Toekomst van het Pensioenstelsel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst van het Pensioenstelsel"

Transcriptie

1 Toekomst van het Pensioenstelsel 26 maart 2015 Alex Ter Horst en Ruud Derksen Advocaten Pensioenrecht

2 Nederlandse pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld 1. Denemarken (82,4) 2. Australie (79,9) 3. Nederland (79,2) 4. Finland (74,3) 5. Zwitserland (73,9) Bron: Mercer Global Pension Index

3 Het huidige stelsel Huidige stelsel bestaat ongeveer sinds Pijlers 1. AOW 2. Werkgeverspensioen 3. Prive voorzieningen a) Banksparen, lijfrentes b) Woning, spaargeld, beleggingen c) Werken na pensionering 3

4 Past het stelsel nog wel bij deze tijd? Arbeidsmarkt verandert groei aantal zzp-ers, kortere dienstverbanden Samenleving vergrijst Grijze druk 2012: circa 25% (4 werkenden voor 1 gepensioneerde) Grijze druk 2040: circa 50% (2 werkenden voor 1 gepensioneerde) Samenleving individualiseert (?) Solidariteit minder vanzelfsprekend Financiële crisis heeft zwaktes van huidige 2 e pijler blootgelegd (kortingen, geen indexatie) => Deuk in vertrouwen 4

5 Past het stelsel nog wel bij deze tijd? Aanzwellende kritiek op pensioenstelsel 5

6 Pensioendialoog Daarom is SZW de Pensioendialoog begonnen 9 bijeenkomsten in het land, 500 bezoekers 900 s De vraag is waar het heen moet met het pensioenstelsel? Hoe solidair willen we zijn? Hoeveel en welke keuzes willen we hebben? Wat is goed en willen we houden? Wat is slecht en moet verdwijnen? 6

7 Quot homines, tot sententiae (zoveel mensen, zoveel meningen) Al een oerwoud aan rapporten verschenen uit allerlei hoeken SER, CPB, CBS AFM, DNB Pensioenfondsen (ABP, PFZW, PF KLM) Vakbonden (FNV, CNV, ouderenbonden) Actuarieel Genootschap, Netspar, Pensioenlab, VU Pensioenfederatie Voor de zomer van 2015 stuurt de staatssecretaris Hoofdlijnennotitie over toekomst van het pensioenstelsel naar Tweede Kamer Aantal mogelijke varianten 7

8 Belangrijkste onderwerpen in al die rapporten Keuzemogelijkheden Verplichte of vrijwillige pensioenopbouw Keuze voor pensioenfonds/verzekeraar Pensioenkeuzes Blijven beleggen in uitkeringsfase Pensioen inzetten voor wonen of zorg Tweede pijler pensioen ook voor ZZP-ers en DGA s 8

9 Belangrijkste onderwerpen in al die rapporten Solidariteit/collectiviteit Doorsneepremie Eigendomsrechten Persoonlijke potjes ipv gezamenlijke pot Hoogte van het pensioen Eenvoud/Transparantie Eén pensioensysteem of meerdere? 9

10 Hoofdvarianten uit SER rapport Variant 1: Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw Afschaffing doorsnee-systematiek Nu: leeftijdsonafhankelijke premie en leeftijdsonafhankelijke opbouw Straks: leeftijdsonafhankelijke premie en leeftijdsafhankelijke opbouw 2 subvarianten Nominale toezegging: opgebouwd pensioen zekerder, maar indexatie onzekerder Reële toezegging: opgebouwd pensioen minder zeker, maar indexatie zekerder 10

11 Hoofdvarianten uit SER rapport Variant 2: Nationaal pensioenregeling Basispensioen (bepaald door overheid) Voor alle werkenden, dus ook ZZP en DGA Behoud doorsnee-systematiek Werkgever en werknemer kunnen aanvullende pensioenregeling afspreken 11

12 Hoofdvarianten uit SER rapport Variant 3: Individueel sparen zonder verplichte risicodeling Opbouw persoonlijk pensioenvermogen Einde van verplichtstelling Keuzevrijheid voor werknemer tav Welke pensioenuitvoerder Hoogte inleg Risicoprofiel Optioneel: invoering pensioenplicht (Chili & Australië) Verplicht aanwending deel inkomen voor pensioenopbouw Eigen keuze welke pensioenuitvoerder 12

13 Hoofdvarianten uit SER rapport Variant 4: Individueel sparen met collectieve risicodeling Opbouw persoonlijk pensioenvermogen (geen doorsneesystematiek) Doorbeleggen na pensionering mogelijk Verplicht delen van biometrische risico s (langleven, arbeidsongeschiktheid) Optie om andere risico s ook verplicht te delen Beleggingsrisico binnen generatie Beleggingsrisico tussen generaties Systeem bestaat al in Denemarken en Zwitserland 13

14 Advies SER SER adviseert om variant 4 verder uit te werken Individuele pensioenrekeningen met collectieve deling van risico s Ook andere rapporten zien dit als een serieuze optie, want Keuzevrijheid Eigendomsrechten helder Solidariteit Beleggen na pensionering Transparant 14

15 HET probleem De meeste pensioenen zijn gefinancierd met doorsneepremie Jongeren betalen te veel, ouderen te weinig Aan het einde van de rit gesloten beurs Bij tussentijds stoppen krijgen jongeren nooit meer hun geld terug 15

16 16

17 (100 miljard euro) 17

18 Maar ja, we willen toch graag een nieuw stelsel (zonder doorsnee-systeem) Spreiding van de transitiekosten (de 100 miljard) over de generaties, maar niet te lang Goede onderbouwing om de afschaffing juridisch houdbaar te maken Onderzoek of voldoende solidariteit in het systeem blijft (EGrecht) Voorkomen verstoringen op arbeidsmarkt 18

19 En nu? De vraag is wie de afschaffing van de doorsnee-systematiek voor zijn rekening neemt Werknemers nee Werkgevers nee Overheid nee Gezamenlijk dan maar? Of blijven we dan liever in het huidige systeem met hier en daar een aanpassing? Voor de zomer komt SZW met Hoofdlijnennotitie over toekomst van het stelsel: wij zijn benieuwd 19

20 WIJZIGEN PENSIOENREGELING 20

21 Wijzigen pensioenregeling Wijzigingsbevoegdheid Wie wijzigt wat en hoe? Medezeggenschap Wijzigingsroute afhankelijk van pensioenuitvoerder Verplicht bedrijfstakpensioenfonds Ondernemingspensioenfonds (pensioenfondsroute) Verzekeraar /PPI 21

22 Wijziging in de pensioendriehoek Pensioenuitvoerder uitvoeringsovereenkomst pensioenreglement Werkgever Pensioenovereenkomst Werknemer 22

23 Wijzigen pensioenregeling Werkgever / sociale partners wijzigen regeling Bijvoorbeeld in geval van: Wijziging regels inzake fiscale behandeling (geen civiel recht) opbouwpercentage Aftopping op 100K 23

24 Wijzigen pensioenregeling Wijzigen nog op te bouwen pensioenaanspraken Opgebouwde aanspraken mogen niet gewijzigd worden (20 PW) Pensioenovereenkomst is onderdeel arbeidsovereenkomst regels arbeidsrecht inzake wijziging zijn (ook) van toepassing (o.a. 7:613 BW) In pensioenverhoudingen echter eigen uitwerking Pensioenwet bevat wijzigingsbepalingen aard van de pensioenverhouding lange termijn van de rechtsverhouding (door)werking na het einde arbeidsovereenkomst de driepartijenverhouding vierde belanghebbende partij, de partner 24

25 Wijzigen pensioenovereenkomst Eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst door werkgever (19 PW) Schriftelijk wijzigingsbeding Zwaarwichtig belang (wetswijziging, kosten, harmonisatie), door werkgever aan te tonen Zonder wijzigingsbeding: 7:611 BW Rol OR - Wijziging met instemming deelnemers Ondubbelzinnig / uitdrukkelijk Stilzwijgend (negatieve optie) wisselende jurisprudentie (CZ) en (Halliburton) 25

26 Eenzijdige wijziging door werkgever Positie gepensioneerden (niet in de wet geregeld) Pensioen wijzigen na einde arbeidsovereenkomst niet onmogelijk (HR in ECN) Wijziging onder PSW, geen toetsing aan art 19 PW (zwaarwichtig belang), nu wel Toetsing obv misbruik bevoegdheid en onaanvaardbaarheid (lichtere toets) 26

27 Pensioenfondsroute Wijziging door pensioenfonds Besluiten van een pensioenfonds (Delta Lloyd-arrest) 7:613 BW mist toepassing wijziging zonder zwaarwichtig belang toets maatstaf is onaanvaardbaarheid, misbruik en evenwichtige belangenafweging niet inhoudelijk uitgeprocedeerd bij de HR 27

28 Besluiten ondernemer inzake wijziging Instemmingsrecht OR bij elk voorgenomen besluit tot vaststellen, wijzigen of intrekking van een verzekerde pensioenregeling Ook ten aanzien van uitvoeringsovereenkomst? PPI (23 lid 4 PW jo 27 WOR) UVO/Pensioenovereenkomst? Hoorrecht ver. Gepensioneerden (22 PW) M.i.v. juli 2013 OR: beperkt instemmingsrecht bij pensioenfondsen vaststelling en intrekking pensioenovereenkomst (27 lid 7 WOR) Pensioen in CAO, instemmingsrecht OR vervalt (27 lid 3 WOR) 28

29 Besluiten ondernemer inzake wijziging 2 Instemming OR Van belang bij eenzijdig wijzigen: mogelijk zwaarwichtig belang werkgever Goedkeuring OR vervangt niet de individuele instemming Alsnog toestemming van individuele werknemers nodig Redelijk gebruik van instemmingbevoegdheid door werknemer 29

30 Reikwijdte medezeggenschap Wetsvoorstel op basis van SER advies Wijzigen, vaststelling of intrekken pensioenovereenkomst -> instemming OR Geen instemming over de uitvoering Wel instemming over onderdelen uitvoeringsovereenkomst die deel uitmaken van de pensioenovereenkomst (onduidelijk) Wijziging, vaststelling of intrekking uitvoeringsovereenkomst -> informeren OR Wijziging door pensioenfondsbestuur toegerekend aan ondernemer -> instemming OR 30

31 Reikwijdte medezeggenschap 2 Onderbrengen bij buitenlandse uitvoerder -> instemming OR Geen instemming tav Bpf regelingen (verplichte regelingen) STAR principes goed fondsbestuur (art. 33 PW): adviesrecht OR (geen sancties) 31

32 32

33 33

34 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT EN GRAAG TOT ZIENS! 34

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Vereniging voor Pensioenrecht 22 januari 2014

Vereniging voor Pensioenrecht 22 januari 2014 Vereniging voor Pensioenrecht 22 januari 2014 mr. Tim Zuiderman Onno F. Blom Advocaten Jurisprudentie 2013 1. Wijziging pensioenregeling HR 8 november 2013, JAR 2013/300 en Gerechtshof Amsterdam 12 juni

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie VOOR ADVISEURS OVER PENSIOENEN EN ANDERE TOEKOMSTVOORZIENINGEN 10305154 5 PENSIOEN ADVIES 5- JAARGANG 25 - MEI 2014 Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco: Evolutie in plaats van revolutie

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón editie

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen

Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen praktijk Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen Auteur Onno de Lange 1 Het vertrouwen in ons pensioensysteem blijkt tanende. Dit kan worden opgemaakt uit reacties in consumenten

Nadere informatie

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Netspar nea papers Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling nea paper 56 netspar economische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie