DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE"

Transcriptie

1 DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

2 WOORD VOORAF Tussen het creëren van een kunstwerk en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als scheppend kunstenaar aansluiten bij een gevestigde collectieve beheersvereniging met kennis van zaken. SABAM werd in 1922 opgericht en is vandaag de dag een van de grootste privéondernemingen in de Belgische culturele sector. In 2012 werd binnen SABAM ARTES opgericht, een afzonderlijke entiteit voor beeldende kunstenaars, audiovisuele, literaire en theaterauteurs. ARTES laat concreet toe een aangepaste aanpak voor onze auteurs toe te passen. We zijn geen financiele instelling die puur uitvoert, we bieden diensten met affiniteit voor de kunstenaar zelf en zijn specifieke noden. De auteurs worden daarom binnen ARTES bijgestaan door een team van specialisten die hun auteurs kennen als geen ander. Zo is Salvador Ferreira verantwoordelijk voor de beeldende kunstensector. Met ARTES wordt bij SABAM de centrale rol van onze auteurs onderstreept. Jong potentieel en gevestigde waarden vormen een repertoire om fier op te zijn en te komen vervoegen. Aansluiten bij SABAM is immers investeren in een kwalitatief partnerschap. Onze nationale en Europese dimensie maken ons tot een belangrijke speler in talrijke actuele dossiers die ook jullie aanbelangen (zoals het dossier rond internetproviders). Dus beste kunstschilders, fotografen, beeldhouwers, illustratoren, striptekenaars en andere beeldende kunstenaars - leden (in spe), wees dus van harte welkom bij SABAM en vind de weg naar onze auteursfamilie in deze brochure. Coverfoto Fotolia Odile Kinart / Eric Dhont DAYLIGHT / Roger Raveel Productie : Corporate Communicatie SABAM - Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel - BTW-BE RPR Brussel 02 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

3 I N H O U D S T A F E L 1 >WIE KAN AANSLUITEN? BLZ 5 2 >HOE LID WORDEN? BLZ 6 3 >WELKE WERKEN KUNNEN DEEL UITMAKEN VAN ONS REPERTOIRE GRAFISCHE EN VISUELE KUNST? BLZ 7 4 >IS MIJN WERK BESCHERMD ZODRA IK ME INSCHRIJF? BLZ 7 5 >AANGIFTE EN DEPOT VAN JE WERKEN BLZ 9 6 >DE INNING EN VERDELING VAN JE RECHTEN/ SOORTEN RECHTEN BLZ 10 8 > LEVENSCYCLUS VAN EEN KUNSTWERK BLZ 15 9 > STEUN EN PROMOTIE BLZ > INTERESSANTE EXTERNE ORGANEN BLZ 19 DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 03

4 Musée Nicolas ARTES DE KUNSTWERELD IS CONSTANT IN BEWEGING. HET IS NIET VANZELFSPREKEND OM IN DEZE CREATIEVE SECTOR JE EIGEN RECHTEN TE BEHEREN. VERTROUW DAAROM OP ONS

5 > WIE KAN AANSLUITEN? WIE? Alle auteurs. Elke beeldende kunstenaar, grafisch ontwerper, illustrator, striptekenaar, fotograaf, architect en auteur van toegepaste kunst 1 kan zich vanaf vijf werken aansluiten. Het wordt noodzakelijk wanneer je een exploitatie van je werk nastreeft, bijvoorbeeld indien een origineel kunstwerk doorverkocht wordt door een professioneel kunsthandelaar of een reproductie ervan in kranten of catalogi verschijnt. WAAROM? De kunstwereld is constant in beweging. Het is niet vanzelfsprekend om in deze creatieve sector je eigen rechten te beheren. Ten tijde van technologische ontwikkelingen en massale verspreiding van kunstwerken op het net, blijkt aansluiting bij een collectieve beheersvereniging vaak nuttig tot zelfs noodzakelijk. Al ben je als scheppend kunstenaar niet verplicht om aan te sluiten om je werken te beschermen -de wet beschermt automatisch (wet op de intellectuele eigendom)- betekent aansluiten concreet dat je je rechten door ons laat beheren, m.a.w. de mogelijkheid geeft om in jouw naam te innen voor het openbaar gebruik van je werken. Dat is wat met een juridische term de fiduciaire afstand wordt genoemd. IN EEN NOTENDOP Bij ons aansluiten betekent dat je het beheer van je auteursrechten aan een betrouwbare partner toevertrouwt. Fondation Magritte DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 05

6 > HOE LID WORDEN? HOE? Er zijn drie manieren om lid te worden van SABAM : > Online : Het aansluitingsformulier is te downloaden op > Per op eenvoudige aanvraag via en we sturen je een aansluitingsformulier op. > Op (telefonische) afspraak : met ons team dat begeleiding biedt bij het invullen van de formulieren, 02/ In elk van de gevallen, vergt de aanvraag een compleet dossier dat bestaat uit : - het ingevulde aansluitingsformulier - een recto verso-fotocopie van je identiteitskaart - een zo volledig mogelijk kunstcurriculum en biografie (een aantal referenties inz. tentoonstellingen (enkel voor werken van plastische kunst) of projecten van tentoonstellingen, uitgevoerde opdrachten, persartikels, publicatie van werken in catalogi, tijdschriften of kranten of het behalen van eventuele prijzen of erkenningen.) - minimum 5 foto's, fotokopieën of prints van werken HOEVEEL KOST HET? Er zijn twee mogelijkheden : > Je kan kiezen om 1/4 van het aandeel te volstorten, hetzij 31 (het wettelijk minimum). In dit geval heb je geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering en recht op verkiesbaarheid binnen de Raad van Bestuur en de Colleges. > of je kan uiteraard ook aansluiten door middel van een volledig aandeel ter waarde van 124, waardoor je wel onmiddellijk stemrecht (goedkeuring, jaarverslag, wijzigingen statuten en reglement,... ) en recht op verkiesbaarheid (bv. als bestuurder) geniet. Op het moment dat je de aanvraag indient moet deze keuze aangeduid worden op het aansluitingsformulier. 06 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

7 > WELKE WERKEN KUNNEN DEEL UITMAKEN VAN ONS REPERTOIRE GRAFISCHE EN VISUELE KUNST? WERKEN VAN BEELDENDE KUNST (BEELDHOUWWERKEN, SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, ETSEN...), GRAFISCH WERK (STRIPTEKENINGEN, ILLUSTRATIES...), FOTO S, TOEGEPASTE KUNST ENZ. AL DEZE KUNSTVORMEN WORDEN BIJ SABAM BESCHOUWD ALS GRAFISCHE EN VISUELE KUNSTWERKEN. TER VERDUIDELIJKING : Als multidisciplinaire vereniging telt ons repertoire hiernaast uiteraard ook werken uit andere artistieke disciplines: muziek, theater, literatuur en audiovisueel. Een absolute meerwaarde voor auteurs die in diverse disciplines werkzaam zijn. Foto s JF Spricigo > IS MIJN WERK BESCHERMD ZODRA IK ME INSCHRIJF? LANG VOOR JE AANSLUITING BIJ ARTES IS JE WERK AL BESCHERMD. Zoals we eerder al aanhaalden biedt de wet op de intellectuele eigendom onmiddellijk garantie op de bescherming van een werk vanaf de creatie ervan. Je moet dan wel het geestelijke vaderschap ervan kunnen aantonen. Hoe, vraag je je af? Dat kan aan de hand van bewijsstukken: een computerbestand op je pc, een aan jezelf geadresseerde aangetekende zending, een geschreven document of een mondelinge verklaring. DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 07

8 WERKEN SABAM VERWERKT EN CENTRALISEERT ALLE ONTVANGEN INLICHTINGEN OVER JE WERKEN. Randall Casear

9 > AANGIFTE EN DEPOT VAN JE WERKEN VOOR GRAFISCHE EN VISUELE KUNSTEN IS SYSTEMATISCHE AANGIFTE NOCH DEPOT 2 BIJ DE SCHEPPING VAN JE WERK VAN TOEPASSING ZOALS DAT BVB. VOOR LITERATUUR WEL HET GEVAL IS. Desalniettemin staat het een grafisch of visueel kunstenaar vrij om ten allen tijde zijn werk te deponeren als hij een bijkomend bewijs van zijn creatie wenst. (bijvoorbeeld de creatie van een nieuwe stripfiguur). Dit kan makkelijk via een unieke en degelijk beveiligde depotservice die we gratis aanbieden. Via OnlineDepot ontvang je een registratieattest dat het vaderschap en de creatiedatum van je werk vastlegt. We vragen daarentegen wel met aandrang aan onze grafische en visuele kunstenaars om de publicaties van hun werken systematisch aan te geven (lees ook onze brochure Reprografie of raadpleeg onze website (ik ben auteur / grafische en visuele kunsten / reeds lid / reprografie) en ons tevens nauwkeurig te signaleren wanneer je werk op televisie is verschenen. We verwerken en centraliseren alle ontvangen inlichtingen over je werken. Daarnaast centraliseren we ook alle inlichtingen over het repertoire van de buitenlandse verenigingen die ARTES in België vertegenwoordigt. V2W Atomium - SABAM BELGIUM 2013 foto Salvador Ferreira 2 Een auteur (algemeen) kan een depot van een werk overwegen wanneer het niet kan aangegeven worden (bvb wanneer het nog niet af is of nog niet geëxploiteerd) maar hij het toch al wenst voor te stellen aan een derde. DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 09

10 Angel Vergara 2011 HET REPRODUCTIERECHT IS HET RECHT VAN DE AUTEUR OF RECHTHEBBENDE VAN EEN KUNSTWERK OM DIT WERK ALS ENIGE TE REPRODUCEREN OF TE LATEN REPRODUCEREN > DE INNING EN VERDELING VAN JE RECHTEN (SOORTEN RECHTEN) DE CONTROLES EN INNINGEN DOOR ONZE AFDELING GRAFISCHE EN VISUELE KUNSTEN GEBEUREN AAN DE HAND VAN DE NAAM VAN DE KUNSTENAAR. DE HANDTEKENING VAN DE AUTEUR OP ZIJN WERK WORDT ALS EEN VOLDOENDE BEWIJS VAN ZIJN VADERSCHAP BESCHOUWD. FOTOGRAFEN KUNNEN HUN VADERSCHAP BEWIJZEN MET DE NEGATIEVEN VAN HUN WERKEN. ONZE VENNOOT- SCHAP KAN HAAR OPDRACHT - HET NATIONALE EN INTERNATIONALE BEHEER VAN UW AUTEURS- RECHTEN - HET BEST VERVULLEN OP BASIS VAN DE HANDTEKENING VAN DE AUTEUR. De auteursrechten worden geïnd ofwel via een individuele inning zoals bij het reproductierecht en het volgrecht ofwel via collectieve inningen zoals bij televisierecht en kabelrecht. REPRODUCTIERECHT (INDIVIDUELE INNING) Het reproductierecht is het recht van de auteur of rechthebbende van een kunstwerk om dit werk als enige te reproduceren of te laten reproduceren. Een voorbeeld: wanneer de afbeelding van een schilderij van René Magritte op een affiche wordt geplaatst is de toestemming van de rechthebbenden, in dit geval de erfgenamen, vereist en moeten er auteursrechten betaald worden. HOE BEREKEN JE NU DE REPRODUCTIERECHTEN VAN JE WERK? SABAM geeft jaarlijks haar eigen tarieven uit. De papieren versie is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. De elektronische versie is beschikbaar op onze website (in het deel : ik ben gebruiker / grafische en visuele kunsten / tarief). Deze tarieven, die het resultaat zijn van een samenwerking tussen verschillende partners, zijn uitgegroeid tot een referentie in België inzake reproductierechten. De inningen gebeuren voornamelijk op basis van de door SABAM verleende toestemmingen. 10 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ SABAM

11 Bovendien worden er periodieke controles gedaan door onze beëdigde agenten, die proces-verbaal opmaken in geval van ongeoorloofd gebruik. Onze leden kunnen elke ongeoorloofde reproductie waarvan ze weet hebben, uiteraard ook melden. De commissie van SABAM voor de inning en de uitkering van de reproductierechten bedraagt 20% van de geïnde rechten. De geïnde reproductierechten worden halfjaarlijks (in augustus en in februari van elk jaar) overgemaakt op de rekening van de bij SABAM aangesloten auteurs en/of rechthebbenden. Wat de in het buitenland gemaakte reproducties betreft heeft SABAM wederkerigheidscontracten gesloten met de auteursverenigingen van de landen waar het auteursrecht erkend is. Daardoor genieten de door SABAM vertegenwoordigde auteurs wereldwijd bescherming. Een lijst van deze landen is eenvoudig te raadplegen op onze website. VOLGRECHT (INDIVIDUELE INNING) Het volgrecht is een auteursrecht waarvan grafische en visuele kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer één van hun originele kunstwerken wordt verkocht met behulp van een actor uit de professionele kunsthandel. Het ontstaan van het volgrecht vindt zijn oorsprong in het letterlijk volgen van de waarde van een kunstwerk om zo beginnende kunstenaars te garanderen dat ze naargelang de waarde van hun werken stijgt, krijgen waar ze recht op hebben. Het volgrecht is verschuldigd zodra de verkoopprijs van het werk 2000 of meer bedraagt. Het bedrag van het volgrecht wordt als volgt bepaald: > 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met > 3% van het deel van de verkoopprijs van ,01 tot en met > 1% van het deel van de verkoopprijs van ,01 tot en met > 0,5% van het deel van de verkoopprijs van ,01 tot en met > 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven My blabla Book 2007 Delphine Boel - foto George Coppers DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 11

12 De commissie van SABAM voor de inning en de uitkering van de volgrechten bedraagt 15% van de geïnde rechten. De geïnde volgrechten worden halfjaarlijks overgemaakt op de rekening van de bij SABAM aangesloten auteurs en/of rechthebbenden. SABAM heeft wederkerigheidscontracten gesloten met de auteursverenigingen van de landen waar het volgrecht van toepassing is. Daardoor genieten de door SABAM vertegenwoordigde auteurs wereldwijd bescherming. Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan per kunstwerk, bij elke herverkoop. De modaliteiten voor kennisgeving (binnen een maand na de verkoop voor veilingzalen en elk trimester voor de andere professionele handelaars), uitzonderingen en juridisch kader vind je terug op onze website. Foto s isopix.be SABAM heeft het volgende inningssysteem opgezet. De professionele kunsthandelaar bezorgt ons, binnen de voormelde termijnen en via het officiële formulier, de lijst van de verkochte werken. Na ontvangst daarvan sturen we de professionele kunsthandelaar het betalingsverzoek, met vermelding van de namen van de kunstenaars die recht hebben op volgrecht en die in België door SABAM worden vertegenwoordigd. Onze volgrechtcalculator, de wet van 4 december 2006 evenals het KB van 2 augustus 2007 in dit verband en een lijst van de landen wiens onderdanen in België van het volgrecht genieten, zijn eenvoudig te raadplegen op onze website. TELEVISIERECHT (COLLECTIEVE INNING) Voor elke uitvoering, opvoering, vertoning... van werken in het openbaar is toestemming van de auteur vereist. De Belgische wet op het auteursrecht van 30 juni 1994 kent echter geen uitvoeringsrechten toe bij openbare evenementen zoals tentoonstellingen van visuele werken of filmvertoningen, bijvoorbeeld in musea. Het recht om een visueel werk tentoon te stellen behoort niet meer toe aan de auteur maar aan de eigenaar van het werk vanwege zijn eigendomsrecht. Foto s photonews De wet kent echter wel openbare zendrechten toe voor televisieuitzendingen. SABAM heeft daarover contracten gesloten met de televisiezenders en rekent die rechten af aan haar leden. De afrekening van de televisierechten vindt elk jaar plaats in november. Wanneer je lid bent en er persoonlijke werken of foto s vertoond zijn op tv kun je hiervan aangifte doen via een document dat je kunt vinden op onze website. Je kan ook aangifte doen via brief of . Vermeld hierbij zeker de titel van het programma, de zender waarop het programma vertoond is, datum en uur van de uitzending, het aantal werken en eventueel hoelang ze vertoond werden. Hoewel wij ons best doen om zoveel mogelijk programma s te controleren is het aangeraden steeds aangifte te doen. Let wel dat de tv-rechten met 2 jaar vertraging uitbetaald worden. 12 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

13 KABELRECHT (COLLECTIEVE INNING) Voor elke uitvoering, opvoering of vertoning van werken in het openbaar is toestemming van de auteur vereist. De Belgische wet op het auteursrecht van 30 juni 1994 kent echter geen uitvoeringsrechten toe bij openbare evenementen zoals tentoonstellingen van visuele werken of filmvertoningen, bijvoorbeeld in musea. Het recht om een visueel werk tentoon te stellen behoort niet meer toe aan de auteur maar aan de eigenaar vanwege zijn eigendomsrecht. De wet kent echter wel openbare zendrechten toe voor via de kabel doorgegeven televisie-uitzendingen. SABAM heeft daarover contracten gesloten met de kabelmaatschappijen en rekent die rechten af aan haar leden. De afrekening van deze kabelrechten vindt elk jaar plaats in november. De auteursrechten worden uitgekeerd volgens vooraf door de rechthebbenden vastgelegde sleutels (bij de aangifte van hun werken, volgens de criteria van ons Algemeen Reglement en binnen termijnen die variëren naargelang het soort te verdelen rechten. De repartitieplanning 2012 is te raadplegen op onze website. Voor inlichtingen over je rechten in het buitenland en de lijst van de landen waarmee wederkerigheidscontracten werden getekend kun je eveneens terecht op Foto s belgaimage Foto s belpress.com - Nicolas Le Querre DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 13

14 James Ensor REPROGRAFIERECHT (COLLECTIEVE INNING) Afbeeldingen van kunstwerken kopiëren uit een boek of een krant mag in België binnen bepaalde grenzen, op voorwaarde dat de auteur en uitgever er een vergoeding voor ontvangen. Het is natuurlijk onbegonnen werk om bij elk kopieertoestel een controleur te zetten. In de plaats daarvan kwam er een heffing op kopieertoestellen en op kopieën. Is je kunstwerk verschenen in boeken, catalogi, tijdschriften, dagbladen? Vergeet dan niet om deze publicaties apart aan te geven via de formulieren op onze website. Elk jaar ontvangt SABAM van Reprobel, de collectieve beheersvennootschap die de reprografierechten o.m. int bij fabrikanten en invoerders van kopieermachines en bij de gebruikers die kopies maken, bedragen voor de fotokopieën die van je werken werden gemaakt. Om je de vergoeding te bezorgen waar je recht op hebt, hebben wij je medewerking nodig door middel van je aangifte. Zonder je gegevens kunnen wij deze specifieke rechten immers niet uitkeren. Het reprografierecht wordt jaarlijks in april uitbetaald. De rechten worden berekend volgens oplage van de publicatie, aantal pagina s enz. Raadpleeg eveneens onze brochure Reprografie of onze website in het deel : ik ben auteur / grafische en visuele kunsten / reeds lid / reprografie. LEENRECHT Als auteur van fotografische werken, letterkundige werken, databanken, muziekpartituren en geluidswerken of audiovisuele werken krijg je een vergoeding voor het uitlenen van deze werken door openbare uitleeninstellingen zoals bibliotheken. THUISKOPIE Ook deze vergoeding is gedeeltelijk bestemd voor de kunstenaars. Ook hier dragen we zorg voor het innen en uitkeren van je auteursrechten. MORELE RECHTEN De morele rechten zijn onvervreemdbaar. Je blijft ze behouden, ook al is je werk verkocht. Je beslist als kunstenaar zelf wanneer je werk af is en gezien mag worden door het publiek (divulgatierecht). Je bepaalt zelf of je je werk onder eigen naam, onder een pseudoniem of anoniem (paterniteitsrecht) aan het publiek kenbaar maakt. Je kan je verzetten tegen elke vorm van aantasting of wijziging aan je werk (integriteitsrecht). 14 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

15 > LEVENSCYCLUS VAN EEN KUNSTWERK BEN JE DE MAKER VAN EEN BEELDHOUWWERK, AQUAREL, SCHILDERIJ OF ANDER KUNSTWERK EN STA JE OP HET PUNT OM JE SCHEPPING TE DELEN MET HET PUBLIEK? VOORALEER JE DIE STAP ZET, DENK ERAAN DAT SABAM ARTES EEN NUTTIGE HOEKSTEEN IN JE CARRIÈRE KAN BETE- KENEN. OF JE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN NU LEIDEN TOT EEN DOCUMENTAIRE OVER JE KUNST- WERKEN, DE VERKOOP VAN HET RESULTAAT VAN JE AMBACHT EN/OF TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA, ZOALS UITEENGEZET IN DE VORIGE HOOFDSTUKKEN HEEFT HET ALLEMAAL ZIJN IMPACT OP JE AUTEURSRECHTEN. HET PUBLIEK DOMEIN De levenscyclus van een werk stopt niet bij het overlijden van de auteur. Zo genereert het werk auteursrechten tot 70 jaar na zijn overlijden. Daarna maakt het werk deel uit van het zogenaamde publiek domein. IN EEN NOTENDOP Vraag je lidmaatschap aan op de manier van jouw keuze zoals eerder beschreven. Maak gebruik van onze on line depot-service en geef systematisch de publicaties van je werken aan, lees ook onze brochure Reprografie en signaleer ons wanneer je werk op televisie is verschenen. Roger Leloup DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 15

16 > STEUN EN PROMOTIE JURIDISCH ADVIES Een team juristen staat paraat om je bij te staan met gratis en doeltreffend juridisch advies waar nodig: nalezing van artistieke contracten, advies in geval van plagiaat e.d. Info: CULTURELE STEUN EN PROMOTIE SABAM biedt tevens een waaier aan promotiemogelijkheden voor auteurs en kunstenaars via > SABAM-Magazine > Newsletter > SABAM-Cultuur > ARTES-Website > Beurzen > Events zoals bvb de Aperogalerie. SABAM-Magazine Driemaandelijks artistiek en informatief vaktijdschrift voor leden. Uw actua interesseert ons. Onze redactie kan erover berichten in uw blad. Info : - 02/ Newsletter Maandelijkse electronische informatieve en promotionele nieuwsbrief voor leden. Ook voor dit medium kan je actua in aanmerking komen. Info : - 02/ Artes Website : Via onze website blijf je up-to-date (persberichten, nieuws, repartitieplanning, Events, etc.). Je kan er online je afrekeningen consulteren en ook formulieren of modelcontracten downloaden. SABAM Cultuur SABAM-Cultuur, cultuurcomité binnen SABAM, verleent steun aan tal van events in diverse disciplines, waar onze leden met hun repertoire in de kijker staan zoals bvb de Nekka Nacht en het Filmfestival van Gent. Ook evenementen waar visuele en grafische kunsten van eigen bodem in de schijnwerpers staan kunnen hiervoor in aanmerking komen. Info : - Beurzen (toelages) Geïnteresseerd in een kunsttoelage voor het organiseren van een eerste vernissage? (vanaf 2013) Vraag het reglement aan via 16 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

17 Fondation Paul Delvaux Events We organiseren tevens allerlei evenementen om onze auteurs in de spotlights te zetten zoals de Aperogalerie ; teasertentoonstellingen voor onze leden. Van grafische huzarenstukjes tot adembenemende fotokunst over beeldhouwwerk in alle mogelijke materialen, alle kunstvormen kunnen aan bod komen in onze Aperogalerie. Info : SABAM Photo Award SABAM bekroont ook de beste humoristische kiekjes, vereeuwigd door Belgische persfotografen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep. In samenwerking met de Belgische Foto- en Filmpers (lid van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België). DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 17

18 Sam Dillemans INTERESSANTE EXTERNE ORGANEN

19 (Nieuw internationaal cultureel centrum voor sectornieuws en tentoonstellingsruimte) (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst) (Belgische beheersvennootschap (overkoepelend orgaan) die de rechten op vergoedingen voor reprografie en openbare uitlening int en verdeelt.) Aanspreekpunt voor zakelijk advies binnen de kunstensector Belgische galeries van moderne en hedendaagse kunst Kamer van Belgisch-Luxemburgse veilinghuizen OP ZOEK NAAR GEPERSONALISEERD ADVIES? Contacteer SABAM - Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel Foto s Hélène Jacubowitz DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 19

20 MEER INFORMATIE? HEB JE NOG VRAGEN, AARZEL DAN NIET OM ONS TE CONTACTEREN. ARTES AARLENSTRAAT BRUSSEL TEL. : Verantwoordelijke Uitgever : Johan Verminnen, Voorzitter

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

DE THEATERAUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE

DE THEATERAUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE DE THEATERAUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een theaterstuk en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je graag

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie Voorstel van

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

FOCUS REPROGRAFIERECHT

FOCUS REPROGRAFIERECHT FOCUS REPROGRAFIERECHT WWW.SABAM.BE REPROGRAFIE ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

Verdelingsreglement. kabelrechten

Verdelingsreglement. kabelrechten Verdelingsreglement kabelrechten 1 DEEL 1: Algemene principes 1. Inleiding Gelet op de Richtlijn 93/83 van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

SABAM Muziek op een beelddrager

SABAM Muziek op een beelddrager SABAM Muziek op een beelddrager Muziek op een beelddrager - Pagina 2 - INHOUDSTAFEL 1. Algemene principes 2. Mechanisch reproductierecht 2.1. Synchronisatierechten 2.1.1. Films publicitaire spots videoproducties

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

Verdeelbarema. Leenrecht

Verdeelbarema. Leenrecht Verdeelbarema Leenrecht 1 Eerste deel : in België geïnde bedragen A. Wettelijk Kader Artikels XI 243 tot XI 245 van het Wetboek Economisch Recht en het K.B. van 13 december 2012 betreffende de vergoeding

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE

DE AUDIOVISUELE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE DE AUDIOVISUELE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een film en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij wij je graag

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Gegevens voor de in 2013 uitgegeven periodieke publicaties Uiterste datum van inlevering: 30 juni 2015 Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties?

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR

ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR ARTES, DE BESTE KEUZE VOOR DE AUTEURS BEURZEN AUDIOVISUELE SECTOR OKTOBER 2013 WOORD VOORAF Film, televisie, dvd, multimedia, video on demand, internet..., allemaal communicatiemiddelen waarmee audiovisuele

Nadere informatie

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN 1 VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op: - Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, - Belgische Nederlandstalige

Nadere informatie

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1994 nummer : 1994009586 bladzijde : 19297 Dossiernummer : 1994-06-30/35 Inwerkingtreding

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... ben je beter af met een partner die de Nederlandstalige cultuurpolitiek en het Vlaamse culturele veld door en door kent. Dé partner voor Nederlandstalige auteurs regisseurs

Nadere informatie

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Wie zijn we? UNISONO UNISONO is het gemeenschappelijk project van Sabam en Simim, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen

MANTELOVEREENKOMST. Is voorafgaandelijk uiteengezet. Tussen MANTELOVEREENKOMST Tussen de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, afgekort SABAM CVBA Burg. Ven., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND Tussen de ondergetekenden: 1. Vertolkend kunstenaar:... of ingeval van erfopvolging vertegenwoordigd door 1..., komend tot de erfenis in de hoedanigheid

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht deel 6 - Wie wordt beschermd door het auteursrecht? Hebt u een vraag of wilt u zich graag

Nadere informatie

Auteursrecht. Cursus Regie Podiumkunsten Tweede jaar. 1 of 61

Auteursrecht. Cursus Regie Podiumkunsten Tweede jaar. 1 of 61 Auteursrecht Cursus Regie Podiumkunsten Tweede jaar 1 of 61 AUTEURSRECHT Uitleg van SABAM Wat houdt het in? Het auteursrecht is het loon van de auteur. Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN 1 VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op: - Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, - Belgische periodieke en gratis persartikelen

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 4 handboek auteursrecht en pers inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 Inleiding 15 1. Situering van het auteursrecht 15 1.1. Een korte geschiedenis 15 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Met de ondertekening van het aansluitingscontract draagt u aan Lira een gedeelte van de rechten op uw werk over. Dit klinkt misschien eng. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN 1 VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op: - Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, - Franse persartikelen,

Nadere informatie

Over de lange duur van auteursrechten en de Creative Commons-licentie

Over de lange duur van auteursrechten en de Creative Commons-licentie Over de lange duur van auteursrechten en de Creative Commons-licentie Eind 2012 mocht Creative Commons tien kaarsjes uitblazen. Een goede reden om even dieper in te gaan op dit fenomeen. Hoe ontstond Creative

Nadere informatie

Aansluiting uitgever (incl. specificatie)

Aansluiting uitgever (incl. specificatie) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Handboek Auteursrecht

Handboek Auteursrecht Handboek Auteursrecht DIRK VOORHOOF KATRIEN VAN DER PERRE ACADEM1A PRESS Inhoudsopgave Inleiding 1 0.1. Situering 1 0.2. Relevantie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij 2 0.3. Central Station

Nadere informatie

Werkblad Auteursrecht van beeldend kunstenaars

Werkblad Auteursrecht van beeldend kunstenaars Werkblad Auteursrecht van beeldend kunstenaars Auteursrecht en beeldende kunst Heb je wel eens gehad dat je in een museum liep en dacht hé dat had ik zelf ook wel kunnen maken? Denk bijvoorbeeld aan een

Nadere informatie

Stappenplan Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017

Stappenplan Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017 Stappenplan Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 2017 De doorbetaling van freelance tekstauteurs voert u uit volgens onderstaand stappenplan. In de Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs vindt u

Nadere informatie

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor. het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/044 BERAADSLAGING NR. 17/021 VAN 7 MAART 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DATABANK

Nadere informatie

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN 1 VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op: - Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, - Belgische Nederlandstalige persartikelen, -

Nadere informatie

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be

SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77. 1040 Brussel www.sabam.be SABAM WAT IS HET? Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel www.sabam.be WAT IS SABAM? De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers Gesticht op privé initiatief van auteurs, componisten en uitgevers

Nadere informatie

De erkenning als beroepsorganisatie

De erkenning als beroepsorganisatie De erkenning als beroepsorganisatie In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als beroepsorganisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen. Hieronder vindt

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten

nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten nyul - Fotolia.com Muziek in bedrijven, verenigingen en openbare diensten Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I n h o u d s t a f e l Wie zijn we? Waar gaat

Nadere informatie

Letterkundige reproductierechten

Letterkundige reproductierechten Letterkundige reproductierechten ALGEMENE PRINCIPES Alleen de auteur van een letterkundig of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te REPRODUCEREN of te laten reproduceren.

Nadere informatie

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50

Weekkaart/inzagepas 10,00 Jaarkaart/lenerspas 30,00 Vervangende pas 5,00 AdamNet-pas 45,00 Vervangende AdamNet-pas 4,50 Universiteitsbibliotheek Februari 2014 Tarievenoverzicht Dit is een overzicht van de tarieven die de Universiteitsbibliotheek berekent voor producten en diensten. Nadere informatie over de variabele kosten

Nadere informatie

Fonografische Reproductierechten

Fonografische Reproductierechten Fonografische Reproductierechten ALGEMENE PRINCIPES Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht om het op welke wijze of in welk vorm ook te REPRODUCEREN of te laten reproduceren.

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

Het productie-artiestcontract

Het productie-artiestcontract Het productie-artiestcontract Check-list voor het onderhandelen over een productie-artiestcontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich

Nadere informatie

Bijlage 7. Algemene beschrijving van het type dossiers dat behandeld worden door de Controledienst voor de beheersvennootschappen

Bijlage 7. Algemene beschrijving van het type dossiers dat behandeld worden door de Controledienst voor de beheersvennootschappen Bijlage 7. Algemene beschrijving van het type dossiers dat behandeld worden door de Controledienst voor de beheersvennootschappen Deze bijlage heeft tot doel om een algemene beschrijving te geven van het

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract Het licentiecontract Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties

VvL-Adviescontract voor digitale publicaties 1 VvL-Adviescontract voor digitale publicaties Adviescontract voor de digitale publicatie van een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk of van een Nederlandse vertaling van een literair werk Inleiding

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Scam in Scam: dertig jaar, leden

Scam in Scam: dertig jaar, leden Scam in 2010 Scam: dertig jaar, 30.000 leden Scam in 2010 De opdrachten voor 2010-2011 Alle aspecten van de repartities verbeteren Regelmatige stortingen, duidelijke repartities, een vergoedingsniveau

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN SCHRIJVERS EN VERTALERS AANMELDINGSFORMULIER Ik geef mij op als lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. Professioneel werkzaam op dat gebied sluit ik mij aan bij (het selecteren

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

SOFAM in Uw auteursrechten: ons vak

SOFAM in Uw auteursrechten: ons vak Uw auteursrechten: ons vak Belangrijke uitdagingen voor SOFAM Ons voornaamste doelstelling blijft om het hoge niveau, de kwaliteit en de snelheid van onze verdelingen te behouden. In de context van de

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Memorandum beeldende kunstenaars

Memorandum beeldende kunstenaars Nieuw Internationaal Cultureel Centrum Memorandum beeldende kunstenaars In 2003 kwam het kunstenaarsstatuut tot stand. Met dit statuut werd een duidelijk kader gecreëerd en beschikken kunstenaars over

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

Ontdek onze. abonnementsformules 2016. Ontdek onze. abonnementsformules 2016. www.apb.be. www.apb.be

Ontdek onze. abonnementsformules 2016. Ontdek onze. abonnementsformules 2016. www.apb.be. www.apb.be Ontdek onze abonnementsformules 2016 www.apb.be Ontdek onze abonnementsformules 2016 www.apb.be Basic Bent u op zoek naar beknopte en betrouwbare basisinformatie over de sector van de officina-apotheken?

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK van door het museum VERSTREKTE REPRODUCTIES 1. Gebruiksvergoeding Bij openbaarmaking van afbeeldingen uit de collecties van het museum wordt een gebruiksvergoeding berekend volgens

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU?

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU? Handleiding voor deelname aan door Rikky Schrever van Boekenwolk, november 2012 Dit document is bestemd voor kinderboekenauteurs en illustratoren die overwegen om deel te nemen aan Boekenwolk. INHOUD 1.0

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Definities.

HOOFDSTUK I Definities. 28 MAART 1996. - Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 4 Het Kunstenaarsstatuut... 5 De

Nadere informatie

Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs

Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs Instructie Doorbetaling Freelance Tekstauteurs 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor uitgeverijen die deelnemen aan de uitgeversverdeling van Stichting Reprorecht. De instructie houdt u aan voor

Nadere informatie

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s

Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s Tarieven voor radio-omroepen en het online aanbieden van radioprogramma s 2016 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL. 2 EEN TOELATING VERKRIJGEN. 3 CONTACT OPNEMEN 3 ALGEMENE PRINCIPES 4 FM - UITZENDINGEN van landelijke,

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 04/072016 - Versie 201 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten

Nadere informatie

aanvulling roerende inkomsten

aanvulling roerende inkomsten aanvulling roerende inkomsten AAFisc Nr. 22/2014 (nr. Ci.RH.231/633.479) dd. 12.06.2014 Inkomstenbelastingen Roerende inkomsten Spaardeposito's Inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito's die in het

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht?

AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht? AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht? 2. Wat is een werk met een eigen oorspronkelijk karakter? 3. Wat zijn de overige eisen die de wet stelt aan

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN

nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN nyul - Fotolia.com MUZIEK IN BEDRIJVEN, VERENIGINGEN EN OPENBARE DIENSTEN Verantwoordelijke uitgever : SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. 2 // UNISONO I N H O U D S T A F E L WIE ZIJN WE? WAAR GAAT

Nadere informatie