ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat KN Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda"

Transcriptie

1 Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat KN Breda Tel.: Fax.: Ontruimingsplan Pagina 1 van 37

2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Pag. 2 2 Inleiding en / of toelichting Pag Gegevens bijzondere hulpdiensten en BHV Pag. 5 3 Situatietekening (ligging van het gebouw) Pag. 9 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens Pag Gebouwgegevens Pag Alarmering Pag Bedrijfshulpverleningsorganisatie Pag Communicatiemiddelen Pag Alarmeringsprocedures intern en extern Pag Interne alarmering Pag Externe alarmering Pag Stroomschema alarmering Pag Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Pag Ontruimingsprocedure bij brand Pag Ontruimingsploeg Pag Gedragsregels personeel Pag Wat te doen bij brandalarm door personeel Pag Bij ontdekken van een brand Pag Hoe te handelen bij een brandalarm Pag Taken nachtwacht Pag Wat te doen bij een telefonische resp. mondelinge brandmelding Pag Wat te doen bij een brandmelding via een rookmelder / en of handmelder Pag Wat te doen bij een bom melding Pag Formulier voor ontvangen van een bom melding Pag Wat te doen bij een gijzeling Pag Een telefonische melding Pag Een schriftelijke melding Pag Formulier voor ontvangen van een gijzeling melding Pag Taken Coördinator Bedrijfhulpverlener Pag Taak bij een brandmelding dmv een handmelder Pag Taak bij een brandmelding dmv een rookmelder Pag Checklist Coördinator Bedrijfshulp Verlening Pag Taken Bedrijfshulpverlener Pag Taken bedrijfshulpverlener bij brandmelding Pag Taken overige medewerkers bij brandmelding Pag Wat te doen bij een ongeval Pag Formulier ongeval rapportage Pag. 26 Ontruimingsplan Pagina 2 van 37

3 12 Taken Ontruimingsploeg Pag Taken Raad van bestuur / directie Pag Bij een calamiteit Pag Algemeen Pag Tekeningen Pag Verklaring van symbolen Pag Logboek ontruimingsplan en oefeningen Pag. 33 Bijlage 1 Nazorg en Psychosociale Hulpverlening Pag. 34 Bijlage 2 Evaluatie Pag. 37 Ontruimingsplan Pagina 3 van 37

4 2 Inleiding en toelichting In ieder gebouw, zo ook bij, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat de aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij: - brand; - ongeval; - wateroverlast; - stormschade; - bommelding; - gaslekkage; - gijzeling; - terrorisme; - opdracht van bevoegd gezag; - andere voorkomende gevallen. Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van bekend moet zijn. Door instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. Toelichting a) Van het ontruimingsplan behoren alle medewerkers het hoofdstuk Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm, te kennen. b) Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed kennen. c) Alle overige medewerkers dienen opdrachten en aanwijzingen van het hoofd / coördinator bedrijfshulpverlening en / of bedrijfshulpverleners op te volgen. d) In situaties waarin niets is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. e) De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de Arbo-wet artikel 15. f) Iedere medewerker heeft de eigenverantwoordelijkheid zorgvuldig met (brand-) veiligheidsvoorzieningen om te gaan en eventuele gevaarlijke situaties direct te melden aan de leidinggevende g) Wijzigingen van bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische aard dienen direct gemeld te worden aan de veiligheidsfunctionaris van. Ontruimingsplan Pagina 4 van 37

5 2.1 Gegevens bijzondere hulpdiensten en BHV: Muiderslotstraat KN Breda Tel: Fax: Hoofd Veiligheidsfunctionaris Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Wim Krijnen Bedrijfsmaatschappelijk Werk Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Mariëtte Jansen Arbocoördinator Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Natascha Scholten Bedrijfsarts Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Joost Timp Via receptie Directie Impact Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Kees van Aart Tom van Mierlo Chris den Braber Raad van Bestuur Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Guus van Weelden Ariëtte van Reekum Via receptie Ontruimingsplan Pagina 5 van 37

6 BHV team / bestrijdingsteam Algemeen nummer??? Naam Telefoon bedrijf Telefoon privé Team gesloten 1 gebouw Team gesloten 2 gebouw Team open 1 gebouw Team open 2 gebouw Team DD gebouw Ontruimingsplan Pagina 6 van 37

7 Spoedeisende hulpverlening van uur Naam Dienstdoende arts Via centrale receptie Buiten kantooruren centrale dokterspost van uur Naam Huisartsenpost Breda Prikpunt Algemeen (prikaccidenten met naalden) NVG Beveiligingsdienst Julus Verneweg 19 e 5015 BE Tilburg Externe hulpverlening Meldkamer Brandweer Afmelden alarm Ambulance Noodgevallen Politie Noodgevallen Verzekeraar Marsh B.V. Postbus AE Rotterdam Slachtofferhulp Midden West Brabant Chasséveld 3/A DH Breda Slachtofferhulp Nederland Instituut Psycho Trauma Nienoord AD Diemen na kantoortijd overdag Arbeidsinspectie Arbeidsinspectie Rotterdam Arbeidsinspectie Godsweerdersingel GL Roermond Ontruimingsplan Pagina 7 van 37

8 Interne telefoonlijst Naam Toestel Gsm Semafoon Storingsdienst Technische Via: ondersteuning GGz Crisisdienst Via receptie GGz Achterwacht Via receptie Via receptie Piketdienst Via receptie Via receptie Manager on duty Via receptie Via receptie Directeur on duty Via receptie Via receptie Ontruimingsplan Pagina 8 van 37

9 3 Situatietekening (ligging van het gebouw) Ontruimingsplan Muiderslotstraat 150 Pagina 9 van 37 Versie: concept 0,2 april 2015

10 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 4.1 Gebouwgegevens: Naam : High Intensive Care Adres : Muiderslotstraat 150 Gebouw 4 Postcode/plaats : 4834 KN Breda Telefoonnummer : Tel: Het complex bestaat uit een tweetal bouwlagen met een centrale entree. Op de begane grond bevinden zich een centrale hal en een drietal gesloten afdelingen HC 1, HC 2, en een IC unit met een EBK deel allen voorzien van een eigen entree. Op de verdieping bevindt zich een MIC afdeling en een technische ruimte welke via een vaste trap te bereiken zijn. Via de centrale hal heeft men toegang tot HIC 1 en HIC 2, de onderzoekkamer, de medicijnkamer, de wasruimte, de personeelsgarderobe, de linnenkamer, de familiekamer, het MIVA- toilet, het secretariaat, via een kleine opgang naar de ontspanningsruimte, een werkkamer en de logeerkamer. Afdeling HIC 1 bestaat uit een centrale gang die toegang geeft tot 10 zit-slaapkamers met eigen sanitair, 1 slaapkamer met MIVA- sanitair, 1 comfortroom, 2 woonkamers waarvan een met open keuken, 1 spreekkamer, 1 bijkeuken, 1 ontspanningsruimte met pantry, 1 werkkamer, 1 rookkamer en 2 algemene sanitaire voorzieningen. Centraal op de afdeling ligt een gesloten binnentuin. Afdeling HIC 2 bestaat uit 10 zit-slaapkamers met eigen sanitair, 1 slaapkamer met MIVA- sanitair, 1 comfortroom, 2 woonkamers waarvan een met open keuken, 1 spreekkamer, 1 bijkeuken, 1 rookruimte,1 vergaderruimte, 1 werkkamer, 1 ontspanningsruimte, 3 bergingen, 2 algemene sanitaire voorzieningen en 3 afgesloten binnentuinen. Via een trap komt men op de 1 e verdieping. Intensive Care- unit heeft buiten een eigen entree nog een aparte ingang voor de ambulance en brandweer bij de extra beveiligde kamers (EBK) en bestaat uit een centrale gang waaraan gelegen 4 intensive care zit- slaapkamers, 1 ontspanningsruimte, 1 open woon/eetkamer, 1 spreekkamer, via twee extra deuren komt men in het extra beveiligde deel bestaande uit 1 voorruimte welke toegang geeft tot 2 extra beveiligde kamers (EBK) met 1 algemene sanitaire voorziening. Via een extra deur in de voorruimte komt men in een afgesloten binnen tuin. Via de trap in de centrale hal komt men op de 1 e verdieping, hier bevindt zich de gesloten MIC afdeling en een technische ruimte. De MIC afdeling bestaat uit 11 zit- slaapkamers met eigen sanitair, 1 comfortroom, 1 woon- eetkamer met open keuken, 1 bijkeuken, 1 spreekkamer, 1 rookruimte, 1 algemene sanitaire voorziening, enkele bergingen, en een technische ruimte. Het gebouw is niet vrij toegankelijk voor cliënten en bezoekers, het betreft hier een gesloten complex. Ontruimingsplan Pagina 10 van 37

11 Aantal cliënten : Klinisch : maximaal 30 Aantal personeelsleden : : kantoordagen : maximaal 20 : : kantoordagen : maximaal 10 : : za/zo/feestdagen : minimaal 5 : : alle dagen : minimaal 3 Het gebouw is o.a. voorzien van de volgende (brand-) veiligheidsvoorzieningen: een brandmeldinstallatie met volledige bewaking, bestaande uit automatische (rook)melders en sleutel bediende handbrandmelders waar nodig zijn nevenindicatoren toegepast. Brandmeldingen via automatische melders worden in de dag situatie drie minuten vertraagd doorgemeld naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van brandweer, politie en GGD te Tilburg. Aansluitnummer: , 30-, en 60 minuten rook- en brandwerende vloeren, wanden, ramen en deuren; Vluchtrouteaanduiding; Noodverlichting Alle noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd en voldoet daarmee aan de NEN - EN 1838 NEN Kleine blusmiddelen (brandslanghaspels en draagbare blustoestellen) Alle kleine blusmiddelen worden jaarlijks gekeurd en voldoen daarmee aan NEN 2559 of NEN-EN Naast de voordeur van gebouw 2 zit een brandweerbuis met de hoofdsleutel van het complex voor gebruik door de brandweer. Daarnaast is op het terrein een brandkraan ter hoogte van gebouw 4 aanwezig. Tevens bevindt er zich een brandhydrant aan de achterzijde van het gebouw. Het is niet toegestaan de werking en de bereikbaarheid van deze voorziening op enige wijze te belemmeren, danwel onklaar te maken! Noot; Er wordt gebruik gemaakt van een centraal moedersleutel systeem. Alle personeelsleden / en overige medewerkers zijn in bezit van een sleutel (loper) welke past op: de toegangsdeuren van alle gebouwen, entree deuren van de afdelingen, entree deuren van de algemene ruimten, sleutelbediende hand brandmelders. Ontruimingsplan Pagina 11 van 37

12 4.2 Alarmering: Bij activering van automatische brandmelders zullen automatisch een aantal sturingen plaatsvinden, zoals onder andere: Het flitslicht boven de door de brandweer te gebruiken ingang wordt geactiveerd; Brandmeldinstallatie: het gebouw is uitgevoerd met volledige detectie waar nodig zijn automatische melders voorzien van nevenindicatoren in de verkeersruimte. De ontruimingsalarminstallatie treedt in werking; Het gebouw is voorzien van een stil alarm middels de DECT telefoon; De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt via de DECT-telefoon gealarmeerd; Het personeel krijgt op de DECT-telefoon een akoestisch signaal en kan middels het scherm zien dat het een brandmelding betreft met het betreffende gebouw, bouwdeel, etage gevolgd door het ruimtenummer en onderneemt onmiddellijk de benodigde acties; De brandweer wordt automatisch ( in de dag situatie na drie minuten) via de doormelding van de brandmeldinstallatie gealarmeerd; Rook- en brandwerende deuren worden dicht gestuurd; Om rookverspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan zal de luchtbehandelingsinstallatie stoppen; Overige eventueel benodigde ondersteuning wordt telefonisch opgeroepen; Een automatische melder kan ook een vooralarm geven, hierdoor is er extra tijd om de oorzaak te verifiëren en een eventuele ongewenste doormelding naar de brandweer te voorkomen. Bij activering van een rookmelder lokaliseer direct de bron en verifieer de melding. Bij brandmeldingen wordt horizontaal begeleid ontruimd per brandcompartiment. Bij een brand bel direct via (0)112 de brandweer en geef de locatie door. 4.3 Bedrijfshulpverleningsorganisatie: - Coördinator bedrijfshulpverlening. - Bedrijfshulpverleners, te allen tijde dienen minimaal drie BHV ers op de locatie aanwezig te zijn. - Verpleging van betreffende afdeling en overige personeelsleden moeten kunnen worden ingezet ten behoeve van ontruimingswerkzaamheden. 4.4 Communicatiemiddelen: - De bedrijfshulpverleners communiceren vooral mondeling en of telefonisch via de DECT installatie. Het ontruimingsplan bevindt zich op het kantoor van de facilitair medewerker en op het verpleegkundig kantoor Ontruimingsplan Pagina 12 van 37

13 5 Alarmeringsprocedure intern en extern 5.1 Interne alarmering Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: a) Alle aanwezigen in het gebouw worden gewaarschuwd door de bedrijfshulpverleners. b) De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt gewaarschuwd middels de DECT - telefoon. c) Overig personeel welke een DECT- telefoon in bezit hebben worden eveneens gewaarschuwd. d) Bij een melding vanuit de Intensive Care- Unit dient eerst de Intensive Care- Unit ontruimd te worden en nadien de extra beveiligde kamers. e) Bij een melding vanuit de extra beveiligde kamers dient eerst dit complex ontruimd te worden en nadien indien nodig de Intensive Care- Unit. f) Let wel; de buitendeuren dienen met de sleutel geopend te worden. g) Als het een brand betreft dient u de receptie van de centrale vestiging te waarschuwen via intern 99 en extern en uw bevindingen door te geven. 5.2 Externe alarmering Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt: Bij een melding via een automatische melder wordt ( in de dag situatie na drie minuten) de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van brandweer, politie en GGD te Tilburg gewaarschuwd die direct telefonisch contact zoekt met de locatie op telefoonnummer om de brandmelding te verifiëren. Bij een handbrandmelding wordt direct de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van brandweer, politie en GGD te Tilburg gewaarschuwd. Bij een handbrandmelding zal de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van brandweer, politie en GGD geen telefonisch contact opnemen met de locatie. Een handbrandmelding geld als een bewuste melding melding, waarop bij ontvangst direct de brandweer wordt gealarmeerd. Ontruimingsplan Pagina 13 van 37

14 De brandmelding naar de Brandweer zal automatisch geschieden door middel van de brandmeldinstallatie maar u kunt uiteraard ook het alarmnummer bellen: Bel het alarmnummer Vraag aan de telefonist(e) om politie, brandweer of ambulance. Aan de desbetreffende centralist(e) moet worden verteld: - naam van de melder; - naam en adres van het gebouw; - plaats en gemeente, - aard van het incident en eventuele bijzonderheden, - of er slachtoffers zijn, - aantal slachtoffers en de toestand van de slachtoffers. Ontruimingsplan Pagina 14 van 37

15 6 Stroomschema alarmering Brandmelding Inkomende gesprekken blokkeren Receptie Door een rookmelder Melding drie minuten vertraagd naar brandweer BHV begeeft zich naar plaats melding Door een handbrandmelder Melding direct naar de brandweer CBHV beslist ontruiming niet nodig CBHV beslist tot ontruiming Actie door BHVploeg Ontruiming door ontruimingsploeg Brandmeldcentrale resetten en zelf verder handelen Resultaat melden aan CBHV Resultaat melden aan CBHV CBHV naar entree gebouw Opvang brandweer Brandweer ter plaatse BHV = bedrijfshulpverlening CBHV= Coördinator bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Pagina 15 van 37

16 7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie Een ieder die een ontruimingshandeling maakt, geeft in principe opdracht voor een ontruiming. Bij een opdracht tot ontruiming wordt het gehele gebouw een gedeelte of een etage van het desbetreffende gebouw ontruimd. Anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door: a) het hoofd / coördinator bedrijfshulpverlening b) de raad van bestuur / directie c) het bevoegd gezag Bij een ontruiming wordt begeleid ontruimd door de bedrijfshulpverleners, en op aanwijzing van het BHV- team door de overige medewerkers. Verzamelplaats bij ontruiming: - bij een ontruiming is de verzamelplaats; eerst voorbij een brandwerende scheiding. - Verzamelplaats bij een totale ontruiming; Gebouw 2 - Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. Het BHV-team verifieert het aantal personen en meldt zich daarna af bij de coördinator bedrijfshulpverlening. - Vermissing van personen wordt direct doorgegeven aan de coördinator bedrijfshulpverlening. 7.1 Ontruimingsprocedure bij brand Indien er gevaar voor de aanwezige personen bestaat zal een opdracht tot ontruiming gegeven worden. In de meeste gevallen zal worden overgegaan tot de ontruiming van een kamer, een gedeelte van de etage, een etage of het gehele gebouw. Het is de taak van de coördinator om de BHV- ploeg en de Ontruimingsploeg op die plaatsen in te zetten waar personen het meest worden bedreigd. De coördinator BHV draagt de verantwoording voor de inzet en taakverdeling. De coördinator BHV draagt zorg voor een duidelijke en ondubbelzinnige inhoud van de opdrachten aan de BHV-ploeg en de Ontruimingsploeg. Bij een ontruiming veroorzaakt door brand in een kamer zal de ontruiming op de volgende manier gebeuren: De kamer waar brand is, wordt als eerste ontruimd; als tweede de tegenoverliggende kamer; als derde de aanliggende kamers; de aanliggende kamers van de tegenoverliggende kamer als vierde enz. bij brand op de Intensive Care unit zie hoofdstuk 5 punt 5.1 D en E. plaats iemand bij de toegangsdeur om te voorkomen dat men het pand terug ingaat Ontruimingsplan Pagina 16 van 37

17 7.2 Ontruimingsploeg De ontruimingsploeg bestaat minimaal uit één persoon per uitgang of vluchtweg, en: ontruimt na het commando ontruimen het hem of haar toegewezen gedeelte via de voor dit gedeelte beschikbare uitgangen (zie platte gronden); sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit gedeelte op achterblijvers; begeeft zich na het ontruimen van het toegewezen gedeelte naar de hem of haar toegewezen uitgang; wacht op de collega ontruimers van de bovenliggende verdieping; begeeft zich na ontruiming naar de onderliggende verdieping en wacht daar op de ingeschakelde collega ontruimers; Verzamelt zich met alle collega ontruimers in de centrale hal en rapporteert aan de coördinator BHV het resultaat van de ontruiming. 7.3 Gedragsregels personeel stel U regelmatig op de hoogte van; de ligging van de vluchtwegen en nooduitgangen. de plaats en juiste bediening van de blusapparatuur. het is niet toegestaan de werking en de bereikbaarheid van deze voorzieningen op enige wijze te belemmeren, danwel onklaar te maken! zet nooit brand- en rookwerende deuren vast in geopende stand, behoudens deuren welke door middel van een kleefmagneet of door een deurdranger open gehouden worden. plaats nooit obstakels zodanig, dat zij de zichtbaarheid en directe bruikbaarheid van blusapparatuur belemmeren. houd gangen en vluchtwegen vrij van obstakels. houd alle ruimten vrij van onnodig afval of emballage. deponeer geen brandend rookgerei in prullenbakken. merkt U dat er ergens iets smeult of brandt alarmeer dan direct de dienstdoende BHV via de DECT telefoon en maak melding aan de receptie van de centrale vestiging. maak gebruik van de aanwezige blusmiddelen om het brandje in de kiem te smoren. meld defecten en onregelmatigheden betreffende brandblusapparatuur direct aan de Facilitair Medewerker. Ontruimingsplan Pagina 17 van 37

18 8 Wat te doen bij brandalarm door personeel 8.1 Bij het ontdekken van brand - Blijf rustig en kalm. - Brand melden door: o de dichtstbijzijnde handmelder met je sleutel te bedienen; o meld de brand door via de desbetreffende alarmcentrale van de hulpdiensten te bellen; o stel de receptie van de centrale vestiging op de hoogte van uw bevindingen. - Voorkom uitbreiding: o sluit ramen en deuren; o indien mogelijk zelf blussen; o verlaat de gevarenzone direct via de dichtstbijzijnde nooduitgang; o neem eventuele bezoekers mee het gebouwdeel uit; o volg instructies van de BHV ers op; o ga naar de verzamelplaats en blijf daar tot anders wordt aangegeven. 8.2 Hoe te handelen bij brandalarm - U wordt gewaarschuwd door het brandalarm via de DECT telefoon, of door de BHV; - sluit ramen en deuren, indien mogelijk; - bij niet zelfredzame personen is het gebruik van evacuatie hulpmiddelen aan te raden omdat de ontruiming dan sneller verloopt; - blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; - maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang; - neem eventuele bezoekers mee het gebouw uit; - volg instructies van de BHV ers op; - verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. - De verzamelplaatsen zijn eerst voorbij een brandwerende scheiding. - Daarna in overleg met de brandweer naar een naast gelegen afdeling / gebouwdeel. Bij een gehele ontruiming naar de algemene verzamelplaats welke op de ontruimingsplattegronden staat aangegeven. DENK ALTIJD AAN EIGEN VEILIGHEID!! Ontruimingsplan Pagina 18 van 37

19 9 Taken nachtdienst 9.1 Wat te doen bij een telefonische resp. mondelinge brandmelding Wanneer een brand mondeling of telefonisch wordt gemeld, ga dan als volgt te werk: - staak de werkzaamheden waar u mee bezig was; - verifieer de melding; - bedien met je sleutel een handbrandmelder, hierdoor worden onmiddellijk de overige BHV ers gewaarschuwd; - wacht op de komst van de coördinator BHV, diens plaatsvervanger of de dienstdoende BHV er en handel naar zijn / haar instructies; - de bevelvoerder van de brandweer vervoegt zich bij u op de afdeling en wordt daar opgevangen door de coördinator BHV, diens plaatsvervanger of door de dienstdoende BHV er. 9.2 Wat te doen bij een brandmelding via een hand en / of rookmelder - staak de werkzaamheden waar u mee bezig was; - lees de melding op de brandmeldcentrale af; - schakel akoestisch signaal op brandmeldcentrale uit; - verifieer de brandmelding; - wacht op de komst van de coördinator BHV, diens plaatsvervanger of de dienstdoende BHV er en handel naar zijn / haar instructies; - de bevelvoerder van de brandweer vervoegt zich bij u op de afdeling en wordt daar opgevangen door de coördinator BHV, diens plaatsvervanger of door de dienstdoende BHV er. De installatie mag alleen worden teruggesteld indien de oorzaak van de alarmmelding daadwerkelijk is verholpen. Bij een inzet van de brandweer, alleen resetten na toestemming van de bevelvoerder. DENK ALTIJD AAN EIGEN VEILIGHEID!! Ontruimingsplan Pagina 19 van 37

20 9.3 Wat te doen bij een bommelding - Veroorzaak geen onnodige paniek. - staak de werkzaamheden waar u mee bezig was; - waarschuw de direct leidinggevende na werktijd de piket dienst; - waarschuw de coördinator bedrijfshulpverlening; - waarschuw na werktijd via de piketdienst de manager van dienst; - waarschuw de raad van bestuur / directie, na werktijd via de piketdienst directeur van dienst; - noteer alle berichten op het formulier bommelding; - probeer informatie te krijgen over de melder; - houd de melder zo lang mogelijk aan de lijn; - waarschuw of laat de politie waarschuwen BELLEN - overleg met de raad van bestuur/ directie, na werktijd directeur van dienst of het gebouw ontruimd wordt; - start met ontruimen als het tijdspad van afgaan van de bom minder is als een half uur; - bij een ontruiming bhv'ers waarschuwen; - bij een ontruiming neem eigen jassen en tassen mee; - geen mededelingen doen aan de pers. DENK ALTIJD AAN EIGEN VEILIGHEID!! Ontruimingsplan Pagina 20 van 37

21 FORMULIER VOOR ONTVANGEN BOM MELDING Bericht: Datum melding ;.. Tijdstip melding ; vm \ nm Naam ontvanger ;.. Letterlijke inhoud bericht ;.. Vragen op vriendelijke toon: Wanneer springt de bom? Waar ligt de bom? Hoe ziet de bom eruit? Waar zit de bom in? Is het een explosieve bom of een brandbom? Waarom doet U dit? Wie bent U? Waar bent U? Van wie hebt u dit gehoord?(indien bericht uit 2 e hand) Identificatie melder: Stem man vrouw kind Spraak langzaam normaal snel afgebeten ernstig lachend Frans Duits Engels hakkelend lispelend schor Accent: Dialect: Leeftijd: Andere bijzonderheden: Achtergrondgeluiden: lachen praten kinderen muziek telefoon kantoor werkplaats verkeer vliegtuigen trein Andere geluiden: Bericht doorgegeven aan:. tel.nr.:. Bijzonderheden:.. Opgenomen door: Ontruimingsplan Pagina 21 van 37

22 9.4 WAT TE DOEN BIJ EEN GIJZELING Een telefonische melding: - Staak de werkzaamheden waar u mee bezig was; - waarschuw de direct leidinggevende na werktijd de piketdienst; - waarschuw de coördinator bedrijfshulpverlening; - waarschuw na werktijd via de piketdienst de manager van dienst; - waarschuw de raad van bestuur/ directie, na werktijd via de piketdienst directeur van dienst; - noteer alle berichten op het formulier melding gijzeling; - probeer informatie te krijgen over de melder; - houd de melder zo lang mogelijk aan de lijn; - waarschuw of laat de politie waarschuwen BELLEN - Overleg met de raad van bestuur/ directie, na werktijd directeur van dienst; of het gebouw ontruimd wordt; - bij een ontruiming BHV'ers waarschuwen; - geen mededelingen doen aan de pers Een schriftelijke melding: - De brief en de envelop direct in veiligheid stellen in verband met bewijsmateriaal, bijvoorbeeld speeksel aan de envelop, zweetdruppels of vingerafdrukken. Stop de envelop bij voorkeur in een plastic hoes. - Observeer de omgeving goed en let op eventuele verdachte personen. - waarschuw de coördinator bedrijfshulpverlening; - waarschuw de raad van bestuur; - waarschuw of laat de politie waarschuwen BELLEN - geen mededelingen doen aan de pers. DENK ALTIJD AAN EIGEN VEILIGHEID!! Ontruimingsplan Pagina 22 van 37

23 9.4.3 FORMULIER VOOR ONTVANGEN GIJZELING MELDING Bericht: Datum melding ;.. Tijdstip melding ; vm \ nm Naam ontvanger ;.. Letterlijke inhoud bericht ;.. Vragen op vriendelijke toon: Wat is de naam van de organisatie of de melder? Vraag om reactie van de gegijzelde. Vraag om informatie die alleen bij de gegijzelde bekend is (middels persoonlijk dossier bijv.) Wat wil men, hoeveel geld? Waar en wanneer moet het losgeld afgeleverd worden? Hoe herken ik de persoon die het losgeld ontvangt? Is het goed dat er iemand meegaat als het afgeleverd wordt? Hoe weet ik dat de gegijzelde niets overkomt? Wanneer wordt de gegijzelde vrijgelaten? Laat instructies herhalen. Spreek de afperser niet tegen als inmenging van de politie verboden wordt. Identificatie melder: Stem man vrouw kind Spraak langzaam normaal snel afgebeten ernstig lachend Frans Duits Engels hakkelend lispelend schor Accent:.. Dialect:.. Leeftijd:. Andere bijzonderheden:.. Achtergrondgeluiden: Lachen praten kinderen muziek telefoon kantoor werkplaats verkeer vliegtuigen trein Andere geluiden: Bericht doorgegeven aan:. tel.nr.:. Bijzonderheden:.. Opgenomen door: Ontruimingsplan Pagina 23 van 37

24 10 Taken coördinator bedrijfshulpverlening ( de coördinator BHV wordt via het personeelsrooster ingeroosterd hierdoor is geborgd dat er altijd een coördinator BHV aanwezig is op de locatie) Taak bij een brandmelding d.m.v. een handbrandmelder De coördinator bedrijfshulpverlening of de dienstdoende BHV er: begeeft zich bij alarmering middels de DECT- telefoon naar de brandweeringang of brandmeldcentrale en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding; laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten; neemt contact op met de BHV ers en coördineert de inzet van de ploeg; coördineert de ontruiming; zorgt voor opvang en begeleiding hulpdiensten; hanteert de checklist en geeft de verstrekte informatie door aan de brandweer Taak bij een brandmelding d.m.v. een rookmelder De coördinator bedrijfshulpverlening of de dienstdoende BHV er: begeeft zich bij alarmering middels de DECT- telefoon naar de brandweeringang of gaat naar de brandmeldcentrale en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding; begeeft zich naar de plaats van de melding en bepaalt de ernst van de melding; neem altijd een draagbare blusser mee voor eventueel een klein brandje in de kiem te smoren; laat bij beslissing ontruiming niet nodig de brandmeldinstallatie resetten; handelt melding zelf of met behulp van de BHV ers af; bedien bij beslissing tot ontruimen de handbrandmelder met de sleutel; begeeft zich naar de brandweeringang voor taken als bij Checklist coördinator bedrijfshulpverlening Zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd? is de bedrijfshulpverleningsploeg ingezet? wordt de brandweer opgevangen? krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden? is begeleiding brandweer geregeld? loopt de ontruiming goed (krijg ik terugkoppeling)? worden de toe- uitgangen bewaakt (niemand in- uitlaten)? dient de piketdienst gewaarschuwd te worden? DENK ALTIJD AAN EIGEN VEILIGHEID!! Ontruimingsplan Pagina 24 van 37

25 11 Taken bedrijfshulpverlener / overige medewerkers 11.1 Taken bedrijfshulpverlener bij een brandmelding De bedrijfshulpverlener: - Ontruimt na het commando ontruimen haar of zijn groep via de voor dit gedeelte beschikbare uitgangen (zie plattegronden); - draagt, na beëindigen ontruimingstaak, eventueel haar of zijn groep over aan een collega op de verzamelplaats; - meld zich bij de coördinator bedrijfshulpverlening voor na controle; - sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit gedeelte op achterblijvers (denk aan toiletten, kasten, nissen en dergelijke); - onderhoudt het contact met de coördinator bedrijfshulpverlening; - geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter plaatse is. Alle aanwezige personen verzamelen zich vervolgens op de verzamelplaats en rapporteren aan de coördinator bedrijfshulpverlening het resultaat van de na controle. Bij onechte of ongewenste brandmelding binnen 50 seconden brandweer afmelden via telefoonnummer: ( ) onder vermelding van aansluitnummer: met duidelijke oorzaak van onechte of ongewenste brandmelding. Let op: Bij afmelden ben volledig overtuigd dat het een onechte of ongewenste brandmelding betreft Taken overige medewerkers bij een brandmelding De overige medewerkers: - Helpen na het ontruimingssignaal de bedrijfshulpverleners met het ontruimen van hun groep via de voor dit gedeelte beschikbare uitgangen (zie plattegronden); - sluiten ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleren dit gedeelte op achterblijvers (denk aan kasten, nissen en dergelijke); - melden zich bij de coördinator bedrijfshulpverlening voor na controle. DENK ALTIJD AAN EIGEN VEILIGHEID!! Ontruimingsplan Pagina 25 van 37

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Omgaan met schokkende gebeurtenissen

Omgaan met schokkende gebeurtenissen Omgaan met schokkende gebeurtenissen Een leidraad voor leidinggevende en medewerkers Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch, juni 2005 Begeleidingscommissie Omgaan met schokkende gebeurtenissen Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie