Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn"

Transcriptie

1 Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Stadsmagazijn, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen. Dit is een samenvatting van het verhuur- en retributiereglement. De volledige reglementen vindt u in de gemeenteraadsbesluiten van 24 januari 2011 (jaarnummers 21 en 27). Alvast bedankt voor het naleven van de afspraken. Veel succes met uw activiteit. In het kort Hoe vraagt u een zaal aan? 1. Vraag het aanvraagformulier aan via via of via de website of haal het aanvraagformulier op bij het onthaal van het Stadsmagazijn. 2. Vul het aanvraagformulier volledig in. Enkel als u het aanvraagformulier volledig invult, kan uw aanvraag worden goedgekeurd. 3. Mail het ingevulde formulier naar of bezorg het aan het onthaal van het Stadsmagazijn. 4. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging per of per brief. Pas dan is de verhuring definitief in orde. Deze bevestiging geldt als contract tussen u als gebruiker en CISO vzw als beheerder van het Stadsmagazijn. I. Algemeen Als u een ruimte huurt, moet u dit reglement naleven. Dit reglement is zo volledig mogelijk. Wat niet opgenomen is in het reglement, wordt beslist door de beheerder van het Stadsmagazijn. Als u het reglement niet naleeft: - mag u geen lokalen meer huren in de stedelijke ontmoetingscentra gedurende twee jaar, - moet u wel de huur betalen - en krijgt u geen schadevergoeding. In dit reglement gebruiken we volgende namen: - de beheerder: dit is de verantwoordelijke van het Stadsmagazijn. Dit kan zijn de vzw CISO, de stad Antwerpen en hun afgevaardigden. - de gebruiker: een persoon, organisatie of vereniging die een lokaal huurt of gebruikt. 1

2 II. Tarieven Het huurtarief wordt bepaald door de aard van de activiteit. Er zijn twee categorieën activiteiten: Categorie 1: Categorie 2: socioculturele activiteiten commerciële activiteiten privé-activiteiten Het huurtarief wordt bepaald door de duur van de activiteit. Er wordt gewerkt met tijdsblokken of per dag. Eén tijdsblok bedraagt maximum 4 uur en omvat de tijd voor opbouw en afbraak. Dit kan bijvoorbeeld ook van 10 uur tot 14 uur. Voor kortere periodes wordt de huur voor één tijdsblok aangerekend. U kan een lokaal huren voor maximum 11 uur per dag. Dit omvat de tijd voor opbouw en afbraak. Hiervoor betaalt u dan drie tijdsblokken. Voor de lokalen van het Stadsmagazijn gelden volgende tarieven: Lokaal Categorie 1 socioculturele activiteiten Categorie 2 commerciële activiteiten privé-activiteiten Loge 6 euro per tijdsblok 35 euro per tijdsblok Jan Olieslagers 6 euro per tijdsblok 35 euro per tijdsblok Zolder 10 euro per tijdsblok (vergaderingen) 20 euro per tijdsblok (polyvalent) 65 euro per tijdsblok (vergaderingen) 120 euro per tijdsblok (polyvalent) Danszaal 20 euro per tijdsblok 40 euro voor een hele dag 120 euro per tijdsblok 250 euro voor een hele dag Volgende gebruikers betalen geen huur: Antwerpse stadsdiensten, regie- en interne operationele vzw s die met een beheersovereenkomst aan de stad verbonden zijn, verzelfstandigde agentschappen en het OCMW van Antwerpen Alle erkende scholen van alle netten uit de stad Antwerpen voor schoolse activiteiten. 2

3 Hoe betaalt u de huur? U moet de huur betalen binnen 30 dagen na toezending van de factuur van vzw CISO. Indien u deze termijn van dertig dagen niet respecteert, kan de beheerder van het Stadsmagazijn weigeren u tot het lokaal toe te laten. Op de factuur staat hoe u moet betalen. U betaalt de huur door overschrijving of storting. Als u niet betaalt Als u niet betaalt, wordt de overeenkomst beëindigd. U kan dan geen lokalen meer huren tot de openstaande facturen betaald zijn. Als u niet betaalt en u komt met vzw CISO niet tot een minnelijke schikking, kan de vzw CISO een rechtszaak aanspannen en de betaling via de rechtbank vorderen. Taksen en auteursrechten U moet er zelf voor zorgen dat u voor uw activiteit de nodige taksen betaalt en alle wettelijke verplichtingen respecteert. U kan hierover meer informatie vragen aan de beheerder van het Stadsmagazijn. De belangrijkste verplichting voor een activiteit is het betalen van SABAM. Dit is auteursrecht voor auteurs, componisten en uitgevers van muziek, voor regisseurs, scenarioschrijvers, dichters, choreografen, schilders, beeldhouwers, fotografen, architecten, Zowel voor het gebruik van opnames (cd s, platen, ) als voor live optredens dient u SABAM te betalen. U kan hen contacteren via: SABAM Inningskantoor Antwerpen Frankrijklei 65, bus Antwerpen

4 III. Voor welke activiteiten kan u een lokaal huren? Doelstelling van de ontmoetingscentra Door lokalen te verhuren wil de stad iedereen de mogelijkheid bieden om in zijn wijk activiteiten, burgerinitiatieven en feesten te ontwikkelen en te organiseren. De stad wil zo ontmoeting tussen haar bewoners en betrokkenheid van haar bewoners bij het samenleven in de wijk en de stad stimuleren. De volgende activiteiten zijn niet toegelaten in de lokalen van het Stadsmagazijn: levensbeschouwelijke activiteiten, erediensten, religieuze activiteiten openbare verkopen commerciële activiteiten die niet passen in de doelstellingen van de ontmoetingscentra activiteiten die niet vermeld zijn op de aanvraag. Als u het lokaal gebruikt voor iets anders dan afgesproken, mag u geen lokalen meer huren gedurende 2 jaar in de vijf stedelijke ontmoetingscentra. activiteiten die in strijd zijn met de mensenrechten en de grondwet. Als u een lokaal huurt in het Stadsmagazijn, moet u op een constructieve manier meewerken aan de opbouw van een stad waarin mensen zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Dit betekent dat u met uw activiteit de wetten van het Belgische volk naleeft en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden respecteert. Uitzonderingen op dit artikel worden beslist door de beheerder. De beheerder kan een activiteit weigeren of de toelating annuleren in volgende gevallen: - als er gevaar is voor de veiligheid en/of de openbare orde, - bij overmacht, - als de belangen van de stad voorrang hebben, - als de activiteit in strijd is met de visie of de doelstellingen van de beheerder. De stad is niet aansprakelijk voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van het weigeren of het intrekken van de toelating. 4

5 IV. Reserveren en annuleren Wanneer vraagt u een lokaal aan? Een lokaal aanvragen kan ten vroegste 6 maanden vóór de activiteit. U kan een lokaal reserveren voor een maximumperiode van 6 maanden. U kan telefonisch of schriftelijk een optie nemen. Deze optie blijft tien dagen geldig. Hoe vraagt u een lokaal aan? 1. Vraag het aanvraagformulier aan via via of via de website of haal het aanvraagformulier op bij het onthaal van het Stadsmagazijn. 2. Vul het aanvraagformulier volledig in. Enkel als u het aanvraagformulier volledig invult, kan uw aanvraag worden goedgekeurd. 3. Mail het ingevulde formulier naar of bezorg het aan het onthaal van het Stadsmagazijn. 4. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging per of per brief. Pas dan is de verhuring definitief in orde. Deze bevestiging geldt als contract tussen u als gebruiker en CISO vzw als beheerder van het Stadsmagazijn. Hoe kan u een reservatie van een lokaal annuleren? Als de activiteit niet doorgaat, moet u de aanvraag ten laatste 2 werkdagen schriftelijk per of per brief annuleren. Als u de reservatie niet tijdig annuleert, blijft het huurcontract geldig en moet u de huur toch betalen. Als u op tijd annuleert, moet u de huur niet betalen. 5

6 V. Wat moet u op voorhand regelen? Verantwoordelijke Stel een verantwoordelijke aan en vermeld de naam van deze verantwoordelijke op het aanvraagformulier. Deze verantwoordelijke zorgt ervoor dat de activiteit goed verloopt en is tijdens de activiteit altijd aanwezig. Deze verantwoordelijke zorgt ervoor dat de Vlaamse wetgeving in verband met geluidsnormen gerespecteerd wordt. Bij activiteiten met versterkte muziek en met een geluidsniveau hoger dan 85 db(a)l Aeq, 15 min moet u tijdens de hele activiteit het geluidsvolume meten. Het gemeten geluidsniveau moet zichtbaar zijn voor de persoon die het geluid bedient. Als u van plan bent versterkte muziek te gebruiken met een geluidsniveau tussen 95 db(a)l Aeq, 15 min en 100 db(a)l Aeq, 60 min moet u hiervoor toestemming aanvragen bij de beheerder van het Stadsmagazijn en bij het college van burgemeester en schepenen. Bijkomend moet u tijdens de hele activiteit het gemeten geluidsvolume registreren en bewaren, en gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek. U mag uw toelating voor het huren van een lokaal niet doorgeven aan iemand anders, een derde partij. Technisch materiaal Wanneer u een zaal huurt, kan u voor uw activiteit gratis technisch materiaal bijbestellen, op voorwaarde dat het materiaal dan beschikbaar is: Lokaal Technisch materiaal Loge tv, dvd-speler draagbare stereo flip-over, witbord inductielus voor personen met een gehoorapparaat Jan Olieslagers beamer, projectiescherm tv, dvd-speler draagbare stereo flip-over, witbord inductielus voor personen met een gehoorapparaat Zolder Danszaal beamer, projectiescherm tv, dvd-speler kleine geluidsinstallatie kleine lichtinstallatie draagbare stereo flip-over, witbord inductielus voor personen met een gehoorapparaat kleine geluidsinstallatie 6

7 Als u technisch materiaal wenst te gebruiken voor uw activiteit, moet u dit op voorhand reserveren via het aanvraagformulier. Het personeel van het Stadsmagazijn zet het materiaal op voorhand klaar, sluit de apparatuur aan en controleert de werking ervan. U zorgt zelf voor de bediening van deze apparatuur tijdens uw activiteit. Drank bestellen Drank bestelt u op voorhand via het aanvraagformulier. De prijzen hiervan vindt u op het aanvraagformulier. Eigen drank meebrengen kan niet. U mag geen eten bereiden in het Stadsmagazijn. U mag er niet afwassen. Uitzonderingen worden beslist door de beheerder. Extra materiaal voor uw activiteit U vermeldt op het aanvraagformulier altijd welk materiaal u meebrengt voor uw activiteit. U moet toestemming vragen aan de beheerder van het Stadsmagazijn voor het gebruik van extra materiaal voor uw activiteit. U maakt met de beheerder van het Stadsmagazijn duidelijke afspraken over het leveren, het stockeren en het verwijderen van dit materiaal. U kunt in sommige gevallen gratis gebruik maken van het uitleenmateriaal van de stad, zoals tafels, stoelen, vlaggen, U dient dit materiaal minimum zes weken op voorhand te reserveren bij het evenementenloket van het district Antwerpen. U kan het evenementenloket van het district Antwerpen bereiken via of via Meer informatie over dit uitleenmateriaal en de uitleenvoorwaarden vindt u ook op Communicatie over de activiteit Vermeld in alle communicatie over de activiteit: - de naam van de organisator of vereniging, - het lokaal - en de toegangsprijs. U mag de communicatie niet zo opstellen dat het lijkt alsof de beheerder (mede)organisator is van de activiteit. Voor rechtstreekse uitzendingen op televisie, radio of digitale kanalen, vraagt u altijd op voorhand de toelating aan de beheerder. Soms zal deze het college van burgemeester en schepenen laten beslissen. 7

8 VI. Tijdens de activiteit Startuur De verantwoordelijke van de activiteit moet aanwezig zijn op het afgesproken startuur. Als er één uur na het afgesproken startuur niemand aanwezig is, kan de activiteit niet meer plaatsvinden. U moet wel nog de huur betalen voor die activiteit. Einduur De activiteit moet stoppen op het afgesproken uur. De sluitingsuren van het Stadsmagazijn zijn: van dinsdag tot en met vrijdag: 23 uur op zaterdag: 18 uur op zondag en maandag gesloten Uitzonderingen op deze sluitingsuren moet u altijd op voorhand afspreken met de beheerder van het Stadsmagazijn. Het gebouw en het lokaal Elk lokaal heeft een vaste schikking. Na de activiteit moet u alle spullen weghalen die er niet thuishoren en het lokaal terug zetten in zijn oorspronkelijke opstelling. Als u dit niet doet, wordt dit beschouwd als schade en moet u een vergoeding betalen. U mag de gebruikers van andere lokalen niet storen. U mag niet binnengaan in andere lokalen dan de lokalen die u heeft aangevraagd. Dit kan enkel als u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder hebt. Het café en het terras blijven altijd ter beschikking van de cafébezoekers en kunnen niet gehuurd worden voor vergaderingen of andere activiteiten. Roken is verboden in het Stadsmagazijn. Techniek U moet het advies van de medewerkers van het Stadsmagazijn altijd strikt naleven. Het is verboden binnen te gaan in bepaalde technische ruimtes. Veiligheid U moet de nodige maatregelen treffen voor alle veiligheidsaspecten van uw activiteit. De beheerder van het Stadsmagazijn kan een activiteit weigeren of de toelating annuleren als hij gevaar vermoedt voor de veiligheid en/of de openbare orde. Bewaking: De beheerder van het Stadsmagazijn doet geen bewaking. De beheerder is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of brand van wat er in het lokaal staat. U neemt daarvoor zelf de nodige voorzorgen, bijvoorbeeld door een bewaakte vestiaire of bewaking van een tentoonstelling te voorzien. 8

9 U mag externe veiligheidsmensen inschakelen. Deze mogen de dagelijkse werking niet hinderen en de toegankelijkheid van het gebouw voor andere activiteiten niet verstoren. Brandpreventie: U moet de normen en reglementen over brandveiligheid altijd respecteren. Een gedetailleerde omschrijving van deze normen en reglementen vindt u in de politiecodex. Deze politiecodex vindt u op (zoek op politiecodex ). Een uitgeprint exemplaar ligt ook ter beschikking aan het onthaal van het Stadsmagazijn. U mag nooit gemakkelijk brandbaar materiaal gebruiken voor versieringen. Voorbeelden hiervan zijn rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, losse plafonddoeken, makkelijk brandbaar textiel en kunststoffen. U mag alleen beperkte sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen of petroleumlampen, gebruiken als dit geen brand kan veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. U mag nooit toestellen gebruiken die werken op gas. Verplaatsbare verwarmingstoestellen (stralingskachels, luchtverhitters, ) of een hoeveelheid brandstof (benzine, stookolie, ) zijn verboden. U mag elektrische toestellen alleen gebruiken op de plaats die de beheerder heeft aangeduid. Bij brand: Een begin van brand probeert u snel en doeltreffend te bestrijden. Bij brand zorgt u voor een veilige en snelle evacuatie van de aanwezige personen en u roept onmiddellijk de hulp van de brandweerdiensten in. Evacuatie: Elk lokaal van het Stadsmagazijn moet altijd snel en veilig evacueerbaar zijn. U mag daarom nooit méér mensen tot een lokaal toelaten dan de maximumcapaciteit voorschrijft. Zaal maximumcapaciteit zittend publiek maximumcapaciteit staand publiek Loge 12 personen 12 personen Jan Olieslagers 24 personen 49 personen Danszaal 70 personen 70 personen Zolder 70 personen 70 personen Alle uitgangen en nooduitgangen moeten altijd vrij zijn. Er mag niets in de weg staan. De uitgangen mogen tijdens de activiteit nooit vergrendeld of met de sleutel gesloten worden. De bordjes met uitgang en nooduitgang moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn. U mag zelf geen extra podium of toog plaatsen zonder overleg met de beheerder van het Stadsmagazijn. Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar blijven. 9

10 Geluid U moet de rust van de buren respecteren. Dit betekent dat er niet te veel lawaai mag zijn binnen het gebouw en in de buurt van het gebouw. De muziek mag dus niet te luid staan en er mag geen lawaai zijn op straat. U moet de wet op de geluidsnormen respecteren in het gebouw. Bij activiteiten met versterkte muziek en met een geluidsniveau hoger dan 85 db(a)l Aeq, 15 min moet u tijdens de hele activiteit het geluidsvolume meten. Het gemeten geluidsniveau moet zichtbaar zijn voor de persoon die het geluid bedient. Voor versterkte muziek met een geluidsniveau tussen 95 db(a)l Aeq, 15 min en 100 db(a)l Aeq, 60 min moet u bijkomend tijdens de hele activiteit het gemeten geluidsvolume registreren en bewaren, en gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek. Het geluidsniveau van versterkte muziek mag niet hoger zijn dan 100 db(a)l Aeq, 60 min. Als de buren klagen over lawaai of als u de geluidsnormen niet respecteert, mag de beheerder uw activiteit stopzetten. Als u de instructies van de beheerder niet opvolgt, kan de politie uw activiteit stilleggen. Schade U mag de lokalen, het materieel en de apparatuur niet beschadigen. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor schade aan het gebouw of de inhoud. Het maakt niet uit of de schade is veroorzaakt door uzelf, een medewerker of een deelnemer van de activiteit. U meldt elke schade onmiddellijk aan de beheerder. Bij schade moet u de herstelling ervan betalen. Als het personeel van de stad de schade herstelt, moet u de uurlonen van het personeel betalen. Afval U moet zelf uw afval sorteren en weggooien. Als u dit niet doet, is dit schade en moet u ervoor betalen. Controle door de beheerder De beheerder heeft de leiding. Hij/zij geeft alle nodige aanwijzingen. U dient deze aanwijzingen steeds op te volgen. De beheerder mag de activiteiten altijd controleren en mag altijd in het lokaal binnen. Als u de afspraken niet respecteert, kan de beheerder uw activiteit stopzetten en u verplichten het gebouw te verlaten. Als u weigert uw activiteit stop te zetten of het gebouw te verlaten, wordt de politie verwittigd. Hebt u vragen over dit reglement? Contacteer dan het Stadsmagazijn via of Wij helpen u graag verder. 10

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Atlas

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Atlas Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen. Dit is een samenvatting van

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Top Hat. Informatiebrochure zaalverhuur

Ontmoetingscentrum Top Hat. Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Top Hat Informatiebrochure zaalverhuur Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Top Hat In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Oude Badhuis, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen.

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente Zaal Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai

Verhuurreglement. Polyvalente Zaal Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai Verhuurreglement Polyvalente Zaal Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai editie: juli 2017 Beste huurder Wilt u de polyvalente zaal huren in het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai? Dan moet u zich houden

Nadere informatie

Verhuurreglement. Dakappartement Image

Verhuurreglement. Dakappartement Image Verhuurreglement Dakappartement Image editie: december 2015 Beste huurder Wilt u het dakappartement Image huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement. In dit reglement staan: de huurtarieven

Nadere informatie

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje Verhuurreglement Ontmoetingsruimte Thonetje editie: juli 2014 Beste huurder Wilt u de ontmoetingsruimte Thonetje huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement. In dit reglement staan: de huurtarieven

Nadere informatie

Verhuurreglement. Dakappartement Image

Verhuurreglement. Dakappartement Image Verhuurreglement Dakappartement Image editie: juli 2014 Beste huurder Wilt u het dakappartement Image huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement. In dit reglement staan: de huurtarieven voor

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:...

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK Gegevens over uw vereniging Naam vereniging:.. Datum activiteit:... Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK Facturatieadres Naam van de vereniging Adres (zetel) BTW-nummer Rekeningnummer

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir editie: juli 2015 Beste huurder Wilt u de polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Den Tir? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... Gegevens verantwoordelijke (deze

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir editie: december 2014 Beste huurder Wilt u de polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Den Tir? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Gegevens aanvrager Naam huurder:... Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Handel je namens een vereniging? ja neen Indien ja: Gegevens verantwoordelijke Facturatiegegevens Gegevens

Nadere informatie

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje. Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje. Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen Verhuurreglement Ontmoetingsruimte Thonetje Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen editie: september 2015 Beste huurder Wilt u de ontmoetingsruimte Thonetje huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof Aanvraag zaalverhuur Gegevens aanvrager Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... BTW nummer:... IBAN-rekeningnummer:... Gegevens verantwoordelijke (deze is steeds aanwezig van

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal editie: juli 2014 Beste huurder Wilt u een polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Luchtbal? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal editie: juli 2015 Beste huurder Wilt u een polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Luchtbal? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? ja neen Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:...

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra. Cultureel ontmoetingscentrum Luchtbal

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra. Cultureel ontmoetingscentrum Luchtbal Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... Gegevens verantwoordelijke (deze is

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Gegevens over uw vereniging Naam vereniging:.. Datum activiteit:... Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS F acturatieadres Naam van de vereniging Adres (zetel) BTW-nummer Rekeningnummer

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

HUURREGLEMENT DE LOODS

HUURREGLEMENT DE LOODS HUURREGLEMENT DE LOODS Dit reglement is van toepassing op De Loods (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen), al haar ruimten en installaties. ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 De openbare activiteiten moeten toegankelijk

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking o Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal o Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan.

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan. algemeen 1. De lokalen van vzw lokalen jongens-chiro Sint Jan zijn gelegen in de Hogestraat nr 10 te 8870 Izegem, Kachtem en zijn te bereiken via het kleine straatje tussen Hogestraat 6 en 8 of via het

Nadere informatie

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL Dienst vrije tijd & jeugd Laarne Postadres: Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Bezoekadres: Keistraat 5 09 365 24 19 uitleen@laarne.be G e b r u i k s o v e r e e n k o m s t Z a a l S k a l a Voor wie is dit

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051 57 55 21 planning@dentergem.be Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document dient uiterlijk 8 weken

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met alle bepalingen van dit reglement.

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met alle bepalingen van dit reglement. Huishoudelijk reglement zaal Sector L Art. 1: Algemeen De zaal Sector L wordt ter beschikking gesteld door de stad Sint-Truiden. Elk contact met de huurders gebeurt via de jeugddienst, tenzij anders overeengekomen.

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL INHOUD

HUREN IN DE SPIL INHOUD HUREN IN DE SPIL versie juni 2013 INHOUD Pg 2 Pg 3 Pg 3 Pg 4 Pg 5 De zalen en de lokalen Hoe een zaal of een lokaal reserveren Algemene huurvoorwaarden Huurcategoriën en huurprijzen per categorie Huurvoorwaarden

Nadere informatie

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden.

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden. Verhuur- en gebruiksreglement materialen Hoofdstuk I: Algemene huur- en gebruiksvoorwaarden materialen Artikel 1: materiaal van de Stad Halle De Stad Halle is eigenaar van diverse materialen die zij ter

Nadere informatie

SPELREGEL 1 WAT Jongerencentrum Bouckenborgh heeft een uitleendienst van diverse materialen voor het jeugdwerk. SPELREGEL 2 DE ONTLENER De ontlener is een erkende jeugdvereniging of een school uit de Stad

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051/57 55 21 planning@dentergem.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL INHOUD

HUREN IN DE SPIL INHOUD HUREN IN DE SPIL versie juni 2014 INHOUD Pg 2 Pg 3 Pg 3 Pg 4 Pg 5 De zalen en de lokalen Hoe een zaal of een lokaal reserveren Algemene huurvoorwaarden Huurcategoriën en huurprijzen per categorie Huurvoorwaarden

Nadere informatie

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en Artikel 1 Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. Inleiding

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren.

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. De vzw De Koepel is nu ook bereikbaar via hun website ocdekoepel.be. Via deze site kunt u de beschikbare data consulteren evenals online een zaal of zalen reserveren. Reglement vzw "De Koepel" Voor het

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A.

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A. Uit in Lier Verhuur - Infrastructuur Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin Wijkhuis Herderin,

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 INHOUD Welke zalen / lokalen kunt u huren In De Spil?.. p. 2 Hoe reserveert u een zaal?. p. 2 De prijs van de zalen. p. 3 - huurtarieven - huurvoorwaarden Huurreglement.

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE voor receptief gebruik Cultuurcentrum LUCHTBAL schouwburg

TECHNISCHE FICHE voor receptief gebruik Cultuurcentrum LUCHTBAL schouwburg Gegevens verantwoordelijke activiteit TECHNISCHE FICHE voor receptief gebruik Cultuurcentrum LUCHTBAL schouwburg De verantwoordelijke moet aanwezig zijn van begin tot einde van de activiteit Adres Telefoon

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH vzw CENTRUM KUMTICH Keibergstraat 54 3300 Kumtich Voorzitter : Jos Peeters Keibergstraat 22 3300 Kumtich Secretaris : Gegeest Theofiel Nieuwstraat 79 3370 Boutersem 0479/24 85 30 Bankrekening : Argenta

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

LOCUS vzw. FARO vzw. Bibnet vzw

LOCUS vzw. FARO vzw. Bibnet vzw LOCUS vzw FARO vzw Bibnet vzw Informatiebrochure reservering vergaderzalen 2013 Priemstraat 51, 1000 Brussel 1 Inhoud wie zijn we? 3 wanneer kan u ons bereiken? 3 hoe reserveert u een zaal? 3 de dag van

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

Zaalverhuur CC De Grote Post 1

Zaalverhuur CC De Grote Post 1 1 Gebruiksreglement en algemene voorwaarden 1.1 Het aanvragen van de zalen 1. De vraag om binnen het cultuurcentrum over bepaalde infrastructuur te beschikken gebeurt schriftelijk en wordt aan de dienst

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel Bibliotheek Molenstraat 36 9900 Eeklo Tel. 09 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek Reglement zaalhuur bibliotheek 1 Infrastructuur: Volgende lokalen kunnen worden gehuurd in de bibliotheek,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Aanvraagdatum : Stuur het ingevulde document terug via mail naar evenementen@langemark poelkapelle.be of per post naar Gemeentebestuur Langemark

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

Retributiereglement voor het gebruik van de zalen van de musea en erfgoedinstellingen beheerd door vzw Antwerpen Kunstenstad

Retributiereglement voor het gebruik van de zalen van de musea en erfgoedinstellingen beheerd door vzw Antwerpen Kunstenstad Retributiereglement voor het gebruik van de zalen van de musea en erfgoedinstellingen beheerd door vzw Antwerpen Kunstenstad Artikel 1 Met ingang vanaf 13 april 2015 tot en met 31 december 2019 wordt een

Nadere informatie