WTC. Algemene informatie. Inhoud: Voorwoord. Historie WTC. Huishoudelijk reglement en statuten. Bestuur en Commissies.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WTC. Algemene informatie. Inhoud: Voorwoord. Historie WTC. Huishoudelijk reglement en statuten. Bestuur en Commissies."

Transcriptie

1 WTC Algemene informatie Inhoud: Voorwoord Historie WTC Huishoudelijk reglement en statuten Bestuur en Commissies Lidmaatschap Commissies 1. Technische Commissie 2. Jeugdcommissie 3. Parkcommissie 4. Recreatiecommissie 5. Redactiecommissie en PR 6. Open toernooicommissie 7. Open toernooicommissie jeugd 8. Clubkampioenschappencommissie 9. Op- en afbouw commissie Trainers en trainingen Afhangsysteem Baanreglement Leden van verdienste Clubhuisbeheer Tennisspelregels Voorwoord Hieronder vindt u een schat aan informatie die voor u van belang is gedurende het tennisseizoen. Met de komst van kunstgrasbanen duurt het seizoen niet meer van april tot en met oktober, maar kunt u jaarrond spelen. Voor alle zaken die per jaar aan veranderingen onderhevig zijn, zoals lestarieven, activiteiten, competitiedata etc. zullen wij u (ook) via andere kanalen/pagina s informeren. Wij hopen dat u vindt wat u zoekt, maar horen het graag als u iets mist. Historie WTC Winterswijk De oudste tennisclub (in de jaren twintig en dertig) was de WLC, de Winterswijkse Lawn Tennis Club. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de heer J. te Hennepe

2 verzocht het secretariaat van de Vereniging Winterswijke Lawn Tennis Banen op zich te nemen. Bij de bestaande twee banen werd een derde gravelbaan aangelegd. In de oorlogsjaren werden door de VWLTB vele onderlinge wedstrijden georganiseerd. Contacten met o.m. Hans van Swol (oud- kampioen van Nederland), Daviscup- en Wimbledonspelers werden gelegd. Daar de fam. Te Hennepe (leden van Dixie) een permanente invitatie had bij de WLC en zodoende beide clubs, hoewel onafhankelijk, dicht bij elkaar kwamen te staan, stelde Jan te Hennepe in januari 1946 voor beide clubs te doen samengaan, lid te worden van de KNLTB, competitie te gaan spelen en de nieuwe club WTC te noemen. Op 9 februari 1946 werd unaniem besloten in een vergadering in de kleine zaal van Hotel Stad Munster om hiertoe over te gaan. Het eerste bestuur van de WTC was als volgt samengesteld: J. te Hennepe, voorzitter, J. Broen secretaris/penningmeester, A. Willink, H. van Ommen en W. van Laar, leden. In hetzelfde jaar werd er door WTC met 2 teams deelgenomen aan de competitie in de 2e en 3e klasse. In de zestiger jaren werd de WLTB opgeheven en werden de rechten en plichten overgedragen aan de WTC en werd een clubhuis gebouwd. De vereniging WTC werd dus feitelijk op 9 februari 1946 opgericht en bij de KNLTB aangemeld. Bronvermelding: Gravel info 1987 Auteur: J. te Hennepe Lidmaatschap Er zijn naast het reguliere lidmaatschap ook andere vormen van lidmaatschap, zoals proeftennis en zomertennis. Kijk voor de mogelijkheden op de site onder lidmaatschap. Contributie Kijk voor de actuele contributies op de site onder lidmaatschap. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het hoofdstuk secretariaat. Secretariaat: Tina Korten, Abraham Kuyperstraat 16, 7103 GP Winterswijk, telefoon: e- mailadres: Lessen en trainingen De vereniging biedt leden de mogelijkheid tot het volgen van tennislessen en trainingen. Hiervoor zet WTC gediplomeerde trainers in. Zeker voor beginners is het belangrijk de grondbeginselen en de techniek goed aan te leren. Voor de wat meer gevorderden krijgt naast techniek ook de tactiek aandacht. Op welke wijze u wilt lessen (individueel, in groepsverband en het tijdstip) is afhankelijk van uw voorkeur en de beschikbare mogelijkheden. Het volgen van trainingen is slechts mogelijk bij voorafgaande inschrijving. Inschrijfformulieren vindt u in het clubhuis. Bij het volgen van lessen verbindt men zich aan het daarvoor geldende reglement. TRAINERS: Barry Schutten, tel , Jerry Renskers, tel Voor info, lessen en lestarieven kunt u bij de trainers terecht.

3 Lesreglement Een lesuur duurt 50 minuten. Een half lesuur duurt 25 minuten. Klassikale les: als aan meer dan twee personen wordt lesgegeven. Individuele les: als aan twee personen of minder wordt lesgegeven. Een lesuur wordt gegeven op een in overleg met de trainer vast te stellen tijdstip gedurende een vastgesteld aantal uren. Lesuitval en inhaalles Wanneer een les door slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw of vorst) vervalt: Haalt de leraar de eerste les in zoveel mogelijk in overleg met de leerling. Komt de tweede les voor rekening van de leerling. Wordt de derde regenles door de leraar ingehaald. Een volgende uitvalles is weer voor rekening van de leerling. Per les- serie van weken maximaal 2 inhaallessen. Per les- serie van weken maximaal 3 inhaallessen. Wegblijven van de leerling is voor rekening van de leerling, tenzij de leerling 24 uur van tevoren de trainer een bericht van verhindering heeft gegeven. Lesverzuim leraar Wanneer een leraar onverhoopt om dringende reden - anders dan door ziekte - niet kan lesgeven, stelt hij zo mogelijk het telefoonsysteem in werking om de leerlingen en de verenigingscontactpersoon Barry Schutten ( ) van dit verzuim op de hoogte te stellen. De eerstvolgende les wordt vastgesteld wanneer de betreffende les wordt ingehaald. Verzuim leerling Voor klassikale lessen zal de leraar bekijken of de les mogelijk in een andere groep kan worden ingehaald. Niet verschijnen op een privéles is voor rekening van de leerling tenzij overmacht wordt aangetoond. De privéles wordt dan in overleg ingehaald. Bij onwerkbaar weer kan de trainer theorielessen geven. Kinderen voor wie de lessen worden betaald door de ouders of door de vereniging mogen de theorielessen niet verzuimen. Een leerling kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan derden. De trainer kan een door hem te geven les slechts overdragen aan een bevoegde andere trainer na overleg met de leerling. Klachten in het algemeen en over de tennisles in het bijzonder kunnen door de leerlingen bij de Jeugdcommissie worden ingediend. Deze klacht zal met de hoofdtrainer (Barry Schutten) worden besproken waarna indien nodig actie wordt ondernomen. Baanreglement De banen mogen uitsluitend worden bespeeld met een geldig lidmaatschapspasje. Tenniskleding en schoeisel geschikt voor kunstgras banen is verplicht.

4 Maximaal 3 ballen per baan. Tijdens het spelen van wedstrijden, bijv. bij competitie en toernooien een waardig gedrag tonen, voor je omgeving, maar vooral ook voor je tegenstander/bezoekende vereniging. Bij het verlaten van de baan deze schoon achterlaten. Geen glaswerk, blikjes of kauwgom op de baan achterlaten. Niet hangen over het net. Bedien de telborden met de hand en niet met het racket. Sla geen ballen bewust hard tegen het hekwerk. Plaats geen fietsen op het park, ook niet op het terras. Gooi geen racket op de baan of tegen het net. Bij opdooi de banen niet bespelen. De speeltijd voor enkelspel is 30 minuten (1 speelperiode). De speeltijd voor dubbelspel is 60 minuten (2 speelperiodes). Introduceren: informeer naar de mogelijkheden en kosten aan de bar in het clubhuis. Afhangreglement Kijk op het afhangbord of er iets speciaals is die dag, bijv. onderhoud, les, competitie, tossavond etc. Dit wordt aangegeven d.m.v. kaartjes. Goed afhangen op het afhangbord Er mag alleen worden afgehangen met een geldig KNLTB- pasje m.u.v. proefleden, introducees. Eerst die baan afhangen waar het langst gespeeld wordt. U dient eerst de baan te reserveren waarop in diezelfde periode nog niet is afgehangen. Als de gereserveerde baan 5 minuten na het begin van een speelperiode nog niet door de spelers is bezet, vervalt hun speelrecht. U mag uitsluitend een baan reserveren op een tijdstip, dat aansluit op een speelperiode van 30 of 60 minuten van spelers die op dat moment aanwezig zijn. Wilt u bijv. 'pas over een half uurtje' gaan spelen, dan moet u met uw reservering wachten totdat uw voorgenomen aanvangstijd aansluiting heeft op een voorafgaande speelperiode. Reserveren gebeurt altijd persoonlijk. De spelers moeten op het park aanwezig zijn. Voor een single moeten beide spelers aanwezig zijn. Bij een dubbelspel minimaal 3 spelers. Bij niet- compleet afhangen vervalt het speelrecht. 'Door- afhangen' is niet toegestaan. Voordat er opnieuw afgehangen wordt, moet er 1 speelperiode (1 2 uur) verstreken zijn. Wanneer er 2 speelperiodes op iedere baan zijn gereserveerd, dan mogen er vanaf de volgende periode alleen dubbels worden afgehangen. Bestuur Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e secretaris en vijf commissievoorzitters (technische commissie, jeugdcommissie, recreatiecommissie, parkcommissie, redactiecommissie/pr). Op het moment dat alles op rolletjes loopt, heeft het dagelijks bestuur (DB) het minst omhanden.

5 Het uitschrijven van vergaderingen, het bijhouden van de ledenadministratie, het bewaken van de financiën, het leden- en personeelsbeleid en het aanwezig zijn tijdens activiteiten zijn vast terugkerende bezigheden. Het DB stuurt geen commissies aan en is hierin ook niet vertegenwoordigd. De overige bestuursleden sturen allen een of meer commissies aan die ervoor zorgen dat zowel de recreatieve- als competitiespeler, maar ook de jeugd op een goed onderhouden park kan tennissen. Leden van verdienste: mevrouw I. Kist, de heer G.W. Oonk en de heer B. Renskers. Taakverdeling Voorzitter: Het leiden van de vereniging Advisering diverse commissies Beleggen van vergaderingen en in overleg met de secretaris de agenda samenstellen Representatie naar buiten verzorgen, zoals KNLTB, gemeente, sportraad etc. Beleidsvoorbereidend en bepalend. Secretaris: Behandelen in- en uitgaande correspondentie Agenderen bestuursvergaderingen Agenderen ledenvergaderingen Opstellen jaarverslag Bijhouden archief Beleidsvoorbereidend en bepalend Penningmeester: Het maken van begrotingen Financiële verslaglegging Innen en bijhouden van contributies Afhandelen van financiële verplichtingen Beheren van aanwezige gelden Onderhouden van contacten met gemeente Winterswijk betreffende pacht, huur onderhoud etc. Beleidsvoorbereidend en - bepalend Wat biedt WTC? 11 verlichte kunstgrasbanen Stichting Winteraccommodatie zet s winters een blaashal op baan 4 t/m 7 Ca. 725 mede- tennisleden, waarvan ca. 150 jeugdleden (onder 18 jaar) Mogelijkheid tot het spelen van competitie, toernooien, onderlinge wedstrijden enz. Sfeervol, in 2011 geheel gemoderniseerd clubhuis Groot terras Goede douche- en kleedruimtes Technische commissie De commissieleden assisteren tijdens de competitie, toernooien en clubkampioenschappen

6 daar waar nodig is. Verantwoordelijkheden: Alle zaken die te maken hebben met alle soorten van competities. Alle contacten met de KNLTB betreffende de competities. Communicatie met alle teams en deze up- to- date houden inzake voorlichting etc. Zorgdragen voor VCL ers die tijdens de competitie aanwezig moeten zijn. Steunpunt voor alle zaken als trainingen, indelingen teams, lesschema's etc. Ondersteuning naar de jeugdcommissie. Volgen van het competitieverloop in geval van veranderde teamopstelling, speelsterkten en kampioenschapsaangelegenheden. Verenigingscompetitieleiders VCL: Zij moeten tijdens de diverse competities zorgdragen voor het op de juiste manier invullen van de formulieren en voor het navolgen van de spelregels. De VCL ers zijn leden van de vereniging die hiervoor bij de KNLTB een speciale opleiding hebben gevolgd. Bij alle taken zoals hierboven genoemd kunt u met vragen terecht bij alle commissieleden van de TC. Jeugdcommissie Verantwoordelijkheden: Toernooien Uitwisselingen Competities en trainingen Bal- en Slagvaardigheid Div. Activiteiten Pupillentoernooi Sinterklaasmiddag Mini toernooi Clubkampioenschappen Voorzitter Coördineert en stimuleert Algemene zaken Overleg met TC Beleidsvoorbereidend en bepalend Kleding WTC Contact met trainers Interne en externe communicatie Balvaardigheid Balvaardigheid wordt gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar. Meestal blijft een kind twee winterseizoenen op deze balvaardigheidslessen, daarna worden ze lid van de WTC en worden in het algemeen de lessen voortgezet door onze trainers. Jose Oude Heuvel leidt deze balvaardigheidslessen al vele jaren. De lessen vinden plaats in Sporthal de Hazelder en Sporthal De Pelkwijk. Verdere info bij Jose en op de site. Alle andere zaken zoals coördineren, agenda, distributie correspondentie etc. worden gezamenlijk uitgevoerd.

7 Parkcommissie De parkcommissie bestaat uit een grote groep vrijwilligers die volgens een vast schema per toerbeurt wisselende werkzaamheden verrichten. De groep is te groot om alle namen te noemen. Verantwoordelijkheden: Onderhoud van alle banen en controles die jaarlijks moeten worden uitgevoerd. Onderhoud betekent dat wekelijks de banen worden geveegd, onkruid en blad worden verwijderd, de netten worden gecontroleerd en deze op de juiste hoogte worden gebracht. Onderhoudswerkzaamheden zoals snoeiwerk, onkruid verwijderen op terrassen en paden, controles van hekwerk en poorten worden tevens door het vrijwillige onderhoudsteam uitgevoerd. Verlichting: De verlichting wordt gecontroleerd en indien nodig wordt het bedrijf dat dit onderhoud uitvoert erbij gehaald. De verlichting kan worden ingeschakeld in het halletje voor de kleedkamers. Kijk alvorens er afgehangen wordt welke banen wel verlicht zijn, maar niet worden bespeeld. Dit om te voorkomen dat er te veel banen leeg komen te liggen en de verlichting door het beheer wordt uitgeschakeld. Daarna duurt het 20 minuten voordat het licht weer kan worden ingeschakeld. Overleg met de beheerder is dus noodzakelijk. De banen zijn dagelijks geopend van 9.00 tot uur. De buitenverlichting wordt om uur automatisch uitgeschakeld. Dit geldt niet voor de verlichting in de blaashal. Komt er na u niemand meer op de baan, schakel dan de verlichting uit. De penningmeester is u er dankbaar voor. Recreatiecommissie De recreatiecommissie verzorgt diverse onderlinge toernooien met uitzondering van de clubkampioenschappen en het slottoernooi. De jeugdcommissie doet dit voor de jeugd en de recreatiecommissie doet dit voor de senioren. De activiteiten die de leden worden aangeboden zijn zeer gevariëerd. Introductieavond Speciaal voor nieuwe leden. Zij krijgen uitleg over het reilen en zeilen binnen onze vereniging en benodigde informatie. Tossen Iedere donderdagavond in de zomer van uur op baan 4 t/m 7. Dit is een gemengd dubbel tennisavond waaraan ieder lid mee kan doen. De tossmaster doet alle rackets in een grote ton en selecteert wie met en tegen elkaar speelt. Na een half uur wordt afgefloten en opnieuw getosst. De tossavond is bedoeld als een gezelligheids/kennismakingsavond voor leden. Daarnaast is er een leeraspect doordat men met en tegen andere speelsterktes speelt. Sinds kort is er op dinsdagavonden een speciale tossavond voor sterkere spelers, met minimaal 6 op hun pasje. Bokkentoernooi en Ladies night. Dit zijn traditionele toernooien die al jaren worden gespeeld en samengaan met een gezellige feestavond met hapjes etc. Hemelvaart/Ouder- kindtoernooi

8 Dit toernooi wordt gestart met een gezamenlijk ontbijt in het clubhuis. Daarna tennissen ouders, hun kinderen en overige deelnemers tegen elkaar. Dit toernooi duurt van 8.00 uur tot uur. Thuisblijverstoernooi Meestal georganiseerd op een zaterdagavond midden in de bouwvakvakantie. Tussen uur worden er gemengd dubbels gespeeld voor de leden die niet op vakantie zijn. Gemengd dubbeltoernooi Bij voldoende deelname wordt dit georganiseerd op een zaterdag of zondag in het najaar tussen uur. Opgave via het prikbord. Redactiecommissie pr en sponsoring De redactiecommissie verzorgt alle public relations die moeten worden gedaan. Onder deze commissie vallen ook zaken als sponsoring, advertenties en fotografie. Open Toernooicommissie Het open toernooi vindt jaarlijks plaats. Open wil zeggen dat ook niet- leden zich voor dit toernooi kunnen inschrijven en iedereen in Nederland en daarbuiten kan deelnemen Dit toernooi wordt gespeeld in de speelsterktes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Commisie Jeugdtoernooi K 5 Het K5 toernooi keert ook jaarlijks terug en ook dit is een open toernooi waar iedereen aan kan deelnemen en dus zijn deze toernooien voor alle jeugd. Op deze toernooien kunnen de deelnemers punten verzamelen om zodoende naar een boven K5 liggend toernooi te kunnen en om op de nationale jeugdranglijst te komen. Op- en Afbouwcommissie Deze commissie zorgt er jaarlijks voor dat de blaashal opgebouwd en weer afgebroken wordt. Hiervoor zijn altijd ca. 70 leden met sterke armen nodig om te helpen de klus te klaren. Hapje en drankje is het loon na werken. Commissie Clubkampioenschappen Jaarlijks vinden op ons park de clubkampioenschappen plaats voor senioren en junioren. Ieder lid kan zich hiervoor inschrijven. Dit toernooi duurt maximaal 14 dagen. De finaledag is steeds een gezellige dag met spannende wedstrijden en lekkere hapjes voor deelnemers en publiek. Bestuur en commissies Raadpleeg voor de actuele samenstelling de site onder Bestuur & Commissies. Clubhuis/parkbeheer, tel. clubhuis AED aanwezig in het halletje bij de kleedkamers alsmede een noodtelefoon. Tennispark WTC, Groenloseweg 91/1, 7101AK Winterswijk.

9 Verenigingsnummer Website: Op de site vindt u ook de e- mailadressen van de bestuursleden en diverse commissies. Commissies Naast het bestuur bestaan er ook een aantal commissies. Deze commissies dragen zelfstandig zorg voor verscheidene zaken binnen de club. De commissies zijn: Jeugdcommissie Technische commissies Open toernooicommissie Clubhuisbeheer Paronion (organisatie Wintercompetitie) Redactie/PR- commissie Zie ook onder Algemeen: Algemene informatie voor (nieuwe) leden.

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis 1. Inleiding Voor u ligt de offerte-aanvraag voor de uitbesteding voor de horeca-exploitatie, hal-exploitatie, tennislessen en baanonderhoud. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015 Clubblad T.V. de Does Zomer 2015 THE OFFICIAL STRINGING SERVICE OF THE DUTCH DAVIS CUP TEAM Stop met zagen, hakken en kloven! 2 Vanuit het bestuur Beste leden, De eerste 2 bestuursvergaderingen van dit

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Een nieuw jaar een nieuw begin! www.tcvolharding.nl

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Een nieuw jaar een nieuw begin! www.tcvolharding.nl TC Volharding Meerssen 19 januari 2015 editie 5 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Een nieuw jaar een nieuw begin! Het bestuur wens t alle leden, ouders van jeugdleden, vrienden en begunstigers van TC Volharding

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie