De toekomst van ons pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van ons pensioen"

Transcriptie

1 De toekomst van ons pensioen Verdieping inbreng in De Nationale Pensioendialoog Peter Borgdorff PFZW 18 maart 2015 L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p Ste wa r d s h i p +31 (0)

2 Kernthema s in Nationale Pensioendialoog Hoe gaan we om met keuzevrijheid en maatwerk voor de deelnemer? Hoe gaan we om met solidariteit? Wie doet er mee in het pensioenstelsel en in welk collectief? Wie is verantwoordelijk?

3 Inbreng in De Nationale Pensioendialoog

4 De opbrengst - volgens Klijnsma Klijnsma: Vrijwel iedereen van mening dat aanpassingen in pensioenstelsel nodig zijn, juist om sterke elementen te behouden

5 De rode draad - volgens Klijnsma Klijnsma destilleert vijf rode draden uit de dialoog Maak pensioenen transparanter en minder complex; belang betere communicatie Veranderende arbeidsmarkt is belangrijke reden voor verandering aanvullend pensioenstelsel; positie zzp ers Zorg voor meer aansluiting bij individuele behoeftes / behoefte aan meer keuzevrijheid, maar meningen hoe in vullen divers Meeste deelnemers vinden solidariteit belangrijk, maar wordt verschillend gedacht over mate van risicodeling Opvattingen over verdeling verantwoordelijkheden tussen actoren (overheid, sociale partners en het individu) lopen uiteen

6 Opzet stakeholder analyse Per thema is aangegeven hoe verschillende grote organisaties en belanghebbenden zich hebben uitgesproken Politieke partijen hebben zich vaak beperkt uitgesproken omdat ze de hoofdlijnennotitie afwachten SER is lastiger te plaatsen binnen stakeholderanalyse vanwege vele afwegingen en meerdere varianten

7 Keuzevrijheid (1) - uitvoerder Voorstanders keuze voor uitvoerder > Deelnemer heeft vrije keuze: politieke jongeren* > Keuze door werkgever: ouderen**, Verbond > Uitgesproken terughoudend: VCP 10 punten plan Politieke Jongerenorganisaties > JOVD, JS en JD CSO, NVOG, KNVG > Maar: elke sector heeft wel een eigen bpf

8 Keuzevrijheid (2) in opbouwfase Zorg voor meer maatwerk (onbepaald): DNB, SER Keuze beleggingsbeleid In beperkte mate: CNV Tegenstander: AFM Flexibele pensioenleeftijd FNV, VCP, Politieke jongeren (binnen zekere grenzen) Keuze voor hoogte premie AFM FNV en Politieke jongeren willen mogelijkheid voor deelnemers meer op te bouwen

9 Keuzevrijheid (3) uitkeringsfase en voorbehouden PFZW pleit voor onderzoek naar begrensde, eenmalige uitkering op pensioendatum Verbond: voornamelijk flexibiliteit in uitkeringsfase, minder logisch in opbouwfase ABP pleit voor meer keuzevrijheid in 2020, maar manier waarop is verder te onderzoeken Voorbehouden bij keuzevrijheid Kosten: SER, FNV Zorg voor goede defaults: SER, AFM Leidt niet tot hogere doelmatigheid: CNV

10 Verplichtstelling Brede steun voor vorm van verplichting, maar welke? Grote verplichtstelling Meeste fondsen, vakbonden: grote verplichtstelling Grote verplichtstelling + onderzoek of alle werkenden pensioen opbouwen PFZW, VCP Kleine verplichtstelling (werkgever kiest uitvoerder) Verbond, ouderenorganisaties SER: verplichtstelling moet passend zijn bij mate van risicodeling

11 Algemene pensioenplicht? Voorstanders Ouderen, politieke jongeren Oudshoorn (VNO) voor basisstelsel alle werkenden Onderzoek bredere verplichtstelling/spaarplicht DNB, FNV (basispensioen) Tegenstanders SER, CNV

12 Zelfstandigen (zie ook pensioenplicht) Geef zelfstandigen recht om in 2 e pijler op te bouwen > PFZW Laat zelfstandigen verplicht opbouwen > AFM (indien vrijwillig niet werkt) > FNV (voor gedwongen zelfstandigen) > CNV (verplichte opbouw) > VCP (verplicht pensioenfonds) Maak onderscheid tussen verschillende groepen zelfstandigen (vrijwillig/noodgedwongen) > DNB, FNV > SER: meer onderzoek nodig voordat keuze wordt gemaakt

13 Collectiviteit en solidariteit Wel risicodeling, maar hoe? Dichtbij huidige systeem: FNV, CNV, VCP, ABP, PFZW: collectief-solidaire systeem met intergenerationele risicodeling biedt welvaartswinst Potentieel verder af van huidige systeem: Verbond: wel risico s delen, maar niet eenzijdig VNO (Oudshoorn): delen van risico s heeft voordelen, maar beperkt ook individuele bewegingsruimte Jongeren: persoonlijke rekening, wel collectief beleggen en delen langleven-risico DNB: evenwichtige risicodeling tussen generaties AFM: moet helder zijn welke risico s gedeeld worden Welke waarden zitten hier achter? 13

14 Doorsneesystematiek Voor aanpassing > DNB, AFM: vervang door actuarieel faire systematiek Voor aanpassing, maar onder voorwaarden > SER: er zijn genoeg redenen voor actuarieel fair systeem, maar verbindt wel voorwaarden > CNV en VCP: degressieve opbouw, maar eerst oplossing voor transitie > Netspar: degressieve opbouw, geeft opties voor transitie > Verbond: schaf af indien onvoldoende maatschappelijk draagvlak Kijk ook naar andere insteek > PFZW: los op via marktordening (wanneer zelfstandigen opbouwen, is probleem vele malen kleiner)

15 Pensioencontract modellen Dichtbij huidig contract (uitkeringsovereenkomst + indexatie) Te onderzoeken optie PFZW (model A) FNV Ouderen (70%-geïndexeerd middelloon nastrevenswaardig, via CDC-financiering) Overige modellen Zie SER

16 Pensioencontract - overig VNO (Oudshoorn): moet vooral afgelopen zijn met steeds hogere pensioenpremies ABP: wijst op spanning tussen zekerheid en ambitie, wat is de balans? Verbond: ambitieniveau opnieuw vaststellen, in ieder geval eerlijk communiceren

17 Verdere aftopping? Inschatting: discussie over beperking Witteveenkader is nog niet ten einde; met name in vizier bij politieke partijen > DNB: Inkomens boven euro moeten meer zelf kunnen beslissen over hun eigen pensioenopbouw. Het paternalisme kan voor deze groep wel wat minder > Groenlinks/SP: aftopping fiscale facilitering op 1½ / 2x modaal > ChristenUnie: stel bovengrens waarboven werknemers zelf kiezen > PvdA*: naar bovengrens belastingschaal 42% (= ca. 56k) > PFZW/VCP: uitgesproken tegen aftopping Daarnaast: discussie over verhouding eerste en tweede pijler. * Grens voor aftopping lag oorspronkelijk op ministerssalaris

18 Verantwoordelijkheid Bij slechts een aantal organisaties expliciet benoemd > PFZW, ABP, FNV, VCP: pensioen van werkgevers en werknemers samen, blijft arbeidsvoorwaarde > CNV: stimuleer diversiteit in pensioenfondsorganen > SER: verdeling tussen overheid en sociale partners > Verbond: werkgever moet regeling en uitvoerder kiezen (= kleine verplichtstelling) 18

19 Verbinding pensioen met wonen en zorg Veel terughoudendheid > PFZW: alleen onderzoek naar mogelijkheden in uitkeringsfase. / ABP: nader onderzoek > FNV: Groot tegenstander inzet pensioenpremie/opbouw voor hypotheek / CNV: terughoudend met vervlechten. Let op met verder verlagen pensioen / VCP: pensioen niet vermengen met andere doeleinden > Verbond: voornamelijk flexibiliteit in uitkeringsfase, minder logisch in opbouwfase Behalve > VNO (Oudshoorn): huidige vormgeving 2 e pijler belemmert, woningmarkt moet aan de gang SER: verbindingen beter mogelijk bij persoonlijke pensioenvermogens; ziet wel risico s

20 Voorlopige tussenstand Contract: Unaniem advies SER waarbij persoonlijk pensioenvermogen + verplichte risicodeling interessant wordt genoemd > Ook veel andere partijen vinden die optie interessant c.q. nader onderzoeken waard > Over mate risicodeling/collectiviteit lopen ideeën uiteen Verplichtstelling: vakbonden en fondsen voor behoud Keuzevrijheid: veel verschillende ideeën, maar geen duidelijke richting, veel voorbehouden Zelfstandigen: veel erkennen dat meer mogelijkheden moeten komen; sommigen zien oplossing in meer verplichting; willen soms eerst meer onderzoek Doorsneesystematiek: veel partijen zien probleem, maar hebben (ook) oog voor transitieproblematiek

21 SER nadere duiding Trends Varianten Transitie Overige thema s 21

22 SER: Trends Rentegevoeligheid van uitkeringsovereenkomsten Onvoldoende transparantie over herverdeling One size fits all knelt bij keuzevrijheid en maatwerk Veranderende arbeidsmarkt, beperkte levensduur bedrijven Nadelen doorsneesysteem

23 SER opties 1 en 2 SER optie 1: uitkeringsovereenkomst + degressieve opbouw > Te onderzoeken optie PFZW (model B) > CNV (compleet contract met pensioenambitie) SER optie 2: Nationale pensioenregeling > Te onderzoeken optie voor FNV, Argumentenfabriek (i.o.v. enkele opdrachtgevers: ABU, HorecaNL, NBB, detailhandel) 23

24 SER opties 3 en 4 SER optie 3: Persoonlijk pensioenvermogen + vrijwillige risicodeling > AFM: premieovereenkomst met mogelijkheid risico s te delen SER optie 4: Persoonlijk pensioenvermogen + verplichte risicodeling > SER: interessante optie, maar meer onderzoek > Te onderzoeken optie voor PFZW (model C) > DNB: heldere eigendomsrechten, evenwichtige risicodeling generaties > VCP: van aanspraak naar kapitaalopbouw, reële ambitie. > Netspar is voorstander 24

25 SER opties 3 en 4 SER optie 3: Persoonlijk pensioenvermogen + vrijwillige risicodeling > AFM: premieovereenkomst met mogelijkheid risico s te delen SER optie 4: Persoonlijk pensioenvermogen + verplichte risicodeling > SER: interessante optie, maar meer onderzoek > Te onderzoeken optie voor PFZW (model C) > DNB: heldere eigendomsrechten, evenwichtige risicodeling generaties > VCP: van aanspraak naar kapitaalopbouw, reële ambitie. > Netspar is voorstander 25

26 Overige thema s AOW Zelfstandigen Integratie wonen/zorg/pensioen

27 En wat vindt de politiek?

28 Next steps Stakeholders ook in fase 2 actief: nadere uitwerking inbreng niet alleen PFZW, maar ook SER, ABP, NB. ABP werkt aan optie hybride pensioenregeling Klijnsma werkt hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel uit beoogde publicatie eind mei Afstemming in Kabinet over politieke lijn Afstemming in ambtelijke kring ( de Zeshoek : SZW, FIN, AZ, EZ, BZK/wonen&rijksdienst), VWS) over inhoudelijke lijn Afstemming met achterban (PvdA en VVD) Verwachting: nota schets enkele scenario s, met mogelijke product-markt combinaties (combi met wonen, rol APF, ) + appreciatie kabinet van SER advies En dan is nog de vraag wat de uitkomst van PS op 18/3 betekent

29 De Nationale Pensioen Dialoog Work in progress de wereld staat niet stil

30

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw

Flexibel omgaan met pensioen. Keuzes bij vermogensopbouw Flexibel omgaan met pensioen Keuzes bij vermogensopbouw De ArgumentenFabriek Voorwoord Inhoud Jenny Kossen Sara Blink Betül Albayrak Vormgeving Leonie Lous februari 2015 Drukwerk Drukkerij SSP & Cliteur

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón editie

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Netspar nea papers Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling nea paper 56 netspar economische

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër

OMNI. We beseffen niet wat er op ons afkomt. Guy Verhofstadt, Europarlementariër VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q1 15 OMNI Guy Verhofstadt, Europarlementariër We beseffen niet wat er op ons afkomt DUBBELGESPREK VNO-NCW kruist de degens met FNV

Nadere informatie

Marktrisico-delend versus individueel pensioen Replicatie van een collectief FTK pensioen

Marktrisico-delend versus individueel pensioen Replicatie van een collectief FTK pensioen Marktrisico-delend versus individueel pensioen Replicatie van een collectief FTK pensioen Kees Bouwman en Theo Kocken Cardano Risk Management Working paper 21 oktober 2014 Samenvatting Dit paper vergelijkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie