Loonwaarde. Checklist bedrijfsbezoek. Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loonwaarde. Checklist bedrijfsbezoek. Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970"

Transcriptie

1 ,00 ( :40:20 Bas Spaan CR:1.568 D1:1.708 D Checklist bedrijfsbezoek Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN Geboortedatum 01 januari 1970 Dariuz Works v2.0 Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Dariuz B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolledigheden, onjuistheden, aangebrachte aanvullingen / wijzigingen of verspreiding aan derden en eventuele gevolgen die hieruit voortkomen.

2 Inleiding Deze checklist dient als voorbereiding voorafgaand aan het bedrijfsbezoek, maar ook als leidraad voor tijdens het bedrijfsbezoek en het invullen van de vragenlijst loonwaarde expert. De checklist bestaat uit drie delen. Deze volgen de chronologie van het bedrijfsbezoek: Deel 1: Analyse van de functie Deel 2: Competenties van de medewerker Deel 3: Loonwaarde en additionele kosten Deel 1: Analyse van de functie Normfunctie i In het assessment is aangegeven dat de heer Spaan werkt in de functie Machinebankwerker (allround), modelmaker. Is het helder of de genoemde functie inderdaad de normfunctie is waarmee je moet vergelijken? i Inventariseer de taken en verrichtingen van de medewerker. Ga na of deze voor minimaal 6 overeen stemmen met de normfunctie waarmee je de werkprestatie vergelijkt. Leidinggevende in assessment Waarneming i tekening lezen i i zagen i i ponsen i i monteren i i lassen i i Check of het brutoloon van de normfunctie conform CAO is weergegeven (navigeer naar cao + branche, bijvoorbeeld "cao schoonmaak" of zie kies overzicht cao/ avv) Optie: zoek op internet enkele vacatures op van de normfunctie. Stel de normfunctie en het bruto normloon vast. Normfunctie: Bruto normloon:,- Vereisten Stel hieronder de definitieve vereisten vast aan de hand van de checklist in de bijlage. Indien hier al scores staan, betreffen dit de vereisten zoals die zijn vastgesteld door de leidinggevende tijdens het Assessment. Controleer deze tijdens het bedrijfsbezoek. Competentie Berekende eis leidinggevende Waarneming Loonwaarde expert Nauwkeurigheid 100 % Afspraken nakomen 88 % Leervermogen 88 % Productiviteit 84 % Zelfstandigheid 84 % Gevoel voor arbeidsverhoudingen 72 % Samenwerken & collegialiteit 63 % Communiceren 59 % Doorzettingsvermogen 59 % Stressbestendigheid & flexibiliteit 59 % Pagina 2 van 12

3 Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek (wat wil je nog meer vragen/observeren)? Werkaanpassingen Op de huidige werkplek zijn de volgende werkaanpassingen verricht: i De medewerker mag langzaam werken. i Het takenpakket is op onderdelen aangepast (minder dan 2 van het oorspronkelijke takenpakket is aangepast). i De leidinggevende moet soms de medewerker tactvol benaderen. Deze werkaanpassingen houden concreet in: i Toelichting leidinggevende: instructie en controle per taak aandacht kan dagelijks wisselen geen tijdsdruk Werkaanpassingen in relatie tot competentie(s) i Enerzijds heeft de leidinggevende aangegeven dat de medewerker op (vrijwel) gelijke wijze benaderd kan worden als collega's. Anderzijds beoordeelt de leidinggevende de medewerker op de competentie 'stressbestendigheid & flexibiliteit' lager dan 65%. Ga tijdens het gesprek na wat juist is. i Enerzijds heeft de leidinggevende aangegeven dat de medewerker op (vrijwel) gelijke wijze benaderd kan worden als collega's. Anderzijds beoordeelt de leidinggevende de medewerker op de competentie 'communicatie' lager dan 65%. i Ga na of de mate waarin de leidinggevende de medewerker tactvol moet benaderen verband houdt met de competenties stressbestendigheid & flexibiliteit, communicatie en zelfstandigheid Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek (wat wil je vragen/observeren)? Zijn de werkaanpassingen in de mate waarin de leidinggevende die aangegeven heeft daadwerkelijk toegepast? Pagina 3 van 12

4 Deel 2: Competenties van de medewerker Vergelijking beoordeling leidinggevende en medewerker Hieronder is het functioneren van de medewerker, zoals beoordeeld door zijn leidinggevende afgezet tegen de beoordeling van de medewerker zelf Gevoel voor arbeidsverhoudingen 10 94% Afspraken nakomen 89% 89% Samenw erken & collegialiteit 79% 75% Communiceren 6 7 Nauw keurigheid 47% 8 Leervermogen 42% 71% Doorzettingsvermogen 42% 54% Productiviteit 38% 64% Zelfstandigheid 25% 58% Stressbestendigheid & flexibiliteit 13% 33% Beoordeling leidinggevende Beoordeling medewerker i De medewerker heeft op basis van de beoordeling van zijn leidinggevende over het algemeen een redelijk tot grote afstand tot regulier werkniveau. i De leidinggevende geeft bij vijf of meer competenties van de heer Spaan een lagere beoordeling dan hij zichzelf geeft. Ga na of er financiële belangen meespelen en of het zelfbeeld van de medewerker klopt. i De beoordeling van de leidinggevende en de medewerker wijkt met meer dan 2 af op de volgende competenties: Stressbestendigheid en flexibiliteit ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ Zelfstandigheid Nauwkeurigheid Leervermogen Productiviteit Besteed extra aandacht aan deze competenties bij de controle van de itemscores. Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek? (wat wil je graag vragen / observeren) Verklaring competentiescores Hieronder volgt een overzicht van alle competentiescores zoals die zijn gegeven door de leidinggevende en medewerker. Scores waarbij de afwijking tussen medewerker en leidinggevende 3 posities of meer bedraagt zijn grijs gearceerd. Pagina 4 van 12

5 Beoordeling leidinggevende Beoordeling medewerker Beoordeling medewerker en leidinggevende komen overeen Productiviteit (38%) De medewerker verricht evenveel werk als reguliere collega's. De medewerker maakt zijn werk af binnen de tijd die daarvoor is afgesproken. De medewerker werkt snel, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zijn werk. De medewerker controleert zijn werk vaker dan nodig is. De medewerker behaalt alle doelen (werkopdrachten) die bij zijn werk horen. De medewerker voert taken die bij zijn werk horen goed uit. De medewerker heeft de hele week hetzelfde werktempo. Leervermogen (42%) De medewerker leert van zijn eigen fouten. De medewerker vraagt uitleg als hij iets niet snapt. De medewerker kan een taak zelf uitvoeren, nadat ik heb uitgelegd hoe hij de taak moet uitvoeren. De medewerker past wat hij in een situatie heeft geleerd ook toe in andere situaties. Zelfstandigheid (25%) De medewerker voert eerst belangrijke taken uit en daarna minder belangrijke taken. De medewerker voert zijn taken in een logische volgorde uit. De medewerker probeert bij problemen eerst zelf een oplossing te vinden. De medewerker heeft bij de uitvoering van het werk geen of weinig begeleiding nodig. Nauwkeurigheid (47%) De medewerker maakt weinig onnodige fouten. De medewerker brengt zichzelf en/of anderen niet in gevaar. De medewerker werkt nauwkeurig. De medewerker houdt werkmateriaal en werkmiddelen in goede staat. De medewerker herkent eigen fouten. Gevoel Voor Arbeidsverhoudingen (10) De medewerker voert werkopdrachten uit. De medewerker voert werkopdrachten zonder te klagen uit. De medewerker past zijn manier van werken aan als zijn leidinggevende daarom vraagt. Samenwerken & Collegialiteit (79%) De medewerker werkt goed samen met collega's. De medewerker helpt collega's als zij daar om vragen. De medewerker draagt op een positieve manier bij aan de werksfeer. De medewerker kan goed in een team werken. Afspraken Nakomen (89%) De medewerker houdt zich aan de huisregels; bijvoorbeeld niet roken, aan- en afmelden. De medewerker houdt zich aan werkafspraken; zoals werk afmaken, werkwijze. De medewerker houdt zich aan de afgesproken werktijden. Pagina 5 van 12

6 Stressbestendigheid & Flexibiliteit (13%) De medewerker werkt onder tijdsdruk kalm en rustig door. De medewerker laat zich niet snel van zijn stuk brengen. De medewerker raakt in verwarring bij tegenstrijdige informatie. De medewerker past zich snel aan veranderingen in de werksituatie aan. Communiceren (6) De medewerker reageert rustig als iemand het niet met hem eens is. De medewerker komt op een prettige manier voor zichzelf op. De medewerker reageert rustig op kritiek. De medewerker laat anderen uitspreken. De medewerker geeft op een gepaste manier kritiek. Doorzettingsvermogen (42%) De medewerker werkt door totdat een taak af is. De medewerker werkt door, ook als het tegenzit. De medewerker is snel afgeleid. De medewerker reageert geïrriteerd of boos als het uitvoeren van een taak niet lukt. De reguliere norm is de beoordeling 'helemaal mee eens'. Ga na of de leidinggevende de score 'mee eens' in plaats van "helemaal mee eens" als norm heeft gekozen. Corrigeer indien nodig. i De leidinggevende heeft aangegeven dat de medewerker minder nauwkeurig werkt dan een reguliere medewerker. Ga in het gesprek na of de foutenmarge van deze medewerker daadwerkelijk afwijkt van hetgeen regulier gangbaar is. Indien dit niet het geval is pas de score dan aan naar 10. i De leidinggevende heeft aangegeven dat de medewerker in een lager tempo werkt dan een reguliere medewerker. Ga in het gesprek na of het tempo van deze medewerker daadwerkelijk afwijkt van hetgeen regulier gangbaar is. Indien dit niet het geval is pas de score dan aan naar 10. NB. Indien het tempo volledig vergelijkbaar is met een reguliere medewerker, maar wel dankzij werkaanpassingen dient de score eveneens 10 te zijn. i De leidinggevende heeft aangegeven dat er verlies optreedt in de competenties 'leervermogen' en/of 'zelfstandigheid'. Ga in het gesprek na of dit van invloed is op het efficiënt handelen door de medewerker in vergelijking met wat regulier gangbaar is. Indien dit niet het geval is pas de score dan aan naar 10. NB. Indien de medewerker bijvoorbeeld volledig zelfstandig kan werken dankzij werkaanpassingen dient de score eveneens 10 te zijn. Werkaanpassingen die mogelijk hebben bijgedragen aan hoge competentiescores worden verrekend onder 'additionele kosten'. Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek? (wat wil je graag vragen / observeren) Pagina 6 van 12

7 Beeldvorming leidinggevende Er zijn een aantal aspecten die veel zeggen over het beeld dat de leidinggevende heeft van de medewerker: i De leidinggevende en de medewerker hebben gemiddeld elke dag contact met elkaar. i De functie en het takenpakket zijn helemaal vergelijkbaar met een reguliere medewerker in dezelfde functie. i De leidinggevende vindt dat de medewerker de Nederlandse taal goed beheerst. i De medewerker vindt dat hij de Nederlandse taal goed beheerst. i De medewerker is erg tevreden over zijn werk, omdat: "fijne rustige werkgever". i De medewerker ziet er verzorgd uit. i De medewerker is redelijk handig met die gereedschappen/hulpmiddelen die relevant zijn voor zijn werk. i De leidinggevende vindt de medewerker waardevol voor de organisatie. i De leidinggevende geeft bij de verwachting over hoe lang het duurt voordat de medewerker goed kan functioneren in een reguliere baan de volgende reactie: regulier is niet haalbaar. Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek (wat wil je vragen/observeren)? Match Nauw keurigheid 10 47% Leervermogen 88% 42% Afspraken nakomen 88% 89% Productiviteit 84% 38% Zelfstandigheid 84% 25% Gevoel voor arbeidsverhoudingen 72% 10 Samenw erken & collegialiteit 63% 79% Doorzettingsvermogen 59% 42% Communiceren 59% 6 Stressbestendigheid & flexibiliteit 59% 13% Berekende eis leidinggevende Beoordeling leidinggevende Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek (wat wil je vragen/observeren)? Pagina 7 van 12

8 Deel 3: Loonwaarde en additionele kosten Werkprestatie Vereisten Competentiescores Productiviteit Inzetbaarheid Tempo Efficiëntie Kwaliteit 31% 32% 37% Tempo Efficiëntie Kwaliteit 38% 33% 47% Tempo Efficiëntie Kwaliteit 12% 11% 17% Extra begeleiding naar Instructie Werkproces Sociaal -/- 5% -/- 6% -/- 2% Totaal 4 Totaal 88% Noot. Tempo (=productiviteit); Efficiëntie (=zelfstandigheid en leervermogen); Kwaliteit (=nauwkeurigheid) De werkprestatie van de heer Spaan is: 4 x 88% = 35% De geadviseerde loonkostensubsidie, gebaseerd op de werkprestatie, is: 10-35% = 65% i Aangezien de werkprestatie lager is dan 5 is het raadzaam om na te gaan of de medewerker niet overvraagd wordt. i De efficiëntie van de medewerker (onder productiviteit) is relatief laag. Dit kan betekenen dat de medewerker overvraagd wordt in competenties die moeilijk ontwikkeld kunnen worden (zelfstandigheid en leervermogen). Mogelijke aanpassingen kunnen zich richten op de omgeving van de medewerker. i De begeleidingsbehoefte is berekend op 12% van de werktijd. Ga na of de werkgever deze tijd daadwerkelijk investeert in begeleiding. NB. In de loonwaarde wordt alleen de extra geboden begeleiding berekend i Ga na of de begeleidingstijd reëel is. En zo ja, of de leidinggevende bereid is deze tijd duurzaam te investeren of dat er andere oplossingen nodig zijn. i Ga in het gesprek met de leidinggevende na of er nog andere factoren zijn die de inzetbaarheid beïnvloeden (bijv. extra pauzes). Probeer deze in het gesprek te kwantificeren in tijd. Gezondheid en duurzaamheid Algemene Gezondheid De medewerker vindt zijn gezondheid goed, omdat: "geen klachten". Klachten Behandeling Psychische klachten De medewerker ervaart geen fysieke of psychische klachten. De medewerker is niet onder behandeling Er is geen sprake van angstklachten. Er is geen sprake van depressieve klachten. Pagina 8 van 12

9 Belastbaarheid De medewerker heeft geen moeite met: i Een paar uur achter elkaar zittend werken i Een paar uur achter elkaar lopend werken i Een paar uur achter elkaar staand werken i Steeds in dezelfde houding werken i Een paar keer per uur hurken en/of knielen i Boven schouderhoogte werken i Een paar keer per uur buigen (i.v.m. rugklachten) i Een paar keer per uur kracht zetten (tillen, duwen, trekken) i Verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen werk. De medewerker heeft redelijk moeite met: i Een paar uur achter elkaar met computer en/of muis werken i Zijn geheugen. De medewerker heeft veel moeite met: i Een uur achter elkaar geconcentreerd werken i Onder tijdsdruk werken i In een regulier tempo werken i Verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid en/of gezondheid van anderen Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek (wat wil je vragen/observeren)? Verzuim i De medewerker is niet vaker afwezig door gezondheidsproblemen dan regulier werkende collega s. Duurzaamheid i Algemene werknemersvaardigheden De algemene werknemersvaardigheden zijn (zeer) goed beoordeeld. Dit ondersteunt de kans op duurzame uitstroom binnen deze arbeidsorganisatie. i Begeleiding De extra begeleiding die wordt geboden door de werkgever omvat 12% van de werktijd. De omvang van deze begeleiding is op termijn mogelijk een obstakel voor duurzaam functioneren. i Gezondheid De medewerker vindt zijn gezondheid goed, omdat: "geen klachten". Wat betekent dit voor het bedrijfsbezoek (wat wil je vragen/observeren)? Pagina 9 van 12

10 Additionele kosten Factoren die kunnen leiden tot additionele kosten zijn: Extra begeleiding door de werkgever Werkaanpassingen Bovenmatig verzuim Herstelkosten (extra kosten van uren van collega's of de extra afvalmateriaalkosten) Scholing(kosten) Structurele kosten werkgever (% van brutoloon van de normfunctie) Eenmalige kosten werkgever Extra begeleiding totaal... % van brutoloon /... per maand n.v.t. Werkaanpassingen... % van brutoloon /... per maand... Bovenmatig ziekteverzuim 1... % van brutoloon /... per maand n.v.t. Kosten voor herstel... % van brutoloon /... per maand... Scholingskosten n.v.t Bovenmatig ziekteverzuim alleen verrekenen indien deze niet wordt gecompenseerd door een No-riskpolis. Pagina 10 van 12

11 Bijlage 1) Vereisten op stressbestendigheid & Flexibiliteit: De mate waarin het werk voorspelbaar is qua inhoud en tempodruk en/of men zonder onderbreking een taak kan afronden. Veel ad hoc Projectorganisatie Deadlines door bijvoorbeeld bederfelijke goederen of afspraken met klanten Aansturing door meerdere leidinggevenden Wisselende werktijden Aanhoudende reorganisaties 2) Vereisten op communiceren: De mate waarin het werk communicatie vereist met collega's of klanten en/of er feedback gegeven wordt en van de medewerker wordt verwacht deze feedback aan anderen te geven. Werkproces is weinig voorspelbaar waardoor communicatie nodig is om deze in goede banen te leiden Frequent teamoverleg Divers klantcontact Afbreukrisico bij miscommunicatie 3) Vereisten op gevoel voor arbeidsverhoudingen: De mate waarin het werk discipline vereist in het volgen van werkopdrachten zonder hier commentaar op te leveren. Topdown organisatie Directieve stijl van leidinggeven 4) Vereisten op afspraken nakomen: De mate waarin het werk geprotocolleerd is in werkprocessen / er huisregels gelden (ivm veiligheid). vaste werkprocessen zijn leidend huisregels zijn erg belangrijk ivm veiligheid of hygiëne het werkproces of collega's ondervinden directe hinder bij te laat komen (bijv ploegendienst) 5) Vereisten op zelfstandigheid: De mate waarin men van de medewerker verwacht dat deze zelf keuzes maakt in het oplossen van problemen / stellen van prioriteiten / logica aanbrengt. Meer complexiteit waardoor verschillende oplossingsrichtingen Op locatie werken in een minder voorspelbare omgeving Mandaat bij de professional Weinig voorspelbaar werkproces 6) Vereisten op nauwkeurigheid: De mate waarin het werk nauwkeurig handelen en / of ordelijkheid vereist. Het is priegelwerk Fouten zijn niet of lastig te herstellen Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkmaterialen die verplaatst worden Nauwkeurigheid en ordelijkheid zijn wezenlijk voor de veiligheid in het werk 7) Vereisten op samenwerken & collegialiteit: De mate waarin men van elkaar afhankelijk is om tot een resultaat te komen / sociale verhoudingen het werkproces bepalen. Het handelen van de een heeft direct invloed op het werk van anderen Het team is verantwoordelijk voor één eindresultaat Bedrijfscultuur die een hoge betrokkenheid vraagt (bijvoorbeeld familiebedrijf) Pagina 11 van 12

12 8) Vereisten op doorzettingsvermogen: De mate waarin er risico is op tegenslag of het mislukken van taken / werk hoe dan ook (die dag) af moet / het werk eentonig of saai is. Het werk moet dezelfde dag af (door vergankelijkheid goederen of deadlines) Bij mislukken moet je van voor af aan beginnen De kans op mislukken is redelijk groot Het werk is repeterend / eentonig 9) Vereisten op leervermogen: De mate waarin het werk inzicht vereist in processen, technieken of materialen / het werk telkens veranderd waardoor men moet bijleren. Het werk is redelijk complex Het werk vereist een forse basiskennis De techniek / werkproces / regelgeving verandert snel 10) Vereisten op productiviteit: De mate waarin een hoge handelingssnelheid of tempo nodig is om het beoogde werkresultaat te bereiken. Er is veel prijsconcurrentie Het handelingssnelheid van de medewerker is bepalend voor de output (ipv machines) Veel deadlines Pagina 12 van 12

Checklist bedrijfsbezoek 15 november Harry Huis 152,153

Checklist bedrijfsbezoek 15 november Harry Huis 152,153 Checklist bedrijfsbezoek 15 november 2016 Loonwaarde Naam medewerker Harry Huis Klantnummer 113945085 Geboortedatum 10-11-1970 152,153 Dariuz Works v3.0 Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten

Nadere informatie

Loonwaarde. Rapportage Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 maart Dariuz Works v2.0. T E

Loonwaarde. Rapportage Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 maart Dariuz Works v2.0. T E 390613686 Rapportage 03-07-2014 Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN 280422349 Geboortedatum 01 maart 1970 Dariuz Works v2.0 T 040 750 55 75 E info@dariuz.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit

Nadere informatie

Loonwaarde. Rapportage 06 februari Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970

Loonwaarde. Rapportage 06 februari Naam cliënt. dhr. Bas Spaan BSN. Geboortedatum. 01 januari 1970 1209174511 Rapportage 06 februari 2015 Loonwaarde Naam cliënt dhr. Bas Spaan BSN 125478368 Geboortedatum 01 januari 1970 Dariuz Works v2.0 Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam Bas Spaan BSN 157694008 Geslacht Man Geboortedatum 01/01/1970 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert De medewerker heeft een lbo/vmbo/mavo of mbo1 opleiding

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam BSN Geslacht Kees Jansen Man Geboortedatum 01/01/1954 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert Datum invullen assessment door leidinggevende LTS motorvoertuigentechniek

Nadere informatie

Rapport loonwaardemeting

Rapport loonwaardemeting Medewerker Naam Frank Donders BSN 789654321 Geslacht Man Geboortedatum 11/08/1965 Hoogst afgeronde opleiding Werkervaring Werkloos sinds Project Naam expert De medewerker heeft een lbo/vmbo/mavo of mbo1

Nadere informatie

Eindrapport 12 januari Bas Spaan / E2-40D5-A514-D43B96EF278D/990

Eindrapport 12 januari Bas Spaan / E2-40D5-A514-D43B96EF278D/990 Eindrapport 12 januari 2017 Loonwaarde Naam werknemer Bas Spaan Klantnummer 280422349 Geboortedatum 01-03-1970 /24993557-63E2-40D5-A514-D43B96EF278D/990 Dariuz Works v3.0 Aan de inhoud v an dit rapport

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

Rapportage Dariuz Wegwijzer

Rapportage Dariuz Wegwijzer Inleiding Onderstaand is een verslag van de intake die is afgenomen bij mevrouw de Wijzer. Mevrouw de Wijzer is aangemeld bij de gemeente vanwege de aanvraag voor een uitkering. Alvorens overgegaan wordt

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek

Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek Wij zijn: Erica Kooistra, manager Diagnose Elke Crommentuyn, teamleider verdiepend onderzoek Senzer is een samenvoeging van: SW bedrijf Atlant Groep Afdeling Werk en Inkomen gemeente Helmond Werkgeversplein

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

AGR formulier 6: Persoonsprofiel

AGR formulier 6: Persoonsprofiel AGR formulier 6: Persoonsprofiel Deze lijst geeft een overzicht van de activiteiten die tot een werksituatie kunnen behoren. Wanneer een activiteit wordt genoemd heeft deze betrekking op, in het algemeen,

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding!

1. Toelichting-- !!! !! 1!!! versie!1.1! 1.1. Inleiding! 1. Toelichting-- - 1.1. Inleiding Op1januari2015wordtdeParticipatiewetingevoerd.Gemeentenwordenverantwoordelijkvoormensenmet arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Voor werknemers die niet zelfstandig

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

PROVINCIE DRENTHE vacaturetekst uit pilot functiecreatie

PROVINCIE DRENTHE vacaturetekst uit pilot functiecreatie PROVINCIE DRENTHE vacaturetekst uit pilot functiecreatie De medewerker Monitoring verkeergegevens bij team Verkeer & Vervoer verwerkt de opgeslagen verkeersmetingen in Excel, met behulp van vooraf geprogrammeerde

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

Dossier Loonwaarde. Tekst Diederik Wieman juni 2015

Dossier Loonwaarde. Tekst Diederik Wieman juni 2015 Dossier Loonwaarde Tekst Diederik Wieman juni 2015 Gevalideerde methoden: Einde aan handjeklap loonwaardebepaling Wat is de arbeidsprestatie van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt? En op

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

AGR formulier 4: Functieprofiel

AGR formulier 4: Functieprofiel AGR formulier 4: Functieprofiel Deze lijst geeft een overzicht van de activiteiten die tot een werksituatie kunnen behoren 1. Wanneer een activiteit wordt genoemd heeft deze betrekking op, in het algemeen,

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

taak Inhoud van de taak ErgoKijk_2: Uitvoering de kijk op de werkvloer Job: Bedrijf: Datum:

taak Inhoud van de taak ErgoKijk_2: Uitvoering de kijk op de werkvloer Job: Bedrijf: Datum: Job: Bedrijf: Datum: taak ErgoKijk_2: Uitvoering de kijk op de werkvloer Inhoud van de taak Scoor van weinig (1) tot erg typisch (3) voor dit werk Hou in gedachten: Een item is niet typerend wanneer het

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012

Bestandsanalyse WWNV populatie. november 2012 Bestandsanalyse WWNV populatie november 2012 Bestandsanalyse Voor deze bestandsanalyse hebben we gebruik gemaakt van meer dan 64.000 intakes, diagnosen, assessments en loonwaardemetingen. Maar dan alleen

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst 360 FEEDBACK 30/07/2013 Thomas Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

2. Procedures en instructies opvolgen 2. De leerling leert instructies en procedures op te volgen Dagbesteding & Arbeid

2. Procedures en instructies opvolgen 2. De leerling leert instructies en procedures op te volgen Dagbesteding & Arbeid VSO LEERLIJN LEREN LEREN LEERJAREN 1, 2 & 3 DEZE LEERDOELEN KOMEN UIT DE LEERLIJN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID PUNT 3.1 T/M 3.8 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ 1. Samen en overleggen

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Risico Inventarisatie

Risico Inventarisatie 1 Inleiding Werksituaties veranderen voortdurend door nieuwe leidinggevenden, reorganisaties, aanpassingen aan de werkplek, nieuwe collega s etc. Het is van belang om tijdig te signaleren wanneer sprake

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel

Nadere informatie

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9)

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9) (1 van 9) Doorzettingsvermogen Dit is een eigenschap die elke topsporter bezit. Gaan voor het hoogst haalbare doel en hiervoor niet afwijken als er een teleurstelling of tegenslag is. Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement)

Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) wct134417 pagina 1 Individuele rapportage Webcamtest Leidinggeven (middelmanagement) Login: wct134417 Testdatum: 2 december 2008 U heeft deelgenomen aan de Webcamtest-leidinggeven voor middelmanagement.

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Mytylschool Ariane de Ranitz Blauwe Vogelweg 11, 3581 EG Utrecht Tel

Mytylschool Ariane de Ranitz Blauwe Vogelweg 11, 3581 EG Utrecht Tel Mytylschool Ariane de Ranitz Blauwe Vogelweg 11, 3581 EG Utrecht Tel 030-2529393 2546641 www.mytylschoolutrecht.nl productontwikkeling in het kader van het Equal2 project inleiding algemene werknemersvaardigheden

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Competentiedatabank HeRMAN. Algemene kennis

Competentiedatabank HeRMAN. Algemene kennis Competentiedatabank HeRMAN Competentie Definitie Expert: gedragsindicatoren Goed: gedragsindicatoren Minder goed: gedragsindicatoren Leek: gedragsindicatoren Algemene kennis Lezen Kennis hebben van de

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk d: Rechten en plichten als werknemer Thema Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel 1 Introles De leerling

Nadere informatie

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015

Rapport WPV Compact. Jan Voorbeeld. Adviseur van Organisatie. Datum 05/02/2015 Rapport WPV Compact Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 05/02/2015 Inleiding Vooraf U hebt een test gemaakt waarin u vragen moest beantwoorden over uw karakter en welke eigenschappen

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Stagestructuur Altra College West

Stagestructuur Altra College West Stagestructuur Altra College West 2012-2013 Mei 2013 Inleiding Voor u ligt de stagestructuur zoals deze is beschreven voor het Altra College West. Wij hebben diverse groepen al op deze manier laten draaien

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

Signalen van werkdruk en energie

Signalen van werkdruk en energie Signalen van werkdruk en energie Uitkomsten deelnemers 23 juni 2011 - Seminar arbocatalogus VVT / Erna van der Weerd 1 juli 2011 Deze overzichten geven weer wat de deelnemers als signalen van te hoge en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Competentieschalen VERKOPER. Samenwerken

Competentieschalen VERKOPER. Samenwerken Competentieschalen VERKOPER Samenwerken Naam deelnemer: BPV-bedrijf en naam praktijkopleider: ROC en naam praktijkbegeleider: Praktijkexamenperiode: HANDLEIDING VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER EN DEELNEMER Het

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1

Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 Aspecifieke klachten aan arm, nek en/of schouder 1 blijven? In de linkerkolom vindt u de verschillende onderwerpen die in deze folder behandeld worden. Door te klikken op deze items gaat u direct naar

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2015; gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Matchingstool Future Jobs

Matchingstool Future Jobs Vooraf Dit instrument is bedoeld als ondersteuning voor een andere manier van matchen in het kader van Future Jobs. Deze nieuwe manier van matchen hebben we tot nu toe getypeerd als matchen op soft skills.

Nadere informatie

Bijlage AGR formulier 6: Toelichting op persoonsprofiel

Bijlage AGR formulier 6: Toelichting op persoonsprofiel Bijlage AGR formulier 6: Toelichting op persoonsprofiel Categorie I: Persoonlijk functioneren 1. Richten van de aandacht De revalidant kan zich vaak richten op 1 informatiebron, zonder zich af te laten

Nadere informatie

Individueel Rapport Webcamtest Sales

Individueel Rapport Webcamtest Sales Psychecommerce Rapportage voor wct41105 pagina 1 Individueel Rapport Webcamtest Sales Gebruikersnaam: wct49185 Testdatum: 11 juli 2007 U hebt onlangs de Webcamtest Sales gemaakt. De situaties uit de Webcamtest

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Naam deelnemer: Allround meubelstoffeerder niveau 3 Crebonummer 93570

Naam deelnemer: Allround meubelstoffeerder niveau 3 Crebonummer 93570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Start van je niveau 3- opleiding Begeleiden van een collega Fauteuil met losse kussens Oorfauteuil met vaste stoffering Kuipfauteuil met vaste stoffering Productontwikkeling Gecapitonneerde

Nadere informatie

Praktijkschool Westfriesland

Praktijkschool Westfriesland Beste ouders/verzorgers, Praktijkonderwijs is een (bijzondere) richting in het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs is eindonderwijs en richt zich op het verwerven van competenties. De leerlingen worden

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie