De gemiddelde loongroei kwam uit op 1,5 procent; dat is. Inleveren geblazen. Salary Survey 2013 SALARYSURVEY 1280 DEELNEMERS EN DE WINNAARS ZIJN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemiddelde loongroei kwam uit op 1,5 procent; dat is. Inleveren geblazen. Salary Survey 2013 SALARYSURVEY 1280 DEELNEMERS EN DE WINNAARS ZIJN."

Transcriptie

1 Voor het eerst in zeker tien ar leveren IT-professionals gemiddeld aan koopkracht in. Bij elkaar stegen de salarissen van de IT ers die hebben deelgenomen aan het arlijkse beloningsonderzoek van AutomatiseringGids en Berenschot het afgelopen ar onvoldoende om de inflatie bij te houden. Ook veel zzp ers hadden het zwaar: gemiddeld maakten zij minder facturabele uren tegen een lager uurtarief. door: ESTER SCHOP / Inleveren geblazen Salary Survey 2013 SALARYSURVEY 5 4,5% Koopkrachtontwikkeling Salarisgroei IT ers gecompenseerd voor inflatie 4 3 2,9% 3,3% 2 1 1,1% 1,0% 0,6% 0,4% ,0% optimistischer: 16 procent verwacht dat de arbeidsmarkt snel opveert en dat dit nog dit ar is terug te zien in de tarieven, 64 procent van de freelancers denkt dat dit op zijn vroegst volgend ar gebeurt en 20 procent denkt dat de tarieven nooit meer zullen aantrekken.» De gemiddelde loongroei kwam uit op 1,5 procent; dat is duidelijk onder de inflatie over dezelfde periode, die uitkwam op 2,5 procent. Het is ook duidelijk minder dan verwacht. De respondenten die vorig ar meededen aan de enquête rekenden op een salarisgroei van gemiddeld 2,1 procent voor het lopende ar. Afgezet tegen de gemiddelde stijging van de cao-lonen in Nederland kwamen IT ers er net iets minder goed vanaf dan andere beroepsgroepen. De cao-lonen zijn het afgelopen ar gemiddeld met 1,6 procent gestegen. Dat is een opvallende ontwikkeling, aangezien in de IT de afgelopen ren vaak een bovengemiddelde salarisgroei was te zien. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat bij de IT-salarissen incidentele beloningen en periodieken zijn meegerekend, en bij de cao-lonen niet. Niet alleen IT ers in loondienst leveren aan koopkracht in, ook zelfstandigen zonder persol (zzp ers) hebben het zwaar. Gemiddeld zagen zij de uurtarieven en het aantal declareerbare uren fors teruglopen. Per week werden gemiddeld 30 declarabele uren gedraaid, tegen een gemiddeld uurtarief van 75,50 euro. Dat leverde per werkweek gemiddeld 2276,50 euro op, wat aanzienlijk minder is dan de 3900 euro die zzp ers vorig ar wekelijks in rekening brachten bij hun opdrachtgevers. In 2011 was dit 2400 euro per week en in euro. Van de IT-professionals die dit ar hebben meegedaan aan het onderzoek verwacht krap 11 procent dat hun arbeidsvoorwaarden dit ar zullen verbeteren, ruim 58 procent denkt dat dat op zijn vroegst pas in 2014 het geval is, en maar liefst 30 procent denkt dat er helemaal nooit meer een verbetering zal plaatsvinden. Gebruikersorganisaties lijken in zwaarder weer te zitten dan IT-organisaties. IT ers die werken bij een gebruikersorganisatie zijn namelijk negatiever over de situatie op de IT-arbeidsmarkt dan IT ers in loondienst bij een IT-bedrijf. Zzp ers zijn 1280 DEELNEMERS In totaal namen dit ar 1280 professionals de moeite om de gehele vragenlijst in te vullen. Bijna 46 procent van de respondenten is in loondienst bij een IT-bedrijf, 34 procent is werkzaam binnen een gebruikersorganisatie of op een interne IT-afdeling, bijna 12 procent is zzp er en 8 procent heeft de optie geen van deze drie keuzes aangevinkt. Het gaat hoofdzakelijk om mannen (94 procent), veertigers (ruim 40 procent), met minimaal een hbo-opleiding (93 procent). Ongeveer de helft van de respondenten in loondienst werkt voor een organisatie met minimaal 500 medewerkers en een kwart heeft zelfs meer dan collega s. Verder valt op ongeveer de helft werkt voor een organisatie die internationaal actief is. EN DE WINNAARS ZIJN. De Apple ipad mini (wifi, 16GB) is gewonnen door Eric van Kampen. Bas Kooy, Han Smeets, Paul Kemper, Peter Broshuis en Regina van de Voorde krijgen het boek Agile werkt. Een exemplaar van het boek Succes met de requirements wordt verstuurd naar Hans van Zon, Angela de Graaff, Ellen Wartna, Rob Harmsen en Ruud Feringa. VERDEROP: Salarisontwikkeling per functiegroep Pagina 30 Bonussen en extraatjes Pagina 31 Blijven of gaan? Pagina 32 Zwaar weer voor zzp ers Pagina 35 Wederom riante beloningen voor IT-directies Pagina 37 29

2 Grote verschillen Salarysurvey Gemiddeld leverden IT ers afgelopen ar 1 procent aan koopkracht in. Maar niet alle IT ers zijn erop achteruit gegaan. Bij 7 functiegroepen kwam de salarisstijging boven de inflatie uit. Vooral technisch applicatie- en systeembeheerders en helpdeskmedewerkers zagen hun inkomen fors groeien ten opzichte van vorig ar. Een aantal functies laat extreme stijgingen c.q. dalingen zien ten opzichte van vorig ar. Hans van der Spek, managing consultant van Berenschot, benadrukt dat deze kunnen voortkomen uit een wisselende onderzoekspopulatie. De bestbetaalde IT-functie is net als vorig ar Directeur IT. Opvallend is wel dat de opgegeven salarissen door IT-directeuren bijna 21 procent lager liggen dan vorig ar. Een aantal van de directeuren zijn zelfstandigen. Bij die populatie weet je nooit zeker wat ze nu echt verdienen, omdat zij niet zomaar prijsgeven welke winst ze draaien binnen hun onderneming. Maar in het algemeen herkennen we de trend dat de sterke beloningsstijging die heeft plaatsgevonden sinds 2001 tot 2009 in de top er wel een beetje vanaf is, licht Van der Spek toe. Het laagst op de salarisladder staan net als vorig ar helpdeskmedewerkers en systeembeheerders al gingen zij er gemiddeld wel op vooruit qua salaris. Van der Spek merkt op dat IT ers over het algemeen niet meer gewild zijn op de arbeidsmarkt dan andere functiegroepen. Specifieke IT-functiegroepen zijn wel blijvend gewenst, zoals mensen die de businesswensen kunnen vertalen naar IT-oplossingen. Daarnaast zijn er sectoraal afwijkingen. Zo blijkt uit ons HR Trendsonderzoek dat IT ers in de zorg bijzonder gewenst zijn. Salarisontwikkeling per functiegroep Inkomen Verschil t.o.v. vorig ar in % Verschil t.o.v. vorig ar in euro s Directeur IT ,5% Programma manager ,8% Program manager ,1% Manager IT ,3% -237 Hoofd Systeemontwikkeling ,6% Informatie-architect ,3% Informatiemanager ,1% Hoofd Systeem- en Netwerkbeheer ,3% Senior consultant/adviseur ,3% Security officer/adviseur (Informatie)beveiliging onvoldoende data Adviseur informatievoorziening onvoldoende data Adviseur Technische Infrastructuur onvoldoende data Software-architect onvoldoende data Service/Support/Contractmanager/SLA-beheerder ,2% Business-systems-analist onvoldoende data Projectleider IT ,0% Coördinator Helpdesk ,1% +674 Implementatiemanager/releasemanager onvoldoende data Teamleider/Coördinator/Programmering/ Beheerapplicatie onvoldoende data Informatie-analist ,8% Tester/test-analist/test-coordinator onvoldoende data Technisch applicatiebeheerder ,1% Databasebeheerder ,2% Functiol applicatiebeheerder ,5% Applicatieontwerper/-programmeur ,9% Webdesigner/-ontwikkelaar/-master ,8% -938 Netwerkbeheerder/-specialist ,0% Programmeur/4GL-Ontwikkelaar/ Applicatieprogrammeur ,2% Systeembeheerder ,3% Helpdeskmedewerker ,5% +2648

3 Verhoudingsgewijs weinig dalers Mijn inkomen is het afgelopen ar... gedaald gelijk gebleven gestegen 2% 5% gebruikersorganisatie IT-organisatie 50% 51% 49% 44% IT ers in loondienst bij een IT-bedrijf zagen hun inkomen het afgelopen ar vaker afnemen dan hun vakgenoten bij gebruikersorganisatie. Als er gekeken wordt naar het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden denkt 17 procent van de ondervraagde IT ers dat ze hebben moeten inleveren ten opzichte van het ar ervoor. IT ers die werken bij IT-bedrijven reppen meer dan gemiddeld over een achteruitgang op arbeidsvoorwaardelijk gebied: 19,5 procent stelt dat dit het geval is. Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker er sprake is van een inkomensdaling. Dat geldt in nog sterkere mate voor IT ers die werken bij IT-bedrijven. Onder de 35 ar komt een inkomensdaling nauwelijks voor, maar in de categorie ar is dit 8 procent, in de categorie ar is dit 6 procent en in de categorie 50-plus 8 procent. Opvallend is dat de IT ers die een inkomensachteruitgang melden een behoorlijke stap terug doen. Bij IT-professionals in loondienst van een gebruikersorganisatie gaat het om een daling van gemiddeld 11,9 procent, bij IT ers die werken voor een IT-bedrijf is dit gemiddeld 10,6 procent. De IT ers die het afgelopen ar hun inkomen zagen stijgen (49 procent van de IT ers bij gebruikersorganisaties en 44 procent van de IT ers bij IT-bedrijven) gaat het gemiddeld om een salarisgroei van respectievelijk 3,2 procent en 4,9 procent. Overigens zijn het met name jonge IT ers die hun loon zagen stijgen. Boven de veertig en zeker boven de vijfenveertig ar loopt dit aandeel snel terug, vooral bij IT ers die werkzaam zijn voor gebruikersorganisaties. IT ers die werkzaam zijn in de IT-sector hebben aanzienlijk vaker individuele afspraken gemaakt over de hoogte van hun salaris dan automatiseerders die werken bij een niet-it-bedrijf. Laatstgenoemde groep valt relatief vaak onder een (bedrijfstak)cao. Mijn salaris is... vastgesteld overeenkomstig de (bedrijfstak) cao overeenkomstig een bedrijfsspecifieke salarisindeling vastgesteld op basis van een individuele afspraak 11% 22% 24% 29% 54% gebruikersorganisatie IT-organisatie 60% salarysurvey Bonussen, winstuitkeringen en andere extraatjes Het afgelopen ar kregen minder IT-professionals een bonus dan vorig ar. 43 Procent van de IT-professionals in loondienst kreeg een bonus uitgekeerd, vorig ar was dat nog 47 procent. IT-bedrijven werken vaker met bonussen dan gebruikersorganisaties. In ongeveer een kwart van de gevallen is die bonus puur afhankelijk van individuele prestaties, in 17 procent van de gevallen alleen van de collectieve prestaties en in 58 procent tellen beide componenten mee. Ontvangt u een bonus? Ontvangt u een collectieve winstuitkering? Gebruikersorganisatie IT-organisatie Gebruikersorganisatie IT-organisatie 73% 27% 45% 55% 86% 14% 82% 18% Ontvangt u naast uw salaris een representatie- of onkostenvergoeding? Heeft uw werkgever u een tablet ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van uw werkzaamheden? Gebruikersorganisatie IT-organisatie Gebruikersorganisatie IT-organisatie 74% 26% 42% 58% 76% 24% 85% 15% Bijna driekwart van de IT-professionals die op de loonlijst staan bij een gebruikersorganisatie hebben van hun werkgever een laptop gekregen, bij IT-bedrijven zijn ze hier nog iets scheutiger mee, want daar heeft ruim 90 procent een laptop van de zaak. De tablet van de zaak is nog steeds in opmars. Wat opvalt is dat gebruikersorganisaties hun IT ers vaker voorzien van een tablet dan IT-bedrijven. 31»

4 AUTO VAN DE ZAAK WORDT MINDER GEBRUIKELIJK SALARYSURVEY Net iets minder dan de helft van de ondervraagde IT ers in loondienst beschikt over een leasewagen: 47 procent, tegenover 48 procent vorig ar. IT-professionals in loondienst krijgen deze secundaire arbeidsvoorwaarde aanzienlijk vaker aangeboden (67 procent) dan IT ers die voor een gebruikersorganisatie werken (20 procent). Het is voor het derde achtereenvolgende ar dat het vestrekken van een auto van de zaak aan IT ers minder gebruikelijk wordt. Meestal wordt een leasewagen gereden met een catalogusprijs van rond de en euro. Dat was vorig ar ook al zo. Het populairste merk is net als in voorgaande ren Volkswagen. De Passat is van dat merk het populairst, op de voet gevolgd door de Golf. Maar de meeste IT ers die deelnamen aan de enquête rijden in een Renault Megane. Ook leasebakken van Toyota, Audi, Ford, Peugeot en BMW zijn in trek bij IT ers. Toyota is al een aantal ren flink aan de weg aan het timmeren met haar groene Prius Gemiddelde catalogusprijs leasewagens 5% 8% < euro euro 24% 25% 17% 10% euro euro euro euro BLIJVEN OF GAAN? 5% 3% 3% euro euro Meer dan De IT-arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door grote verschillen. Sommige beroepsgroepen zijn nog altijd veelgevraagd, maar in het algemeen is het aantal IT-vacatures onverminderd laag en loopt de werkloosheid onder IT-professionals in hoog tempo op. Voor de meeste IT ers liggen de banen dus niet voor het oprapen. Toch is een kwart van de respondenten van deze editie van de Salary Survey actief op zoek naar ander werk, vrijwel net zo n groot aandeel als in de afgelopen drie ar. Het maakt hierbij weinig uit of een IT er bij een gebruikersorganisatie, bij een IT-organisatie of als zzp er werkt. De IT ers in de IT-organisaties zijn met 24 procent het minst happig op een andere baan, de zzp ers met 26,5 procent het happigst. Maar de verschillen zijn klein. Redenen een andere baan te zoeken Ontwikkelingsmogelijkheden 57% Geld/salaris 49% Sfeer 47% Secundaire arbeidsvoorwaarden 27% Mobiliteit (dichter bij huis) 27% Promotie 26% Nationaal versus internationaal 10% Stapje terug 2% OUDEREN ZORGELIJKER OVER HUN TOEKOMST Ten opzichte van vorig ar zijn er weinig verschuivingen wat betreft de eigen inschattingen op de IT-arbeidsmarkt. Wel valt op dat IT ers die werkzaam zijn bij een gebruikersorganisatie hun kansen minder positief inschatten dan IT ers die werken bij IT-bedrijven. Ruim 17 procent van de IT ers die in loondienst zijn van een niet-it-bedrijf denkt dat zijn of haar positie het afgelopen ar is verslechterd, tegenover bijna 15 procent van de ondervraagde IT ers die in dienst zijn bij een IT-bedrijf. Verder zijn jongere IT ers positiever over hun positie dan hun oudere collega s. Zo denkt maar liefst 56 procent van de ondervraagde IT ers die jonger zijn dan dertig en werkzaam zijn voor een IT-bedrijf dat hun positie het afgelopen ar is verbeterd. Voor veertigplussers is dit gemiddeld 17 procent en voor vijftigplussers nog maar 9 procent. Van de ondervraagde IT ers van 45 ar en ouder is ruim een kwart negatiever gaan denken over zijn of haar positie op de arbeidsmarkt. Dit heeft vooral te maken met de slechtere perspectieven op werk voor die leeftijdscategorie en de aanhoudende recessie, met reorganisaties en ontslagrondes tot gevolg. Wat zijn uw verwachtingen over uw eigen houdbaarheidsdatum? 32 NB: meerdere antwoorden mogelijk Was vorig ar het salaris nog de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een andere baan, dit ar zijn dat de ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is opmerkelijk, want vorig ar eindigde ontwikkelingsmogelijkheden pas op de vijfde plaats. Alleen bij zzp ers komt geld nog altijd op de eerste plaats. Sfeer lijkt iets minder belangrijk te worden gevonden ten opzichte van een ar terug. Negatief Neutraal Positief <30 2% 16% 82% % 23% 70% % 26% 67% % 38% 53% Totaal 9% 35% 56% % 43% 48% % 47% 38% De verwachtingen ten aanzien van de eigen houdbaarheidsdatum weerspiegelen de inschatting van de positie op de arbeidsmarkt. Hoe ouder, hoe negatiever. Tussen IT ers in loondienst bij IT-bedrijven en gebruikersorganisaties zijn er geen structurele verschillen.

5 IBM BLIJFT MEEST FAVORIETE WERKGEVER Favoriete werkgevers IBM 1 1 Accenture 2 - Capgemini 3 5 Sogeti 4 8 HP 5 72 Cisco Systems 6 7 Centric 7 4 Atos 8 15 KPN IT Solutions 8 3 Imtech ICT 10 6 Ordina 10 9 Unit InterAccess BT 14 - Exact Simac Fujitsu Services 17 - CGI* Pecoma Informatica** 19 - SALARYSURVEY Qurius 20 - ICT Automatisering 21 - Unisys Nederland 22 - CSC Nederland 23 - AAC Cosmos *** 24 - *) Heette vorig ar Logica **) Heet inmiddels QNH ***) Is failliet gegaan en overgenomen door Unica De populairste IT-werkgever is net als vorig ar IBM. Met afstand. 12 procent noemt IBM als eerste keus; dat is anderhalf maal zo veel als nummer twee. Daarnaast willen de deelnemers aan de Salary Survey graag werken voor HP, Capgemini, Sogeti en Ordina. Als er echter wordt gevraagd naar de eerste keus, valt op dat Accenture zo vaak genoemd wordt, dat het op de tweede plek eindigt. Dat is opvallend, want vorig ar wist Accenture geen plekje in de top 15 te veroveren in de eerste-keus-ranglijst. De verschillen tussen veel bedrijven zijn klein, zo zit er maar tien stemmen verschil tussen de nummer 2 en 3 en zitten er tussen Sogeti, HP en Cisco Systems ook steeds maar enkele stemmen verschil. Atos en KPN Corporate Market eindigden ex aequo, net als Imtech en Ordina. BAANZEKERHEID NIET HET BELANGRIJKST Wat is bepalend voor baantevredenheid? Flexibele werktijden Opleidingsmogelijkheden Baanzekerheid Beschikbaarheid van nieuwe technologie Telewerkmogelijkheden Loopbaanmogelijkheden Ruimte voor ondernemerschap Bedrijfsreputatie Minder filekilometers Minder werkdruk Deelname in winstdelingsregeling Ontvangen van aandelenopties 3% 10% 24% 24% 23% 40% 40% 39% 37% 50% 56% 64% Ondanks de aanhoudende recessie en de toenemende onzekerheid op de IT-arbeidsmarkt is baanzekerheid niet het meest bepalend voor tevredenheid in het werk van IT ers. Flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden worden namelijk nog vaker genoemd. Dat was vorig ar ook al het geval. Zzp ers vinden ruimte voor ondernemerschap en de reisafstand relatief belangrijk. IT ers die werken voor een IT-bedrijf vinden bedrijfsreputatie belangrijker dan IT ers die werken bij een gebruikersorganisatie. Verder valt op dat laatstgenoemde groep relatief veel belang hecht aan het kunnen werken met de nieuwste technologieën.» 33

6 Ready, steady, go! Move forward with Exact. Want to work with the latest technology? Want to be challenged and valued for thinking out-of-the-box? Want to focus on innovation and collaboration? Then join Exact and together we can move forward. Serving the entrepreneurial world with information technology starts with ideas. And ideas begin with people, with you. We are acknowledged as a global software provider for our entrepreneurial spirit and global way of working. We serve over 100,000 customers and this number is still growing rapidly. Want to join us? Are you our next top colleague as a Development Manager, UX Manager, Product Manager or (Mobile) developer? Then visit careers.exact.com and apply! For more information call our Senior Corporate Recruiter Arthur Fransen at Together we can move forward. Together we can move forward Exact s business unit Cloud Solutions is leading the way in providing online, multitenant, business software solutions to small and medium sized businesses. We want to move forward with our cloud and mobile solutions, so we d ambitious, creative and talented people who relish a challenge. Are you that one? Then join Exact. Teammanager, regisseer jij de ICT verandering bij MN? De wereld van pensioenuitvoerder MN verandert continue terwijl het pensioen van bijna twee miljoen deelnemers verantwoord beheerd moet blijven. Pak jij de regie over het team dat de beste ICT oplossingen realiseert? MN zoekt per direct ervaren Teammanagers Application Services die willen vernieuwen en bouwen. Uitgedaagd? Scan de QR-code of ga naar Of bel Rutger

7 » ZWARE TIJDEN VOOR ZZP ERS Gemiddeld inkomen per week euro 2400 euro 2276,50 euro euro Zzp ers hadden het afgelopen ar behoorlijk last van de crisis. Was vorig ar nog een piekar met een gemiddeld uurtarief van 87 euro en gemiddeld 45 declarabele uren per week, dit ar liepen zowel het aantal uren dat in rekening gebracht kon worden bij opdrachtgevers, als het gemiddelde uurtarief flink terug. Het gemiddelde inkomen per week was de laatste vier ar niet zo laag als in het afgelopen ar. Wat opvalt is dat zzp ers met 1 tot 2 ar werkervaring en freelancers met meer dan vier ar werkervaring het relatief het zwaarst hebben. Overigens zijn er ook altijd nog zzp ers die zestig uur per week draaien en het hoogst genoteerde uurtarief bedraagt maar liefst 200 euro, dus niet elke zzp er heeft evenveel last van de crisis. Gemiddeld aantal declarabele uren per week Gemiddeld uurtarief 80 euro euro euro 2013 Over de toekomst zijn zzp ers positiever gestemd dan IT ers in loondienst. 36 procent van de ondervraagde zzp ers merkt dat de IT-arbeidsmarkt al weer aantrekt, terwijl dit bij IT ers in loondienst gemiddeld 27 procent is. Overigens denkt meer dan de helft van de freelancers die hebben deelgenomen aan de enquete dat de arbeidsmarkt pas op zijn vroegst volgend ar serieus aantrekt, maar ook hier zijn ze optimistischer dan IT ers in loondienst. Dat geldt overigens ook voor de verwachting over het inkomensniveau in de toekomst. Zzp ers maken zich vaker dan IT ers in loondienst zorgen over de voortdurende economische recessie (54 procent), de afname van vraag naar hun producten en diensten (40 procent), hun leeftijd (31 procent) en het bijblijven met professionele kennis en competenties (31 procent). Waaraan merkt u dat de arbeidsmarkt weer aantrekt? Ik word weer (vaker) gebeld door recruiters 65 % Ik kom meer vacatures tegen 52 % Ik zie IT ers om me heen van baan veranderen 23 % Er is weer ruimte voor tariefverhogingen 18 % Wanr verwacht u dat de IT-arbeidsmarkt serieus aantrekt? In de loop van dit ar 14 % Zeker niet in 2013, misschien in % Pas over een paar ar 23 % Het komt nooit meer op het niveau van voor de kredietcrisis 11 % Wanr verwacht u de opleving van de (arbeids)markt terug te zien in de tarieven? Snel. Ik verwacht dat dit ar al te zien 16 % Op zijn vroegst in % Misschien wel nooit 20 % SALARYSURVEY Bijna 60 procent van de ondervraagde zelfstandigen in de IT heeft het afgelopen ar een opleiding, training of cursus gevolgd op zijn of haar vak gebied. Dat is een iets lager percentage dan IT ers in loondienst. Ongeveer tweederde van de zzp ers deed dit om zijn vakkennis te vergroten, een derde had als motief het ontwikkelen van competenties en vaardigheden. Zzp ers steken relatief veel tijd in zelfstudie als je het vergelijkt met vakgenoten in loondienst. 45 Procent besteedde hier het afgelopen ar meer dan 60 uur aan, terwijl dit bij IT ers in loondienst van een IT-bedrijf 35 procent is en bij IT ers op de loonlijst bij een gebruikersorganisatie zelfs nog lager: 34 procent. Hoeveel uur besteedde u afgelopen ar aan (zelf)studie? <10 uur 14% >60 uur 45% 14% uur 15% 13% uur uur 35

8 ITSALARY SURVEY Het vaste salaris van de meeste bestuursvoorzitters steeg in 2012 maar licht: gemiddeld nauwelijks meer dan 4 procent erop. Dus moest het vooral komen van de bonussen en de aandelenpakketten. In dergelijke extra s ging vorig ar maar liefst 44 procent meer om dan een ar tevoren, zo blijkt uit de arverslagen van de beursgenoteerde IT-fondsen. door: ROLF ZAAL / Crisis? Niet voor de Nederlandse directiebeloningen CEO s ruim beloond met extra s D e gemiddelde bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd IT-bedrijf in Nederland verdiende aan vast salaris ruim 4 ton. Dat is zo n 4 procent meer dan in Zes van de 16 bestuursvoorzitters maakte pas op de plaats wat salaris betreft. Carlo D Agnolo van ICT Automatisering deed zelfs een flinke stap (12 procent) terug. Maar de andere 9 tastten toe als vanouds. Bernard Dijkhuizen (Ziggo) regelde een salarisverhoging met 10 procent en Stépan Breedveld zorgde dat hij er 8 procent bij kreeg. Maar de echte impact op het totaalbeeld van de vaste beloningen zit m in Erik van Der Meijden. De bij KPN gedroste directeur kreeg bij zijn nieuwe werkgever Exact voor elkaar dat hij daar op arbasis euro (24 procent) meer opstrijkt dan zijn voorganger Martijn Janmaat. Verder wist ook Eelco Blok van KPN er een fors bedrag bij te pakken; ruim 40-duizend euro erop, waarmee zijn vaste arsalaris op ruim 8 ton uitkomt. Net niet genoeg voor een eerste plaats, want kijkend naar de vaste beloning was Eric Meurice van ASML, net als in 2011, ook nu de best beloonde IT-directeur van Nederland. 36 Variabele beloningen Wat variabele beloning betreft wordt hij echter voorbijgestreefd door Bernard Dijkhuizen, die dankzij de beursgang van Ziggo (maart 2012) bovenop zijn tien procent salarisverhoging nog eens een bonus van ruim 3,9 miljoen euro in de wacht sleepte. Daarmee komt de variabele component in zijn beloning uit op het bijna 8-voudige van zijn vaste beloning. Dat is een uitzonderlijke ratio. Ander IT-directeuren oogstten doorgaans niet meer dan een arsalaris aan extra beloningscomponenten. Al met al verviervoudigde het inkomen van de Ziggo-bestuursvoorzitter ten opzichte van 2011, waarmee hij over all gerekend meteen de sterkste groeier is. Twee andere sterke groeiers wat betreft totale beloning over 2012, waren Michiel Alting von Geusau (Docdata, +64 procent) en Harold Goddijn (TomTom, +55 procent). Indien een ranking zou worden gemaakt naar totale beloningen dus vast salaris en bonussen en lange termijn extra s zoals aandelenpakketten, opties en bijdragen aan pensioenen dan spant wederom Dijkhuizen, met meer dan 4,5 miljoen euro de kroon. Met een aanzienlijke voorsprong op Eric Meurice, die het met 3,5 miljoen moet zien te stellen. De derde plaats is voor Eelco Blok die het thuisfront moet zien uit te leggen waarom het dit ar bij slechts 1,6 miljoen is gebleven.

9 foto: ANP foto: ANP foto: ANP foto: ANP foto: ANP foto: ANP Pieter Aarts Nedsense Vast salaris onveranderd Michiel Alting von Geusau Bonus geen onveranderd Overige componenten Totale beloning % Docdata Vast salaris onveranderd Bonus '-21 % Overige componenten Totale beloning % Richard Blickman BE Semiconductor Vast salaris % Bonus geen onveranderd Overige componenten Totale beloning % Eelco Blok KPN Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Stépan Breedveld Ordina Vast salaris % Carlo D Agnolo ICT Automatisering Bonus % Overige componenten Totale beloning % Vast salaris '-25 % Bonus onveranderd Overige componenten n.v.t. Totale beloning % Bernard Dijkhuizen Ziggo Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Harold Goddijn Tom Tom Vast salaris onveranderd Bonus n.v.t. Overige componenten n.v.t. Totale beloning % Henny Hilgerdenaar Ctac Vast salaris % Bonus n.v.t. Overige componenten Totale beloning % Erik van der Meijden Exact Vast salaris % ( t.o.v. voorganger Janmaat ) Bonus % Overige componenten Totale beloning % Barry Mence Sopheon Vast salaris onveranderd Bonus onveranderd Overige componenten Totale beloning % Eric Meurice ASML Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Chris Ouwinga Unit4 Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Eric van Schagen Simac Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Eric Sundelin TIE Holding Vast salaris onveranderd Bonus % Overige componenten Totale beloning % Leen Zevenbergen Qurius Vast salaris onveranderd Bonus geen onveranderd Overige componenten Totale beloning % Bron: Jaarverslagen van de bedrijven 37

10 vak visie voorsprong > BETER BESLISSEN MET UW ABONNEMENT Uw beste besluit is een proefabonnement! Voor slechts 12,50 een kwartaal lang inzicht Een slimme investering Professionals in IT kunnen niet buiten AG. Want voor het nemen van de juiste beslissingen, moet u weten wat er speelt. Vandaag én morgen. Diepte-informatie, ontwikkelingen en analyses geven inzicht. AutomatiseringGids levert u de kennis. Met een kwartaalabonnement ontvangt u het magazine. Heeft u automatiseringgids.nl/kwartaal exclusieve toegang tot achtergrondartikelen op de site. Krijgt u de gratis iphone-app. En leest u interessante nieuwsbrieven. Neem voor slechts 12,50 een goed onderbouwde beslissing. Ga naar automatiseringgids.nl of bel ! Magazine vol opinies en achtergronden - Excellente site met dagelijks IT-nieuws - Nieuwsbrief vol updates - Congressen, seminars & events voor kennisnetworking - App

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML

Finance Carrière. De controller anno 2011. Top 100 meest favoriete werkgevers. Ernst & Young. Resources Global Professionals ASML EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ALEX VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD Finance Carrière De controller anno 2011 Voortdurend aan verandering onderhevig Top 100 meest favoriete werkgevers

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met Colofon Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Schaekel & Partners in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

I am pleased to present to you the Monster Year Report 2010 covering some important and interesting topics on employment and recruitment in 2010.

I am pleased to present to you the Monster Year Report 2010 covering some important and interesting topics on employment and recruitment in 2010. INDEX Voorwoord...3 Monster Year Report Summary...4 Zoekwoorden Top 10...6 Functie Top 10...8 De Ontwikkelingen Binnen Sales, Financiële En Administratieve Markt...10 Profiel En Oriëntatiegedrag Werkzoekenden...12

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015

Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015 Salaris- en Loopbaanonderzoek 2015 Inhoud 4 Gecertificeerde professionals verdienen meer dan hun collega s 12 ELA Certificering 15 Tijd voor aanpakken! Het onderhoud aan ons functiegebouw kost zoveel tijd

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

Top Employers. Robots uitdaging voor HR-manager pag. 07. De Top Employers van Nederland pag. 08. Wolters Kluwer innoveert volop pag.

Top Employers. Robots uitdaging voor HR-manager pag. 07. De Top Employers van Nederland pag. 08. Wolters Kluwer innoveert volop pag. vrijdag 13 FEBRUARI 2015 Commerciële bijlage Top Employers Robots uitdaging voor HR-manager pag. 07 De Top Employers van Nederland pag. 08 Wolters Kluwer innoveert volop pag. 11 02 Top Employers Meer vraag

Nadere informatie

ResearchBase. Meer, meer, meer online! Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 9 november 2012

ResearchBase. Meer, meer, meer online! Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 9 november 2012 11 jaargang 9 november 2012 ResearchBase 3 Afscheid titels onvermijdelijk Webwinkel doelwit 4 Resultaten supermarkten in de lift Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing Meer, meer, meer online!

Nadere informatie