Kwaliteitsvol handelen om door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Initiatief nemen en de impact daarvan inschatten De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk en in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen Herkent een probleem/ situatie Verzamelt relevante informatie Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details, ook onder tijdsdruk Ziet werk, problemen, oplossingen, kansen en alternatieven Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat Inhoud - Volgende aspecten zullen in de cursus behandeld worden: - Wat is economie? - Economische kringloop - Economische groei - Inflatie - Arbeidsmarkt

25 - Economie en overheid - Geld en financiële instellingen - Internationale handel - Sociale economie - Consumentengedrag - Producentengedrag - Marktwerking Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Ja Deelexamen: Ja Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie. %. %. %. % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1 %. %. % % Evaluatie deel2 %. % 10 % % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. %

26 Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 2 de kans mogelijk: 100% schriftelijk examen Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Bedrijfsmanagement en financiën Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 4 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Inleidend Jaaruren: 42 Examencontract: Ja Docenten/didactisch team Naam docent(en): Kerry Cuypers, Annita Dalemans Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A1a A1b A6b Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering Kwaliteitsvol handelen om door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken Herkent een probleem/ situatie Verzamelt relevante informatie Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details, ook onder tijdsdruk

27 A9b De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk en in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat Inhoud - Wat is management? - Strategisch management - Management en organisatie - Marketing management - Financieel management - Logistiek management (indien de timing het toelaat) Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo Hand-outs seminaries Presentatiedia s Softwareprogramma Eigen syllabus (Vak)tijdschriften Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 90 %. % 10 % 100 %

28 Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: 100% schriftelijk examen Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk.

29 Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit 1e opleidingsfase Communicatieve vaardigheden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld opleidingsonderdeel Studiepunten: 12 Examencontract: Nee Communicatieve vaardigheden Nederlands: algemene vaardigheden Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 2 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 28 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Bert De Roo, Esther Desair, Liesbet Moons Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A.6. A.9. Inhoud Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk. a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag). b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat. c. Drukt zich helder en vlot uit. d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd. Vier grote items worden tijdens de lessen behandeld, ingeoefend en/of getest: 1. spelling; 2. woordenschat (zelfstudiepakket); 3. tekstanalyse en tekstopbouw (bouwplannen en spreekschema s); 4. presenteren (verzamelen bronnenmateriaal en opmaken spreekschema s, korte spreekoefeningen, gebruik van multimedia en lichaamstaal).

30 Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk Aard van het studiemateriaal Toledo : (Spel(l)enderwijs) Hand-outs seminaries Presentatiedia s (verspreid via Toledo) Softwareprogramma (onder voorbehoud: SNS, uitgeverij Plantyn, via Toledo) Eigen syllabus (Vak)tijdschriften (afhankelijk van de afstudeerrichting, als bronnenmateriaal voor de presentatie) Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 0 % 0 % 100 % 100 % Weging van de onderdelen: Woordenschat 17% Spelling 24% Tekstanalyse Tekstanalyse 14% Tekstopbouw 10%* 24% Presenteren Oefenmomenten 10% Individuele presentatie 25% 35% * De student dient een schriftelijke examenopdracht in aan het begin van de examenperiode. Dit indienmoment wordt samen met de andere examens ingepland. Indienen buiten dit geplande moment is niet mogelijk. Omwille van de voortdurende evaluatie, is een examencontract voor dit deelopleidingsonderdeel niet mogelijk. Wel kunnen alle onderdelen in 2 de kans worden afgelegd (zie onderaan).

31 Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen 2 e examenkans: zie eerste examenkans: voor tekstopbouw dient de student een opdracht in aan het begin van de examenperiode, de andere items worden op de examendag getest, met inbegrip van een nieuwe individuele presentatie. De afzonderlijke onderdelen behouden dezelfde weging als voor de eerste examenkans (zie boven), het presentatiemoment telt voor 35% van het eindtotaal. Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Nederlands: handelscorrespondentie Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 1 Onderwijstaal: Nederlands Niveau: Uitdiepend Jaaruren: 14 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Bert De Roo, Esther Desair, Liesbet Moons

32 Te verwerven (eind)competenties: algemene competenties Nummer Competentie Gedragsindicator A.7. a. Leeft zich in de situatie van anderen in. b. Verdiept zich in de situatie van klanten. A.9. Klantgericht denken en handelen De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen. c. Luistert actief (naar klachten, problemen en wensen van klanten). e. Communiceert adequaat met klanten. a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag). b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat. c. Drukt zich helder en vlot uit. d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd. Inhoud Inleidend wordt tijdens de lessen enerzijds aandacht besteed aan veelgemaakte fouten bij briefwisseling in het algemeen en handelscorrespondentie in het bijzonder, met daarnaast aandacht voor elektronische communicatie. Anderzijds behandelen we de meest recente BIN-normen voor schriftelijke communicatie. Hierna werken de studenten in een bedrijvencarrousel alle stappen van een handelstransactie af (prijsaanvraag, offerte, tegenofferte, klachtenbrief, ). Van elke behandelde brief bestuderen we klassikaal goede en slechte voorbeelden, waarbij we samen bouwplannen opmaken. Elke student maakt steeds een brief namens het bedrijf waarvoor hij werkt. Van elke student worden een aantal brieven verbeterd en gequoteerd. Het gemiddelde van de scores geldt als eindcijfer. Werkvormen Bedrijfsbezoeken Deelname aan seminaries Hoorcolleges Klasgesprek Meeloopstage Oefensessies Practicum Stage Zelfstudie Werksessies Zelfstandig werk

33 Aard van het studiemateriaal Toledo : (BIN-normen Efficiënte communicatie, VVKSO, Uitg. LICAP, ISBN ) Hand-outs seminaries Presentatiedia s (verspreid via Toledo) Softwareprogramma Eigen syllabus met aanvullend bedrijfsinformatie voor de bedrijvencarrousel (Vak)tijdschriften (afhankelijk van de afstudeerrichting, als bronnenmateriaal voor de presentatie) Video- en audiomateriaal Evaluatieactiviteiten Proefexamen: Nee Deelexamen: Nee Modaliteit van de evaluatie: Evaluatie zonder deelexamen Evaluatie 0 % 0 % 100 % 100 % Evaluatie met deelexamen. Evaluatie deel1. %. %. %. % Evaluatie deel2. %. %. %. % Eindproduct Proces Mondelinge Totaal toelichting Evaluatie. %. %. %. % Toetsvorm: Kennistoets Vaardigheidstoets Case Assessment Stage-opdracht Afstudeeropdracht Reflectie Toegestane hulpmiddelen: Codex Woordenboek Rekenmachine zonder grafisch geheugen Eigen syllabus met gecorrigeerde brieven

34 2 e examenkans: voor de tweede examenkans werkt de student tijdens de zomermaanden zelfstandig aan een portfolio met een viertal brieven (opdracht op Toledo). Dit portfolio wordt afgegeven bij aanvang van de examenperiode. Het gemiddelde resultaat voor deze brieven geldt als eindcijfer. Toelichting Overzetting van deelcijfer is mogelijk. Communicatieve vaardigheden Frans Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Deelopleidingsonderdeel Studiepunten: 5 Onderwijstaal: Frans Niveau: Inleidend Jaaruren: 56 Examencontract: Nee Docenten/didactisch team Naam docent(en): Ghislaine Decerf, Katrien Lannoy, Karen Vandeurzen, Martine Janssens Te verwerven (eind)competenties: algemene competentie Nummer Competentie Gedragsindicator A.9 De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk, in minstens drie vooraf gespecificeerde talen a. Past de stijl aan het publiek aan (inclusief non verbaal gedrag) b. Gebruikt beroepsspecifieke woordenschat c. Drukt zich helder en vlot uit d. Formuleert een boodschap logisch en gestructureerd Inhoud - grammatica: De volgende grammaticale thema s zal je doornemen, herhalen en inoefenen doorheen het jaar: le verbe, les numéraux, l article, le substantif et l adjectif qualificatif, les adjectifs et les pronoms indéfinis, les adjectifs et les pronoms possessifs, les adjectifs et les pronoms démonstratifs, la traduction de Het is, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, la question, la comparaison. - teksten: Actuele teksten met economisch zakelijke inhoud dienen als uitgangspunt bij dit onderdeel. Bij het analyseren van teksten verrijk je je woordenschat en leer je discussiëren over een bepaald onderwerp. - persoonlijk werk: Je krijgt een bundeltje van vijf zakelijke teksten. Je moet in staat zijn hierover vlot te praten en je eigen mening te verwoorden. In groepjes krijg je een onderwerp van algemeen maatschappelijke of meer zakelijke aard. Je legt een woordenschatlijst aan en je stelt een aantal vragen rond dit onderwerp op, ter voorbereiding van een debat. - woordenschat: Je krijgt algemene en economische woordenschatlijsten. Je moet in staat zijn de woordenschat te verwerken en vlot te gebruiken.

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting MARKETING Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld

Nadere informatie

ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1

ECTS-FICHES. PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs. Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT. Fase 1 Academiejaar 2011-2012 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT in avondonderwijs Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Fase 1 Bedrijfsmanagement Accountancy - Fiscaliteit 1 e opleidingsfase Inleiding tot

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs Academiejaar 2008-2009 Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BANK, BEURS EN FINANCIEN HOKTSP Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BBF/04/HOKTSP/M/G 2 1. Structuurschema Categorie economisch

Nadere informatie

opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN

opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden CVO LEUVEN-LANDEN VOLWASSENENONDERWIJS Welkom in het CVO Leuven-Landen In deze brochure vind je onze HBO5 opleidingen. Kiezen voor een HBO5 opleiding is een meerwaarde,

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 03.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting: Studiegebied: Lichamelijke opvoeding en sport Sport Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 2/2

Nadere informatie

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel HANDEL DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO- BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/001) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel 2 3de graad

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie