WTC. Algemene informatie. Inhoud: Voorwoord. Historie WTC. Huishoudelijk reglement en statuten. Bestuur en Commissies.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WTC. Algemene informatie. Inhoud: Voorwoord. Historie WTC. Huishoudelijk reglement en statuten. Bestuur en Commissies."

Transcriptie

1 WTC Algemene informatie Inhoud: Voorwoord Historie WTC Huishoudelijk reglement en statuten Bestuur en Commissies Lidmaatschap Commissies 1. Technische Commissie 2. Jeugdcommissie 3. Parkcommissie 4. Recreatiecommissie 5. Redactiecommissie en PR 6. Open toernooicommissie 7. Open toernooicommissie jeugd 8. Clubkampioenschappencommissie 9. Op- en afbouw commissie Trainers en trainingen Afhangsysteem Baanreglement Leden van verdienste Clubhuisbeheer Tennisspelregels Voorwoord Hieronder vindt u een schat aan informatie die voor u van belang is gedurende het tennisseizoen. Met de komst van kunstgrasbanen duurt het seizoen niet meer van april tot en met oktober, maar kunt u jaarrond spelen. Voor alle zaken die per jaar aan veranderingen onderhevig zijn, zoals lestarieven, activiteiten, competitiedata etc. zullen wij u (ook) via andere kanalen/pagina s informeren. Wij hopen dat u vindt wat u zoekt, maar horen het graag als u iets mist. Historie WTC Winterswijk De oudste tennisclub (in de jaren twintig en dertig) was de WLC, de Winterswijkse Lawn Tennis Club. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de heer J. te Hennepe

2 verzocht het secretariaat van de Vereniging Winterswijke Lawn Tennis Banen op zich te nemen. Bij de bestaande twee banen werd een derde gravelbaan aangelegd. In de oorlogsjaren werden door de VWLTB vele onderlinge wedstrijden georganiseerd. Contacten met o.m. Hans van Swol (oud- kampioen van Nederland), Daviscup- en Wimbledonspelers werden gelegd. Daar de fam. Te Hennepe (leden van Dixie) een permanente invitatie had bij de WLC en zodoende beide clubs, hoewel onafhankelijk, dicht bij elkaar kwamen te staan, stelde Jan te Hennepe in januari 1946 voor beide clubs te doen samengaan, lid te worden van de KNLTB, competitie te gaan spelen en de nieuwe club WTC te noemen. Op 9 februari 1946 werd unaniem besloten in een vergadering in de kleine zaal van Hotel Stad Munster om hiertoe over te gaan. Het eerste bestuur van de WTC was als volgt samengesteld: J. te Hennepe, voorzitter, J. Broen secretaris/penningmeester, A. Willink, H. van Ommen en W. van Laar, leden. In hetzelfde jaar werd er door WTC met 2 teams deelgenomen aan de competitie in de 2e en 3e klasse. In de zestiger jaren werd de WLTB opgeheven en werden de rechten en plichten overgedragen aan de WTC en werd een clubhuis gebouwd. De vereniging WTC werd dus feitelijk op 9 februari 1946 opgericht en bij de KNLTB aangemeld. Bronvermelding: Gravel info 1987 Auteur: J. te Hennepe Lidmaatschap Er zijn naast het reguliere lidmaatschap ook andere vormen van lidmaatschap, zoals proeftennis en zomertennis. Kijk voor de mogelijkheden op de site onder lidmaatschap. Contributie Kijk voor de actuele contributies op de site onder lidmaatschap. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het hoofdstuk secretariaat. Secretariaat: Tina Korten, Abraham Kuyperstraat 16, 7103 GP Winterswijk, telefoon: e- mailadres: Lessen en trainingen De vereniging biedt leden de mogelijkheid tot het volgen van tennislessen en trainingen. Hiervoor zet WTC gediplomeerde trainers in. Zeker voor beginners is het belangrijk de grondbeginselen en de techniek goed aan te leren. Voor de wat meer gevorderden krijgt naast techniek ook de tactiek aandacht. Op welke wijze u wilt lessen (individueel, in groepsverband en het tijdstip) is afhankelijk van uw voorkeur en de beschikbare mogelijkheden. Het volgen van trainingen is slechts mogelijk bij voorafgaande inschrijving. Inschrijfformulieren vindt u in het clubhuis. Bij het volgen van lessen verbindt men zich aan het daarvoor geldende reglement. TRAINERS: Barry Schutten, tel , Jerry Renskers, tel Voor info, lessen en lestarieven kunt u bij de trainers terecht.

3 Lesreglement Een lesuur duurt 50 minuten. Een half lesuur duurt 25 minuten. Klassikale les: als aan meer dan twee personen wordt lesgegeven. Individuele les: als aan twee personen of minder wordt lesgegeven. Een lesuur wordt gegeven op een in overleg met de trainer vast te stellen tijdstip gedurende een vastgesteld aantal uren. Lesuitval en inhaalles Wanneer een les door slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw of vorst) vervalt: Haalt de leraar de eerste les in zoveel mogelijk in overleg met de leerling. Komt de tweede les voor rekening van de leerling. Wordt de derde regenles door de leraar ingehaald. Een volgende uitvalles is weer voor rekening van de leerling. Per les- serie van weken maximaal 2 inhaallessen. Per les- serie van weken maximaal 3 inhaallessen. Wegblijven van de leerling is voor rekening van de leerling, tenzij de leerling 24 uur van tevoren de trainer een bericht van verhindering heeft gegeven. Lesverzuim leraar Wanneer een leraar onverhoopt om dringende reden - anders dan door ziekte - niet kan lesgeven, stelt hij zo mogelijk het telefoonsysteem in werking om de leerlingen en de verenigingscontactpersoon Barry Schutten ( ) van dit verzuim op de hoogte te stellen. De eerstvolgende les wordt vastgesteld wanneer de betreffende les wordt ingehaald. Verzuim leerling Voor klassikale lessen zal de leraar bekijken of de les mogelijk in een andere groep kan worden ingehaald. Niet verschijnen op een privéles is voor rekening van de leerling tenzij overmacht wordt aangetoond. De privéles wordt dan in overleg ingehaald. Bij onwerkbaar weer kan de trainer theorielessen geven. Kinderen voor wie de lessen worden betaald door de ouders of door de vereniging mogen de theorielessen niet verzuimen. Een leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan derden. De trainer kan een door hem te geven les slechts overdragen aan een bevoegde andere trainer na overleg met de leerling. Klachten in het algemeen en over de tennisles in het bijzonder kunnen door de leerlingen bij de Jeugdcommissie worden ingediend. Deze klacht zal met de hoofdtrainer (Barry Schutten) worden besproken waarna indien nodig actie wordt ondernomen. Baanreglement De banen mogen uitsluitend worden bespeeld met een geldig lidmaatschapspasje. Tenniskleding en schoeisel geschikt voor kunstgras banen is verplicht.

4 Maximaal 3 ballen per baan. Tijdens het spelen van wedstrijden, bijv. bij competitie en toernooien een waardig gedrag tonen, voor je omgeving, maar vooral ook voor je tegenstander/bezoekende vereniging. Bij het verlaten van de baan deze schoon achterlaten. Geen glaswerk, blikjes of kauwgom op de baan achterlaten. Niet hangen over het net. Bedien de telborden met de hand en niet met het racket. Sla geen ballen bewust hard tegen het hekwerk. Plaats geen fietsen op het park, ook niet op het terras. Gooi geen racket op de baan of tegen het net. Bij opdooi de banen niet bespelen. De speeltijd voor enkelspel is 30 minuten (1 speelperiode). De speeltijd voor dubbelspel is 60 minuten (2 speelperiodes). Introduceren: informeer naar de mogelijkheden en kosten aan de bar in het clubhuis. Afhangreglement Kijk op het afhangbord of er iets speciaals is die dag, bijv. onderhoud, les, competitie, tossavond etc. Dit wordt aangegeven d.m.v. kaartjes. Goed afhangen op het afhangbord Er mag alleen worden afgehangen met een geldig KNLTB- pasje m.u.v. proefleden, introducees. Eerst die baan afhangen waar het langst gespeeld wordt. U dient eerst de baan te reserveren waarop in diezelfde periode nog niet is afgehangen. Als de gereserveerde baan 5 minuten na het begin van een speelperiode nog niet door de spelers is bezet, vervalt hun speelrecht. U mag uitsluitend een baan reserveren op een tijdstip, dat aansluit op een speelperiode van 30 of 60 minuten van spelers die op dat moment aanwezig zijn. Wilt u bijv. 'pas over een half uurtje' gaan spelen, dan moet u met uw reservering wachten totdat uw voorgenomen aanvangstijd aansluiting heeft op een voorafgaande speelperiode. Reserveren gebeurt altijd persoonlijk. De spelers moeten op het park aanwezig zijn. Voor een single moeten beide spelers aanwezig zijn. Bij een dubbelspel minimaal 3 spelers. Bij niet- compleet afhangen vervalt het speelrecht. 'Door- afhangen' is niet toegestaan. Voordat er opnieuw afgehangen wordt, moet er 1 speelperiode (1 2 uur) verstreken zijn. Wanneer er 2 speelperiodes op iedere baan zijn gereserveerd, dan mogen er vanaf de volgende periode alleen dubbels worden afgehangen. Bestuur Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e secretaris en vijf commissievoorzitters (technische commissie, jeugdcommissie, recreatiecommissie, parkcommissie, redactiecommissie/pr). Op het moment dat alles op rolletjes loopt, heeft het dagelijks bestuur (DB) het minst omhanden.

5 Het uitschrijven van vergaderingen, het bijhouden van de ledenadministratie, het bewaken van de financiën, het leden- en personeelsbeleid en het aanwezig zijn tijdens activiteiten zijn vast terugkerende bezigheden. Het DB stuurt geen commissies aan en is hierin ook niet vertegenwoordigd. De overige bestuursleden sturen allen een of meer commissies aan die ervoor zorgen dat zowel de recreatieve- als competitiespeler, maar ook de jeugd op een goed onderhouden park kan tennissen. Leden van verdienste: mevrouw I. Kist, de heer G.W. Oonk en de heer B. Renskers. Taakverdeling Voorzitter: Het leiden van de vereniging Advisering diverse commissies Beleggen van vergaderingen en in overleg met de secretaris de agenda samenstellen Representatie naar buiten verzorgen, zoals KNLTB, gemeente, sportraad etc. Beleidsvoorbereidend en bepalend. Secretaris: Behandelen in- en uitgaande correspondentie Agenderen bestuursvergaderingen Agenderen ledenvergaderingen Opstellen jaarverslag Bijhouden archief Beleidsvoorbereidend en bepalend Penningmeester: Het maken van begrotingen Financiële verslaglegging Innen en bijhouden van contributies Afhandelen van financiële verplichtingen Beheren van aanwezige gelden Onderhouden van contacten met gemeente Winterswijk betreffende pacht, huur onderhoud etc. Beleidsvoorbereidend en - bepalend Wat biedt WTC? 11 verlichte kunstgrasbanen Stichting Winteraccommodatie zet s winters een blaashal op baan 4 t/m 7 Ca. 725 mede- tennisleden, waarvan ca. 150 jeugdleden (onder 18 jaar) Mogelijkheid tot het spelen van competitie, toernooien, onderlinge wedstrijden enz. Sfeervol, in 2011 geheel gemoderniseerd clubhuis Groot terras Goede douche- en kleedruimtes Technische commissie De commissieleden assisteren tijdens de competitie, toernooien en clubkampioenschappen

6 daar waar nodig is. Verantwoordelijkheden: Alle zaken die te maken hebben met alle soorten van competities. Alle contacten met de KNLTB betreffende de competities. Communicatie met alle teams en deze up- to- date houden inzake voorlichting etc. Zorgdragen voor VCL ers die tijdens de competitie aanwezig moeten zijn. Steunpunt voor alle zaken als trainingen, indelingen teams, lesschema's etc. Ondersteuning naar de jeugdcommissie. Volgen van het competitieverloop in geval van veranderde teamopstelling, speelsterkten en kampioenschapsaangelegenheden. Verenigingscompetitieleiders VCL: Zij moeten tijdens de diverse competities zorgdragen voor het op de juiste manier invullen van de formulieren en voor het navolgen van de spelregels. De VCL ers zijn leden van de vereniging die hiervoor bij de KNLTB een speciale opleiding hebben gevolgd. Bij alle taken zoals hierboven genoemd kunt u met vragen terecht bij alle commissieleden van de TC. Jeugdcommissie Verantwoordelijkheden: Toernooien Uitwisselingen Competities en trainingen Bal- en Slagvaardigheid Div. Activiteiten Pupillentoernooi Sinterklaasmiddag Mini toernooi Clubkampioenschappen Voorzitter Coördineert en stimuleert Algemene zaken Overleg met TC Beleidsvoorbereidend en bepalend Kleding WTC Contact met trainers Interne en externe communicatie Balvaardigheid Balvaardigheid wordt gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar. Meestal blijft een kind twee winterseizoenen op deze balvaardigheidslessen, daarna worden ze lid van de WTC en worden in het algemeen de lessen voortgezet door onze trainers. Jose Oude Heuvel leidt deze balvaardigheidslessen al vele jaren. De lessen vinden plaats in Sporthal de Hazelder en Sporthal De Pelkwijk. Verdere info bij Jose en op de site. Alle andere zaken zoals coördineren, agenda, distributie correspondentie etc. worden gezamenlijk uitgevoerd.

7 Parkcommissie De parkcommissie bestaat uit een grote groep vrijwilligers die volgens een vast schema per toerbeurt wisselende werkzaamheden verrichten. De groep is te groot om alle namen te noemen. Verantwoordelijkheden: Onderhoud van alle banen en controles die jaarlijks moeten worden uitgevoerd. Onderhoud betekent dat wekelijks de banen worden geveegd, onkruid en blad worden verwijderd, de netten worden gecontroleerd en deze op de juiste hoogte worden gebracht. Onderhoudswerkzaamheden zoals snoeiwerk, onkruid verwijderen op terrassen en paden, controles van hekwerk en poorten worden tevens door het vrijwillige onderhoudsteam uitgevoerd. Verlichting: De verlichting wordt gecontroleerd en indien nodig wordt het bedrijf dat dit onderhoud uitvoert erbij gehaald. De verlichting kan worden ingeschakeld in het halletje voor de kleedkamers. Kijk alvorens er afgehangen wordt welke banen wel verlicht zijn, maar niet worden bespeeld. Dit om te voorkomen dat er te veel banen leeg komen te liggen en de verlichting door het beheer wordt uitgeschakeld. Daarna duurt het 20 minuten voordat het licht weer kan worden ingeschakeld. Overleg met de beheerder is dus noodzakelijk. De banen zijn dagelijks geopend van 9.00 tot uur. De buitenverlichting wordt om uur automatisch uitgeschakeld. Dit geldt niet voor de verlichting in de blaashal. Komt er na u niemand meer op de baan, schakel dan de verlichting uit. De penningmeester is u er dankbaar voor. Recreatiecommissie De recreatiecommissie verzorgt diverse onderlinge toernooien met uitzondering van de clubkampioenschappen en het slottoernooi. De jeugdcommissie doet dit voor de jeugd en de recreatiecommissie doet dit voor de senioren. De activiteiten die de leden worden aangeboden zijn zeer gevariëerd. Introductieavond Speciaal voor nieuwe leden. Zij krijgen uitleg over het reilen en zeilen binnen onze vereniging en benodigde informatie. Tossen Iedere donderdagavond in de zomer van uur op baan 4 t/m 7. Dit is een gemengd dubbel tennisavond waaraan ieder lid mee kan doen. De tossmaster doet alle rackets in een grote ton en selecteert wie met en tegen elkaar speelt. Na een half uur wordt afgefloten en opnieuw getosst. De tossavond is bedoeld als een gezelligheids/kennismakingsavond voor leden. Daarnaast is er een leeraspect doordat men met en tegen andere speelsterktes speelt. Sinds kort is er op dinsdagavonden een speciale tossavond voor sterkere spelers, met minimaal 6 op hun pasje. Bokkentoernooi en Ladies night. Dit zijn traditionele toernooien die al jaren worden gespeeld en samengaan met een gezellige feestavond met hapjes etc. Hemelvaart/Ouder- kindtoernooi

8 Dit toernooi wordt gestart met een gezamenlijk ontbijt in het clubhuis. Daarna tennissen ouders, hun kinderen en overige deelnemers tegen elkaar. Dit toernooi duurt van 8.00 uur tot uur. Thuisblijverstoernooi Meestal georganiseerd op een zaterdagavond midden in de bouwvakvakantie. Tussen uur worden er gemengd dubbels gespeeld voor de leden die niet op vakantie zijn. Gemengd dubbeltoernooi Bij voldoende deelname wordt dit georganiseerd op een zaterdag of zondag in het najaar tussen uur. Opgave via het prikbord. Redactiecommissie pr en sponsoring De redactiecommissie verzorgt alle public relations die moeten worden gedaan. Onder deze commissie vallen ook zaken als sponsoring, advertenties en fotografie. Open Toernooicommissie Het open toernooi vindt jaarlijks plaats. Open wil zeggen dat ook niet- leden zich voor dit toernooi kunnen inschrijven en iedereen in Nederland en daarbuiten kan deelnemen Dit toernooi wordt gespeeld in de speelsterktes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Commisie Jeugdtoernooi K 5 Het K5 toernooi keert ook jaarlijks terug en ook dit is een open toernooi waar iedereen aan kan deelnemen en dus zijn deze toernooien voor alle jeugd. Op deze toernooien kunnen de deelnemers punten verzamelen om zodoende naar een boven K5 liggend toernooi te kunnen en om op de nationale jeugdranglijst te komen. Op- en Afbouwcommissie Deze commissie zorgt er jaarlijks voor dat de blaashal opgebouwd en weer afgebroken wordt. Hiervoor zijn altijd ca. 70 leden met sterke armen nodig om te helpen de klus te klaren. Hapje en drankje is het loon na werken. Commissie Clubkampioenschappen Jaarlijks vinden op ons park de clubkampioenschappen plaats voor senioren en junioren. Ieder lid kan zich hiervoor inschrijven. Dit toernooi duurt maximaal 14 dagen. De finaledag is steeds een gezellige dag met spannende wedstrijden en lekkere hapjes voor deelnemers en publiek. Bestuur en commissies Raadpleeg voor de actuele samenstelling de site onder Bestuur & Commissies. Clubhuis/parkbeheer, tel. clubhuis AED aanwezig in het halletje bij de kleedkamers alsmede een noodtelefoon. Tennispark WTC, Groenloseweg 91/1, 7101AK Winterswijk.

9 Verenigingsnummer Website: Op de site vindt u ook de e- mailadressen van de bestuursleden en diverse commissies. Commissies Naast het bestuur bestaan er ook een aantal commissies. Deze commissies dragen zelfstandig zorg voor verscheidene zaken binnen de club. De commissies zijn: Jeugdcommissie Technische commissies Open toernooicommissie Clubhuisbeheer Paronion (organisatie Wintercompetitie) Redactie/PR- commissie Zie ook onder Algemeen: Algemene informatie voor (nieuwe) leden.

BAANREGLEMENT. De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman.

BAANREGLEMENT. De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman. BAANREGLEMENT OPENSTELLING GRAVEL en KUNSTGRASBANEN Van 1 april t/m 30 november : Alle banen. Van 1 januari t/m 31 december : Kunstgras banen 7 t/m 9. Van 1 december t/m 30 maart (winterperiode): baan

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Ie - boekje Introduct

Ie - boekje Introduct Introductie - boekje Wat is TV Metgensbleek TV Metgensbleek is een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, die recreatief tennis hoog in het vaandel heeft staan, maar waar ook ruimte is voor competitiespelen.

Nadere informatie

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie. FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING. DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van LTV Almere

Huishoudelijk reglement van LTV Almere Huishoudelijk reglement van LTV Almere Vastgesteld 28 november 2016 1. Inleiding 2. Doelstellingen L.T.V. Almere 3. Samenstelling leden 3.1 Lidmaatschap 3.2 Contributie 3.3 Bardienst 3.4 Blessureleed 3.5

Nadere informatie

Informatieboekje Tennisvereniging Soesterkwartier (TVS) Algemene Informatie Lid worden Introductiemiddag Toernooien Racketavond Speelsterkte

Informatieboekje Tennisvereniging Soesterkwartier (TVS) Algemene Informatie Lid worden Introductiemiddag Toernooien Racketavond Speelsterkte Welkom bij Tennisvereniging Soesterkwartier (TVS). Wij hopen dat u met en bij ons vele gezellige en sportieve uren op en naast de baan zult doorbrengen. Door middel van dit boekje, hopen wij u nader wegwijs

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING "DE KAAG" TE WERVERSHOOF

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING DE KAAG TE WERVERSHOOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING "DE KAAG" TE WERVERSHOOF 1 ALGEMEEN 1.1 Lid van de tennisvereniging is: 1.1.1 Ieder, die in het afgelopen jaar lid was en niet voor 1 december van dat jaar

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Tennissen in Emmeloord

Tennissen in Emmeloord Tennissen in Emmeloord Informatiebulletin Tennisvereniging: A.T.C. Emelwerth Tennishal: Tenniscentrum Emmeloord Tennisschool: P.R.O.-Tennis 1 Inhoud 1. Even voorstellen... 3 2. Tennisvereniging ATC Emelwerth...

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar Beste leden, Het bestuur van de LTV Almere nodigt u hierbij uit om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement

Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement 1 TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Algemene overwegingen voor deze wijziging zijn dat enkele artikelen uit het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Welkom bij Après! Après. Lidmaatschap en contributie. Opzeggen lidmaatschap Après. Tennispark Overdam

Welkom bij Après! Après. Lidmaatschap en contributie. Opzeggen lidmaatschap Après. Tennispark Overdam Welkom bij Après! Après Après is een tennisvereniging die speelt op tennispark Overdam te Leidschendam. Après is sinds 2005 een zelfstandige tennisvereniging. Wij tellen momenteel zo n 30 enthousiaste

Nadere informatie

Informatieboekje Nieuwe Leden

Informatieboekje Nieuwe Leden Versie 2016-02 Welkom Hierbij heten wij je van harte welkom bij onze tennisclub Smalhorst. We proberen sportiviteit en gezelligheid bij elkaar te brengen door middel van het organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Amerongse Tennis Vereniging

Huishoudelijk Reglement Amerongse Tennis Vereniging Huishoudelijk Reglement Amerongse Tennis Vereniging Artikel 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Sportiviteit Leden van de ATV tonen hun sportiviteit op en naast de baan en gaat met respect met elkaar om. Zij houden

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD R.C.W.

INFORMATIEBLAD R.C.W. INFORMATIEBLAD R.C.W. Tennisvereniging R.C.W. Informatieblad nieuwe leden R.C.W. Waalwijk Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Welkom... 3 Historie R.C.W.... 3 Het tennispark en het paviljoen... 4 Openingstijden

Nadere informatie

INFOFOLDER. Tennisvereniging Eijsden TVE. Versie 2015.1

INFOFOLDER. Tennisvereniging Eijsden TVE. Versie 2015.1 INFOFOLDER Tennisvereniging Eijsden TVE Versie 2015.1 Alles wat je graag wil weten over tennisvereniging Eijsden (TVE) Deze informatie is bedoeld om het leden (nieuw of bestaand) zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

Welkom bij de VBF. Hans Gelderblom voorzitter. Informatieboekje nieuwe leden, 18-2-2008 1

Welkom bij de VBF. Hans Gelderblom voorzitter. Informatieboekje nieuwe leden, 18-2-2008 1 Welkom bij de VBF Graag heet ik je van harte welkom als lid van onze tennisvereniging. TV VBF is op 28 mei 1968 ontstaan uit de personeelsvereniging van de Verenigde Buizen Fabriek. Sinds 22 april 1994

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Laan van Maarschalkerweerd 3585 LJ Utrecht Vlakbij het stadion FC Utrecht!

Laan van Maarschalkerweerd 3585 LJ Utrecht Vlakbij het stadion FC Utrecht! Laan van Maarschalkerweerd 3585 LJ Utrecht Vlakbij het stadion FC Utrecht! 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 (Email)adressen... 4 Openingstijden squashbanen... 4 Openingstijden bar/clubhuis... 4 Nieuwsbrief...

Nadere informatie

Informatieboekje 2013

Informatieboekje 2013 Informatieboekje 2013 1 Introductie TennisInn Zutphen 2 Activiteiten bij TennisInn Zutphen 3 Lidmaatschap en baangebruik 4 Ledenkortingen en introductieregeling 5 Les- en trainingsmogelijkheden 6 Reglementen

Nadere informatie

WIE, WAT EN WAAR. Valkenburgse Tennis Vereniging

WIE, WAT EN WAAR. Valkenburgse Tennis Vereniging Informatie boekje 2009 WIE, WAT EN WAAR Valkenburgse Tennis Vereniging Recreatiepad 2 te Valkenburg, Telefoon clubgebouw: 071-4074100. E-mail: info@vtv-tennis.nl. Website: www.vtv-tennis.nl Postgiro: 5590864,

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Informatieboekje Valkenburgse Tennis Vereniging

Informatieboekje Valkenburgse Tennis Vereniging Versie 1-2013 Informatieboekje Valkenburgse Tennis Vereniging Welkom Welkom bij de Valkenburgse Tennis Vereniging. Als nieuw lid vind je in dit boekje de belangrijkste informatie over onze club. Natuurlijk

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

d. Dan komen inwonende familieleden van junior- en seniorleden aan de beurt,

d. Dan komen inwonende familieleden van junior- en seniorleden aan de beurt, HUISHOUDELIJK REGLEMENT LTC GOIRLE Vereniging Artikel 1 Het hoogste wetgevende orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering (hierna te noemen ALV) Lidmaatschap Artikel 2 a. Het aantal leden dat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2 Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging Nummer 2 Inhoud: pagina Van de Voorzitter 2 Van de Secretaris 3 Van de Technische Commissie - Clubkampioenschappen dubbels 2009 4 - Competitie eten 2009 6 - Racket

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Welkom bij De Gooische Vallei

Welkom bij De Gooische Vallei Welkom bij De Gooische Vallei Welkom door de voorzitter Namens het bestuur heet ik je van harte welkom bij onze tennisvereniging de Gooische Vallei. Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gemoedelijkheid

Nadere informatie

Een stukje historie. Gouwtje logo

Een stukje historie. Gouwtje logo Een stukje historie Op 2 november 1972 werd voor de dorpen Midwoud, Oostwoud, Benningbroek en Sijbekarspel (toen nog aparte gemeentes, later samengevoegd tot gemeente Noorder- Koggenland nu onderdeel van

Nadere informatie

Nieuwsbrief ATV Luctor et Emergo

Nieuwsbrief ATV Luctor et Emergo Van de Ledenadministratie Leden We zijn halverwege het seizoen 2011 en de ledenadministratie heeft niet stilgezeten. Luctor et Emergo is qua leden gegroeid tot bijna 600. Inmiddels hebben daarvan een aantal

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Graag heet ik je van harte welkom als lid van onze tennisvereniging.

Graag heet ik je van harte welkom als lid van onze tennisvereniging. Welkom bij de VBF Graag heet ik je van harte welkom als lid van onze tennisvereniging. De VBF is op 28 mei 1967 ontstaan uit de personeelsvereniging van de Verenigde Buizen Fabriek. Sinds 22 april 1994

Nadere informatie

INFOBOEKJE uitgave 2016. Infoboekje 2016 Pagina 1

INFOBOEKJE uitgave 2016. Infoboekje 2016 Pagina 1 INFOBOEKJE uitgave 2016 Infoboekje 2016 Pagina 1 Belangrijke gegevens: naam: TEBO Heinkenszand (Tennisvereniging Borsele) datum oprichting : 1 april 1974 adres: postadres: Dorpsstraat 102 B, 4451 AC Heinkenszand

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER. A.T.V. de Molenhoek

INFORMATIEFOLDER. A.T.V. de Molenhoek INFORMATIEFOLDER A.T.V. de Molenhoek 2012 INFORMATIEBLAD VAN ATV DE MOLENHOEK Het bevat alle belangrijke informatie. Informatie tennispark Pag. 2 Contactpersonen Pag. 3 Algemene informatie en Contributie

Nadere informatie

informatie april 2017

informatie april 2017 informatie april 2017 Welkom, Onderstaand vinden jullie informatie over TV HBC met algemene wetenswaardigheden van onze tennisvereniging. Voor algemene en actuele informatie - die aan frequente wijzigingen

Nadere informatie

Sponsorplan TV Columbae P L E Z I E R M A K E N M O E T, P R E S T E R E N M A G

Sponsorplan TV Columbae P L E Z I E R M A K E N M O E T, P R E S T E R E N M A G Sponsorplan TV Columbae P L E Z I E R M A K E N M O E T, P R E S T E R E N M A G Inleiding Het bedrijfsleven is een belangrijke steun voor verenigingen in Nederland. Om de tennissport voor zoveel mogelijk

Nadere informatie

Klik op de link:

Klik op de link: Nieuwsbrief 7 - Juli 2015 In dit nummer: Ouder kindtoernooi Osse Tennis Kampioenschappen 2015 Oproep: foto's digitaliseren Wintercompetitie 2015/2016 Belangrijke data Van de redactie Ouder kindtoernooi

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Commissie ledenwerving en -behoud 3

Nadere informatie

Informatieboekje voor nieuwe leden van de Nootdorpse Tennis Club (NTC) Seizoen 2015

Informatieboekje voor nieuwe leden van de Nootdorpse Tennis Club (NTC) Seizoen 2015 Informatieboekje voor nieuwe leden van de Nootdorpse Tennis Club (NTC) Seizoen 2015 Welkom Welkom bij de NTC. We vinden het fijn je als nieuw lid te begroeten en we hopen dat je dit eerste jaar, en hopelijk

Nadere informatie

Informatieboekje TV Rhelico

Informatieboekje TV Rhelico Informatieboekje TV Rhelico Boutensteinseweg 2A Rumpt Telefoon: 0345 682998 www.tvrhelico.nl Welkom Geacht lid van tennisvereniging Rhelico, Allereerst willen wij u hierbij van harte welkom heten als lid

Nadere informatie

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo?

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? Algemene informatie De Almelose Tennisvereniging Luctor et Emergo is opgericht in 1898 en is één van de oudste tennisverenigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding digitaal afhangen

Gebruikershandleiding digitaal afhangen Gebruikershandleiding digitaal afhangen Onderstaand wordt zo beknopt en bondig mogelijk uitgelegd hoe je af kunt hangen op het Digitale Afhangbord van de KNLTB. Inhoud 1. Afhangen met behulp van touchscreen

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 Bestuurlijke zaken Van de voorzitter. Bijgaand de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013. Ik wil dan ook beginnen om alle leden van de tennisvereniging een voorspoedig,

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt 1. Inleiding Bestuur en commissies hebben hun visie voor de periode 2013 tot en met 2017 in dit beleidsplan opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Beste leden van NNPV-tennis, Bijgaand treffen jullie de jaarcirculaire 2013 van NNPV tennis aan. Met zo n 200 leden (2014) zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER PAPENDRECHTSE TENNIS CLUB. Geboortedatum: Telefoon: Voornaam: Woonplaats: 2 jaar of meer LESREGLEMENT:

INSCHRIJFFORMULIER PAPENDRECHTSE TENNIS CLUB. Geboortedatum: Telefoon: Voornaam: Woonplaats: 2 jaar of meer LESREGLEMENT: INSCHRIJFFORMULIER PAPENDRECHTSE TENNIS CLUB Naam: Voornaam: Adres: Post code: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: Telefoon werk: E-mail adres: Cursus: Privé O 2-pers. 4 pers. * aankruisen s.v.p. Speelniveau:

Nadere informatie

Enquête onder de leden van TC 't Laer

Enquête onder de leden van TC 't Laer Enquête onder de leden van TC 't Laer Ward van Kampen Aantal reacties: 83 (rond 16% score) Waarom een enquête onder de leden. In 2015 heeft het bestuur van TC 't Laer besloten om uit seizoen uit te breiden

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Baan- & Parkreglement

Baan- & Parkreglement Baan- & Parkreglement 2016 (Hiermee komen voorgaande reglementen te vervallen) Apeldoorn, September 2016. Inhoudsopgave A. Algemene bepalingen... 3 B. Reserveren van banen... 4 C. Gebruik verlichte (buiten)banen...

Nadere informatie

Hallo allemaal, Afhangen op de tennisbaan:

Hallo allemaal, Afhangen op de tennisbaan: Hallo allemaal, Hier vind je uitleg hoe op de club en hoe je thuis via internet een baan kunt afhangen. Let op als je thuis via internet afhangt dan dien je 5 minuten van te voren de reservering op de

Nadere informatie

Tennisvereniging ATV de Molenhoek Aadorp

Tennisvereniging ATV de Molenhoek Aadorp Tennisvereniging ATV de Molenhoek Aadorp INFORMATIEBOEKJE 1 Informatieboekje Inhoud Welkom door de voorzitter... 3 De vereniging... 3 Het bestuur... 3 Nieuwsbrief en website... 4 Toegang tot ons tennispark...

Nadere informatie

Met je KNLTB pasje heb je via de kleine toegangspoort toegang tot het complex.

Met je KNLTB pasje heb je via de kleine toegangspoort toegang tot het complex. Hallo, Hartelijk welkom als nieuw lid bij TPC Maaspoort. Wij hebben onderstaande brochure samengesteld voor de nieuwe leden van TPC Maaspoort. De brochure is een verkorte weergave van onderwerpen en wetenswaardigheden

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Tennispark de Oude Eik

Tennispark de Oude Eik Tennispark de Oude Eik 7 smashcourt banen (hele jaar bespeelbaar) waarvan 6 verlicht gelegen in een rustige omgeving oefenmuur, geitjes en speelplaats! Tennisclub de Oude Eik wil kinderen van de basisschool

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Standaard staat het scherm op de aanbiedingen pagina (zal er bij onze vereniging anders uitzien):

Standaard staat het scherm op de aanbiedingen pagina (zal er bij onze vereniging anders uitzien): Gebruikershandleiding digitaal afhangen met Jiba Afhangbord Onderstaand wordt zo beknopt en bondig mogelijk uitgelegd hoe je bij onze tennisvereniging een baan kunt reserveren ( afhangen ). 1. Afhangen

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

Tennis voor Jou! - in 2015-

Tennis voor Jou! - in 2015- Tennis voor Jou! - in 2015- Tennis Vereniging Oostvoorne Inhoudsopgave: ALGEMENE INFORMATIE... 4 Verdere contactgegevens van Tennis Vereniging Oostvoorne... 4 De verschillende commissies... 4 Bar of parkdienst...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

Baanreglement. Definities. Openstelling van de banen en clubhuis. Speelgerechtigd zijn. Opgesteld Versie 1.3 / gewijzigd

Baanreglement. Definities. Openstelling van de banen en clubhuis. Speelgerechtigd zijn. Opgesteld Versie 1.3 / gewijzigd Baanreglement Opgesteld 28-03-2017 Versie 1.3 / gewijzigd 31-08-2017 Definities In dit baanreglement wordt verstaan onder: De club: Tennisclub Hardenberg (TCH) Sportpark: Sportpark De Boshoek De Match:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PARKHUUR

NIEUWSBRIEF PARKHUUR NIEUWSBRIEF 2-2013 Vrijdag 1 maart jl. heeft de ledenvergadering plaats gevonden. Het was goed om te zien dat er aardig wat leden aanwezig waren. In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste punten en beslissingen

Nadere informatie

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d

L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d TENNIS PROMOTOR NAJAARSWEG 17 7532SK ENSCHEDE 053 2600112 info@tennispromotor.nl www.tennispromotor.nl Inleiding Ledenwerving is voor iedere tennisvereniging

Nadere informatie

Infobrochure tennisschool TC t Lobbeke

Infobrochure tennisschool TC t Lobbeke Infobrochure tennisschool TC t Lobbeke Tennisplezier voor alle leeftijden en niveaus! Zowel jeugd als volwassenen kunnen terecht bij onze tennisschool om in de beste omstandigheden te sporten. We bieden

Nadere informatie

MINI DIGI SHUTTLE. Start van het nieuwe seizoen. Beste leden Badmintonvereniging Veenshuttle,

MINI DIGI SHUTTLE. Start van het nieuwe seizoen. Beste leden Badmintonvereniging Veenshuttle, NAAM BEDRIJF MINI DIGI SHUTTLE Start van het nieuwe seizoen Nieuwsbrief 6 2015 Mijdrecht 20-08-2015 Beste leden Badmintonvereniging Veenshuttle, Het Badminton seizoen 2015 2016 start weer op 27 augustus

Nadere informatie

Tennisvereniging de Greveling

Tennisvereniging de Greveling Tennisvereniging de Greveling Informatieboekje Uitgave 2014 Tennisvereniging de Greveling is opgericht in 1983 Beste lezer, INHOUD INLEIDING BESTUUR EN COMMISSIES JAARVERGADERING KANTINE EN KANTINEREGELS

Nadere informatie

Huisregels vademecum

Huisregels vademecum Huisregels vademecum Almense Tennisclub 1 Inleiding 3 2 Bestuur 3 3 Overige organisatie 3 4 Aanmelden bij ATC 4.1 Verlies KNLTB-ledenpas 3 3 4.2 Niet KNLTB-leden 3 4.3 Ledenstop 3 5 Lidmaatschap 5.1 Soorten

Nadere informatie

Parkreglement & Afschrijfreglement

Parkreglement & Afschrijfreglement Parkreglement & Afschrijfreglement 1. Toegang Park, Tennisbanen en Openingstijden Paviljoen a. Toegang Park, Tennisbanen en Speeltijden Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten is het

Nadere informatie

Informatie over het combi-lidmaatschap

Informatie over het combi-lidmaatschap Informatie over het combi-lidmaatschap Rood kinderen kunnen met een gecombineerd lidmaatschap zo vaak mogelijk lessen als ze willen (een, twee, drie, of vier keer per week). Voor Oranje, Groen en Geel

Nadere informatie