Ontmoetingscentrum Top Hat. Informatiebrochure zaalverhuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmoetingscentrum Top Hat. Informatiebrochure zaalverhuur"

Transcriptie

1 Ontmoetingscentrum Top Hat Informatiebrochure zaalverhuur

2 Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Top Hat In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Ontmoetingscentrum Top Hat, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen. Dit is een samenvatting van het verhuur- en retributiereglement. De volledige reglementen vindt u in de gemeenteraadsbesluiten van 24 januari 2011 (jaarnummers 20 en 27). Alvast bedankt voor het naleven van de afspraken. Veel succes met uw activiteit. In het kort Hoe vraagt u een zaal aan? 1. Vraag het aanvraagformulier aan via via of haal het aanvraagformulier op aan het onthaal van het Ontmoetingscentrum Top Hat. 2. Vul het aanvraagformulier volledig in. Enkel als u het aanvraagformulier volledig invult, kan uw aanvraag worden goedgekeurd. 3. Mail het ingevulde formulier naar fax het naar of bezorg het aan het onthaal van het Ontmoetingscentrum Top Hat. 4. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging per of per brief. Pas dan is de verhuring definitief in orde. Deze bevestiging geldt als contract tussen u als gebruiker en de stad Antwerpen als beheerder van het OntmoetingscentrumTop Hat. I. Algemeen Als u een ruimte huurt, moet u dit reglement naleven. Dit reglement is zo volledig mogelijk. Wat niet opgenomen is in het reglement, wordt beslist door de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat. Als u het reglement niet naleeft: - mag u geen lokalen meer huren in de stedelijke ontmoetingscentra gedurende twee jaar, - moet u wel de huur en de eventuele waarborg betalen - en krijgt u geen schadevergoeding. In dit reglement gebruiken we volgende namen: - de beheerder: dit is de verantwoordelijke van het Ontmoetingscentrum Top Hat. Dit kan zijn de stad Antwerpen en haar afgevaardigden. - de gebruiker: een persoon, organisatie of vereniging die een lokaal huurt of gebruikt. 1

3 Informatiebrochure zaalverhuur II. Tarieven Het huurtarief wordt bepaald door de aard van de activiteit. Er zijn twee categorieën activiteiten: Categorie 1: socioculturele activiteiten (toegankelijk voor iedereen) Categorie 2: commerciële activiteiten privé-activiteiten Het huurtarief wordt bepaald door de duur van de activiteit. Er wordt gewerkt met tijdsblokken of per dag. Eén tijdsblok bedraagt maximum 4 uur en omvat de tijd voor opbouw en afbraak. Dit kan bijvoorbeeld ook van 10 uur tot 14 uur. Voor kortere periodes wordt de huur voor één tijdsblok aangerekend. U kan een lokaal huren voor maximum 11 uur per dag. Dit omvat de tijd voor opbouw en afbraak. Hiervoor betaalt u dan drie tijdsblokken. Voor de lokalen van het Ontmoetingscentrum Top Hat gelden volgende tarieven: Categorie 1 Categorie 2 socioculturele activiteiten commerciële / betalende activiteiten besloten of privé-activiteiten Computerlokaal 6 euro per tijdsblok 35 euro per tijdsblok Klein leslokaal 6 euro per tijdsblok 35 euro per tijdsblok Groot leslokaal 20 euro per tijdsblok 40 euro voor een hele dag 120 euro per tijdsblok 250 euro voor een hele dag Polyvalente zaal 20 euro per tijdsblok 40 euro voor een hele dag 120 euro per tijdsblok 250 euro voor een hele dag Sporthal 10 euro per tijdsblok 65 euro per tijdsblok Lokaal Volgende gebruikers betalen geen huur: Antwerpse stadsdiensten, regie- en interne operationele vzw s die met een beheersovereenkomst aan de stad verbonden zijn, verzelfstandigde agentschappen en het OCMW van Antwerpen Alle erkende scholen van alle netten uit de stad Antwerpen voor schoolse activiteiten. 2

4 Hoe betaalt u de huur? U moet de huur betalen binnen 30 dagen na verzending van de factuur en vóór aanvang van uw activiteit aan het onthaal van Top Hat. Indien u deze termijn niet respecteert, kan de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat weigeren u tot het lokaal toe te laten. Op de factuur staat hoe u moet betalen. U betaalt de huur door overschrijving of storting, of u betaalt de huur aan het onthaal van Top Hat bij voorkeur met bancontact. Als u ervoor kiest om contant of met bancontact te betalen, dan moet u dat doen vóór de aanvang van uw activiteit. Als u niet betaalt Als u niet betaalt, wordt de overeenkomst beëindigd. U kan dan gedurende twee jaar geen lokalen meer huren in de stedelijke ontmoetingscentra tot de openstaande facturen betaald zijn. Bij betwisting kan het stadsbestuur een rechtszaak aanspannen en de betaling via de rechtbank vorderen. Taksen en auteursrechten U moet er zelf voor zorgen dat u voor uw activiteit de nodige taksen betaalt en alle wettelijke verplichtingen respecteert. U kan hierover meer informatie vragen aan de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat. De belangrijkste verplichting voor een activiteit is het betalen van SABAM. Dit is auteursrecht voor auteurs, componisten en uitgevers van muziek, voor regisseurs, scenarioschrijvers, dichters, choreografen, schilders, beeldhouwers, fotografen, architecten, Zowel voor het gebruik van opnames (cd s, platen, ) als voor live optredens dient u SABAM te betalen. U kan hen contacteren via: SABAM Inningskantoor Antwerpen Frankrijklei 65, bus Antwerpen

5 III. Voor welke activiteiten kan u een lokaal huren? Doelstelling van de ontmoetingscentra Door lokalen te verhuren wil de stad iedereen de mogelijkheid bieden om in zijn wijk activiteiten, burgerinitiatieven en feesten te ontwikkelen en te organiseren. De stad wil zo ontmoeting tussen haar bewoners en betrokkenheid van haar bewoners bij het samenleven in de wijk en de stad stimuleren. stelt zich specifiek ten dienste van de Antwerpse senioren. De volgende activiteiten zijn niet toegelaten in de lokalen van Het Ontmoetingscentrum Top Hat: levensbeschouwelijke activiteiten, erediensten, religieuze activiteiten openbare verkopen commerciële activiteiten die niet passen in de doelstellingen van de ontmoetingscentra activiteiten die niet vermeld zijn op de aanvraag. Als u het lokaal gebruikt voor iets anders dan afgesproken, mag u geen lokalen meer huren gedurende 2 jaar in de vijf stedelijke ontmoetingscentra. activiteiten die in strijd zijn met de mensenrechten en de grondwet. Als u een lokaal huurt in Het Ontmoetingscentrum Top Hat, moet u op een constructieve manier meewerken aan de opbouw van een stad waarin mensen zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Dit betekent dat u met uw activiteit de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden respecteert. Uitzonderingen op dit artikel worden beslist door de beheerder. De beheerder kan een activiteit weigeren of de toelating annuleren in volgende gevallen: - als er gevaar is voor de veiligheid en/of de openbare orde, - bij overmacht, - als de belangen van de stad voorrang hebben, - als de activiteit in strijd is met de visie of de doelstellingen van de beheerder. De stad is niet aansprakelijk voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van het weigeren of het intrekken van de toelating. 4

6 IV. Reserveren en annuleren Wanneer vraagt u een lokaal aan? Een lokaal aanvragen kan ten vroegste 6 maanden vóór de activiteit. U kan een lokaal reserveren voor een maximumperiode van 6 maanden. U kan telefonisch of schriftelijk een optie nemen. Deze optie blijft tien dagen geldig. Hoe vraagt u een lokaal aan? 1. Vraag het aanvraagformulier aan via via of haal het aanvraagformulier op aan het onthaal van. 2. Vul het aanvraagformulier volledig in. Enkel als u het aanvraagformulier volledig invult, kan uw aanvraag worden goedgekeurd. 3. Mail het ingevulde formulier naar fax het naar of bezorg het aan het onthaal van het Ontmoetingscentrum Top Hat. 4. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging per of per brief. Pas dan is de verhuring definitief in orde. Deze bevestiging geldt als contract tussen u als gebruiker en de stad Antwerpen als beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat. Hoe kan u een reservatie van een lokaal annuleren? Als de activiteit niet doorgaat, moet u de aanvraag ten laatste 2 werkdagen schriftelijk per , per fax of per brief annuleren. Als u de reservatie niet tijdig annuleert, blijft het huurcontract geldig en moet u de huur toch betalen. Als u op tijd annuleert, moet u de huur niet betalen en wordt de eventuele waarborg teruggestort. 5

7 V. Wat moet u op voorhand regelen? Verantwoordelijke Stel een verantwoordelijke aan en vermeld de naam van deze verantwoordelijke op het aanvraagformulier. Deze verantwoordelijke zorgt ervoor dat de activiteit goed verloopt en is tijdens de activiteit altijd aanwezig. Deze verantwoordelijke zorgt ervoor dat de geluidsnormen niet overschreden worden. Het maximaal geluidsniveau is 85 db(a)l Aeq, 15 min. Indien u van plan bent versterkte muziek te gebruiken tijdens de activiteit, dient u een uitzondering op deze geluidsnormen aan te vragen bij de beheerder van Top Hat en bij het college van burgemeester en schepenen. U mag uw toelating voor het huren van een lokaal niet doorgeven aan iemand anders, een derde partij. Technisch materiaal Wanneer u een zaal huurt, kan u voor uw activiteit gratis technisch materiaal bijbestellen, op voorwaarde dat het materiaal dan beschikbaar is: Lokaal Technisch materiaal Computerlokaal beamer, projectiescherm 16 desktop computers Klein leslokaal beamer, projectiescherm cd-speler Groot leslokaal beamer, projectiescherm Polyvalente zaal beamer, projectiescherm kleine geluidsinstallatie Sporthal Voor de sporthal is geen technisch materiaal beschikbaar. Als u technisch materiaal wenst te gebruiken voor uw activiteit, moet u dit op voorhand reserveren via het aanvraagformulier. Het personeel van het Ontmoetingscentrum Top Hat zet het materiaal op voorhand klaar, sluit de apparatuur aan en controleert de werking ervan. U zorgt zelf voor de bediening van deze apparatuur tijdens uw activiteit. 6

8 Eten en drank bestellen Eten en drank bestelt u op voorhand bij de uitbaters van de cafetaria van Top Hat. Eigen eten of drank meebrengen kan niet tijdens de openingsuren van de cafetaria. U mag geen eten bereiden in. U mag er niet afwassen. Uitzonderingen worden beslist door de uitbater van de cafetaria. Extra materiaal voor uw +activiteit U vermeldt op het aanvraagformulier altijd welk materiaal u meebrengt voor uw activiteit. U moet toestemming vragen aan de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat voor het gebruik van extra materiaal voor uw activiteit. U maakt met de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat duidelijke afspraken over het leveren, het stockeren en het verwijderen van dit materiaal. U kunt in sommige gevallen gratis gebruik maken van het uitleenmateriaal van de stad, zoals tafels, stoelen, vlaggen, U dient dit materiaal minimum zes weken op voorhand te reserveren bij het evenementenloket van het district Antwerpen. U kan het evenementenloket van het district Antwerpen bereiken via of via Meer informatie over dit uitleenmateriaal en de uitleenvoorwaarden vindt u ook op Communicatie over de activiteit Vermeld in alle communicatie over de activiteit: - de naam van de organisator of vereniging, - het lokaal - en de toegangsprijs. U mag de communicatie niet zo opstellen dat het lijkt alsof de beheerder (mede)organisator is van de activiteit. Voor rechtstreekse uitzendingen op televisie, radio of digitale kanalen, vraagt u altijd op voorhand de toelating aan de beheerder. Soms zal deze het college van burgemeester en schepenen laten beslissen. 7

9 VI. Tijdens de activiteit Startuur De verantwoordelijke van de activiteit moet aanwezig zijn op het afgesproken startuur. Als er één uur na het afgesproken startuur niemand aanwezig is, kan de activiteit niet meer plaatsvinden. U moet wel nog de huur betalen voor die activiteit. Einduur De activiteit moet stoppen op het afgesproken uur. De sluitingsuren van het Ontmoetingscentrum Top Hat zijn: van maandag tot en met vrijdag: 22 uur op zaterdag en zondag: gesloten De openingsuren van de cafetaria van het Ontmoetingscentrum Top Hat zijn: van maandag tot en met vrijdag: van 9 tot 18 uur op zaterdag: gesloten op zondag: van 11 tot 18 uur Uitzonderingen op deze sluitingsuren moet u altijd op voorhand bespreken met de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat en met de uitbater van de cafetaria. Het gebouw en het lokaal Elk lokaal heeft een vaste schikking. Na de activiteit moet u alle spullen weghalen die er niet thuishoren en het lokaal terug zetten in zijn oorspronkelijke opstelling. Als u dit niet doet, wordt dit beschouwd als schade en moet u een vergoeding betalen. U mag de gebruikers van andere lokalen niet storen. U mag niet binnengaan in andere lokalen dan de lokalen die u heeft aangevraagd. Dit kan enkel als u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder hebt. Roken is verboden in het Ontmoetingscentrum Top Hat. Techniek U moet het advies van de medewerkers van het Ontmoetingscentrum Top Hat altijd strikt naleven. Het is verboden binnen te gaan in bepaalde technische ruimtes. Veiligheid U moet de nodige maatregelen treffen voor alle veiligheidsaspecten van uw activiteit. De beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat kan een activiteit weigeren of de toelating annuleren als hij gevaar vermoedt voor de veiligheid en/of de openbare orde. Bewaking: De beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat doet geen bewaking. 8

10 De beheerder is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of brand van wat er in het lokaal staat. U neemt daarvoor zelf de nodige voorzorgen, bijvoorbeeld door een bewaakte vestiaire of bewaking van een tentoonstelling te voorzien. U mag externe veiligheidsmensen inschakelen. Deze mogen de dagelijkse werking niet hinderen en de toegankelijkheid van het gebouw voor andere activiteiten niet verstoren. Brandpreventie: U moet de normen en reglementen over brandveiligheid altijd respecteren. Een gedetailleerde omschrijving van deze normen en reglementen vindt u in de politiecodex. Deze politiecodex vindt u op (zoek op politiecodex ). Een uitgeprint exemplaar ligt ook ter beschikking aan het onthaal van het Ontmoetingscentrum Top Hat. U mag nooit gemakkelijk brandbaar materiaal gebruiken voor versieringen. Voorbeelden hiervan zijn rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, losse plafonddoeken, makkelijk brandbaar textiel en kunststoffen. U mag alleen beperkte sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen of petroleumlampen, gebruiken als dit geen brand kan veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. U mag nooit toestellen gebruiken die werken op gas. Verplaatsbare verwarmingstoestellen (stralingskachels, luchtverhitters, ) of een hoeveelheid brandstof (benzine, stookolie, ) zijn verboden. U mag elektrische toestellen alleen gebruiken op de plaats die de beheerder heeft aangeduid. Bij brand: Een begin van brand probeert u snel en doeltreffend te bestrijden. Bij brand zorgt u voor een veilige en snelle evacuatie van de aanwezige personen en u roept onmiddellijk de hulp van de brandweerdiensten in. Evacuatie: Elk lokaal van het Ontmoetingscentrum Top Hat moet altijd snel en veilig evacueerbaar zijn. U mag daarom nooit méér mensen tot een lokaal toelaten dan de maximumcapaciteit voorschrijft. Zaal maximumcapaciteit zittend publiek maximumcapaciteit staand publiek Computerlokaal 16 personen niet van toepassing Klein leslokaal 15 personen 20 personen Groot leslokaal 70 personen 100 personen Polyvalente zaal 150 personen 200 personen Sporthal niet van toepassing 80 personen Alle uitgangen en nooduitgangen moeten altijd vrij zijn. Er mag niets in de weg staan. De uitgangen mogen tijdens de activiteit nooit vergrendeld of met de sleutel gesloten worden. De bordjes met uitgang en nooduitgang moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn. 9

11 U mag zelf geen extra podium of toog plaatsen zonder overleg met de beheerder van het Ontmoetingscentrum Top Hat. Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar blijven. Geluidsoverlast U moet de rust van de buren respecteren. Dit betekent dat er niet te veel lawaai mag zijn binnen het gebouw en in de buurt van het gebouw. De muziek mag dus niet te luid staan en er mag geen lawaai zijn op straat. U moet de wet op de geluidsnormen respecteren in het gebouw. In Top Hat mag het geluidsniveau van versterkte muziek niet hoger zijn dan 85 db(a)l Aeq, 15 min, tenzij het college van burgemeester en schepenen een uitzondering hierop heeft goedgekeurd. Als de buren klagen over lawaai of als u de geluidsnormen niet respecteert, mag de beheerder uw activiteit stopzetten. Als u de instructies van de beheerder niet opvolgt, kan de politie uw activiteit stilleggen. Schade U mag de lokalen, het materieel en de apparatuur niet beschadigen. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor schade aan het gebouw of de inhoud. Het maakt niet uit of de schade is veroorzaakt door uzelf, een medewerker of een deelnemer van de activiteit. U meldt elke schade onmiddellijk aan de beheerder. Bij schade moet u de herstelling ervan betalen. Als het personeel van de stad de schade herstelt, moet u de uurlonen van het personeel betalen. Afval U moet zelf uw afval sorteren en weggooien. Als u dit niet doet, is dit schade en moet u ervoor betalen. Controle door de beheerder De beheerder heeft de leiding. Hij/zij geeft alle nodige aanwijzingen. U dient deze aanwijzingen steeds op te volgen. De beheerder mag de activiteiten altijd controleren en mag altijd in het lokaal binnen. Als u de afspraken niet respecteert, kan de beheerder uw activiteit stopzetten en u verplichten het gebouw te verlaten. Als u weigert uw activiteit stop te zetten of het gebouw te verlaten, wordt de politie verwittigd. Hebt u vragen over dit reglement? 10

12 Contacteer dan het Ontmoetingscentrum Top Hat via of Uitbaters van de cafetaria: Herman via Wij helpen u dan graag verder. 11

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Atlas

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum Atlas Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen. Dit is een samenvatting van

Nadere informatie

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Stadsmagazijn, en uw rechten en plichten als huurder van deze

Nadere informatie

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis

Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis Informatiebrochure zaalverhuur Ontmoetingscentrum het Oude Badhuis In deze informatiebrochure staan de huurtarieven van de lokalen van het Oude Badhuis, en uw rechten en plichten als huurder van deze lokalen.

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente Zaal Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai

Verhuurreglement. Polyvalente Zaal Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai Verhuurreglement Polyvalente Zaal Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai editie: juli 2017 Beste huurder Wilt u de polyvalente zaal huren in het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Rozemaai? Dan moet u zich houden

Nadere informatie

Verhuurreglement. Dakappartement Image

Verhuurreglement. Dakappartement Image Verhuurreglement Dakappartement Image editie: december 2015 Beste huurder Wilt u het dakappartement Image huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement. In dit reglement staan: de huurtarieven

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum STADSMAGAZIJN Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam

Nadere informatie

Verhuurreglement. Dakappartement Image

Verhuurreglement. Dakappartement Image Verhuurreglement Dakappartement Image editie: juli 2014 Beste huurder Wilt u het dakappartement Image huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement. In dit reglement staan: de huurtarieven voor

Nadere informatie

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje Verhuurreglement Ontmoetingsruimte Thonetje editie: juli 2014 Beste huurder Wilt u de ontmoetingsruimte Thonetje huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement. In dit reglement staan: de huurtarieven

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:...

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK Gegevens over uw vereniging Naam vereniging:.. Datum activiteit:... Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum MERKSEMDOK Facturatieadres Naam van de vereniging Adres (zetel) BTW-nummer Rekeningnummer

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir editie: juli 2015 Beste huurder Wilt u de polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Den Tir? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: ja neen Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... Gegevens verantwoordelijke (deze

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Den Tir editie: december 2014 Beste huurder Wilt u de polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Den Tir? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof Aanvraag zaalverhuur Gegevens aanvrager Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... BTW nummer:... IBAN-rekeningnummer:... Gegevens verantwoordelijke (deze is steeds aanwezig van

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal editie: juli 2014 Beste huurder Wilt u een polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Luchtbal? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje. Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen

Verhuurreglement. Ontmoetingsruimte Thonetje. Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen Verhuurreglement Ontmoetingsruimte Thonetje Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen editie: september 2015 Beste huurder Wilt u de ontmoetingsruimte Thonetje huren? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Gegevens aanvrager Naam huurder:... Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Handel je namens een vereniging? ja neen Indien ja: Gegevens verantwoordelijke Facturatiegegevens Gegevens

Nadere informatie

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal

Verhuurreglement. Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal Verhuurreglement Polyvalente zalen van Gemeenschapscentrum Luchtbal editie: juli 2015 Beste huurder Wilt u een polyvalente zaal huren in Gemeenschapscentrum Luchtbal? Dan moet u zich houden aan het verhuurreglement.

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra. Cultureel ontmoetingscentrum Luchtbal

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra. Cultureel ontmoetingscentrum Luchtbal Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... Gegevens verantwoordelijke (deze is

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist

Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Aanvraag zaalverhuur cultuurcentra 252cc / kasteel Hof De Bist Gegevens aanvrager Handel je namens een vereniging? ja neen Indien ja: Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:...

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS

Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS Gegevens over uw vereniging Naam vereniging:.. Datum activiteit:... Aanvraag zaalverhuur Cultureel ontmoetingscentrum OUDE BADHUIS F acturatieadres Naam van de vereniging Adres (zetel) BTW-nummer Rekeningnummer

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK

HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK HUURVOORWAARDEN BIBLIOTHEEK GENK Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking o Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal o Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

SPELREGEL 1 WAT Jongerencentrum Bouckenborgh heeft een uitleendienst van diverse materialen voor het jeugdwerk. SPELREGEL 2 DE ONTLENER De ontlener is een erkende jeugdvereniging of een school uit de Stad

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

HUURREGLEMENT DE LOODS

HUURREGLEMENT DE LOODS HUURREGLEMENT DE LOODS Dit reglement is van toepassing op De Loods (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen), al haar ruimten en installaties. ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 De openbare activiteiten moeten toegankelijk

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A.

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A. Uit in Lier Verhuur - Infrastructuur Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin Wijkhuis Herderin,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren.

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. De vzw De Koepel is nu ook bereikbaar via hun website ocdekoepel.be. Via deze site kunt u de beschikbare data consulteren evenals online een zaal of zalen reserveren. Reglement vzw "De Koepel" Voor het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH vzw CENTRUM KUMTICH Keibergstraat 54 3300 Kumtich Voorzitter : Jos Peeters Keibergstraat 22 3300 Kumtich Secretaris : Gegeest Theofiel Nieuwstraat 79 3370 Boutersem 0479/24 85 30 Bankrekening : Argenta

Nadere informatie

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL Dienst vrije tijd & jeugd Laarne Postadres: Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Bezoekadres: Keistraat 5 09 365 24 19 uitleen@laarne.be G e b r u i k s o v e r e e n k o m s t Z a a l S k a l a Voor wie is dit

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan.

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan. algemeen 1. De lokalen van vzw lokalen jongens-chiro Sint Jan zijn gelegen in de Hogestraat nr 10 te 8870 Izegem, Kachtem en zijn te bereiken via het kleine straatje tussen Hogestraat 6 en 8 of via het

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL INHOUD

HUREN IN DE SPIL INHOUD HUREN IN DE SPIL versie juni 2013 INHOUD Pg 2 Pg 3 Pg 3 Pg 4 Pg 5 De zalen en de lokalen Hoe een zaal of een lokaal reserveren Algemene huurvoorwaarden Huurcategoriën en huurprijzen per categorie Huurvoorwaarden

Nadere informatie

idem locatie activiteit andere locatie:

idem locatie activiteit andere locatie: A a n v r a a g f o r m u l i e r g e m e e n t e l i j k m a t e r i a a l Versie 09.03.2017 Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van het gemeentelijk

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012

HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 HUREN IN DE SPIL Versie november 2012 INHOUD Welke zalen / lokalen kunt u huren In De Spil?.. p. 2 Hoe reserveert u een zaal?. p. 2 De prijs van de zalen. p. 3 - huurtarieven - huurvoorwaarden Huurreglement.

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

HUREN IN DE SPIL INHOUD

HUREN IN DE SPIL INHOUD HUREN IN DE SPIL versie juni 2014 INHOUD Pg 2 Pg 3 Pg 3 Pg 4 Pg 5 De zalen en de lokalen Hoe een zaal of een lokaal reserveren Algemene huurvoorwaarden Huurcategoriën en huurprijzen per categorie Huurvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijk materiaal van de gemeente Assenede.

Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijk materiaal van de gemeente Assenede. A a n v r a a g f o r m u l i e r g e m e e n t e l i j k m a t e r i a a l Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijk materiaal van de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE INFRASTRUCTUUR

BESCHRIJVING VAN DE INFRASTRUCTUUR BESCHRIJVING VAN DE INFRASTRUCTUUR Laatst bijgewerkt 18-03-2011 Studio M is opgedeeld in 3 delen: de grote polyvalente zaal met kleedkamers, een keuken met eetplaats, en de foyer met bar. Deze zijn samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER

GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER GEBRUIKSREGLEMENT ACCOMMODATIE CC DE STEIGER Artikel 1 Voorwerp van het gebruik 1.1 De Studio CC De Steiger Menen beschikt over een zaal voor kleinere voorstellingen met 128 genummerde zitplaatsen in tribunevorm.

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden.

De materialen kunnen maximum 3 maanden voor het evenement aangevraagd en gereserveerd worden. Verhuur- en gebruiksreglement materialen Hoofdstuk I: Algemene huur- en gebruiksvoorwaarden materialen Artikel 1: materiaal van de Stad Halle De Stad Halle is eigenaar van diverse materialen die zij ter

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem.

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. Artikel 2. De Fontein bestaat uit volgende onderdelen:

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051 57 55 21 planning@dentergem.be Melding beperkt evenement Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document dient uiterlijk 8 weken

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrusting

Tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrusting Tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties met hun uitrusting Voor een termijn ingaand op 1 september 2012 en eindigend op 31 december 2013 wordt een tariefreglement voor het gebruik van stadslocaties

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met alle bepalingen van dit reglement.

De gebruiker verklaart akkoord te gaan met alle bepalingen van dit reglement. Huishoudelijk reglement zaal Sector L Art. 1: Algemeen De zaal Sector L wordt ter beschikking gesteld door de stad Sint-Truiden. Elk contact met de huurders gebeurt via de jeugddienst, tenzij anders overeengekomen.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijk materiaal van de gemeente Assenede.

Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijk materiaal van de gemeente Assenede. A a n v r a a g f o r m u l i e r g e m e e n t e l i j k m a t e r i a a l Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijk materiaal van de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel Bibliotheek Molenstraat 36 9900 Eeklo Tel. 09 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek Reglement zaalhuur bibliotheek 1 Infrastructuur: Volgende lokalen kunnen worden gehuurd in de bibliotheek,

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE voor receptief gebruik Cultuurcentrum LUCHTBAL schouwburg

TECHNISCHE FICHE voor receptief gebruik Cultuurcentrum LUCHTBAL schouwburg Gegevens verantwoordelijke activiteit TECHNISCHE FICHE voor receptief gebruik Cultuurcentrum LUCHTBAL schouwburg De verantwoordelijke moet aanwezig zijn van begin tot einde van de activiteit Adres Telefoon

Nadere informatie

Zaalverhuur CC De Grote Post 1

Zaalverhuur CC De Grote Post 1 1 Gebruiksreglement en algemene voorwaarden 1.1 Het aanvragen van de zalen 1. De vraag om binnen het cultuurcentrum over bepaalde infrastructuur te beschikken gebeurt schriftelijk en wordt aan de dienst

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie