De gemiddelde loongroei kwam uit op 1,5 procent; dat is. Inleveren geblazen. Salary Survey 2013 SALARYSURVEY 1280 DEELNEMERS EN DE WINNAARS ZIJN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemiddelde loongroei kwam uit op 1,5 procent; dat is. Inleveren geblazen. Salary Survey 2013 SALARYSURVEY 1280 DEELNEMERS EN DE WINNAARS ZIJN."

Transcriptie

1 Voor het eerst in zeker tien ar leveren IT-professionals gemiddeld aan koopkracht in. Bij elkaar stegen de salarissen van de IT ers die hebben deelgenomen aan het arlijkse beloningsonderzoek van AutomatiseringGids en Berenschot het afgelopen ar onvoldoende om de inflatie bij te houden. Ook veel zzp ers hadden het zwaar: gemiddeld maakten zij minder facturabele uren tegen een lager uurtarief. door: ESTER SCHOP / Inleveren geblazen Salary Survey 2013 SALARYSURVEY 5 4,5% Koopkrachtontwikkeling Salarisgroei IT ers gecompenseerd voor inflatie 4 3 2,9% 3,3% 2 1 1,1% 1,0% 0,6% 0,4% ,0% optimistischer: 16 procent verwacht dat de arbeidsmarkt snel opveert en dat dit nog dit ar is terug te zien in de tarieven, 64 procent van de freelancers denkt dat dit op zijn vroegst volgend ar gebeurt en 20 procent denkt dat de tarieven nooit meer zullen aantrekken.» De gemiddelde loongroei kwam uit op 1,5 procent; dat is duidelijk onder de inflatie over dezelfde periode, die uitkwam op 2,5 procent. Het is ook duidelijk minder dan verwacht. De respondenten die vorig ar meededen aan de enquête rekenden op een salarisgroei van gemiddeld 2,1 procent voor het lopende ar. Afgezet tegen de gemiddelde stijging van de cao-lonen in Nederland kwamen IT ers er net iets minder goed vanaf dan andere beroepsgroepen. De cao-lonen zijn het afgelopen ar gemiddeld met 1,6 procent gestegen. Dat is een opvallende ontwikkeling, aangezien in de IT de afgelopen ren vaak een bovengemiddelde salarisgroei was te zien. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat bij de IT-salarissen incidentele beloningen en periodieken zijn meegerekend, en bij de cao-lonen niet. Niet alleen IT ers in loondienst leveren aan koopkracht in, ook zelfstandigen zonder persol (zzp ers) hebben het zwaar. Gemiddeld zagen zij de uurtarieven en het aantal declareerbare uren fors teruglopen. Per week werden gemiddeld 30 declarabele uren gedraaid, tegen een gemiddeld uurtarief van 75,50 euro. Dat leverde per werkweek gemiddeld 2276,50 euro op, wat aanzienlijk minder is dan de 3900 euro die zzp ers vorig ar wekelijks in rekening brachten bij hun opdrachtgevers. In 2011 was dit 2400 euro per week en in euro. Van de IT-professionals die dit ar hebben meegedaan aan het onderzoek verwacht krap 11 procent dat hun arbeidsvoorwaarden dit ar zullen verbeteren, ruim 58 procent denkt dat dat op zijn vroegst pas in 2014 het geval is, en maar liefst 30 procent denkt dat er helemaal nooit meer een verbetering zal plaatsvinden. Gebruikersorganisaties lijken in zwaarder weer te zitten dan IT-organisaties. IT ers die werken bij een gebruikersorganisatie zijn namelijk negatiever over de situatie op de IT-arbeidsmarkt dan IT ers in loondienst bij een IT-bedrijf. Zzp ers zijn 1280 DEELNEMERS In totaal namen dit ar 1280 professionals de moeite om de gehele vragenlijst in te vullen. Bijna 46 procent van de respondenten is in loondienst bij een IT-bedrijf, 34 procent is werkzaam binnen een gebruikersorganisatie of op een interne IT-afdeling, bijna 12 procent is zzp er en 8 procent heeft de optie geen van deze drie keuzes aangevinkt. Het gaat hoofdzakelijk om mannen (94 procent), veertigers (ruim 40 procent), met minimaal een hbo-opleiding (93 procent). Ongeveer de helft van de respondenten in loondienst werkt voor een organisatie met minimaal 500 medewerkers en een kwart heeft zelfs meer dan collega s. Verder valt op ongeveer de helft werkt voor een organisatie die internationaal actief is. EN DE WINNAARS ZIJN. De Apple ipad mini (wifi, 16GB) is gewonnen door Eric van Kampen. Bas Kooy, Han Smeets, Paul Kemper, Peter Broshuis en Regina van de Voorde krijgen het boek Agile werkt. Een exemplaar van het boek Succes met de requirements wordt verstuurd naar Hans van Zon, Angela de Graaff, Ellen Wartna, Rob Harmsen en Ruud Feringa. VERDEROP: Salarisontwikkeling per functiegroep Pagina 30 Bonussen en extraatjes Pagina 31 Blijven of gaan? Pagina 32 Zwaar weer voor zzp ers Pagina 35 Wederom riante beloningen voor IT-directies Pagina 37 29

2 Grote verschillen Salarysurvey Gemiddeld leverden IT ers afgelopen ar 1 procent aan koopkracht in. Maar niet alle IT ers zijn erop achteruit gegaan. Bij 7 functiegroepen kwam de salarisstijging boven de inflatie uit. Vooral technisch applicatie- en systeembeheerders en helpdeskmedewerkers zagen hun inkomen fors groeien ten opzichte van vorig ar. Een aantal functies laat extreme stijgingen c.q. dalingen zien ten opzichte van vorig ar. Hans van der Spek, managing consultant van Berenschot, benadrukt dat deze kunnen voortkomen uit een wisselende onderzoekspopulatie. De bestbetaalde IT-functie is net als vorig ar Directeur IT. Opvallend is wel dat de opgegeven salarissen door IT-directeuren bijna 21 procent lager liggen dan vorig ar. Een aantal van de directeuren zijn zelfstandigen. Bij die populatie weet je nooit zeker wat ze nu echt verdienen, omdat zij niet zomaar prijsgeven welke winst ze draaien binnen hun onderneming. Maar in het algemeen herkennen we de trend dat de sterke beloningsstijging die heeft plaatsgevonden sinds 2001 tot 2009 in de top er wel een beetje vanaf is, licht Van der Spek toe. Het laagst op de salarisladder staan net als vorig ar helpdeskmedewerkers en systeembeheerders al gingen zij er gemiddeld wel op vooruit qua salaris. Van der Spek merkt op dat IT ers over het algemeen niet meer gewild zijn op de arbeidsmarkt dan andere functiegroepen. Specifieke IT-functiegroepen zijn wel blijvend gewenst, zoals mensen die de businesswensen kunnen vertalen naar IT-oplossingen. Daarnaast zijn er sectoraal afwijkingen. Zo blijkt uit ons HR Trendsonderzoek dat IT ers in de zorg bijzonder gewenst zijn. Salarisontwikkeling per functiegroep Inkomen Verschil t.o.v. vorig ar in % Verschil t.o.v. vorig ar in euro s Directeur IT ,5% Programma manager ,8% Program manager ,1% Manager IT ,3% -237 Hoofd Systeemontwikkeling ,6% Informatie-architect ,3% Informatiemanager ,1% Hoofd Systeem- en Netwerkbeheer ,3% Senior consultant/adviseur ,3% Security officer/adviseur (Informatie)beveiliging onvoldoende data Adviseur informatievoorziening onvoldoende data Adviseur Technische Infrastructuur onvoldoende data Software-architect onvoldoende data Service/Support/Contractmanager/SLA-beheerder ,2% Business-systems-analist onvoldoende data Projectleider IT ,0% Coördinator Helpdesk ,1% +674 Implementatiemanager/releasemanager onvoldoende data Teamleider/Coördinator/Programmering/ Beheerapplicatie onvoldoende data Informatie-analist ,8% Tester/test-analist/test-coordinator onvoldoende data Technisch applicatiebeheerder ,1% Databasebeheerder ,2% Functiol applicatiebeheerder ,5% Applicatieontwerper/-programmeur ,9% Webdesigner/-ontwikkelaar/-master ,8% -938 Netwerkbeheerder/-specialist ,0% Programmeur/4GL-Ontwikkelaar/ Applicatieprogrammeur ,2% Systeembeheerder ,3% Helpdeskmedewerker ,5% +2648

3 Verhoudingsgewijs weinig dalers Mijn inkomen is het afgelopen ar... gedaald gelijk gebleven gestegen 2% 5% gebruikersorganisatie IT-organisatie 50% 51% 49% 44% IT ers in loondienst bij een IT-bedrijf zagen hun inkomen het afgelopen ar vaker afnemen dan hun vakgenoten bij gebruikersorganisatie. Als er gekeken wordt naar het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden denkt 17 procent van de ondervraagde IT ers dat ze hebben moeten inleveren ten opzichte van het ar ervoor. IT ers die werken bij IT-bedrijven reppen meer dan gemiddeld over een achteruitgang op arbeidsvoorwaardelijk gebied: 19,5 procent stelt dat dit het geval is. Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker er sprake is van een inkomensdaling. Dat geldt in nog sterkere mate voor IT ers die werken bij IT-bedrijven. Onder de 35 ar komt een inkomensdaling nauwelijks voor, maar in de categorie ar is dit 8 procent, in de categorie ar is dit 6 procent en in de categorie 50-plus 8 procent. Opvallend is dat de IT ers die een inkomensachteruitgang melden een behoorlijke stap terug doen. Bij IT-professionals in loondienst van een gebruikersorganisatie gaat het om een daling van gemiddeld 11,9 procent, bij IT ers die werken voor een IT-bedrijf is dit gemiddeld 10,6 procent. De IT ers die het afgelopen ar hun inkomen zagen stijgen (49 procent van de IT ers bij gebruikersorganisaties en 44 procent van de IT ers bij IT-bedrijven) gaat het gemiddeld om een salarisgroei van respectievelijk 3,2 procent en 4,9 procent. Overigens zijn het met name jonge IT ers die hun loon zagen stijgen. Boven de veertig en zeker boven de vijfenveertig ar loopt dit aandeel snel terug, vooral bij IT ers die werkzaam zijn voor gebruikersorganisaties. IT ers die werkzaam zijn in de IT-sector hebben aanzienlijk vaker individuele afspraken gemaakt over de hoogte van hun salaris dan automatiseerders die werken bij een niet-it-bedrijf. Laatstgenoemde groep valt relatief vaak onder een (bedrijfstak)cao. Mijn salaris is... vastgesteld overeenkomstig de (bedrijfstak) cao overeenkomstig een bedrijfsspecifieke salarisindeling vastgesteld op basis van een individuele afspraak 11% 22% 24% 29% 54% gebruikersorganisatie IT-organisatie 60% salarysurvey Bonussen, winstuitkeringen en andere extraatjes Het afgelopen ar kregen minder IT-professionals een bonus dan vorig ar. 43 Procent van de IT-professionals in loondienst kreeg een bonus uitgekeerd, vorig ar was dat nog 47 procent. IT-bedrijven werken vaker met bonussen dan gebruikersorganisaties. In ongeveer een kwart van de gevallen is die bonus puur afhankelijk van individuele prestaties, in 17 procent van de gevallen alleen van de collectieve prestaties en in 58 procent tellen beide componenten mee. Ontvangt u een bonus? Ontvangt u een collectieve winstuitkering? Gebruikersorganisatie IT-organisatie Gebruikersorganisatie IT-organisatie 73% 27% 45% 55% 86% 14% 82% 18% Ontvangt u naast uw salaris een representatie- of onkostenvergoeding? Heeft uw werkgever u een tablet ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van uw werkzaamheden? Gebruikersorganisatie IT-organisatie Gebruikersorganisatie IT-organisatie 74% 26% 42% 58% 76% 24% 85% 15% Bijna driekwart van de IT-professionals die op de loonlijst staan bij een gebruikersorganisatie hebben van hun werkgever een laptop gekregen, bij IT-bedrijven zijn ze hier nog iets scheutiger mee, want daar heeft ruim 90 procent een laptop van de zaak. De tablet van de zaak is nog steeds in opmars. Wat opvalt is dat gebruikersorganisaties hun IT ers vaker voorzien van een tablet dan IT-bedrijven. 31»

4 AUTO VAN DE ZAAK WORDT MINDER GEBRUIKELIJK SALARYSURVEY Net iets minder dan de helft van de ondervraagde IT ers in loondienst beschikt over een leasewagen: 47 procent, tegenover 48 procent vorig ar. IT-professionals in loondienst krijgen deze secundaire arbeidsvoorwaarde aanzienlijk vaker aangeboden (67 procent) dan IT ers die voor een gebruikersorganisatie werken (20 procent). Het is voor het derde achtereenvolgende ar dat het vestrekken van een auto van de zaak aan IT ers minder gebruikelijk wordt. Meestal wordt een leasewagen gereden met een catalogusprijs van rond de en euro. Dat was vorig ar ook al zo. Het populairste merk is net als in voorgaande ren Volkswagen. De Passat is van dat merk het populairst, op de voet gevolgd door de Golf. Maar de meeste IT ers die deelnamen aan de enquête rijden in een Renault Megane. Ook leasebakken van Toyota, Audi, Ford, Peugeot en BMW zijn in trek bij IT ers. Toyota is al een aantal ren flink aan de weg aan het timmeren met haar groene Prius Gemiddelde catalogusprijs leasewagens 5% 8% < euro euro 24% 25% 17% 10% euro euro euro euro BLIJVEN OF GAAN? 5% 3% 3% euro euro Meer dan De IT-arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door grote verschillen. Sommige beroepsgroepen zijn nog altijd veelgevraagd, maar in het algemeen is het aantal IT-vacatures onverminderd laag en loopt de werkloosheid onder IT-professionals in hoog tempo op. Voor de meeste IT ers liggen de banen dus niet voor het oprapen. Toch is een kwart van de respondenten van deze editie van de Salary Survey actief op zoek naar ander werk, vrijwel net zo n groot aandeel als in de afgelopen drie ar. Het maakt hierbij weinig uit of een IT er bij een gebruikersorganisatie, bij een IT-organisatie of als zzp er werkt. De IT ers in de IT-organisaties zijn met 24 procent het minst happig op een andere baan, de zzp ers met 26,5 procent het happigst. Maar de verschillen zijn klein. Redenen een andere baan te zoeken Ontwikkelingsmogelijkheden 57% Geld/salaris 49% Sfeer 47% Secundaire arbeidsvoorwaarden 27% Mobiliteit (dichter bij huis) 27% Promotie 26% Nationaal versus internationaal 10% Stapje terug 2% OUDEREN ZORGELIJKER OVER HUN TOEKOMST Ten opzichte van vorig ar zijn er weinig verschuivingen wat betreft de eigen inschattingen op de IT-arbeidsmarkt. Wel valt op dat IT ers die werkzaam zijn bij een gebruikersorganisatie hun kansen minder positief inschatten dan IT ers die werken bij IT-bedrijven. Ruim 17 procent van de IT ers die in loondienst zijn van een niet-it-bedrijf denkt dat zijn of haar positie het afgelopen ar is verslechterd, tegenover bijna 15 procent van de ondervraagde IT ers die in dienst zijn bij een IT-bedrijf. Verder zijn jongere IT ers positiever over hun positie dan hun oudere collega s. Zo denkt maar liefst 56 procent van de ondervraagde IT ers die jonger zijn dan dertig en werkzaam zijn voor een IT-bedrijf dat hun positie het afgelopen ar is verbeterd. Voor veertigplussers is dit gemiddeld 17 procent en voor vijftigplussers nog maar 9 procent. Van de ondervraagde IT ers van 45 ar en ouder is ruim een kwart negatiever gaan denken over zijn of haar positie op de arbeidsmarkt. Dit heeft vooral te maken met de slechtere perspectieven op werk voor die leeftijdscategorie en de aanhoudende recessie, met reorganisaties en ontslagrondes tot gevolg. Wat zijn uw verwachtingen over uw eigen houdbaarheidsdatum? 32 NB: meerdere antwoorden mogelijk Was vorig ar het salaris nog de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een andere baan, dit ar zijn dat de ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is opmerkelijk, want vorig ar eindigde ontwikkelingsmogelijkheden pas op de vijfde plaats. Alleen bij zzp ers komt geld nog altijd op de eerste plaats. Sfeer lijkt iets minder belangrijk te worden gevonden ten opzichte van een ar terug. Negatief Neutraal Positief <30 2% 16% 82% % 23% 70% % 26% 67% % 38% 53% Totaal 9% 35% 56% % 43% 48% % 47% 38% De verwachtingen ten aanzien van de eigen houdbaarheidsdatum weerspiegelen de inschatting van de positie op de arbeidsmarkt. Hoe ouder, hoe negatiever. Tussen IT ers in loondienst bij IT-bedrijven en gebruikersorganisaties zijn er geen structurele verschillen.

5 IBM BLIJFT MEEST FAVORIETE WERKGEVER Favoriete werkgevers IBM 1 1 Accenture 2 - Capgemini 3 5 Sogeti 4 8 HP 5 72 Cisco Systems 6 7 Centric 7 4 Atos 8 15 KPN IT Solutions 8 3 Imtech ICT 10 6 Ordina 10 9 Unit InterAccess BT 14 - Exact Simac Fujitsu Services 17 - CGI* Pecoma Informatica** 19 - SALARYSURVEY Qurius 20 - ICT Automatisering 21 - Unisys Nederland 22 - CSC Nederland 23 - AAC Cosmos *** 24 - *) Heette vorig ar Logica **) Heet inmiddels QNH ***) Is failliet gegaan en overgenomen door Unica De populairste IT-werkgever is net als vorig ar IBM. Met afstand. 12 procent noemt IBM als eerste keus; dat is anderhalf maal zo veel als nummer twee. Daarnaast willen de deelnemers aan de Salary Survey graag werken voor HP, Capgemini, Sogeti en Ordina. Als er echter wordt gevraagd naar de eerste keus, valt op dat Accenture zo vaak genoemd wordt, dat het op de tweede plek eindigt. Dat is opvallend, want vorig ar wist Accenture geen plekje in de top 15 te veroveren in de eerste-keus-ranglijst. De verschillen tussen veel bedrijven zijn klein, zo zit er maar tien stemmen verschil tussen de nummer 2 en 3 en zitten er tussen Sogeti, HP en Cisco Systems ook steeds maar enkele stemmen verschil. Atos en KPN Corporate Market eindigden ex aequo, net als Imtech en Ordina. BAANZEKERHEID NIET HET BELANGRIJKST Wat is bepalend voor baantevredenheid? Flexibele werktijden Opleidingsmogelijkheden Baanzekerheid Beschikbaarheid van nieuwe technologie Telewerkmogelijkheden Loopbaanmogelijkheden Ruimte voor ondernemerschap Bedrijfsreputatie Minder filekilometers Minder werkdruk Deelname in winstdelingsregeling Ontvangen van aandelenopties 3% 10% 24% 24% 23% 40% 40% 39% 37% 50% 56% 64% Ondanks de aanhoudende recessie en de toenemende onzekerheid op de IT-arbeidsmarkt is baanzekerheid niet het meest bepalend voor tevredenheid in het werk van IT ers. Flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden worden namelijk nog vaker genoemd. Dat was vorig ar ook al het geval. Zzp ers vinden ruimte voor ondernemerschap en de reisafstand relatief belangrijk. IT ers die werken voor een IT-bedrijf vinden bedrijfsreputatie belangrijker dan IT ers die werken bij een gebruikersorganisatie. Verder valt op dat laatstgenoemde groep relatief veel belang hecht aan het kunnen werken met de nieuwste technologieën.» 33

6 Ready, steady, go! Move forward with Exact. Want to work with the latest technology? Want to be challenged and valued for thinking out-of-the-box? Want to focus on innovation and collaboration? Then join Exact and together we can move forward. Serving the entrepreneurial world with information technology starts with ideas. And ideas begin with people, with you. We are acknowledged as a global software provider for our entrepreneurial spirit and global way of working. We serve over 100,000 customers and this number is still growing rapidly. Want to join us? Are you our next top colleague as a Development Manager, UX Manager, Product Manager or (Mobile) developer? Then visit careers.exact.com and apply! For more information call our Senior Corporate Recruiter Arthur Fransen at Together we can move forward. Together we can move forward Exact s business unit Cloud Solutions is leading the way in providing online, multitenant, business software solutions to small and medium sized businesses. We want to move forward with our cloud and mobile solutions, so we d ambitious, creative and talented people who relish a challenge. Are you that one? Then join Exact. Teammanager, regisseer jij de ICT verandering bij MN? De wereld van pensioenuitvoerder MN verandert continue terwijl het pensioen van bijna twee miljoen deelnemers verantwoord beheerd moet blijven. Pak jij de regie over het team dat de beste ICT oplossingen realiseert? MN zoekt per direct ervaren Teammanagers Application Services die willen vernieuwen en bouwen. Uitgedaagd? Scan de QR-code of ga naar Of bel Rutger

7 » ZWARE TIJDEN VOOR ZZP ERS Gemiddeld inkomen per week euro 2400 euro 2276,50 euro euro Zzp ers hadden het afgelopen ar behoorlijk last van de crisis. Was vorig ar nog een piekar met een gemiddeld uurtarief van 87 euro en gemiddeld 45 declarabele uren per week, dit ar liepen zowel het aantal uren dat in rekening gebracht kon worden bij opdrachtgevers, als het gemiddelde uurtarief flink terug. Het gemiddelde inkomen per week was de laatste vier ar niet zo laag als in het afgelopen ar. Wat opvalt is dat zzp ers met 1 tot 2 ar werkervaring en freelancers met meer dan vier ar werkervaring het relatief het zwaarst hebben. Overigens zijn er ook altijd nog zzp ers die zestig uur per week draaien en het hoogst genoteerde uurtarief bedraagt maar liefst 200 euro, dus niet elke zzp er heeft evenveel last van de crisis. Gemiddeld aantal declarabele uren per week Gemiddeld uurtarief 80 euro euro euro 2013 Over de toekomst zijn zzp ers positiever gestemd dan IT ers in loondienst. 36 procent van de ondervraagde zzp ers merkt dat de IT-arbeidsmarkt al weer aantrekt, terwijl dit bij IT ers in loondienst gemiddeld 27 procent is. Overigens denkt meer dan de helft van de freelancers die hebben deelgenomen aan de enquete dat de arbeidsmarkt pas op zijn vroegst volgend ar serieus aantrekt, maar ook hier zijn ze optimistischer dan IT ers in loondienst. Dat geldt overigens ook voor de verwachting over het inkomensniveau in de toekomst. Zzp ers maken zich vaker dan IT ers in loondienst zorgen over de voortdurende economische recessie (54 procent), de afname van vraag naar hun producten en diensten (40 procent), hun leeftijd (31 procent) en het bijblijven met professionele kennis en competenties (31 procent). Waaraan merkt u dat de arbeidsmarkt weer aantrekt? Ik word weer (vaker) gebeld door recruiters 65 % Ik kom meer vacatures tegen 52 % Ik zie IT ers om me heen van baan veranderen 23 % Er is weer ruimte voor tariefverhogingen 18 % Wanr verwacht u dat de IT-arbeidsmarkt serieus aantrekt? In de loop van dit ar 14 % Zeker niet in 2013, misschien in % Pas over een paar ar 23 % Het komt nooit meer op het niveau van voor de kredietcrisis 11 % Wanr verwacht u de opleving van de (arbeids)markt terug te zien in de tarieven? Snel. Ik verwacht dat dit ar al te zien 16 % Op zijn vroegst in % Misschien wel nooit 20 % SALARYSURVEY Bijna 60 procent van de ondervraagde zelfstandigen in de IT heeft het afgelopen ar een opleiding, training of cursus gevolgd op zijn of haar vak gebied. Dat is een iets lager percentage dan IT ers in loondienst. Ongeveer tweederde van de zzp ers deed dit om zijn vakkennis te vergroten, een derde had als motief het ontwikkelen van competenties en vaardigheden. Zzp ers steken relatief veel tijd in zelfstudie als je het vergelijkt met vakgenoten in loondienst. 45 Procent besteedde hier het afgelopen ar meer dan 60 uur aan, terwijl dit bij IT ers in loondienst van een IT-bedrijf 35 procent is en bij IT ers op de loonlijst bij een gebruikersorganisatie zelfs nog lager: 34 procent. Hoeveel uur besteedde u afgelopen ar aan (zelf)studie? <10 uur 14% >60 uur 45% 14% uur 15% 13% uur uur 35

8 ITSALARY SURVEY Het vaste salaris van de meeste bestuursvoorzitters steeg in 2012 maar licht: gemiddeld nauwelijks meer dan 4 procent erop. Dus moest het vooral komen van de bonussen en de aandelenpakketten. In dergelijke extra s ging vorig ar maar liefst 44 procent meer om dan een ar tevoren, zo blijkt uit de arverslagen van de beursgenoteerde IT-fondsen. door: ROLF ZAAL / Crisis? Niet voor de Nederlandse directiebeloningen CEO s ruim beloond met extra s D e gemiddelde bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd IT-bedrijf in Nederland verdiende aan vast salaris ruim 4 ton. Dat is zo n 4 procent meer dan in Zes van de 16 bestuursvoorzitters maakte pas op de plaats wat salaris betreft. Carlo D Agnolo van ICT Automatisering deed zelfs een flinke stap (12 procent) terug. Maar de andere 9 tastten toe als vanouds. Bernard Dijkhuizen (Ziggo) regelde een salarisverhoging met 10 procent en Stépan Breedveld zorgde dat hij er 8 procent bij kreeg. Maar de echte impact op het totaalbeeld van de vaste beloningen zit m in Erik van Der Meijden. De bij KPN gedroste directeur kreeg bij zijn nieuwe werkgever Exact voor elkaar dat hij daar op arbasis euro (24 procent) meer opstrijkt dan zijn voorganger Martijn Janmaat. Verder wist ook Eelco Blok van KPN er een fors bedrag bij te pakken; ruim 40-duizend euro erop, waarmee zijn vaste arsalaris op ruim 8 ton uitkomt. Net niet genoeg voor een eerste plaats, want kijkend naar de vaste beloning was Eric Meurice van ASML, net als in 2011, ook nu de best beloonde IT-directeur van Nederland. 36 Variabele beloningen Wat variabele beloning betreft wordt hij echter voorbijgestreefd door Bernard Dijkhuizen, die dankzij de beursgang van Ziggo (maart 2012) bovenop zijn tien procent salarisverhoging nog eens een bonus van ruim 3,9 miljoen euro in de wacht sleepte. Daarmee komt de variabele component in zijn beloning uit op het bijna 8-voudige van zijn vaste beloning. Dat is een uitzonderlijke ratio. Ander IT-directeuren oogstten doorgaans niet meer dan een arsalaris aan extra beloningscomponenten. Al met al verviervoudigde het inkomen van de Ziggo-bestuursvoorzitter ten opzichte van 2011, waarmee hij over all gerekend meteen de sterkste groeier is. Twee andere sterke groeiers wat betreft totale beloning over 2012, waren Michiel Alting von Geusau (Docdata, +64 procent) en Harold Goddijn (TomTom, +55 procent). Indien een ranking zou worden gemaakt naar totale beloningen dus vast salaris en bonussen en lange termijn extra s zoals aandelenpakketten, opties en bijdragen aan pensioenen dan spant wederom Dijkhuizen, met meer dan 4,5 miljoen euro de kroon. Met een aanzienlijke voorsprong op Eric Meurice, die het met 3,5 miljoen moet zien te stellen. De derde plaats is voor Eelco Blok die het thuisfront moet zien uit te leggen waarom het dit ar bij slechts 1,6 miljoen is gebleven.

9 foto: ANP foto: ANP foto: ANP foto: ANP foto: ANP foto: ANP Pieter Aarts Nedsense Vast salaris onveranderd Michiel Alting von Geusau Bonus geen onveranderd Overige componenten Totale beloning % Docdata Vast salaris onveranderd Bonus '-21 % Overige componenten Totale beloning % Richard Blickman BE Semiconductor Vast salaris % Bonus geen onveranderd Overige componenten Totale beloning % Eelco Blok KPN Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Stépan Breedveld Ordina Vast salaris % Carlo D Agnolo ICT Automatisering Bonus % Overige componenten Totale beloning % Vast salaris '-25 % Bonus onveranderd Overige componenten n.v.t. Totale beloning % Bernard Dijkhuizen Ziggo Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Harold Goddijn Tom Tom Vast salaris onveranderd Bonus n.v.t. Overige componenten n.v.t. Totale beloning % Henny Hilgerdenaar Ctac Vast salaris % Bonus n.v.t. Overige componenten Totale beloning % Erik van der Meijden Exact Vast salaris % ( t.o.v. voorganger Janmaat ) Bonus % Overige componenten Totale beloning % Barry Mence Sopheon Vast salaris onveranderd Bonus onveranderd Overige componenten Totale beloning % Eric Meurice ASML Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Chris Ouwinga Unit4 Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Eric van Schagen Simac Vast salaris % Bonus % Overige componenten Totale beloning % Eric Sundelin TIE Holding Vast salaris onveranderd Bonus % Overige componenten Totale beloning % Leen Zevenbergen Qurius Vast salaris onveranderd Bonus geen onveranderd Overige componenten Totale beloning % Bron: Jaarverslagen van de bedrijven 37

10 vak visie voorsprong > BETER BESLISSEN MET UW ABONNEMENT Uw beste besluit is een proefabonnement! Voor slechts 12,50 een kwartaal lang inzicht Een slimme investering Professionals in IT kunnen niet buiten AG. Want voor het nemen van de juiste beslissingen, moet u weten wat er speelt. Vandaag én morgen. Diepte-informatie, ontwikkelingen en analyses geven inzicht. AutomatiseringGids levert u de kennis. Met een kwartaalabonnement ontvangt u het magazine. Heeft u automatiseringgids.nl/kwartaal exclusieve toegang tot achtergrondartikelen op de site. Krijgt u de gratis iphone-app. En leest u interessante nieuwsbrieven. Neem voor slechts 12,50 een goed onderbouwde beslissing. Ga naar automatiseringgids.nl of bel ! Magazine vol opinies en achtergronden - Excellente site met dagelijks IT-nieuws - Nieuwsbrief vol updates - Congressen, seminars & events voor kennisnetworking - App

IT ers krijgen er dit jaar (gemeten over april 2015 tot en met april

IT ers krijgen er dit jaar (gemeten over april 2015 tot en met april SALARYSURVEY De koopkracht van IT-professionals in ons land stijgt, maar nog altijd voorzichtig. Het feit dat IT ers momenteel de meest gevraagde professionals zijn in ons land vertaalt zich nog niet echt

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

professionals Crisis bron aanhoudende kopzorgen

professionals Crisis bron aanhoudende kopzorgen Vastgoed-professionals Vastgoed professionals ultimo 2012; Crisis Crisis bron aanhoudende kopzorgen Arbeidsmobiliteit: Bij herstel economie is kennis verdwenen. verdwenen Factsheet behorend bij artikel

Nadere informatie

DEEL 2 Belonen en waarderen

DEEL 2 Belonen en waarderen DEEL 2 Belonen en waarderen PERFORMA S ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 2 Inhoud Samenvatting 3 De HR-functie 4 Organisatieverblijftijd 5 Loopbaan 6 Arbeidsmobiliteit 8 Ontwikkeling 10 Beloning in loondienst

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

samenwerken verandermanagement

samenwerken verandermanagement DEAL!-NEVI NATIONALE INKOOPENQUÊTE Kostenreductie topprioriteit, maar dan wel ethisch Het gaat de Nederlandse inkoper voor de wind. De positie op de arbeidsmarkt verbeterde flink, het brutosalaris steeg.

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Factsheet HR-professionals positief over economie en eigen vooruitzichten

Factsheet HR-professionals positief over economie en eigen vooruitzichten 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Zorgen 4 Beloning HR-professional in loondienst 5 Loopbaan 6 HR-professional als zzp-er 10 HR Beleidsthema s 11 HR en nieuwe organisatie-concepten 12 2

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Salaris inleveren en demotie populair

Salaris inleveren en demotie populair Salaris inleveren en demotie populair HR-Trends onderzoek: reorganisaties nemen af; arbeidsvoorwaarden versoberen Factsheet behorend bij persbericht salaris inleveren en demotie populair d.d. 1 oktober

Nadere informatie

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche

Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Tevreden werknemers binnen de ICT/Automatisering branche Een meerderheid van de medewerkers binnen de ICT sector zijn zeer tevreden met hun huidige baan en werkgever, waarbij 8% actief en 72% latent op

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt Inkoperis kostenbeheerser, verandermanager en honkvast Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

De arbeidsmarkt vanuit het HR-perspectief

De arbeidsmarkt vanuit het HR-perspectief Factsheet behorende bij het persbericht HR-professional verrast door krapte op arbeidsmarkt De arbeidsmarkt vanuit het HR-perspectief Factsheet HR-professional verrast door krapte op arbeidsmarkt Factsheet

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst

De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst Maaike Kooter Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties Kennismaken Maaike Kooter Arbeidsmarkt Training Marketing Employability Hoe arbeidsmarktfit ben

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ DUIDELIJKHEID 4 OMZETCIJFERS FREELANCERS EERSTE KWARTAAL VALLEN TEGEN 5 LICHT HERSTEL

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Ontwerpen van een salarissysteem

Ontwerpen van een salarissysteem Ontwerpen van een salarissysteem Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Organisatie structuur, functieniveau en beloning Organisatie structuur Functie

Nadere informatie

JAARMONITOR 2014 JANUARI Ontwikkelingen rondom freelancers in Nederland

JAARMONITOR 2014 JANUARI Ontwikkelingen rondom freelancers in Nederland JAARMONITOR 2014 JANUARI 2015 Ontwikkelingen rondom freelancers in Nederland Inhoud 3 2015 WORDT EEN MOOI JAAR VOOR FREELANCERS! 4 NEDERLANDSE FREELANCERS HEBBEN EEN GOED 2014 GEDRAAID 5 FREELANCERS SLUITEN

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten Randstad Nederland December 2016 INHOUDSOPGAVE Financiële vooruitzichten 3 Mobiliteit 7 Over Randstad WerkMonitor 11 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Salarisonderzoek in de bouw. Cobouw 2016

Salarisonderzoek in de bouw. Cobouw 2016 Salarisonderzoek in de bouw Cobouw 2016 Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van het salarisonderzoek dat door het Kenniscentrum HRM van Berenschot werd uitgevoerd in samenwerking met Cobouw.

Nadere informatie

Vendors Finance solutions

Vendors Finance solutions Financiële oplossingen SAP en Exact kennen eigen deelmarkten Binnen HR-markt worden oplossingen van SAP meest gebruikt Breda, 14 mei 2014-22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer

Nadere informatie

HR Trends 2010-2011. Performa

HR Trends 2010-2011. Performa HR Trends 2010-2011 HR Trends 2010-2011 Het grootste onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland naar de HR-functie, de HR-afdeling, de HR-dienstverlener en de beloning

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3

ZP Facts. Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening. Thema: goed opdrachtgeverschap. 2015 Editie 3 ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening Thema: goed opdrachtgeverschap 2015 Editie 3 002 003 VOORWOORD Beste lezer, Het tweede kwartaal van 2015 zit erop. Tijd voor een nieuwe

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt ICT

Factsheet arbeidsmarkt ICT Factsheet arbeidsmarkt ICT Werkzoekenden Maart 2016 Groeiende vacaturemarkt in 2016 De ICT-Arbeidsmarkt in 2016 UWV verwacht dat er in de sector Informatie en communicatie in 2016 zo n 5.000 banen bij

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid.

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. HRM-index februari 20 HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van februari

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012 Achtergrond onderzoek & respons Van 26 maart tot en met zondag 8 april 2012 is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Vervolgonderzoek financieel-economische crisis

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie