Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig pensioenstelsel: doorhakken van een Gordiaanse knoop Hoofdstuk 2 Doel van pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig pensioenstelsel: doorhakken van een Gordiaanse knoop Hoofdstuk 2 Doel van pensioen"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig pensioenstelsel: doorhakken van een Gordiaanse knoop Inleiding Ontwikkelingen Aanleiding Ontwikkelingen Aanpak tot dusver Wel probleem, niet urgent Commissies Goudswaard en Frijns Pensioenakkoord Voorontwerp Wetsvoorstel Brede dialoog Ontknoping: Rubiks pensioenkubus Moet de verplichtstelling in stand blijven en zo ja, in welke vorm? Welke vormen van solidariteit zijn (nog) aanvaardbaar? Past de doorsneesystematiek nog? Moeten we toe naar een integrale benadering van pensioen: inkomen, wonen en zorg? Moet de opbouw van (tweede pijler) pensioen voor de zzp er worden gefaciliteerd? Moet de organisatie van pensioen beter? Slot Hoofdstuk 2 Doel van pensioen Inleiding Principes van pensioen Omschrijving principes Oorsprong van pensioen... 19

2 2.2.3 Huidige Nederlandse stelsel Juridisch kader Tweede pijler Beoordeling actuele voorstellen Pensioen in natura Pensioen naar hypotheek Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 3 Verplicht of niet verplicht Inleiding Verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds en keuzevrijheid Ruim 65 jaar verplichte deelneming Dwingend recht Vrijstelling Verplichtstelling op verzoek Werkingssfeer Andere bronnen van verplichte deelneming Conclusie Contractuele verplichte deelneming Inleiding Pensioenovereenkomst Cao Conclusie De ruimte voor individuele keuze Redenen voor wijziging Juridische ruimte voor wijziging Opties voor wijziging Afschaffen verplichtstelling. Eigendom Afschaffen doorsneepremie of doorsnee opbouw. Mededingingsrecht en gelijke behandeling leeftijd Keuzeopties... 45

3 3.6.5 Conclusie Suggesties: minder verplicht De problematiek van de solidariteit bij de doorsneepremie: premieovereenkomst als alternatief De problematiek van de uittreders: blijvende deelneming tegen doorsneepremie De flexibiliteit op de arbeidsmarkt: waardeoverdracht naar verzamelregeling De verplichte uitvoerder: alleen regeling verplicht Meer contracting-out Hoofdstuk 4 Een pensioenstelsel voor alle werkenden Inleiding Stevig geworteld met een lange voorgeschiedenis Huidig pensioenstelsel Toegang tot het huidige stelsel Dekking van het huidige stelsel Knelpunten voor wat betreft de toegang Oplossingen binnen de tweede pijler? Het pensioenstelsel voor alle werkenden Het voorstel van Camps Een wettelijke pensioenplicht als uitgangspunt Juridische noodzaak De werkende Wettelijke of voorwaardelijke pensioenplicht Een wettelijke pensioenplicht en het eigendomsrecht Tot slot Hoofdstuk 5 De doorsneesystematiek in pensioenregelingen Inleiding De maatschappelijke discussie Conclusies CPB-rapport Niet de premie maar de uitkering wordt toegezegd in een uitkeringsregeling... 71

4 5.6 Verplicht bedrijfstakpensioenfonds mag ook premieregeling uitvoeren Deelnemers hebben geen eigendomsrechten op de ingelegde premie De doorsneepremie wordt voldaan door de werkgever Herverdelingseffecten vinden met name tussen werkgevers plaats De effecten van intergenerationele risicosolidariteit Het Pensioenfonds NL Alternatieven: juridische houdbaarheid Mogelijke alternatieven Degressieve opbouw Progressieve premie Uitruil opbouw voor indexatie Premieovereenkomst Mededingingsrecht Gelijke behandeling op grond van leeftijd Mogelijke toekomstrichtingen Hoofdstuk 6 PENSIOEN INZETBAAR VOOR WONEN EN ZORG? Inleiding Voorstellen en ideeën voor het oplossen van de financiële problematiek rond wonen en zorg Het huidige kader Afstand van pensioen is mogelijk, behalve wanneer pensioen verplicht is Pensioen dient in een Nederlands wettig betaalmiddel te worden uitgedrukt Ouderdomspensioen dient levenslang te zijn Pensioen kan niet worden afgekocht Vervreemding van pensioen is slechts beperkt mogelijk Volmacht tot invordering van pensioen is herroepelijk Beslag op pensioen is slechts beperkt mogelijk Aantastbaarheid van pensioen(aanspraken) in het kader van schuldsanering is beperkt Aantastbaarheid van pensioen(aanspraken) in het kader van faillissement is beperkt Voor pensioenvorderingen geldt een bijzondere voorrangsregeling... 95

5 6.4 Toetsing van de genoemde voorstellen en geopperde ideeën aan het kader Wonen/Aanwending van pensioenvermogen bij de aankoop van een woning Wonen/Pensioenvermogen besteden voor periodieke (extra) aflossing op een hypothecaire geldlening Wonen/ Lump sum opnames uit het pensioenvermogen voor (extra) aflossing op een hypothecaire lening Wonen/Pensioenpremie besteden voor (extra) aflossing op een hypothecaire geldlening Wonen/Financiering van (rest)schulden op een woning op basis van een renteloze lening van de pensioenuitvoerder met als zekerheid voor de pensioenuitvoerder het pensioenvermogen en een verplichte inkomens- en overlijdensrisicoverzekering onder verrekening van het door de pensioenuitvoerder gederfde rendement met het pensioenvermogen Zorg/Het verkrijgen van direct naturapensioen in de verwervingsfase (in de uitkeringsfase wordt dan zorg uitgekeerd, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvoorziening) Zorg/Het verkrijgen van indirect naturapensioen in de verwervingspensioen (pensioenvermogen in geld dat vanaf de pensioendatum voor naturapensioen (zorg van zorgaanbieders) kan worden aangewend Financiële sanering/voor het verkrijgen van een woningfinanciering door één van de partners na scheiding of het eindigen van een partnerrelatie om restschuld na (gedwongen) verkoop van de woning te voorkomen Financiële sanering/voor het verkrijgen van een akkoord met schuldeisers om schuldsanering of faillissement te voorkomen, of voor de afwikkeling van een schuldsanering of een faillissement, om gedwongen verkoop van een woning, en daarmee het ontstaan van een restschuld, te voorkomen Besluit Hoofdstuk 7 Fiscaal Inleiding Netto pensioen Fiscale hygiene Verplicht vrijwillig? Definitie netto pensioen

6 7.3 Verschillende franchise voor eindloon en middelloon Verlies partnerpensioen voor arbeidsongeschikte deelnemers bij pensioenfonds Verschil in op te bouwen aanspraken voor arbeidsongeschikte deelnemers met en zonder arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioeningangsdatum 1e van de maand of verjaardag? Toekomst Pensioen, wonen en zorg Meer flexibiliteit voor pensioendatum Meer flexibiliteit na pensioendatum Gelijktrekken tweede en derde pijler Hoofdstuk 8 Keuzevrijheid: buitenlandse aanbieders op de Nederlandse pensioenmarkt Inleiding Adviesaanvraag Grensoverschrijdende pensioenuitvoerders Europees juridisch kader Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie Vrijheid van vestiging Vrijheid van dienstverrichting Dienstenrichtlijn IORP-richtlijn Herziening IORP-richtlijn Levenrichtlijnen Solvency II-richtlijn Nederlands juridisch kader Pensioenwet Wet op het financieel toezicht Beperkingen en obstakels voor een Europese geïntegreerde pensioenmarkt Toepasselijk recht Bepalingen van algemeen belang Fiscale regelgeving

7 8.4.4 Conclusie: weinig grensoverschrijdende activiteiten Buitenlandse uitvoerders actief op Nederlandse markt Grote politieke opwinding om België-route pensioenfondsen Conclusie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Toekomst van het Pensioenstelsel

Toekomst van het Pensioenstelsel Toekomst van het Pensioenstelsel 26 maart 2015 Alex Ter Horst en Ruud Derksen Advocaten Pensioenrecht Nederlandse pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld 1. Denemarken (82,4) 2. Australie (79,9)

Nadere informatie

Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014

Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014 Welkom Themabijeenkomst Platform Deelnemersraden Wat zou er in de nieuwe pensioenwetgeving geregeld moeten worden? 4 april 2014 John Wolbers voorzitter Platform Deelnemersraden Wat moet er geregeld worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

De toekomst van ons pensioen

De toekomst van ons pensioen De toekomst van ons pensioen Verdieping inbreng in De Nationale Pensioendialoog Peter Borgdorff PFZW 18 maart 2015 L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p Ste wa r d s h i p info@nyenrode.nl

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Versie: 29 april 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Storm in pensioenland

Storm in pensioenland Ronde Tafelconferentie Storm in pensioenland 25 november 2010 Inhoud De horizon in de pensioensector. gaat het dit worden??? Programma 14.00 uur Verhoging pensioenleeftijd; kan dat zo maar? Jos Gielink

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities 166 Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Definities Er is in dit wetsvoorstel voor de Pensioenwet, in afwijking van aanwijzing 100 van de Aanwijzingen voor

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

drieluik over de fiscale behandeling van pensioensparen

drieluik over de fiscale behandeling van pensioensparen nummer 6 MBB juni 2014 272 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel III: Zelfstandig (pensioen)sparen als alternatief Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+)

pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) pensioenreglement voor werknemers geboren voor 1 januari 1950 (OP 55+) STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE REGELING OP PER 1 JANUARI 2003 Januari 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie