Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014"

Transcriptie

1 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus

2 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat moet je beheersen?... 5 Eindoordeel BPV, Proeven en kerntaken... 9 Voorbeeld van een werkorder Pagina 2 van 10

3 Inleiding In deze informatie staat wat je precies moet kunnen om als Eerste Autotechnicus te kunnen gaan werken en waarop je beoordeeld gaat worden. Naast deze deelnemersinformatie over je beoordeling zijn er nog twee andere handleidingen: - de Handleiding Proeve van bekwaamheid voor de deelnemer - de Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. In deze handleidingen staat uitgelegd wat een Proeve van Bekwaamheid en een BPV-beoordeling is. Lees ook deze handleidingen goed door zodat je weet wat je te wachten staat. In de handleiding die je nu voor je hebt, vind je: - de kerntaken, werkprocessen en competenties die je in je toekomstige beroep nodig hebt, - per werkproces een beschrijving van punten waar je op moet letten tijdens het uitvoeren van je werk, - een uitleg over hoe je eindbeoordeling wordt bepaald en - een voorbeeld van een werkorder zoals je die tijdens de Proeve van Bekwaamheid kunt verwachten. De werkorder is nu leeg. Maar als je aan de Proeve begint, staan de werkzaamheden die je moet uitvoeren op de werkorder ingevuld. Als je wilt weten welke opdrachten je kunt verwachten tijdens de Proeve of waar je de Proeve uit moet voeren, vraag dat dan aan je docent. Je mag ook altijd om de beoordelingsformulieren voor de Proeve en voor de BPV vragen. Je hebt het recht om deze formulieren te mogen bekijken, zodat je precies weet wat je tijdens de Proeve en de BPV moet laten zien. Voor de opdrachten kun je ook kijken op In de Stichting Stem werken scholen, bedrijfsleven en Innovam samen aan het maken van beroepsgerichte examens. Kerntaken, werkprocessen en competenties Kerntaken en werkprocessen Kerntaken zijn de meest belangrijke taken in een beroep. Deze kerntaken zijn in stappen verdeeld: de werkprocessen. De kerntaken en werkprocessen die jij moet kunnen gaan uitvoeren, staan hierna. Pagina 3 van 10

4 Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto s Werkprocessen: 1.1 Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor 1.2 Voert inspectie uit aan personenauto 1.3 Voert onderhoudsbeurt uit aan personenauto 1.4 Monteert accessoires aan personenauto 1.5 Controleert de onderhoudswerkzaamheden en rondt zijn opdracht af 1.6 Ondersteunt en instrueert leerlingen en collega s bij onderhoudswerkzaamheden 1.7 Geeft technische toelichting aan klant over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto s Werkprocessen: 2.1 Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor 2.2 Voert reparatie uit aan personenauto 2.3 Controleert de reparatiewerkzaamheden en rondt zijn opdracht af 2.4 Ondersteunt en instrueert leerlingen en collega s bij reparatiewerkzaamheden 2.5 Geeft technische toelichting aan klant over uitgevoerde reparatiewerkzaamheden 2.6 Draagt zorg voor kennisdeling over reparatieaangelegenheden binnen het bedrijf Kerntaak 3: Stelt diagnose aan personenauto s Werkprocessen: 3.1 Bereidt diagnoseopdracht voor 3.2 Stelt diagnose aan personenauto 3.3 Controleert diagnosewerkzaamheden en rondt af Tijdens de Proeve en de BPV kijkt de beoordelaar of je de kerntaken en de werkprocessen voldoende beheerst. Je moet dus laten zien dat je je werkzaamheden goed voorbereidt, uitvoert en afrondt. En dat je leerlingen en collega s kunt begeleiden en klanten kunt inlichten. Competenties Competenties heb je nodig om je beroep goed uit te kunnen voeren. De competenties die jij nodig hebt als Eerste Autotechnicus zijn: - Aandacht en begrip tonen - Samenwerken en overleggen - Presenteren - Formuleren en rapporteren - Vakdeskundigheid toepassen - Materialen en middelen inzetten - Analyseren - Onderzoeken Pagina 4 van 10

5 - Leren - Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten - Kwaliteit leveren - Instructies en procedures opvolgen - Met druk en tegenslag omgaan In de beoordelingsformulieren van de Proeven en BPV zijn de competenties omschreven in beoordelingscriteria. Dit zijn de punten waarop je beoordeeld wordt. Ze staan hieronder. Wat moet je beheersen? Tijdens de verschillende beoordelingen moet je laten zien dat je de volgende punten beheerst. De werkzaamheden voorbereiden (werkproces 1.1, 2.1 en 3.1) 1. Luister naar de instructies die je krijgt en volg ze op! Luister ook naar de adviezen en aanwijzingen van ervaren collega s. 2. Lees de werkorder goed. 3. Zorg dat je je werkzaamheden uit kunt voeren. Stel vragen als je niet voldoende informatie hebt. 4. Zoek extra informatie op in handboeken van de auto. 5. Kies zelfstandig de juiste gereedschappen en onderdelen voor je werkzaamheden. Haal of bestel je spullen bij het magazijn. 6. Volg de voorschriften van het bedrijf en de fabrikant. 7. Voer al je werkzaamheden uit volgens de arbo-regels. Inspectie uitvoeren aan personenauto (werkproces 1.2) 1. Voer de inspectie uit volgens de bedrijfsprocedures, de instructies van je leidinggevende en de fabrieksvoorschriften. 2. Luister naar de aanwijzingen van je begeleider en collega s. 3. Vraag je leidinggevende om extra informatie, als je niet weet hoe je je werkzaamheden moet uitvoeren. 4. Gebruik (hand)gereedschappen, materialen en meetapparatuur op de juiste manier. 5. Let op de snelheid waarmee je werkt. Blijf wel nauwkeurig werken. 6. Schrijf gevonden afwijkingen op de werkorder. 7. Vergelijk wat je hebt gemeten en gezien met de voorgeschreven fabriekswaarden. Zijn er verschillen? Wat betekent het verschil voor de auto? Wat is de oorzaak van het verschil? 8. Geef wat je tijdens de inspectie vindt door aan je leidinggevende. 9. Voer al je werkzaamheden uit volgens de arbo-regels. Pagina 5 van 10

6 Diagnose stellen (werkproces 3.2) 1. Luister naar de instructies van je leidinggevende of collega s. 2. Kies de juiste apparatuur. 3. Voer de diagnose uit volgens de bedrijfsprocedures en voorschriften van de fabriek. 4. Werk snel en precies met (hand)gereedschappen en diagnoseapparatuur. 5. Trek conclusies over wat je hebt gemeten, gezien en gehoord. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de gevolgen van je conclusies? Bedenk werkbare oplossingen. 6. Zorg ervoor dat je altijd je best doet en een veilige auto aflevert. 7. Schrijf nauwkeurig en volledig de uitgevoerde werkzaamheden, afwijkingen en arbeidstijd voor het diagnosestellen aan de personenauto op de werkorder. 8. Schrijf kort en duidelijk op wat er moet gebeuren om de storing of klacht aan de personenauto op te lossen, zodat de uitvoerder van de reparatie begrijpt wat hij moet doen. 9. Voer al je werkzaamheden uit volgens de arbo-regels. Onderhoud/reparatie uitvoeren aan personenauto (werkproces 1.3 en 2.2) 1. Voer de onderhoudsbeurt of reparatie uit volgens de bedrijfsprocedures en fabrieksvoorschriften. 2. Luister naar de instructies van je leidinggevende of collega s. Let op de volgorde waarin je werkt. 3. Vraag je leidinggevende om extra informatie, als je niet weet hoe je je werkzaamheden moet uitvoeren. 4. Overleg met je leidinggevende en collega s over de werkzaamheden en de taakverdeling (wie doet wat). 5. Kies de juiste materialen, gereedschappen en autoonderdelen. 6. Werk snel en precies met (hand)gereedschappen, zodat je de werkzaamheden flat-rate en in één keer goed uitvoert. 7. Schrijf op de werkorder je uitgevoerde werkzaamheden, gevonden afwijkingen en gebruikte onderdelen op. 8. Let ook op gebreken die niet op je werkorder staan. Geef deze door aan je leidinggevende. 9. Voer al je werkzaamheden uit volgens de arbo-regels. Pagina 6 van 10

7 Accessoires monteren aan personenauto s (werkproces 1.4) 1. Monteer de accessoires volgens de bedrijfsprocedures, montagevoorschriften en de instructies van je leidinggevende of ervaren collega s. Let op de volgorde waarin je werkt. 2. Vraag je leidinggevende om hulp als niet duidelijk is hoe je je werkzaamheden moet uitvoeren. 3. Overleg met je leidinggevende en collega s over de werkzaamheden en de taakverdeling. 4. Kies de juiste materialen, gereedschappen en onderdelen. 5. Werk snel en precies zodat je flat-rate en in één keer goed werkt. 6. Schrijf uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte accessoires op de werkorder. 7. Voer al je werkzaamheden uit volgens de arbo-regels. De werkzaamheden controleren en de opdracht afronden (werkproces 1.5, 2.3 en 3.3) 1. Controleer je werk zodat de auto weer zonder gebreken de weg op kan. Doe dit aan de hand van de lijst die op je werk gebruikt wordt. Zorg ervoor dat alles gemaakt is wat jij kunt maken. 2. Maak je gebruikte gereedschap en werkplek schoon. Ruim alles netjes en veilig op. Zorg dat ook andere werkplaatsmedewerkers je gebruikte spullen terug kunnen vinden. 3. Controleer je gebruikte gereedschap. Is er iets kapot, schrijf dit dan op je werkorder. 4. Ruim de afvalstoffen en het restmateriaal op volgens voorschriften. 5. Schrijf op de werkorder alle uitgevoerde werkzaamheden, de gewerkte tijd, de gebruikte materialen en onderdelen, de gebruikte accessoires en belangrijke opmerkingen. 6. Meld de opdracht af bij je leidinggevende. 7. Denk bij het afronden aan de arbo-regels. Leerlingen en collega s ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden (werkproces 1.6 en 2.4) 1. Help je collega als je ziet dat hij niet meer weet hoe hij verder moet. Vraag aan je collega waarom hij niet meer verder kan. 2. Leg uit hoe je collega verder zou kunnen. 3. Je kunt ook voordoen hoe je het zelf zou doen. Neem de tijd om uit te leggen wat je doet en waarom je het doet. 4. Geef je collega s tips en aanwijzingen zodat ze beter weten wat ze moeten doen. Pagina 7 van 10

8 Aan de klant toelichting geven over het uitgevoerde onderhoud (werkproces 1.7 en 2.5) 1. Leg aan de klant/chauffeur uit welke reparatiewerkzaamheden je hebt uitgevoerd. 2. Geef de klant tips en advies over hoe de klant/chauffeur zijn auto kan onderhouden. 3. Vraag aan de klant/chauffeur of hij de uitleg heeft begrepen en of hij tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden. Deel je kennis over reparatieaangelegenheden binnen het bedrijf (werkproces 2.6) 1. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Geef je collega s nieuwe informatie. 2. Zorg er ook voor dat je de nieuwste technieken kunt gebruiken. 3. Organiseer interne bijeenkomsten om de nieuwe informatie aan je collega s te vertellen. Zorg dat je de nieuwe informatie in een logische volgorde vertelt en niet te veel in één keer. 4. Doe nieuwe technieken voor. 5. Geef antwoord op vragen van je collega s. Pagina 8 van 10

9 Eindoordeel BPV, Proeven en kerntaken Eindoordeel BPV Om een eindoordeel 'Voldoende' te halen voor de BPV, moet je voor alle beoordelingscriteria uit de BPV-beoordelingsformulieren een voldoende hebben behaald. Je kunt de BPV-beoordelings-formulieren opvragen bij je school. Eindoordeel Proeve Om een eindoordeel Voldoende te halen voor een Proeve, moet je: per competentie voor meer dan de helft van de beoordelingscriteria een voldoende halen; voor het resultaat (of de resultaten) van elk werkproces een voldoende halen. Om een Goed te halen voor een Proeve, geldt hetzelfde, maar dan moet je ook nog: voor 80% of meer van de beoordelingscriteria bij de competenties een voldoende hebben. Bij sommige Proeven is sprake van aanvullende beoordelingscriteria en/of een aanvullend resultaat. Hiervoor geldt dat je ze allemaal voldoende moet hebben om een voldoende voor de Proeve te kunnen halen. De beoordelingsformulieren voor de Proeven van Bekwaamheid kun je opvragen bij je school. Eindoordeel per kerntaak Per kerntaak wordt beoordeeld of je er een Goed, een Voldoende of een Onvoldoende voor hebt behaald. Je krijgt een GOED voor een kerntaak als je: de BPV-beoordeling van de kerntaak met een voldoende hebt afgesloten EN voor alle Proeven van de kerntaak minimaal een voldoende hebt behaald EN voor meer dan de helft van de Proeven een goed. Je krijgt een VOLDOENDE voor een kerntaak als je: de BPV-beoordeling van de kerntaak met een voldoende hebt afgesloten EN voor alle Proeven van de kerntaak minimaal een voldoende hebt behaald EN voor minder dan de helft van de Proeven een goed. Je krijgt een ONVOLDOENDE voor een kerntaak als je: de BPV-beoordeling van de kerntaak met een onvoldoende hebt afgesloten OF één of meer Proeven van de kerntaak met een onvoldoende hebt afgesloten. Pagina 9 van 10

10 Voorbeeld van een werkorder Werkorder Tijd: minuten Klantgegevens Naam : J. Jansen Adres : Structuurbaan 2 Woonplaats : Nieuwegein 3439MB Tel.nr. : Mob. Tel.nr. : nvt Tel.nr. zaak : Voertuiggegevens Merk : Type : Kenteken : Chassiscode : Bouwjaar : Km-stand : Naam monteur: Afspraken Datum & tijd afspraak: Bellen bij bijzonderheden ja nee Datum & tijd ophalen: Prijsafspraak ja nee Uit te voeren werkzaamheden Uitgevoerd Opmerkingen: Gebruikte materialen Urenregistratie Aantal Omschrijving Begintijd Eindtijd Gewerkte tijd Totaal gewerkte tijd Pagina 10 van 10

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER!

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! Voel je je veilig? Heb je wel eens te maken met agressie? Hoe ga je ermee om? En wat doe je zoal om agressie te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken? Voel

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen

Eerste Hulp Bij Toetsen research center voor examinering en certificering Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit universiteit twentel Toetsen maken, afnemen, beoordelen en evalueren Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

U denkt: Dit kan niet langer zo!! Hoe kan ik deze negatieve spiraal doorbreken?

U denkt: Dit kan niet langer zo!! Hoe kan ik deze negatieve spiraal doorbreken? Zo-doen-we-het-kaart Informatie voor ouders Het kan gebeuren dat in de loop van de tijd het toedienen van het groeihormoon problemen oplevert. Uw kind wil niet meer. Iedere avond probeert uw kind tijd

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie