DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE"

Transcriptie

1 DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

2 WOORD VOORAF Tussen het creëren van een kunstwerk en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als scheppend kunstenaar aansluiten bij een gevestigde collectieve beheersvereniging met kennis van zaken. SABAM werd in 1922 opgericht en is vandaag de dag een van de grootste privéondernemingen in de Belgische culturele sector. In 2012 werd binnen SABAM ARTES opgericht, een afzonderlijke entiteit voor beeldende kunstenaars, audiovisuele, literaire en theaterauteurs. ARTES laat concreet toe een aangepaste aanpak voor onze auteurs toe te passen. We zijn geen financiele instelling die puur uitvoert, we bieden diensten met affiniteit voor de kunstenaar zelf en zijn specifieke noden. De auteurs worden daarom binnen ARTES bijgestaan door een team van specialisten die hun auteurs kennen als geen ander. Zo is Salvador Ferreira verantwoordelijk voor de beeldende kunstensector. Met ARTES wordt bij SABAM de centrale rol van onze auteurs onderstreept. Jong potentieel en gevestigde waarden vormen een repertoire om fier op te zijn en te komen vervoegen. Aansluiten bij SABAM is immers investeren in een kwalitatief partnerschap. Onze nationale en Europese dimensie maken ons tot een belangrijke speler in talrijke actuele dossiers die ook jullie aanbelangen (zoals het dossier rond internetproviders). Dus beste kunstschilders, fotografen, beeldhouwers, illustratoren, striptekenaars en andere beeldende kunstenaars - leden (in spe), wees dus van harte welkom bij SABAM en vind de weg naar onze auteursfamilie in deze brochure. Coverfoto Fotolia Odile Kinart / Eric Dhont DAYLIGHT / Roger Raveel Productie : Corporate Communicatie SABAM - Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel - BTW-BE RPR Brussel 02 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

3 I N H O U D S T A F E L 1 >WIE KAN AANSLUITEN? BLZ 5 2 >HOE LID WORDEN? BLZ 6 3 >WELKE WERKEN KUNNEN DEEL UITMAKEN VAN ONS REPERTOIRE GRAFISCHE EN VISUELE KUNST? BLZ 7 4 >IS MIJN WERK BESCHERMD ZODRA IK ME INSCHRIJF? BLZ 7 5 >AANGIFTE EN DEPOT VAN JE WERKEN BLZ 9 6 >DE INNING EN VERDELING VAN JE RECHTEN/ SOORTEN RECHTEN BLZ 10 8 > LEVENSCYCLUS VAN EEN KUNSTWERK BLZ 15 9 > STEUN EN PROMOTIE BLZ > INTERESSANTE EXTERNE ORGANEN BLZ 19 DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 03

4 Musée Nicolas ARTES DE KUNSTWERELD IS CONSTANT IN BEWEGING. HET IS NIET VANZELFSPREKEND OM IN DEZE CREATIEVE SECTOR JE EIGEN RECHTEN TE BEHEREN. VERTROUW DAAROM OP ONS

5 > WIE KAN AANSLUITEN? WIE? Alle auteurs. Elke beeldende kunstenaar, grafisch ontwerper, illustrator, striptekenaar, fotograaf, architect en auteur van toegepaste kunst 1 kan zich vanaf vijf werken aansluiten. Het wordt noodzakelijk wanneer je een exploitatie van je werk nastreeft, bijvoorbeeld indien een origineel kunstwerk doorverkocht wordt door een professioneel kunsthandelaar of een reproductie ervan in kranten of catalogi verschijnt. WAAROM? De kunstwereld is constant in beweging. Het is niet vanzelfsprekend om in deze creatieve sector je eigen rechten te beheren. Ten tijde van technologische ontwikkelingen en massale verspreiding van kunstwerken op het net, blijkt aansluiting bij een collectieve beheersvereniging vaak nuttig tot zelfs noodzakelijk. Al ben je als scheppend kunstenaar niet verplicht om aan te sluiten om je werken te beschermen -de wet beschermt automatisch (wet op de intellectuele eigendom)- betekent aansluiten concreet dat je je rechten door ons laat beheren, m.a.w. de mogelijkheid geeft om in jouw naam te innen voor het openbaar gebruik van je werken. Dat is wat met een juridische term de fiduciaire afstand wordt genoemd. IN EEN NOTENDOP Bij ons aansluiten betekent dat je het beheer van je auteursrechten aan een betrouwbare partner toevertrouwt. Fondation Magritte DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 05

6 > HOE LID WORDEN? HOE? Er zijn drie manieren om lid te worden van SABAM : > Online : Het aansluitingsformulier is te downloaden op > Per op eenvoudige aanvraag via en we sturen je een aansluitingsformulier op. > Op (telefonische) afspraak : met ons team dat begeleiding biedt bij het invullen van de formulieren, 02/ In elk van de gevallen, vergt de aanvraag een compleet dossier dat bestaat uit : - het ingevulde aansluitingsformulier - een recto verso-fotocopie van je identiteitskaart - een zo volledig mogelijk kunstcurriculum en biografie (een aantal referenties inz. tentoonstellingen (enkel voor werken van plastische kunst) of projecten van tentoonstellingen, uitgevoerde opdrachten, persartikels, publicatie van werken in catalogi, tijdschriften of kranten of het behalen van eventuele prijzen of erkenningen.) - minimum 5 foto's, fotokopieën of prints van werken HOEVEEL KOST HET? Er zijn twee mogelijkheden : > Je kan kiezen om 1/4 van het aandeel te volstorten, hetzij 31 (het wettelijk minimum). In dit geval heb je geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering en recht op verkiesbaarheid binnen de Raad van Bestuur en de Colleges. > of je kan uiteraard ook aansluiten door middel van een volledig aandeel ter waarde van 124, waardoor je wel onmiddellijk stemrecht (goedkeuring, jaarverslag, wijzigingen statuten en reglement,... ) en recht op verkiesbaarheid (bv. als bestuurder) geniet. Op het moment dat je de aanvraag indient moet deze keuze aangeduid worden op het aansluitingsformulier. 06 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

7 > WELKE WERKEN KUNNEN DEEL UITMAKEN VAN ONS REPERTOIRE GRAFISCHE EN VISUELE KUNST? WERKEN VAN BEELDENDE KUNST (BEELDHOUWWERKEN, SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, ETSEN...), GRAFISCH WERK (STRIPTEKENINGEN, ILLUSTRATIES...), FOTO S, TOEGEPASTE KUNST ENZ. AL DEZE KUNSTVORMEN WORDEN BIJ SABAM BESCHOUWD ALS GRAFISCHE EN VISUELE KUNSTWERKEN. TER VERDUIDELIJKING : Als multidisciplinaire vereniging telt ons repertoire hiernaast uiteraard ook werken uit andere artistieke disciplines: muziek, theater, literatuur en audiovisueel. Een absolute meerwaarde voor auteurs die in diverse disciplines werkzaam zijn. Foto s JF Spricigo > IS MIJN WERK BESCHERMD ZODRA IK ME INSCHRIJF? LANG VOOR JE AANSLUITING BIJ ARTES IS JE WERK AL BESCHERMD. Zoals we eerder al aanhaalden biedt de wet op de intellectuele eigendom onmiddellijk garantie op de bescherming van een werk vanaf de creatie ervan. Je moet dan wel het geestelijke vaderschap ervan kunnen aantonen. Hoe, vraag je je af? Dat kan aan de hand van bewijsstukken: een computerbestand op je pc, een aan jezelf geadresseerde aangetekende zending, een geschreven document of een mondelinge verklaring. DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 07

8 WERKEN SABAM VERWERKT EN CENTRALISEERT ALLE ONTVANGEN INLICHTINGEN OVER JE WERKEN. Randall Casear

9 > AANGIFTE EN DEPOT VAN JE WERKEN VOOR GRAFISCHE EN VISUELE KUNSTEN IS SYSTEMATISCHE AANGIFTE NOCH DEPOT 2 BIJ DE SCHEPPING VAN JE WERK VAN TOEPASSING ZOALS DAT BVB. VOOR LITERATUUR WEL HET GEVAL IS. Desalniettemin staat het een grafisch of visueel kunstenaar vrij om ten allen tijde zijn werk te deponeren als hij een bijkomend bewijs van zijn creatie wenst. (bijvoorbeeld de creatie van een nieuwe stripfiguur). Dit kan makkelijk via een unieke en degelijk beveiligde depotservice die we gratis aanbieden. Via OnlineDepot ontvang je een registratieattest dat het vaderschap en de creatiedatum van je werk vastlegt. We vragen daarentegen wel met aandrang aan onze grafische en visuele kunstenaars om de publicaties van hun werken systematisch aan te geven (lees ook onze brochure Reprografie of raadpleeg onze website (ik ben auteur / grafische en visuele kunsten / reeds lid / reprografie) en ons tevens nauwkeurig te signaleren wanneer je werk op televisie is verschenen. We verwerken en centraliseren alle ontvangen inlichtingen over je werken. Daarnaast centraliseren we ook alle inlichtingen over het repertoire van de buitenlandse verenigingen die ARTES in België vertegenwoordigt. V2W Atomium - SABAM BELGIUM 2013 foto Salvador Ferreira 2 Een auteur (algemeen) kan een depot van een werk overwegen wanneer het niet kan aangegeven worden (bvb wanneer het nog niet af is of nog niet geëxploiteerd) maar hij het toch al wenst voor te stellen aan een derde. DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 09

10 Angel Vergara 2011 HET REPRODUCTIERECHT IS HET RECHT VAN DE AUTEUR OF RECHTHEBBENDE VAN EEN KUNSTWERK OM DIT WERK ALS ENIGE TE REPRODUCEREN OF TE LATEN REPRODUCEREN > DE INNING EN VERDELING VAN JE RECHTEN (SOORTEN RECHTEN) DE CONTROLES EN INNINGEN DOOR ONZE AFDELING GRAFISCHE EN VISUELE KUNSTEN GEBEUREN AAN DE HAND VAN DE NAAM VAN DE KUNSTENAAR. DE HANDTEKENING VAN DE AUTEUR OP ZIJN WERK WORDT ALS EEN VOLDOENDE BEWIJS VAN ZIJN VADERSCHAP BESCHOUWD. FOTOGRAFEN KUNNEN HUN VADERSCHAP BEWIJZEN MET DE NEGATIEVEN VAN HUN WERKEN. ONZE VENNOOT- SCHAP KAN HAAR OPDRACHT - HET NATIONALE EN INTERNATIONALE BEHEER VAN UW AUTEURS- RECHTEN - HET BEST VERVULLEN OP BASIS VAN DE HANDTEKENING VAN DE AUTEUR. De auteursrechten worden geïnd ofwel via een individuele inning zoals bij het reproductierecht en het volgrecht ofwel via collectieve inningen zoals bij televisierecht en kabelrecht. REPRODUCTIERECHT (INDIVIDUELE INNING) Het reproductierecht is het recht van de auteur of rechthebbende van een kunstwerk om dit werk als enige te reproduceren of te laten reproduceren. Een voorbeeld: wanneer de afbeelding van een schilderij van René Magritte op een affiche wordt geplaatst is de toestemming van de rechthebbenden, in dit geval de erfgenamen, vereist en moeten er auteursrechten betaald worden. HOE BEREKEN JE NU DE REPRODUCTIERECHTEN VAN JE WERK? SABAM geeft jaarlijks haar eigen tarieven uit. De papieren versie is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. De elektronische versie is beschikbaar op onze website (in het deel : ik ben gebruiker / grafische en visuele kunsten / tarief). Deze tarieven, die het resultaat zijn van een samenwerking tussen verschillende partners, zijn uitgegroeid tot een referentie in België inzake reproductierechten. De inningen gebeuren voornamelijk op basis van de door SABAM verleende toestemmingen. 10 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ SABAM

11 Bovendien worden er periodieke controles gedaan door onze beëdigde agenten, die proces-verbaal opmaken in geval van ongeoorloofd gebruik. Onze leden kunnen elke ongeoorloofde reproductie waarvan ze weet hebben, uiteraard ook melden. De commissie van SABAM voor de inning en de uitkering van de reproductierechten bedraagt 20% van de geïnde rechten. De geïnde reproductierechten worden halfjaarlijks (in augustus en in februari van elk jaar) overgemaakt op de rekening van de bij SABAM aangesloten auteurs en/of rechthebbenden. Wat de in het buitenland gemaakte reproducties betreft heeft SABAM wederkerigheidscontracten gesloten met de auteursverenigingen van de landen waar het auteursrecht erkend is. Daardoor genieten de door SABAM vertegenwoordigde auteurs wereldwijd bescherming. Een lijst van deze landen is eenvoudig te raadplegen op onze website. VOLGRECHT (INDIVIDUELE INNING) Het volgrecht is een auteursrecht waarvan grafische en visuele kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer één van hun originele kunstwerken wordt verkocht met behulp van een actor uit de professionele kunsthandel. Het ontstaan van het volgrecht vindt zijn oorsprong in het letterlijk volgen van de waarde van een kunstwerk om zo beginnende kunstenaars te garanderen dat ze naargelang de waarde van hun werken stijgt, krijgen waar ze recht op hebben. Het volgrecht is verschuldigd zodra de verkoopprijs van het werk 2000 of meer bedraagt. Het bedrag van het volgrecht wordt als volgt bepaald: > 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met > 3% van het deel van de verkoopprijs van ,01 tot en met > 1% van het deel van de verkoopprijs van ,01 tot en met > 0,5% van het deel van de verkoopprijs van ,01 tot en met > 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven My blabla Book 2007 Delphine Boel - foto George Coppers DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 11

12 De commissie van SABAM voor de inning en de uitkering van de volgrechten bedraagt 15% van de geïnde rechten. De geïnde volgrechten worden halfjaarlijks overgemaakt op de rekening van de bij SABAM aangesloten auteurs en/of rechthebbenden. SABAM heeft wederkerigheidscontracten gesloten met de auteursverenigingen van de landen waar het volgrecht van toepassing is. Daardoor genieten de door SABAM vertegenwoordigde auteurs wereldwijd bescherming. Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan per kunstwerk, bij elke herverkoop. De modaliteiten voor kennisgeving (binnen een maand na de verkoop voor veilingzalen en elk trimester voor de andere professionele handelaars), uitzonderingen en juridisch kader vind je terug op onze website. Foto s isopix.be SABAM heeft het volgende inningssysteem opgezet. De professionele kunsthandelaar bezorgt ons, binnen de voormelde termijnen en via het officiële formulier, de lijst van de verkochte werken. Na ontvangst daarvan sturen we de professionele kunsthandelaar het betalingsverzoek, met vermelding van de namen van de kunstenaars die recht hebben op volgrecht en die in België door SABAM worden vertegenwoordigd. Onze volgrechtcalculator, de wet van 4 december 2006 evenals het KB van 2 augustus 2007 in dit verband en een lijst van de landen wiens onderdanen in België van het volgrecht genieten, zijn eenvoudig te raadplegen op onze website. TELEVISIERECHT (COLLECTIEVE INNING) Voor elke uitvoering, opvoering, vertoning... van werken in het openbaar is toestemming van de auteur vereist. De Belgische wet op het auteursrecht van 30 juni 1994 kent echter geen uitvoeringsrechten toe bij openbare evenementen zoals tentoonstellingen van visuele werken of filmvertoningen, bijvoorbeeld in musea. Het recht om een visueel werk tentoon te stellen behoort niet meer toe aan de auteur maar aan de eigenaar van het werk vanwege zijn eigendomsrecht. Foto s photonews De wet kent echter wel openbare zendrechten toe voor televisieuitzendingen. SABAM heeft daarover contracten gesloten met de televisiezenders en rekent die rechten af aan haar leden. De afrekening van de televisierechten vindt elk jaar plaats in november. Wanneer je lid bent en er persoonlijke werken of foto s vertoond zijn op tv kun je hiervan aangifte doen via een document dat je kunt vinden op onze website. Je kan ook aangifte doen via brief of . Vermeld hierbij zeker de titel van het programma, de zender waarop het programma vertoond is, datum en uur van de uitzending, het aantal werken en eventueel hoelang ze vertoond werden. Hoewel wij ons best doen om zoveel mogelijk programma s te controleren is het aangeraden steeds aangifte te doen. Let wel dat de tv-rechten met 2 jaar vertraging uitbetaald worden. 12 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

13 KABELRECHT (COLLECTIEVE INNING) Voor elke uitvoering, opvoering of vertoning van werken in het openbaar is toestemming van de auteur vereist. De Belgische wet op het auteursrecht van 30 juni 1994 kent echter geen uitvoeringsrechten toe bij openbare evenementen zoals tentoonstellingen van visuele werken of filmvertoningen, bijvoorbeeld in musea. Het recht om een visueel werk tentoon te stellen behoort niet meer toe aan de auteur maar aan de eigenaar vanwege zijn eigendomsrecht. De wet kent echter wel openbare zendrechten toe voor via de kabel doorgegeven televisie-uitzendingen. SABAM heeft daarover contracten gesloten met de kabelmaatschappijen en rekent die rechten af aan haar leden. De afrekening van deze kabelrechten vindt elk jaar plaats in november. De auteursrechten worden uitgekeerd volgens vooraf door de rechthebbenden vastgelegde sleutels (bij de aangifte van hun werken, volgens de criteria van ons Algemeen Reglement en binnen termijnen die variëren naargelang het soort te verdelen rechten. De repartitieplanning 2012 is te raadplegen op onze website. Voor inlichtingen over je rechten in het buitenland en de lijst van de landen waarmee wederkerigheidscontracten werden getekend kun je eveneens terecht op Foto s belgaimage Foto s belpress.com - Nicolas Le Querre DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 13

14 James Ensor REPROGRAFIERECHT (COLLECTIEVE INNING) Afbeeldingen van kunstwerken kopiëren uit een boek of een krant mag in België binnen bepaalde grenzen, op voorwaarde dat de auteur en uitgever er een vergoeding voor ontvangen. Het is natuurlijk onbegonnen werk om bij elk kopieertoestel een controleur te zetten. In de plaats daarvan kwam er een heffing op kopieertoestellen en op kopieën. Is je kunstwerk verschenen in boeken, catalogi, tijdschriften, dagbladen? Vergeet dan niet om deze publicaties apart aan te geven via de formulieren op onze website. Elk jaar ontvangt SABAM van Reprobel, de collectieve beheersvennootschap die de reprografierechten o.m. int bij fabrikanten en invoerders van kopieermachines en bij de gebruikers die kopies maken, bedragen voor de fotokopieën die van je werken werden gemaakt. Om je de vergoeding te bezorgen waar je recht op hebt, hebben wij je medewerking nodig door middel van je aangifte. Zonder je gegevens kunnen wij deze specifieke rechten immers niet uitkeren. Het reprografierecht wordt jaarlijks in april uitbetaald. De rechten worden berekend volgens oplage van de publicatie, aantal pagina s enz. Raadpleeg eveneens onze brochure Reprografie of onze website in het deel : ik ben auteur / grafische en visuele kunsten / reeds lid / reprografie. LEENRECHT Als auteur van fotografische werken, letterkundige werken, databanken, muziekpartituren en geluidswerken of audiovisuele werken krijg je een vergoeding voor het uitlenen van deze werken door openbare uitleeninstellingen zoals bibliotheken. THUISKOPIE Ook deze vergoeding is gedeeltelijk bestemd voor de kunstenaars. Ook hier dragen we zorg voor het innen en uitkeren van je auteursrechten. MORELE RECHTEN De morele rechten zijn onvervreemdbaar. Je blijft ze behouden, ook al is je werk verkocht. Je beslist als kunstenaar zelf wanneer je werk af is en gezien mag worden door het publiek (divulgatierecht). Je bepaalt zelf of je je werk onder eigen naam, onder een pseudoniem of anoniem (paterniteitsrecht) aan het publiek kenbaar maakt. Je kan je verzetten tegen elke vorm van aantasting of wijziging aan je werk (integriteitsrecht). 14 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

15 > LEVENSCYCLUS VAN EEN KUNSTWERK BEN JE DE MAKER VAN EEN BEELDHOUWWERK, AQUAREL, SCHILDERIJ OF ANDER KUNSTWERK EN STA JE OP HET PUNT OM JE SCHEPPING TE DELEN MET HET PUBLIEK? VOORALEER JE DIE STAP ZET, DENK ERAAN DAT SABAM ARTES EEN NUTTIGE HOEKSTEEN IN JE CARRIÈRE KAN BETE- KENEN. OF JE ARTISTIEKE ACTIVITEITEN NU LEIDEN TOT EEN DOCUMENTAIRE OVER JE KUNST- WERKEN, DE VERKOOP VAN HET RESULTAAT VAN JE AMBACHT EN/OF TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA, ZOALS UITEENGEZET IN DE VORIGE HOOFDSTUKKEN HEEFT HET ALLEMAAL ZIJN IMPACT OP JE AUTEURSRECHTEN. HET PUBLIEK DOMEIN De levenscyclus van een werk stopt niet bij het overlijden van de auteur. Zo genereert het werk auteursrechten tot 70 jaar na zijn overlijden. Daarna maakt het werk deel uit van het zogenaamde publiek domein. IN EEN NOTENDOP Vraag je lidmaatschap aan op de manier van jouw keuze zoals eerder beschreven. Maak gebruik van onze on line depot-service en geef systematisch de publicaties van je werken aan, lees ook onze brochure Reprografie en signaleer ons wanneer je werk op televisie is verschenen. Roger Leloup DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 15

16 > STEUN EN PROMOTIE JURIDISCH ADVIES Een team juristen staat paraat om je bij te staan met gratis en doeltreffend juridisch advies waar nodig: nalezing van artistieke contracten, advies in geval van plagiaat e.d. Info: CULTURELE STEUN EN PROMOTIE SABAM biedt tevens een waaier aan promotiemogelijkheden voor auteurs en kunstenaars via > SABAM-Magazine > Newsletter > SABAM-Cultuur > ARTES-Website > Beurzen > Events zoals bvb de Aperogalerie. SABAM-Magazine Driemaandelijks artistiek en informatief vaktijdschrift voor leden. Uw actua interesseert ons. Onze redactie kan erover berichten in uw blad. Info : - 02/ Newsletter Maandelijkse electronische informatieve en promotionele nieuwsbrief voor leden. Ook voor dit medium kan je actua in aanmerking komen. Info : - 02/ Artes Website : Via onze website blijf je up-to-date (persberichten, nieuws, repartitieplanning, Events, etc.). Je kan er online je afrekeningen consulteren en ook formulieren of modelcontracten downloaden. SABAM Cultuur SABAM-Cultuur, cultuurcomité binnen SABAM, verleent steun aan tal van events in diverse disciplines, waar onze leden met hun repertoire in de kijker staan zoals bvb de Nekka Nacht en het Filmfestival van Gent. Ook evenementen waar visuele en grafische kunsten van eigen bodem in de schijnwerpers staan kunnen hiervoor in aanmerking komen. Info : - Beurzen (toelages) Geïnteresseerd in een kunsttoelage voor het organiseren van een eerste vernissage? (vanaf 2013) Vraag het reglement aan via 16 // DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES

17 Fondation Paul Delvaux Events We organiseren tevens allerlei evenementen om onze auteurs in de spotlights te zetten zoals de Aperogalerie ; teasertentoonstellingen voor onze leden. Van grafische huzarenstukjes tot adembenemende fotokunst over beeldhouwwerk in alle mogelijke materialen, alle kunstvormen kunnen aan bod komen in onze Aperogalerie. Info : SABAM Photo Award SABAM bekroont ook de beste humoristische kiekjes, vereeuwigd door Belgische persfotografen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep. In samenwerking met de Belgische Foto- en Filmpers (lid van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België). DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 17

18 Sam Dillemans INTERESSANTE EXTERNE ORGANEN

19 (Nieuw internationaal cultureel centrum voor sectornieuws en tentoonstellingsruimte) (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst) (Belgische beheersvennootschap (overkoepelend orgaan) die de rechten op vergoedingen voor reprografie en openbare uitlening int en verdeelt.) Aanspreekpunt voor zakelijk advies binnen de kunstensector Belgische galeries van moderne en hedendaagse kunst Kamer van Belgisch-Luxemburgse veilinghuizen OP ZOEK NAAR GEPERSONALISEERD ADVIES? Contacteer SABAM - Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel Foto s Hélène Jacubowitz DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES // 19

20 MEER INFORMATIE? HEB JE NOG VRAGEN, AARZEL DAN NIET OM ONS TE CONTACTEREN. ARTES AARLENSTRAAT BRUSSEL TEL. : Verantwoordelijke Uitgever : Johan Verminnen, Voorzitter

SABAM VOOR BEGINNERS WWW.SABAM.BE HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? WAT IS SABAM? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD?

SABAM VOOR BEGINNERS WWW.SABAM.BE HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? WAT IS SABAM? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD? WAT IS SABAM? HOE VERDEELT SABAM DE VERGOE- DINGEN? IK BEN EIGENAAR VAN EEN BAR... SABAM VOOR BEGINNERS HOE IS SABAM GESTRUCTU- REERD? WWW.SABAM.BE AUTEURS- RECHT IN HET DIGITALE TIJDPERK IN WELKE GEVALLEN

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

Auteursrecht voor Jonge Mediamakers

Auteursrecht voor Jonge Mediamakers Tutorial Auteursrecht voor Jonge Mediamakers Basisprincipes, do s & dont s Colofon Auteursrecht voor Jonge Mediamakers auteur(s): Jeroen Verschakelen, Joyce Verhaert, Eva Lievens 2014 Een publicatie van

Nadere informatie

De aangifte van muziekwerken

De aangifte van muziekwerken De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteurs Beheer Rechthebbendengegevens 2013 INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 2 Inleiding Pag. 3 D UTURSNGIFT Pag. 4 1. Waarom mijn werken

Nadere informatie

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed.

Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Intellectuele eigendomsrechten in het kader van de online ontsluiting van cultureel erfgoed. Barbara Dierickx / Rony Vissers PACKED vzw PACKED vzw treedt in Vlaanderen op als nationale coördinator voor

Nadere informatie

april 2011 Gids voor websitehouders

april 2011 Gids voor websitehouders april 2011 Gids voor websitehouders Gids voor websitehouders 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken

DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken http://www.edavid.be DIGITAAL DEPOT Auteursrechtelijk luik: stand van zaken AUTEURS: Evi WERKERS en Hannelore DEKEYSER Legal Researchers ICRI KULeuven 20 oktober 2006, Leuven 0. INHOUDSTAFEL 0. Inhoudstafel...

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

Pop-up Business Center

Pop-up Business Center Vlaanderen FLANDERS INVESTMENT & TRADE is Internationaal Ondernemen Wedstrijd Pop-up Business Center Ontwerp een concept, voor een State of the Art reizende module, ter promotie van het Vlaamse bedrijfsleven

Nadere informatie

HET FISCAAL STATUUT VAN DE BELGISCHE ARTIEST

HET FISCAAL STATUUT VAN DE BELGISCHE ARTIEST Els Meersseman 3 de licentie Rechten Academiejaar 2006-2007 HET FISCAAL STATUUT VAN DE BELGISCHE ARTIEST SEMINARIE FISCAAL RECHT (o.l.v. Prof. Vanistendael en Mevr. Bellens) 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord p.4

Nadere informatie

Inleiding. Toelichting per artikel (cursief = facultatief, te schrappen of in te vullen) ARTIKEL 1 VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST

Inleiding. Toelichting per artikel (cursief = facultatief, te schrappen of in te vullen) ARTIKEL 1 VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST Inleiding Dit Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk is het resultaat van gezamenlijke onderhandelingen tussen de Vlaamse Auteursvereniging, de Vlaamse uitgevers (VUV) en de groep

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Waar moet het management vandaag de dag op inzetten om de inkomsten van de artiest zo hoog mogelijk te houden? FIEN VANHUYSSE

Waar moet het management vandaag de dag op inzetten om de inkomsten van de artiest zo hoog mogelijk te houden? FIEN VANHUYSSE Waar moet het management vandaag de dag op inzetten om de inkomsten van de artiest zo hoog mogelijk te houden? FIEN VANHUYSSE KATHO DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE HANTAL, BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT,

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

2.2 Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

2.2 Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk 2.2 Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 1 juli 2004, als herziene versie van het per 1 juli 2002 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

ANIMATIEFILM CONCESSIE-OVEREENKOMST VAN AUTEURSRECHTEN AUTEUR REGISSEUR

ANIMATIEFILM CONCESSIE-OVEREENKOMST VAN AUTEURSRECHTEN AUTEUR REGISSEUR ANIMATIEFILM CONCESSIE-OVEREENKOMST VAN AUTEURSRECHTEN AUTEUR REGISSEUR TUSSEN De VENNOOTSCHAP. (naam) NV-BVBA-BCVBA, met ondernemingsnummer.. en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te.(adres)

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie