1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de applicatie te raadplegen of ze op een andere manier te gebruiken. De toegang tot en het gebruik van deze applicatie impliceren automatisch de volledige aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de inhoud van de algemene voorwaarden, vragen we u de applicatie niet te gebruiken of te raadplegen. Edenred Belgium NV behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De raadpleging of het gebruik van de applicatie impliceert dat de gebruiker eventuele wijzigingen aan de algemene voorwaarden aanvaardt. Edenred Belgium NV nodigt de gebruikers dan ook uit om de voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Edenred Belgium NV en de gebruiker. Elke wijziging of bijkomende inhoud die op de site wordt geïntegreerd, is onderhevig aan deze voorwaarden. 2. TOEGANG TOT DE APPLICATIE e-coupons 2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten wordt de inhoud van deze site gratis ter beschikking gesteld nadat gebruikers zich hebben aangemeld op de Facebook-pagina van Beneficio Club by Edenred Belgium op het volgende adres https://www.facebook.com/beneficioclubbelgium. Dat doen ze door op de toets Vind ik leuk te klikken Deze applicatie mag enkel worden gebruikt door meerderjarige natuurlijke personen die in het bezit zijn van Ticket Restaurant, Ticket EcoCheques, Ticket Compliments of producten van de merken verbonden met Edenred Belgium NV.

2 2.3. Edenred Belgium NV behoudt zich het recht voor om de applicatie op elk moment te wijzigen, tijdelijk of definitief te onderbreken en/of de applicatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder voorafgaand bericht. Edenred Belgium NV kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. 3. EIGENDOM VAN DE APPLICATIE Deze applicatie is de exclusieve eigendom van Edenred Belgium NV, met hoofdkantoor op het adres Herrmann-Debrouxlaan 54 b Oudergem. Edenred Belgium is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer AUTEURSRECHTEN Alle teksten, titels, foto's en illustraties in deze applicatie, evenals de lay-out, de vormgeving en eventuele databases die door deze applicatie worden gebruikt, zijn eigendom van Edenred Belgium en/of worden onder licentie gebruikt. Ze worden beschermd door de huidige wetgeving betreffende auteursrechten en aanverwante rechten, databaserechten en intellectuele eigendomsrechten. Enkel privégebruik van een volledige of gedeeltelijke elektronische kopie van de site of de onderdelen daarvan wordt toegestaan door Edenred Belgium NV, op voorwaarde dat het origineel niet wordt gewijzigd en dat het gebruik ervan niet ingaat tegen de geldende regels en wetten. Elke reproductie, kopie, verkoop of exploitatie ervan met een ander oogmerk dan hierboven beschreven, is verboden. Dit kan net als de wijziging, verspreiding of het gebruik ervan (al dan niet voor commerciële doeleinden) worden beschouwd als vervalsing en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging, tenzij Edenred Belgium NV een voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft gegeven. Gebruikers dienen zich dus van dergelijke handelingen te onthouden. Ook het vervalsen van kopteksten, het manipuleren van de inhoud op om het even welke manier en/of het verbergen van de oorsprong van de inhoud, zijn niet toegestaan.

3 5. MERKEN De merken en/of logo's van Edenred Belgium NV en/of partnerondernemingen die in deze applicatie zijn opgenomen, zijn gedeponeerde handelsmerken en worden dus beschermd door het merkrecht. Elk gebruik van de merken en/of logo's zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van de eigenaar van het merk is een vervalsing waarvoor de auteur aansprakelijk kan worden gesteld. 6. GEBRUIK VAN DE APPLICATIE Om deze applicatie te gebruiken, dient de gebruiker bepaalde persoonsgegevens over zichzelf in te vullen. Deze algemene voorwaarden vormen een elektronisch contract Elke e-coupon wordt persoonlijk toegekend nadat de gebruiker het formulier nauwkeurig heeft ingevuld. Elk onwettig gebruik zoals kopieën, vervalsingen, verspreiding via het internet, gebruik aan de kassa voor een andere aankoop, kan worden vervolgd Per gebruiker is slechts één afdruk van een e-coupon toegelaten. De coupon mag in kleur of in zwart-wit worden afgedrukt De afgedrukte e-coupons worden niet terugbetaald of geruild voor contanten Elk aanbod is niet-cumuleerbaar en enkel geldig in België. Tenzij bij voorafgaande en schriftelijke toestemming van Edenred Belgium NV is de verkoop of het gebruik van de informatie in deze applicatie voor commerciële doeleinden verboden. Edenred Belgium NV kan het gebruiksrecht van de gebruiker op elk moment intrekken, en dat zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. De gebruiker engageert zich om de informatie in deze applicatie te gebruiken volgens deze algemene voorwaarden en de wet. Hij verbindt er zich toe de applicatie niet te gebruiken voor onwettige handelingen die de rechten en belangen van derden kunnen schaden en de applicatie niet te overbelasten,

4 buiten dienst te stellen, in diskrediet te brengen of te laten falen. Ook engageert de gebruiker zich om geen enkele handeling uit te voeren, geen enkele aangifte te doen en geen enkele actie te ondernemen op deze applicatie die de naam en het imago van Edenred Belgium NV of aanverwante merken schade kunnen toebrengen. Het is verboden om via of om het even welk ander medium inhoud te verzenden die onwettig, schadelijk, dreigend, misleidend, storend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privacy van derden, hatelijk, racistisch of om een andere reden afkeurenswaardig is, of die minderjarige gebruikers op om het even welke manier aantast. De gebruiker stemt ermee in Edenred Belgium NV schadevrij te stellen, te beschermen en indien nodig te verdedigen tegen elke claim van derden en/of kosten (waaronder, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria en kosten) als gevolg van het onjuiste gebruik van de toepassing, inbreuken op de algemene voorwaarden of deelname aan inbreuken begaan door derden op om het even welk intellectueel en/of industrieel recht, dat eigendom is van Edenred Belgium NV en zijn partners. 7. VERANTWOORDELIJKHEID voor de inhoud van de applicatie Edenred Belgium NV geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie betreffende de toegang, de continuïteit, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en bijbehorende diensten. Edenred Belgium NV zal alles in het werk stellen opdat de informatie die ze via deze applicatie verspreidt correct is. Edenred Belgium NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de e-coupons, alsook voor hun conformiteit met de wet op de handelspraktijken en consumenteninformatie. Edenred Belgium NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of

5 indirecte schade, al dan niet commercieel van aard, als gevolg van het gebruik van de applicatie. Edenred Belgium NV wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van virussen die worden geïmporteerd tijdens het downloaden van onderdelen van de applicatie of sites waarnaar Edenred Belgium NV verwijst door middel van hyperlinks of via doorgestuurd door Edenred Belgium NV. 8. PERSOONSGEGEVENS 8.1. De persoonsgegevens die Edenred Belgium NV via deze applicatie verzamelt, worden verwerkt voor administratieve en commerciële doeleinden, commerciële prospectie en klantenbinding De ingezamelde gegevens zijn bestemd voor Edenred Belgium NV, dat verantwoordelijk is voor de verwerking ervan Edenred Belgium NV engageert zich om de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren (wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om toegang te vragen tot zijn gegevens en om zijn gegevens te corrigeren. Als de gebruiker deze rechten wenst te gebruiken, dient hij zich daarvoor te richten tot Edenred Belgium NV: -> via -> per post: Edenred Belgium NV Herrmann-Debrouxlaan 54 b Oudergem

6 10. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Wanneer een van de voorwaarden niet van toepassing is of indruist tegen wettelijke bepalingen, heeft de schrapping ervan geen enkele invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden. 11. TOEPASSELIJK RECHT Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. Edenred Belgium NV behoudt zich het recht voor om juridische actie te ondernemen tegen personen die handelingen stellen die als illegaal of ongeoorloofd kunnen worden beschouwd of die de onderhavige voorwaarden met de voeten treden.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken.

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. 1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. Beelen Internetdiensten is geregistreerd bij het Handelsregister onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie